Giáo án 5 tuan 6 buổi CKT rất hay

35 350 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/09/2013, 06:10

Tuần 6 Thứ hai ngày 12 tháng 10 năm 2009 Tập đọc Sự sụp đổ của chế độ a- pác- thai I. Mục tiêu: - Đọc đúng từ phiên âm tiếng nớc ngoài và các số liệu thống kê trong bài . - Hiểu nội dung : Phản đối chế độ phân biệt chủng tộc ở Nam Phi , ca ngợi cuộc đấu tranh đòi bình đẳng của những ngời da màu .(Trả lời đợc các câu hỏi trong S G K ) II. Đồ dùng: -Bảng phụ chép đoạn 3. III. Các hoạt động dạy học: 1. ổn định: 2. Kiểm tra: ? Học sinh nối tiếp đọc thuộc bài Ê- mi-li, con 3. Bài mới: Giới thiệu bài. a) Luyện đọc: - Giáo viên hớng dẫn học sinh luyện đọc. - Giáo viên theo dõi sửa lỗi sai và giải nghĩa từ. - Giáo viên giải thích chế độ A- pác- thai. - Giáo viên đọc mẫu. b) Tìm hiểu bài. ? Dới chế độ A- pác- thai, ngời da đen bị đối xử nh thế nào? ? Ngời dan Nam Phi đã làm gì để xoá bỏ chế độ phân biệt chủng tộc? ? Vì sao cuộc đấu tranh chống chế độ A- phác- thai đợc đông đảo mọi ngời trên thế giới ủng hộ. ? Em hãy giới thiệu về vị tổng thống đầu tiên của nớc Nam Phi mới? - 3 học sinh đọc nối tiếp kết hợp rèn đọc đúng và đọc chú giải. - Học sinh luyện đọc theo cặp. - 1 đến 2 học sinh đọc toàn bài. - Ngời da đen phải làm những công việc nặng nhọc, bẩn thỉu, bị trả lơng thấp, phải sống, làm việc ở những khu riêng, không đ- ợc hởng một chút tự do nào. - Ngời da đen ở Nam Phi đã đứng lên đòi bình đẳng, cuộc đấu tranh của họ cuối cùng đã giành đợc thắng lợi. - Vì họ không thể chấp nhận đợc 1 chính sách phân biệt chủng tộc dã man, tàn bạo. - Vì đây là 1 chế độ phân biệt chủng tộc xấu xa nhất cần phải xoá bỏ. - Không thể có màu da cao quí và màu da thấp hèn. - Ông Men- xơn Man- đê- la là luật s. Ông đã cùng ngời dân Nam Phi chống lại chế độ phân biệt chủng tộc và bị cầm tù 27 năm. Ông là tổng thống đầu tiên của nớc Nam Phi mới. c) Luyện đọc diễn cảm. - Giáo viên hớng dẫn học sinh luyện đọc. - Giáo viên bao quát, nhận xét. ? Nội dung bài. - Học sinh đọc nối tiếp. - 1 đến 2 học sinh đọc toàn bài. - Học sinh luyện đọc diễn cảm theo cặp. - Thi đọc trớc lớp. - Học sinh nêu nội dung. 4. Củng cố: - Nội dung bài. - Liên hệ, nhận xét. 5. Dặn dò: Học bài. Toán Luyện tập I. Mục tiêu: - Biết tên gọi kí hiệu và mối quan hệ của các đơn vị đo diện tích . - Biết chuyển đổi các đơn vị đo diện tích, so sánh các số đo diện tích và giải các bài toán có liên quan. -Bài tập cần làm :Bài 1,2,3(cột 1),bài 4. II. Đồ dùng: - Phiếu học tập. III. Các hoạt động: 1. ổn định: 2. Kiểm tra: Bài tập 2/b? 2 học sinh lên bảng. 3. Bài mới: Giới thiệu bài. Bài tập 1: ? Học sinh làm cá nhân. - Giáo viên bao quát, nhận xét. Bài tập 2: ? Học sinh làm cá nhân. - Giáo viên chấm chữa. Bài tập 3: Hớng dẫn học sinh thảo luận cặp. >, <, = - Giáo viên nhận xét- đánh giá. - Học sinh làm, chữa bài. 8m 2 27dm 2 = 28m 2 + 100 27 dm 2 = 28 100 27 dm 2 . 16m 2 9dm 2 = 16m 2 + 100 9 dm 2 = 16 100 9 dm 2 26dm 2 = 100 26 m 2 - Học sinh làm- trình bày. 3cm 2 5mm 2 = mm 2 Đáp án B là đúng: 305. - Học sinh thảo luận- trình bày. 2dm 2 7cm 2 = 207cm 2 207cm 2 300mm 2 > 2cm 2 89mm 2 289mm 2 3m 2 48dm 2 < 4m 2 348dm 2 400dm 2 Bài tập 4: ? Học sinh làm cá nhân. - Giáo viên chấm- nhận xét. 61km 2 > 610hm 2 6100hm 2 - Học sinh làm, chữa bảng. Diện tích một viên gạch. 40 x 40 = 1600 (cm 2 ) Diện tích căn phòng là: 1600 x 150 = 240000 (cm 2 ) Đổi 240000cm 2 = 24m 2 Đáp số: 24m 2 4. Củng cố, dặn dò: - Hệ thống nội dung. - Liên hệ, nhận xét. Lịch sử quyết chí ra đi tìm đờng cứu nớc I. Mục tiêu: Học sinh biết. - Nguyễn Tất Thành chính là Bác Hồ kính yêu. -Biết ngày 5-6-1911tại bến cảngNhà Rồng với lòng yêu nớc thơng dân sâu sắc , Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đờng cứu nớc . - Học sinh kính yêu Bác Hồ. II. Đồ dùng: - Bản đồ hành chính Việt Nam. - ảnh phong cảnh quê hơng Bác, Bến cảng Nhà Rồng đầu thế kỉ XX. III. Các hoạt động dạy họ c: 1. ổn định: 2. Kiểm tra: ? Nêu bài học bài Phan Bội Châu và phong trào Đông du. 3. Bài mới: Giới thiệu bài. a) Quê hơng và thời niên thiếu của Nguyễn Tất Thành. ? Nêu 1 số nét chính về quê hơng và thời niên thiếu của Nguyễn Tất Thành? b) Mục đích ra nớc ngoài của Nguyễn Tất Thành. ? Mục đích ra nớc ngoài của Nguyễn Tất Thành là gì? c) ý chí quyết tâm ra đi tìm đờng cứu nớc của Nguyễn Tất Thành. ? Anh lờng trớc những khó khăn mà khi ở nớc ngoài? - Học sinh thảo luận, trình bày. - Nguyễn Tất Thành sinh ngày 19/5/1890 tại xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Cha là Nguyễn Sinh Sắc một nhà nho yêu nớc. Mẹ là Hoàng Thị Loan một phụ nữ đảm đang, chăm lo cho chồng con hết mực. - Học sinh thảo luận, trình bày. - để tìm con đ ờng cứu nớc cho phù hợp. - ở nớc ngoài một mình à rất mạo hiểm, nhất là lúc ốm đau. Bên cạnh đó ngời cũng không có tiền. - Anh làm phụ bếp trên tàu, một công việc ? Anh làm thế nào để có thể kiếm sống và đi ra nớc ngoài? ? Anh ra đi từ đầu? Trên con tàu nào, vào ngày nào? - Giáo viên cho học sinh quan sát và xác định vị trí Thành phố Hồ Chí Minh trên bản đồ. - Giáo viên nhận xét chốt lại nội dung. Đọc bài học: sgk trang 15. nặng nhọc. - Ngày 5/6/1911. Với cái tên Văn Ba đã ra đi tìm đờng cứu nớc mới trên tàu Đô đốc La- tu- sơ Tờ- rê- vin. - Học sinh quan sát và xác định. - Học sinh nối tiếp đọc. - Học sinh nhẩm thuộc. 