Thu hoạch hồ sơ dân sự số 13 HVTP

18 185 4
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/04/2020, 21:26

BÀI THU HOẠCH DIỄN ÁNHỒ SƠ TÌNH HUỐNG DÂN SỰ SỐ LS.DS 06 – B3.TH1DA2DSHọ và tên: ¬Mã học viên: Lớp: Vai trò: Luật sư cho Bị đơnI.NỘI DUNG SƠ BỘ1.Quan hệ pháp luật tranh chấpTranh chấp kiện đòi nợ tiền hàng Đây là tranh chấp về kinh doanh thương mại theo quy định tại khoản 1 Điều 30 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015.2.Văn bản pháp luật điều chỉnhLuật thương mại 2005;Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015;Bộ luật dân sự năm 2015.3.Xác định đương sự3.1.Nguyên đơn: Công Ty TNHH Kim Lân Địa chỉ: Cụm Công nghiệp Thanh Khương, Thuận Thành, Bắc NinhĐại diện theo pháp luật: Hàn Anh Tuấn – chức vụ: Giám đốcĐại diện theo ủy quyền: Kiều Thị Hải Vân Luật sư Văn phòng Luật sư Kiều Vân và Cộng sự, thuộc Đoàn luật sư thành phố Hà Nội3.2.Bị đơn: Công Ty TNHH Nhật LinhĐịa chỉ: Cụm Công nghiệp Thanh Khương, Thuận Thành, Bắc NinhĐại diện theo pháp luật: Nguyễn Chí Linh chức vụ: Giám đốcĐại diện theo ủy quyền: Tăng Xuân Cường Luật sư Văn phòng luật sư Lớp 19.2C, thuộc Đoàn luật sư thành phố Hà Nội4.Thẩm quyền giải quyếtThẩm quyền tòa án theo cấp xét xử: Căn cư điểm b Khoản 1 Điều 35 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 thì Tòa án Nhân dân cấp huyện có thẩm quyền giải quyết các tranh chấp về kinh doanh thương mại quy định tại khoản 1 Điều 30 của Bộ luật này.Thẩm quyền theo lãnh thổ: Căn cứ điểm a Khoản 1 Điều 39 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015; Công ty TNHH Kim Lân và Công ty TNHH Nhật Linh đều có trụ sở tại; Cụm Công nghiệp Thanh Khương, Thuận Thành, Bắc Ninh. Các đương sự không có sự thỏa thuận nào khác. Do đó, thẩm quyền xét xử là Tòa án Nhân dân huyện Thuận thành, tỉnh Bắc NinhII.TÓM TẮT NỘI DUNG TRANH CHẤP Ngày 02012015 Công ty Kim Lân và Công ty Nhật Linh ký hợp đồng nguyên tắc số 012015NLBNKL. Theo đó hai bên thỏa thuận về việc cung cấp hàng hóa khi bên mua có nhu cầu theo từng thời điểm và đơn hàng cụ thể. Trong quá trình thực hiện hợp đồng, Công ty Kim Lân cho rằng đã bàn giao hàng hóa theo đúng như thỏa thuận trong Hợp đồng nhưng Công ty Nhật Linh đã vi phạm về chậm thanh toán tiền hàng. Tính đến ngày 2522016 Công ty Nhật Linh còn nợ 3.270.212.570 đồng (Ba tỷ hai trăm bảy mươi triệu hai trăm mười hai ngàn năm trăm bảy mươi đồng). Ngày 952016, Công ty Kim Lân đã gửi công văn số 0506ĐNCV về việc yêu cầu thanh toán tiền hàng chậm trả nói trên.Ngày 1752016, Hai bên có thỏa thuận về việc kê khai tài sản của Công ty Nhật Linh còn để lại trên đất Công Ty Kim Lân sau khi đã ngừng hoạt động và di chuyển hàng hóa. Thỏa thuận về thời gian, phương thức thanh toán khoản nợ 3.270.212.570 đồng. Do công ty Nhật Linh có dấu hiệu không có thiện chí hay liên hệ gì theo như thỏa thuận trong buổi làm việc giữa hai bên ngày 1752016. Ngày 10072016 Công ty TNHH Kim Lân làm đơn khởi kiện Công ty TNHH Nhật Linh tại Tòa án nhân dân huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh.Ngày 2182016, Tòa án ND huyện Thuận Thành tỉnh Bắc Ninh ra thông báo thụ lý vụ án số 052016TBTLVA. Trong quá trình Tòa thụ lý vụ án, việc hòa giải không thành giữa hai công ty ngày 0392013 và Ngày 20092016 Công ty Nhật Linh có công văn đề nghị Tòa án huyện Thuận Thành yêu cầu Công ty Kim Lân ngừng việc xâm phạm tài sản của công ty Nhật Linh và Đơn yêu cầu tạm đình chỉ vụ án BỘ TƯ PHÁP HỌC VIỆN TƯ PHÁP BÀI THU HOẠCH DIỄN ÁN HỌC PHẦN: KỸ NĂNG CƠ BẢN CỦA LUẬT SƯ KHI THAM GIA GIẢI QUYẾT CÁC VỤ VIỆC DÂN SỰ DIỄN ÁN LẦN 03 HỒ SƠ VỤ ÁN: LS.DS 13 – B5.TH2-DA3/DS HỌ VÀ TÊN : MÃ HỌC VIÊN : HÀ NỘI 2019 MỤC LỤC I NỘI DUNG SƠ BỘ Quan hệ pháp luật tranh chấp 2 Văn pháp luật điều chỉnh Xác định đương Thẩm quyền giải .2 II TÓM TẮT NỘI DUNG TRANH CHẤP III YÊU CẦU CỦA NGUYÊN ĐƠN VÀ PHẦN TRÌNH BÀY CỦA BỊ ĐƠN Yêu cầu nguyên đơn Phần trình bày Luật sư bị đơn IV KẾ HOẠCH HỎI TẠI PHIÊN TÒA .5 Hỏi nguyên đơn – Công ty Kim Lân Hỏi bị đơn – Công ty Nhật Linh .5 V BẢN LUẬN CỨ BẢO VỆ CHO BỊ ĐƠN Về pháp lý cho yêu cầu nguyên đơn: Yêu cầu Công ty Nhật Linh với Công ty Kim Lân .8 VI NHẬN XÉT DIỄN ÁN BÀI THU HOẠCH DIỄN ÁN HỒ SƠ TÌNH HUỐNG DÂN SỰ SỐ LS.DS 06 – B3.TH1-DA2/DS Họ tên: Mã học viên: Lớp: Vai trò: Luật sư cho Bị đơn I NỘI DUNG SƠ BỘ Quan hệ pháp luật tranh chấp Tranh chấp kiện đòi nợ tiền hàng - Đây tranh chấp kinh doanh thương mại theo quy định khoản Điều 30 Bộ luật tố tụng dân năm 2015 Văn pháp luật điều chỉnh - Luật thương mại 2005; - Bộ luật tố tụng dân năm 2015; - Bộ luật dân năm 2015 Xác định đương 3.1 Nguyên đơn: Công Ty TNHH Kim Lân Địa chỉ: Cụm Công nghiệp Thanh Khương, Thuận Thành, Bắc Ninh Đại diện theo pháp luật: Hàn Anh Tuấn – chức vụ: Giám đốc Đại diện theo ủy quyền: Kiều Thị Hải Vân - Luật sư Văn phòng Luật sư Kiều Vân Cộng sự, thuộc Đoàn luật sư thành phố Hà Nội 3.2 Bị đơn: Công Ty TNHH Nhật Linh Địa chỉ: Cụm Công nghiệp Thanh Khương, Thuận Thành, Bắc Ninh Đại diện theo pháp luật: Nguyễn Chí Linh -chức vụ: Giám đốc Đại diện theo ủy quyền: Tăng Xuân Cường - Luật sư Văn phòng luật sư Lớp 19.2C, thuộc Đoàn luật sư thành phố Hà Nội Thẩm quyền giải Thẩm quyền tòa án theo cấp xét xử: Căn cư điểm b Khoản Điều 35 Bộ luật Tố tụng dân năm 2015 Tòa án Nhân dân cấp huyện có thẩm quyền giải tranh chấp kinh doanh thương mại quy định khoản Điều 30 Bộ luật Thẩm quyền theo lãnh thổ: Căn điểm a Khoản Điều 39 Bộ luật Tố tụng dân năm 2015; Công ty TNHH Kim Lân Công ty TNHH Nhật Linh có trụ sở tại; Cụm Cơng nghiệp Thanh Khương, Thuận Thành, Bắc Ninh Các đương khơng có thỏa thuận khác Do đó, thẩm quyền xét xử Tòa án Nhân dân huyện Thuận thành, tỉnh Bắc Ninh II TÓM TẮT NỘI DUNG TRANH CHẤP - Ngày 02/01/2015 Công ty Kim Lân Công ty Nhật Linh ký hợp đồng nguyên tắc số 01/2015/NLBN-KL Theo hai bên thỏa thuận việc cung cấp hàng hóa bên mua có nhu cầu theo thời điểm đơn hàng cụ thể - Trong trình thực hợp đồng, Công ty Kim Lân cho bàn giao hàng hóa theo thỏa thuận Hợp đồng Công ty Nhật Linh vi phạm chậm tốn tiền hàng Tính đến ngày 25/2/2016 Cơng ty Nhật Linh nợ 3.270.212.570 đồng (Ba tỷ hai trăm bảy mươi triệu hai trăm mười hai ngàn năm trăm bảy mươi đồng) Ngày 9/5/2016, Công ty Kim Lân gửi công văn số 0506ĐN/CV việc yêu cầu tốn tiền hàng chậm trả nói - Ngày 17/5/2016, Hai bên có thỏa thuận việc kê khai tài sản Cơng ty Nhật Linh để lại đất Công Ty Kim Lân sau ngừng hoạt động di chuyển hàng hóa Thỏa thuận thời gian, phương thức toán khoản nợ 3.270.212.570 đồng - Do cơng ty Nhật Linh có dấu hiệu khơng có thiện chí hay liên hệ theo thỏa thuận buổi làm việc hai bên ngày 17/5/2016 Ngày 10/07/2016 Công ty TNHH Kim Lân làm đơn khởi kiện Cơng ty TNHH Nhật Linh Tòa án nhân dân huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh - Ngày 21/8/2016, Tòa án ND huyện Thuận Thành tỉnh Bắc Ninh thông báo thụ lý vụ án số 05/2016/TB-TLVA Trong q trình Tòa thụ lý vụ án, việc hòa giải không thành hai công ty ngày 03/9/2013 Ngày 20/09/2016 Cơng ty Nhật Linh có cơng văn đề nghị Tòa án huyện Thuận Thành u cầu Cơng ty Kim Lân ngừng việc xâm phạm tài sản công ty Nhật Linh Đơn yêu cầu tạm đình vụ án Công ty Nhật Linh ngày 25/9/16 để hai bên tự thỏa thuận Ngày 25/9/2016, Tòa án huyện Thuận Thành tỉnh Bắc Ninh định số 03/2016/QĐST-KDTM tạm đình vụ án - Do bên thỏa thuận không đạt yêu cầu ngày 18/10/2016 Công ty Kim Lân có đơn u cầu Tòa án tiếp tục giải vụ án Ngày 28/10/2016 Tòa án huyện Thuận Thành Quyết định số 30/2016/QĐST-KDTM tiếp tục giải vụ án - Do bên không thỏa thuận việc tốn cơng nợ chậm trả, việc phát sinh Đơn Phản Tố Công ty Nhật Linh Căn vào tình tiết mới, nhận thấy vụ án cần phải đưa xét xử Ngày 26/12/2016, Tòa án nhân dân huyện Thuận Thành định số 12/2016/QĐXXST-KDTM đưa vụ án xét xử III YÊU CẦU CỦA NGUYÊN ĐƠN VÀ PHẦN TRÌNH BÀY CỦA BỊ ĐƠN Yêu cầu nguyên đơn - Yêu cầu bị đơn phải trả cho công ty Kim Lân số tiền nợ gốc là: 3.270.212.570 đồng - Yêu cầu bị đơn phải toán lãi chậm trả cho Kim Lân số tiền lãi tính tới là: 205,661,044 (hai trăm linh năm triệu sáu trăm sáu mươi sáu nghìn khơng trăm bốn mươi bốn đồng) Phần trình bày Luật sư bị đơn Tại phiên tòa ngày hơm nay, chúng tơi khơng chấp nhận yêu cầu nguyên đơn lý sau Các Hợp đồng nguyên tắc, Phiếu nhập kho, số tiền nợ Công ty Kim Lân đưa khơng xác Mặt khác Cơng ty Kim Lân không đưa số tiền lãi tính lãi cụ thể khơng khớp với số nợ Vì u cầu ngun đơn khơng có sở Chứng chứng minh xuất trình gồm: - Bảng kê tài sản Công ty Nhật Linh đất Công ty Kim Lân - Hợp đồng góp vốn số 288/HĐ/2008 ngày 3/10/2008 - Biên làm việc ngày 17/5/2016 hai bên - Ủy nhiệm chi tốn tháng 7/2015 - Cơng văn Cơng ty Kim Lân yêu cầu Công ty Nhật Linh di dời khỏi đất Kim Lân - Ủy quyền để ông Nguyễn Chí Linh đại diện công ty Nhật Linh đứng tên phần vốn góp Hợp đồng góp vốn số 288/HĐ/2008 ngày 03/10/2008 IV Kế hoạch hỏi phiên tòa Hỏi ngun đơn – Cơng ty Kim Lân - Cơng ty Kim Lân có nhận số tiền theo hai uỷ nhiệm chi vào tài khoản hay khơng? - Căn theo bảng kê tính lãi Công ty Kim Lân lập, quý Công ty vào đâu để áp dụng mức lãi suất 0.75%/tháng thời hạn tính lãi cho đơn hàng - Tại bên nguyên đơn nhận khoản tiền hàng từ hai uỷ nhiệm chi biên đối chiếu công nợ lại không trừ số tiền - Tại bảng kê tính lãi Cơng ty Kim Lân có tương ứng nằm phần tiền hành thiếu khơng? - Căn theo hợp đồng kí kết hai bên thoả thuận việc tốn thực Cơng ty Nhật linh nhận Hóa đơn GTGT tương ứng với đơn hàng vây Công ty Kim lâm không chuyển Hóa đơn cho Cơng ty Nhật Linh - Tại Cơng ty Kim Lân khơng cung cấp hố đơn chứng từ nói lại u cầu Cơng ty Nhật Linh toán theo hạn? Hỏi bị đơn – Công ty Nhật Linh - Khi Công ty TNHH Kim Lân huy động thêm vốn, ông Linh Cơng ty TNHH Nhật Linh có đầu tư thêm tiền, tài sản vào cơng ty hay khơng? - Việc Ơng Tuấn làm giấy xác nhận cam kết trả lại tài sản cho ông Linh Công ty Nhật Linh ông có biết hay không? - Công ty Kim Lân có sử dụng nhà xưởng, máy móc, nhà điều hành, nhà ăn, kho tàng, trạm biến áp, hạ tầng sở xây dựng mảnh đất 11.735,4m2 không? - Cơng ty Kim Lân có góp thêm vốn đầu tư xây dựng cơng trình đất hay khơng? - Trong họp ngày 17/5/2013 hai bên, Công ty Kim Lân đồng ý để công ty Nhật Linh kiểm kê, thống kê tồn tài sản đất ký xác nhận để Công ty Nhật Linh di dời tài sản, thực tế Cơng ty Kim Lân lại khơng ký biên thống kê tài sản mà Công ty Nhật Linh lập? V BẢN LUẬN CỨ BẢO VỆ CHO BỊ ĐƠN Kính thưa: Quý vị Hội đồng xét xử Quý vị đại diện Viện kiểm sát Quý vị luật sư đồng nghiệp tồn thể q vị có mặt phiên tòa hơm Tơi Luật sư A, đến từ Cơng ty luật TNHH X - Đồn Luật sư thành phố Hà Nội Nhận yêu cầu Công ty TNHH Nhật Linh chấp thuận Tòa án nhân nhân huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh Tôi có mặt phiên tòa với tư cách người bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp cho thân chủ bị đơn Công ty Nhật Linh vụ tranh chấp kinh doanh thương mại với Công ty Kim Lân Qua nghiên cứu hồ sơ vụ án, qua phần hỏi đáp cơng khai, trực tiếp phiên tòa ngày hơm nay, tơi xin trình bày quan điểm sau: Về pháp lý cho yêu cầu nguyên đơn: Nguyên đơn đưa quan điểm bị đơn vi phạm nghĩa vụ toán Là khơng có Căn theo Điều 2.2 hợp đồng nguyên tắc hai bên thoả thuận, Điều khoản tốn bao gồm hai điều kiện vòng tháng bên mua tức nguyên đơn cung cấp đủ giấy tờ, phiếu nhập kho, hoá đơn VAT, giấy đề nghị toán, báo giá chi tiết Các điều kiện có giá trị pháp lý ràng buộc với hai bên Tuy nhiên, vào hồ sơ vụ án, nguyên đơn cung cấp phiếu nhập kho, uỷ nhiệm chi, biên đối chiếu cơng nợ biên tính tốn chưa hợp lý, biên chưa có chữ kí xác nhận bị đơn Điều kiện giấy tờ cung cấp chưa đủ, đương nhiên bị đơn khơng thể toán cho nguyên đơn hạn thoả thuận Như vi phạm luật kế toán năm 2003 luật thuế giá trị gia tăng năm 2008 ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi bị đơn( không khấu trừ thuế) cụ thể: Căn theo BLDS 2005 điều 294 thực nghĩa vụ dân có Điều kiện, điều kiện phát sinh bên có nghĩa vụ phải thực nghĩa vụ, bên nguyên đơn chưa đáp ứng đủ điều kiện nói Như vậy, bên bị đơn khơng thể tốn cho bên ngun đơn lỗi ngun đơn, bên bị đơn hồn tồn khơng có ý định từ chối tốn mà chưa tốn chưa đáp ứng đủ điều kiện thoả thuận Mặt khác, công ty Kim Lân bên khởi kiện đó, điều 165, 79 Bộ luật TTDS nguyên đơn có nghĩa vụ chứng minh đưa chứng chứng minh cho yêu cầu hợp pháp nhiên tài liệu nguyên đơn đưa chưa xác chưa hợp pháp Việc tính tốn số tiền nợ tiền lãi có nhiều điểm chưa hợp lí, trái với hợp đồng nguyên tắc hai bên thoả thuận không với số công nợ thực tế Nguyên đơn công nhận tính xác hợp lý phiếu nhập kho, uỷ nhiệm chi, bảng kê tính lãi Do đó, Luật sư có ý kiến yêu cầu khởi kiện nguyên đơn sau: - Phiếu nhập kho có thời hạn gần 25/02/2016: thời hạn tốn tháng đến 25/8/2016 bị đơn hết hạn phải toán Trong ngày 10/7/2016 công ty Kim Lân gửi đơn khởi kiện Vậy thời hạn toán đến hạn Đến thời hạn nộp đơn khởi kiện thời hạn tốn theo phiếu nhập kho xa bị đơn trễ hạn toán 05 ngày Điều trái với Khoản điều hợp đồng nguyên tắc - Uỷ nhiệm chi chứng từ ngân hàng cung cấp, việc chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng thực nên việc Cơng ty Nhật Linh tốn số tiền hai uỷ nhiệm chi cho Nguyên đơn xác hợp lý, có pháp luật Công ty Kim Lân nhận tiền vào tài khoản theo chứng thân chủ cung cấp phiên tòa ngày hơm Tuy nhiên biên đối chiếu công nợ ngày 25/02/2016 lại không trừ khoản tiền Mặt khác, việc tính tốn số tiền nợ 3.270.212.570 đồng khơng có bảng kê cụ thể hình thành, hàng hố thay đổi theo giá thị trường biên chốt cơng nợ nêu vô lý - Nguyên đơn yêu cầu đơn khởi kiện số tiền 3.270.212.570 hai biên đối chiếu công nợ lại 3,250,319,430 3,177,970,970 Sau lại thay đổi nội dung yêu cầu khởi kiện với số khác Mặt khác giấy tờ, hoá đơn, báo giá chi tiết nguyên đơn lại khơng cung cấp đủ, việc xác định tính xác yêu cầu khởi kiện nguyên đơn Tôi đề nghị HDXX áp dụng điều 79 Bộ luật tố tụng dân 2005 để xác định nguyên đơn không cung cấp chứng chứng minh yêu cầu theo đơn khởi kiện Yêu cầu Công ty Nhật Linh với Công ty Kim Lân Trong biên làm việc ngày 17/5/2016, công ty Nhật Linh có ý kiến việc thống kê chị tiết tài sản đất Công ty Kim Lân việc trình tự chuyển tài sản cơng ty Kim Lân đồng ý số tài sản đất thuộc Nhật Linh Trong đó, phiên tòa ngày hơm Cơng ty Kim Lân lại cho số tài sản đất thuộc quyền sở hữu Việc đòi lại tài sản cơng ty Nhật Linh hồn tồn có pháp luật Cơng ty Kim Lân có cơng văn u cầu thân chủ tơi phải di dời tồn hoạt động sản xuất, kinh doanh công ty khỏi đất công ty Kim Lân Tuy nhiên, không hợp tác với công ty Nhật Linh Mà cơng ty Kim Lân nhiều lần xâm phạm quyền sử dụng tài sản Nhật Linh Hành vi công ty Kim Lân hành vi xâm phạm đến quyền lợi ích cơng ty Nhật Linh Vì lý lẽ trên, kính đề nghị Hội đồng xét xử bác toàn yêu cầu nguyên đơn thân chủ đồng thời chấp nhận yêu cầu phản tố công ty Nhật Linh, buộc cơng ty Kim Lân hồn trả lại tồn tài sản công ty Nhật Linh đất công ty Kim Lân Kính thưa Hội đồng xét xử, tồn quan điểm tơi để bảo vệ cho thân chủ công ty TNHH Nhật Linh Kính đề nghị Hội đồng xét xử lưu tâm xét xử Tôi xin trân trọng cám ơn Hội đồng xét xử quý vị có mặt phiên tòa ngày hơm ý lắng nghe Trên quan điểm để bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp cho nguyên đơn Kính mong Hội đồng xét xử lưu tâm xem xét Tôi xin trân trọng cám ơn! VI NHẬN XÉT DIỄN ÁN Nhận xét tổng thể buổi diễn án: Nhận xét tố tụng Nhận xét nội dung Nhận xét vai diễn Chủ tọa phiên tòa: Hội thẩm nhân dân: Đại diện Viện Kiểm sát: Luật sư bảo vệ nguyên đơn: Nguyên đơn Luật sư bảo vệ bị đơn Bị đơn: Người tham gia khác: ... NHẬN XÉT DIỄN ÁN BÀI THU HOẠCH DIỄN ÁN HỒ SƠ TÌNH HUỐNG DÂN SỰ SỐ LS.DS 06 – B3.TH1-DA2/DS Họ tên: Mã học viên: Lớp: Vai trò: Luật sư cho Bị đơn I NỘI DUNG SƠ BỘ Quan hệ pháp luật tranh... ty Kim Lân đồng ý số tài sản đất thu c Nhật Linh Trong đó, phiên tòa ngày hơm Cơng ty Kim Lân lại cho số tài sản đất thu c quyền sở hữu Việc đòi lại tài sản cơng ty Nhật Linh hồn tồn có pháp luật... Cơng ty TNHH Nhật Linh Tòa án nhân dân huyện Thu n Thành, tỉnh Bắc Ninh - Ngày 21/8/2016, Tòa án ND huyện Thu n Thành tỉnh Bắc Ninh thông báo thụ lý vụ án số 05/2016/TB-TLVA Trong trình Tòa thụ
- Xem thêm -

Xem thêm: Thu hoạch hồ sơ dân sự số 13 HVTP, Thu hoạch hồ sơ dân sự số 13 HVTP

Từ khóa liên quan