hướng dẫn truyền máu icu 20201 pdf

49 40 1
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/04/2020, 20:18

CONFERENCE REPORTS AND EXPERT PANEL (2020) Chiến lược truyền máu người trưởng thành bệnh nặng không chảy máu: hướng dẫn thực hành lâm sàng từ Hiệp hội Y học Chăm sóc Tích cực Châu Âu Alexander P Vlaar1,18* , Simon Oczkowski2,3,4, Sanne de Bruin1, Marije Wijnberge1,5, Massimo Antonelli6,7, Cecile Aubron8, Philippe Aries8, Jacques Duranteau9, Nicole P Juffermans1, Jens Meier10, Gavin J Murphy11, Riccardo Abbasciano11, Marcella Muller1, Akshay Shah12,13, Anders Perner14, Sofie Rygaard14, Timothy S Walsh15, Gordon Guyatt2,3,4, J C Dionne2,3,4 and Maurizio Cecconi16,17 © 2020 Springer-Verlag GmbH Germany, part of Springer Nature Tóm tắt Mục tiêu: Phát triển khuyến cáo thực hành lâm sàng dựa chứng liên quan đến thực hành truyền máu người trưởng thành không chảy máu, nguy kịch Thiết kế: Một nhóm chuyên gia gồm 13 chuyên gia quốc tế ba nhà phương pháp học sử dụng phương pháp GRADE để phát triển hướng dẫn Phương pháp: Nhóm chuyên gia xác định bốn chủ đề chính: ngưỡng truyền hồng cầu, chiến lược ngăn ngừa truyền máu hồng cầu, truyền tiểu cầu truyền huyết tương Hội nghị phát triển câu hỏi hướng dẫn có cấu trúc cách sử dụng định dạng dân số, can thiệp, so sánh kết (PICO) Kết quả: Nhóm chuyên gia tạo 16 khuyến cáo thực hành lâm sàng (3 khuyến cáo mạnh mẽ, 13 khuyến cáo có điều kiện) xác định năm PICO không đủ chứng để đưa khuyến cáo Kết luận: Hướng dẫn thực hành lâm sàng cung cấp khuyến cáo dựa chứng xác định khu vực cần nghiên cứu thêm thực hành truyền máu tránh truyền máu bệnh nhân người lớn bệnh nặng khơng chảy máu Từ khóa: Truyền máu, rối loạn đơng máu, Bệnh nặng, Hướng dẫn, Chăm sóc tích cực, Huyết tương, Tiểu cầu, Hồng cầu, xét nghiệm giường, EPO Giới thiệu Thiếu máu rối loạn đông máu thường xuất bệnh nhân bị bệnh nặng đơn vị chăm sóc đặc biệt (ICU) [1-3] liên quan độc lập với tăng tỷ lệ tử vong bệnh tật [2, - 6] Mặc dù điều trị tình trạng sản phẩm máu cứu cánh, truyền máu liên quan đến tác dụng phụ gây nguy THẠC SĨ – BÁC SĨ HỒ HOÀNG KIM ICU BV NGUYỄN TRI PHƯƠNG 2020 hiểm đến tính mạng bao gồm tán huyết, tổn thương phổi cấp tính tải tuần hồn [7, 8] Truyền máu có liên quan đến chi phí đòi hỏi nguồn lực để thu thập, lưu trữ quản lý sản phẩm máu Trong hai thập kỷ qua, thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên lớn (RCTs) cho thấy chiến lược truyền máu hồng cầu hạn chế (RBC) có mức độ an toàn với chiến lược truyền RBC tự khả thi số quần thể bệnh nhân [9, 10] Do đó, thực hành truyền máu chăm sóc quan trọng dần chuyển từ tự sang hạn chế [1, 13] Tuy nhiên, số quần thể bệnh nhân, chẳng hạn bệnh nhân mắc hội chứng mạch vành cấp tính (ACS) tổn thương thần kinh cấp tính, chiến lược truyền máu tối ưu chưa rõ ràng / không biết[11, 12] Trái ngược với truyền RBC, RCT đánh giá chiến lược truyền tiểu cầu huyết tương bệnh nhân bị bệnh nghiêm trọng không chảy máu khan hiếm, với nhận thức chung truyền máu dự phòng có lợi ích truyền tiểu cầu huyết tương thường xuyên ICU, thực hành lâm sàng xuất nhiều biến thiên [14 - 16] Phạm vi hướng dẫn Mặc dù có số hướng dẫn thực hành lâm sàng liên quan đến truyền máu, khơng có nhóm giải tồn diện phân nhóm bệnh nhân bị bệnh nhân bệnh nặng [17 - 21] Hướng dẫn truyền máu chung khơng áp dụng cho bệnh nhân bị bệnh nặng nhiều lý thay đổi thường xuyên nhu cầu cung cấp oxy trình bệnh nguy hiểm; suy giảm khả tạo hồng cầu thứ phát viêm thiếu sắt; nguy thiếu máu bệnh lý y sinh lấy máu nhiều lần; tăng nguy mắc bệnh tử vong liên quan đến truyền máu [22] Do đó, Hiệp hội Y khoa Chăm sóc tích cực Châu Âu (ESICM) tập hợp nhóm chuyên gia (TF) để thẩm định tóm tắt chứng cho việc sử dụng RBC, tiểu cầu truyền huyết tương, chiến lược để tránh truyền máu, bệnh nhân bệnh nặng người lớn không bị chảy máu nghiêm trọng Mục tiêu nhóm chuyên gia phát triển khuyến cáo dựa chứng cho hoạt động truyền máu nhiều nhóm dân số bị bệnh nghiêm trọng không chảy máu xác định lỗ hổng hiểu biết ưu tiên nghiên cứu tương lai Đối tượng hướng đến hướng dẫn bác sĩ lâm sàng chăm sóc tích cực làm việc ICU Phạm vi hướng dẫn tập trung vào truyền máu phòng ngừa truyền máu bệnh nhân người lớn bị bệnh nghiêm trọng không chảy máu Trẻ em bị bệnh nặng nằm phạm vi hướng dẫn [23] Những hướng dẫn không áp dụng cho bệnh nhân bị bệnh nặng với chảy máu hoạt động, bệnh nhân môi trường tiền phẫu không ICU THẠC SĨ – BÁC SĨ HỒ HOÀNG KIM ICU BV NGUYỄN TRI PHƯƠNG 2020 Hầu hết thử nghiệm lâm sàng đánh giá ngưỡng truyền máu xác định nhóm "hạn chế" can thiệp mà chứng minh lợi ích hay tương đương so với nhóm bệnh nhân nhận chiến lược truyền máu tự Vì lý này, sử dụng hướng dẫn này, bác sĩ lâm sàng chăm sóc bệnh nhân chọn cách vừa vặn với số quần thể bệnh nhân đề cập hướng dẫn, họ chọn tuân theo phương pháp sử dụng ngưỡng truyền máu tự Các bác sĩ lâm sàng khác chọn tuân thủ ngưỡng áp dụng thấp nhất, ngưỡng Mặc dù hướng dẫn cung cấp lời khuyên chiến lược truyền máu chung cho phần lớn bệnh nhân ICU trưởng thành khơng chảy máu, đặc điểm hồn cảnh bệnh nhân cụ thể yêu cầu áp dụng phương pháp cá nhân hóa, tích hợp giá trị đặc tính bệnh nhân, nguồn lực sẵn có địa phương phán đoán lâm sàng Phương pháp Thành viên nhóm chuyên gia tham gia bên liên quan Nhóm chuyên gia (TF) bao gồm 13 bên liên quan có chun mơn y khoa chăm sóc tích cực, gây mê, huyết học, phẫu thuật tim truyền máu với ba nhà phương pháp có kinh nghiệm việc phát triển hướng dẫn sử dụng Phân loại khuyến nghị, Lượng giá, Phát triển Đánh giá (GRADE) [24 ] Mặc dù đảm bảo chuyên môn phù hợp liên quan đến câu hỏi hướng dẫn kèm, nhắm đến việc bao gồm thành viên tham gia hội thảo để cung cấp cân giới tính độ tuổi TF nhà phương pháp học tham gia vào tất khía cạnh việc xây dựng hướng dẫn từ thiết lập ưu tiên đến phát triển câu hỏi PICO, tìm kiếm tài liệu, đánh giá chất lượng chứng, xây dựng khuyến cáo viết thảo Bảng hướng dẫn khơng có đại diện bệnh nhân, thông tin liên quan đến giá trị ưu tiên bệnh nhân truyền máu kết truyền máu thu thập thông qua tổng quan tài liệu Xung đột lợi ích Tất thành viên nhóm chuyên gia hướng dẫn bày tỏ xung đột lợi ích (COI) bắt đầu hướng dẫn giai đoạn quy trình hướng dẫn COI tiềm bao gồm tài chính, trí tuệ cá nhân Các thành viên TF bị loại khỏi việc bỏ phiếu khuyến nghị câu hỏi PICO mà chủ tịch TF coi COI quan trọng tồn Sự tài trợ THẠC SĨ – BÁC SĨ HỒ HOÀNG KIM ICU BV NGUYỄN TRI PHƯƠNG 2020 ESICM tài trợ cho phát triển hướng dẫn hỗ trợ tham gia thành viên hội đồng Khơng có tham gia ngành cơng nghiệp từ khía cạnh hướng dẫn Phát triển câu hỏi ưu tiên kết Danh sách ban đầu câu hỏi PICO hình thành chủ tịch TF (AV, MC) Sau xem xét danh sách, thành viên TF mời gửi thêm câu hỏi PICO truyền máu phòng ngừa truyền máu Sau thảo luận PICO qua hội thảo trực tuyến email, TF bỏ phiếu cho câu hỏi, xếp hạng mức độ ưu tiên PICO theo thang điểm - 10, với PICO xếp hạng cao chọn theo hướng dẫn TF Các PICO chọn sử dụng làm sở cho khảo sát toàn giới mẫu thực hành nhà lâm sàng thực thụ nhóm chuyên gia sử dụng kết khảo sát để đánh giá vấn đề thực xác định lỗ hổng kiến thức [25] Một danh sách kết có khả liên quan cho câu hỏi PICO phát triển họp nhóm chuyên gia chung (ESICM Lives 2018, Paris, Pháp) Các kết ưu tiên theo phương pháp tiêu chuẩn sử dụng GRADE, với kết xếp hạng từ đến 9, " quan trọng" (xếp hạng 7, 9), "quan trọng", (4, 6), có "tầm quan trọng hạn chế" (1- 3), dựa theo tầm quan trọng tương đối kết bệnh nhân [26] Kết quan trọng tỷ lệ tử vong, phục hồi chức chất lượng sống Các kết quan trọng nhồi máu tim (MI), đột quỵ, cần điều trị thay thận (RRT), ARDS, nhiễm trùng sử dụng sản phẩm máu Chiến lược tìm kiếm đưa vào nghiên cứu Đối với câu hỏi PICO, thành viên TF thư ký y khoa phát triển chiến lược tìm kiếm Khi xuất đánh giá hệ thống (SR) cơng bố, tìm kiếm cập nhật đến tháng 11 năm 2018, số tìm kiếm tài liệu PICOs trước phát triển Chúng tơi tìm kiếm sở liệu MEDLINE, EMBASE Cochrane cho PICO Kết tìm kiếm tải lên Rayyan để sàng lọc [27] Hai nhà phê bình, thường thành viên bên liên quan nhà phương pháp học, sàng lọc kết tìm kiếm cho SR, RCT tiếng Anh có liên quan nghiên cứu quan sát Bất kỳ trích dẫn xác định người đánh giá có khả có liên quan trải qua đánh giá tồn văn Khi có thể, nhà đánh giá giải bất đồng việc đưa vào cấp độ toàn văn thảo luận; mặt khác, thành viên TF thứ ba giải bất đồng Tóm tắt liệu rủi ro đánh giá sai lệch THẠC SĨ – BÁC SĨ HỒ HOÀNG KIM ICU BV NGUYỄN TRI PHƯƠNG 2020 Các nhà phương pháp luận cho PICO, sử dụng hình thức tóm tắt hóa liệu thí điểm, tiến hành tóm tắt hóa liệu Để đảm bảo tính quán ngăn ngừa lỗi chép, người đánh giá thứ hai xác thực liệu Nhóm phương pháp tiến hành rủi ro đánh giá sai lệch cho nghiên cứu chọn Rủi ro sai lệch RCT đánh giá cách sử dụng công cụ Rủi ro sai lệch Cochrane cho RCT RCT [28], nghiên cứu quan sát đánh giá cách sử dụng công cụ sai lệch Newcastle Newcastle Ottawa [29] Phân tích liệu đánh giá chứng Khi có đủ chứng cho việc tổng hợp liệu, phân tích tổng hợp cho câu hỏi PICO thực RevMan phiên 5.3 Các mơ hình hiệu ứng cố định sử dụng số lượng nghiên cứu ba có khác biệt lớn kết nghiên cứu lớn nhỏ [30] Mặt khác, mơ hình hiệu ứng ngẫu nhiên sử dụng Đối với biến nhị phân, tính chênh lệch rủi ro tuyệt đối (ARD) rủi ro tương đối (RR) chênh lệch trung bình biến liên tục (MD) độ lệch chuẩn (SMB), thích hợp, mức có khoảng tin cậy 95% tương ứng (95 % CI) Phân tích phân nhóm thăm dò thực sau xem xét tính khơng đồng nghiên cứu (ví dụ: dân số bệnh nhân, can thiệp, so sánh kết báo cáo) Đối với câu hỏi không đủ liệu định lượng để tiến hành phân tích tổng hợp, chứng tóm tắt theo cách tường thuật Tóm tắt chứng xây dựng khuyến cáo Nhóm phương pháp phát triển tóm tắt chứng cho câu hỏi PICO, bao gồm thông tin thiết kế nghiên cứu, dân số, can thiệp, ước tính hiệu cho kết đánh giá chất lượng tổng thể chứng Chúng đánh giá mức độ chắn chứng cho kết "cao", "trung bình", mức độ "thấp", mức độ "rất thấp" Theo GRADE, ban đầu, nhóm chuyên gia phân loại độ chắn chứng cho kết cao có nguồn gốc từ RCT thấp có nguồn gốc từ liệu quan sát Sau đó, chúng tơi đánh giá chất lượng chứng xuống hai cấp kết từ nghiên cứu riêng lẻ có nguy sai lệch nghiêm trọng nghiêm trọng [31], có không quán nghiêm trọng kết nghiên cứu, [32], chứng gián tiếp [33], liệu khơng xác [34] xuất sai lệch cho có khả Bằng chứng từ liệu quan sát đánh giá lên kích thước hiệu ứng lớn, có chứng độ chênh đáp ứng - liều lượng, tất nhiễu loạn làm giảm hiệu ứng chứng minh cho thấy hiệu ứng giả kết khơng có THẠC SĨ – BÁC SĨ HỒ HỒNG KIM ICU BV NGUYỄN TRI PHƯƠNG 2020 hiệu lực Theo hướng dẫn GRADE, tham luận viên xem xét kích thước hiệu ứng tương đối kích thước hiệu ứng tuyệt đối kiểm tra khoảng tin cậy 95% để xem liệu chúng có vượt qua ngưỡng liên quan đến việc định hay không [33] Các chủ tịch nhà phương pháp học đảm bảo phán đốn kích thước hiệu ứng áp dụng quán nhóm PICO Các khung chứng cho định (EtD) hồn thành nhóm thành viên TF cho câu hỏi PICO xem xét với thành viên TF trình hội thảo trực tuyến để đưa khuyến nghị cuối [35 - 37] Cân nhắc để thực hiện, tính khả thi công xác định hội nghị trực tuyến Mỗi khuyến cáo sau trình bày cho tồn TF để bỏ phiếu họp trực tiếp (Brussels, Bỉ, tháng năm 2019) Trong trường hợp không đồng ý, khuyến cáo đề xuất phải nhận 80% phiếu bầu hội đồng để chấp thuận Áp dụng hướng dẫn Theo thực hành GRADE tiêu chuẩn, khuyến nghị "mạnh" phần lớn thời gian, bệnh nhân mong muốn khuyến cáo đưa ra, nói chung, bác sĩ lâm sàng cần lý thuyết phục để không tuân theo khuyến cáo Một khuyến cáo "yếu" hay "có điều kiện", có nghĩa phần lớn bệnh nhân nên theo khuyến cáo, nhiều người không muốn thay đổi giá trị, sở thích tài nguyên Đối với khuyến cáo vậy, việc xem xét cẩn thận yếu tố bệnh riêng lẻ cá nhân cần thiết thực tế thay đổi Khi hướng dẫn sử dụng thực hành lâm sàng bệnh nhân phù hợp với số quần thể hướng dẫn, bác sĩ lâm sàng cần phải đánh giá chứng phù hợp với bệnh nhân đánh giá khuyến cáo phù hợp Kết Nhóm chuyên gia tạo 16 khuyến cáo thực hành lâm sàng (3 khuyến cáo mạnh mẽ, 13 khuyến cáo có điều kiện) xác định năm PICO không đủ chứng để đưa khuyến nghị Các tóm tắt chứng đầy đủ khung EtD tìm thấy tài liệu bổ sung trực tuyến Chi tiết thêm việc phân cấp tính chắn chứng, cụ thể chứng nâng cấp hạ cấp, tìm thấy Phụ lục Biện minh cho định hội đồng khuyến nghị riêng lẻ, bao gồm kết bỏ phiếu hội đồng cho khuyến nghị, tìm thấy Phụ lục Truyền hồng cầu hạn chế tự THẠC SĨ – BÁC SĨ HỒ HOÀNG KIM ICU BV NGUYỄN TRI PHƯƠNG 2020 Chiến lược truyền máu nên sử dụng bệnh nhân thiếu máu không chảy máu, bệnh nhân nguy kịch? Khuyến cáo Chúng khuyến cáo ngưỡng truyền máu hạn chế (7 g / dL) so với ngưỡng truyền máu tự (9 g / dL) dân số ICU chung, có khơng có ARDS (Khuyến nghị mạnh mẽ, độ chắn vừa phải) Khuyến cáo không áp dụng cho quần thể bệnh nhân đề cập khuyến cáo Tóm tắt chứng Chúng tơi xác định năm nghiên cứu bao gồm dân số ICU nói chung [9, 38 - 41] Chiến lược truyền máu hạn chế dân số ICU nói chung không làm tăng tỷ lệ tử vong dài hạn (ARD - 3,4%, KTC 95%; 8,8 - 2,9; RR 0,92, KTC 95% 0,79-1,07, độ chắn vừa phải) tử vong ngắn hạn (ARD - 3.2 %, 95% CI; - 6,7 - 1,1%; RR 0,91, KTC 95%; 0,81 - 1,03, độ chắn vừa phải), đột quỵ (ARD - 1,5%, KTC 95%, 2,7 - 0,02; RR 0,67, KTC 95% 0,42 - 1,05, độ chắn thấp) ARDS (ARD - 3,8%, KTC 95%; - 6,4 - 0,03; RR 0,67, KTC 95% 0,44 - 1,03 độ chắn thấp) Nó dẫn đến khơng có khác biệt nhu cầu điều trị thay thận (RRT) (ARD - 0,8%, 95% CI; - 2,8 - 2,6; RR 0,86, 95% CI; 0,51 - 1,46 độ chắn vừa phải) Nó dẫn đến khơng có khác biệt nguy nhiễm trùng (ARD 1,8%, KTC 95%, 2,0 - 7,5; RR 1,18, 0,80 - 1,75, độ chắn thấp) Truyền máu hạn chế dẫn đến khơng có khác biệt chất lượng sống đo SF-12 SF-36 (SMB 0,02 thấp hơn, CI 95% - 0,25 - 0,21, độ chắn thấp) Chúng không chắn tác động chiến lược truyền máu hạn chế nhồi máu tim (MI) (ARD - 0,2%, 95% CI; - 1,1 - 1,4; RR 0,90, CI 95%; 0,49 - 1,69, độ chắn thấp) phục hồi chức năng, đo Chỉ số di động Rivermead (RMI) (MD điểm, 95% CI; 0,82 - 5,18, độ chắn thấp) Biện giải Mặc dù chứng cho chiến lược hạn chế có khả bị hạn chế tính hợp lệ bên ngồi liệu từ thử nghiệm TRICC cũ [9, 38], kết phù hợp với thử nghiệm gần hơn, chẳng hạn TRISS [39] Trong ước tính gộp, kết quan trọng nhất, tỷ lệ tử vong dài hạn, khơng tăng lên với chiến lược truyền máu hạn chế hầu hết kết quan trọng quan trọng khác (ngoài nhiễm trùng) giảm khơng thay đổi theo cách tiếp cận hạn chế Tuy nhiên, chứng nói chung bị giới hạn thiếu xác Truyền máu hạn chế dẫn đến việc sử dụng sản phẩm máu thấp (MD - 2,82 đơn vị, 95% CI: - 3,13 đến - 2,51, độ chắn cao) Hơn nữa, chiến lược hạn chế trở thành tiêu chuẩn chăm sóc dân số ICU nói chung, với thay đổi thực hành thấy chủ yếu nhóm nhỏ cụ thể mơ tả phần khác hướng dẫn THẠC SĨ – BÁC SĨ HỒ HOÀNG KIM ICU BV NGUYỄN TRI PHƯƠNG 2020 (ví dụ: ACS) Trong thực hành nay, chiến lược truyền máu tự không chấp nhận hầu hết bác sĩ lâm sàng ICU trường hợp khơng có thêm chứng chứng minh lợi ích đáng kể Các RCT ICU phân tích đưa vào phân tích gộp bao gồm bệnh nhân mắc ARDS tuyển chọn tiếp tục phát triển ARDS thử nghiệm Trong hồn cảnh khơng có chứng rõ ràng cho thấy tác dụng khác truyền máu hạn chế bệnh nhân ICU bị ARDS, mở rộng khuyến cáo cho bệnh nhân mắc ARDS Vấn đề thực Các chiến lược truyền máu hạn chế đánh giá nghiên cứu ICU nói chung sử dụng ngưỡng kích hoạt truyền máu g / dL; khuyên nên thực chiến lược truyền máu hạn chế sử dụng ngưỡng kích hoạt cho hầu hết bệnh nhân Nếu bệnh nhân phù hợp với số quần thể, bác sĩ lâm sàng cần đánh giá cách tiến hành tốt dựa vấn đề bệnh nhân đối mặt nhất, ước tính dự trữ sinh lý bệnh nhân, chứng lâm sàng tốt mà chúng tơi tóm tắt Có nên sử dụng chiến lược truyền máu hạn chế bệnh nhân bị bệnh nghiêm trọng không chảy máu với hội chứng mạch vành cấp tính? Khuyến cáo Chúng tơi đề nghị ngưỡng truyền máu tự (9 - 10 g / dL) so với ngưỡng truyền máu hạn chế (7 g / dL) người trưởng thành bị bệnh nghiêm trọng với hội chứng mạch vành cấp tính (khuyến cáo có điều kiện, chứng chắn thấp) Tóm tắt chứng Chúng xác định hai RCT bệnh nhân ICU bị ACS [42, 43] phân tích hậu kiểm nhóm phụ bệnh nhân ICU bị bệnh mạch vành hoạt động [9, 39, 40] Chiến lược truyền máu hạn chế dẫn đến tăng tử vong 30 - 60 (ARD 6,1%, KTC 95%: - 0,4 đến 14,9%; RR 1,31, KTC 95%: 0,98 đến 1,75, chứng chắn thấp) với khác biệt MI tái phát (ARD - 3,2%, KTC 95%: - 6,4 đến 1,9; RR 0,74, KTC 95%: 0,47 đến 1,16, chứng chắn thấp) Chúng không chắn tác động chiến lược truyền máu hạn chế đột quỵ (ARD - 1,2%, 95% CI: 1,8 đến 12,7; RR 0,33, 95% CI: 0,01 đến 8,01, độ chắn thấp) nhiễm trùng (ARD 0%, 95% CI: đến 0, RR 5.0, CI 95%: 0.25 đến 101, độ chắn thấp) Biện giải ACS gây việc cung cấp oxy thấp đến tim / tim, huyết khối hẹp dòng chảy động mạch vành, dẫn đến khơng tương hợp cung / cầu Do đó, có lý lý thuyết cho việc tăng lượng oxy cung cấp dân số để giảm mức THẠC SĨ – BÁC SĨ HỒ HOÀNG KIM ICU BV NGUYỄN TRI PHƯƠNG 2020 độ nhồi máu tim Đồng thời, tăng độ nhớt máu làm suy yếu q trình trích xuất oxy tim cách tăng tính không đồng thời gian vận chuyển mao mạch, đẩy máu oxy qua mô cách hiệu Hiện tượng trở nên tồi tệ truyền máu mức, dẫn đến không chắn chiến lược truyền máu tốt [44] Khuyến cáo chiến lược truyền máu tự chủ yếu chứng minh dấu hiệu tăng tỷ lệ tử vong với truyền máu hạn chế phân tích gộp hai thử nghiệm nhỏ bệnh nhân mắc ACS [41, 42] Sự gia tăng tỷ lệ tử vong tìm thấy phân tích hậu kiểm nhóm RCT chăm sóc tích cực bao gồm bệnh nhân mắc bệnh mạch vành [9, 34, 40] Sự giảm vừa phải MI tái phát đột quỵ tương đối nhỏ tình cờ đơn Trong ngưỡng truyền máu hạn chế dẫn đến giảm tỷ lệ bệnh nhân truyền nhiều lần truyền (ARD 60,5%, 95% CI: - 70,1 đến - 48,0; RR 0,37, CI 95%: 0,27 đến 0,50, độ chắn cao) số lượng đơn vị truyền máu (MD - 1,01 đơn vị, 95% CI: - 1,38 đến - 0,64, độ chắn cao), đánh giá đơn vị vượt trội so với khả tăng tỷ lệ tử vong Với chắn thấp chứng, hội nghị đưa khuyến cáo có điều kiện cho chiến lược tự Khuyến cáo phù hợp với chứng từ bệnh nhân mắc bệnh tim mạch ICU [44] Vấn đề thực hành Chúng đề xuất ngưỡng truyền máu tự phạm vi - 10 g / dL, hai nghiên cứu ACS đánh giá ngưỡng truyền máu tự 10 g / dL nghiên cứu ICU đánh giá ngưỡng tự g / dL Kết RCT diễn (NCT02648113, NCT01167582) háo hức chờ đợi Có nên sử dụng chiến lược truyền máu hạn chế bệnh nhân thiếu máu không chảy máu, bệnh nhân nguy kịch với nhiễm trùng huyết sốc nhiễm trùng? Khuyến cáo Chúng đề nghị ngưỡng truyền máu hạn chế (7 g / dL) so với ngưỡng truyền máu tự (9 g / dL) người trưởng thành bị bệnh nghiêm trọng với nhiễm trùng huyết sốc nhiễm trùng (khuyến nghị có điều kiện, độ chắn vừa phải) Tóm tắt chứng Chúng xác định ba RCT đánh giá chiến lược truyền máu hạn chế tự bệnh nhân nhiễm trùng huyết sốc nhiễm trùng [40, 41, 46] Chiến lược truyền máu hạn chế so với chiến lược tự bệnh nhân ICU bị nhiễm trùng huyết sốc nhiễm trùng dẫn đến khơng có khác biệt tỷ lệ tử vong dài hạn sau năm (ARD - 1,1%, 95% CI: - 7,5 đến 5,5; RR 0,98, 95 % CI 0,87 đến 1,1, độ chắn vừa phải), tỷ lệ tử vong ngắn hạn 30 đến 90 ngày (ARD 1,0%, KTC 95%: - 4,4 đến 6,3, THẠC SĨ – BÁC SĨ HỒ HOÀNG KIM ICU BV NGUYỄN TRI PHƯƠNG 2020 RR 1,02, CI 95%: 0,91 đến 1,13 độ chắn thấp), chất lượng sống mức năm đo SF-36 (MD 0,4, KTC 95%: - 7,88 đến 8,48, độ chắn thấp), đột quỵ (ARD - 0,8%, KTC 95%: - 1,4 đến 0,9; RR 0,58, KTC 95%: 0,23 đến 1,47, độ chắn thấp) , nhồi máu tim (ARD 1.1, 95% CI: - 0,3 đến 4,2; RR 1,70 95% CI 0,78 đến 3,67, độ chắn thấp) cần RRT (ARD 0,1%, KTC 95%: - 2,1 đến 3,5%; RR 1,02, 95% CI 0,67 đến 1,55, độ chắn vừa phải) Biện giải Bằng chứng tổng hợp từ ba RCT (tổng cộng 1344 bệnh nhân) cho thấy khác biệt tối thiểu kết quan trọng bệnh nhân (tỷ lệ tử vong ngắn dài hạn, chất lượng sống liên quan đến sức khỏe tác dụng phụ) Chiến lược truyền máu hạn chế dẫn đến sử dụng sản phẩm máu (MD - 2,45 đơn vị, 95% CI: - 3,4 đến 0,49, độ chắn cao) bệnh nhân truyền máu (ARD - 32,8%, 95% CI: - 37,7 đến - 26,8; RR 9,65 , KTC 95% 0,61 đến 0,70, độ chắn cao) Do khơng có lợi ích rõ ràng tập trung vào bệnh nhân, sử dụng sản phẩm máu tăng rõ ràng, hội nghị đưa khuyến nghị có điều kiện cho chiến lược hạn chế, lưu ý độ chắn chứng thấp tất kết khác tử vong năm cần RRT Vấn đề thực hành Các thử nghiệm bệnh nhân nhiễm trùng huyết sốc nhiễm trùng sử dụng ngưỡng kích hoạt truyền máu g / dL nhóm hạn chế; chúng tơi đề nghị ngưỡng sử dụng Nếu bác sĩ lâm sàng có lý đáng để chệch khỏi khuyến cáo có điều kiện bệnh nhân, chẳng hạn dự trữ sinh lý thấp, diện bệnh tim không tái thơng mạch, thay đổi giá trị sở thích bệnh nhân, sử dụng ngưỡng kích hoạt truyền máu thay Có nên sử dụng phương pháp truyền máu hạn chế so với truyền tự bệnh nhân cai máy thở kéo dài ? Khuyến cáo Chúng đề nghị ngưỡng truyền máu hạn chế (7 g / dL) so với ngưỡng truyền máu tự (9 g / dL) người trưởng thành bị bệnh nghiêm trọng cai máy kéo dài (khuyến nghị có điều kiện, độ chắn thấp) Tóm tắt chứng Chúng tơi xác có định hai RCT bao gồm 813 bệnh nhân điều tra ảnh hưởng truyền máu hạn chế thời gian cai sữa kéo dài từ thở máy, thử nghiệm xác định điều ≥ ngày [39], lại ngày trở lên [47] Truyền máu hạn chế không làm tăng tỷ lệ tử vong dài hạn 90 - 80 ngày (ARD - 5,5%, KTC 95%: THẠC SĨ – BÁC SĨ HỒ HOÀNG KIM ICU BV NGUYỄN TRI PHƯƠNG 2020 Biện giải Truyền huyết tương dự phòng trước phẫu thuật khơng xuất với tác dụng để giảm nguy chảy máu phẫu thuật tim Mặc dù độ chắn phát thấp, phù hợp với phát truyền huyết tương khơng cải thiện chức cầm máu bệnh nhân bị bệnh nghiêm trọng với rối loạn đông máu [143] liệu từ nhiều RCT qua nhiều thiết kế khác thất bại chứng minh lợi ích truyền máu [144] Dữ liệu cho kết lâm sàng khác không chắn Tuy nhiên, truyền huyết tương mang rủi ro tiềm ẩn khác tải thể tích, phản ứng truyền máu truyền virut, thực tế kèm với chi phí Trong trường hợp khơng có lợi ích rõ ràng huyết tương dự phòng, chúng tơi đưa khuyến cáo có điều kiện chống lại việc sử dụng Vấn đề thực hành Mặc dù hội nghị đề nghị không sử dụng truyền huyết tương dự phòng, diện chảy máu, tức sử dụng điều trị chữa bệnh không nằm khuyến cáo Hơn nữa, thực hành khác nhau, với số bác sĩ lâm sàng thực nhiều lần truyền huyết tương không phù hợp [1, 146] Do đó, việc thực khuyến cáo đòi hỏi nỗ lực chuyển đổi kiến thức quan trọng để tạo thay đổi thực hành lâm sàng trung tâm có nhu cầu truyền máu cao 19 Có nên dùng huyết tương bệnh nhân không bị chảy máu nghiêm trọng với bệnh rối loạn đông máu tiến hành thủ thuật xâm lấn? Khuyến cáo Chúng đề nghị chống lại việc sử dụng truyền huyết tương dự phòng trước thủ thuật xâm lấn giường bệnh nhân bị bệnh nghiêm trọng khơng chảy máu (khuyến cáo có điều kiện, độ chắn thấp) Tóm tắt chứng Chúng tơi xác định hai RCT, hai dừng lại sớm tuyển dụng chậm [131, 147] Huyết tương dự phòng dẫn đến khơng có khác biệt kiện chảy máu lớn (ARD 0,2%, chứng), hai ước tính bị giới hạn CI 95% gián tiếp - 3.0 đến 13,5, độ chắn thấp) khơng xác Chúng tơi đánh giá việc giảm tỷ lệ tử vong tử vong ngắn hạn (ARD - 16,7, 95% CI tình cờ, với số lượng nhỏ - 28,2 đến - 0,6; RR 0,71, 95% CI: 0,51 đến 0,99, độ chắn thấp kiện thực tế hai thử nghiệm dừng lại sớm Biện giải THẠC SĨ – BÁC SĨ HỒ HOÀNG KIM ICU BV NGUYỄN TRI PHƯƠNG 2020 Truyền huyết tương trước làm thủ thuật xâm lấn có tác dụng khơng chắn nguy chảy máu tử vong Như với truyền huyết tương dự phòng, chứng gián tiếp từ nhiều RCT nhiều môi trường khác không chứng minh lợi ích truyền huyết tương [144], cho thấy truyền huyết tương không cải thiện chức cầm máu bệnh nhân bị bệnh nghiêm trọng với bệnh lý đông máu [143] Đáng ý, liều huyết tương sử dụng nghiên cứu bao gồm thấp đến trung bình Có hay không liều cao huyết tương làm giảm nguy chảy máu, liệu huyết tương có hiệu việc điều trị rối loạn đông máu nặng chưa biết Tuy nhiên, chứng cho thấy INR dự đoán biến chứng chảy máu liên quan đến thủ tục bệnh nhân bị bệnh nặng thiếu [148] Cuối cùng, biến chứng thủ thuật bệnh nhân bị bệnh nghiêm trọng với rối loạn đông máu thấp, cho thấy huyết tương có ảnh hưởng, có khả nhỏ [149] Truyền huyết tương mang rủi ro tiềm ẩn tải thể tích, phản ứng truyền máu truyền virut kèm với chi phí nguồn lực đáng kể Trong trường hợp khơng có lợi ích rõ ràng huyết tương dự phòng trước làm thủ thuật, chúng tơi đưa khuyến cáo có điều kiện chống lại việc sử dụng Vấn đề thực hành Khả chấp nhận bỏ huyết tương khác trung tâm quốc gia [150] Do đó, việc thực khuyến cáo đòi hỏi nỗ lực chuyển đổi kiến thức quan trọng để tạo thay đổi thực hành lâm sàng trung tâm có nhu cầu truyền máu cao Có thể có trường hợp nguy chảy máu / xuất huyết, thiếu sót khác hồ sơ đơng máu bệnh tiềm ẩn dẫn đến rối loạn đơng máu (ví dụ DIC so với thiếu vitamin K), bác sĩ lâm sàng chọn cách truyền huyết tương cách hợp lý Bàn luận Đây hướng dẫn truyền máu quốc tế cho bệnh nhân bị bệnh nghiêm trọng khơng chảy máu Nhóm chun gia tạo 16 khuyến cáo thực hành lâm sàng (3 khuyến nghị mạnh mẽ, 13 khuyến nghị có điều kiện) xác định năm PICO không đủ chứng để đưa khuyến nghị Bảng tóm tắt khuyến nghị nêu bật ưu tiên nghiên cứu cho thử nghiệm tương lai Các thử nghiệm thực theo kế hoạch điều tra lỗ hổng kiến thức mô tả Bảng THẠC SĨ – BÁC SĨ HỒ HOÀNG KIM ICU BV NGUYỄN TRI PHƯƠNG 2020 Trong hướng dẫn này, tập trung vào bệnh nặng khơng chảy máu TF làm việc cho tình trạng chảy máu bệnh nhân nguy kịch, dự kiến kết thúc vào năm 2020 Kết luận Hướng dẫn thực hành lâm sàng cung cấp khuyến cáo dựa chứng cho thực hành truyền máu người không chảy máu, người trưởng thành bị bệnh nghiêm trọng xác định khu vực cần nghiên cứu thêm Tóm tắt khuyến cáo: Nhận thấy khác biệt đáng kể thực hành truyền máu để điều trị thiếu máu thiếu hụt đông máu bệnh nhân chăm sóc quan trọng, ESICM tập hợp nhóm chuyên gia để tóm tắt chứng có thực hành truyền máu chiến lược tránh truyền máu người trưởng thành không chảy máu mắc bệnh nguy kịch Ngồi ra, nhóm chun gia nhắm phát triển khuyến cáo thực hành lâm sàng xác định lỗ hổng kiến thức lĩnh vực để nghiên cứu tương lai Ngưỡng truyền máu hồng cầu (RBC) người trưởng thành không chảy máu, nguy kịch:  Chúng đề xuất ngưỡng truyền máu hạn chế (7 g / dL) so với ngưỡng truyền máu tự (9 g / dL) dân số ICU chung, có khơng có ARDS (Khuyến nghị mạnh mẽ, độ chắn vừa phải) Khuyến cáo không áp dụng cho quần thể bệnh nhân đề cập khuyến nghị  Chúng đề nghị ngưỡng truyền máu tự (9 - 10 g / dL) so với ngưỡng truyền máu hạn chế (7 g / dL) người trưởng thành bị bệnh nghiêm trọng với hội chứng mạch vành cấp tính (khuyến cáo có điều kiện, độ chắn thấp)  Chúng đề nghị ngưỡng truyền máu hạn chế (7 g / dL) so với ngưỡng truyền máu tự (9 g / dL) người trưởng thành bị bệnh nghiêm trọng với nhiễm trùng huyết sốc nhiễm trùng (khuyến cáo có điều kiện, độ chắn vừa phải)  Chúng đề nghị ngưỡng truyền máu hạn chế (7 g / dL) so với ngưỡng truyền máu tự (9 g / dL) người trưởng thành bị bệnh nghiêm trọng với cai máy kéo dài (khuyến cáo có điều kiện, độ chắn thấp)  Chúng đề nghị ngưỡng truyền máu hạn chế (7,5 g / dL) so với ngưỡng truyền máu tự (8,5 - 9.0 g / dL) người trưởng thành bị bệnh nghiêm trọng trải qua phẫu thuật tim (khuyến cáo mạnh mẽ, độ chắn vừa phải) THẠC SĨ – BÁC SĨ HỒ HOÀNG KIM ICU BV NGUYỄN TRI PHƯƠNG 2020     Chúng không đưa khuyến cáo ngưỡng truyền máu hạn chế (7 g / dL) so với ngưỡng truyền máu tự (9 - 11,5 g / dL) người trưởng thành bị bệnh nghiêm trọng với chấn thương thần kinh cấp tính (chấn thương sọ não, xuất huyết màng cứng đột quỵ) Truyền máu hai ngưỡng phù hợp chờ nghiên cứu thêm (khơng có khuyến cáo, độ chắn thấp) Chúng không đưa khuyến cáo ngưỡng giới hạn (7 g / dL) so với ngưỡng truyền máu tự (9 g / dL) người trưởng thành bị bệnh nghiêm trọng trải qua ECMO tĩnh mạch - tĩnh mạch tĩnh mạch - động mạch Truyền máu hai ngưỡng phù hợp chờ nghiên cứu thêm (không có khuyến cáo, độ chắn thấp) Chúng tơi không đưa khuyến cáo ngưỡng truyền máu hạn chế (7 g / dL) so với ngưỡng truyền máu tự (9 g / dL) người trưởng thành bị bệnh nghiêm trọng với khối u ác tính (khối u huyết học khối u đặc) Truyền máu hai ngưỡng phù hợp chờ nghiên cứu thêm (khơng có khuyến cáo, độ chắn thấp) Chúng không đưa khuyến cáo ngưỡng truyền máu hạn chế (7 g / dL) so với ngưỡng truyền máu tự (9 g / dL) bệnh nhân cao tuổi bị bệnh nặng Truyền máu hai ngưỡng phù hợp có nghiên cứu sâu (khơng có khuyến cáo, độ chắn thấp) Thay truyền RBC người lớn không chảy máu, bệnh nặng:  Chúng đề nghị sử dụng kích hoạt truyền máu hemoglobin hematocrit thay kích hoạt truyền máu thay (khuyến cáo có điều kiện, độ chắn thấp) Phòng ngừa truyền máu RBC người lớn bệnh nặng không chảy máu, bệnh nặng:  Chúng đề nghị không sử dụng liệu pháp sắt (uống tiêm tĩnh mạch) để ngăn ngừa truyền RBC (khuyến cáo có điều kiện, độ chắn thấp)  Chúng đề nghị không sử dụng erythropoietin để ngăn ngừa truyền RBC (khuyến cáo có điều kiện, độ chắn thấp)  Chúng tơi đề nghị không sử dụng kết hợp erythropoietin sắt để ngăn ngừa truyền RBC (khuyến cáo có điều kiện, độ chắn thấp)  Chúng đề nghị sử dụng ống lấy máu thể tích nhỏ để ngăn ngừa truyền RBC (khuyến cáo có điều kiện, độ chắn thấp) THẠC SĨ – BÁC SĨ HỒ HOÀNG KIM ICU BV NGUYỄN TRI PHƯƠNG 2020  Chúng đề nghị sử dụng thiết bị bảo tồn máu so với hệ thống lấy mẫu máu thông thường để ngăn ngừa truyền RBC (khuyến cáo có điều kiện, độ chắn thấp) Truyền tiểu cầu người lớn không chảy máu, bệnh nặng:  Chúng đề nghị không sử dụng truyền tiểu cầu để điều trị giảm tiểu cầu trừ số lượng tiểu cầu giảm xuống 10 × 109 / L (khuyến cáo có điều kiện, độ chắn thấp)  Chúng khun bạn khơng nên truyền tiểu cầu dự phòng trước làm thủ thuật xâm lấn cho số lượng tiểu cầu 100 × 109 / L (khuyến cáo mạnh mẽ, độ chắn thấp)  Chúng đề nghị khơng truyền máu tiểu cầu dự phòng trước mở khí quản qua da đặt đường truyền trung tâm cho số lượng tiểu cầu khoảng từ 50 đến 100 × 109 / L (khuyến cáo có điều kiện, độ chắn thấp)  Chúng không đưa khuyến cáo việc truyền tiểu cầu dự phòng trước tiến hành thủ thuật xâm lấn cho số lượng tiểu cầu khoảng từ 10 đến 50 × 109 / L Truyền huyết tương người lớn không chảy máu, bệnh nặng:  Chúng đề nghị khơng truyền huyết tương dự phòng bệnh nhân rối loạn đơng máu (khuyến cáo có điều kiện, độ chắn thấp)  Chúng đề nghị không truyền máu dự phòng trước làm thủ thuật xâm lấn giường bệnh nhân rối loạn đông máu (khuyến cáo có điều kiện, độ chắn thấp) Electronic supplementary material The online version of this article (https ://doi.org/10.1007/s0013 4-019-05884 -8) contains supplementary material, which is available to authorized users Author details Department of Intensive Care Medicine, Amsterdam UMC, Location AMC, Amsterdam, The Netherlands Department of Medicine, McMaster University, Hamilton, Canada Guidelines in Intensive Care, Development and Evaluation (GUIDE) Group, Hamilton, Canada Department of Health Research Methods, Evidence, and Impact, McMaster University, Hamilton, Canada Department of Anaesthesiology, Amsterdam UMC, Location AMC, Amsterdam, The Netherlands Department of Anaesthesiology and Intensive Care Medicine, Fondazione Policlinico Universitario A.Gemelli IRCCS, Rome, Italy Istituto di Anaesthesiology e Rianimazione, Università Cattolica del Sacro Cuore, Rome, Italy Department of Intensive Care Medicine, Centre Hospitalier Régional et Universitaire de Brest, Université de Bretagne Occidentale, Site La Cavale Blanche, Brest, France Department of Anaesthesia and Intensive Care, Hôpitaux Universitaires Paris Sud (HUPS), Orsay, France 10 Department of Anesthesiology and Critical Care THẠC SĨ – BÁC SĨ HỒ HOÀNG KIM ICU BV NGUYỄN TRI PHƯƠNG 2020 Medicine, Faculty of Medicine, Kepler University, Linz, Austria 11 Cardiovascular, Department of Cardiovascular Sciences, NIHR Leicester Biomedical Research Centre, College of Life Sciences, University of Leicester, Leicester LE3 9QP, UK 12 Radcliffe Department of Medicine, University of Oxford, Oxford, UK 13 Adult Intensive Care Unit, John Radcliffe Hospital, Oxford, UK 14 Department of Intensive Care, Rigshospitalet, University of Copenhagen, Copenhagen, Denmark 15 Anaesthetics, Critical Care, and Pain Medicine, University of Edinburgh, Edinburgh, Scotland 16 Department of Anaesthesia and Intensive Care Medicine, Humanitas Clinical and Research CentreIRCCS, Rozzano, Milan, Italy 17 Humanitas University, Via Rita Levi Montalcini, Pieve Emanuele, Milan, Italy 18 Department of Intensive Care Medicine, University of Amsterdam, Room, Vincent J-L et al (2018) Worldwide audit of blood transfusion practice in critically ill patients Crit Care 22(102):1–9 https ://doi.org/10.1186/ s1305 4-018-2018-9 Strauss R et al (2002) Thrombocytopenia in patients in the medical intensive care unit: bleeding prevalence, transfusion requirements, and outcome Crit Care Med 30:1765–1771 Walsh TS et al (2010) Prevalence, management, and outcomes of critically ill patients with prothrombin time prolongation in United Kingdom intensive care units Crit Care Med 38:1939–1946 Khamiees M, Raju P, DeGirolamo A, Amoateng-Adjepong Y, Manthous CA (2001) Predictors of extubation outcome in patients who have successfully completed a spontaneous breathing trial Chest 120:1262–1270 Vanderschueren S et al (2000) Thrombocytopenia and prognosis in intensive care Crit Care Med 28:1871–1876 Rasmussen L, Christensen S, Lenler-Petersen P, Johnsen SP (2010) Anaemia and 90-day mortality in COPD patients requiring invasive mechanical ventilation Clin Epidemiol 3:1–5 C3-430, Meibergdreef 9, 1105 AZ Amsterdam, The Netherlands Compliance with ethical standards Conflicts of interest All authors declare that they have no conflict of interest Publisher’s Note Springer Nature remains neutral with regard to jurisdictional claims in published maps and institutional affiliations Received: 27 August 2019 Accepted: 26 November 2019 References Bolton-Maggs PHB (2016) SHOT conference report 2016: serious hazards of transfusion— human factors continue to cause most transfusion-related incidents Transfus Med 26:401–405 Goldman M et al (2005) Proceedings of a consensus conference: towards an understanding of TRALI Transfus Med Rev 19:2–31 Hébert PC et al (1999) A multicentre, randomized, controlled clinical trial of transfusion requirements in critical care N Engl J Med 340:409–417 10 Curley A et al (2018) Randomized trial of platelet-transfusion thresholds in neonates N Engl J Med https ://doi.org/10.1056/nejmo a1807 320 11 Simon GI, Craswell A, Thom O, Fung YL (2017) Outcomes of restrictive versus liberal transfusion strategies in older adults from nine randomised controlled trials: a systematic review and meta-analysis Lancet Haematol 4:e465–e474 12 Carson JL, Stanworth SJ, Roubinian N, Fergusson DA, Triulzi D, Doree C, Hebert PC (2016) Transfusion thresholds and other THẠC SĨ – BÁC SĨ HỒ HOÀNG KIM ICU BV NGUYỄN TRI PHƯƠNG 2020 strategies for guiding allogeneic red blood cell transfusion Cochrane Database of Syst Rev 10:CD002042 13 Vincent JL et al (2002) Anaemia and blood transfusion in critically ill patients J Am Med Assoc 288:1499–1507 14 Schofield WN, Rubin GL, Dean MG (2003) Appropriateness of platelet, fresh frozen plasma and cryoprecipitate transfusion in New South Wales public hospitals Med J Aust 178:117–121 15 Stanworth SJ et al (2011) A national study of plasma use in critical care: clinical indications, dose and effect on prothrombin time Crit Care 15:R108 16 Yang L, Stanworth S, Hopewell S, Doree C, Murphy M (2012) Is freshfrozen plasma clinically effective? An update of a systematic review of randomized controlled trials Transfusion 52:1673–1686 17 Napolitano LM, Kurek S, Luchette FA, Corwin HL, Barie PS, Tisherman SA, Hebert PC, Anderson GL, Bard MR, Bromberg W, Chiu WC (2009) Clinical practice guideline: red blood cell transfusion in adult trauma and critical care Crit Care Med 37(12):3124–3157 18 Carson JL, Guyatt G, Heddle NM, Grossman BJ, Cohn CS, Fung MK, Gernsheimer T, Holcomb JB, Kaplan LJ, Katz LM, Peterson N (2016) Clinical practice guidelines from the AABB: red blood cell transfusion thresholds and storage JAMA 316(19):2025–2035 19 Mueller MM, Van Remoortel H, Meybohm P, Aranko K, Aubron C, Burger R, CarsonJL Cichutek K, De Buck E, Devine D, Fergusson D, Folléa G, French C, Frey KP, Gammon R, Levy JH, Murphy MF, Ozier Y, Pavenski K, So-Osman C, Tiberghien P, Volmink J, Waters JH, Wood EM, Seifried E, ICC PBM Frankfurt 2018 Group (2019) Patient blood management: recommendations from the 2018 Frankfurt Consensus Conference JAMA 321(10):983–997 20 Padhi S, Kemmis-Betty S, Rajesh S, Hill J, Murphy MF (2015) Guideline development Blood transfusion: summary of NICE guidance BMJ 351:h5832 21 Klein AA, Arnold P, Bingham RM, Brohi K, Clark R, Collis R et al (2016) AAGBI guidelines: the use of blood components and their alternatives Anaesthesia 2016(71):829–842 22 Vlaar AP, Juffermans NP (2013) Transfusion-related acute lung injury: a clinical review Lancet 382(9896):984–994 23 Valentine SL, Bembea MM, Muszynski JA et al (2018) Consensus recommendations for RBC transfusion practice in critically Ill children from the pediatric critical care transfusion and anemia expertise initiative Pediatr Crit Care Med 19:884–898 24 Guyatt GH, Oxman AD, Vist GE, GRADE Working Group et al (2008) GRADE: an emerging consensus on rating quality of evidence and strength of recommendations BMJ 336(7650):924–926 https ://doi org/10.1136/bmj.39489 47034 7.ad 25 De Bruin S, Vlaar AP, Scheeren TW et al (2019) Transfusion practice on the intensive care unit; an international online survey—the TRACE Survey Crit Care 23:309 26 Guyatt GH, Oxman AD, Kunz R, Atkins D, Brozek J, Vist G, Alderson P, Glasziou P, FalckYtter Y, Schünemann HJ (2011) GRADE guidelines: Framing the question and deciding on important outcomes J Clin Epidermiol 64(4):395–400 27 Ouzzani M, Hammady H, Fedorowicz Z, Elmagarmid A (2016) Rayyan— a web and mobile app for systematic reviews Syst Rev 5:210 https :// doi.org/10.1186/s1364 3-0160384-4 28 Higgins JP, Altman DG, Gøtzsche PC, Jüni P, Moher D, Oxman AD, ć Savovi J, Schulz KF, Weeks L, Sterne JA (2011) The Cochrane Collaboration’s tool for assessing risk of bias in randomised trials BMJ 343:d5928 29 Peterson J, Welch V, Losos M, Tugwell P (2011) The Newcastle-Ottawa scale (NOS) for assessing the quality of nonrandomised studies THẠC SĨ – BÁC SĨ HỒ HOÀNG KIM ICU BV NGUYỄN TRI PHƯƠNG 2020 in meta-analyses Ottawa Hospital Research Institute, Ottawa https://ca/ programs/clinical_epidemiology/oxford.asp.200 30 Cornell JE, Mulrow CD, Localio R, Stack CB, Meibohm AR, Guallar E, Goodman SN (2014) Random-effects meta-analysis of inconsistent effects: a time for change Ann Intern Med 160(4):267–270 31 Guyatt GH, Oxman AD, Vist G, Kunz R, Brozek J, Alonso-Coello P, Montori V, Akl EA, Djulbegovic B, Falck-Ytter Y, Norris SL (2011) GRADE guidelines: Rating the quality of evidence—study limitations (risk of bias) J Clin Epidemiol 64(4):407–415 32 Guyatt GH, Oxman AD, Kunz R, Woodcock J, Brozek J, Helfand M, Alonso-Coello P, Glasziou P, Jaeschke R, Akl EA, Norris S (2011) GRADE guidelines: Rating the quality of evidence—inconsistency J Clin Epidemiol 64(12):1294–1302 33 Guyatt GH, Oxman AD, Kunz R, Woodcock J, Brozek J, Helfand M, Alonso-Coello P, FalckYtter Y, Jaeschke R, Vist G, Akl EA (2011) GRADE guidelines: Rating the quality of evidence— indirectness J Clin Epidemiol 64(12):1303–1310 34 Guyatt GH, Oxman AD, Kunz R, Brozek J, Alonso-Coello P, Rind D, Devereaux PJ, Montori VM, Freyschuss B, Vist G, Jaeschke R (2011) 35 GRADE guidelines Rating the quality of evidence—imprecision J Clin Epidemiol 64(12):1283–1293 36 Alonso-Coello P, Oxman AD, Moberg J et al (2016) GRADE Evidence to Decision (EtD) frameworks: a systematic and transparent approach to making well informed healthcare choices 2: clinical practice guidelines BMJ 353:i2089 37 Andrews JC, Schunemann HJ, Oxman AD et al (2013) GRADE guidelines: 15 Going from evidence to recommendation—determinants of a recommendation’s direction and strength J Clin Epidemiol 66:726–735 Guyatt GH, Oxman AD, Kunz R, Falck- Ytter Y, Vist GE, Liberati A et al (2008) Going from evidence to recommendations BMJ 336(7652):1049–1051 39 Hébert PC, Wells G, Marshall J, Martin C, Tweeddale M, Pagliarello G, Blajchman M, Wood G, Hill R, Granton J, Calvin J (1995) Transfusion requirements in critical care: a pilot study JAMA 273(18):1439–1444 39 Walsh TS, Boyd JA, Watson D, Hope D, Lewis S, Krishan A, Forbes JF, Ramsay P, Pearse R, Wallis C, Cairns C (2013) Restrictive versus liberal transfusion strategies for older mechanically ventilated critically ill patients: a randomized pilot trial Crit Care Med 41(10):2354–2363 40 Holst LB, Haase N, Wetterslev J, Wernerman J, Guttormsen AB, Karlsson S, Johansson PI, Åneman A, Vang ML, Winding R, Nebrich L (2014) Lower versus higher haemoglobin threshold for transfusion in septic shock N Engl J Med 371(15):1381–1391 41 Mazza BF, Freitas FG, Barros MM, Azevedo LC, Machado FR (2015) Blood transfusions in septic shock: is 7.0 g/dL really the appropriate threshold? Rev Bras Ter Intensiva 27(1):36–43 42 Cooper HA, Rao SV, Greenberg MD, Rumsey MP, McKenzie M, Alcorn KW, Panza JA (2011) Conservative versus liberal red cell transfusion in acute myocardial infarction (the CRIT Randomized Pilot Study) Am J Cardiol 108(8):1108–1111 43 Carson JL, Brooks MM, Abbott JD, Chaitman B, Kelsey SF, Triulzi DJ, Srinivas V, Menegus MA, Marroquin OC, Rao SV, Noveck H (2013) Liberal versus restrictive transfusion thresholds for patients with symptomatic coronary artery disease Am Heart J 165(6):964– 971 44 Lenz C, Rebel A, Waschke KF, Koehler RC, Frietsch T (2007) Blood viscosity modulates tissue perfusion—sometimes and somewhere Transfus Altern Transfus Med 9(4):265–272 45 Docherty AB, O’Donnell R, Brunskill S, Trivella M, Doree C, Holst LB, Parker M, 38 THẠC SĨ – BÁC SĨ HỒ HOÀNG KIM ICU BV NGUYỄN TRI PHƯƠNG 2020 Gregersen M, de Almeida JP, Walsh TS, Stanworth SJ (2016) Effect of restrictive versus liberal transfusion strategies on outcomes in patients with cardiovascular disease in a noncardiac surgery setting: systematic review and meta-analysis BMJ 352:i1351 46 Bergamin FS, Almeida JP, Landoni G, Galas FR, Fukushima JT, Fominskiy E, Park CH, Osawa EA, Diz MP, Oliveira GQ, Franco RA (2017) Liberal versus restrictive transfusion strategy in critically ill oncologic patients: the transfusion requirements in critically ill oncologic patients randomized controlled trial Crit Care Med 45(5):766–773 47 Hébert PC, Blajchman MA, Cook DJ, Yetisir E, Wells G, Marshall J, Schweitzer I (2001) Do blood transfusions improve outcomes related to mechanical ventilation? Chest 119(6):1850–1857 48 Johnson RG, Thurer RL, Kruskall MS, Sirois C, Gervino EV, Critchlow J, Weintraub RM (1992) Comparison of two transfusion strategies after elective operations for myocardial revascularization J Thorac Cardiovasc Surg 104(2):307–314 49 Bracey AW, Radovancevic R, Riggs SA, Houston S, Cozart H, Vaughn WK, Radovancevic B, McAllister HA Jr, Cooley DA (1999) Lowering the haemoglobin threshold for transfusion in coronary artery bypass procedures: effect on patient outcome Transfusion 39(10):1070–1077 50 Hajjar LA, Vincent JL, Galas FR, Nakamura RE, Silva CM, Santos MH, Fukushima J, Kalil Filho R, Sierra DB, Lopes NH, Mauad T (2010) Transfusion requirements after cardiac surgery: the TRACS randomized controlled trial JAMA 304(14):1559–1567 51 Shehata N, Burns LA, Nathan H, Hebert P, Hare GM, Fergusson D, Mazer CD (2012) A randomized controlled pilot study of adherence to transfusion strategies in cardiac surgery Transfusion 52(1):91–99 52 Murphy GJ, Pike K, Rogers CA, Wordsworth S, Stokes EA, Angelini GD, Reeves BC (2015) Liberal or restrictive transfusion after cardiac surgery N Engl J Med 372(11):997–1008 53 Mazer CD, Whitlock RP, Fergusson DA, Hall J, Belley-Cote E, Connolly K, Khanykin B, Gregory AJ, de Médicis É, McGuinness S, Royse A (2017) Restrictive or liberal red-cell transfusion for cardiac surgery N Engl J Med 377(22):2133–2144 54 Laine A, Niemi T, Schramko A (2018) Transfusion threshold of haemoglobin 80 g/L is comparable to 100 g/L in terms of bleeding in cardiac surgery: a prospective randomized study J Cardiothorac Vasc Anesth 32(1):131–139 55 McIntyre LA, Fergusson DA, Hutchison JS, Pagliarello G, Marshall JC, Yetisir E, Hare GM, Hébert PC (2006) Effect of a liberal versus restrictive transfusion strategy on mortality in patients with moderate to severe head injury Neurocrit Care 5(1):4–9 56 Naidech AM, Shaibani A, Garg RK, Duran IM, Liebling SM, Bassin SL, Bendok BR, Bernstein RA, Batjer HH, Alberts MJ (2010) Prospective, randomized trial of higher goal haemoglobin after subarachnoid haemorrhage Neurocrit Care 13(3):313–320 57 Robertson CS, Hannay HJ, Yamal JM, Gopinath S, Goodman JC, Tilley BC, Baldwin A, Lara LR, Saucedo-Crespo H, Ahmed O, Sadasivan S (2014) Effect of erythropoietin and transfusion threshold on neurological recovery after traumatic brain injury: a randomized clinical trial JAMA 312(1):36–47 58 Gobatto AL, Link MA, Solla DJ, Bassi E, Tierno PF, Paiva W, Taccone FS, Malbouisson LM (2019) Transfusion requirements after head trauma: a randomized feasibility controlled trial Critl Care 23(1):89 59 Swol J, Marschall C, Strauch JT, Schildhauer TA (2018) Hematocrit and impact of transfusion in patients receiving extracorporeal life support Perfusion https ://doi.org/10.1177/02676 59118 77245 60 Voelker MT, Busch T, Bercker S, Fichtner F, Kaisers UX, Laudi S (2015) Restrictive transfusion THẠC SĨ – BÁC SĨ HỒ HOÀNG KIM ICU BV NGUYỄN TRI PHƯƠNG 2020 practice during extracorporeal membrane oxygenation therapy for severe acute respiratory distress syndrome Artif Organs 39(4):374–378 61 Panholzer B, Meckelburg K, Huenges K, Hoffmann G, von der Brelie M, Haake N, Pilarczyk K, Cremer J, Haneya A (2017) Extracorporeal membrane oxygenation for acute respiratory distress syndrome in adults: an analysis of differences between survivors and non-survivors Perfusion 32(6):495–500 62 Guttendorf J, Boujoukos AJ, Ren D, Rosenzweig MQ, Hravnak M (2014) Discharge outcome in adults treated with extracorporeal membrane oxygenation Am J Crit Care 23(5):365–377 63 Agerstrand CL, Burkart KM, Abrams DC, Bacchetta MD, Brodie D (2015) Blood conservation in extracorporeal membrane oxygenation for acute respiratory distress syndrome Ann Thorac Surg 99(2):590–595 64 Cahill C, Blumberg N, Schmidt A, Knight P, Melvin A, Massey H, Delehanty J, Zebrak S, Refaai KA, Refaai M (2016) Implementation of a standardized laboratory testing, clinical evaluation and transfusion protocol for cardiac patients receiving extracorporeal membrane oxygenation (ECMO) is associated with decreased blood transfusions and improved survival Transfusion 56:32 65 Schmidt M, Tachon G, Devilliers C, Muller G, Hekimian G, Bréchot N, Merceron S, Luyt CE, Trouillet JL, Chastre J, Leprince P (2013) Blood oxygenation and decarboxylation determinants during venovenous ECMO for respiratory failure in adults Intensive Care Med 39(5):838– 846 66 Weingart C, Lubnow M, Philipp A, Bein T, Camboni D, Müller T (2015) Comparison of coagulation parameters, anticoagulation, and need for transfusion in patients on interventional lung assist or veno-venous extracorporeal membrane oxygenation Artif Organs 39(9):765–773 Elabbassi W, Al Aila F, Chowdhury MA, Najib A, Zaid H, Michelin M, Al Nooryani A (2017) The impact of severity of initial illness, determined by SOFA score, and presence of anaemia on outcomes among patients requiring Extra Corporal Membrane Oxygenation (ECMO) support: a single centre experience Indian Heart J 69(6):762–766 68 Jenq CC, Tsai FC, Tsai TY, Hsieh SY, Lai YW, Tian YC, Chang MY, Lin CY, Fang JT, Yang CW, Chen YC (2018) Effect of anaemia on prognosis in patients on extracorporeal membrane oxygenation Artif Organs 42(7):705–713 69 De Almeida JP, Vincent JL, Galas FR, de Almeida EP, Fukushima JT, Osawa EA, Bergamin F, Park CL, Nakamura RE, Fonseca SM, Cutait G (2015) Transfusion requirements in surgical oncology patients a prospective, randomized controlled trial Anaesthesiology 122(1):29–38 70 DeZern AE, Williams K, Zahurak M, Hand W, Stephens RS, King KE, Frank SM, Ness PM (2016) Red blood cell transfusion triggers in acute leukemia: a randomized pilot study Transfusion 56(7):1750–1757 71 Webert KE, Cook RJ, Couban S, Carruthers J, Lee KA, Blajchman MA, Lipton JH, Brandwein JM, Heddle NM (2008) A multicentre pilotrandomized controlled trial of the feasibility of an augmented red blood cell transfusion strategy for patients treated with induction chemotherapy for acute leukemia or stem cell transplantation Transfusion 48(1):81–91 72 Bafeta A, Dechartres A, Trinquart L, Yavchitz A, Boutron I, Ravaud P (2012) Impact of single centre status on estimates of intervention effects in trials with continuous outcomes: meta-epidemiological study BMJ 344:e813 72 Simon GI, Craswell A, Thom O, Fung YL (2017) Outcomes of restrictive versus liberal transfusion strategies in older adults from nine randomised controlled trials: a systematic review and meta-analysis Lancet Haematol 4(10):e465–e474 67 THẠC SĨ – BÁC SĨ HỒ HOÀNG KIM ICU BV NGUYỄN TRI PHƯƠNG 2020 Meier J, Filipescu D, Kozek-Langenecker S, Llau Pitarch J, Mallett S, Martus P, Matot I, ETPOS Collaborators, Accurso G, Adelmann D, Ahrens N (2016) Intraoperative transfusion practices in Europe Br J Anaesth 116(2):255–261 74 Adamczyk S, Robin E, Barreau O, Fleyfel M, Tavernier B, Lebuffe G, Vallet B (2009) Apport de la saturation veineuse centrale en oxygène dans la décision transfusionnelle postopératoire Ann Fr Anesth Reanim 28(6):522–530 75 Samarani G, Zeroual N, Saour M, Ruiz R, Gaudard P, Colson P (2015) B41 Don’t let me down: advances in thoracic surgery: central venous oxygen saturation as a potential trigger for blood transfusion in cardiovascular surgery patients: an observational study Am J Respir Crit Care Med 191:1 76 Zeroual N, Saour M, Ruiz R, Gaudard P, Colson P, Samarani G (2015 Central venous oxygen saturation as a potential trigger for bloob transfusion in cardiovascular surgery patients: an observational study Am J Respir Crit Care Med 191:A3028 77 Surve RM, Muthuchellappan R, Rao GS, Philip M (2016) The efect of blood transfusion on central venous oxygen saturation in critically ill patients admitted to a neurointensive care unit Transfus Me 26(5):343–348 78 Sehgal LR, Zebala LP, Takagi I, Curran RD, Votapka TV, Caprini JA (20010 Evaluation of oxygen extraction ratio as a physiologic transfusion trigger in coronary artery bypass graft surgery patients Transfusion 41(5):591– 595 79 Orlov D, O’Farrell R, McCluskey SA, Carroll J, Poonawala H, Hozhabri S, Karkouti K (2009) The clinical utility of an index of global oxygenation for guiding red blood cell transfusion in cardiac surgery Transfusion 49(4):682–688 80 Mung’ayi V, Sharif T, Odaba DS (2014) Blood transfusion and oxygen extraction ratio in patients admitted to the general intensive 73 care unit: A quasi experimental study Afr J Emerg Med 4(2):66–70 81 Fogagnolo A, Spadaro S, Creteur J, Cavalcante E, Taccone FS, Volta CA (2017) Can arterio-venous-oxygen content diference be a target to guide transfusion in critically ill patients? Intensive Care Med Exp 5(Suppl 2):0041 82 McCredie VA, Piva S, Santos M, Xiong W, de Oliveira Manoel AL, Rigamonti A, Hare GM, Chapman MG, Baker AJ (2017) The impact of red blood cell transfusion on cerebral tissue oxygen saturation in severe traumatic brain injury Neurocrit Care 26(2):247–255 83 Muthuchellappan R, Shaikh NA, Surve RM, Ganne UR, Philip M (2018) Regional cerebral tissue oxygen saturation changes following blood transfusion in neuro-intensive care unit patients–a pilot observational study Transfus Med 28(4):304–309 84 Rogers CA, Stoica S, Ellis L, Stokes EA, Wordsworth S, Dabner L, Clayton G, Downes R, Nicholson E, Bennett S, Angelini GD (2017) Randomized trial of near-infrared spectroscopy for personalized optimization of cerebral tissue oxygenation during cardiac surgery Br J Anaesth 119(3):384–393 85 Torella F, Cowley RD, Thorniley MS, McCollum CN (2002) Regional tissue oxygenation during haemorrhage: can near infrared spectroscopy be used to monitor blood loss? Shock 18(5):440–444 86 Zogheib E, Walczak K, Guinot P, Badoux L, Duwat A, Lorne E, Remadi JP, Caus T, Dupont H (2011) STO2 changes after transfusion of packed red blood cells in critical care patients Intensive Care Med 37:S155 87 Loukas A, Matadial C, Yapor J, MartinezRuiz R (2011) Tissue oxygen monitoring leads to lower rates of blood transfusions Crit Care 15(1):P425 88 Powell S, Franzen D, Thacker L, Hogan C (2012) 1014: red blood cell transfusion improves microvascular perfusion in surgical critically ill THẠC SĨ – BÁC SĨ HỒ HOÀNG KIM ICU BV NGUYỄN TRI PHƯƠNG 2020 patients in a delayed fashion Crit Care Med 40(12):1–328 89 Parimi N, Fontaine MJ, Yang S, Hu PF, Li HC, Mackenzie CF, Kozar RA, Miller C, Scalea TM, Stein DM (2018) Blood transfusion indicators following trauma in the non-massively bleeding patient Ann Clin Lab Sci 48(3):279–285 90 Navarro JL, Sanchez-Calzada A, Gastelum R, Delgado L, Torres O, Romano P, Monares E, Gilberto C, Franco J (2015) Venoarterial carbon dioxide gradient utility as a criterion for blood transfusion at the intensive care unit Intensive care med Exp 3(S1):A221 91 Taha A, Shafe A, Mostafa M, Syed N, Hon H, Marktanner R (2015) Evaluation of the quotient of the venoarterial carbon dioxide gradient and the arteriovenous oxygen content diference as a transfusion trigger parameter in haemodynamically stable patients with signifcant anaemia Crit Care 19(1):P331 92 Römers LH, Bakker C, Dollée N, Hoeks SE, Lima A, Raat NJ, Johannes T, Stolker RJ, Mik EG (2016) Cutaneous mitochondrial PO2, but not tissue oxygen saturation, is an early indicator of the physiologic limit of haemodilution in the Pig Anaesthesiology 125(1):124–132 93 van Iperen CE, Gaillard CA, Kraaijenhagen RJ, Braam BG, Marx JJ, van de Wiel A (2000) Response of erythropoiesis and iron metabolism to recombinant human erythropoietin in intensive care unit patients Crit Care Med 28(8):2773–2778 94 Madi-Jebara SN, Sleilaty GS, Achouh PE, Yazigi AG, Haddad FA, Hayek GM, Antakly MC, Jebara VA (2004) Postoperative intravenous iron used alone or in combination with lowdose erythropoietin is not efective for correction of anaemia after cardiac surgery J Cardiothorac Vasc Anesth 18(1):59–63 95 Pieracci FM, Henderson P, Rodney JR, Holena DN, Genisca A, Ip I, Benkert S, Hydo LJ, Eachempati SR, Shou J, Barie PS (2009) Randomized, double-blind, placebo-controlled trial of efects of enteral iron supplementation on anaemia and risk of infection during surgical critical illness Surg Infect (Larchmt) 10(1):9–19 96 Garrido-Martín P, Nassar-Mansur MI, de la Llana-Ducros R, Virgos-Aller TM, Fortunez PM, Ávalos-Pinto R, Jimenez-Sosa A, Martínez-Sanz R (2012) The efect of intravenous and oral iron administration on perioperative anaemia and transfusion requirements in patients undergoing elective cardiac surgery: a randomized clinical trial Interact Cardiovasc Thorac Surg 15(6):1013–1018 97 Pieracci FM, Stovall RT, Jaouen B, Rodil M, Cappa A, Burlew CC, Holena DN, Maier R, Berry S, Jurkovich J, Moore EE (2014) A multicentre, randomized clinical trial of IV iron supplementation for anaemia of traumatic critical illness Crit Care Med 42(9):2048–2057 98 Litton E, Baker S, Erber WN, Farmer S, Ferrier J, French C, Gummer J, Hawkins D, Higgins A, Hofmann A, De Keulenaer B (2016) Intravenous iron or placebo for anaemia in intensive care: the IRONMAN multicentre randomized blinded trial Intensive Care Med 42(11):1715–1722 99 Mueller MM, Remoortel HV, Meybohm P et al (2019) Patient blood management: recommendations from the 2018 Frankfurt Consensus Conference JAMA 321:983–997 100 Ratclife LE, Thomas W, Glen J et al (2016) Diagnosis and Management of Iron Defciency in CKD: a Summary of the NICE guideline recommendations and their rationale Am J Kidney Dis 67:548–558 101 Ponikowski P, Voors AA, Anker SD et al (2016) 2016 ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure: the Task Force for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure of the European Society of Cardiology (ESC) Eur Heart J 37:2129–2200 102 Corwin HL, Gettinger A, Rodriguez RM, Pearl RG, Gubler KD, Enny C, Colton T, Corwin MJ (2001) Efcacy of recombinant human erythropoietin in the critically ill patient: a THẠC SĨ – BÁC SĨ HỒ HOÀNG KIM ICU BV NGUYỄN TRI PHƯƠNG 2020 randomized, double-blind, placebocontrolled trial Crit Care Med 29(9):S201–S205 103 Corwin HL, Gettinger A, Pearl RG, Fink MP, Levy MM, Shapiro MJ, Corwin MJ, Colton T, EPO Critical Care Trials Group (2002) Efcacy of recombinant human erythropoietin in critically ill patients: a randomized controlled trial JAMA 288(22):2827–2835 104 Georgopoulos D, Matamis D, Routsi C, Michalopoulos A, Maggina N, Dimopoulos G, Zakynthinos E, Nakos G, Thomopoulos G, Mandragos K, Maniatis A (2005) Recombinant human erythropoietin therapy in critically ill patients: a dose-response study Crit Care 9(5):R508 105 Silver M, Corwin MJ, Bazan A, Gettinger A, Enny C, Corwin HL (2006) Efcacy of recombinant human erythropoietin in critically ill patients admitted to a long-term acute care facility: a randomized, double-blind, placebo-controlled trial Crit Care Med 34(9):2310–2316 106 Vincent JL, Spapen HD, Creteur J, Piagnerelli M, Hubloue I, Diltoer M, Roman A, Stevens E, Vercammen E, Beaver JS (2006) Pharmacokinetics and pharmacodynamics of once-weekly subcutaneous epoetinalfa in critically ill patients: results of a randomized, double-blind, placebocontrolled trial Crit Care Med 34(6):1661–1667 107 Corwin HL, Gettinger A, Fabian TC, May A, Pearl RG, Heard S, An R, Bowers PJ, Burton P, Klausner MA, Corwin MJ (2007) Efcacy and safety of epoetinalfa in critically ill patients N Engl J Medi 357(10):965–976 108 Luchette FA, Pasquale MD, Fabian TC, Langholf WK, Wolfson M (2012) A randomized, double-blind, placebo-controlled study to assess the efect of recombinant human erythropoietin on functional outcomes in anemic, critically ill, trauma subjects: the long term trauma outcomes study Am J Surg 203(4):508–516 109 Nichol A, French C, Little L et al (2015) Erythropoietin in traumatic brain injury (EPO- TBI): a double-blind randomised controlled trial Lancet 386(10012):2499–2506 110 MacLaren R, Sullivan PW (2005) Costefectiveness of recombinant human erythropoietin for reducing red blood cells transfusions in critically ill patients Value Health 8(2):105–116 111 Shermock KM et al (2005) Number needed to treat and cost of recombinant human erythropoietin to avoid one transfusion related adverse event in critically ill patients Crit Care Med 33(3):497–503 112 Yoo YC, Shim JK, Kim JC, Jo YY, Lee JH, Kwak YL (2011) Efect of single recombinant human erythropoietin injection on transfusion 113 Chui BK et al (2012) Economic analysis of epoetin alfa in critically ill trauma patients J Trauma Acute Care Surg 3(1):195–201 114 Vincent JL, Baron JF, Reinhart K, Gattinoni L, Thijs L, Webb A, MeierHellmann A, Nollet G, Peres-Bota D, Investigators ABC (2002) Anaemia and blood transfusion in critically ill patients JAMA 288(12):1499–1507 115 Smoller BR, Kruskall MS, Horowitz GL (1989) Reducing adult phlebotomy blood loss with the use of pediatric-sized blood collection tubes 116 Am J Clin Pathol 91(6):701–703 117 Sanchez-Giron F, Alvarez-Mora F (2008) Reduction of blood loss from laboratory testing in hospitalized adult patients using smallvolume 118 (pediatric) tubes Arch Pathol Lab Med 132(12):1916–1919 119 Dolman HS, Evans K, Zimmerman LH, Lavery T, Baylor AE, Wilson RF, Tyburski JG (2015) Impact of minimizing diagnostic blood loss in the critically ill Surgery 158(4):1083–1088 120 Peruzzi WT, Parker MA, Lichtenthal PR, Cochran-Zull CA, Toth BR, Blake MI (1993) A clinical evaluation of a blood conservation device in medical intensive care unit patients Crit Care Med 21(4):501–506 THẠC SĨ – BÁC SĨ HỒ HOÀNG KIM ICU BV NGUYỄN TRI PHƯƠNG 2020 Moron NJE, Moreno I, Lazaro A (2003) Dispositivo VAMP beneficis para el paciente critico Rev ROL Enf 26(9):591–594 122 MacIsaac CM, Presneill JJ, Boyce CA, Byron KL, Cade JF (2003) The influence of a blood conserving device on anaemia in intensive care patients Anaesth Intensive Care 31(6):653–657 123 Harber CR, Sosnowski KJ, Hegde RM (2006) Highly conservative phlebotomy in adult intensive care—a prospective randomized controlled trial Anaesth Intensive Care 34(4):434–437 124 Mahdy S, Khan EI, Attia M, O’Brien BP, Seigne P (2009) Evaluation of a blood conservation strategy in the intensive care unit: a prospective, randomised study Middle East J Anesthesiol 3:219–223 125 Woda RP et al (1999) On the dynamic performance of the Abbott Safeset bloodconserving arterial line system J Clin Monit Comput 126 15(3-4):215–221 127 Rezende E, Ferez MA, Junior JM, Oliveira AM, Viana RA, Mendes CL, Toledo DD, Neto MC, Setoyama TA (2010) Utilizaỗóo de sistema fechado para coleta de sangue e necessidade de transfusão em pacientes graves Rev Bras Ter Intensiva 22(1):5–10 128 Liu F, Liao T, Wang Q, Tao Y (2018) Evaluation of a novel flushing protocol for a peripherally inserted central catheter (PICC) in the neurological intensive care unit: a prospective randomized study Natl Med J India 31(1):5 129 Page C, Retter A, Wyncoll D (2013) Blood conservation devices in critical care: a narrative review Ann Intensive Care 3(1):14 130 Salman SS, Fernandez Perez ER, Stubbs JR, Gajic O (2007) The practice of platelet transfusion in the intensive care unit J Intensive Care Med 131 22(2):105–110 132 Warner MA, Chandran A, Frank RD, Kor DJ (2019) Prophylactic platelet transfusions for 121 critically ill patients with thrombocytopenia: a single-institution propensity-matched cohort study Anaesth Analg 128(2):288–295 133 Stanworth SJ, Estcourt LJ, Powter G, Kahan BC, Dyer C, Choo L, Bakrania L, Llewelyn C, Littlewood T, Soutar R, Norfolk D (2013) A noprophylaxis platelet-transfusion strategy for hematologic cancers N Engl J Med 368(19):1771–1780 134 Veelo DP, Vlaar AP, Dongelmans DA, Binnekade JM, Levi M, Paulus F, Berends F, Schultz MJ (2012) Correction of subclinical coagulation disorders before percutaneous dilatational tracheotomy: a randomised controlled trial Blood Transfus 10(2):213 135 Warner MA, Woodrum D, Hanson A, Schroeder DR, Wilson G, Kor DJ (2017) Preprocedural platelet transfusion for patients with thrombocytopenia undergoing interventional radiology procedures is not associated with reduced bleeding complications Transfusion 57(4):890–898 136 Vavricka SR, Walter RB, Irani S, Halter J, Schanz U (2003) Safety of lumbar puncture for adults with acute leukemia and restrictive prophylactic platelet transfusion Ann Hematol 82(9):570–573 137 Zeidler K, Arn K, Senn O, Schanz U, Stussi G (2011) Optimal preprocedural platelet transfusion threshold for central venous catheter insertions in patients with thrombocytopenia Transfusion 51(11):2269– 2276 135 Estcourt LJ, Birchall J, Allard S, Bassey SJ, Hersey P, Kerr JP, Mumford AD, Stanworth SJ, Tinegate H, British Committee for Standards in Haematology (2017) Guidelines for the use of platelet transfusions Br J Haematol 176(3):365– 394 138 Trimble AS, Osborn JJ, Kerth WJ, Gerbode F (1964) The prophylactic use of fresh frozen plasma after extracorporeal circulation J Thorac Cardiovasc Surg 48:314 139 Boldt J, Kling D, von Bormann B, Zuge M, Hempelmann G (1989) Homologous fresh THẠC SĨ – BÁC SĨ HỒ HOÀNG KIM ICU BV NGUYỄN TRI PHƯƠNG 2020 frozen plasma in heart surgery Myth or necessity] 140 [German Anaesthesist 38:353–359 141 Martinowitz U, Goor DA, Ramot B, Mohr R (1990) Is transfusion of fresh plasma after cardiac operations indicated? J Thorac Cardiovasc Surg 142 100:92–98 143 Consten EC, Henny CP, Eijsman L Dongelmans DA, van Oers MH (1996) The routine use of fresh frozen plasma in operations with cardiopulmonary bypass is not justified J Thorac Cardiovasc Surg 112:162–167 144 Wilhelmi M, Franke U, Cohnert T, Weber P, Kaukemüller J, Fischer S, Wahlers T, Haverich A (2001) CABG surgery without the routine application of blood products: Is it feasible Eur J Thorac Cardiovasc Surg 19:657–661 145 Kasper SM, Giesecke T, Limpers P, Sabatowski R, Mehlhorn U, Diefenbach C (2001) Failure of autologous fresh frozen plasma to reduce blood loss and transfusion requirements in coronary artery bypass surgery Anaesthesiol 95:81–86 146 Dara SI, Rana R, Afessa B, Moore SB, Gajic O (2005) Fresh frozen plasma transfusion in critically ill medical patients with coagulopathy Crit Care 147 Med 33(11):2667–2671 148 Müller MC, Straat M, Meijers JC, Klinkspoor JH, De Jonge E, Arbous MS, Schultz MJ, Vroom MB, Juffermans NP (2015) Fresh frozen plasma transfusion fails to influence the haemostatic balance in critically ill patients with a coagulopathy J Thromb Haemost 13(6):989– 997 149 Yang L, Stanworth S, Hopewell S, Doree C, Murphy M (2012) Is freshfrozen plasma clinically effective? An update of a systematic review of randomized controlled trials (CME) Transfusion 52(8):1673–1686 150 Tinmouth A, Thompson T, Arnold DM, Callum JL, Gagliardi K, Lauzon D, Owens W, Pinkerton P (2013) Utilization of frozen plasma in Ontario: a province-wide audit reveals a high rate of inappropriate transfusions Transfusion 53(10):2222–2229 151 Stanworth SJ, Grant-Casey J, Lowe D, Laffan M, New H, Murphy MF, Allard S (2011) The use of fresh-frozen plasma in England: high levels of inappropriate use in adults and children Transfusion 51(1):62–70 152 Müller MC, Arbous MS, Spoelstra-de Man AM, Vink R, Karakus A, Straat M, Binnekade JM, de Jonge E, Vroom MB, Juffermans NP (2015) Transfusion of fresh-frozen plasma in critically ill patients with a coagulopathy before invasive procedures: a randomized clinical trial (CME) Transfusion 55(1):26–35 153 Segal JB, Dzik WH, Transfusion Medicine/Haemostasis Clinical Trials Network (2005) Paucity of studies to support that abnormal coagulation test results predict bleeding in the setting of invasive procedures: an evidence-based review Transfusion 45(9):1413–1425 154 Müller MCA, Stanworth SJ, Coppens M, Juffermans NP (2017) Recognition and management of haemostatic disorders in critically ill patients needing to undergo an invasive procedure Transfus Med Rev 155 31(4):223–229 156 Watson DM, Stanworth SJ, Wyncoll D, McAuley DF, Perkins GD, Young D, Biggin KJ, Walsh TS (2011) A national clinical scenariobased survey of clinicians’ attitudes towards fresh frozen plasma transfusion for critically ill patients Transfus Med 21(2):124–129 THẠC SĨ – BÁC SĨ HỒ HOÀNG KIM ICU BV NGUYỄN TRI PHƯƠNG 2020 ... ICU Phạm vi hướng dẫn tập trung vào truyền máu phòng ngừa truyền máu bệnh nhân người lớn bị bệnh nghiêm trọng không chảy máu Trẻ em bị bệnh nặng nằm phạm vi hướng dẫn [23] Những hướng dẫn không... lược truyền máu hạn chế so với tự điều trị bệnh nhân thiếu máu ung thư ung thư máu thiếu máu? Khuyến cáo Chúng không đưa khuyến cáo ngưỡng truyền máu hạn chế (7 g / dL) so với ngưỡng truyền máu. .. hoạt truyền máu thay Có nên sử dụng phương pháp truyền máu hạn chế so với truyền tự bệnh nhân cai máy thở kéo dài ? Khuyến cáo Chúng đề nghị ngưỡng truyền máu hạn chế (7 g / dL) so với ngưỡng truyền
- Xem thêm -

Xem thêm: hướng dẫn truyền máu icu 20201 pdf , hướng dẫn truyền máu icu 20201 pdf