Luyện từ và câu lớp 4 (TCVN3)

105 642 2
  • Loading ...
1/105 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/09/2013, 02:10

TUầN 1: Tiết 1 CấU TạO CủA TIếNG I/ MụC TIÊU. - Nắm đợc cấu tạo ba phần của tiếng (âm đầu, vần, thanh) - Nội dung ghi nhớ. - Điền đợc các bộ phận cấu tạo của từng tiếng trong câu tục ngữ ở BT1 vào bảng mẫu (mục III). II/ Đồ DùNG DạY HọC. - Bảng phụ vẽ sẵn sơ đồ cấu tạo của tiếng. - Vở TBTV. III/ CáC HOạT ĐộNG DạY HọC. A. ổn định - Nhắc nhở HS giữ trật tự để chuẩn bị học bài. B. Kiểm tra bài cũ. - GV nói về tác dụng của môn LTVC. - Kiểm tra sự chuẩn bị sách vở của HS. C. Bài mới . 1. Giới thiệu bài. Tiết luyện từ câu hô nay chúng ta học bài : cấu taọ của tiếng. - GV ghi tựa bài lên bảng. 2. Tìm hiểu phần nhận xét. * Bài 1: Làm việc cá nhân. 1/ Yêu cầu đếm số tiếng trong câu tục ngữ. - Mỗi lầm đếm một tiếng gõ nhẹ một cái lên mặt bàn. - HS làm mẫu. 2/ Đánh vần tiếng bầu. Ghi lại cách đánh vần đó. - HS làm mẫu. - Cả lớp đánh vần ghi kết quả đánh vần vào bảng con. GV ghi kết quả lên bảng. 3/ Phân tích cấu tạo của tiếng bầu. + Tiếng bầu gồm những bộ phận nào? HS trình bày kết quả. 4/ Phân tích các tiếng còn lại. - Yêu cầu HS phân tích các tiếng còn lại bằng cách kẻ bảng. - Gọi HS lên bảng chữa bài. + Tiếng do bộ phận nào tạo thành? Cho ví dụ? + Tiếng nào có dủ bộ phận nh tiếng bầu? + Tiếng nào không có đủ bộ phận nh tiếng bầu ? * GVchốt - HS cả lớp lắng nghe thực hiện. - Lắng nghe. - Cả lớp. - HS nghe. - HĐ cá nhân. - HS lần lợt nêu. - HS đánh vần . - HS thực hiện. - HS thảo luận nhóm đôi. - HS làm vào vở. - 1 làm ở bảng lớp. - HS chữa bài. - HS nghe. - 3 HS đọc. 3. Ghi nhớ : - GV gọi HS đọc ghi nhớ. 4. Luyện tập. * Bài 1: Làm việc cá nhân. - HS đọc đề bài. - Yêu cầu HS làm bài vào VBT. - Yêu cầu mỗi bàn 1 em phân tích hai tiếng. * GV nhận xét, chốt lời giải đúng : nh SGV/39 * Bài 2: Làm việc theo cặp - HS đọc yêu cầu của BT. - Thảo luận theo cặp tìm ra lời giải câu đố D. Củng cố - dặn dò. - HS nêu lại phần ghi nhớ. * GV giáo dục t tởng. - Về nhà học thuộc ghi nhớ câu đố. - Chuẩn bị bài :Luyện tập về cấu tạo của tiếng - GV nhận xét tiết học. - 1 HS đọc đề. - HS làm bài vào VBT. - HS đọc bài làm. - 1 HS đọc - HS nối tiếp nhau trả lời. - 2 em nêu. - HS lắng nghe về nhà thực hiện. Tiết 2 LUYệN TậP Về CấU TạO CủA TIếNG. I/ MụC TIÊU. - Điền đợc cấu tạo của tiếng theo 3 phần đã học (âm đầu, vần, thanh) theo bảng mẫu ở BT1. - Nhận biết đơc các tiếng có vần giống nhau ở BT2, BT3. II/ Đồ DùNG DạY HọC. Bảng phụ vẽ sẵn sơ đồ cấu tạo của tiếng phần vần. Bộ xếp chữ. III/ CáC HOạT ĐộNG DạY HọC. A. ổn định - Nhắc nhở HS giữ trật tự để chuẩn bị học bài. B. Kiểm tra bài cũ. - HS phân tích bộ phận của các tiếng trong câu : Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ. - HS nêu ghi nhớ. - GV nhận xét ghi điểm. C.Bài mới. 1. Giới thiệu bài. - Tiếng gồm có mấy bộ phận, là những bộ phận nào ? - Bài học hôm nay sẽ giúp các em luyện tập, củng cố lại cấu tạo của tiếng. - GV ghi tựa bài lên bảng. 2. H ớng dẫn làm bài tập. - HS cả lớp lắng nghe thực hiện. - 2 HS lên bảng phân tích. - 1 HS nêu. - HS nghe. - 1 HS đọc. - HĐ cặp đôi. * Bài 1: Hoạt động nhóm bàn. - HS đọc nội dung BT 1. - Phát giấy khổ to kẻ sẵn bảng cho từng nhóm. - GV theo dõi các nhóm hoạt động, giúp đỡ nhóm nào còn yếu. - GV nhận xét. * Bài 2: Hoạt động cá nhân - Gọi HS đọc bài 2 Hỏi : + Câu tục ngữ trên đợc viết theo thể thơ nào? + Trong câu tục ngữ, hai tiếng nào bắt vần với nhau ? - GV nhận xét. * Bài 3: Hoạt động nhóm đôi. - HS đọc yêu cầu của bài, - Yêu cầu các nhóm suy nghĩ tìm các cặp bắt vần. * GV nhận xét , giải đáp : Nh SGV/50 Hỏi : + Cặp nào có vần giống nhau hoàn toàn ? + Cặp nào có vần giống nhau không hoàn toàn ? * Bài 4: Hoạt động cá nhân. + Qua hai bài tập trên em hiểu thế nào là hai tiếng bắt vần với nhau? * GV chốt ý ; nh SGV/50 - Yêu cầu HS tìm các câu tục ngữ, ca dao đã học có tiếng bắt vần với nhau. * Bài 5: Hoạt động cá nhân. - Gọi HS đọc yêu cầu. - Yêu cầu HS tự suy nghĩ làm bài - GV nhận xét. D. Củng cố dặn dò . + Tiếng có cấu tạo nh thế nào ? + Những bộ phận nào nhất thiết phải có? Nêu ví dụ? - Tra từ điển BT 2 trang 17. - Chuẩn bị bài : Mở rộng vốn từ : nhân hậu đoàn kết - GV nhận xét tiết học. - 1 HS đọc. - Nhận đồ dùng học tập. - Thảo luận để viết kết quả vào giấy. - Nhóm nào xong trớc lên dán bài ở bảng. - Nhóm khác nhận xét, bổ sung. - 1 HS đọc, cả lớp theo dõi. - HS Lần lợt nêu. - HS nhắc lại - 1 HS đọc. - HS thảo luận ghi kết quả vào vở nháp. - Đại diện nhóm báo cáo. - Nhóm khác nhận xét. - HS nêu - HS nêu. - HS ghi nhớ. - HS thi đua nhau tìm. - 1 HS đọc. - HS suy nghĩ trả lời. - 2 em nêu. - HS lắng nghe về nhà thực hiện. TUầN2: Tiết 3 Mở RộNG VốN Từ : NHÂN HậU ĐOàN KếT I/ MụC TIÊU. Biết thêm một số từ ngữ (gồm cả thành ngữ, tục ngữ từ Hán Việt thông dụng) về chủ điểm Thơng ngời nh thể thơng thân (BT1, BT4); nắm đợc cách dùng một số từ có tiếng "nhân" theo 2 nghĩa khác nhau: ngời, lòng thơng ngời (BT2, BT3). II/ Đồ DùNG DạY HọC. - 4 tờ giấy khổ to để HS làm BT 3. III/ CáC HOạT ĐộNG DạY HọC. A. ổn định - Nhắc nhơ HS giữ trật tự để chuẩn bị học bài. B. Kiểm tra bài cũ. - Cả lớp viết những tiếng chỉ ngời trong gia đình mà phần vần : + Có 1 âm ; + Có 2 âm - Nhận xét chung. C. Bài mới . 1. Giới thiệu bài Hỏi : Tuần này các em học chủ điểm gì? - Hôm nay chúng ta học bài : Mở rộng vốn từ : nhân hậu đoàn kết - GV ghi tựa bài lên bảmg. 2. H ớng dẫn làm bài tập. * Bài 1: Hoạt động nhóm tổ. - Gọi HS đọc yêu cầu của BT 1. - GV chia nhóm , phát giấy yêu cầu làm việc nhóm : Tìm từ viết vào giấy. - Gọi HS lên bảng chữa bài. * GV nhận xét , chốt : nh SGV/59 * Bài 2: Hoạt động nhóm đôi. - Gọi HS đọc yêu cầu. - GV hỏi nghĩa các từ mà HS đã tra từ điển. - GV giải nghĩa. - HS trao đổi thảo luận nhóm đôi. - Yêu cầu cả lớp làm bài vào vở, 2 HS lên bảng làm. * GV chốt : Nh SGV/59. * Bài 3 : Hoạt động cá nhân - HS đọc yêu cầu của BT. Yêu cầu HS làm bài vào vở. - Gọi HS lên bảng viết câu mà mình đặt. * GV nhận xét câu đúng, hay. * Bài 4: Hoạt động nhóm đôi. - HS cả lớp lắng nghe thực hiện. - 2 HS viết ở bảng lớp. - HS còn lại viết vào giấy nháp. - HS nhận xét bạn viết ở bảng. - HS trả lời. - HS nghe. - HS nhắc lại. - 1 HS đọc - HS trao đổi theo cặp tìm từ ghi vào giấy. - Nhóm nào xong trớc dán lên bảng trình bày. - Nhóm khác nhận xét, bổ sung. - HS nghe. - HS đọc. - HS nêu. - HS trao đổi nhóm đôi. - Cả lớp làm bài vào vở, 2 HS lên bảng làm. - HS nghe. -1 HS đọc. - HS làm bài. - 4 HS lên viết. - HS khác nhận xét. - HS nghe. - 1 HS đọc. - HS thảo luận nhóm đôi. - HS đọc yêu cầu của BT. - Từng nhóm HS trao đổi về 3 câu tục ngữ, * GV chốt: Câu 1: Khuyên con ngời sống hiền lành nhân hậu. + Câu 2 : Chê ngời có tính xấu, ghen tị khi thấy ngời khác hạnh phúc, may mắn hơn mình. + Câu 3:Khuyên mọi ngời đoàn kết với nhau. D.Củng cố dặn dò. + Tìm các từ ngữ thuộc vào chủ đề: Nhân hậu - đoàn kết? - Về nhà học thuộc 3 câu tục ngữ. - Chuẩn bị bài : Dấu hai chấm - GV nhận xét tiết học. - Đại diện các nhóm trình bày ý kiến của nhóm mình. - HS nghe. - HS ghi nhớ. - 2 em nêu. - HS lắng nghe về nhà thực hiện. Tiết 4 DấU HAI CHấM I/ MụC TIÊU - Hiểu tác dụng của dấu hai chấm trong câu (Nội dung Ghi nhớ). - Nhận biết tác dụng của dấu hai chấm (BT1); bớc đầu biết dùng dấu hai chấm khi viết văn (BT2). II/ Đồ DùNG DạY HọC. Bảng phụ viết ghi nhớ. III./ CáC HOạT ĐộNG DạY HọC. A. ổn định - Nhắc nhơ HS giữ trật tự để chuẩn bị học bài. B. Kiểm tra bài cũ. - Yêu cầu HS đọc các từ ngữ đã tìm ở BT 1, 4 của tiết trớc. - GV chấm 10 vở ở nhà. - GV nhận xét chung C. Bài mới 1. Giới thiệu bài. + ở lớp 3 các em đã học những dấu câu nào ? - GV giới thiệu. - GV ghi tựa bài lên bảng. 2. Tìm hiểu phần nhận xét. - Yêu câu HS đọc nối tiếp phần nhận xét. - HS thảo luận nhómbàn. + Sau dấu hai chấm là những bộ phận câu nh thế nào ? + Khi viết dấu hai chấm thờng đợc phối hợp với dấu nào? - HS cả lớp lắng nghe thực hiện. - HS lên bảng sửa bài. - HS nêu. - HS nghe. - HS nhắc lại. - 3 HS đọc. - HS thảo luận nhóm bàn . - HS các nhóm lần lợt trả lời. - HS khác nhận xét. + Từ chỉ ngời , cây cối , con vật đợc nhân hoá mà đợc nhắc trong tác phẩm gọi là gì ? + Nêu tác dụng của dấu hai chấm? + Khi báo hiệu lời nói của nhân vật, dấu hai chấm đợc dùng phối hợp với dấu nào? * GV chốt lời giải đúng : nh SGV/69. 3. Phần ghi nhớ. - GV treo bảng phụ ghi sẵn ghi nhớ, yêu cầu HS đọc. 4. H ớng dẫn làm bài tập. * Bài 1 : Thảo luận nhóm đôi. - Gọi HS đọc đề bài. - Yêu cầu HS thảo luận nhóm đôi để tìm tác dụng của dấu hai chấm. + Sau dấu hai chấm là lời nói của nhân vật thì ta trình bày viết chữ đầu của câu văn nh thế nào? + Sau dấu hai chấm là lời giải thíchthì ta trình bày viết nh thế nào? * GV nhận xét, chốt : nh SGV/70 * Bài 2: Hoạt động cá nhân. - HS đọc nội dung BT2. + Khi dùng dấu hai chấm để dẫn lời nhân vật ta có thể phối hợp với dấu nào? + Khi dùng để giải thích thì ta viết nh thế nào ? - HS nhớ lại nội dung truyện viết đoạn văn. - HS đọc bài viết của mình * GV nhận xét : D. Củng cố dặn dò. - Yêu cầu HS nhắc lại ghi nhớ. - Về nhà học thuộc phần ghi nhớ. Viết đoạn văn ở BT 2 vào vở. - Chuẩn bị bài : Từ đơn từ phức - GV nhận xét tiết học. - HS nghe. - 2 HS đọc. - 2 HS đọc bài. - HS thảo luận . - Đại diện nhóm báo cáo. - HS khác nhận xét. - HS nghe. - 1 HS đọc. - HS suy nghĩ làm bài vào vở. - 3 HS đọc. - HS nghe. - HS nêu. - HS nhắc lại. - HS lắng nghe về nhà thực hiện. TUầN 3 Tiết 5 Từ ĐƠN Từ PHứC I/ MụC TIÊU. - Hiểu đợc sự khác nhau giữa tiếng từ, phân biệt đợc từ đơn từ phức (ND Ghi nhớ). - Nhận biết đợc từ đơn, từ phức trong đoạn thơ (BT1, mục III); bớc đầu làm quen với từ điển (hoặc sổ tay từ ngữ) để tìm hiểu về từ (BT2, BT3). II/ Đồ DùNG DạY HọC. - Bảng phụ viết nội dung cần ghi nhớ nội dung BT 1. - Từ điển TV. III/ CáC HOạT ĐộNG DạY HọC. A. ổn định - Nhắc nhơ HS giữ trật tự để chuẩn bị học bài. B. Kiểm tra bài cũ. - HS nêu ghi nhớ ở tiết trớc. - HS đọc đoạn văn viết ở BT 2. - GV nhận xét chung. C. Bài mới. 1. Giới thiệu bài. - GV đa ra từ : học, học tập, liên hợp quốc. - Em có nhận xét gì về số lợng tiếng của 3 từ trên. - Bài học hôm nay sẽ giúp các em hiểu rõ từ 1 tiếng( từ đơn), từ gồm nhiều tiếng (từ phức ) - GV ghi tựa. 2. Tìm hiểu phần nhận xét. - Gọi HS đọc đoạn văn trên bảng phụ. + Câu văn có bao nhiêu từ ? + Em có nhận xét gì về các từ trong câu trên ? * Bài 1: Hoạt động nhóm 6. - Gọi HS đọc yêu cầu. - Phát giấy bút lông cho các nhóm. - Yêu cầu HS thảo luận . - Gọi các nhóm dán phiếu lên bảng. * GV chốt lời giải đúng ; nhụ SGV/79. * Bài 2 : Hoạt động cá nhân. - Từ gồm có mấy tiếng ? vậy tiếng dùng để làm gì ? - Từ dùng để làm gì? - Vậy thế nào là từ đơn, từ phức. 3. Phần ghi nhớ - Gọi HS đọc phần ghi nhớ. - Yêu cầu HS nối tiếp nhau tìm từ đơn, từ phức. 4. H ớng dẫn làm bài tập. * Bài 1: Hoạt động cá nhân. - Gọi 1 HS đọc yêu cầu. - Yêu cầu HS tự làm bài. - Gọi HS lên bảng làm. - HS cả lớp lắng nghe thực hiện. - 1 HS nêu. - 2 HS thực hiện. - HS nghe. - HS theo dõi. - HS trả lời. - HS lắng nghe. - 2 HS đọc. - HS lần lợt nêu. - 1 HS đọc. - Nhận đồ dùng học tập. - các nhóm thảo luận hoàn thành phiếu. - 2 nhóm lên dán phiếu trình bày. - Các nhóm khác nhận xét bổ sung. - HS nghe. - HS lần lợt nêu - HS khác nhận xét. - 1 HS đọc. - HS nối tiếp nhau đọc từ mình tìm đ- ợc. - 1 HS đọc. - HS tự làm bài. 1 HS làm ở bảng lớp. - HS khác nhận xét bài bạn. - 1 HS đọc - Thảo luận trong nhóm - GV nhận xét, bổ sung. * Bài 2: Hoạt động nhóm 2 - Gọi HS đọc yêu cầu. - GV giới thiệu với HS:Từ điển là sách tập hợp các từ TV. Khi thấy một đơn vị đợc giải thích thì đó là từ; có thể là từ đơn hoặc từ phức. - HS dựa vào từ điển để tìm các từ theo yêu cầu. * Bài 3 : Hoạt động cá nhân. - HS đọc nội dung BT. - Yêu cầu HS tự đặt câu. - Gọi HS đọc câu mình đặt. - GV nhận xét. D. Củng cố dặn dò. + Thế nào là từ đơn ? Cho ví dụ? + Thế nào là từ phức ? Cho ví dụ? - Chuẩn bị bài: Mở rộng vốn từ : nhân hậu - đoàn kết - GV nhận xét tiết học. - HS trong nhóm nối tiếp nhau tìm từ ghi vào phiếu. - Các nhóm dán phiếu trình bày. - HS các nhóm khác nhận xét. - 1 HS đọc. - HS đặt câu vào vở. - 4 HS đọc. - HS khác nhận xét. - HS nêu. - HS lắng nghe về nhà thực hiện. Tiết 6 Mở RộNG VốN Từ : NHÂN HậU ĐOàN KếT I/ MụC TIÊU. Biết thêm một số từ ngữ (gồm cả thành ngữ, tục ngữ từ Hán Việt thông dụng) về chủ điểm Nhân hậu-Đoàn kết (BT2, BT3, BT4); biết cách mở rộng vốn từ có tiếng hiền, tiếng ác (BT1). II./ Đồ DùNG DạY HọC. - Từ điển TV. - 4 tờ giấy ghi nội dung BT3. III/ CáC HOạT ĐộNG DạY HọC. A. ổn định - Nhắc nhơ HS giữ trật tự để chuẩn bị học bài. B. Kiểm tra bài cũ. + Phân biệt từ câu ? Nêu ví dụ? - Gọi HS đọc các câu đã đặt ở BT3. - GV nhận xét chung. C. Bài mới. 1. Giới thiệu bài. - Mở rộng vốn từ : nhân hậu - đoàn kết - GV ghi tựa bài lên bảng. 2. H ớng dẫn làm bài tập. * Bài 1: Hoạt động nhóm 6 - Gọi HS đọc yêu cầu của bài. - HS cả lớp lắng nghe thực hiện. - 1 HS. - 2 HS đọc. - HS nghe. - HS nhắc lại. - 1 HS đọc. - HS theo dõi. - GV hớng dẫn HS tìm từ trong từ điển. - Yêu cầu HS trao đổi thảo luận nhóm để tìm các từ theo yêu cầu. - Yêu cầu các nhóm dán phiếu lên bảng trình bày. - GV nhận xét chốt : nh SGV/91. * Bài 2: Làm việc nhóm 4 - HS đọc yêu cầu của bài đọc - GV giải nghĩa một số từ: cu mang, lục đục. - GV phát phiếu cho HS làm bài. - Gọi đại diện các nhóm trình bày kết quả. - GV chốt lại lời giải đúng : nh SGV/92. * Bài 3: Hoạt động nhóm đôi. - Gọi HS đọc yêu cầu của bài. - Yêu cầu HS trao đổi thảo luận nhóm - Gọi HS trình bày kết quả. - GV nhận xét, chốt lời giải đúng: nh SGV/92. * Bài 4: Hoạt động cá nhân. - 1 HS đọc đề bài. - GV gợi ý: Muốn hiểu đợc thành ngữ, tục ngữ em phải hiểu đợc cả nghĩa đen, nghĩa bóng - HS phát biểu ý kiến. - GV chốt lời giải đúng : Nh SGV/92. D. Củng cố dặn dò. - Nêu lại một số từ thuộc chủ điểm nhân hậu - Đoàn kết? - Về nhà viết một câu có sử dụng thành ngữ, tục ngữ ơ BT4. - Chuẩn bị bài : Từ ghép từ láy - GV nhận xét tiết học. - HS thảo luận nhóm tìm từ ghi vào phiếu. - 2 nhóm dán phiếu trình bày kết quả. - Nhóm khác nhận xét. - HS theo dõi. - 1 HS đọc , cả lớp đọc thầm. - HS lắng nghe. - HS trao đổi làm bài. - các nhóm dán bài lên bảng. - nhóm khác nhận xét, bổ sung. -1 HS đọc . - HS thảo luận nhóm đôi. - HS các nhóm lần lợt trình bày. - HS nghe. - 1 HS đọc. - HS lắng nghe. - HS phát biểu. - HS nêu. - HS lắng nghe về nhà thực hiện. TUầN 4 Tiết 7 Từ GHéP Từ LáY I/ MụC TIÊU. - Nhận biết đợc hai cách chính cấu tạo từ phức tiếng Việt: ghép những tiếng có nghĩa lại với nhau (từ ghép); phối hợp những tiếng có âm hay vần (hoặc cả âm đầu va vần) giống nhau (từ láy). - Bớc đầu phân biệt đợc từ ghép với từ láy đơn giản (BT1); tìm đợc từ ghép, từ láy chứa tiếng đã cho (BT2). II/ Đồ DùNG DạY HọC. - Sách từ điển. - Bảng phụ viết 2 từ làm mẫu để so sánh 2 kiểu từ. III/ CáC HOạT ĐộNG DạY HọC. A. ổn định - Nhắc nhơ HS giữ trật tự để chuẩn bị học bài. B. Kiểm tra bài cũ. - HS đọc thuộc lòng các câu tục ngữ ở bài 3, 4. + Từ phức khác từ đơn ở điểm nào ? Cho ví dụ? -- GV nhận xét . C. Bài mới. 1. Giới thiệu bài. - GV đa ra 2 từ :xinh đẹp, xinh xắn. - Em cónhận xét gì về cấu tạo của hai từ trên ? - Bài học hôm nay ta học bài :Từ ghép từ láy. - GV ghi tựa 2. Tìm hiểu phần nhận xét. - HS đọc nội dung BT các gợi ý. - HS suy nghĩ trao đổi cặp đôi. +Từ phức nào do những tiếng có nghĩa tạo thành? +Từ truyện cổ có nghĩa là gì? + Từ phức nào do những tiếng có âm hoặc vần lặp lại nhau tạo thành? - GVchốt lời giải đúng : nh SGV/100. 3. Phần ghi nhớ - HS đọc phần ghi nhớ. + Thế nào là từ ghép , từ láy ? Cho ví dụ? 4. H ớng dẫn làm bài tập. * Bài 1: Hoạt động nhóm 6 - Gọi HS đọc yêu cầu. - Yêu cầu HS thảo luận nhóm. - Phát phiếu bút lông cho HS yêu cầu HS trao đổi làm bài. - Gọi nhóm làm xong trớc dán bài lên bảng. - GV giải thích một số từ khó HS hay xếp sai: cứng cáp, dẻo dai. - GV kết luận lời giải đúng : nh SGV/100 * Bài 2 : Hoạt động nhóm 4. - Gọi HS đọc yêu cầu. - HS trao đổi viết vào phiếu. - Gọi các nhóm dán phiếu lên bảng. - HS cả lớp lắng nghe thực hiện. -1 HS đọc. -1 HS nêu. - HS theo dõi. - HS trả lời. - HS nghe. - 1 HS đọc bài. - HS thảo luận nhóm đôi trả lời câu hỏi. - HS các nhóm lần lợt trả lời. - HS khác nhận xét. - HS lắng nghe. - 3 HS đọc. - HS nêu lấy ví dụ. - 1 HS đọc. - HS thảo luận nhóm vàghi kết quả vào phiếu. - Dán phiếu trình bày. - Nhóm khác nhận xét. - HS nghe. - 1 HS đọc. - HS thảo luận nhóm ghi kết quả vào phiếu. - Dán phiếu trình bày. - Nhóm khác nhận xét. - HS nghe. - HS nêu. - HS lắng nghe về nhà thực hiện. [...]... Phân biệt từ láy từ ghép ? Cho ví dụ? - Về nhà tìm một số từ thuộc vào 2 loại từ trên? Lấy ví dụ? - Chuẩn bị bài : Luyện tập về từ ghép từ láy - GV nhận xét tiết học Tiết 8 LUYệN TậP Về Từ GHéP Từ LáY I/ MụC TIÊU - Qua luyện tập, bớc đầu nắm đợc hai loại từ ghép (có nghĩa tổng hợp, có nghĩa phân loại)-BT1, BT2 - Bớc đầu nắm đợc 3 nhóm từ láy (giống nhau ở âm đầu, vần, cả âm đầu vần)BT3... Tiết 9 Mở RộNG VốN Từ : TRUNG THựC Tự TRọNG I/ MụC TIÊU Biết thêm một số từ ngữ (gồm cả thành ngữ, tục ngữ từ Hán Việt thông dụng) về chủ điểm Trung thực-Tự trọng (BT4); tìm đợc 1, 2 từ đồng nghĩa, trái nghĩa với từ trung thực đặt câu với một từ tìm đợc (BT1, BT2); nắm đợc nghĩa từ "tự trọng" (BT3) II/ Đồ DùNG DạY HọC 4 tờ phiếu để HS làm BT1 Từ điển TV III/ CáC HOạT ĐộNG DạY HọC A ổn định... phiếu trình bày kết quả - 2 HS đọc HS khác nhận xét 1 HS nêu - Nhóm 6 thảo luận ghi các câu vào phiếu - Dán phiếu trình bày Nhóm khác nhận xét HS nghe * GV nhận xét , tuyên dơng nhóm đặt câu - 3 HS nêu lấy ví dụ đúng, hay - HS lắng nghe về nhà thực hiện D Củng cố dặn dò - Thế nào là danh từ ? Lấy ví dụ ? - Về nhà tìm thêm các danh từ, học thuộc phần ghi nhớ - Chuẩn bị bài : Danh từ chung và. .. Gọi HS đọc yêu cầu của bài - HS suy nghĩ trả lời các câu hỏi: + Những từ ngữ câu nào đợc đặt trong dấu ngoặc kép? - Dùng phấn màu gạch chân dới các từ, câu đặt trong ngoặc kép + Những từ ngữ câu nói đó là của ai ? + Nêu tác dụng của dấu ngoặc kép? - HS cả lớp lắng nghe thực hiện - 1 HS trả lời - HS nhận xét HS nghe - nghe HS - 1 HS đọc, cả lớp đọc thầm HS lần lợt trả lời - Quan sát, theo dõi... dung BT3 ,4( GV hoặc HS chuẩn bị) III/ CáC HOạT ĐộNG DạY HọC: Hoạt động dạy A ổn định: - Nhắc nhở HS giữ trật tự để chuẩn bị học bài B Kiểm tra bài cũ: - Yêu cầu HS lấy ví dụ về danh từ, động từ, từ đơn, từ ghép, từ láy - Nhận xét C Bài mới : 1 Giới thiệu bài : - Những tiết học LTVC đã học thời gian qua đã giúp các em biết cấu tạo của tiếng, hiểu thế nào là từ đơn, từ láy, từ ghép, danh từ Hoạt động... lợt từng câu hỏi - Trao đổi theo cặp tìm từ , HS nhận phiếu làm bài vào phiếu - HS trình bày kết quả - HS khác nhận xét - HS đọc đề, xác định yêu cầu -HS lần lợt trả lời - HS thảo luận - HS trình bày kết quả - HS khác nhận xét - HS nêu - HS lắng nghe tiếp thu LUYệN TậP Về ĐộNG Từ I/ MụC TIÊU - Nắm đợc một số từ bổ sung ý nghĩa thời gian cho động từ (đã, đang, sắp) - Nhận biết sử dụng đợc các từ. .. gian cho động từ rất quan trọng Nó cho biết sự việc đó sắp diễn ra, đang diễn ra hay đã hoàn thành rồi - Yêu cầu HS đặt câutừ bổ sung ý nghĩa thời gian cho động từ - Nhận xét, tuyên dơng HS hiểu bài, đặt câu hay, đúng Bài 2: Hoạt động nhóm 4 - Gọi HS đọc yêu cầu nội dung - Yêu cầu trao đổi làm bài - GV đi giúp đỡ các nhóm yếu.Mỗi chỗ chấm chỉ điền 1từ lu ý đến nghĩasự việc của từ -GV kết... lên bảng + Từ nhanh nhẹn bổ sung ý nghĩa cho từ nào ? + Từ nhanh nhẹn gợi tả dáng đi nh thế nào ? - Những từ miêu tả đặc điểm, tính chất của sự vật, hoạt động trạng thái của ngời, vật đợc gọi là tính từ - Vậy thế nào là tính từ ? 3 Ghi nhớ - Gọi HS đọc phần ghi nhớ - Yêu cầu HS đặt câu có tính từ 4 Luyện tập * Bài 1: Hoạt động nhóm đôi: - Gọi HS nối tiếp nhau đọc bài - Yêu cầu HS trao đổi làm bài... cách tạo ra các từ ghép : trắng tinh hoặc từ láy : trăng trắng, từ tính từ trắng đã cho ban đầu * Bài 2 : Hoạt động nhóm đôi - Gọi HS đọc yêu cầu của bài - Yêu cầu HS thảo luận tìm ra câu trả lời - HS nêu kết quả * GV chốt lại lời giải đúng: Có 3 cách thể hiện mức độ của đặc điểm, tính chất : + Tạo ra từ láy hoặc từ ghép với tính từ đã cho + Thêm các từ rất, qua, lắm vào sau hoặc trớc tính từ + Tạo ra... giới thiệu : Những từ đo thuộc từ loại danh từ 3 Phần ghi nhớ Thế nàolà danh từ ? HS đọc ghi nhớ HS lấy ví dụ 4 Hớng dẫn làm bài tập * Bài 1: Hoạt động cá nhân - Gọi HS đọc yêu cầu của BT - Yêu cầu HS cả lớp suy nghĩ làm bài vào vở - Gọi HS đọc kết quả bài làm * GV chốt lại lời giải đúng :SGV/128 Bài 2 Hoạt động nhóm 6 GV nêu yêu cầu - Yêu cầu HS thảo luận nhóm cùng đặt câu với các từ đã tìm ở bài . Phân biệt từ láy và từ ghép ? Cho ví dụ? - Về nhà tìm một số từ thuộc vào 2 loại từ trên? Lấy ví dụ? - Chuẩn bị bài : Luyện tập về từ ghép và từ láy - GV. HS :Từ điển là sách tập hợp các từ TV. Khi thấy một đơn vị đợc giải thích thì đó là từ; có thể là từ đơn hoặc từ phức. - HS dựa vào từ điển để tìm các từ
- Xem thêm -

Xem thêm: Luyện từ và câu lớp 4 (TCVN3), Luyện từ và câu lớp 4 (TCVN3), Luyện từ và câu lớp 4 (TCVN3)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn