MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TRONG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CIRI

18 584 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/10/2013, 11:20

Chuyên đề thực tập Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản chất lợng trong sản xuất kinh doanh của ciri 1.Xây dựng chiến lợc kinh doanh Chiến lợc kinh doanhmột hệ thống mục tiêu, các chơng trình và giải pháp cụ thể nhằm đạt đợc mục tiêu đề ra. Để tồn tại trong điều kiện cạnh tranh hiện nay, CIRI cần xây dựng cho mình một chiến lợc kinh doanh cả ngắn và dài hạn với các phơng án kinh doanh mang tính khả thi cao, kết hợp các mục tiêu lâu dài và trớc mắt, khắc phục tình trạng bị động trong kinh doanh, tạo ra khả năng cạnh tranh cao hơn bằng uy tín, chất lợng và giá cả của hàng hoá. Chiến lợc kinh doanhCIRI đặt ra phải phù hợp với tình hình đặc điểm kinh doanh của Công ty. Khi xây dựng chiến lợc kinh doanh CIRI cần xem xét một số vấn đề sau đây: 1.1. Chiến lợc giá cả: Giá cả là một vấn đề cực kì quan trọng trong cạnh tranh. Để xây dựng cho mình một chiến lợc giá cả hợp với các chính sách đa dạng, trớc hết CIRI phải tính toán giá đầu vào một cách khoa học. Giá trị đầu vào của hàng nhập bao gồm: giá trị gốc hàng nhập (phổ biến là F.O.B và C.I.F )và các chi phí khác. Trên cơ sở giá đầu vào xác định giá bán. Giá bán của đối thủ cạnh tranh cũng là căn cứ quan trọng để CIRI điều chỉnh giá bán của mình. Để đảm bảo tính cạnh tranh cũng nh đảm bảo lợi ích cho CIRI thì giá bán của CIRI đợc xác định trong khoảng giá sàn (giá đầu vào) và giá trần (giá thị trờng). CIRI có thể áp dụng một số chính sách giá sau trong các điều kiện nhất định: - Định mức giá cạnh tranh. - Định mức giá trên mức cạnh tranh. - Định giá bằng đối thủ cạnh tranh. - Định giá bằng chi phí cộng với lãi dự tính. - Chính sách giá biến đổi. Hiện tại đối với mặt hàng xe máy Wana, xe Wake up của mình CIRI đang định ra mức giá bằng với chi phí sản xuất (giá sàn) để cạnh tranh với các đối thủ khác mới thâm nhập vào thị trờng. Có lẽ CIRI nên phát huy tích cực hơn nữa chính sách định giá này để loại bỏ những đối thủ mới thâm nhập thị trờng do : - Hạ giá để làm nản chí đối thủ cạnh tranh. 1 Bùi Thị Minh TuyếtLớp QTCL 40 1 Chuyên đề thực tập - Trong thời gian tới CIRI sẽ hạ mức sản lợng của xe Wana, xe Wake up do nhu cầu thị trờng đã bão hoà và chuyển sang kinh doanh loại xe khác, chấm dứt vòng đời sản phẩm của hai loại xe trên. 1.2. Chiến lợc thị trờng: - Thâm nhập sâu vào thị trờng: CIRI tìm kiếm cách tăng mức tiêu thụ hàng hoá cũng nh các hợp đồng uỷ thác bằng cách: kích thích khách hàng đặt mua máy móc, thiết bị bằng các dịch vụ sau bán hàng, thu hút những ngời đặt mua hàng của doanh nghiệp cạnh tranh khác bằng cách đa ra các mức giá cả hấp dẫn. - Mở rộng thị trờng: là việc CIRI tìm cách tăng mức tiêu thụ sản phẩm cũng nh tăng cờng các hợp đồng nhập khẩu ở thị trờng mới bằng cách phổ biến, công bố thông tin về CIRI, sự hiện diện của CIRI trên thị trờng với uy tín cao. Trong cả hai chiến lợc thị trờng CIRI sẽ triển khai những mặt hàng kinh doanh mới. Nh đã phân tích ở phần thực trạng, hiện tại CIRI có tiềm năng và thế mạnh trong việc kinh doanh ngành hàng thiết bị máy móc GTVT, Thị trờng này đối với CIRI còn rất rộng mở và thực là đáng tiếc nếu bỏ qua mảng thị tr- ờng hấp dẫn đó. Những gói thầu của Đờng Trờng Sơn Công nghiệp hoá, những công trình GTVT, cầu đờng với nớc bạn Lào do CIENCO 8 kí kết và thực hiện sẽ là sức cầu lớn đối với hàng hoá là thiết bị, phụ tùng, nguyên nhiên vật liệu phụ vụ các công trình GTVT của CIRI. CIRI có thể mở rộng danh mục mặt hàng, ngoài những mặt hàng truyền thống sẽ nhập khẩu những hàng hoá mới theo đơn đặt hàngvà kế hoạch kinh doanh thích nghi với nhu cầu thị trờng. 2.