slide bài giảng toán 1 đồng hồ thời gian

9 26 0
  • Loading ...
1/9 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/06/2020, 23:17

TOÁN Bài: ĐỒNG HỒ - THỜI GIAN Người thực hiện: Đỗ Huyền Trang Các quan sát xem cô có nhá! Làm để biết Đồng hồ dùng để làm nhỉ? đồng hồ giờ? Làm quen biết đọc Rèn luyện kĩ giao tiếp, đồng hồ hợp tác chia sẻ Đồng hồ Thời gian u thích mơn Tốn Giới thiệu mặt đồng hồ vị trí kim 11 12 Kim ngắn – Kim dài 10 Kim ngắn vào số nào? Kim ngắn, kim Kim dài dàiquay vào số nào? Các số từ đến 12 Cùng cô thực hành nhé! Em…… lúctìm ….hiểu ! ! Xem tranh giờ Củng cố Dặn dò Cám ơn cô học tốt tiết học này! ... để biết Đồng hồ dùng để làm nhỉ? đồng hồ giờ? Làm quen biết đọc Rèn luyện kĩ giao tiếp, đồng hồ hợp tác chia sẻ Đồng hồ Thời gian u thích mơn Tốn Giới thiệu mặt đồng hồ vị trí kim 11 12 Kim ngắn... Giới thiệu mặt đồng hồ vị trí kim 11 12 Kim ngắn – Kim dài 10 Kim ngắn vào số nào? Kim ngắn, kim Kim dài dàiquay vào số nào? Các số từ đến 12 Cùng thực hành nhé! Em…… lúctìm ….hiểu ! ! Xem tranh
- Xem thêm -

Xem thêm: slide bài giảng toán 1 đồng hồ thời gian , slide bài giảng toán 1 đồng hồ thời gian

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn