giao an luyen lop 2 tuan 7

5 669 2
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/09/2013, 15:10

Tiếng Việt: Ôn luyện I) Mục tiêu: Ôn luyện về cách luyện đọc bài. Ngời thầy cũ. Đọc và hiểu bài đã học. II) Hoạt động dạy học: Hoạt động 1: Luyện đọc câu. H/S nối tiếp đọc. Luyện đọc đoạn. Cách ngắt, nghỉ đúng. Luyện đọc diễn cảm. Luyện đọc phân vai. Chia theo nhóm để đọc. Hoạt động 2: Học sinh đọc bài xong hiểu. H/S làm vào vở ô ly. 1. Bố Dũng đến trờng để làm gì? Đón Dũng Họp phụ huynh Chào thầy giáo2. Dũng nghĩ gì khi bố ra về? Bố thật dũng cảm Bố tự nhận hình phạt và nhứ mãi để không bao giờ mắc lại. Bố sẽ không bao giờ mắc lỗi nữa. GV chấm bài, chữa bài. III) Củng cố dặn dò Về nhà luyện đọc phân vai. Toán: Ôn luyện I) Mục tiêu: Củng cố về đọc, viết ki lô - gam Củng cố về cách tính nhẩm Giải toán có lời văn, dạng toán Bài toán về nhiều hơn II) Hoạt động dạy học: 1) GV nêu yêu cầu HS thực hiện Bài 1: đọc Viết Bảy ki lô - gam 7 kg Chín ki lô - gam Mời bảy ki lô - gam Bài 2: Tính nhẩm 1 HS lên bảng làm. Lớp viết kết quả vào 4kg + 6kg + 2kg = bảng. 17kg 10 kg + 5kg = 9kg 3 kg + 6kg = Bài 3: Bố trồng 32 cây na. mẹ trồng 1 HS lên bảng giải. Lớp làm vào vở ô ly. nhiều hơn bố 21 cây na. Hỏi mẹ trồng đợc bao nhiêu cây na? - GV nêu câu hỏi để hớng dẫn học sinh cách tóm tắt. III) Củng cố dặn dò GV chấm bài nhận xét. Tiếng Việt : Ôn luyện Tập làm văn I) Mục tiêu: Kể truyện ngắn theo tranh. Luyện tập về thời khóa biểu. II) Hoạt động dạy học: Bài 1: Viết tiếp nội dung mỗi tranh dới HS quan sát tranh trang 36 vở ôn đây để tạo thành câu chuyện có luyện TV. tên Quyết tâm của bạn Tú. Bài 2: Đọc thời khóa biểu ngày hôm sau của lớp em, điền vào các ô trống. Thứ Buổi Tiết Môn Sách cần mang Sáng 1 2 3 4 Chiều 1 2 3 4 HS làm bài xong đọc bài làm của mình. III) Củng cố dặn dò GV nhận xét bài và bổ sung Toán: Ôn luyện I) Mục tiêu: Củng cố về cách đặt tính và tính toán bài 6 cộng với một số. So sánh để điền dấu. Biết cách tính và nhận dạng để khoanh vào đáp án đúng với giải toán bằng sơ đồ. II) Hoạt động dạy học: Bài 1: Đặt tính rồi tính: 6 + 8 ; 1 6 + 6 ; 36 + 24 HS nêu cách tính. Lớp làm bảng con. GV chữa bài và nhận xét. Bài 2: Điền dấu > ; < ; =? 26 + 7 28 + 6 26 + 9 36 36 + 4 32 + 8 Muốn điền đợc dấu vào chỗ chấm HSTL (3bớc). Lớp làm vào vở nháp. ta phải thực hiện qua mấy bớc? 3 HS lên bảng làm. Bài 3: Tìm đáp số bài toán theo tóm tắt HS nhìn sơ đồ để nhận dạng toán. sau: Sau đó tìm đáp số để khoanh vào chữ 48kg cái có đáp số đúng. Bì 1: Bì 2: 6kg ?kg A: 40kg B: 41kg C: 42kg GV chấm bài, chữa bài. III) Củng cố - dặn dò Về nhà học thuộc công thức 6 cộng với một số. Tiếng Việt: Ôn luyện Tập làm văn I) Mục tiêu: Củng cố về khẳng định, phủ định. Luyện tập về mục lục sách. II) Hoạt động dạy học: Bài 1: Trả lời câu hỏi bằng 2 cách theo mẫu: Hỏi Trả lời Mẫu: bạn đã đọc truyện: Tốt-tô-chan cha? - Có, mình đã đọc truyện này - Cha, mình cha đọc truyện này a, Em có đi xem xiếc không? - - b, mẹ có đi chợ không? - - c, Em có đi tắm bây giờ không? - - Học sinh làm vào vở theo mẫu. Bài 2: Đặt câu theo mẫu sau, mỗi mẫu một câu: a, Bài toán hôm nay không khó đâu! 3 HS lên bảng làm. Lớp làm vào vở . b, Bài toán hôm nay có khó đâu! c, Bài toán hôm nay đâu có khó! III) Củng cố dặn dò GV chấm bài, chữa bài. . con. GV chữa bài và nhận xét. Bài 2: Điền dấu > ; < ; =? 26 + 7. .28 + 6 26 + 9 36 36 + 4 32 + 8 Muốn điền đợc dấu vào chỗ. truyện ngắn theo tranh. Luyện tập về thời khóa biểu. II) Hoạt động dạy học: Bài 1: Viết tiếp nội dung mỗi tranh dới HS quan sát tranh trang 36 vở ôn đây
- Xem thêm -

Xem thêm: giao an luyen lop 2 tuan 7, giao an luyen lop 2 tuan 7, giao an luyen lop 2 tuan 7

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn