VI SINH vật đất

3 1 0
  • Loading ...
1/3 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/04/2020, 02:47

BÀN TRÒN: VI SINH VẬT ĐẤT Trong đất trồng hồ tiêu ln tồn lồi vi sinh vật khác nhau, đa số vi sinh vật làm nhiệm vị phân giải chất hữu cơ, tạo mùn, tạo độ tơi xốp, cố định đạm, phân giải lân… nói chung lồi có lợi Song song tồn với chúng lồi có hại gây bệnh trồng Các lồi chiếm tỷ lệ ít, thường bị lồi có lợi khống chế, cạnh tranh khả ảnh hưởng đến thấp (Trường hợp lồi VSV có ích phát triền tốt khơng chế lồi có hại) "Chỉ riêng ngành nấm có đến 100.000 nấm có ích, sống theo kiểu hoại sinh Chỉ có 8000 nấm gây bệnh cho thực vật, phần lớn sinh sống theo kiểu bán hoại sinh (facultative saprophytes) Có 1600 vi khuẩn có ích, sống theo hoại sinh, có khoảng 80 vi khuẩn có khả gây hại, sống theo kiểu bán hoại sinh Có đến 2000 virus, có1/4 lồi virus có khả gây bệnh Có 2000 Nematodes, có khoảng 1/10 Nematodes có khả kí sinh trồng." (Trường hợp lồi VSV có hại phát triền tốt gây bệnh) Trong số trường hợp điều kiện ngoại cảnh phù hợp vi sinh vật có hại phát triển mạnh số lượng Khi lồi có lợi khơng đủ khả cạnh tranh, khống chế phát sinh dịch bệnh Điều diễn có nguồn xâm nhập vi sinh vật có hại bên ngồi làm số lượng vi sinh vật có hại tăng lên Chúng ta nhận rằng: Việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật cần điều chỉnh phù hợp thuốc tác động ảnh hưởng đến lồi có hại có lợi Chỉ dùng thuốc cần thiết Trường hợp lồi có lợi đất phát triển tốt, cạnh tranh khống chế lồi có hại mà sử dụng thuốc BVTV sẻ ảnh hưởng lớn đến lồi có lợi này, tạo điều kiện để lồi có hại phát triển Một vài thông tin trao đổi bà Chúc bà trúng mùa giá! KS Nguyễn Lương Thình 0985.028.012 ... hợp vi sinh vật có hại phát triển mạnh số lượng Khi lồi có lợi khơng đủ khả cạnh tranh, khống chế phát sinh dịch bệnh Điều diễn có nguồn xâm nhập vi sinh vật có hại bên ngồi làm số lượng vi sinh. ..theo hoại sinh, có khoảng 80 vi khuẩn có khả gây hại, sống theo kiểu bán hoại sinh Có đến 2000 virus, có1/4 lồi virus có khả gây bệnh Có 2000 Nematodes, có khoảng 1/10 Nematodes có khả kí sinh trồng."... nguồn xâm nhập vi sinh vật có hại bên ngồi làm số lượng vi sinh vật có hại tăng lên Chúng ta nhận rằng: Vi c sử dụng thuốc bảo vệ thực vật cần điều chỉnh phù hợp thuốc tác động ảnh hưởng đến lồi
- Xem thêm -

Xem thêm: VI SINH vật đất , VI SINH vật đất

Tài liệu mới bán

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn