tài liệu ôn thi môn tài chính tiền tệ

1 2,727 38
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/10/2012, 09:39

tài liệu ôn thi môn tài chính tiền tệ Dạng đề thi Tài Chính Tiền Tệ :Phần I. Lý thuyết (5Đ): Nhận xét những nhận định sau (đúng/sai), và giải thích.1. Cho vay thuê mua là hình thức tín dụng được thực hiện khi khách hàng thuê tài sản của một doanh nghiệp và hết thời hạn thuê trả lại tài sản cho bên thuê.2. Ngân hàng thương mại thực hiện chức năng trung gian tín dụng vì xuất phát từ hạn chế của thanh toán trực tiếp.3. Thị trường chính thức là thị trường giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán.4. Để hạ cơn sốt lạm phát ngân hàng trung ương ngừng thực hiện nghiệp vụ tái chiết khấu thương phiếu và các giấy tờ có giá trị.5. Thực hiện chức năng tạo tiền gửi áp dụng với chủ thể là ngân hàng thương mại thông qua hình thức thanh toán không dùng tiền mặt.Phần II: Bài tập (5Đ)Câu 1: (2Đ) Hãy tự ra ví dụ và tính toán với các yêu cầu sau:- Dòng tiền phát sinh giữa các kì là không đều nhau,- Thời gian tối thiểu là 3 năm,- Thời gian ghép lãi 4 lần/năm.Câu 2: (3Đ)Ông Tùng hàng năm đến ngân hàng gửi tiền hưởng lãi gộp, ông gửi tất cả 9 lần, các lần gửi cách đều nhau 1 năm và gửi vào đầu năm. Năm thứ 1 ông gửi 22 triệu, năm 2 ông gửi 25 triệu, năm 3 ông gửi 28 triệu. Từ năm thứ 4 mỗi năm ông gửi 30 triệu. Lãi suất 13%/năm.a. 4 năm sau lần gửi tiền cuối cùng, ông rút tiền. Hỏi số tiền rút ra là bao nhiêu?b. 2 năm cuối lãi suất tăng lên 13,5%/năm. Tính số tiền ông Tùng có trong ngân hàng ngay sau lần gửi thứ 9? . triệu, năm 3 ông gửi 28 triệu. Từ năm thứ 4 mỗi năm ông gửi 30 triệu. Lãi suất 13%/năm.a. 4 năm sau lần gửi tiền cuối cùng, ông rút tiền. Hỏi số tiền rút ra. Dạng đề thi Tài Chính Tiền Tệ :Phần I. Lý thuyết (5Đ): Nhận xét những nhận định sau (đúng/sai),
- Xem thêm -

Xem thêm: tài liệu ôn thi môn tài chính tiền tệ, tài liệu ôn thi môn tài chính tiền tệ, tài liệu ôn thi môn tài chính tiền tệ