Hướng dẫn cấu hình một số dịch vụ cơ bản

12 2,592 3
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/08/2012, 08:59

Hướng dẫn cấu hình một số dịch vụ cơ bản Hướng dẫn cấu hình một số dịch vụ bản trong IISTác giả: Quý Hòa (tomorrow_neverdie2002@yahoo.com)1. Cấu hình dịch vụ FTP:Sau khi cài đặt xong IIS chúng ta sẽ vào phần config IIS như sau My Computer > Control Panel > Administrative Tool > Internet Services ManagerSau đó đê vào config FTP bạn làm như hình minh hoạ sau:Sau khi nhấp vào properties sẽ hiện lên bảng FTP siteIdentificationDescription: Mô tả tên của FPTIp Address: Phần này cho phép chúng ta gắn địa chỉ Ip cho ftp siteTCP Port: Cổng cho phép kết nối vào FTPConnectionUnlimited: Cho phép kết nối không giới hạn thời gianLimited To: Giới hạn thời gian kết nối với FTPTiếp tục chúng ta chuyển sang thể Sercurity AccountTrong phần này ta cần chú ý : Nếu ta tick vào ô Allow Anonymous Connections tức là mặc định chúng ta cho phép tất cả được kết nối vào FTP site mà không cần xác thực.Nếu chúng ta bỏ tick ở phần Allow Anonymous Connections thì chỉ những người account trong FTP site mới được quyền login vào FTP site.Mặc định là tất cả nhưng ai account trong Windows đều thể vào được FTP site.Bảng tiếp theo là MessagesWellcome: Cho phép bạn tạo một thông điệp đến người truy cập bằng software FTPMaximum Connections: Cho phép ta giới hạn kết nối vào FTPBảng tiếp theo Home DirectoryỞ phần này chúng ta cần chú ý về nói luu trữ nhưng data của FTP 2 sự lựa chọnA Directory located on this computer: cho phép bạn chỉ định một nơi nào đó trong máy tính của bạn mà FTP kết nối tới ( mặc định là thư mục fptrootA Directory located on another computer: Nguồn từ một máy tính khác trong mạngRead: Cho phép người dùng chỉ đọcWrite: Cho phép quyền sửa dữ liêuLog visit: Tạo một files log cho phép ta xem nhưng ai đã làm gì trên FTP sitePhần Directory Listing Style: Cho phép hiển thị thông tin trên FTP site theo dạng MS-Dos or UnixBảng cuối cùng Directory SercurityThực chất của bảng này là cho phép hay ngăn chặn những máy tính hay là nhóm máy tính mà bạn muốn hay không muốn truy cập vào FTP site của mình.Nó 2 chế đó lựa chọn Single computer or Group Computer phần này dành cho nhưng ai thông thạo về cách sử đụng Ip và Subnet Mask còn nêú không thao xin cứ để default2. Cấu hình dịch vụ WebĐể cấu hình dịch vụ web cho IIS bạn vào My Computer > Control Panel > Administrative Tool > Internet Services Manager .Sau đó làm như hình minh hoạSau khi nhấp vào properties nó sẽ hiện lên bảng WebsiteBảng website này cũng giống như bảng FTP site IdentificationDescription: Mô tả tên của WebsiteIp Address: Phần này cho phép chúng ta gắn địa chỉ Ip cho WebsiteTCP Port: Cổng cho phép kết nối vào Website mặc định là cổng 80ConnectionUnlimited: Cho phép kết nối không giới hạn thời gianLimited To: Giới hạn thời gian kết nối với WebsiteThẻ tiếp theo là Home Directory:Trong thẻ này cũng một số tính năng giống như phần FTP trên nhưng một số tính năng khác nhưDirectory Browsing: Chức năng cho phép hiển thị Browser khi không trang chủ mặc địnhA redirection a URl: là tính năng cho phép ta chuyển tiếp đến một trang nào đó ( Dùng bằng URL )Thẻ tiếp theo DocumentPhần này cho phép ta thêm chỉ mục index cho website của mình .Tức là nếu bạn muốn website của mình mặc định là chạy files index.php .Thì bạn vào phần add sau đó đánh vào index.php.Rồi dùng dấu mũi tên bên trái đưa index.php lên trên đầu tiên như hình minh hoạ.Nhớ rằng cái chỉ mục document này nó sẽ tự tìm từ trên xuống dưới ( Sau index.php không nó sẽ tự tìm Default.htm )Thẻ tiếp theo là Directory Sercurity[...]... Computer phần này dành cho nhưng ai thông thạo về cách sử đụng Ip và Subnet Mask còn nêú khơng thao xin cứ để default2. Cấu hình dịch vụ WebĐể cấu hình dịch vụ web cho IIS bạn vào My Computer > Control Panel > Administrative Tool > Internet Services Manager .Sau đó làm như hình minh hoạ ...Bảng tiếp theo là MessagesWellcome: Cho phép bạn tạo một thông điệp đến người truy cập bằng software FTPMaximum Connections: Cho phép ta giới hạn kết nối vào FTPBảng tiếp theo Home Directory Phần này cho phép ta thêm chỉ mục index cho website của mình .Tức là nếu bạn muốn website... bạn vào phần add sau đó đánh vào index.php.Rồi dùng dấu mũi tên bên trái đưa index.php lên trên đầu tiên như hình minh hoạ.Nhớ rằng cái chỉ mục document này nó sẽ tự tìm từ trên xuống dưới ( Sau index.php khơng nó sẽ tự tìm Default.htm )Thẻ tiếp theo là Directory Sercurity Thực chất của bảng này là cho phép hay ngăn chặn những máy tính hay là nhóm máy tính mà bạn muốn hay không muốn truy cập . Hướng dẫn cấu hình một số dịch vụ cơ bản trong IISTác giả: Vũ Quý Hòa (tomorrow_neverdie2002@yahoo.com)1. Cấu hình dịch vụ FTP:Sau khi cài. Ip và Subnet Mask còn nêú không thao xin cứ để default2. Cấu hình dịch vụ WebĐể cấu hình dịch vụ web cho IIS bạn vào My Computer > Control Panel >
- Xem thêm -

Xem thêm: Hướng dẫn cấu hình một số dịch vụ cơ bản, Hướng dẫn cấu hình một số dịch vụ cơ bản, Hướng dẫn cấu hình một số dịch vụ cơ bản