Đánh giá và hạch toán chi phí chất lợng Sự cần thiết phải đánh giá và hạch toán chi phí chất lợng Chi phí chất lợng rất đa dạng, phong phú và nhiều chủng loại, nó không chỉ nằm trong các hoạt động sản xuất mà nó nằm ngay trong cả trong hoạt động tổ chức quản của doanh nghiệp. Số liệu về chi phí cho chất lợng không có trong các khoản mục hạch toán kế toán. Cho nên việc bóc tách chúng thờng rất khó khăn và thiếu chính xác. Mặt khác, các loại chi phí có xu hớng thay đổi ngợc chiều nhau khi chất lợng tăng lên. Hiệu quả thu đợc từ việc đầu t cho chất lợng chỉ thấy đợc sau một giai đoạn nhất định. Do đó, đánh giá chi phí chất lợng là cần thiết bởi những do sau: Ban lãnh đạo muốn có báo cáo đầy đủ các loại chi phí để biết đợc đâu là chi phí chất lợng hợp và đâu là chi phí chất lợng không hợp lý. Bên cạnh đó giúp cho việc đánh giá hiệu quả của việc nâng cao chất lợng. Mặt khác, dựa vào chi phí chúng ta có thể biết đợc chính xác việc hoàn thành nhiệm vụ. Tránh việc lãi giả, lỗ thật. 2 Bùi Thị Minh TuyếtLớp QTCL 40 2 Chuyên đề thực tập Hơn nữa, hạch toán chi phí chất lợng sẽ giúp chúng ta nắm rõ đợc các chi phí phát sinh, quản và lu thông sản phẩm hàng hoá. Hạch toán chi phí có thể thấy đợc sự biến động của chất lợng. Do đó, chúng ta có thể kiểm tra, kiểm soát nó một cách tốt hơn. Chỉ có thể thông qua việc hạch toán chi phí chất lợng thì mới có thể đa ra việc cắt giảm chi phí một cách tốt nhất mà không ảnh hởng tới chất lợng. Hạch toán chi phí chất lợng cho ta thấy đợc thớc đo đánh giá sự cố gắng về quản chất lợng cũng nh sự cố gắng hay thiếu sót của hoạt động quản chất lợng. Chất lợng sản phẩm luôn gắn liền với chi phí. Có thể nói đây là một vấn đề còn mới mẻ với doanh nghiệp ở nớc ta. Từ trớc đến nay tất cả những chi phí về chất lợng đều đợc tính vào giá thành sản phẩm. Trong thực tế việc tính toán chi phí chất lợng là có khó khăn song nếu tính toán chính xác đợc chi phí chất lợng là Công ty đã chủ động nắm đợc các nhân tố ảnh hởng đến chất lợng thông qua việc xác định các khu vực có trục trặc. Từ đó có biện pháp tác động thích ứng nhằm đảm bảo và nâng cao chất lợng sản phẩm. Mặt khác mục tiêu của cơ cấu Quản chất lợng là kết quả/chi phí, do đó tính toán chi phí là cơ sở đánh giá hiệu suất tổng hợp của việc tăng chất lợng và Quản chất lợng. Để tính toán quản chi phí, Giám đốc cần giao nhiệm vụ này trực tiếp cho phòng kế toán và phòng kỹ thuật, xởng lắp ráp phối hợp thực hiện. Việc này phải đợc thực hiện liên tục, theo dõi sát, chính xác ở từng khâu phát sinh chi phí chất lợng. Tính chi phí chất lợng dựa vào hai nguyên tắc cơ bản: -Nguyên tắc chính xác, trung thực về số liệu. -Nguyên tắc đầy đủ. Chi phí chất lợng gồm có: +Chi phí về sản phẩm hỏng. +Chi phí thẩm định và chi phí phòng ngừa. Tất cả chi phí đó cần phải ghi, liệt kê thành từng bản (ứng với mỗi loại chi phí để đến cuối tháng, năm)Công ty đa ra đợc báo cáo về chi phí chất l- ợng và nhìn vào bảng báo cáo đó chúng ta có thể đánh giá nhận xét đợc chi phí phát sinh tăng, giảm trong kỳ để duy trì hay có giải pháp khắc phục vấn đề đó. Những chi phí phát sinh này chúng ta có thể tạm thời tính trên doanh thu, lợi nhuận. Đến khi việc tính chi phí chất lợng đã có kinh nghiệm thì Công ty có thể tính đến giá cả của chất lợng, tức là chi phí cho từng loại sản phẩm. Việc tính chi phí chất lợng là rất phức tạp vì thế phòng kế toán, phân xởng không chỉ lấy số liệu ở phòng kế toán khi cần phải dùng số liệu ớc đoán, phối hợp với kế toán viên và bộ phận phòng ban khác. 3 Bùi Thị Minh TuyếtLớp QTCL 40 3 Chuyên đề thực tập Bên cạnh đó cần phải so sánh mối tơng quan chi phí chất lợng và tình hình thực hiện kế hoạch chất lợng để thấy đợc hiệu quả công tác quản chất lợng. Khi đạt đợc mức chất lợng cao thì chi phí chất lợng sẽ giảm. dựa vào đó để kiểm tra tính đúng đắn của công tác tính chi phí chất lợng và mục tiêu lâu dài là cân bằng hai nhân tố này. Việc tính chi phí chất lợng ngoài mục tiêu chung của toàn Công ty còn đem lại cho cán bộ công nhân viên trong Công ty có cái nhìn nghiêm túc hơn về công tác chất lợng. Tính toán chi phí chất lợng thể hiện sự quyết tâm thực hiện sự cải tiến chất lợng của Công ty, làm cho mọi cán bộ công nhân viên phải lu ý hơn nữa khi thực hiện công việc của mình liên quan đến chất lợng sản phẩm. Tính chi phí chất lợng là biểu hiện của việc lợng hoá công tác Quản chất lợng và cơ sở đáng tin cậy để dựa vào đó đánh giá kết quả của công tác Quản chất lợng . 