Hướng dẫn cách soạn giáo án điện tử

7 1,062 8
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/09/2013, 05:10

MICROSOFT POWERPOINT 2003 1 NỘI DUNG TRÌNH BÀY In ấn 5 Giới thiệu Microsoft PowerPoint 2003 1 Xây dựng bài trình diễn 2 Định dạng bài trình diễn 3 Hiệu ứng trình diễn 4 2 PHẦN A: GIỚI THIỆU MICROSOFT POWERPOINT 2003 1. Giới thiệu chung về Microsoft PowerPoint 2003 2. Khởi động chương trình 3. Giao diện Microsoft PowerPoint 2003 3 4 PHẦN I: GIỚI THIỆU MS POWERPOINT 2003 1. Giới thiệu chung: PowerPoint 2003 là một chương trình ứng dụng để tạo các bài trình diễn (Presentation) bằng một hoặc nhiều phiên (Slide), chứa nội dung là chữ, biểu đồ, hình ảnh… Chương trình này thuộc bộ Office 2003 của hãng Microsoft. PowerPoint 2003 có thể: - Tạo nhanh các bài trình diễn. - Trợ giúp xây dựng các bài trình diễn theo ý tưởng từng bước. - Dễ dàng thay đổi kiểu thể hiện để đạt hiệu quả cao nhất. - Có số lượng mẫu tham khảo phong phú. - Giúp thiết kế các bài trình diễn chuyên nghiệp… 5 2. Khởi động Microsoft PowerPoint 2003: Chọn Start  Programs  Microsoft Office  Microsoft Office PowerPoint 2003 hoặc biểu tượng trên màn hình PHẦN I: GIỚI THIỆU MS POWERPOINT 2003 6 3. Giao diện Microsoft PowerPoint 2003: PHẦN I: GIỚI THIỆU MS POWERPOINT 2003 Hệ thống thanh công cụ Danh sách các Slide đã được tạo Thanh tác vụ giúp việc soạn thảo nhanh chóng Hộp ghi chú Tính năng Trình diễn Hiển thị Task Pane: Menu  View  Task Pane (Ctrl + F1) Vùng soạn thảo PHẦN I: GIỚI THIỆU MS POWERPOINT 2003 Hoặc menu View 7 Normal View (xem thông thường): Tất cả các Slide sẽ được hiển thị. Slide Shorter View (sắp xếp Slide): hiển thị các Slide trong bản trình diễn nhỏ, có thể thêm, xóa các Slide và xem trước các hình ảnh áp dụng cho từng Slide. Slide Show View (trình diễn Slide): Xem các Slide toàn màn hình và các hiệu ứng trình diễn. Notes View (xem có phần ghi chú): xem phần ghi chú, hiển thị như khi in ra. . tác vụ giúp việc soạn thảo nhanh chóng Hộp ghi chú Tính năng Trình diễn Hiển thị Task Pane: Menu  View  Task Pane (Ctrl + F1) Vùng soạn thảo PHẦN I:
- Xem thêm -

Xem thêm: Hướng dẫn cách soạn giáo án điện tử, Hướng dẫn cách soạn giáo án điện tử, Hướng dẫn cách soạn giáo án điện tử

Từ khóa liên quan