4. Củng cố, dặn dò: - Nội dung bài. - Liên hệ, nhận xét. Kĩ thuật Chuẩn bị nấu ăn I/Mc tiờu: HS cn phi: +Nờu c cụng vic chun b nu n. +Bit cỏch thc hin mt s cụng vic chun b nu n. +Cú ý thc vn dng kin thc ó hc giỳp gia ỡnh. II/Chun b: -HS: Su tm tranh, nh mt s loi thc phm thụng thng, bao gm mt s loi rau, c, qu, tht, trng, cỏ . -GV: Mt s loi rau, c, qu cũn ti. Dao thỏi, dao gt. Phiu ỏnh giỏ kt qu III/Hot ng dy hc: Tin trỡnh dy hc Phng phỏp dy hc Hot ng ca thy Hot ng ca trũ 1.Bi c: 2.Bi mi: *Hot ng 1: *Hot ng 2: Kim tra phn chun b ca HS. Chun b nu n. Xỏc nh mt s cụng vic chun b nu n. -HDHS c ni dung sgk v yờu cu HS nờu tờn cỏc cụng vic cn thc hin khi chun b nu n. GVnhn xột.**Túm tt ni dng chớnh hot ng 1: sgv. Tỡm hiu cỏch thc hin mt s cụng vic chun b nu n. a)Tỡm hiu cỏch chn thc phm: -GVHDHS c ni dung mc I v quan sỏt hỡnh 1-sgk -Yờu cu HS tr li cỏc cõu hi trong mc 1-sgk. GV nhn xột, túm tt ni dung chớnh v liờn h thc t hng dn HS cỏch chn thc phm. b)Tỡm hiu v cỏch s dng so ch thc phm. -HDHS c mc 2-sgk. -Yờu cu HS nờu nhng cụng vic thng lm trc khi nu mt mún n no ú. -GV túm tt cỏc ý tr li ca HS. Nờu mc ớch ca HS kim tra. HS m sỏch. HS tr li. HS tr li cõu hi. HS tr li. *Hoạt động 3: 3.Dặn dò: việc sơ chế thực phẩm-sgk. -GV đặt câu hỏi để HS nêu cách sơ chế(có thể làm phiếu học tập).Nhận xét và tóm tắt cách sơ chế. -HDHS về nhà giúp gia đình chuẩn bị nấu ăn. **Tóm tắt nội dung chính của hoạt động 2: sgv. Đánh giá kết quả học tập: -Gọi HS trả lời câu hỏi cuối bài. Chuẩn bị phiếu học tập.-HS thực hiện-GV nêu đáp án của bài tập. HS đối chiếu kết quả làm bài tập với đáp án để tự đánh giá kết quả học tập của mình. -HS báo cáo kết quả tự đánh giá. -GV nhận xét, đánh giá chung học tập của HS. Ơn: Cách chuẩn bị nấu ăn. Chuẩn bị bài: Nấu cơm. HS làm bài. HS lắng nghe. NghƯ tht ÔN: “HÃY GIỮ CHO EM BẦU TRỜI XANH”. TĐN sè 2 I.Mục tiêu: - HS hát đúng giai điệu và thuộc lời ca bài Hãy giữ cho em bầu trời xanh. - HS trình bày bài hát bằng cách hát đối đáp , đồng ca kết hợp gõ đệm và vận động theo nhạc . Trình bày theo nhóm , cá nhân. - HS đọc đúng giai điệu , ghép lời kết hợp gõ phách bài TĐN số 2 II.Chuẩn bò của giáo viên: - Nhạc cụ quen dùng, băng đóa nhạc - Tờ tranh minh hoạ bài Hãy giữ cho em bầu trời xanh. III,Hoạt động dạy học: Hoạt động của GV Hoạt động của HS Hoạt động 1: «n tập hát Bạn ơi lắng nghe Hướng dẫn HS ôn tập bài hát giữ đúng nhòp và đều GV hướng dẫn HS hát kết hợp vỗ gõ đệm theo nhòp GV nhận xét và sửa đổi với những em chưa vỗ, hát đúng nhòp GV chỉ đònh từng tổ nhóm đứng tại chỗ trình bày bài hát Hướng dẫn HS vài động tác phụ hoạ. Hoạt động 3: Tập đọc nhạc : Mặt trời lên GV giới thiệu bài TĐN – Treo bài TĐN lên bảng Cho HS xác đònh tên nốt trong bài TĐN Cho HS tập nói tên nốt GV viết tiết tấu Hỏi tiết tấu tấu này có những hình nốt nào ? GV gõ tiết tấu trên , yêu cầu HS lắng nghe và thực hiện lại Hát kết hợp vỗ gõ đệm theo nhòp Từng tốp đứng hát theo hướng dẫn của GV HS hát với tốc độ vừa phải, hát nhẹ nhàng, thể tình cảm vui tươi. HS thực hiện theo . HS trả lời HS thực hiện theo yêu cầu GV hướng dẫn HS nhìn vào bài TĐN , nói tên nốt nhạc trong bài kết hợp gõ tiết tấu vừa tập. GV đàn chuổi âm thanh HS nghe , bắt nhòp HS đọc hoà theo tiếng đàn GV cho HS đọc nhạc cả bài GV đàn giai điệu cả bài HS đọc nhạc hoà theo tiếng đàn , vừa đọc vừa gõ tiết tấu GV đàn giai điệu cả bài hai lần . Lần thứ nhất HS đọc nhạc, lần hai ghép lời, vừa hát vừa gõ đệm theo phách. Củng cố – dặn dò Củng cố bằng cách hỏi tên bài hátvừa học, tên tác giả. Cả lớp đứng hát và vỗ tay theo nhòp, phách GV nhận xét, dặn dò HS nghe và ghi nhớ. Híng dÉn häc To¸n ¤n tËp vỊ ®o khèi lỵng vµ ®o ®é dµi I.Mơc tiªu : - Cđng cè cho häc sinh nh÷ng kiÕn thøc vỊ b¶ng ®¬n vÞ ®o ®é dµi vµ b¶ng ®¬n vÞ ®o khèi l- ỵng. - RÌn cho c¸c em cã kÜ n¨ng chun ®ỉi ®¬n vÞ ®o. - Gi¸o dơc häc sinh cã ý thøc say mª ham häc. II.Chn bÞ: PhÊn mµu. III.Ho¹t ®éng d¹y häc: 1.KiĨm tra bµi cò : Häc sinh nªu tªn b¶ng ®¬n vÞ ®o ®é dµi vµ n¶mg ®¬n vÞ ®o khèi lỵng. Nªu mèi quan hƯ gi÷a c¸c ®¬n vÞ ®o. 2.D¹y bµi míi: Híng dÉn häc sinh lµm bµi tËp. Bµi tËp 1 : ViÕt sè thÝch hỵp vµo chç chÊm. 12m 2dm = 12 20cm 26t¹ 7kg = 2607kg 25m 67cm = 2567cm 450n = 4500kg 375cm = 3750mm 389kg 5g = 389 005g 5689cm = 56890mm 5945hg = 584500g Bµi tËp 2 :Liªn ®éi trêng tiĨu häc BÝch S¬n thu gom giÊy vơn ®ỵc 840kg. Khèi líp Bèn thu gom ®ỵc259kg, khèi líp Ba thu gom ®ỵc 210kg. Hái khèi líp N¨m thu gom ®ỵc bao nhiªu ki l« gam giÊy vơn? Bµi gi¶i : Sè giÊy vơn cđa khèi líp Ba vµ khèi líp Bèn lµ: 259 + 210 = 469 (kg) Sè giÊy vơn cđa khèi líp N¨m lµ : 840 – 469 = 371 (kg) §¸p ssè : 371kg Bµi tËp 3 : Mét thưa rng h×nh ch÷ nhËt cã chu vi b»ng chu vi cđa mét thưa rng h×nh vu«ng cã c¹nh lµ 54m. ChiỊu dµi h¬n chiỊu réng 23m. TÝnh diƯn tÝch thưa rng ®ã b»ng mÐt vu«ng. Bài giải : Chu vi của thửa ruộng hình vuông là 54 ì 4 = 216 (m) Nửa chu vi của thửa ruộng là 216 : 2 =108 (m) Chiều dài của thửa ruộng là (108 + 24) : 2 = 66 (m) Chiều rộng của thửa ruộng là 66 24 = 42 (m) Diện tích của thửa ruộng là 66 ì 42 = 2772 (m 2 ) Đáp số : 2772m 2 3.Củng cố dặn dò: Nhận xét giờ học, về nhà ôn lại bảng đơn vị đo. Thứ ba ngày 13 tháng 10 năm 2009 Chính tả (Nhớ - viết) Ê mi li ,coN I. Mục tiêu: Giúp học sinh - Nhớ viết đúng bài C T ;trình bày đúng hình thức thơ tự do . - Nhận biết đợc các tiếng chứa a ,ơ và cách ghi dấu thanh theo yêu cầu của BT2;tìm đợc các tiếng chứa a,ơ thích hợp trong 2,3 câu thành ngữ ,tục ngữ ở BVT3 II. Chuẩn bị: -Một tờ giấy phiếu khổ to ghi nội dung bài 3. III. Các hoạt động lên lớp: 1. ổn định lớp: 2. Kiểm tra bài cũ: 3. Bài mới: 3.1. Giới thiệu bài: 3.2. Hoạt động 1: Hớng dẫn viết. - Gọi 1 đến 2 bạn đọc thuộc khổ 3, 4. 3.3. Hoạt động 2: Hớng dẫn làm bài tập. 3.3.2. Bài 2: Thảo luận đôi. - Cho học sinh làm nhóm đôi. ? Các tiếng chứa ơ, a? - Những tiếng không có dấu thanh vì mang thanh ngang. 3.4. Hoạt động: Làm phiếu. Chia lớp làm 3 nhóm. 4 học sinh một nhóm. Còn lại cổ vũ. - Lần lợt tng bạn lên thi điền từ. - Lớp đọc thầm. - Học sinh viết bài. - Học sinh đọc yêu cầu bài 2. Thảo luận trả lời. + La, tha, ma, giữa, t ởng, nớc, tơi, ngợc. - Tiếng không có âm cửa: dấu thanh đặt ở giữa âm chính. - Tiếng có âm cuối dấu thanh đặt ở chữ thứ 2 của âm chính. - Học sinh đọc yêu cầu bài 3. + Cầu đợc ớc thấy. + Năm nắng m ời ma. + N ớc chảy đá mòn. - Nhận xét, biểu dơng các nhóm nhanh, đúng đẹp. + Lửa thử vàng gian nan thử sức. - Học sinh đọc thuộc các thành ngữ đó. 4. Củng cố- dặn dò: - Nhắc lại nội dung bài. -Nhận xét và chuẩn bị bài sau . Toán HéC -TA I. Mục tiêu: - Học sinh biết tên gọi, kí hiệu, độ lớn của đơn vị đo diện tích (héc ta); quan hệ giữa héc ta và mét vuông . - Biết chuyển đổi các đơn vị đo diện tích (trong mối quan hệ với héc ta) và vận dụng để giải các bài toán có liên quan. -Bài tập cần làm :Bài 1,2. II. Đồ dùng dạy học: - Vở bài tập toán. III. Các hoạt động dạy học: 1. Kiểm tra bài cũ: Học sinh chữa bài tập. 2. Bài mới: a) Giới thiệu + ghi bài. b) Giảng bài. * Hoạt động 1: Giới thiệu đơn vị đo diện tích héc- ta. - Giáo viên giới thiệu: Thông thờng khi diện tích 1 thửa ruộng, 1 khu rừng, ng - ời ta dùng đơn vị héc- ta. - Giáo viên giới thiệu: 1 héc-ta bằng 1 héc-tê-mét vuông. - Giới thiệu mối quan hệ giữa héc-ta và mét vuông. * Hoạt động 2: Luyện tập. Bài 1: Nhằm rèn cho học sinh cách đổi đơn vị đo. a) Đổi từ đơn vị lớn thành đơn vị bé. b) Đổi từ đơn vị bé thành đơn vị lớn. 1 ha = 10000 m 2 1 ha = 1 hm 2 - Học sinh tự làm vào vở. a) 4ha = 40000m 2 1km 2 = 100ha. 20ha = 200000m 2 15km 2 = 1500ha. 2 1 ha = 500m 2 10 1 km 2 = 10ha. 100 1 ha = 100m 2 4 3 km 2 = 75ha. b) 60000m 2 = 6ha 1800ha = 18km 2 800000m 2 = 80ha Bài 2: - Giáo viên gọi chữa bài. - Giáo viên nhận xét, chữa bài. Bài 3: Ghi Đ vào ô đúng, ghi S vào ô sai. Bài 4: - Hớng dẫn học sinh cách giải. - Giáo viên nhận xét chữa bài. 27000ha = 270000hm 2 . - Học sinh đọc đề bài toán. - Học sinh tự giải. 22.200ha = 222km 2 a) 85km 2 < 850ha. S b) 51ha > 60.000m 2 Đ c) 4dm 2 7cm 2 = 4 10 7 dm 2 S - Học sinh đọc đề bài toán. Giải Toà nhà chính có diện tích là: Đổi 12ha = 120.000m 2 120.000 : 40 = 3000 (m 2 ) Đáp số: 3000 m 2 4. Củng cố- dặn dò: - Nội dung bài học. - Nhận xét giờ học. - Giao bài về nhà. Luyện từ và câu Mở rộng vốn từ: hữu nghị - hợp tác I. Mục tiêu : - Hiểu đợc nghĩa các từ có tiếng hữu ,tiếng hợp và biết xếp vào các nhóm thích hợp theo yêu cầu của BT1,BT2.Biết đặt câu với 1từ ,1thành ngữ theo yêu cầu của BT3,BT4. II. Đồ dùng dạy học: - Vở bài tập Tiếng việt. - Một vài tờ phiếu đã kẻ sẵn bảng phân loại. III. Các hoạt động dạy học: A - Kiểm tra bài cũ: - Nêu định nghĩa về từ đồng âm. B - Dạy bài mới: 1. Giới thiệu bài: 2. Hớng dẫn học sinh làm bài tập: Bài 1: a) Hữa có nghĩa là bạn bè. b) Hữu có nghĩa là có. - Học sinh làm việc theo cặp hoặc nhóm. - hữu nghị, chiến hữu, thân hữu, hữu hảo, bằng hữu, bạn hữu. - Hữu ích, hữu hiệu, hữu tình, hữu dụng. Bài 2: Thực hiện tơng ứng nh bài tập 1. a) Hợp có nghĩa là gộp lại b) Hợp có nghĩa là đúng với yêu cầu, đòi hỏi, nào đó. Bài 3: - Hớng dẫn học sinh đặt câu. - Gọi học sinh đọc. Bài 4: - Giúp học sinh hiểu nội dung 3 thành ngữ. - Giáo viên gọi học sinh đọc lại. - Nhận xét bổ xung. - Hợp tác, hợp nhất, hợp lực. - Hợp tình, phù hợp, hợp thời, hợp lệ, hợp pháp, hợp lí, thích hợp. - Nêu yêu cầu bài tập 3. + Bác ấy là chiến hữu của bố em. + Chúng ta là bạn hữu, phải giúp đỡ nhau! + Loại thuốc này thật hữu hiệu. + Phong cảnh nơi đây thật hữu tình. + Thị thuyền khắp nơi thơng yêu, đùm bọc nhau nh an hem bốn bể một nhà. + Chúng tôi luôn kề vai sát cánh bên nhau trong mọi công việc. + Họ chung l ng đấu sức , sớng khổ cùng nhau. 3. Củng cố- dặn dò: - Nhận xét giờ học. - Học thuộc lòng 3 thành ngữ. Thể dục đội hình đội ngũ trò chơi: chuyển đồ vật I. Mục tiêu: - Củng cố và nâng cao kỹ thuật: tập hợp hàng dọc hàng ngang, dóng hàng, điểm số; dàn và dồn hàng.Y/c: tập hợp hàng nhanh, đúng kĩ thuật và khẩu lệnh. - Trò chơi "Chuyển đồ vật". Y/c: chuyển đồ vật nhanh, đúng luật, hào hứng, nhiệt tình. II. Địa điểm - Ph ơng tiện tập luyện: - Địa điểm: Nhà giáo dục thể chất, vệ sinh sạch sẽ. - Phơng tiện: Còi, 4 quả bóng, 4 khúc gỗ, 4 cờ đuôi nheo, kẻ sân chơi trò chơi. III. Nội dung và ph ơng pháp lên lớp : Nội dung - Yêu cầu Định lợng Phơng pháp - Tổ chức I. Phần mở đầu: - Gv nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu bài học, chấn chỉnh đội ngũ, trang phục tập luyện. - Đứng tại chỗ vỗ tay và hát. - Khởi động các khớp: cổ tay, cổ chân, khớp gối, vai, hông. - Kiểm tra bài cũ: 6-10' 1-2' 1-2 1-2 1-2 ************** ************** ************** [...]... 14dm2 ; 15m2 62 dm2 ; 39m2 2dm2 ; 32dm2 ; 2m2 57 dm2 Bµi gi¶i: 39m2 2dm2 = 39m2 + 2m2 14dm2 = 2m2 + 32dm2 = 32 100 m2 ; 14 m2 100 =2 2 m2 100 14 m2 100 = 39 2 m2 100 ; 15m2 62 dm2 = 15m2 + 2m2 57 dm2 = 2m2 + 57 dm2 = 2 57 m2 100 62 m2 100 = 15 62 100 m2 Bµi tËp 2: ViÕt c¸c sè ®o sau díi d¹ng sè ®o cã ®¬n vÞ lµ ®Ị-xi-mÐt vu«ng 5m2 56 dm2 = 55 6dm2 53 00cm2 = 52 dm2 43m2 57 dm2 = 4 357 dm2 68 900cm2 = 68 9dm2 102m2... dÉn - Häc sinh lªn b¶ng lµm 2 3 5 1 18 28 31 32 ; ; ; a) b) 35 35 35 35 12 3 4 6 - C¸ch so s¸nh hai ph©n sè cã cïng mÉu sè? Bµi 2: - 4 häc sinh ch÷a 7 7 11 28 − 14 − 11 3 4 2 5 9 + 8 + 5 22 11 = = = a) + + = b) − − = 3 3 12 8 16 32 12 12 6 32 32 3 2 5 3× 2 × 5 6 1 = = c) × × = 5 7 12 5 × 7 × 6 42 7 15 × 8 15 15 3 3 15 8 3 15 × 8 × 3 : × = × × = = = d) 16 8 4 16 3 4 16 × 3 × 4 8 × 2 × 4 8 Bµi 3: Gi¸o... tËp a) 5ha = 50 000 m2 2km2 = 2000000m2 b) 400dm2 = 4m2 150 0dm2 = 15m2 70.000m2 = 7m2 17 2 c) 26cm2 17dm2= 26 m 100 35 2 35dm2 = m 100 5 90m2 5dm2 = 90 m2 100 - Häc sinh tù t×m hiĨu yªu cÇu cđa bµi råi lµm: 2m2 9dm2 > 29dm2 790 ha < 79 km2 209dm2 7900ha 5 8dm25cm2 < 810cm2 4cm25mm2 = 4 cm2 100 5 8 05 cm2 4 cm2 100 - Häc sinh ®äc yªu cÇu bµi to¸n - Häc sinh lµm vµo vë bµi tËp DiƯn tÝch c¨n phßng lµ: 6 x... 10 lÇn 1 1000 Bµi tËp 2 : T×m x a) x + 1 4 = x= 5 8 5 8 b) x - 1 4 1 3 = x= 1 6 1 6 c) x × + 1 3 3 5 9 d) 10 9 3 : 10 5 = x= x: 1 6 = 18 x = 18 × 1 6 x= 3 8 x= 1 2 x= 3 2 x=3 Bµi tËp 3 : 3 10 1 : 5 Tãm t¾t : Ngµy thø nhÊt : Ngµy thø hai c«ng viƯc c«ng viƯc Hái TB mét ngµy lµm ®ỵc :….phÇn c«ng viƯc? Bµi gi¶i : C¶ hai ngµy ®éi ®ã lµm ®ỵc lµ : 3 10 + 1 5 = 1 2 (c«ng viƯc) Trung b×nh mét ngµy ®éi ®ã lµm... 000mm2 = 90dm2 2dam2 24dm2 = 2 0 024dm2 250 0cm2 = 25dm2 78dam2 97dm2 = 780 097dm2 710000mm2 = 71dm2 Bµi tËp 3 : Khoanh vµo ch÷ ®Ỉt tríc c©u tr¶ lêi ®óng: a)5cm2 9mm2 = … mm2 b)4m2 27mm2 = … mm2 Sè thÝch hỵp ®Ĩ ®iỊn vµo chç chÊm lµ: a) A 50 9 ; B 59 0 ; C 59 ; D 59 00 b)A 4027 ; B 40 027 ; C 42 700 ; D 427 3.DỈn dß : VỊ nhµ «n l¹i b¶ng ®¬n vÞ ®o diƯn tÝch Thø n¨m ngµy 15 th¸ng 10 n¨m 2009 TËp lµm v¨n Lun tËp... b) 3200 m2 gÊp 100m2 sè lÇn lµ: 3200 : 100 = 32 (lÇn) Sè thãc thu ho¹ch ®ỵc trªn thưa rng ®ã lµ: 50 x 32 = 160 0 (kg) = 16 (ha) Bµi 3: §äc yªu cÇu bµi Gi¶i ChiỊu dµi cđa m¶nh ®Êt lµ: 5 x 1000 = 50 00 (cm) = 50 (m) ChiỊu réng cđa m¶nh ®Êt lµ: 3 x 1000 = 3000 (cm) = 30 (m) DiƯn tÝch m¶nh ®Êt lµ: 30 x 50 = 150 0 (m2) - Häc sinh lµm vµo vë - Nh¾c l¹i néi dung bµi - NhËn xÐt giê, chn bÞ bµi sau ThĨ dơc ®éi... x 6 = 54 (m2) = 54 0.000 (cm2) DiƯn tÝch 1 viªn g¹ch lµ: 30 x 30 = 900 (cm2) 3.3 Ho¹t ®éng 2: Lµm nhãm Ph¸t phiÕu häc tËp vỊ c¸c nhãm - §¹i diƯn lªn tr×nh bµy - NhËn xÐt, biĨu d¬ng c¸c nhãm 3.4 Ho¹t ®éng 3: Lµm vë - Häc sinh lµm vë - Gäi lªn ch÷a bµi - NhËn xÐt cho ®iĨm 3 .5 Ho¹t ®éng 4: Híng dÉn lµm bµi 4 4 Cđng cè- dỈn dß: Sè g¹ch dïng ®Ĩ l¸t kÝn viªn g¹ch lµ: 54 0.000 : 900 = 60 0 (viªn) §¸p sè: 60 0... HỌC HÁT :CON CHIM HAY HÓT I.Mục tiêu: -HS hát đúng giai điệu bài Con chim hay hót -HS trình bày bài hát kết hợp gõ đệm theo nhòp và theo phách -Góp phần giáo dục HS thêm gắn bó với thiên nhiên II.Chuẩn bò của giáo viên: -Nhạc cụ quen dùng, băng đóa nhạc -Tranh ảnh minh hoạ bài con chim hay hót III.Hoạt động dạy học: Hoạt động của GV Hoạt động của HS Hoạt động 1: Dạy bài hát Con chim hay hót Ngồi ngay... to¸n - Häc sinh lµm vµo vë bµi tËp DiƯn tÝch c¨n phßng lµ: 6 x 4 = 24 (m2) Sè tiỊn mua gç ®Ĩ l¸t sµn nhµ lµ: 280.000 x 24 = 6. 720.000 (®ång) §¸p sè: 6. 720.000 ®ång - Häc sinh tù ®äc bµi to¸n vµ gi¶i ChiỊu réng cđa khu ®Êt ®ã lµ: 3 200 x = 150 (m) 4 DiƯn tÝch khu ®Êt ®ã lµ: 200 x 150 = 30.000 (m2) = 3 ha §¸p sè: 30.000m2; 3 ha 4 Cđng cè- dỈn dß: - Néi dung bµi häc - NhËn xÐt giê häc - Lµm l¹i c¸c bµi... b)Hoạ tiết nằm trong khung hình nào? c)So sánh các phần của hoạ tiết được chia qua các đường trục -GV kết luận: sgv Cách vẽ: -GVvẽ lên bảng và cho HS xem hình sgk kết hợp với các câu hỏi gợi ý để HS tự tìm cách vẽ hoạ tiết đối xứng Thực hành: -u câu HS vẽ trên giấy A4 hay vở vẽ -GV cho HS thực hành một trong các dạng bài: a)Vẽ một hoạ tiết đối xứng có dạng hình vng hay hình tròn b)Vẽ hoạ tiết tự do đối . 12m 2dm = 12 20cm 26t¹ 7kg = 260 7kg 25m 67 cm = 2 56 7cm 450 n = 450 0kg 375cm = 3 750 mm 389kg 5g = 389 005g 56 89cm = 56 890mm 59 45hg = 58 450 0g Bµi tËp 2 :Liªn. a) 5ha = 50 000 m 2 2km 2 = 2000000m 2 b) 400dm 2 = 4m 2 150 0dm 2 = 15m 2 70.000m 2 = 7m 2 c) 26cm 2 17dm 2 = 26 100 17 m 2 35dm 2 = 100 35 m 2 90m 2 5dm
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án 5 tuan 6 buổi CKT rất hay, Giáo án 5 tuan 6 buổi CKT rất hay, Giáo án 5 tuan 6 buổi CKT rất hay