3. Đổi mới và nâng cao nhận thức về vai trò của chất lợng và Quản chất lợng trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Hoạt động sản xuất đợc thực hiện nhờ sự kết hợp của 3 nhân tố: con ngời, công cụ sản xuất, đối tợng lao động. Trong đó con ngời là nhân tố quan trọng nhất, có tính sáng tạo và cơ động nhất. Do vậy thực chất của quản nói chung và QLCL nói riêng chính là quản con ngời. Qua đó ta thấy rằng nhận thức của các công nhân có ảnh hởng rất lớn tới chất lợng sản phẩm của doanh nghiệp. Do đó, để nâng cao hiệu quả công tác Quản chất lợng thì cần làm cho mọi ngời nâng cao đợc nhận thức và tự nguyện tham gia vào công tác này. Từ thực trạng trên, việc đầu tiên mà ban lãnh đạo Công ty có phơng hớng giải quyết vấn đề nâng cao nhận thức của cán bộ công nhân viên về chất lợng quản chất lợng sản phẩm. Các công việc cụ thể trong giải pháp này là: Đối với công tác đào tạo, ban lãnh đạo Công ty cần phải coi nh là yếu tố quan trọng bậc nhất trong đổi mới quản chất lợng. Đào tạo lại, đào tạo mới, bổ sung, nâng cao vì thế Công ty phải thờng xuyên tiến hành công tác đào tạo về chất lợng, quản chất lợng cho mọi ngời từ đội ngũ lãnh đạo cho đến ngời lao động làm việc trong phòng ban, phân xởng. Quá trình đổi mới từ cơ chế kế hoạch hoá tập trung sang cơ chế thị trờng cần có sự đổi mới về t duy, cách thức suy nghĩ đổi mới cả thói quen tập quán, phơng thức làm việc, phơng pháp quản ở mọi khâu, mọi cấp, mọi phòng ban. Đây là một công việc quan trong nhng cũng rất phức tạp, không thể giải quyết trong một thời gian ngắn, do đó phải tiến hành một cách thờng xuyên. Đào tạo là phơng pháp thực hiện công việc một cách có khoa học nhng đào tạo nh thế nào để đem lại hiệu quả công việc không phải dễ. Công ty nên tập trung đào tạo ở một số khâu sau: 4 Bùi Thị Minh TuyếtLớp QTCL 40 4 Chuyên đề thực tập *Đào tạo cán bộ quản lý: Cán bộ Quản chất lợng là một bộ phận gián tiếp trong việc tạo ra sản phẩm nhng lại có ảnh hởng rất lớn đến chất lợng sản phẩm.Theo các chuyên gia hàng đầu về chất lợng thì có tới 80% những sai sót, nguyên nhân thuộc về cán bộ quản lý. Điều này cũng dễ hiểu bởi bất cứ quá trình sản xuất nào cũng phụ thuộc vào công tác kế hoạch và tổ chức sản xuất. Nếu ngời công nhân mắc lỗi thì hậu quả chỉ có một số sản phẩm bị sai hỏng, còn nếu nh một kế hoạch định theo bản thiết kế không theo đúng quy cách sẽ dẫn đến sai hỏng rất lớn. Do vậy cán bộ quản phải có trình độ am hiểu công việc của mình cũng nh của các bộ phận có liên quan. Đào tạo về quản công việc thờng xuyên trong Công ty. Hiện nay Công ty đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2000 nên ngoài việc đào tạo về kiến thức, cách thức áp dụng các quy trình, thủ tục Công ty cần tiến hành đào tạo ở các cấp cao hơn về cách thức quản cho cán bộ chủ chốt và dần dần phổ biến phơng thức quản này cho toàn cán bộ công nhân viên. Công tác đào tạo phải gắn liền với thực tiễn Công ty để ngời quản có thể áp dụng kiến thức của mình vào việc tổ chức thực hiện và cải tiến công việc. Ngời cán bộ quản còn là ngời có khả năng quyết đoán, truyền đạt kiến thức trực tiếp đào tạo và tuyển mộ công nhân. * Đào tạo công nhân viên. Có thể nói rằng trình độ tay nghề của công nhân viên trong Công ty còn cha đáp ứng tốt các yêu cầu cuả dây truyền sản xuất hiện đại. Việc đào tạo cán bộ công nhân mới là cơ sở để nâng cao hiệu quả năng suất, chất lợng. Đối với công nhân làm việc tay nghề cao thì nên tổ chức những buổi kiểm tra định kỳ và có kế hoạch đào tạo lại khi thấy không đáp ứng đợc yêu cầu sản xuất. Công tác Quản chất lợng theo mô hình ISO 9001:2000 yêu cầu rất cao đối với công nhân về sự am hiểu của họ. Theo yêu cầu thì ngời công nhân phải hiểucông việc họ làm và nhận thức đợc rằng với dây truyền sau là khách hàng của giai đoạn trớc, họ là nhà cung ứng. Nếu nh chính sách chất lợng của Công ty thoã mãn mọi yêu cầu của khách hàng thì bản thân ngời công nhân đó phải thoã mãn yêu cầu của ngời công nhân ở giai đoạn tiếp theo. Điều đó có nghĩa là ngời công nhân phải có trách nhiệm trong giai đoạn của mình để sản xuất ra bán thành phẩm không có lỗi. Để biện pháp đào tạo có hiệu quả thì Công ty cần: Tạo ra một môi trờng làm việc thoải mái. Tổ chức thực hiện tuyên truyền để mọi ngời am hiểu chính sách chất lợng của Công ty. Đào tạo một cách có khoa học, dễ hiểu để mọi ngời thực hiện có hiệu quả. Tập trung vào các khâu nh phòng ngừa, phát hiện ra nguyên nhân, các phơng pháp cải tiến. 5 Bùi Thị Minh TuyếtLớp QTCL 40 5 Chuyên đề thực tập Hình thức và nội dung đào tạo chung cho Công ty có thể là: +Cử cán bộ chủ chốt đi học các lớp đào tạo về Quản chất lợng , các cuộc hội thảo, báo cáo tại phân xởng Công ty. +Tổ chức các lớp đào tạo tại Công ty với sự giảng dạy của chuyên gia bên ngoài. +Tuyển mộ các cán bộ về quản chất lợng đã đợc đào tạo ở các trờng đại học làm công tác Quản chất lợng . +Thờng xuyên tổ chức các cuộc kiểm tra, đánh giá về chất lợng sản phẩm. Công tác đào tạo cần phải tiến hành cùng với biện pháp thi đua, khen th- ởng, bắt buộc. Phải cho mọi ngời thấy công tác đào tạo không chỉ mang lại lợi ích cho Công ty mà còn cho chính bản thân họ. Trong các đối tợng lãnh đạo, Công ty cần phải chú ý đến các cán bộ lãnh đạo cấp trung gian trong Công ty. Đây là ngời phụ trách các phòng ban, các bộ phận trong doanh nghiệp, có ảnh hởng đến tiến trình Quản chất lợng sản phẩm của Công ty. Hiệu quả của việc đổi mới chỉ có thể đạt đợc khi có sự tham gia tích cực của đại diện ban lãnh đạo về chất lợng và quản đốc phân xởng. Cấp quản này đòi hỏi phải đợc đào tạo kỹ về chất lợng. Đối với hoạt động mang tính phong trào, Công ty phải đẩy mạnh hơn nữa. Điều quan trọng trớc tiên để tiến hành Quản chất lợng đạt hiệu quả cao là ban lãnh đạo phải thực sự quan tâm đến vấn đề chất lợng và coi chất lợng là sự sống còn của Công ty và phải đề ra đợc chính sách chất lợng làm cho cán bộ chủ chốt trong Công ty nắm và hiểu rõ chính sách đó. Từ tiền đề đó, Công ty sẽ xây dựng một hệ thống chất lợng thích hợp huy động mọi thành viên tham gia vào các nội dung của hệ thống chất lợng, thực hiện có hiệu quả các chính sách chất lợng đề ra. Công ty cần đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến kiến thức về chất lợng và đảm bảo chất lợng trong Công ty. Đa nội dung Quản chất l- ợng vào đại hội công nhân viên chức hàng năm Thông qua các biện pháp này Công ty sẽ phát huy đợc vai trò của ngời lao động trong quá trình Quản chất lợng sản phẩm. Làm sao động viên mọi ngời tham gia phong trào do Công ty tổ chức, từ đó họ nhận thức đợc vai trò trách nhiệm của mình, bộ phận mình trong việc nâng cao chất lợng sản phẩm. Đẩy mạnh nhận thức về chất lợng và Quản chất lợng là một giải pháp mang tính lâu dài, đòi hỏi phải tiến hành thờng xuyên. Để thực hiện đợc giải pháp này Công ty cần phải đáp ứng các điều kiện sau: -Điều kiện đầu tiên là lãnh đạo Công ty, trớc hết là Giám đốc phải coi trọng vấn đề chất lợng, chịu trách nhiệm đứng ra tổ chức chỉ đạo xây dựng và công bố chính sách chất lợng, cũng nh việc tổ chức thực hiện chính sách chất l- ợng trong toàn Công ty. 6 Bùi Thị Minh TuyếtLớp QTCL 40 6 Chuyên đề thực tập -Điều kiện thứ hai: Đội ngũ cán bộ chủ chốt trong doanh nghiệp phải đợc huy động vào việc nâng cao chất lợng sản phẩm, xây dựng mục tiêu, tổ chức thực hiện công việc liên quan đến phòng ban, phân xởng và giữ vai trò chủ chốt trong tổ chức thực hiện tại đơn vị mình. -Điều kiện thứ ba: Giữ vai trò quan trọng là làm sao cho mọi ngời trong doanh nghiệp đợc đào tạo, bồi dỡng kiến thức nâng cao tay nghề, chủ động tự giác thực hiện tốt công việc của mình. Công ty cần phát huy triệt để vai trò của ngời lao động đồng thời tạo điều kiện cho các thành viên trong Công ty tham gia vào các phong trào chất lợng. -Điều kiện thứ t là vấn đề kinh phí. Công ty phải chú trọng đầu t vào việc nâng cao chất lợng một cách đầy đủ. Nguồn kinh phí này có thể trích từ lợi nhuận hoặc từ các quỹ của Công ty. Chỉ khi có đầy đủ kinh phí thì giải pháp này mới đem lại hiệu quả thiết thực. 4. Tăng cờng công tác tiêu chuẩn hoá và hoàn thiện hệ thống Quản chất lợng . Với mục tiêu chất lợng là hàng đầu nên trong thời gian tới Công ty sẽ quyết tâm đa chất lợng sản phẩm lên cao, đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của ngời tiêu dùng. Lãnh đạo Công ty nhận thức đợc rằng: sản phẩm của Công ty chủ yếu phục vụ thị trờng trong nớc và xuất khẩu do vậy đòi hỏi của từng loại khách hàng là rất khắt khe và hiện nay trong ngành xuất hiện nhiều đối thủ cạnh tranh với thế mạnh khác nhau. Vì thế Công ty phải coi chất lợng là vũ khí để Công ty tham gia cạnh tranh. Hoàn thiện bộ máy quản chất lợng bao gồm hoàn thiện chỉ tiêu về chất lợng sản phẩm, cơ cấu lại tổ chức và duy trì hệ thống Quản chất lợng theo quan điểm hiện đại. Công ty đang xem xét để xây dựng hợp cơ cấu tổ chức hiện nay để có thể xây dựng hệ thống đảm bảo chất lợng theo ISO 9001: 2000. Dự kiến sẽ triển khai mô hình này cho các phân xởng lắp ráp đợc áp dụng hoàn toàn. Hiện nay công tác lắp ráp đợc xây dựng hệ thống chỉ tiêu đánh giá chất l- ợng sản phẩm tại Công ty đã và đang thực hiện cha đợc quan tâm đúng mức, hệ thống tiêu chuẩn về chất lợng sản phẩm phải phù hợp với nhu cầu tiêu dùng sau hiện nay hệ thống này còn cha phù hợp. Để nâng cao chất lợng của Công ty, Công ty phải cải tiến hệ thống chỉ tiêu hiện thời của Công ty vì đó là điều kiện tiên quyết quyết định các loại hoạt động sản xuất sản phẩm, là yếu tố liên quan trực tiếp đến khả năng cạnh tranh trên thị trờng. Hệ thống chỉ tiêu hiện tại của Công ty đang thực hiện có kết quả nhng cha thoã mãn nhu cầu chất lợng của ngời tiêu dùng. Hoàn thiện hệ thống chỉ 7 Bùi Thị Minh TuyếtLớp QTCL 40 7 Chuyên đề thực tập tiêu chất lợng là việc làm cần thiết để Công ty từng bớc đạt đến tiêu chuẩn Quốc gia và tiêu chuẩn Quốc tế. Công tác tiêu chuẩn hoá giữ vai trò quan trọng đối với việc đảm bảo chất l- ợng và đa chất lợng phù hợp với nhu cầu của thị trờng. Vì vậy vấn đề quan trọng trong công tác quản là phải đa ra tiêu chuẩn thống nhất. Từ những lí do trên, để hoàn thiện hệ thống Quản chất lợng sản phẩm Công ty nên thực hiện các giải pháp sau: Trớc tiên ban lãnh đạo đứng đầu là Giám đốc phải định ra một ngời đứng đầu hệ thống Quản chất lợng. ở CIRI Ban lãnh đạo về chất lợng báo cáo với giám đốc về tình hình thực hiện công việc. Ngời đứng đầu phải có trách nhiệm phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng phòng ban, ngời đứng đầu việc xây dựng chính sách chất lợng sản phẩm. Đó là định hớng chung về chất lợng sản phẩm của Công ty. Sỡ dĩ phải có chính sách về chất lợng sản phẩm là vì nó làm cho mọi hoạt động của Công ty diễn ra một cách nhất quán, cải thiện mối quan hệ của Công ty với các đối tác, giúp nhà quản trị điều hành Công ty một cách có định hớng. Chính sách chất l- ợng phải đợc xây dựng trong thời gian dài. Sau khi xây dựng xong ngời đứng đầu hệ thống Quản chất lợng phải chỉ đạo các phòng ban, cá nhân thực hiện nhiệm vụ của mình đã đợc quy định trong chính sách. Sử dụng mọi biện pháp tuyên truyền để mọi thành viên trong Công ty hiểu rõ về chính sách đó. Tất cả các quy trình trong chính sách chất lợng phải đợc thực hiện đồng loạt, công tác phải đợc tiến hành thờng xuyên. Việc kiểm tra theo dõi phải đợc tiến hành chặt chẽ, nếu có khó khăn sai sót tiến hành điều chỉnh ngay. Công tác kiểm tra cần đẩy mạnh hơn nữa trên cơ sở bộ máy quản cũ. Phòng kỹ thuật kết hợp các bộ phận của phòng KCS (kiểm tra chất lợng sản phẩm) và phân xởng bám sát từng ca để theo dõi, kiểm tra chất lợng của từng công đoạn sản xuất. Trên cơ sở đó thống kê hàng tuần, tháng, năm để đánh giá, phân tích đa ra các biện pháp khuyến khích tiến bộ hạn chế sai sót. Có chính sách thởng, phạt xứng đáng đối với việc đảm bảo chất lợng. Tăng cờng vai trò của tổ trởng tổ sản xuất, báo cáo thờng kỳ với ngời đứng đầu để tiện theo dõi. Ngời đứng đầu hệ thống Quản chất lợng phải chỉ đạo cho phòng kỹ thuật tính toán, đa ra sản phẩm có đặc tính kỹ thuật, chi phí phù hợp với nhu cầu trên cơ sở nâng cao giá trị thẩm mỹ, nâng cao chất lợng sản phẩm. Bộ máy này phải thu thập, lu trữ, phân tích xử tạo ra mẫu mã mới để nhằm cung cấp với thị hiếu ngời tiêu dùng, thị trờng nhanh chóng nắm bắt các xu thế hình thành trên thị trờng và đặc tính tiêu dùng trong khu vực để tung ra sản phẩm ra thị trờng kịp thời. 8 Bùi Thị Minh TuyếtLớp QTCL 40 8 Chuyên đề thực tập Xây dựng và hoàn thiện tiêu chuẩn thống nhất giúp cho Công ty nói chung và công nhân nói riêng, đánh giá chất lợng sản phẩm một cách dễ dàng. Đó là tiền đề nâng cao chất lợng sản phẩm, tiêu chuẩn đa ra sẽ phù hợp với nhu cầu của thị trờng, với điều kiện của Công ty nên tạo ra sản phẩm có chất lợng phù hợp tạo nên sức tiêu thụ và khả năng cạnh tranh so với các đối thủ. Để thực hiện các giải pháp trên, Công ty cần thực hiện: Mọi cán bộ kỹ thuật ở vị trí cao để chọn làm ngời chỉ đạo hệ thống Quản chất lợng. Cán bộ này phải có kinh nghiệm am hiểu về chất lợng và tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty. Đặc biệt phải có uy tín để lãnh đạo các bộ phận, phòng ban có liên quan. Đội ngũ cán bộ đại diện lãnh đạo về chất lợng và cán bộ kỹ thuật phải là ng- ời có trình độ chuyên môn cao, giàu kinh nghiệm, nhiệt tình trong công việc. Tiềm lực tài chính đầu t cho công tác kiểm tra thiết kế. Đây là vấn đề đặt ra của Công ty vì Công ty đang khó khăn về tài chính. Song để khắc phục điều này phải đầu t từng bớc. Nhng nhất định phải đầu t ở khâu này. Cuối cùng là sự ủng hộ của bộ phận, cá nhân trong công ty cần phải hiểu đây là yếu tố quan trọng nhất quyết định sự tồn tại và phát triển của Công ty. Từ đó có thái độ ủng hộ khi ban lãnh đạo tiến hành quản chất lợng 5. Các giải pháp làm giảm chi phí kinh doanh nhập khẩu Tăng doanh thu, giảm chi phí là nguyên tắc cơ bản để nâng cao hiệu quả kinh doanh. Phần trên đã trình bày các biện pháp tăng doanh thu của CIRI, sau đây xin đợc nêu ra một số biện pháp nhằm giảm chi phí trong hoạt động kinh doanh nhập khẩu của CIRI. 5.1 Nghiên cứu kĩ nhu cầu trong nớc và ngoài nớc, lựa chọn thị trờng trọng điểm xác định phơng án kinh doanh tối u để hạn chế rủi ro và giảm bớt chi phí dự phòng trong kinh doanh. Trong kinh doanh xuất nhập khẩu việc nắm vững thị trờng là rất quan trọng. Thị trờng đợc coi là mảnh đất sống còn của doanh nghiệp trong nền kinh tế. Chính vì vậy, CIRI nên tiến hành nghiên cứu kĩ thị trờng, nắm chắc nhu cầu khách hàng để từ đó đáp ứng tốt nhất nhu cầu này. Việc nắm bắt nhu cầu thị tr- ờng sẽ giúp CIRI hạn chế đợc những chi phí không cần thiết, cũng nh rủi ro mà để khắc phục thì hao phí rất nhiều công sức và tiền của khi triển khai các phơng án kinh doanh . Với thị trờng trong nớc: CIRI cần chú trọng hơn nữa để phát hiện ra nhu cầu của các doanh nghiệp . cụ thể cần nắm đợc khách hàng cần loại máy móc, thiết bị nào, trình độ sử dụng máy móc thiết bị, nguồn vốn dùng để mua sắm, đang ở thời điểm nào của 9 Bùi Thị Minh TuyếtLớp QTCL 40 9 Chuyên đề thực tập quá trình sản xuất kinh doanh. Trong ngành đã có doanh nghiệp nào đã kinh doanh mặt hàng đó, u nhợc điểm của đối thủ cạnh tranh, kế hoạch nhập khẩu, phân phối của họ, từ đó ra quyết định kinh doanh hay không. Bên cạnh đó, CIRI cũng nên nghiên cứu sản phẩm do các máy móc, thiết bị nhập khẩu về tạo ra. Việc đánh giá này để xem xét khả năng đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Việc này là công việc của khách hàng nhng khi CIRI tiến hành công việc đó thì vừa đảm bảo lợi ích cho CIRI mà lại đảm bảo lợi ích cho bạn hàng. Thông qua công tác nghiên cứu đó CIRI sẽ tìm hiểu đợc vòng đời của sản phẩm, máy móc thiết bị đang ở đâu của chu kì sống của nó, hỏng hóc và bộ phận nào hay cần đợc sửa chữa và thay thế sản phẩm mới, từ đó mà có kế hoạch duy tu bảo dỡng, bào hành cho khách hàng. Hoạt động hậu mãi này sẽ gây đợc ảnh hởng tốt cho khách hàng. Với thị trờng nớc ngoài : Để tiếp cận và hội nhập vào thị trờng quốc tế, công tác thông tin tiếp cận thị trờng phải đợc thực hiện tốt, tận dụng các cơ hội kinh doanh, tránh đợc rủi ro và đem lại lợi nhuận . Đối với các mặt hàng nhập khẩu của CIRI nên thu thập đầy đủ và chính xác các thông tin về thị trờng cung cấp, đặc biệt là các thị trờng CIRIquan hệ mua bán thờng xuyên để từ đó có thể tiến hành nhập khẩu thuận lợi hơn và ít gặp rủi ro hơn. Bên cạnh đó thông tin thị trờng quốc tế sẽ giúp CIRI tìm đợc bạn hàng mới, mở rộng thị trờng nhập khẩu, chủ động ký kết các hợp đồng với các đối tác là nhà sản xuất, hạn chế giao dịch với các đại diện trung gian từ đó giảm thiểu các chi phí trung gian không cần thiết. Công tác này có thể đợc tiến hành rất tốt vì hiện nay quan hệ của CIRI đã rất mở rộng, trang thiết bị thông tin đợc đầu t cũng rất hiện đại, ngoài trang bị điện thoại, fax, các chức vụ chủ chốt ở các phòng ban đều đợc trạng bị điện thoại di động, mạng lới máy tính mạng nội bộ. Phòng vi tính và phòng Marketing đợc trang bị mạng Internet với tốc độ truy cập nhanh. Vấn đề là làm sao khai thác hiệu quả thiết bị thông tin liên lạc phục vụ kinh doanh . Xác định thị trờng trọng điểm : Song song với việc mở rộng thị trờng CIRI cần xác định thị trờng trọng điểm, để tập trung khai thác có hiệu quả. Thị trờng nhập khẩu chủ yếu trớc đây của CIRI đối với lĩnh vực kinh doanh vật t thiết bị, máy móc công cụ và nguyên nhiên vật liệu phục vụ GTVT là nớc Nga, đây là thị trờng rât tiềm tàng và giá cả dễ đợc chấp nhận. Gần đây, CIRI thông qua CIENCO 8 có đợc quan hệ với các công ty hàng đầu của các nớc công nghiệp phát triển. Ưu điểm của những đối tác này là máy móc công nghệ hiện đại và dễ dàng thích nghi với điều kiện Việt 10 Bùi Thị Minh TuyếtLớp QTCL 40 10 [...]... có hiệu quả và tăng trởng Hiện nay công ty đang duy trì và áp dụng hệ thống quản chất lợng theo ISO 9001:2000 nhng để hoạt động có hiệu quả còn đòi hỏi sự nỗ lực và lòng quyết tâm lớn của ban lãnh đạo và toàn thể cán bộ công nhân viên trong Công ty CIRI Trong bài viết này dựa trên cơ sở lí luận về quản chất lợng và qua phân tích, đánh giá thực trạng công tác quản chất lợng tại công ty CIRI. .. công tác quản chất lợng tại công ty CIRI em xin đa ra một số biện pháp với hy vọng giúp công ty nâng cao hiệu quả công tác quản chất lợng Trong quá trình nghiên cứu đã đợc thầy giáo Nguyễn Quang Hồng và ban lãnh đạo Công ty CIRI hết lòng giúp đỡ Một lần nữa em xin chân thành cám ơn Danh Mục tài liệu tham khảo 1 Sổ tay chất lợng CIRI 2 Đánh giá chất lợng nội bộ theo tiêu chuẩn ISO: 9000- VPC 17 Bùi... chọn đúng đối tác kinh doanh : CIRI cần tìm hiểu kĩ đối tác nớc ngoài về quá trình phát triển, lĩnh vực kinh doanh, cơ cấu tổ chức, nề nếp làm ăn, những u khuyết điểm của họ (tìm hiểu một cách toàn bộ) Đây cũng là điều quan trọngtrong cơ chế thị trờng mọi doanh nghiệp tham gia kinh doanh có không ít những công ty hoạt động trái với quy định của pháp luật, hay có những hoạt động kinh doanh mờ ám Nêu... các doanh nghiệp thu đợc thành công đáng kể Các doanh nghiệp hiểu ra rằng để trụ đợc và phát triển trong cơ chế thị trờng một cách bền vững doanh nghiệp phải có sản phẩm tốt phù hợp với thị trờng Trong xu thế phát triển cha cao của nền kinh tế đất nớc, xu thế của thời đại Tuy mới thành lập trong mấy năm gần đây, Công ty CIRI cũng đang từng bớc củng cố vị trí của mình trên thị trờng ngày càng kinh doanh. .. hóc một cách kịp thời đảm bảo chất lợng sản phẩm Đảm bảo thực hiện tốt qúa trình tu sửa, bảo dỡng thiết bị sao cho thiết bị vận hành tốt, bảo đảm tiến độ sản xuất, năng suất lao động và chất lợng sản phẩm Song song với việc hiện đại hoá thiết bị, Công ty phải đầu t sâu cho thiết bị sản xuất và việc nghiên cứu công nghệ Trong thời kỳ tới, Công ty phải phấn đấu thay đổi công nghệ sản xuất cũ Cán bộ Công. .. 16h-18h, số lợng tập kết hàng hoá nhỏ, ) nh vậy CIRI sẽ tiết kiệm đợc đáng kể chi phí sản xuất 13 Bùi Thị Minh TuyếtLớp QTCL 40 13 Chuyên đề thực tập Đẩy mạnh hoạt động của bộ phận sản xuất ắc quy của Công ty Sau một thời gian thử nghiệm và vận hành thử chất lợng ắc quy do Công ty sản xuất đạt yêu cầu và có thể cung ứng cho xe máy lu hành trong cả nớc CIRI có thể kết thúc các hợp đồng nhập ắc quy của các... hoạt động và sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp đã chỉ ra rằng để đảm bảo năng suất, giá thành hạ và tăng lợi nhuận các doanh nghiệp không còn con đờng nào khác là dành mọi u tiên cho mục tiêu chất lợng Chỉ có đảm bảo và không ngừng nâng cao chất lợng sản phẩm mới có thể giúp cho doanh nghiệp phát triển một cách bền vững Sau hơn 10 năm hoạt động trong cơ chế thị trờng mặc dù môi trờng kinh tế cha... vị sản xuất trong nớc và sử dụng sản phẩm của Công ty để đảm bảo hạ giá thành sản phẩm và chủ động trong kinh doanh 14 Bùi Thị Minh TuyếtLớp QTCL 40 14 Chuyên đề thực tập 6 Hoàn thiện cơ sở hạ tầng vật chất kỹ thuật Cùng với đà phát triển của cuộc cách mạng khoa học, kỹ thuật các nhân tố máy móc thiết bị ngày càng trở nên quan trọng, giữ vai trò quyết định cho việc đảm bảo và nâng cao chất lợng sản. .. TuyếtLớp QTCL 40 17 Chuyên đề thực tập 3 4 5 6 7 Cập nhật ISO9000:2000 Quản trị chất lợng đồng bộ Okaland- NXB thống kê 1997 Quản trị chất lợng - Đặng Minh Trang Quản chất lợng trong thời kỳ đổi mới- Hoàng Mạnh Tuấn TCVN ISO9001:2000 8 Năng suất chất lợng và cạnh tranh-Phạm Duy Hân Nguyễn Quang Hồng 9 Và một số tạp chí kinh tế 10 Bài giảng của giáo viên Hoàng Mạnh Tuấn, Trơng Đoàn Thể, Vũ Anh Trọng, Nguyễn... và có lãi chấp nhận đồng thời phải đủ thấp để cạnh tranh hiệu quả trên thị trờng CIRI cần hạch toán chính xác mọi chi phí bỏ ra, xác 12 Bùi Thị Minh TuyếtLớp QTCL 40 12 Chuyên đề thực tập định vị trí của sản phẩm trong chu kì sống của nó, giá cả của đối thủ cạnh tranh, để kinh doanh hiệu quả Thanh toán ngoại thơng: Hiện nay, trong các thơng vụ CIRI chủ yếu áp dụng phơng thức thanh toán là th tín dụng . tập Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý chất lợng trong sản xuất kinh doanh của ciri 1.Xây dựng chiến lợc kinh doanh Chiến lợc kinh doanh. trạng công tác quản lý chất lợng tại công ty CIRI em xin đa ra một số biện pháp với hy vọng giúp công ty nâng cao hiệu quả công tác quản lý chất lợng. Trong
- Xem thêm -

Xem thêm: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TRONG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CIRI, MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TRONG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CIRI, MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TRONG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CIRI

Từ khóa liên quan