Quan hệ Mỹ - Cuba (1991 - 2016) (Luận án tiến sĩ)

222 1 0
  • Loading ...
1/222 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/04/2020, 21:53

Quan hệ Mỹ - Cuba (1991 - 2016) (Luận án tiến sĩ)Quan hệ Mỹ - Cuba (1991 - 2016) (Luận án tiến sĩ)Quan hệ Mỹ - Cuba (1991 - 2016) (Luận án tiến sĩ)Quan hệ Mỹ - Cuba (1991 - 2016) (Luận án tiến sĩ)Quan hệ Mỹ - Cuba (1991 - 2016) (Luận án tiến sĩ)Quan hệ Mỹ - Cuba (1991 - 2016) (Luận án tiến sĩ)Quan hệ Mỹ - Cuba (1991 - 2016) (Luận án tiến sĩ)Quan hệ Mỹ - Cuba (1991 - 2016) (Luận án tiến sĩ)Quan hệ Mỹ - Cuba (1991 - 2016) (Luận án tiến sĩ)Quan hệ Mỹ - Cuba (1991 - 2016) (Luận án tiến sĩ)Quan hệ Mỹ - Cuba (1991 - 2016) (Luận án tiến sĩ)Quan hệ Mỹ - Cuba (1991 - 2016) (Luận án tiến sĩ)Quan hệ Mỹ - Cuba (1991 - 2016) (Luận án tiến sĩ)Quan hệ Mỹ - Cuba (1991 - 2016) (Luận án tiến sĩ)Quan hệ Mỹ - Cuba (1991 - 2016) (Luận án tiến sĩ)Quan hệ Mỹ - Cuba (1991 - 2016) (Luận án tiến sĩ)Quan hệ Mỹ - Cuba (1991 - 2016) (Luận án tiến sĩ) BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH LÊ MINH GIANG QUAN HỆ MỸ - CUBA (1991 - 2016) LUẬN ÁN TIẾN SĨ LỊCH SỬ NGHỆ AN - 2020 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH LÊ MINH GIANG QUAN HỆ MỸ - CUBA (1991 - 2016) Chuyên ngành: Lịch sử giới Mã số: 9229011 LUẬN ÁN TIẾN SĨ LỊCH SỬ Người hướng dẫn khoa học: PGS TS NGUYỄN CÔNG KHANH GS TS HOÀNG KHẮC NAM NGHỆ AN - 2020 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Luận án cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các kết nêu Luận án trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Nếu sai sót tơi xin chịu hồn tồn trách nhiệm Nghiên cứu sinh Lê Minh Giang ii MỤC LỤC Trang MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu 3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 4 Phương pháp luận phương pháp nghiên cứu 5 Nguồn tư liệu 6 Đóng góp Luận án Cấu trúc Luận án Chương TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU 1.1 Tình hình nghiên cứu Việt Nam 1.1.1 Các cơng trình nghiên cứu lịch sử sách đối ngoại Mỹ, Cuba liên quan đến quan hệ Mỹ - Cuba 1.1.2 Các cơng trình nghiên cứu trực tiếp quan hệ Mỹ - Cuba 13 1.2 Tình hình nghiên cứu nước ngồi 15 1.2.1 Các cơng trình nghiên cứu lịch sử sách đối ngoại Mỹ, Cuba liên quan đến quan hệ Mỹ - Cuba 15 1.2.2 Các cơng trình nghiên cứu trực tiếp quan hệ Mỹ - Cuba 17 1.3 Nhận xét tình hình nghiên cứu nhiệm vụ đặt cho luận án 22 1.3.1 Những vấn đề nghiên cứu 22 1.3.2 Những vấn đề luận án cần tập trung giải 23 Chương QUAN HỆ MỸ - CUBA TỪ NĂM 1991 ĐẾN NĂM 2008 24 2.1 Những nhân tố tác động đến quan hệ Mỹ - Cuba giai đoạn 1991-2008 24 2.1.1 Khái quát quan hệ Mỹ - Cuba trước năm 1991 24 2.1.2 Tình hình giới khu vực 30 2.1.3 Tình hình nước Mỹ vấn đề Cuba sách Mỹ sau năm 1991 36 iii 2.1.4 Tình hình Cuba vấn đề Mỹ sách Cuba sau năm 1991 39 2.2 Quan hệ Mỹ - Cuba giai đoạn 1991 - 2008 45 2.2.1 Quan hệ trị - ngoại giao 45 2.2.2 Quan hệ kinh tế 54 Tiểu kết chương 61 Chương QUAN HỆ MỸ - CUBA TỪ NĂM 2009 ĐẾN NĂM 2016 63 3.1 Những nhân tố tác động đến quan hệ Mỹ - Cuba giai đoạn 2009 - 2016 63 3.1.1 Tình hình giới khu vực 63 3.1.2 Chính sách đối ngoại B Obama thay đổi sách Mỹ với Cuba 66 3.1.3 Những chuyển biến Cuba thời Raúl Castro 72 3.2 Quan hệ Mỹ - Cuba giai đoạn 2009 - 2016 77 3.2.1 Quan hệ trị - ngoại giao 77 3.2.2 Quan hệ kinh tế 94 Tiểu kết Chương 101 Chương NHẬN XÉT VỀ QUAN HỆ MỸ - CUBA (1991 - 2016) 103 4.1 Kết tích cực hạn chế quan hệ Mỹ - Cuba (1991 - 2016) .103 4.1.1 Kết tích cực 103 4.1.2 Hạn chế 108 4.2 Một số đặc điểm quan hệ Mỹ - Cuba từ năm 1991 đến năm 2016 .113 4.3 Một số nhận xét việc bình thường hóa quan hệ Mỹ - Cuba .117 4.3.1 Nguyên nhân thúc đẩy bình thường hóa quan hệ Mỹ - Cuba 117 4.3.2 Tác động việc bình thường hóa quan hệ Mỹ - Cuba 124 KẾT LUẬN 134 TÀI LIỆU THAM KHẢO 139 DANH MỤC CƠNG TRÌNH ĐÃ ĐƯỢC CÔNG BỐ iv PHỤ LỤC Phụ lục 1: Biên niên lịch sử quan hệ Mỹ - Cuba (1959 - 2018) Phụ lục 2: Tuyên bố Tổng thống Mỹ Obama thay đổi sách Cuba (ngày 17/12/2014) Phụ lục 3: Những sửa đổi trừng phạt Cuba Phụ lục 4: Thống kê quan hệ thương mại Mỹ với Cuba 1992 - 2016 Phụ lục 5: Xuất Mỹ sang Cuba 2007 - 2016 Phụ lục 6: Một số hình ảnh quan hệ Mỹ - Cuba (1991 - 2016) v DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Tiếng Anh TT Viết tắt AFTA APEC ASEAN ASEM CAFTA Nghĩa tiếng Việt Tiếng Anh ASEAN Free Trade Area Khu vực Thương mại tự ASEAN Asia-Pacific Economic Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Cooperation Thái Bình Dương Association of South East Hiệp hội quốc gia Đông Nam Asian Nations Á Asia - Europe Meeting Hội nghị (Thượng đỉnh) Á - Âu Central America Free Hiệp định Thương mại tự Trade Agreement Trung Mỹ CARICOM Caribbean Community Caribbean basin initiative Cộng đồng Caribe Sáng kiến lưu vực Caribe CBI CDA CDA 10 CEFA 11 CIA 12 GDP Gross Domestic Product Tổng sản phẩm quốc nội 13 CPF Cuban Policy Fund Quỹ Chính sách Cuba 14 CUPET 15 EU 16 FBI 17 IMF 18 LAFTA Center for Democracy in the Americas Trung tâm Dân chủ châu Mỹ Cuban Democracy Act Đạo luật Dân chủ Cuba Center for Economic Trung tâm Phân tích dự báo Forecasting and Analysis kinh tế Central Intelligence Agency The Cuba-Petroleo Company European Union Federal Bureau of Investigation International Monetary Fund Cục Tình báo Trung ương (Mỹ) Cơng ty Dầu khí Cuba Liên minh châu Âu Cục Điều tra Liên bang Mỹ Quỹ Tiền tệ quốc tế Latin American Free Trade Hiệp hội Thương mại tự Mỹ Association Latinh vi North America Free Trade Hiệp định Thương mại tự Agreement Bắc Mỹ 19 NAFTA 20 ODA 21 OAS 22 VOA 23 UN 24 UNDP 25 UNESCO 26 USAID 27 USD United States Dollar Đô la Mỹ 28 WB World Bank Ngân hàng Thế giới 29 WTO World Trade Organization Tổ chức Thương mại Thế giới Official Development Hỗ trợ Phát triển thức Assistance Organization of American States Tổ chức quốc gia châu Mỹ Voice of America Đài Tiếng nói Hoa Kỳ United Nations Liên Hợp Quốc UN Development Chương trình Phát triển Programme Liên Hợp Quốc UN Educational Scientific Tổ chức Giáo dục, Khoa học and Cultural Organization Văn hóa Liên Hợp Quốc United States Agency for International Development Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ Tiếng Việt TT Viết tắt Nghĩa tiếng Việt BCT Bộ Chính trị BCH TW Ban Chấp hành Trung ương cb Chủ biên CNXH Chủ ngh a xã hội CTQG Chính trị quốc gia ĐCS Đảng Cộng sản KHXH Khoa học xã hội LHQ Liên Hợp Quốc Nxb Nhà xuất 10 TTX VN Thông xã Việt Nam 11 XHCN Xã hội chủ ngh a vii DANH MỤC BIỂU ĐỒ, BẢNG Biểu đồ: Biểu đồ 2.1: Ngân sách quân Mỹ từ năm 2000 đến 2008 37 Biểu đồ 3.1: Ngân sách quân Mỹ từ năm 2009 đến 2016 69 Bảng: Bảng 2.1 Trao đổi Thương mại Mỹ - Cuba (1992 - 2008) 59 Bảng 3.1 Thống kê quan hệ thương mại Mỹ - Cuba từ năm 2009 đến năm 2016 98 MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài 1.1 Trong lịch sử quan hệ quốc tế đại, có mối quan hệ song phương phức tạp, căng thẳng kéo dài mối quan hệ Mỹ Cuba Cùng nằm châu Mỹ gần gũi khoảng cách (150 km), mối quan hệ Mỹ - Cuba đóng băng nửa kỷ (1961 - 2015) Điều xuất phát từ mâu thuẫn sâu sắc ý thức hệ, trị, kinh tế Mỹ Cuba thời kỳ Chiến tranh Lạnh Năm 1961, Mỹ cắt đứt quan hệ ngoại giao với Cuba Cuba lựa chọn đường phát triển đất nước theo chủ ngh a xã hội đứng phía Liên Xơ tuyến đầu chống Mỹ Mỹ Latinh Kể từ đó, trải qua nhiều đời tổng thống, Mỹ khơng ngừng thực sách thù địch, tăng cường cấm vận kinh tế theo đuổi hoạt động bí mật để lật đổ Chính phủ Cuba Fidel Castro đứng đầu Cô lập kinh tế ngoại giao trở thành nội dung sách Mỹ Cuba Sau Chiến tranh Lạnh, quan hệ quốc tế chuyển dần sang xu hòa dịu, hợp tác phát triển Quan hệ nước, đặc biệt nước lớn, thực sách theo chiều hướng đối thoại, thỏa hiệp, tránh xung đột Tuy nhiên, Mỹ thực sách thù địch, hiếu chiến ln áp đặt tẩy chay kinh tế Cuba Ngay sau Liên Xô sụp đổ, Mỹ tiếp tục tăng cường lệnh cấm vận Cuba với Đạo luật Dân chủ Cuba (năm 1992) Đạo luật Helms - Burton (năm 1996), đưa điều kiện cho việc bãi bỏ cấm vận Cuba phải tổ chức bầu cử tự do, công chuyển tiếp sang phủ dân chủ Bước sang kỷ XXI, thực tế chứng minh rằng, sách Mỹ Cuba không mang lại thành lợi ích cho Mỹ mà bộc lộ việc trái với đạo lý, hạn chế ảnh hưởng siêu cường hệ thống quốc tế đương đại Điều cho thấy, sách thù địch, hiếu chiến cấm Giao dịch thương mại Mỹ với Cuba năm 2015 Tháng Xuất Nhập Cán cân thương mại Tháng 25.3 0.0 25.3 Tháng 14.5 0.0 14.5 Tháng 33.8 0.0 33.8 Tháng 11.9 0.0 11.9 Tháng 26.8 0.0 26.8 Tháng 10.5 0.0 10.5 Tháng 5.4 0.0 5.4 Tháng 3.1 0.0 3.1 Tháng 23.0 0.0 23.0 Tháng 10 14.5 0.0 14.5 Tháng 11 6.4 0.0 6.4 Tháng 12 4.9 0.0 4.9 Tổng 2015 180.2 0.0 180.2 Giao dịch thương mại Mỹ với Cuba năm 2016 Tháng Xuất Nhập Cán cân thương mại Tháng 23.1 0.0 23.1 Tháng 19.2 0.0 19.2 Tháng 10.6 0.0 10.6 Tháng 18.7 0.0 18.7 Tháng 20.8 0.0 20.8 Tháng 11.7 0.0 11.7 Tháng 21.2 0.0 21.2 Tháng 18.4 0.0 18.4 Tháng 33.8 0.0 33.8 Tháng 10 24.0 0.0 24.0 Tháng 11 13.9 0.0 13.9 Tháng 12 29.9 0.0 29.9 Tổng 2016 245.5 0.0 245.5 Phụ lục 5: Xuất Mỹ sang Cuba 2007 - 2016 BẢNG (Đơn vị: ngàn USD Ví dụ: 70,175 tức 70.175 ngàn USD Mỹ = 70 triệu 175 ngàn USD) Nguồn: Cục Thống kê Mỹ (7/2017) Loại hàng Lúa mỳ Gạo Đậu nành Hạt có dầu, dầu thực vật Ngô Cao lương, lúa mạch, yến mạch Thức ăn chăn nuôi, v.v Thịt, gia cầm, v.v Sản phẩm sữa trứng Giá trị Giá trị Giá trị Giá trị Giá trị Giá trị Giá trị Giá trị Giá trị Giá trị 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 70,175 135,237 72,879 24,676 6,892 43,773 66,624 62,587 17,793 41,887 1,694 58,722 13 62,269 0 39,406 0 30,573 0 21,506 0 18,924 20,451 29,573 1,188 376 0 12,389 28,245 4,882 38,704 28,349 24,600 109,019 192,037 119,135 86,058 122,789 133,488 56,874 187 28 29 0 0 56,813 59,757 50,831 12,347 12,641 52,037 80,267 76,715 43,974 35,577 84,825 152,591 155,829 124,808 110,296 169,989 155,188 149,101 77,645 105,157 14,706 342 999 2,161 2,280 0 0 2,649 2,793 2,160 2,492 2,401 243 320 231 2,260 53 342 4,286 5,554 7,878 179 23 0 0 0 10 66 Sản phẩm bánh Thực 1,566 phẩm khác Rượu, bia sản phẩm liên quan Cá đơng vật có vỏ 20 388 583 976 193 57 12 18 7,249 2,752 5,719 4,527 4,772 5,767 3,298 2,930 1,253 292 0 0 15 0 574 27 0 0 0 0 Trái cây, nước ép 1,926 đông lạnh Rau Quả hạch Đồ uống có cồn (trừ rượu vang) Bơng thô 664 Nông sản 14,933 thủ công Nông sản trang trại Nông sản thủ công khác Kim loại 39 thành phẩm Báo in Vật liệu 190 nhựa Hóa chất88 phân bón Hóa chất 92 vơ Hóa chất hữu Các hóa 521 chất khác Vật tư dệt 38 thành phẩm Khoáng sản phi kim loại Sản phẩm cao su 43 cơng nghiệp Khống 75 sản sản xuất Vật tư công 408 nghiệp khác Gỗ tròn 8,956 gỗ xẻ Vật tư gỗ sản xuất 0 0 0 75 41 1,855 562 4,038 3,116 0 0 21,611 25,305 23,010 23,127 27,349 14,817 0 35 0 114 0 0 0 78 106 0 0 0 0 0 53 18 14 6,620 0 0 0 0 351 0 0 0 10 4,083 0 0 6,359 12,595 5,472 3,072 10,227 5,860 0 9,238 5,833 69 73 0 0 0 0 0 0 24 105 48 156 245 169 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 39 0 0 0 0 0 20 55 0 172 0 66 9,667 1,689 1,035 1,501 0 0 0 0 0 0 0 Kính Tấm đúc, ốp tường Gạnh lát sàn Máy phát điện, phụ kiện Bộ phát điện Thiết bị khoan dầu Máy đào Máy kéo phi nông nghiệp, phụ kiện Động công nghiệp Thực phẩm, máy móc thuốc Máy cơng cụ khí Bột giấy & máy móc Máy cơng nghiệp máy khác Máy ảnh, máy cơng nghiệp dịch vụ Máy móc, thiết bị nơng nghiệp Máy vi tính Phụ kiện máy tính Thiết bị viễn 0 0 0 0 105 0 0 0 0 171 0 0 0 0 32 0 0 21 0 89 32 0 0 0 22 0 0 0 0 29 0 0 0 0 222 24 16 0 0 0 0 0 0 0 3,002 0 354 0 0 0 0 14 0 0 15 0 0 0 0 41 0 0 0 0 0 39 162 51 0 13 19 63 19 0 0 0 0 0 0 0 0 22 169 0 0 0 0 12 117 19 23 54 700 26 28 90 thơng Máy móc thiết bị kinh doanh Dụng cụ xét nghiệm Thiết bị 366 y tế Máy bay dân dụng, động cơ, 26 thiết bị, phận Động hàng hải, phận Xe khách qua sử dụng Xe tải, xe buýt xe chuyên dùng Lốp 161 săm ô tô Các phận phụ kiện khác xe May mặc, đồ gia dụng - dệt may Trang phục dụng cụ thể thao Chế phẩm 1,862 dược Sách, vật 180 liệu in Đồ dùng vệ sinh cá 118 nhân 0 0 0 38 22 0 36 0 29 48 37 295 30 146 80 1,720 111 4,359 3,175 0 40 0 10 1,356 0 0 43 0 0 0 0 0 38 0 0 823 0 0 0 0 0 0 0 21 0 21 0 29 134 565 214 615 777 494 1,067 0 34 16 13 940 487 536 843 3,096 1,560 1,782 2,443 4,060 33 52 34 47 74 127 381 209 47 0 0 0 0 Các mặt 47 0 0 0 hàng tiêu dùng khác Nội thất, 24 0 23 16 11 23 đồ gia dụng Thiết bị 0 0 0 23 gia dụng 0 0 0 0 Thảm Điện thoại di động mặt 149 169 72 0 530 472 85 64 hàng gia dụng khác… Thuyền 0 0 0 0 động Đồ chơi, 0 3 0 696 games, đồ thể thao 0 0 99 61 11 0 Nhạc cụ TV 0 0 14 thiết bị video Thiết bị 0 0 0 0 âm nổi… Trang sức 0 0 0 0 v.v… Động tua bin 0 0 0 200 0 cho máy bay quân Phụ tùng 0 0 0 0 cho hàng quân Xuất nội địa 446 698 1,379 1,160 596 2,338 khác 1,933 3,509 1,541 1,311 giao dịch đặc biệt Tổng 447,061 711,501 532,777 363,112 363,316 464,458 359,610 299,064 180,215 245,455 BẢNG 2: BIỂU ĐỒ XUẤT KHẨU CỦA HOA KỲ SANG CUBA 1992 - 2017 Phụ lục 6: Một số hình ảnh quan hệ Mỹ - Cuba (1991 - 2016) Ảnh 1: Từ tháng đến tháng 9/1994: Hơn 35,000 người rời Cuba vượt biển sang Mỹ thuyền ọp ẹp (Nguồn: Reuters) Ảnh 2: Tháng 3/1999: Chính quyền Mỹ thời Tổng thống Bill Clinton cho phép đội bóng chày Baltimore Orioles sang thi đấu giao hữu với Đội tuyển Cuba Trong ảnh: Chủ tịch Fidel Castro nói chuyện với cầu thủ bóng chày Baltimore Orioles (Nguồn: Reuters) Ảnh 3: Người tị nạn Cuba bị giam giữ Căn Hải quân Guantanamo ngày 27/8/1994 (Nguồn: Reuters) Ảnh 4: Tổng thống Clinton ký Dự luật Helms-Burton (Nguồn: Denis Paquin/AP Images) Ảnh 5: Fidel có phát biểu vào tháng 6/2001 yêu cầu hồi hương năm người Cuba (Jose Goitia/AP Images) Ảnh 6: Một poster Cuba kêu gọi trở lại Elián González (Nguồn: Reuters) Ảnh 7: Ngày 10/12/2013, gặp gỡ Chủ tịch Raúl Castro Tổng thống Mỹ Barack Obama lễ tang nhà lãnh đạo Nelson Mandela (Nguồn: Reuters) Ảnh 8: Tổng thống Mỹ Barack Obama Chủ tịch Cuba Raúl Castro Hội nghị Thượng đỉnh châu Mỹ năm 2015 (Nguồn: Reuters) Ảnh 9: Ngày 14/8/2015, Lính thủy đánh kéo quốc kỳ Đại sứ quán Mỹ Thủ đô LaHavana, quan hệ ngoại giao Mỹ - Cuba thức nối lại (Nguồn: Reuters) Ảnh 10: Buổi lễ khai trương Đại sứ quán Cuba Washington ngày 20/7/2015 Ảnh 11: Ngày 20/7/2015, sau lễ thượng cờ Cuba Đại sứ quán Cuba Washington, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry tiếp đón hội đàm với người đồng cấp Cuba Bruno Rodriguez Bộ Ngoại giao Mỹ Ảnh 12: Ngày 21/3/2016, Tổng thống Mỹ Barack Obama thức thăm Cuba, chuyến thăm vị Tổng thống Mỹ kể từ năm 1928 (Nguồn: Reuters) Ảnh 13: Ngày 31/8/2016, Chuyến bay thương mại từ Mỹ hạ cánh xuống thành phố Santa Clara miền trung Cuba (Nguồn: Reuters) Ảnh 14: Ngày 16/6/2017, Tổng thống Donald Trump lệnh siết chặt cấm vận du lịch hạn chế doanh nghiệp Mỹ làm ăn với doanh nghiệp Cuba quân đội quản lý, đẩy lùi quan hệ Mỹ-Cuba vừa cải thiện thời Tổng thống tiền nhiệm Barack Obama (Nguồn: Reuters) Ảnh 15: Ngày 16/6/2017, Tổng thống D.Trump cơng bố số thay đổi sách Mỹ Cuba ... Luận án - Luận án nhân tố chi phối tác động đến quan hệ Mỹ - Cuba 25 năm (1991 - 2016) với hai giai đoạn (1991 - 2008) (2009 - 2016) 7 - Luận án bước đầu tái sách Mỹ Cuba sách Cuba với Mỹ sau... lịch sử quan hệ Mỹ - Cuba [69] khái quát khứ nặng nề quan hệ Mỹ - Cuba; nguyên nhân Mỹ thay đổi sách Cuba; nỗ lực cải thiện quan hệ từ phía Cuba triển vọng, thách thức quan hệ Mỹ - Cuba Tác... đến quan hệ Mỹ - Cuba sau năm 1991, hệ thống lại cơng trình có liên quan thành nhóm: - Các cơng trình quan hệ quốc tế, lịch sử sách đối ngoại Mỹ, Cuba nghiên cứu gián tiếp quan hệ Mỹ - Cuba - Các
- Xem thêm -

Xem thêm: Quan hệ Mỹ - Cuba (1991 - 2016) (Luận án tiến sĩ), Quan hệ Mỹ - Cuba (1991 - 2016) (Luận án tiến sĩ)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn