GIÁO ÁN TOÁN LỚP 2- TUAN 1 - 5 (CKTKN)

20 1,421 6
  • Loading ...
1/20 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/09/2013, 11:10

Tuần 1 Ôn tập các số đến 100 I. MỤC TIÊU: - Biết đếm, đọc, viết các số từ 0 đến 100 ( Khuyến khích HS khá giỏi đếm và viết ngược lại từ 100 - 0 ). - Nhận biết được các số có một chữ số,các số có hai chữ số,số lớn nhất, số bé nhất có 1 chữ số, số lớn nhất, bé nhất có hai chữ số ;số liền trước, số liền sau của số. - Bài tập cần làm BT1,2,3. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - Viết ND BT1 vào bảng phụ. - Làm bảng ô vuông, cắt thành 5 băng giấy, mỗi băng có 2 dòng và ghi các số như bài tập 2. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC: Hoạt động dạy Hoạt động học A.Kiểm tra bài cũ: Kiểm tra đồ dùng học tập của HS. GV nêu yêu cầu học môn toánlớp 2. B. Bài mới: Giới thiệu: Nêu vấn đề - Ôn tập các số đến 100. Phát triển các hoạt động  Hoạt động 1: Củng cố về số có 1 chữ số, số có 2 chữ số. Số lớn nhất, số bé nhất có 1 chữ số, số lớn nhất, bé nhất có 2 chữ số. Bài 1: - GV yêu cầu HS nêu đề bài - GV treo bảng phụ và hướng dẫn - Chốt: Có 10 số có 1 chữ số là: 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9. Số 0 là số bé nhất có 1 chữ số. Số 9 là số lớn nhất có 1 chữ số. Bài 2: - GV chia lớp thành 5N, phát cho mỗi nhóm 1 băng giấy, yêu cầu HS ghi tiếp các số có 2 chữ số còn thiếu.  Hoạt động 2: Củng cố về số liền trước, số liền sau. Lắng nghe - HS đọc đề , nêu yêu cầu. - HS làm bài vào vở, 1HS lên bảng làm - Cả lớp nhận xét. - HS đọc đề, nêu yêu cầu. - Đại diện các nhóm lên trình bày trên bảng theo theo thứ tự, ghép thành bảng số từ 0 – 99. - Cả lớp nhận xét - 1số HS đọc lại bảng số. - HS nhìn vào bảng số làm câu a,b: Bài 3: - GV hướng dẫn HS viết số liền trước và số liền sau. C. Hoạt động tiếp nối : -Trò chơi: Tìm số liền trước và liền sau của số: 25 và 32. - Dặn dò HS đọc và viết lại các số có 2 chữ số. - GV nhận xét, tuyện dương. - HS đọc đề - HS làm bài vào vở - 1số HS nêu KQ - Cả lớp nhận xét. - HS tham gia chơi -------------------  -------------------- Toán Tiết 2 : Ôn tập các số đến 100 (tiếp theo) A-Mục tiêu: **Giúp HS : - Biết viết số có hai chữ số thành tổng của số chục và số đơn vị, thứ tự của các số. - Biết so sánh các số trong phạm vi 100. - HS khá giỏi : Làm được BT số 5. II.Đồ dùng dạy học : - GV: Kẻ sẵn bảng phụ nội dung bài tập 1. Hoạt động dạy Hoạt động học 1.Kiểm tra bài cũ:Ôn tập các số đến 100. GV nhận xét ghi điểm 2. Bài mới: Giới thiệu: Trong giờ học toán hôm nay, chúng ta tiếp tục ôn tập các số đến 100.  Hoạt động 1: Củng cố về đọc, viết, phân tích số. Bài 1:Viết (theo mẫu) - GV đính bảng phụ đã kẻ sẵn NDBT1 lên bảng hướng dẫn cách làm và yêu cầu HS thảo luận nhóm 4.  Hoạt động 2: So sánh các số Bài 3: Điền dấu <, >, = . - GV viết lên bảng: 34 38 và yêu cầu HS điền dấu.GV hỏi: + Vì sao? - 2 HS nêu các số có 2 chữ số. - 2 HS làm miệng bài 3(SGK). - HS lắng nghe. - HS đọc đề, nêu yêu cầu bài tập. - HS TL theo nhóm 4, làm bài trong bảng nhóm. Đại diện các nhóm lên trình bày. - Cả lớp theo dõi nhận xét - bổ sung. - HS đọc đề, nêu yêu cầu. - HS điền dấu < + Nêu lại cách so sánh các số có 2 chữ số. - GV theo dõi hướng dẫn HS còn chậm. - NX – Tuyên dương Bài 4: Viết các số 33, 54, 45, 28 theo thứ tự: a. Từ bé đến lớn. b. Từ lớn đến bé. Bài 5: Viết số thích hợp vào ô trống. - GV tổ cho HS chơi trò chơi: “ nhanh mắt, nhanh tay”. - GV đính 2 băng giấy có viết ND bài tập - GV HD cách chơi và yêu cầu HS TLN 1’ - GV mời 2N lên bảng. - Khi GV hô “bắt đầu” 3. Củng cố - Dặn dò: - Qua các bài tập các em đã biết so sánh các số có 2 chữ số, số nào lớn hơn, bé hơn. - Các em về xem lại các BT đã làm. - GV nhận xét, tuyên dương. HS thực hiện NXBS - 3 HS lên bảng làm, cả lớp làm bài vào vở. - HS nhận xét bài trên bảng. - HS đọc đề, nêu yêu cầu. - HS sắp xếp vào bảng nhóm, đại diện nhóm lên trình bày và đọc kết quả. - Cả lớp nhận xét và chọn nhóm làm đúng, nhanh - HS đọc đề, nêu yêu cầu. HS TLN5 -2N lên bảng chơi, mỗi nhóm 5em, chơi theo hình thức tiếp sức. - Các nhóm còn lại theo dõi nhận xét, chọn nhóm thắng cuộc. Toán Tiết 3 : Số hạng - Tổng A-Mục tiêu: **HS biết : - Số hạng ; tổng. - Thực hiện phép cộng các số có hai chữ số không nhớ trong phạm vi 100. - Giải bài toán có lời văn bằng một phép cộng. - Khuyến khích HS khá giỏi tự tóm tắt đề toán trước khi giải ( BT3 ). B-Đồ dùng dạy học: - Vở bài tập. C-Các hoạt động dạy học: Hoạt động dạy Hoạt động học I-Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ: BT3/4 HS làm bảng Nhận xét - Ghi điểm II-Hoạt động 2: Bài mới 1-Giới thiệu bài: Ghi bảng Lắng nghe, nhắc lại đề bài 2-Giới thiệu Số hạng và Tổng: -GV ghi bảng: 35 + 24 = 59 HS đọc. -GV nêu trong phép cộng này 35 gọi là số hạng -> ghi. Tương tự với số 24 ., 59 là kết quả của phép cộng gọi là tổng -> ghi. Nhiều HS nhắc lại. -Hướng dẫn HS đặt phép tính cột dọc -> Tính 35  số hạng 24  số hạng 59  tổng Lưu ý cho HS: 35 + 24 cũng gọi là tổng. Tương tự cho VD: 63 + 15 HS nhắc lại các thành phần trong phép tính. 3-Thực hành: -BT 1: GV hướng dẫn HS nêu cách làm Muốn tìm tổng ta làm ntn? -GV kết luận, tuyên dương HS làm-Nhận xét Trả lời, nhận xét - BS -BT 2: Gọi HS đọc yêu cầu bài Hướng dẫn HS đặt phép tính đúng thẳng cột, thẳng dòng. Viết dấu +, kẻ dấu gạch ngang. Đọc - Làm - Nhận xét Lớp làm bảng con -BT 3: Gọi HS đọc đề toán Hướng dẫn HS nêu đề toán - tóm tắt - giải Tóm tắt: Sáng: 12 xe đạp Chiều: 20 xe đạp Đọc -HS khá, giỏi biết cách tóm tắt đề bài toán -Mời 1 HS giải bài toán - dưới lớp làm VBT - GV kết luận, chấm một số bài - Nhận xét, ghi điểm. Tuyên dương - Nhận xét, bổ sung III-Hoạt động tiếp nối : Củng cố-Dặn dò -Trò chơi: Thi đua viết phép cộng và tính tổng nhanh các số hạng đều bằng 24. - Nhận xét. -2 nhóm tham gia -Về nhà xem lại bài - Chuẩn bị bài sau Toán Tiết 4 : Luyện tập A-Mục tiêu: **Giúp HS : - Biết cộng nhẩm các số tròn chục có hai chữ số. - Biết tên gọi, thành phần và kết quả của phép cộng. - Biết thực hiện phép cộng các số có hai chữ số không nhớ trong phạm vi 100. ? xe đạp ( Dành cho HS khá - giỏi ) - Biết giải toán bằng một phép cộng. - Đối với HS khá, giỏi : Làm bài tập số 5. B-Đồ dùng dạy học: - Giáo án, SGK, VBT toán 2 tập 1, bảng phụ ghi bài tập 1 C-Các hoạt động dạy học: Hoạt động dạy Hoạt động học I-Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ **Đặt tính rồi tính tổng. Biết: - Các số hạng là 42 và 36; 53 và 22 HS giải bảng - Gọi tên các thành phần trong phép tính HS trả lời miệng Nhận xét - Ghi điểm. II-Hoạt động 2: Bài mới 1/ GV giới thiệu bài mới : . - GV ghi tiêu đề bài lên bảng, gọi 2 HS nhắc lại 2/ Thực hành Thực hiện *BT1 : - GV treo bảng phụ, gọi HS lên bảng làm (mỗi HS một cột) cho HS tự làm HS thực hiện Nhận xét, BS - Hướng dẫn HS nêu tên gọi các thành phần trong phép tính cộng. *BT2 ( cột 2 ) : - Cho Hs làm miệng *BT3/6 : (bỏ bài b) - GV gọi 2 HS đọc đề bài toán và hỏi : 1/ Bài toán yêu cầu gì? - GV nhận xét, chốt ý Nhận xét - BS Trả lời Đặt tính rồi tính Nhận xét - BS *BT4/6 HDHS nêu và hướng dẫn HS khai thác đề toán : 1/ Bài toán cho biết điều gì? 2/ Bài toán yêu cầu gì? - Gọi 1 HS lên bảng giải, dưới lớp làm vào vở BT - GV nhận xét, tuyên dương. - GV chấm một số bài, nhận xét. HS trả lời - NXBS HS thực hiện - NXBS Lắng nghe III-Hoạt động tiếp nối : Hoạt động tiếp nối -Trò chơi: Điền nhanh, đúng các số vào ô trống - BT5 - Nhận xét -Về nhà xem lại bài - Chuẩn bị bài sau Đối tượng là HS khá, giỏi -------------------  -------------------- Toán Tiết 5 : Đề - xi - mét. A-Mục tiêu: **Giúp HS biết : - Đề-xi-mét là một đơn vị đo độ dài ; tên gọi, kí hiệu của nó ; biết quan hệ giữa dm và cm, ghi nhớ 1dm = 10cm - Nhận biết được độ lớn của đơn vị đo dm ; so sánh độ dài đoạn thẳng trong trường hợp đơn giản ; thực hiện phép cộng, trừ các số đo độ dài có số đo là đề -xi-mét. - Đối với HS khá giỏi KK giải BT 3. B-Đồ dùng dạy học: - Thước đo, 1 băng giấy dài 10 cm. C-Các hoạt động dạy học: Các hoạt động dạy Các hoạt động học I-Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ - Gọi HS làm BT 4/6. Nhận xét - Ghi điểm. HS giải bài II-Hoạt động 2: Bài mới 1-Giới thiệu bài: Đề-xi-mét - Ghi bảng 2-Giới thiệu đơn vị đo đề-xi-mét (dm): GV yếu cầu HS đo băng giấy dài 10 cm Thực hành đo Băng giấy dài mấy cm? Trả lời - GV nói 10 cm còn gọi là 1 đề - xi - mét - Đề-xi-mét viết tắt là dm và ghi bảng HS đọc nhiều lần 10 cm = 1 dm 1 dm = 10 cm - Hướng dẫn HS nhận biết các đoạn thẳng có độ dài 1 dm, 2 dm, 3 dm trên một thước thẳng. 3-Thực hành: *BT 1/7: - Gọi 2 HS đọc yêu cầu - Hướng dẫn HS quan sát hình vẽ ở SGK Thực hiện Quan sát - HS so sánh Trả lời miệng -Nhận xét -BT 2/7: Hướng dẫn HS làm dựa theo mẫu - GV nhận xét *Lưu ý kết quả kèm theo đơn vị. Gọi 2 HS làm trên bảng, dưới lớp làm bảng con. Nhận xét III-Hoạt động 3: Hoạt động tiếp nối -1 dm = ? cm ; 10 cm = ? dm. - Nhận xét. -Về nhà xem lại bài - Chuẩn bị bài sau Trả lời Lắng nghe -------------------  -------------------- Tuần 2 : Toán Tiết 6 : Luyện tập. A-Mục tiêu: *Học sinh biết : - Quan hệ giữa dm và cm để viết số đo có đơn vị làm cm thành dm và ngược lại trong trường hợp đơn giản . - Nhận biết được độ dài đề-xi-mét trên thước thẳng. - Ước lượng độ dài trong trường hợp đơn giản. - Vẽ được đoạn thẳng có độ dài 1dm. - Đối với HS khá, giỏi : khuyến khích các em làm cột 3 của BT 3. B-Đồ dùng dạy học: - Thước có vạch chia cm và từng chục cm. C-Các hoạt động dạy học: Các hoạt động dạy Các hoạt động học I-Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ: BT 2/7 Giải bảng. Nhận xét – Ghi điểm II-Hoạt động 2: Luyện tập -BT 1/8: a. Hướng dẫn HS tự làm. Làm vở BT b. Hướng dẫn tìm trên thước. c. Hướng dẫn HS vẽ. Nhận xét- BS -BT 2/8: a.Thảo luận nhóm Lên chỉ trên thước b. Điền vào vở Làm vở BT Cho HS ghi nhớ: 2 dm = 20 cm -BT 3/8: Hướng dẫn HS làm theo nhóm. 2 nhóm làm Nhận xét. -BT 4/8: Cho HS trao đổi ý kiến, tranh luận để lựa chọn và quyết định nên điền cm hay dm? - GV kết luận – Tuyên dương. III-Hoạt động 3 : Hoạt động tiếp nối 5 dm = ? cm ; 30 cm = ? dm. - Nhận xét – Về nhà xem lại bài – Chuẩn bị bài sau Đại diện làm. Nhận xét. -------------------  -------------------- Toán Tiết 7 : Số bị trừ - Số trừ - Hiệu A-Mục tiêu: *Học sinh biết : - Số bị trừ - Số trừ - Hiệu. - Thực hiện phép trừ các số có hai chữ số không nhớ trong phạm vi 100. - Giải toán bằng một phép trừ. *Đối với HS khá, giỏi : - Khuyến khích làm các bài tập còn lại. B-Đồ dùng dạy học: - Bngr phụ ghi BT1. C-Các hoạt động dạy học: Hoạt động dạy Hoạt động học I-Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ - BT /8. -Nhận xét – Ghi điểm. Giải bảng con II-Hoạt động 2: Bài mới 1-Giới thiệu bài: Ghi bảng Lắng nghe, nhắc lại. 2-Giới thiệu: Số bị trừ - Số trừ - Hiệu. -GV ghi: 59 – 35 = 24 HS đọc phép tính -GV chỉ và nói: 59 gọi là SBT _Ghi -GV chỉ và nói: 35 là ST _ Ghi -GV chỉ và nói: 24 gọi là Hiệu _ Ghi Lắng nghe Gọi HS nhắc lại -Hướng dẫn HS làm phép trừ theo cột dọc 59  Số bị trừ 35  Số trừ 24  Hiệu HS nhắc lại tên gọi các thành phần trong phép tính trừ. -Lưu ý: 59 – 35 cũng là Hiệu -Tương tự với phép tính 79 – 46 3-Thực hành: - BT 1: Gọi HS đọc yêu cầu bài HS đọc +Muốn tìm hiệu ta làm ntn? - Cho HS chơi “Trò chơi tiếp sức” – Chia lớp thành 2 đội - Treo bảng phụ - Phổ biến luật - Nhận xét – Tuyên dương Trả lời – NXBS Lắng nghe – T. gia -BT 2: GV hướng dẫn HS nêu cách làm Đọc đề-Tự làm +Hỏi tên gọi thành phần và kết quả trong phép tính trừ. Giải bảng con +Lưu ý cách đặt tính: 79 25 54 -BT 3 : - Hướng dẫn HS khai thác đề toán. HS đọc đề +BT cho biết gì? Trả lời – NXBS +BT hỏi gì? +Hướng dẫn HS giải 1 HS lên bảng giải – Dưới lớp làm VBT III-Hoạt động 3: Hoạt động tiếp nối -Gọi HS đọc tên và nêu tên các thành phần trong phép tính: 55- 22 = 33 Nhận xét-Sửa HS trả lời - Nhận xét –Về nhà xem lại bài – Chuẩn bị bài sau Toán Tiết 8 : Luyện tập A-Mục tiêu: - Biết trừ nhẩm số tròn chục có 2 chữ số. - Biết thực hiện phép trừ các số có 2 chữ số không nhớ trong phạm vi 100. - Biết giải bài toán1 phép trừ. *Đối với HS khá, giỏi : hoàn thành BT5. B-Đồ dùng dạy học: Vở BT, Bảng con. C-Các hoạt động dạy học: Hoạt động dạy Hoạt động học I-Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ **BT 2 79 15 64 38 12 26 67 33 Gọi tên các thành phần trong phép trừ Làm bảng con. -Nhận xét – Ghi điểm II-Hoạt động 2: Thực hành -BT 1 88 36 52 49 15 34 64 44 20 96 12 84 Làm bảng con Gọi HS nêu đâu là SBT, ST, H? - Nhận xét – Tuyên dương. HS trả lời. -BT 2/10: ( cột 1, 2 ) Bài yêu cầu gì? Nhẩm Trả lời – NXBS Nhẩm miệng -BT 3/10: Bài toán yêu cầu gì? Trả lời-NXBS 3 nhóm – Đại diện lên bảng làm -BT 4/10: GV hỏi -Bài toán cho biết gì? -Bài toán hỏi gì? Thực hiện -Hướng dẫn HS tóm tắt – Giải Nhận xét – BS III-Hoạt động 3: Hoạt động tiếp nối - Nhận xét. Về nhà xem lại bài – Chuẩn bị bài sau --------------------------------------- Toán Tiết 9 : Luyện tập chung A-Mục tiêu: *Học sinh biết : - Đếm, đọc, viết các số trong phạm vi 100. - Viết các số liền trước, liền sau của một số cho trước. - Làm tính cộng, trừ các số các số có 2 chữ số không nhớ trong phạm vi 100. - Giải bài toán bằng một phép cộng. **Đối với HS khá, giỏi : KK các em làm các bài tập còn lại (BT2e,g;BT3 cột 3 ) B-Đồ dùng dạy học: - Bảng phụ, thẻ cài, bút dạ. C-Các hoạt động dạy học: Hoạt động dạy Hoạt động học I-Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ 84 31 77 53 59 19 HS làm bảng Nhận xét – Ghi điểm. II-Hoạt động 2: Luyện tập chung -BT 1: Gọi HS nêu cách làm Làm miệng a. Từ 40  50: 40, 41, 42, 43, …50 Nhận xét b. Từ 68  70: 68, 69, 70, 71, .74 Viết số - Tự làm c. Tròn chục và bé hơn 50: 10, 20, 30, 40 - BT 2: Bài yêu cầu gì? - Cho HS tham gia trò chơi tiếp sức - Phổ biến luật. - Nhận xét – Tuyên dương Nhận xét – BS Tham gia trò chơi -BT 3/11: Gọi HS nêu yêu cầu bài Làm bảng con. -BT 4/11: Gọi HS đọc đề bài. Cá nhân +Bài toán cho biết gì? Trả lời – NXBS +Bài toán hỏi gì? Tóm tắt: Giải: Cá nhân làm bảng HS giải vở III-Hoạt động 3: Hoạt động tiếp nối -Nêu tên gọi các thành phần trong phép tính: 35 – 24 = 11 HS nêu - Nhận xét. –Về nhà xem lại bài – Chuẩn bị bài sau -------------------  -------------------- [...]... tiêu: - ọc, viết số có 2 chữ số, viết số liền trước, số liền sau -Kỹ năng thực hiện phép tính cộng và phép trừ trong phạm vi 10 0 -Giải bài toán bằng 1 phép tính Đo và viết số đo độ dài đoạn thẳng B-Đề 1- Viết các số: a- Từ 70 đến 80 b- Từ 89 đến 95 2a- Số liền trước của 61 là: b- Số liền sau của 99 là: 3-Tính: 42 84 60 66 54 31 25 16 5 23 4-Mai và Hoa làm được 36 bông hoa, riêng Hoa làm được 16 bông... rồi tính: 2-Thực hành: -BT 1/ 12: bài toán yêu cầu làm gì? Điền số Làm miệng -BT 2 /12 : 1 HS nêu yêu cầu của bài Thực hiện Làm bảng con - GV nhận xét -BT 3 /12 ( cột 1 ): Tính nhẩm - Cho HS làm theo nhóm -BT 4 /12 : Hướng dẫn HS quan sát và hỏi : 1. Đồng hồ chỉ mấy giờ ? - GV nhận xét III-Hoạt động 3: Hoạt động tiếp nối - Khuyến khích HS khá, giỏi làm các bài tập còn lại của bài 1 và 3 - Nhận xét -Về nhà xem... Hoạt động 2: Thực hành Bài 1: - Yêu cầu HS đọc đề bài - gv quan sát, hướng dẫn Bài 3: - Hướng dẫn HS phân tích đề toán - KK học sinh khá giỏi tóm tắt đề toán - 1 HS lên bảng giải - GVNX – Tuyên dương - 4 Củng cố – Dặn dò - Làm bài 1, Chuẩn bị luyện tập -HS nhắc lại + -HS nêu đề bài, tự làm cùng kt kết quả -Làm tính cộng, 1 HS thực hiện trên bảng - Phân tích đề - NXBS - Dưới lớp làm bảng con ... Khởi động - Hát 2 Bài cũ (9 cộng với 1 số HS làm các bài sau: 17 + 9 35+ 9 15 + 9 -HS đặt tính rồi tính 9+29 - HS đọc bảng công thức 9 cộng với 1 số 3 Bài mới Giới thiệu: Nêu vấn đề - Học phép cộng 29 + 5 Phát triển các hoạt động  Hoạt động 1: Giới thiệu phép cộng 29 + 5 - Hoạt động lớp - Nêu bài toán (vừa nêu vừa đính bảng)  ĐDDH: Que tính, bản - GV đính 5 que tính rời dưới 9 que tính rời -HS đọc lại... học: - 4 bó que tính, 10 que rời, bảng gài C-Các hoạt động dạy học: Hoạt động dạy Hoạt động học I-Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ: Gọi HS làm BT 1/ 12 9 + … = 10 2 + … = 10 1 + … = 10 8 + … = 10 Nhận xét, ghi điểm II-Hoạt động 2: 1- Giới thiệu bài: .Ghi bảng 2-Giới thiệu phép cộng 26 + 4: -GV giơ 2 bó que tính và hỏi "Có mấy chục que tính?" -GV gài vào bảng -GV giơ tiếp 6 que và hỏi "Có mấy que?" -GV gài... cho HS thi đặt đề toán (giống bài 1) rồi giải - Chuẩn bị bài 29+ 45 Toán 49 + 25 I Mục tiêu Biết cách thực hiện phép cộng có nhớ trong phạm vi 10 0 dạng 49 + 25 Biết giải bài toán bằng một phép cộng - Rèn làm tính đúng II Chuẩn bị - GV: Bảng cài, que tính, bảng phụ - HS: que tính III Các hoạt động Hoạt động dạy Hoạt động học 1 Khởi động (1 ) 2 Bài cũ (3’) 29 + 5 - HS làm các phép tính -HS thực hiện + 79... -  -Toán Tiết 14 : Luyện tập A-Mục tiêu: - Biết cộng nhẩm dạng 9 + 1 + 5 - Biết thực hiện phép cộng có nhưo trong phạm vi 10 0, dạng 26 + 4; 36 + 24 - Biết giải bài toán bằng một phép cộng *Đối với HS khá, giỏi : khuyến khích HS làm các bài tập còn lại B-Đồ dùng dạy học: - VB Bài tập C-Các hoạt động dạy học: Hoạt động dạy Hoạt động học I-Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ - Cho HS... trả lời Toán Tiết 15 : 9 cộng với một số : 9 + 5 A-Mục tiêu: - Biết cách thực hiện phép cộng dạng 9 + 5, lập bảng 9 cộng với một số - Nhận biết trực giác về tính giao hoán của phép cộng - Biết giải bài toán bằng một phép tính cộng *Đối với HS khá, giỏi : làm các bài toán còn lại B-Đồ dùng dạy học: 20 que tính, bảng cài que tính C-Các hoạt động dạy học: Hoạt động dạy Hoạt động học I-Hoạt động 1: Kiểm... I-Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ - Cho HS làm bảng con: 35 81 5 9 -BT 2 /13 - Nhận xét, ghi điểm II-Luyện tập: -BT 1: Bài yêu cầu làm gì? 9 +1+ 6=? 7 + 3 +2 = ? -BT 2: Hướng dẫn HS đặt tính trên bảng con Lưu ý cho HS cách đặt tính và cách tính: 34 75 8 26 HS làm 5 62 HS giải Tính nhẩm Làm miệng HS tính trên bảng con 59 Nhận xét-Sửa 21 -Bt 3: Bài toán yêu cầu gì? Hướng dẫn HS lấy số đã cho cộng với số yêu... động 1: Kiểm tra bài cũ Bảng con -BT 4 : Nhận xét - Ghi điểm II-Hoạt động 2: Bài mới 1- Giới thiệu bài: Ghi bảng Lắng nghe 2-Giới thiệu phép cộng 9 + 5: -GV nêu: Có 9 que tính thêm 5 que nữa, hỏi có tất cả bao HS thực hành trên que tính nhiêu que? của mình -Hướng dẫn HS thực hiện theo hàng dọc: Trả lời, NXBS - H: 9 + 5 = ? 9 + 5 = 14 Như vậy: 5 + 9 = 14 GV ghi bảng 3-Hướng dẫn HS tự lập bảng cộng dạng . - 1số HS nêu KQ - Cả lớp nhận xét. - HS tham gia chơi -- -- - -- - -- - -- - -- - --  -- -- - -- - -- - -- - -- - -- - Toán Tiết 2 : Ôn tập các số đến 10 0 (tiếp theo) A-Mục. 1 và 3. - Nhận xét. -Về nhà xem lại bài - Chuẩn bị bài sau -- -- - -- - -- - -- - -- - --  -- -- - -- - -- - -- - -- - -- - Toán Tiết 13 : 26 + 4 ; 36 + 24 A-Mục tiêu: -
- Xem thêm -

Xem thêm: GIÁO ÁN TOÁN LỚP 2- TUAN 1 - 5 (CKTKN), GIÁO ÁN TOÁN LỚP 2- TUAN 1 - 5 (CKTKN), GIÁO ÁN TOÁN LỚP 2- TUAN 1 - 5 (CKTKN)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn