cách tạo đồng hồ đếm ngược bằng Powerpoint 2003

4 2,391 20
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/10/2013, 21:11

Tạo đồng hồ đếm ngược giây trong M ic r osof t P ow e r P o i n t 2003 Ngoài việc học, học sinh tham gia rất nhiều các hoạt động NGLL như: Kính vạn hoa, Rung chuông vàng, Ai là Trạng Nguyên . . . PowerPoint 2003 là một công cụ rất hữu ích cho việc thực hiện các hoạt động này. Đ ể tăng phần sinh động trong quá trình diễn ra cuộc chơi, ta có thể tạo một đồng hồ đếm giây ngay trên nền của PowerPoint 2003 bằng các hiệu ứng của nó. Chúng ta tiến hành nhé: B ư ớ c 1 : Đầu tiên ta tạo hình đồng hồ để điền các chữ số từ 0, 1, 2 …… 15 ( nếu đồng hồ của ta là 15 giây ) Vào AutoShapes, Chọn Stars and Banners, chọn một hình tuỳ thích. Ta có thể tô màu, định dạng cho các hình ñể tăng phần sinh động. Riêng các hình có số 0, 1, 2, 3, 4, 5 ta tô màu ñỏ ñể biểu thị đây là những giây cuối cùng. Tạo thêm một hình nữa và ñánh vào đó chữ “Thời gian” B ư ớ c 2 : Tạo hiệu ứng cho các h ì nh Chọn tất cả các hình cùng một lúc bằng cách ấn và giữ phím Ctrl, dùng chuột bấm lần lượt vào các hình Vào Slide Show, chọn Custom Animation. Chọn mục Add Effect, chọn Entrance, chọn hiệu ứng Box. Bấm chuột vào dấu mũi tên ( vòng tròn nhỏ ), chọn T i m i n g. Nhãn Effect, mục Sound : chọn Click ( riêng hình số 0 chọn âm thanh là L a se r ) Nhãn Timing: mục Start : chọn After P r evio u s, mục Delay : chọn 0,5 seconds, mục Speed: chon Fast, mục Start Effect on click of: chọn Oval có chữ “Thời gi a n ” Kéo các hình chồng lên với nhau sao cho hình số 0 ở trên cùng, lần lượt cho đến số 15. Khi trình diễn chương trình PowerPoint 2003 chỉ cần bấm chuột vào chữ “Thời gian” là đồng hồ bắt đầu chạy. CHÚC BẠN THÀNH CÔNG . tạo một đồng hồ đếm giây ngay trên nền của PowerPoint 2003 bằng các hiệu ứng của nó. Chúng ta tiến hành nhé: B ư ớ c 1 : Đầu tiên ta tạo hình đồng hồ để. Tạo đồng hồ đếm ngược giây trong M ic r osof t P ow e r P o i n t 2003 Ngoài việc học, học sinh tham gia rất
- Xem thêm -

Xem thêm: cách tạo đồng hồ đếm ngược bằng Powerpoint 2003, cách tạo đồng hồ đếm ngược bằng Powerpoint 2003, cách tạo đồng hồ đếm ngược bằng Powerpoint 2003

Từ khóa liên quan