slide bài giảng toán 3 chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số

9 35 0
  • Loading ...
1/9 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/06/2020, 23:17

Tuần thứ: 23 Từ ngày 18/2/2019 đến ngày 22/2/201 Tiết PPCT: 113 Mơn: Tốn Lớp: 3A Giáo viên: Trần Thị Hồng Thảo Tên Chia số có bốn chữ số cho số có chữ số I Mục đích u cầu: - Biết chia số có bốn chữ số cho số có chữ số( chia hết, thương có bốn chữ số ba chữ số) - Vận dụng phép chia để làm tính giải tốn II Đồ dùng dạy học: Phiếu tập III Các hoạt động dạy học: Thứ tư, ngày 20 tháng năm 2019 Tốn Hoạt động khởi động Đặt tính tính: a,1467 x b, 1365 x Thứ tư, ngày 20 tháng năm 2019 Tốn Chia số có bốn chữ số cho số có chữ số Hoạt động hình thành kiến thức a) 6369 : = ? 6369 03 06 09 212 * chia 2, viết 2 nhân 6, trừ 0, viết * Hạ 3, chia 1, viết 1 nhân 3, trừ 0, viết * Hạ 6, chia 2, viết 2 nhân 6, trừ 0, viết * Hạ 9, chia 3, viết 3 nhân 9, trừ 0, viết 6369 : = 2123 Thứ tư, ngày 20 tháng năm 2019 Toán Chia số có bốn chữ số cho số có chữ số b) 1276 : = ? 1276 07 36 31 * 12 chia 3, viết 3 nhân 12 , 12 trừ 12 0, viết * Hạ , chia 1, viết 1 nhân , trừ , viết * Hạ 6, 36 chia 9, viết 9 nhân 36, trừ 36 0, viết 1276 : = 319 Thứ tư, ngày 20 tháng năm 2019 Toán Chia số có bốn chữ số cho số có chữ số Hoạt động luyện tập Bài : Tính 4862 08 24 06 02 3369 03 11 23 06 09 2896 09 724 16 Thứ tư, ngày 20 tháng năm 2019 Tốn Chia số có bốn chữ số cho số có chữ số Bài 2: Có 1648 gói bánh chia vào thùng Hỏi thùng có gói bánh? Tóm tắt thùng : 1648 gói thùng : … gói? Bài giải Mỗi thùng có số gói bánh là: 1648 : = 424 (gói) Đáp số: 424 gói bánh Thứ tư, ngày 20 tháng năm 2019 Tốn Chia số có bốn chữ số cho số có chữ số Bài 3: Tìm x a x x = 1846 x = 1846 : x = 923 b x x = 1578 x = 1578 : x = 526 Thứ tư, ngày 20 tháng năm 2019 Toán Luyện tập Hoạt động tìm tòi, mở rộng: - Liên hệ thực tế giáo dục học sinh - Củng cố - Dặn dò - Xem trước Chia số có bốn chữ số cho số có chữ số (tt) - Nhận xét tiết học ... Tốn Chia số có bốn chữ số cho số có chữ số b) 1276 : = ? 1276 07 36 31 * 12 chia 3, viết 3 nhân 12 , 12 trừ 12 0, viết * Hạ , chia 1, viết 1 nhân , trừ , viết * Hạ 6, 36 chia 9, viết 9 nhân 36 ,... tháng năm 2019 Toán Chia số có bốn chữ số cho số có chữ số Bài 2: Có 1648 gói bánh chia vào thùng Hỏi thùng có gói bánh? Tóm tắt thùng : 1648 gói thùng : … gói? Bài giải Mỗi thùng có số gói bánh... viết 9 nhân 36 , trừ 36 0, viết 1276 : = 31 9 Thứ tư, ngày 20 tháng năm 2019 Tốn Chia số có bốn chữ số cho số có chữ số Hoạt động luyện tập Bài : Tính 4862 08 24 06 02 33 69 03 11 23 06 09 2896 09 724
- Xem thêm -

Xem thêm: slide bài giảng toán 3 chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số , slide bài giảng toán 3 chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn