các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định về quê làm việc của sinh viên Đại học Thương Mại sau khi tốt nghiệp

14 177 0
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/04/2020, 17:53

các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định về quê làm việc của sinh viên Đại học Thương Mại sau khi tốt nghiệp.Việc làm luôn là vấn đề vấn đề được quan tâm hàng đầu đối với tất cả mọi người đặc biệt là đối với những sinh viên vừa tốt nghiệp ra trường. Ngay từ khi phổ thông học sinh đã cần định hướng cho mình một công việc phù hợp với bản thân gia đình và xã hội. Việc định hướng nghề nghiệp có ý nghĩa vô cùng quan trọng quyết định trực tiếp đến công việc sau này. Nó tác động đến quyết định vẫn tiếp tục theo đuổi nghề nghiệp để tìm việc hay quyết định dừng lại theo đuổi ngành nghề khác nếu thấy nó không phù hợp. Có rất nhiều bạn sinh viên vẫn cứ tiếp tục theo đuổi ngành nghề không phù hợp với bản thân dẫn đến khi ra trường không tìm được việc làm hoặc tìm được việc nhưng lại phải bỏ công việc vì không đáp ứng được nhu cầu công việc đề ra. Tuy nhiên, ngành nghề không phải yếu tố duy nhất tác động đến công việc trong tương lai, mà còn có cả kiến thức tích lũy được trong quá trình học tập, kiến thức, kinh nghiệm học được của mỗi người từ những trải nghiệm thực tế, hay của các kỳ thực tập .Tuy nhiên, trên thực tế, để tìm được một công việc không phải là vấn đề dễ dàng. Không phải cứ học tốt, nhiều kinh nghiệm là có thể tìm được việc làm tốt mà còn có nhiều yếu tố khác tác động đến vấn đề tìm việc. Từ đó mà dẫn đến việc sinh viên chán nản và quyết định về quê làm việc mà chấp nhận bỏ phí bốn năm học đại học, hoặc cũng có những sinh viên quyết định về quê làm việc sau khi tốt nghiệp là do muốn cống hiến cho quê hương mình, hoặc theo ý muốn của bố mẹ. Ngoài ra có những sinh viên do thấy khi ở thành phố khó xin việc lại quyết định về quê phụ giúp bố mẹ. Thế nhưng cầm trên tay tấm bằng đại học về quê tưởng chừng sẽ tìm được một công việc tốt và ổn định nhưng rồi có không ít sinh viên phải thất vọng từ bỏ ước mơ. Tuy nhiên cũng rất đáng khen đối với các sinh viên có quyết tâm trở về quê làm việc. Cũng có không ít sinh viên sau khi về quê họ lại tìm được cho mình một công việc ổn định đáp ứng được nhu cầu của họ. Đó cũng là một yếu tố giúp tác động tới quyết định về quê sau khi tốt nghiệp của sinh viên khác. Từ thực trạng trên, nhóm 4 quyết định thực hiện nghiên cứu “các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định về quê làm việc của sinh viên Đại học Thương Mại sau khi tốt nghiệp”.2. Câu hỏi nghiên cứuNhững nhân tố nào ảnh hưởng đến quyết định về quê làm việc của sinh viên Đại học Thương Mại sau khi ra trường.3. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứuKiểm định những nhân tố nào ảnh hưởng đến quyết định về quê làm việc của sinh viên Đại học Thương Mại sau khi tốt nghiệp ra trường từ đó đề ra giải pháp cần thiết để định hướng cho sinh viên Đại học Thương Mại lựa chọn về quê làm việc sau khi ra trường.4. Phạm vi nghiên cứu và đối tượng nghiên cứuPhạm vi không gian: trong phạm vi Đại học Thương MạiPhạm vi thời gian: từ tháng 9 đến tháng 10 năm 2018Đối tượng nghiên cứu của nhóm là sinh viên năm 3, 4 của trường Đại học Thương Mại.5. Kết cấu đề tàiNgoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo , danh mục từ viết tắt,các bảng hỏi về đề tài được cấu trúc gồm 4 chương:Chương 1: Cơ sở lý thuyết và mô hình nghiên cứuChương 2: Phương pháp nghiên cứuChương 3: Phân tích kết quả nghiên cứuChương 4: Kết luận và kiến nghịCHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU1.Cơ sở lí luậnViệc làm: là hoạt động thường xuyên thực hiện để đổi lấy việc thanh toán , thường là nghề nghiệp của một người.Lựa chọn nghề nghiệp: là hoạt động của một cá nhân tìm tòi, tư duy để đi đến quyết định gắn bó với một công việc cụ thể trong thời gian dài.Lựa chọn địa phương làm việc: là việc cá nhân nghiên cứu, tìm tòi, tư duy nhằm đi đến quyết định gắn bó với một đơn vị lãnh thổ để làm việc.2.Mô hình nghiên cứuVấn đề lựa chọn nơi làm việc của sinh viên sau khi tốt nghiệp đã được nhắc đến trong nhiều công trình trước đây. Từ tổng quan các nghiên cứu đó, nhóm đề xuất mô hình và các giả thuyết nghiên cứu như sau:Các giả thuyết:Giả thuyết 1: Định hướng của gia đình của có tác động đến ý định về quê làm việc của sinh viên Đại học Thương Mại hay không?Giả thuyết 2: Thu nhập kỳ vọng có tác động đến ý định về quê làm việc của sinh viên Đại học Thương Mại hay không?Giả thuyết 3: Cơ hội việc làm có tác động đến ý định về quê làm việc của sinh viên Đại học Thương Mại hay không?Giả thuyết 4: Môi trường sống có tác động đến ý định về quê làm việc của sinh viên Đại học Thương Mại hay không?Giả thuyết 5: Tình cảm quê hương có tác động đến ý định về quê làm việc của sinh viên Đại học Thương Mại hay không?CHƯƠNG II: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨUĐể phân tích nghiên cứu vấn đề “quyết định về quê làm việc của sinh viên Đại học Thương Mại”, nhóm đã sử dụng một số phương pháp như: phân tích, nghiên cứu tài liệu, quan sát, điều tra khảo sát thực tế, tổng kết và thống kê toán học….Nghiên cứu được thông qua hai bước:Bước 1: nghiên cứu sơ bộ bằng cách thực hiện nghiên cứu định tính: tham khảo các dữ liệu thứ cấp, trao đổi và thảo luận với một số sinh viên PHẦN I: MỞ ĐẦU Lý nghiên cứu đề tài Việc làm vấn đề vấn đề quan tâm hàng đầu tất người đặc biệt sinh viên vừa tốt nghiệp trường Ngay từ phổ thông học sinh cần định hướng cho cơng việc phù hợp với thân gia đình xã hội Việc định hướng nghề nghiệp có ý nghĩa vơ quan trọng định trực tiếp đến công việc sau Nó tác động đến định tiếp tục theo đuổi nghề nghiệp để tìm việc hay định dừng lại theo đuổi ngành nghề khác thấy khơng phù hợp Có nhiều bạn sinh viên tiếp tục theo đuổi ngành nghề không phù hợp với thân dẫn đến trường khơng tìm việc làm tìm việc lại phải bỏ cơng việc khơng đáp ứng nhu cầu cơng việc đề Tuy nhiên, ngành nghề yếu tố tác động đến công việc tương lai, mà có kiến thức tích lũy trình học tập, kiến thức, kinh nghiệm học người từ trải nghiệm thực tế, hay tập Tuy nhiên, thực tế, để tìm cơng việc khơng phải vấn đề dễ dàng Không phải học tốt, nhiều kinh nghiệm tìm việc làm tốt mà có nhiều yếu tố khác tác động đến vấn đề tìm việc Từ mà dẫn đến việc sinh viên chán nản định quê làm việc mà chấp nhận bỏ phí bốn năm học đại học, có sinh viên định quê làm việc sau tốt nghiệp muốn cống hiến cho quê hương mình, theo ý muốn bố mẹ Ngồi có sinh viên thấy thành phố khó xin việc lại định quê phụ giúp bố mẹ Thế cầm tay đại học quê tưởng chừng tìm cơng việc tốt ổn định có khơng sinh viên phải thất vọng từ bỏ ước mơ Tuy nhiên đáng khen sinh viên có tâm trở q làm việc Cũng có khơng sinh viên sau quê họ lại tìm cho cơng việc ổn định đáp ứng nhu cầu họ Đó yếu tố giúp tác động tới định quê sau tốt nghiệp sinh viên khác Từ thực trạng trên, nhóm định thực nghiên cứu “các nhân tố ảnh hưởng đến định quê làm việc sinh viên Đại học Thương Mại sau tốt nghiệp” Câu hỏi nghiên cứu Những nhân tố ảnh hưởng đến định quê làm việc sinh viên Đại học Thương Mại sau trường Mục tiêu nhiệm vụ nghiên cứu Kiểm định nhân tố ảnh hưởng đến định quê làm việc sinh viên Đại học Thương Mại sau tốt nghiệp trường từ đề giải pháp cần thiết để định hướng cho sinh viên Đại học Thương Mại lựa chọn quê làm việc sau trường Phạm vi nghiên cứu đối tượng nghiên cứu Phạm vi không gian: phạm vi Đại học Thương Mại Phạm vi thời gian: từ tháng đến tháng 10 năm 2018 Đối tượng nghiên cứu nhóm sinh viên năm 3, trường Đại học Thương Mại Kết cấu đề tài Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo , danh mục từ viết tắt,các bảng hỏi đề tài cấu trúc gồm chương: Chương 1: Cơ sở lý thuyết mơ hình nghiên cứu Chương 2: Phương pháp nghiên cứu Chương 3: Phân tích kết nghiên cứu Chương 4: Kết luận kiến nghị CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU Cơ sở lí luận Việc làm: hoạt động thường xuyên thực để đổi lấy việc toán , thường nghề nghiệp người Lựa chọn nghề nghiệp: hoạt động cá nhân tìm tòi, tư để đến định gắn bó với cơng việc cụ thể thời gian dài Lựa chọn địa phương làm việc: việc cá nhân nghiên cứu, tìm tòi, tư nhằm đến định gắn bó với đơn vị lãnh thổ để làm việc Mơ hình nghiên cứu Vấn đề lựa chọn nơi làm việc sinh viên sau tốt nghiệp nhắc đến nhiều công trình trước Từ tổng quan nghiên cứu đó, nhóm đề xuất mơ hình giả thuyết nghiên cứu sau: Định hướng từ gia đình Thu nhập kỳ vọng Cơ hội việc làm Ý định lựa chọn quê làm việc sinh viên Đại học Thương Mại Mơi trường sống Tình cảm q hương Các giả thuyết: Biến kiểm sốt: - Giới tính Giả thuyết 1: Định hướng gia đình có sinh tác động đến ý định - Nơi quê làm việc sinh viên Đại học Thương Mại hay không? Giả thuyết 2: Thu nhập kỳ vọng có tác động đến ý định quê làm việc sinh viên Đại học Thương Mại hay không? Giả thuyết 3: Cơ hội việc làm có tác động đến ý định quê làm việc sinh viên Đại học Thương Mại hay khơng? Giả thuyết 4: Mơi trường sống có tác động đến ý định quê làm việc sinh viên Đại học Thương Mại hay khơng? Giả thuyết 5: Tình cảm quê hương có tác động đến ý định quê làm việc sinh viên Đại học Thương Mại hay không? CHƯƠNG II: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Để phân tích nghiên cứu vấn đề “quyết định quê làm việc sinh viên Đại học Thương Mại”, nhóm sử dụng số phương pháp như: phân tích, nghiên cứu tài liệu, quan sát, điều tra khảo sát thực tế, tổng kết thống kê toán học… Nghiên cứu thông qua hai bước: Bước 1: nghiên cứu sơ cách thực nghiên cứu định tính: tham khảo liệu thứ cấp, trao đổi thảo luận với số sinh viên học trường Đại học Thương Mại để thiết lập vấn đề nghiên cứu, mục tiêu nghiên cứu, đề cương nghiên cứu mơ hình nghiên cứu từ hình thành bảng câu hỏi nghiên cứu Bước 2: nghiên cứu thức: tiến hành nghiên cứu định lượng cách tiếp xúc vấn trực tiếp đối tượng nghiên cứu bảng câu hỏi thiết kế bước Sau mã hóa làm liệu sơ cấp; tiến hành xử lý liệu công cụ hỗ trợ SPSS 18.0; phân tích liệu trình bày kết nghiên cứu CHƯƠNG III: PHÂN TÍCH KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU Sau sử dụng phương pháp phân tích định tính, phân tích định lượng vấn chuyên sâu, thảo luận nhóm tập trung vào câu hỏi: Câu 1: Sau tốt nghiệp trường sinh viên có muốn q làm việc hay khơng? Câu 2: Lý muốn quê làm việc? Câu 3: Lý không muốn quê làm việc? Câu 4: Mức lương tối thiểu mà sinh viên mong muốn đạt bao nhiêu? Câu 5: Mức độ ảnh hưởng nhân tố đến định quê làm việc sinh viên? Qua phiếu câu hỏi khảo sát vấn đề nhân tố ảnh hưởng đến định quê làm việc sinh viên Đại học Thương Mại sau tốt nghiệp mà nhóm thực Nhóm rút số kết luận sau: Theo số liệu khảo sát có khoảng 44,7% sinh viên Đại học Thương Mại muốn quê phát triển nghiệp So với sinh viên muốn lại thành phố làm việc 10,6% Hầu hết số sinh viên muốn quê làm việc với lí muốn gần gia đình cụ thể có đến 84,42% sinh viên muốn quê làm việc lí Số lại lực thân tiền lương Đối với số sinh viên lựa chọn định không quê làm việc mà lại thành phố đa số muốn phát triển thân thành phố có mơi trường làm việc động,cơ họi thăng tiến cao hơn, khả phát triển thân cao so với việc làm việc q Ngồi ra, số khơng chọn quê mức lương quê không đáp ứng nhu cầu mà sinh viên mong muốn Ở q khơng có nhiều ngành nghề cho sinh viên lựa chọn, không phù hợp với ngành học sinh viên Mức lương yếu tố tác động đến định quê sinh viên Qua khảo sát có tới 55,3% sinh viên mong muốn có mức lương từ – triệu/tháng, 39,5% sinh viên muốn đạt mức lương 10 triệu, 5,2% sinh viên muốn có mức lương triệu Như cho thấy với mức lương mà sinh viên mong muốn đạt 10 triệu quê người đạt mức lương quê mức lương phải tương xứng với trình độ thân Nhưng với mức lương thành phố khả đạt cao Ở thành phố công nhân phải chịu thêm khoản chi tiêu thuê nhà, điện, nước chi tiêu khác nên doanh nghiệp phải đảm bảo mức lương đáp ứng điều cho cơng nhân Do mức lương 10 triệu mà sinh viên mong muốn dễ đạt làm việc thành phố Tuy nhiên với mức lương – triệu/tháng q khơng phải mức lương cao Mức độ ảnh hưởng nhân tố đến định quê làm việc sinh viên Tóm lại, sinh viên Đại học Thương Mại sau trường có xu hướng quê làm việc thành thị làm việc không chênh lệch lớn Mức độ ảnh hưởn nhân tố: Định hướng từ gia đình Mức độ ảnh hưởng từ định hướng gia đình ảnh hưởng tới ý định sinh viên sau tốt nghiệp trường Với số lí như: gia đình xếp việc làm cho bạn quê gia đình chuẩn bị đầy đủ điều kiện sống (nhà cửa, đất đai, sở kinh doanh …) cho bạn quê, hay gia đình bạn có nghề truyền thống gia đình muốn bạn quê tiếp nối nghề truyền thống gia đình Thu nhập kỳ vọng Mức lương quê tương xứng với trình độ bạn mức thu nhập quê làm cao tương đối so với chi phí sinh hoạt trung bình địa phương bạn chọn làm việc ảnh hưởng tới định sinh viên Ở q chi phí sinh hoạt rẻ so với thành phố khơng phải chịu nhiều khoản chi phí tiền thuê nhà, điện, nước chi tiêu khác Như chênh lệch mức thu nhập chi phí sinh hoạt cao so với thành phố, tiền lương kiếm dễ Cơ hội việc làm Ở q có mơi trường việc làm động, dân chủ, khoa học, trang bị kỹ thuật đầy đủ Nếu làm việc quê, đánh giá lực thân Có hội phát triển nghiệp Là người địa phương có quen biết lẫn nên dễ có hội việc làm nhờ có giới thiệu người thân quen Ở địa phương, họ khuyến khích chiêu mộ sinh viên đại học trường quê làm việc đóng góp xây dựng quê hương nên quê làm việc lợi Trình độ nhân lực doanh nghiệp quê hạn chế, người có lực làm việc người có lực muốn lại thành phố làm việc để phát triển thân nên quê dễ xin việc Ở quê với trình độ đại học sinh viên sau trường ưu tiên, phát triển hội thăng tiến cao Môi trường làm việc Môi trường sống tất nhân tố tự nhiên xã hội cần thiết cho sinh sống, sản xuất người tài nguyên thiên nhiên, không khí, đất, ánh sáng, nước, quan hệ xã hội… Mối liên hệ chất lượng sống địa phương với khả thu hút dân cư, lao động địa phương rõ ràng Việc làm thu nhập quan tâm ban đầu người lao động Khi làm tiền, họ cần tiền để phục vụ sống Hà Nội ví dụ điển hình cho tác động môi trường sống tới định chọn nơi làm việc sinh viên Đó trung tâm kinh tế, trị, văn hóa lớn nước, nơi tập trung nhiều điều kiện thuận lợi sở vật chất điện, đường, trường, trạm…lại thuận lợi mặt khí hậu Nhiều sinh viên trường mong muốn lại làm việc có đủ điều kiện cho họ phát triển họ bị thu hút lối sống thành thị nơi Tuy nhiên nơi lại thường xun gặp tình trạng tắc đường, nhiễm, khói bụi, nước bẩn, thực phẩm thiếu vệ sinh… Trong đó, mơi trường sống vùng q thường sạch, n bình vệ sinh an tồn thực phẩm đảm bảo + Q bạn có khơng khí lành n tĩnh ? + Q bạn có hệ thống trạm xá, bệnh viện, trường học đầy đủ ? + Quê bạn có nhiều khu vui chơi giải trí trung tâm thương mại? Khoảng cách nơi làm việc + Nếu địa phương làm việc bạn làm việc nơi gần nhà gia đình khơng cần phải lo đến việc th nhà, tiết kiệm chi phí lại 10 + Ở thành phố nơi làm việc xa quê hương, xa gia đình, phát sinh nhiều chi phí mà đặc biệt thành phố có nhiều thứ đắt đỏ Tình cảm quê hương Tình yêu quê hương tình yêu gia đình với làng xóm với với đa giếng nước sân đình, với đường hay góc phố nhỏ Đó niềm yêu mến, niềm tự hào địa linh nhân kiệt, truyền thống quê hương Con người Việt Nam với truyền thống yêu mến tự hào quê hương đất nước, từ nhỏ người vun đắp tình cảm quê hương qua lời ru bà, câu hát mẹ, cá nhân thường trực tình cảm q hương, từ muốn đóng góp sức để xây dựng quê hương ngày giàu đẹp Vì vậy, tình cảm q hương có ảnh hưởng định đến ý định chọn nơi làm việc sinh viên sau tốt nghiệp +) Bạn mong muốn cống hiến cho nơi mà bạn sinh lớn lên +) Bạn cảm thấy yêu mến tự hào nơi bạn sinh lớn lên +) Bạn mong muốn sống làm việc gần gia đình, bạn bè - Bạn có nhiều mối quan hệ địa phương Do trình vấn sâu nhóm nhận góp ý đối tượng tham gia vấn Mỗi người sống mối quan hệ tác động qua lại cá nhân, xét thấy ngày nay mối quan hệ ảnh hưởng nhiều đến định cá nhân, bạn có nhiều mối quan hệ địa phương điều thúc bạn trở địa phương làm việc Vì nhân tố ảnh hưởng đến tình cảm q hương nói riêng ý định chọn nơi làm việc sinh viên sau trường nói chung Ngồi nhân tố ban đầu nhóm đưa giả thuyết số nhân tố khác làm tác động đến định sinh viên Đại học Thương Mại như: sở thích cá nhân, muốn làm việc gần nhà, muốn làm giàu cho quê hương, nhân tố ảnh hưởng đến định sinh viên Đại học Thương Mại 11 CHƯƠNG IV: KIẾN NGHỊ VÀ ĐỀ XUẤT Kết luận đóng góp đề tài Mơ hình nghiên cứu đề xuất nhân tố ảnh hưởng đến ý định chọn địa phương làm việc sau tốt nghiệp sinh viên Đại học Thương Mại Đó nhân tố: định hướng từ gia đình, thu nhập kỳ vọng, hội việc làm, môi trường sống tình cảm quê hương với biến quan sát Kết phân tích hồi quy đa biến xác định ý định lựa chọn địa phương làm việc sau tốt nghiệp sinh viên Đại học Thương Mại ảnh hưởng nhân tố, xếp theo thứ tự mạnh đến yếu dần là: mơi trường sống làm việc địa phương, thu nhập kỳ vọng, hội việc làm, tình cảm quê hương, định hướng từ gia đình * Đóng góp đề tài: Phương pháp nghiên cứu đề tài sử dụng lý thuyết từ nghiên cứu trước vai trò ý định hành vi yếu tố ảnh hưởng đến ý định Đóng góp đề tài kết hợp với lý thuyết từ nghiên cứu trước để xây dựng mơ hình kiểm định thực tế sinh viên tốt nghiệp Đại học Thương Mại Thơng qua phương pháp phân tích nhân tố, nghiên cứu xây dựng nhóm nhân tố ảnh hưởng đến ý định lựa chọn địa phương làm việc sinh viên Đại học Thương Mại sau tốt nghiệp là: định hướng gia đình, tình cảm q hương, mơi trường sống làm việc địa phương, mức lương, hội việc làm Một số kiến nghị Thứ nhất, nhân tố định hướng gia đình, kết nghiên cứu cho thấy nhân tố có tác động mạnh lại nhóm nhân tố mà nhà quản trị tác động trực tiếp lên Tuy nhiên, việc tạo dựng, nâng cao hình ảnh doanh nghiệp địa phương tốt ảnh hưởng tốt tới nhận thức nhóm yếu tố tới người nghe, qua góp phần nâng cao thu hút tổ chức sinh viên 12 Thứ hai, nhân tố tình cảm quê hương, địa phương cần tăng cường mối liên kết, gắn bó sinh viên với quê hương, thông qua việc thường xuyên quan tâm, thăm hỏi gia đình có em sinh viên theo học trường cao đẳng, đại học; kịp thời động viên, giúp đỡ em gia đình gặp khó khăn, đảm bảo khơng hồn cảnh khó khăn mà sinh viên phải bỏ học Thứ ba, nhân tố môi trường sống làm việc địa phương nhân tố quan trọng việc tác động đến ý định lựa chọn địa phương làm việc sinh viên sau tốt nghiệp.Địa phương cần cải tạo môi trường làm việc việc giám sát hoạt động doanh nghiệp, đảm bảo thực tốt sách tiền lương, thưởng, bảo hiểm xã hội, điều kiện vệ sinh an tồn lao động… Đồng thời, sách ưu đãi nhân tài, có chế độ ưu đãi với sinh viên trẻ tốt nghiệp địa phương làm việc, chương trình biểu dương, khen thưởng khuyến khích cá nhân có đóng góp cho phát triển địa phương, thỏa mãn nhu cầu coi trọng tự hào cơng việc mình, giúp thu hút thêm nguồn nhân lực đến làm việc địa phương Địa phương tạo nhiều hội việc làm cho sinh viên, tích cực giới thiệu việc làm cho sinh viên tốt nghiệp thông qua trung tâm giới thiệu việc làm địa phương, hội chợ việc làm, tạo thị trường làm việc làm đa dạng phong phú địa phương Các địa phương cần quan tâm đầu tư phát triển dịch vụ vui chơi giải trí, mua sắm điều kiện y tế giáo dục, góp phần phát triển địa phương, đồng thời thu hút giữ chân nguồn nhân lực đến làm việc địa phương 13 14 ... các nhân tố ảnh hưởng đến định quê làm việc sinh viên Đại học Thương Mại sau tốt nghiệp Câu hỏi nghiên cứu Những nhân tố ảnh hưởng đến định quê làm việc sinh viên Đại học Thương Mại sau trường... Kiểm định nhân tố ảnh hưởng đến định quê làm việc sinh viên Đại học Thương Mại sau tốt nghiệp trường từ đề giải pháp cần thiết để định hướng cho sinh viên Đại học Thương Mại lựa chọn quê làm việc. .. độ ảnh hưởng nhân tố đến định quê làm việc sinh viên Tóm lại, sinh viên Đại học Thương Mại sau trường có xu hướng quê làm việc thành thị làm việc không chênh lệch lớn Mức độ ảnh hưởn nhân tố: Định
- Xem thêm -

Xem thêm: các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định về quê làm việc của sinh viên Đại học Thương Mại sau khi tốt nghiệp, các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định về quê làm việc của sinh viên Đại học Thương Mại sau khi tốt nghiệp

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn