Tiểu Luận_BaoTonTrungTu

19 17 0
  • Loading ...
1/19 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/05/2020, 09:04

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ HỒNG BÀNG KHOA KIẾN TRÚC  Môn BẢO TỒN VÀ TRÙNG TU DI SẢN KIẾN TRÚC GVHD: Thầy TRẦN ANH TUẤN SVTH: LÊ ANH ĐÀO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, NĂM 2018 141805013 BÀI TIỂU LUẬN MÔN BẢO TỒN VÀ TRÙNG TU DI SẢN KIẾN TRÚC MỤC LỤC  CHƯƠNG I: MỘT SỐ TÍNH CHẤT ĐẶC THÙ CỦA DỰ ÁN THIẾT KẾ BẢO QUẢN VÀ TRÙNG TU DI TÍCH KIẾN TRÚC  CHƯƠNG II: QUI TRÌNH THIẾT KẾ KỸ THUẬT BẢO QUẢN VÀ TRÙNG TU DI TÍCH KIẾN TRÚC  CHƯƠNG III: MỘT VÀI VÍ DỤ CỤ THỂ MÀ BẠN BIẾT VỀ SỰ HỦY HOẠI DI TÍCH KIẾN TRÚC DO CÁC YẾU TỐ TỰ NHIÊN GÂY RA  CHƯƠNG IV: KẾT LUẬN GVHD: Thầy TRẦN ANH TUẤN SVTH: LÊ ANH ĐÀO LỚP KC14DH-DT1 MSSV: 141805013 Trang BÀI TIỂU LUẬN MÔN BẢO TỒN VÀ TRÙNG TU DI SẢN KIẾN TRÚC CHƯƠNG I: MỘT SỐ TÍNH CHẤT ĐẶC THÙ CỦA DỰ ÁN THIẾT KẾ BẢO QUẢN VÀ TRÙNG TU DI TÍCH KIẾN TRÚC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG DỰ ÁN BẢO QUẢN VÀ TRÙNG TU DI TÍCH Sáng tạo cơng trình xuất phát từ nhu cầu ý tưởng chủ quan Can thiệp vào cơng trình có sẵn (xuất phát từ liệu lịch sử, văn hóa tồn tại.) Cơng trình phụ thuộc vào ý tưởng người sáng tạo Kết thúc giai đoạn lập dự án thiết kế trước thi cơng Người trùng tu phụ thuộc vào đặc tính cơng trình Kỹ thuật cơng nghệ hướng tới tương lai (có vận dụng truyền thống) Bám sát kỹ thuật cơng nghệ truyền thống (có vận dụng hạn chế kỹ thuật đại) Là lần hồn chỉnh có kết thúc Là giai đoạn trình liên tục Việc lập dự án thiết tục kéo dài (điều chỉnh, bổ sung) q trình thi cơng GVHD: Thầy TRẦN ANH TUẤN SVTH: LÊ ANH ĐÀO LỚP KC14DH-DT1 MSSV: 141805013 Trang BÀI TIỂU LUẬN MÔN BẢO TỒN VÀ TRÙNG TU DI SẢN KIẾN TRÚC CHƯƠNG II: QUI TRÌNH THIẾT KẾ KỸ THUẬT BẢO QUẢN VÀ TRÙNG TU DI TÍCH KIẾN TRÚC I Khái quát quy trình dự án bảo quản trùng tu di tích kiến trúc Quy trình dự án bảo quản trùng tu di tích kiến trúc Theo Hiến chương Burra (1979, sửa đổi 1981, 1988, 1999), thực dự án bảo quản trùng tu di tích kiến trúc sau: Những điểm khác biệt “Dự án bảo quản trùng tu di tích” với “Dự án đầu tư xây dựng thông thường” a Phân chia giai đoạn trình đầu tư Giai đoạn Loại dự án Dự án đầu tư xây dựng Dự án bảo quản trùng tu di tích Chuẩn bị đầu tư Thực đầu tư Chuẩn bị thực dự án Thực dự án Lập dự án Khảo sát thiết kế Thi công xây dựng Nghiên cứu khảo sát Lập dự án Thiết kế Kết thúc đầu tư Hồ sơ hồn cơng Thi cơng hồ sơ hồn cơng b Một số tính chất đặc thù dự án thiết kế bảo quản trùng tu di tích DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG DỰ ÁN BẢO QUẢN VÀ TRÙNG TU DI TÍCH Sáng tạo cơng trình xuất phát từ nhu cầu ý tưởng chủ quan Can thiệp vào cơng trình có sẵn (xuất phát từ liệu lịch sử, văn hóa tồn tại.) Cơng trình phụ thuộc vào ý tưởng người sáng tạo Kết thúc giai đoạn lập dự án thiết kế trước thi công Người trùng tu phụ thuộc vào đặc tính cơng trình Kỹ thuật cơng nghệ hướng tới tương lai (có vận dụng truyền thống) Bám sát kỹ thuật công nghệ truyền thống (có vận dụng hạn chế kỹ thuật đại) Là lần hồn chỉnh có kết thúc Là giai đoạn trình liên tục GVHD: Thầy TRẦN ANH TUẤN SVTH: LÊ ANH ĐÀO LỚP KC14DH-DT1 MSSV: 141805013 Việc lập dự án thiết tục kéo dài (điều chỉnh, bổ sung) q trình thi cơng Trang BÀI TIỂU LUẬN MÔN BẢO TỒN VÀ TRÙNG TU DI SẢN KIẾN TRÚC CHƯƠNG II QUI TRÌNH THIẾT KẾ KỸ THUẬT BẢO QUẢN VÀ TRÙNG TU DI TÍCH KIẾN TRÚC II Khảo sát, nghiên cứu trạng di tích kiến trúc cần bảo quản trùng tu Nghiên cứu nguồn tư liệu lịch sử - thư mục lưu trữ liên quan a Nguồn tư liệu viết đồ họa (tư liệu thống) Những tư liệu viết di tích thời kỳ tồn khác lần trùng tu ghi tư liệu công bố (biên niên sử, hồi ký, cơng trình khoa học chun đề, sách hướng dẫn, sổ tra cứu…) chưa công bố, giữ phòng lưu trữ, kho bảo quản quan khoa học, thư viện, bảo tàng… Các tư liệu đồ họa chưa công bố (đồ án, khắc, phác họa, tranh vẽ, ảnh chụp…) Những tư liệu di tích khác gần gũi với di tích cần trùng tu địa điểm, thời gian xuất (tư liệu gián tiếp) Các hình ảnh, vẽ , chữ viết… di tích cần trùng tu b Nguồn tư liệu truyền miệng (tư liệu dân gian) Nguồn tư liệu đóng vai trò định Tuy nhiên nên tiếp thu nguồn tư liệu có phê phán chọn lọc; dùng trường hợp phục vụ tư liệu khác, chứng minh thêm cho tư liệu thống có độ tin cậy Nghiên cứu chất, tính chất Nghiên cứu chất di tích kiến trúc việc quan sát bên ngồi di tích thực địa, nắm chất cấu trúc, trang trí, so sánh diện mạo với hình ảnh khứ… Mơ tả trạng thái bảo quản di tích phát phận sửa chữa, khôi phục làm lại; ghi lại tư liệu tình hình kỹ thuật phận có dẫn thứ tự chi tiết trình sửa chữa trùng tu Trên sở mô tả này, người làm công tác trùng tu nêu lên dự kiến công tác trùng tu làm tư liệu bước đầu cho dự án kỹ thuật trùng tu GVHD: Thầy TRẦN ANH TUẤN SVTH: LÊ ANH ĐÀO LỚP KC14DH-DT1 MSSV: 141805013 Trang BÀI TIỂU LUẬN MÔN BẢO TỒN VÀ TRÙNG TU DI SẢN KIẾN TRÚC Nghiên cứu khảo cổ học Công việc nghiên cứu khảo cổ di tích gồm có: thăm dò, khai quật khảo cổ học bên bên cạnh công trình Thăm dò loại phát hiện, có phạm vi hạn địnhvà mang tính chất điều tra, xem xét phận Những kết thăm dò phải ghi lại cách cẩn thận Trên sở kết này, người làm công tác trùng tu đơi có khả khơi phục lại chi tiết phận cơng trình lập tức, phải cách khai thác thêm vết tích tìm thấy sở logic xây dựng phận Khai quật khảo cổ học cho phép tìm hiểu phát kết cấu tình trạng móng, tầng hầm, phát bố cục mặt di tích, tạo điều kiện phục hồi mơi trường gần di tích, nghiên cứu cơng trình xây dựng bị phá hủy, trước hết phận cấu thành nên phức hợp hồn chỉnh di tích Nghiên cứu di tích kiến trúc khác tương đồng Bên cạnh tư liệu tài liệu khảo sát di tích cần trùng tu, việc nghiên cứu di tích kiến trúc khác tương đồng nguồn tài liệu bổ sung, làm sở vững cho việc trùng tu Các di tích kiến trúc khác cần nghiên cứu tương đồng phương diện tính chất sử dụng, niên đại xây dựng, phong cách xây dựng (quyết định khu vực xây dựng người xây dựng)… Cách ghi lại thông tin a Mô tả vẽ minh họa Mô tả văn viết điều phát trình khảo cổ nhật ký khảo sát Hình vẽ minh họa cho ta khái niệm tương đối di tích mơ tả Hình vẽ sử dụng trường hợp lý khơng sử dụng tư liệu hoàn thiện Sử dụng hội họa để ghi lại màu sắc tương quan màu sắc phận riêng đối tượng trùng tu trang trí b Chụp ảnh quay phim ảnh chụp khơng cung cấp cho ta tư liệu mơ tả cơng trình thời gian ngắn mà xác đầy đủ Khi chụp ảnh nên đặt bên cạnh vật cần chụp thước kẻ giải băng chia khoảng cách để định kích thước, tỷ lệ Quay phim cung cấp thêm hình ảnh động mà ảnh chụp khơng thể chuyển tải hết, đảm bảo tính liên tục góc độ khác cơng trình cơng trình quần thể Quay phim có ưu điểm phải mô tả vận hành động cơng trình GVHD: Thầy TRẦN ANH TUẤN SVTH: LÊ ANH ĐÀO LỚP KC14DH-DT1 MSSV: 141805013 Trang BÀI TIỂU LUẬN MÔN BẢO TỒN VÀ TRÙNG TU DI SẢN KIẾN TRÚC c Đo đạc vẽ ghi (Vẽ kỹ thuật) Về việc ghi lại di tích kiến trúc cách đo vẽ đạc họa, sở vẽ ghi lại cơng trình phương pháp đắn xác nhấ, cung cấp nhiều tư liệu để nghiên cứu đặc điểm cơng trình trạng thái Căn vào mục đích đặt tùy theo mức độ xác cần thiết mà đo vẽ đạc họa chia làm loại: đo vẽ có tính chất sơ đồ, đo vẽ kiến trúc đo vẽ kiến trúc khảo cổ Đo vẽ làm sở cho việc lưu trữ hình ảnh di tích sở đo vẽ có đề xuất phương án trùng tu d Làm mơ hình Đo đạc ảnh tái di tích phương diện 2D Để giới thiệu di tích khơng gian 3D cần phải nhờ đến việc làm mơ hình dập Các mơ hình cho phép bổ sung thành phần thiếu định phương pháp cải tạo Các mơ hình giúp thực tính tốn kiểm tra sức bền cấu trúc hành cấu trúc dự án Bản dập cho phép hình dung xác chi tiết, cấu kiện cơng trình có kích thước khơng lớn III Thiết kế bảo quản trùng tu di tích kiến trúc Lập dự án Bảo quản trùng tu di tích kiến trúc Ngay từ giai đoạn chuẩn bị đầu tiên, dự án trùng tu phải mang tính chất cụ thể, đầy đủ (với mức độ chi tiết hóa chủ đề tương ứng giai đoạn khác nhau) Dự án trùng tu phải sử dụng ý kiến đóng góp rõ ràng có sức thuyết phục chuyên gia, vận dụng sở khảo sát nghiên cứu bước đầu di tích mà đề xuất phương pháp đảm bảo ổn định trang thái bảo quản kỹ thuật đối tượng đó, trình bày kiến giải khả thích ứng ngơi nhà biện pháp sử dụng tương lai Các nội dung đề cập dự án bảo quản trùng tu di tích (theo quy chế bao quản, tu bổ phục hồi di tích lịch sử - văn hóa , danh lam thắng cảnh Bộ trưởng Văn hóa – thông tin ban hành kèm theo Quyết định số 05/2003/QĐ-BVHTT Ngày 06/02/2003): (1) Liệt kê, đánh giá, phân tích lịch sử, khảo cổ, kỹ thuật, mỹ thuật, vật liệu tài liệu liên quan khác di tích a Báo cáo nội dung lịch sử di tích: lịch sử nhân vật, kiện liên quan đến di tích, lịch sử q trình bảo quản tu bổ phục hồi di tích GVHD: Thầy TRẦN ANH TUẤN SVTH: LÊ ANH ĐÀO LỚP KC14DH-DT1 Trang MSSV: 141805013 BÀI TIỂU LUẬN MÔN BẢO TỒN VÀ TRÙNG TU DI SẢN KIẾN TRÚC (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) b Báo cáo khảo cổ học di tích: Trích dẫn tài liệu khảo cổ trước di tích (nếu có); đánh giá dự báo mức độ nghiên cứu khảo cổ học di tích; kiến nghị công tác khảo cổ c Báo cáo kết cấu móng cơng trình di tích d Báo cáo mỹ thuật di tích: tài liệu viết, ảnh mô tả giá trị lịch sử mỹ thuật di tích; đánh giá trang trí mỹ thuật; đánh giá giá trị thành phần trang trí (màu sắc , thể loại, trang trí, chất liệu, niên đại); báo cáo tình trạng, chất lượng trang trí mỹ thuật e Báo cáo mỹ thuật di tích: số liệu loại vật liệu (chủng loại, chất liệu, kích thước, màu sắc, thành phần, niên đại…); đánh giá tình trạng kỹ thuật nguyên nhân gây hư hỏng cấu kiện, thành phần kiến trúc di tích qua thời kì, giai đoạn xây dựng Lập hồ sơ khảo sát, đánh giá trạng kiến trúc di tích a Tài liệu viết di tích: mơ tả trạng tổng thể cơng trình; đánh giá ngun nhân hư hại cơng trình; số liệu trạng di tích b Hồ sơ vẽ khảo sát trạng di tích: mặt vị trí; mặt tổng thể; mặt hạng mục di tích; mặt đứng hạng mục di tích; mặt cắt hạng mục di tích; trạng phận hạng mục di tích; thuyết minh hồ sơ vẽ c Đánh giá tổng thể kiến trúc di tích Ảnh chụp ghi hình trạng di tích (thời điểm lập dự án) Bản dập chi tiết quan trọng Phương án bảo quản, tu bổ phục hồi di tích a Thuyết minh phương án b Bản vẽ kiến trúc phương án Phân tích, xác định hạng mục đầu tư a Lựa chọn hạng mục ưu tiên đầu tư b Lựa chọn phương án phù hợp Kết luận kiến nghị a Kiến nghị mức độ thực công tác khảo cổ b Kiến nghị phương án c Kiến nghị chung Tư liệu tham khảo Toàn tư liệu viết, vẽ, ảnh, lời kể, dậ tư liệu khác có liên quan đến di tích nêu dự án gọi tư liệu dẫn chứng có giá trị GVHD: Thầy TRẦN ANH TUẤN SVTH: LÊ ANH ĐÀO LỚP KC14DH-DT1 MSSV: 141805013 Trang BÀI TIỂU LUẬN MÔN BẢO TỒN VÀ TRÙNG TU DI SẢN KIẾN TRÚC Đây tài liệu cần thiết để xác minh xác phương pháp trùng tu dựa sở khảo sát tỉ mỉ lại thực địa giàn giáo đợt nghiên cứu bổ sung sau (tư liệu đạc họa, tư liệu lưu trữ, tư liệu thư mục) Bản thiết kế kỹ thuật thi cơng phản ánh đầy đủ q trình trùng tu cần tiến hành Nội dung hồ sơ thiết kế phải tuân thủ nội dung hồ sơ thiết kế kỹ thuật xây dựng cơng trình quy định Quy chế quản lý đầu tư xây dựng phủ hướng dẫn xây dựng, ngồi phải thực nội dung sau đây: (1) Ảnh chụp ghi hình trạng di tích a Ảnh ghi hình tổng thể b Ảnh ghi hình mặt đứng cơng trình c Ảnh ghi hình nội thất ngoại thất cơng trình d Ảnh ghi hình chi tiết cấu kiện phận cơng trình (2) Thuyết minh giải pháp (3) Bản vẽ kỹ thuật trạng di tích (4) Dự toán, tổng dự toán Áp dụng định mức dự toán trùng tu, tơn đạo di tích Bộ Văn hóa – Thơng tin (nay Bộ Văn hóa –Thể thao – Du lịch) ban hành quy định khác Nhà nước có liên quan thời điểm trình bày dự toán tổng dự toán Trùng tu quần thể di tích kiến trúc Quần thể di tích kiến trúc quan niệm nhóm gồm nhiều cơng trình, đơi xây dựng thời gian khác theo phong cách hoàn tồn khác mặt bố cục gắn bó với thành chỉnh thể nghệ thuật hồn chỉnh Trước xây dựng thiết kế trùng tu quần thể di tích kiến trúc, ta phải thực hiện: Phân tích mặt khoa học lịch sử- kiến trúc hình thành quần thể trúc phát ngun tắc bố cục q trình lịch sừ Phát triển thời kì giai đoạn chính, xét mặt nghệ thuật kiến trúc suốt trình lịch sử quần thể kiến trúc sở khoa học việc lựa chọn Khảo sát nghiên cứu tỉ mỉ, chi tiết di tích có quần thể- xây dựng lại hình dáng ban đầu nó, phân tích biến đổi hình dáng diễn sau đó- sỡ đưa dự án trùng tu vào vị trí vai trò di tích quần thể GVHD: Thầy TRẦN ANH TUẤN SVTH: LÊ ANH ĐÀO LỚP KC14DH-DT1 MSSV: 141805013 Trang BÀI TIỂU LUẬN MÔN BẢO TỒN VÀ TRÙNG TU DI SẢN KIẾN TRÚC Xác định giá trị mặt xây dựng đô thị di tích riêng biệt quần thể hệ thống thành phố đại có lưu ý tới hướng phát triển tương lai; nghiên cứu xác định khả sử dụng di tích vào mục đích thực tiễn Phân tích đường nét mối liên hệ quần thể kiến trúc với môi trường xung quanh xét mặt lịch sử Xác định ranh giới khu vực bảo vệ quần thể kiến trúc khu vực điều chỉnh xây dựng; xác định điểm quan sát Khi xây dựng thiết kế trùng tu quần thể kiến trúc, điều quan trọng phải phát bảo vệ cấu có sức biểu thẩm mỹ quần thể Trong thành phần thiết kế thiết phải có: mặt tổng thể, vẽ mặt đứng mặt cắt toàn quần thể kiến trúc, phối cảnh mơ hình tồn quần thể kiến trúc GVHD: Thầy TRẦN ANH TUẤN SVTH: LÊ ANH ĐÀO LỚP KC14DH-DT1 MSSV: 141805013 Trang 10 BÀI TIỂU LUẬN MÔN BẢO TỒN VÀ TRÙNG TU DI SẢN KIẾN TRÚC Thiết kế quy hoạch khu vực di tích kiến trúc Hệ thống tài liệu phục vụ cho thiết kế quy hoạch khu vực di tích kiến trúc cần phải có: Sơ đồ tổng mặt kiến trúc – lịch sử có ghi ranh giới khu vực di tích phản ánh trạng thái mặt tại, có ghi chép chụp ảnh yếu tố mang giá trị mặt lịch sử - nghệ thuật, lịch sử - kiến trúc, phong cách thiên nhiên giá trị kinh tế Họa đồ vị trí khu vực phân bố di tích Sơ đồ đường ngầm đất (sẵn có thiết kế mới) Danh sách cơng trình xây dựng phát bảo vệ di tích Sơ đồ khoanh vùng khu vực di tích rõ khu đất có giá trị đặc biệt mặt lịch sử - kiến trúc, khu đất cần nghiên cứu khai quật khảo cổ, khu đất phân bố cơng trình phụ cần thiết để tiến hành trùng tu bảo quản di tích… Bản thuyết minh gồm có tư liệu tham khảo mặt lịch sử, nhận xét đặc điểm di tích đánh giá ý nghĩa, tư liệu trạng thái kỹ thuật địa chất thủy văn, nơi nguyên nhân làm ô nhiễm môi trường không khí nguồn nước… Bản thiết kế quy hoạch khu vực di tích kiến trúc bao gồm: - Mặt tổng thể khu vực có ghi giới hạn khu đất di tích, dự kiến ranh giới khu vực bảo vệ khu vực điều chỉnh xây dựng - Bản thiết kế mặt theo chiều thẳng đứng khu vực cho thích hợp với điểm cao đường phố lối lại gần chung quanh - Bản thiết kế phục hồi hệ thống mặt nước có giá trị - Bản thiết kế xanh - Sơ đồ mạng lưới giao thông thiết kế xây dựng mặt đường - Bản thiết kế hệ thống cung cấp nước, hệ thống kênh thoát nước - Bản thiết kế mạng lưới điện thắp sáng mạng lưới thông tin - Sơ đồ thống kê hệ thống đường ngầm - Sơ đồ đường tham quan du lịch hệ thống phục vụ du lịch - Bản thiết kế phục hồi cải tạo - Bản thuyết minh GVHD: Thầy TRẦN ANH TUẤN SVTH: LÊ ANH ĐÀO LỚP KC14DH-DT1 MSSV: 141805013 Trang 11 BÀI TIỂU LUẬN MÔN BẢO TỒN VÀ TRÙNG TU DI SẢN KIẾN TRÚC CHƯƠNG III MỘT VÀI VÍ DỤ CỤ THỂ MÀ BẠN BIẾT VỀ SỰ HỦY HOẠI DI TÍCH KIẾN TRÚC DO CÁC YẾU TỐ TỰ NHIÊN GÂY RA Các tác động tự nhiên gây biến đổi, hủy hoại di tích kiến trúc a Vị trí địa lý khí hậu Vị trí địa lý định điều kiện hậu tác động đến di tích thức thích ứng bảo vệ Các yếu tố: - Gió ánh nắng mặt trời tác động thường xuyên gây nên biến đổi cách chậm chạp khó nhận thấy Gió mạnh nhanh chóng trực tiếp làm cho di tích hư hại, sụp đổ - Bụi bẩn độ ẩm tác động đến vật liệu bao che cơng trình - Nước mưa nước ngầm ngấm vào đất gây bất lợi cho móng cơng trình b Điệu kiện thủy chất, thủy văn - Cấu tạo địa chất (mức hướng dòng chảy nước ngầm, cấu trúc, phân bố độ nghiêng lớp đá tảng, tính chất lớp đất phủ ) Ảnh hưởng tới độ ổn định móng cơng trình - Sự thay đổi địa chất, thủy văn ảnh hưởng đến tính ngun vẹn thân cơng trình cơng trình với khung cảnh ngun gốc xung quanh c Tác động động thực vật - Một số trùng động vật có khả phá hủy cấu kiện cơng trình - Các loiaj nấm mốc cối loài thực vật bám phát triển vào cơng trình phá hoại kết cấu vật liệu di tích d Thiên tai - Bão, lũ lụt, động đất… làm thay đổi hủy hoại di tích - Hỏa hoạn sét đánh ảnh hưởng đến di tích gỗ GVHD: Thầy TRẦN ANH TUẤN SVTH: LÊ ANH ĐÀO LỚP KC14DH-DT1 MSSV: 141805013 Trang 12 BÀI TIỂU LUẬN MÔN BẢO TỒN VÀ TRÙNG TU DI SẢN KIẾN TRÚC Nước ta phải chịu động đất, núi lửa phun trào, sóng thần nhưng, hàng năm lại phải đối mặt với hàng chục bão ngày diễn biến phức tạp, đê vỡ, nhiều vùng bị lụt lội, ngồi thiệt hại người, của, di sản bị ảnh hưởng nghiêm trọng Các di sản giới Quần thể di tích kiến trúc Huế (Thừa Thiên - Huế), Khu phố cổ Hội An (Quảng Nam) năm bị mưa bão ghé qua Năm nay, vòng tháng có tới năm lần ngập nước Những tường thành cổ rêu phong kinh thành Huế bị lốc nghiêng, chân thành bị ngâm nước gây lún sụt Các lăng ven sông Hương bị ngập nước bùn đất Những cơng trình kiến trúc tráng lệ gỗ sơn son, thếp vàng có tuổi trăm năm ln bị thử thách mưa bão thường niên Nhà vườn Huế tiếng mong manh trước bão tố lũ lụt Khu phố cổ Hội An bên bờ sông An Hội thơ mộng không tránh khỏi cảnh ngập lụt hàng năm, có lúc hàng chục nhà cổ lúc kêu cứu mưa lũ Nhiều năm, cán Trung tâm quản lý bảo tồn khu phố cổ Hội An phải cho dỡ ván sàn chùa Cầu (cầu Nhật Bản) để cầu không bị nước trôi Động Phong Nha Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng (Quảng Bình) khơng tránh khỏi ngập lụt vào mùa mưa thường niên Nước lũ không ngăn bước chân đồn du khách tham quan mà tác động làm giảm thiểu độ bền hang, nước xoáy, va đập gây xói lở lòng hang động đục kht lòng sơng dẫn vào hang Kèm với lũ lụt nóng ẩm tạo điều kiện thuận lợi cho nấm mốc, mối mọt, cối mọc ký sinh cơng trình, dẫn đến phá hủy di tích Bên cạnh lũ lụt, nóng ẩm hạn hán, muối biển nhiều tác nhân gây hại khác biến đổi khí hậu đưa lại Di sản văn hóa nước ta nằm rải khắp đất nước, nhiều di sản làm vật liệu hữu nên chịu nhiều tổn thất, di sản nằm vùng phân lũ Ngay hệ thống đền - tháp Chăm khu vực miền Trung, làm gạch đá chịu tác động thường xuyên khí hậu nóng ẩm gió biển, mưa lũ nước biển gây mủn bề mặt di sản Tuy di sản chịu tác động tiêu cực mạnh mẽ biến đổi khí hậu nhưng, hoạt động mang tính phòng ngừa tác động biến đổi khí hậu di sản Việt Nam năm qua chưa rõ ràng Sở dĩ có tình trạng đó, phần nhận thức chung hiểm họa thay đổi khí hậu hời hợt Một phần kinh tế đất nước nghèo, nỗ lực chung phòng chống thiên tai bị hạn chế, chủ yếu tập trung giải hiểm họa trực tiếp, đột xuất, có chuẩn bị mang tính phòng ngừa Mặt khác quan niệm: “nước lụt lút làng” lo lớn đời sống người vùng lũ lấn át lo nhỏ, gọi di sản lúc Có thể nói, mối quan tâm quyền cộng đồng thiên tai mối quan tâm chung chung, chưa chuyên tâm vào lĩnh vực cụ thể GVHD: Thầy TRẦN ANH TUẤN SVTH: LÊ ANH ĐÀO LỚP KC14DH-DT1 MSSV: 141805013 Trang 13 BÀI TIỂU LUẬN MÔN BẢO TỒN VÀ TRÙNG TU DI SẢN KIẾN TRÚC MỘT VÀI VÍ DỤ CỤ THỂ MÀ BẠN BIẾT VỀ SỰ HỦY HOẠI DI TÍCH KIẾN TRÚC DO CÁC YẾU TỐ TỰ NHIÊN GÂY RA Phố cổ Hội An ngập lụt, “run rẩy” mưa lũ Mùa nước lụt năm 2009 Hội An Ảnh: Nguyễn Lượng GVHD: Thầy TRẦN ANH TUẤN SVTH: LÊ ANH ĐÀO LỚP KC14DH-DT1 MSSV: 141805013 Trang 14 BÀI TIỂU LUẬN MÔN BẢO TỒN VÀ TRÙNG TU DI SẢN KIẾN TRÚC Cố đô Huế mùa mưa lũ Nguồn: tourconduongdisan.com Huế trân lụt lịch sử năm 1999 Nguồn: ditichhue GVHD: Thầy TRẦN ANH TUẤN SVTH: LÊ ANH ĐÀO LỚP KC14DH-DT1 MSSV: 141805013 Trang 15 BÀI TIỂU LUẬN MÔN BẢO TỒN VÀ TRÙNG TU DI SẢN KIẾN TRÚC Nước lũ tràn vào thành phố Huế GVHD: Thầy TRẦN ANH TUẤN SVTH: LÊ ANH ĐÀO LỚP KC14DH-DT1 MSSV: 141805013 Trang 16 BÀI TIỂU LUẬN MÔN BẢO TỒN VÀ TRÙNG TU DI SẢN KIẾN TRÚC Hình ảnh trận lụt tháng 11/1999 Huế Ảnh: Internet Trận lũ lịch sử năm 1999 tàn phá nghiêm trọng nhiều cơng trình kiến trúc cung đình Huế Trong ảnh: Cổng Ngọ Mơn kinh thành Huế chìm nước lũ Ảnh: Quốc Việt GVHD: Thầy TRẦN ANH TUẤN SVTH: LÊ ANH ĐÀO LỚP KC14DH-DT1 Trang 17 MSSV: 141805013 BÀI TIỂU LUẬN MÔN BẢO TỒN VÀ TRÙNG TU DI SẢN KIẾN TRÚC Nhiều di vật đá Phú Yên bị mai một, bi ký khắc tảng đá tự nhiên bia Chợ Dinh.(Ảnh: Bia chợ Dinh- Bia Chăm, phường I, Thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên)- Ảnh: Hoài Sơn Thánh địa Mỹ Sơn di sản bị hư hại nhiều tác động thời gian, biến đổi khí hậu Nguồn: www.vietnamheritage.com.vn GVHD: Thầy TRẦN ANH TUẤN SVTH: LÊ ANH ĐÀO LỚP KC14DH-DT1 MSSV: 141805013 Trang 18 BÀI TIỂU LUẬN MÔN BẢO TỒN VÀ TRÙNG TU DI SẢN KIẾN TRÚC IV KẾT LUẬN Đã đến lúc cần nâng cao nhận thức hiểm họa thay đổi khí hậu, tránh thái độ chủ quan, thờ ơ, đồng thời chủ động tổ chức nghiên cứu tác động thay đổi khí hậu di sản cụm di sản, vùng, miền, nước Các quan quản lý di sản nước từ trung ương đến địa phương, từ quản lý di sản giới đến di tích cấp quốc gia cấp tỉnh cần nghiên cứu kỹ hướng dẫn ủy ban Di sản giới, tìm kinh nghiệm tốt việc phòng ngừa khắc phục hậu thiên tai gây (cả kinh nghiệm dân gian truyền thống kỹ thuật tiên tiến) Chủ động tuyên truyền, phổ biến kinh nghiệm mạng lưới di sản cộng đồng Kết nối hoạt động quan liên quan trung ương địa phương nhằm bảo tồn tồn vẹn tính ngun gốc giá trị di sản quy định Luật Di sản văn hóa, Luật Bảo vệ môi trường, Luật Bảo vệ rừng v.v Chúng ta có nhiều học chủ quan tác hại thiên tai, lũ lụt, khô hạn, hỏa hoạn (năm 2007 cháy hai di tích đình Ngọa Long (Hà Nội) chùa Dơi (An Giang), dịch bệnh, động đất (thường xảy khu vực Điện Biên) Những chủ quan phải trả giá nhiều sinh mệnh, tài sản, việc khắc phục hậu kéo dài nhiều năm Trong thiệt hại chung đó, di sản văn hóa thiên nhiên bị ảnh hưởng phần đáng kể Vì vậy, đến lúc cần có hành động tích cực, cụ thể để bảo tồn phát huy giá trị di sản, không muốn có tiếc nuối sau GVHD: Thầy TRẦN ANH TUẤN SVTH: LÊ ANH ĐÀO LỚP KC14DH-DT1 MSSV: 141805013 Trang 19 ... Trang 15 BÀI TIỂU LUẬN MÔN BẢO TỒN VÀ TRÙNG TU DI SẢN KIẾN TRÚC Nước lũ tràn vào thành phố Huế GVHD: Thầy TRẦN ANH TUẤN SVTH: LÊ ANH ĐÀO LỚP KC14DH-DT1 MSSV: 141805013 Trang 16 BÀI TIỂU LUẬN MÔN... IV: KẾT LUẬN GVHD: Thầy TRẦN ANH TUẤN SVTH: LÊ ANH ĐÀO LỚP KC14DH-DT1 MSSV: 141805013 Trang BÀI TIỂU LUẬN MÔN BẢO TỒN VÀ TRÙNG TU DI SẢN KIẾN TRÚC CHƯƠNG I: MỘT SỐ TÍNH CHẤT ĐẶC THÙ CỦA DỰ ÁN... trình thi cơng GVHD: Thầy TRẦN ANH TUẤN SVTH: LÊ ANH ĐÀO LỚP KC14DH-DT1 MSSV: 141805013 Trang BÀI TIỂU LUẬN MÔN BẢO TỒN VÀ TRÙNG TU DI SẢN KIẾN TRÚC CHƯƠNG II: QUI TRÌNH THIẾT KẾ KỸ THUẬT BẢO QUẢN
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiểu Luận_BaoTonTrungTu, Tiểu Luận_BaoTonTrungTu

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn