Luyện từ và câu lớp 5

18 651 1
  • Loading ...
1/18 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/09/2013, 01:10

Thứ ba, ngày 17 tháng 11 năm 2009 Luyện từ câu Đặt câu với quan hệ từ thìHọc sinh lười học thì thế nào cũng nhận điểm kém. Đặt câu với quan hệ từ bằng Câu chuyện bạn kể rất hấp dẫn vì bạn kể bằng tất cả tâm hồn mình. Thứ ba, ngày 17 tháng 11 năm 2009 Luyện từ câu Mở rộng vốn từ: Bảo vệ môi trường Khu bảo tồn đa dạng sinh học là nơi lưu giữ được nhiều loại động vật thực vật. Rừng nguyên sinh Nam Cát Tiên là khu bảo tồn đa dạng sinh học vì rừng có động vật, có thảm thực vật rất phong phú. Bài 1: Qua đoạn văn, em hiểu “ khu bảo tồn đa dạng sinh học ” là gì? Rừng bán thường xanh. Rừng nguyên sinh. Rừng thường xanh. [...]... 2009 Luyện từ câu Mở rộng vốn từ: Bảo vệ môi trường Bài 2: Xếp các từ ngữ chỉ hành động nêu trong ngoặc đơn vào nhóm thích hợp: a) Hành động bảo vệ môi trường: trồng cây trồng rừng phủ xanh đồi trọc b) Hành động phá hoại môi trường: phá rừng, đánh cá bằng mìn xả rác bừa bãi; đốt nương săn bắn thú rừng đánh cá bằng điện buôn bán động vật hoang dã Thứ ba, ngày 17 tháng 11 năm 2009 Luyện từ câu. .. nương săn bắn thú rừng đánh cá bằng điện buôn bán động vật hoang dã Thứ ba, ngày 17 tháng 11 năm 2009 Luyện từ câu Mở rộng vốn từ: Bảo vệ môi trường Bài 3: Chọn một trong các cụm từ ở bài tập 2 để làm đề tài ( M: phủ xanh đồi trọc), Em hãy viết một đoạn văn khoảng 5 câu về đề tài đó . tháng 11 năm 2009 Luyện từ và câu Đặt câu với quan hệ từ thìHọc sinh lười học thì thế nào cũng nhận điểm kém. Đặt câu với quan hệ từ bằng Câu chuyện bạn kể. ngày 17 tháng 11 năm 2009 Luyện từ và câu Mở rộng vốn từ: Bảo vệ môi trường Bài 2: Xếp các từ ngữ chỉ hành động nêu trong ngoặc đơn vào nhóm thích hợp: a)
- Xem thêm -

Xem thêm: Luyện từ và câu lớp 5, Luyện từ và câu lớp 5, Luyện từ và câu lớp 5

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn