89 kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH thương mại và xây dựng khánh hưng

100 3 0
  • Loading ...
1/100 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2020, 15:02

Luận văn tốt nghiệp LỜI CAM ĐOAN Em xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng em, số liệu kết nêu luận văn tốt nghiệp trung thực xuất phát từ tình hình thực tế đơn vị thực tập Sinh viên Nguyễn Thị Tùng Linh NGUYỄN THỊ TÙNG LINH Lớp: CQ52/21.06 Luận văn tốt nghiệp MỤC LỤC NGUYỄN THỊ TÙNG LINH Lớp: CQ52/21.06 Luận văn tốt nghiệp DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Từ viết tắt TNHH MTV SXKD TNDN TGNH GTGT BĐS BĐSĐT TSCĐ DNSX DNTM DNNN NGUYỄN THỊ TÙNG LINH Từ viết thường Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Sản xuất kinh doanh Thu nhập doanh nghiệp Tiền gửi ngân hàng Giá trị gia tăng Bất động sản Bất động sản đầu tư Tài sản cố định Doanh nghiệp sản xuất Doanh nghiệp thương mại Doanh nghiệp nhà nước Lớp: CQ52/21.06 Luận văn tốt nghiệp LỜI MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Cùng với xu phát triển thời đại, kinh tế Việt Nam năm gần không ngừng tưng bước hội nhập vào kinh tế khu vực giới Bất doanh nghiệp mong muốn có chỗ đứng vững thị trường khơng ngừng phát triển Do việc tổ chức quản lý hạch toán kế toán phục vụ nhu cầu nắm bắt, thu thập xử lý thông tin để đánh giá kết hoạt động sản xuất kinh doanh yêu cầu tất yếu, giúp đơn vị kinh tế thấy quy mô, cách thức kinh doanh khả phát triển hay suy thoái doanh nghiệp, đưa định đắn kịp thời tương lai Đứng trước tình hình đó, Cơng ty TNHH thương mại xây dựng Khánh Hưng hiểu rằng, bên cạnh việc tìm biện pháp nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh việc tổ chức quản lý hạch toán kế toán yêu cầu thiết yêú, góp phần quan trọng vào việc quản lý sản xuất kinh doanh đưa định kinh tế đắn Đặc biệt, thông tin kết kinh doanh bán hàng chiếm vai trò quan trọng thơng tin kế tốn, thơng tin ln doanh nghiệp nhà đầu tư quan tâm Hơn hết, hồn thiện kế tốn bán hàng xác định kết kinh doanh nói riêng vấn đề thường xuyên đặt doanh nghiệp Việc hồn thiện kế tốn bán hàng xác định kết kinh doanh góp phần tăng tính cạnh trạnh, nâng cao chất lượng định doanh nghiệp, tăng minh bạch thơng tin tài Q trình thực tập cơng ty TNHH thương mại xây dựng Khánh Hưng hội cho em tiếp cận với thực tế cơng tác kế tốn cơng ty, đặc biệt cơng tác Kế tốn bán hàng xác định kết kinh doanh Cùng với bảo, hướng dẫn tận tình Ts Bùi Thị Thu Hương cán kế NGUYỄN THỊ TÙNG LINH Lớp: CQ52/21.06 Luận văn tốt nghiệp toán Phòng Tài – Kế tốn cơng ty, em có thêm hiểu biết định cơng ty cơng tác kế tốn cơng ty Ý thức tầm quan trọng cơng tác Kế tốn bán hàng xác định kết kinh doanh cơng ty nên sau q trình thực tập cơng ty, em định chọn đề tài nghiên cứu để viết luận văn cuối khóa “Kế tốn bán hàng xác định kết kinh doanh Công ty TNHH thương mại xây dựng Khánh Hưng” Mục đích nghiên cứu - Hệ thống làm rõ vấn đề Kế toán bán hàng xác định kết công ty TNHH thương mại xây dựng Khánh Hưng - Nghiên cứu mơ tả thực trạng kế tốn bán hàng xác định kết công ty TNHH thương mại xây dựng Khánh Hưng - Phân tích, đánh giá đề xuất số ý kiến nhằm hồn thiện kế tốn bán hàng xác định kết công ty Đối tượng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: nghiên cứu lý luận sở chuẩn mực kế toán Việt Nam (Vas), thơng tư 133, chế độ kế tốn hành công ty TNHH thương mại xây dựng Khánh Hưng - Phạm vi nghiên cứu: + Về nội dung: tập trung nghiên cứu thực trạng nội dung công tác bán hàng xác định kết công ty TNHH thương mại xây dựng Khánh Hưng góc độ kế tốn + Về khơng gian: Nghiên cứu công ty TNHH thương mại xây dựng Khánh Hưng khu vực Mê Linh, Hà Nội sản phẩm gạch xây dựng + Về thời gian: Nghiên cứu vấn đề lý luận khảo sát tài liệu thực trạng công ty TNHH thương mại xây dựng Khánh Hưng năm 2017 Phương pháp nghiên cứu Phương pháp luận: nghiên cứu sở phương pháp luận cảu chủ nghĩa vật biện chứng chủ nghĩa vật lịch sử NGUYỄN THỊ TÙNG LINH Lớp: CQ52/21.06 Luận văn tốt nghiệp Các phương pháp nghiên cứu cụ thể: Vận dụng phương pháp nghiên cứu lý thuyết, thực tế, phỏng vấn, tham khảo ý kiến chuyên gia,… - Thu thập tài liệu sơ cấp công ty TNHH thương mại xây dựng Khánh Hưng - Thu thâp tài liệu thứ cấp công ty TNHH thương mại xây dựng Khánh Hưng - Tổng hợp tài liệu thu thập làm luận chứng cho kết nghiên cứu: sử dụng phương pháp thống kê, mơ tả, phân tích định tính,… Kết cấu luận văn Chương 1: Những vấn đề đề tài Kế tốn bán hàng xác định kết cơng ty TNHH thương mại xây dựng Khánh Hưng Chương 2: Thực trạng kế toán bán hàng xác định kết công ty TNHH thương mại xây dựng Khánh Hưng Chương 3: Mợt số ý kiến hồn thiện kế toán bán hàng xác định kết công ty TNHH thương mại xây dựng Khánh Hưng Là sinh viên lần đầu tiếp cận với thực tế cơng tác kế tốn, trước đề tài có tính tổng hợp thòi gian hạn chế nên khơng thể tránh khỏi thiếu xót Em kính mong nhận giúp đỡ đánh giá, góp ý ban lãnh đạo, cán phòng kế tốn Cơng ty TNHH thương mịa xây dựng Khánh Hưng thầy cô giáo môn Học Viện Tài Chính, đặc biệt Ts Bùi Thị Thu Hương để em hồn thiện luận văn Em xin chân thành cảm ơn Hà nội, ngày 08 tháng 04 năm 2018 Sinh viên Nguyễn Thị Tùng Linh Lớp CQ52/21.06 NGUYỄN THỊ TÙNG LINH Lớp: CQ52/21.06 Luận văn tốt nghiệp NGUYỄN THỊ TÙNG LINH Lớp: CQ52/21.06 Luận văn tốt nghiệp CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ ĐỀ TÀI KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG KHÁNH HƯNG 1.1 Khái quát chung kế toán bán hàng xác định kết - Khái niêm + Bán hàng: Bán hàng giai đoạn cuối cùng trình hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Bán hàng việc chuyển đổi quyền sở hữu hàng hóa, thành phẩm cho khách hàng để thu tiền quyền thu tiền hay hàng hóa khác hình thành doanh thu bán hàng + Kết kinh doanh kết cuối cùng hoạt động sản xuất kinh doanh thông thường hoạt động khác doanh nghiệp thời kỳ định, biểu số tiền lãi hay lỗ Kết hoạt động kinh doanh doanh nghiệp bao gồm kết hoạt động kinh doanh thông thường kết hoạt động khác + Kết hoạt động kinh doanh thông thường kết từ hoạt động tạo doanh thu doanh nghiệp, hoạt động bán hàng, cung cấp dịch vụ hoạt động tài chính: Kết hoạt Tổng Doanh thu Giá vốn Chi hí bán động SXKD (bán bán hàng xuất hàng chi phí hàng cung cấp = hàng cung dịch vụ) Kết từ hoạt động tài cấp dịch vụ = - bán chi phí - quản lý doanh (1.1) thuế TNDN Tổng Doanh thu hoạt động tài - nghiệp Chi phí hoạt động tài Trong đó: Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ tính tổng doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ trừ (-) khoản giảm trừ doanh thu (chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán, doanh thu hàng bán bị NGUYỄN THỊ TÙNG LINH Lớp: CQ52/21.06 (1.2) Luận văn tốt nghiệp trả lại, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất khẩu, thuế GTGT tính theo phương pháp trực tiếp) Kết hoạt động khác kết tính chênh lệch thu nhập khác chi phí khác: Kết hoạt động khác = Thu nhập khác - Chi phí khác (1.3) - Bản chất + Q trình bán hàng khâu quan trọng hoạt động SXKD Cơng tác bán hàng có ý nghĩa to lớn, giai đoạn tái sản xuất, kinh doanh Doanh nghiệp thực tốt công tác bán hàng tạo điều kiện thu hồi vốn, bù đắp chi phí, thực nghĩa vụ với Ngân sách Nhà nước thông qua việc nộp thuế, đầu tư phát triển tiếp, nâng cao đời sống ngừơi lao động + Việc xác định kết sản xuất kinh doanh giúp doanh nghiệp đánh giá hiệu từ hoạt động SXKD kỳ, từ có hướng phù hợp tương lai Đồng thời, quan trọng để Nhà nước đánh giá khả hoạt động kinh doanh doanh nghiệp, qua xây dựng kiểm tra tình hình thực nghĩa vụ Nhà nước doanh nghiệp Xác định kết kinh doanh giúp thúc đẩy sử dụng nguồn nhân lực phân bổ nguồn lực có hiệu tồn kinh tế quốc dân nói chung doanh nghiệp nói riêng - Yêu cầu quản lý nhiệm vụ kế toán + Nghiệp vụ bán hàng liên quan đến khách hàng, phương thức toán mặt hàng, loại dịch vụ định.Do đó, cơng tác quản lý nghiệp vụ bán hàng, cung cấp dịch vụ đòi hỏi phải quản lý tiêu quản lý doanh thu, quản lú khoản giảm trừ doanh thu, tình hình thay đổi trách nhiệm vật chất ở khâu bán, tình hình tiêu thụ thu hồi tiền, tình hình cơng nợ tốn cơng nợ khoản tốn cơng nợ NGŨN THỊ TÙNG LINH Lớp: CQ52/21.06 Luận văn tốt nghiệp khoản phải thu người mua, quản lý giá vốn hàng hoá tiêu thụ…Quản lý nghiệp vụ bán hàng, xác định kết kinh doanh cần bám sát yêu cầu sau: • Quản lý vận động mặt hàng trình xuấtnhập- tồn kho tiêu số lượng, chất lượng giá trị • Nắm bắt theo dõi chặt chẽ phương thức bán hàng, thể thức toán,từng khách hàng loại sản phẩm tiêu thụ • Đơn đốc tốn, thu hồi đầy đủ tiền hàng • Tính, bán, xác định đắn kết loại hoạt động thực nghiêm túc chế phân phối lợi nhuận • Thực đầy đủ nghĩa vụ nhà nước theo chế độ quy định 1.2 Nội dung Kế toán bán hàng xác định kết 1.2.1 Các nguyên tắc bản và chuẩn mực kế toán chi phối đến kế toán bán hàng và xác định kết quả Nguyên tắc ghi nhận doanh thu - Doanh thu lợi ích kinh tế thu làm tăng vốn chủ sở hữu doanh nghiệp trừ phần vốn góp thêm cổ đơng Doanh thu ghi nhận thời điểm giao dịch phát sinh, chắn thu lợi ích kinh tế, xác định theo giá trị hợp lý khoản quyền nhận, không phân biệt thu tiền hay thu tiền - Doanh thu chi phí tạo khoản doanh thu phải ghi nhận đồng thời theo nguyên tắc phù hợp Tuy nhiên số trường hợp, nguyên tắc phù hợp xung đột với nguyên tắc thận trọng kế toán, kế tốn phải vào chất giao dịch để phản ánh cách trung thực, hợp lý + Một hợp đồng kinh tế bao gồm nhiều giao dịch Kế toán phải nhận biết giao dịch để áp dụng điều kiện ghi nhận doanh thu phù hợp + Doanh thu phải ghi nhận phù hợp với chất hình thức tên gọi giao dịch phải phân bổ theo nghĩa vụ cung ứng hàng hóa, dịch vụ NGUYỄN THỊ TÙNG LINH 10 Lớp: CQ52/21.06 Luận văn tốt nghiệp Nhấn Cất để lưu báo cáo lập Lập Thuyết minh báo cáo tài Vào phân hệ Tổng hợp\tab Lập BCTC, chọn chức Thêm\Thuyết minh báo cáo tài Chọn kỳ báo cáo, sau nhấn Đồng ý Hệ thống tự động lấy liệu lên báo cáo theo công thức thiết lập Để kiểm tra lại công thức lấy cho báo cáo, kế tốn chọn chức Thiết lập cơng thức công cụ NGUYỄN THỊ TÙNG LINH 86 Lớp: CQ52/21.06 Luận văn tốt nghiệp Nhấn Cất để lưu báo cáo lập NGUYỄN THỊ TÙNG LINH 87 Lớp: CQ52/21.06 Luận văn tốt nghiệp SỔ CÁI TÀI KHOẢN 911 Công ty TNHH thương mại xây dựng Khánh Hưng (Trích) Sổ Cái Tài Khoản Từ ngày 01 tháng 01 năm 2017 đến ngày 31 tháng 03 năm 2017 Tài khoản 911 – Xác định kết kinh doanh Số Dư Nợ đầu kỳ: Số Dư Nợ cuối kỳ: Số Dư Có đầu kỳ: Số Dư Có cuối kỳ: Ngày tháng CTGS 31/03/2017 128/03/2017 31/03/2017 129/03/2017 31/03/2017 130/03/2017 31/03/2017 130/03/2017 31/03/2017 130/03/2017 31/03/2017 131/03/2017 31/03/2017 131/03/2017 Diễn giải Số phát sinh kỳ Kết chuyển doanh thu TC quý năm 2017 Kết chuyẻn chi phí TC quý năm 2017 Kết chuyển chi phí bán hàng quý 1/2017 (VP cơng ty) Kết chuyển chi phí bán hàng quý 1/2017 (XN Kinh Doanh) Kết chuyển chi phí bán hàng quý 1/2017 (XN Sinh thái) Kết chuyển Doanh thu quý năm 2017 (VP Công ty) Kết chuyển Doanh thu quý năm 2017 (XN Hoa Thăng NGUYỄN THỊ TÙNG LINH TK ĐƯ PS Nợ 515 PS Có 509.276.972 635 412.151.020 641 569.869.127 642 304.038.524 642 41.340.562 511 16.275.737.100 511 32.121.609 88 Lớp: CQ52/21.06 Luận văn tốt nghiệp 31/03/2017 131/03/2017 31/03/2017 131/03/2017 31/03/2017 132/03/2017 31/03/2017 132/03/2017 31/03/2017 132/03/2017 31/03/2017 132/03/2017 31/03/2017 133/03/2017 31/03/2017 134/03/2017 31/03/2017 135/03/2017 Long) Kết chuyển Doanh thu quý năm 2017 (XN Kinh doanh) Kết chuyển Doanh thu quý năm 2017 (XN Sinh thái) Kết chuyển giá vốn quý năm 2017 (VP công ty) Kết chuyển giá vốn quý năm 2017 (XN Hoa Thăng Long) Kết chuyển giá vốn quý năm 2017 (XN Kinh doanh) Kết chuyển giá vốn quý năm 2017 (XN Sinh thái) Kết chuyển chi phí QLDN quý 1/2017 Kết chuyển chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp quý 1/2017 Kết chuyển lãi quý 1/2017 511 7.542.265.888 511 395.226.180 12.868.564.65 632 632 20.648.543 632 5.201.668.644 632 318.789.692 642 3.124.394.128 821 473.290.714 421 Tổng số phát sinh 1.419.872.142 24.754.627.74 24.754.627.749 BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH (QUÝ NĂM 2017) Công ty TNHH MTV thương mại xây dựng Khánh Hưng NGUYỄN THỊ TÙNG LINH 89 Lớp: CQ52/21.06 Luận văn tốt nghiệp BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH Qúy năm 2017 Đvt: VNĐ Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Các khoản giảm trừ doanh thu Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ (10 = 01 – 02) Giá vốn hàng bán Lợi nhuận gộp bán hàng cung cấp dịch vụ (20 = 10 – 11) Doanh thu hoạt động tài Chi phí tài Trong đó: Chi phí lãi vay Chi phí bán hàng Chi phí quản lý doanh nghiệp 10.Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh (30 = 20 + (21 - 22) + (24 - 25) 11 Thu nhập khác 12 Chi phí khác 13 Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32) 14 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40) 15 Chi phí thuế TNDN hành 16 Chi phí thuế TNDN hỗn lại 17 Lợi nhuận sau thuế TNDN (60 = 50 - 51 - 52) Lập ngày … tháng 04 năm 2017 Người lập biểu (Ký, họ tên) Kế toán trưởng Thủ trưởng đơn vị (Ký, họ tên) NGUYỄN THỊ TÙNG LINH (Ký, họ tên) 90 Lớp: CQ52/21.06 Luận văn tốt nghiệp NGUYỄN THỊ TÙNG LINH 91 Lớp: CQ52/21.06 Luận văn tốt nghiệp CHƯƠNG 3: MỢT SỐ Ý KIẾN HOÀN THIỆN VỀ KẾ TỐN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG KHÁNH HƯNG 3.1 Yêu cầu ngun tắc hồn thiện Ngày kế tốn khơng làm cơng việc tính tốn ghi chép đơn tài sản vận động tài sản, mà phận chủ yếu hệ thông thông tin, công cụ quản lý thiết yếu Dựa thơng tin trung thực, xác nhà quản trị đưa định kinh doanh hữu hiệu Đối với họ, để đưa định, hướng hay hành động khơng thể thiếu thơng tin, đặc biệt thơng tin kế tốn Như mặt sử dụng thơng tin, kế tốn công cụ thiếu hệ thống công cụ quản lý kinh tế, cung cấp thơng tin cần thiết cho quản lý kinh doanh có hiệu quả, giúp nhà quản lý đánh giá hoạt động tổ chức, doanh nghiệp Hồn thiện cơng tác kế tốn nói chung kế tốn bán hàng xác định kết kinh doanh nói riêng vấn đề cần thiết doanh nghiệp 3.2 Nợi dung ý kiến hồn thiện 3.2.1 Hoàn thiện tở chức hệ thớng tài khoản • Tác dụng: Hệ thống tài khoản có vai trò quan trọng việc hạch toán kế toán, để phù hợp với đặc thù đặc mình, doanh nghiệp cần xem xét, tổ chức hệ thống tài khoản cách phù hợp nhất, đảm bảo tính hợp lý, phù hợp, tài khoản mở chi tiết gắn sát với đối tượng kế toán đặc thù doanh nghiệp việc hạch tốn trở nên khoa học dễ dàng thuận tiện • Giải pháp thực hiện: Để đưa thông tin bán hàng hố, Cơng ty nên xây dựng hệ thống danh mục tài khoản cụ thể chi tiết mặt hàng Khi NGUYỄN THỊ TÙNG LINH 92 Lớp: CQ52/21.06 Luận văn tốt nghiệp hạch toán chi tiết, cơng ty nhận thấy biến động doanh thu chủ yếu xuất phát từ hệ thống sản phẩm nào, từ có định điều chỉnh nguồn lực cho sản xuất phù hợp Việc hạch toán chi tiết danh mục sản phẩm mang lại hiệu thật nhân viên kế tốn có nghiệp vụ phân tích biến động doanh thu tiêu thụ sản phẩm qua kỳ, kết hợp với phòng kế hoạch tổng hợp tư vấn mặt hàng, sản phẩm chủ lực công ty kỳ sản xuất tới cho ban lãnh đạo để có định phù hợp • Ví dụ minh họa Hệ thống tiểu tài khoản doanh thu bán hàng kỳ cơng ty xem xét sau: TK 511- Doanh thu bán hàng chi tiết sau: TK 51101- Doanh thu bán Gạch 3d TK 51102- Doanh thu bán hàng Xi măng trắng cơng trình TK 51104 - Doanh thu bán gạch ốp tường ……… Tương tự với tiểu tài khoản doanh thu bán hàng, tài khoản 632- Giá vốn hàng bán cùng hạch toán chi tiết cho mặt hàng cụ thể 3.2.2 Thực hiện chiết khấu toán cho khách hàng và sớ chiến lược bán hàng • Tác dụng Chiết khấu tốn hình thức người bán giảm trừ giá bán cho người mua toán sớm, có tác dụng khuyến khích, giúp người bán thu tiền nhanh chóng từ người mua hàng, giảm thiểu thời gian bị người mua chậm toán, chiếm dụng vốn • Giải pháp thực Trong kinh tế nay, nhu cầu vốn vấn đề thực cần thiết quan trọng tất doanh nghiệp đặc biệt với doanh nghiệp sản xuất, thân họ tất doanh nghiệp kinh doanh khác mong muốn tận dụng cách tối đa vốn đối phương Chính điều này, doanh nghiệp nên áp dụng tối đa khả thực chiết khấu toán bán hàng biện pháp cụ thể sau: NGUYỄN THỊ TÙNG LINH 93 Lớp: CQ52/21.06 Luận văn tốt nghiệp - Xây dựng bảng hệ thống chiết khấu toán: Ứng với thời gian khách hàng toán sớm số tiền phần trăm chiết khấu theo giá tùy thuộc vào điều kiện DN đặc thù hàng hóa VD: Bảng chiết khấu tốn mua” gạch ốp tường 30x60” Thời gian toán Phần trăm chiết khấu(tính giá bán) Trả 10% Trước tuần 8% 1-2 tuần 6% 2-3 tuần 4% 3-4 tuần 2% Sau tháng Không hưởng chiết khấu Thiết lập sách khuyến mại( sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ) kèm khách hàng thực toán sớm như: Khi mua loại gạch ở trên, khách hàng thực toán sớm theo quy định cơng ty tặng kèm lượng glue, xi măng trắng để thuận lợi q trình xây dựng 3.2.3 Một sớ ý kiến khác: Tổ chức mã hóa loại hàng hóa cùng loại khác khối lượng theo mã số khác Tổ chức ứng dụng chức tự động phần mềm kế tốn bút tốn tính giá vốn tự động, bút toán kết chuyển tự động nhằm tiết kiệm thời gian, giảm tải khối lượng công việc nâng cao hiệu cơng việc kế tốn Cơng ty liên hệ với bên cung cấp phần mềm để tư vấn, hỗ trợ sử dụng phần mềm để khai thác tối đa ưu việt mà phần mềm đem lại - Áp dụng hình thức trả lương cho nhân viên bán hàng theo doanh số bán hàng nhằm khuyến khích nhân viên, nâng cao hiệu công việc, đẩy nhanh việc tiêu thụ hàng hóa NGUYỄN THỊ TÙNG LINH 94 Lớp: CQ52/21.06 Luận văn tốt nghiệp NGUYỄN THỊ TÙNG LINH 95 Lớp: CQ52/21.06 Luận văn tốt nghiệp KẾT LUẬN Cùng hoà chung với phát triển mạnh mẽ kinh tế, Công ty TNHH thương mại xây dựng Khánh Hưng phải tồn cạnh tranh gay gắt kinh tế thị trường Đây thực vấn đề xúc đòi hỏi cơng ty phải khơng ngừng vươn lên để đứng vững thị trường Kế toán kinh tế thị trường Đảng nhà nước ngày nhận thức sâu sắc với chức công cụ quản lý kinh tế Quá trình vận dụng vào thực tiễn doanh nghiệp sản xuất nói chung cơng ty TNHH thương mại dịch vụ Khánh Hưng nói riêng ngày phát huy vai trò kế tốn quản lý kinh tế Đặc biệt, Cơng tác kế tốn bán hàng xác định kết kinh doanh phải tổ chức tốt, đảm bảo phản ánh ghi chép cách đầy đủ xác tình hình bán hàng, kết kinh doanh Thơng tin kế tốn bán hàng xác định kết kinh doanh giúp cho nhà quản trị doanh nghiệp đưa định kinh tế phù hợp nhằm nâng cao kết bán hàng nói riêng kết kinh doanh Cơng ty nói chung Thực tập cơng ty Trách nhiệm hữu hạn thương mại xây dựng Khánh Hưng hội cho em tiếp cận với thực tế học hỏi kinh nghiệm cho thân Sau thời gian thực tập công ty em học hỏi có hiểu biết ban đầu thực tế cơng tác kế tốn cơng ty, đặc biệt cơng tác kế tốn bán hàng xác định kết kinh doanh Em nhận thấy cơng tác kế tốn ở Công ty thực đầy đủ, chế độ đảm bảo cung cấp thông tin theo yêu cầu quản trị kinh doanh Tuy nhiên tồn số điểm hạn chế định Để kế tốn thực cơng cụ quản lý khơng thể thiếu, Cơng ty nên tiếp tục hồn thiện tổ chức cơng tác kế tốn, đặc biệt cơng tác kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh công ty Dựa sở lý luận thực trạng cơng tác kế tốn bán hàng xác định kết kinh doanh công ty TNHH thương mại xây dựng Khánh Hưng, NGUYỄN THỊ TÙNG LINH 96 Lớp: CQ52/21.06 Luận văn tốt nghiệp em có đánh giá khái quát từ đưa ưu điểm rút số hạn chế cơng tác Qua đó, em có đề xuất số giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác kế tốn bán hàng cơng ty Do thời gian nghiên cứu có hạn, kiến thức kinh nghiệm thực tế chưa nhiều nên luận văn em không tránh khỏi thiếu sót định Em mong nhận ý kiến đánh giá, đóng góp thầy để luận văn hoàn thiện Một lần em xin chân thành cảm hướng dẫn tận tình Ts Bùi Thị Thu Hương tập thể cán kế tốn phòng tài kế tốn cơng ty tạo điều kiện cho em hoàn thành luận văn Em xin chân thành cảm ơn! Sinh viên Nguyễn Thị Tùng Linh TÀI LIỆU THAM KHẢO GS.TS.NGND Ngô Thế Chi, TS Ngô Thị Thủy (đồng chủ biên) (2010) ”Giáo trình Kế tốn tài chính”, Nhà xuất Tài Chính PGS.TS Đồn Xn Tiên (chủ biên) (2009) ”Giáo trình Ngun lý kế tốn ”, Nhà xuất Tài Bợ Tài Chính (2011) Hệ thống Chuẩn mực kế tốn Việt Nam, Nhà xuất Lao Đợng Bợ Tài Chính (2016) ”Thơng tư 133/2016/TT-BTC” NGŨN THỊ TÙNG LINH 97 Lớp: CQ52/21.06 Luận văn tốt nghiệp Các tài liệu Công ty TNHH thương mại xây dựng Khánh Hưng Các tạp chí kế tốn 7.Các website kế tốn có liên quan Luận văn cuối khóa khóa trước mợt số thơng tư Bợ Tài Chính NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN THỰC TẬP Giảng viên hướng dẫn: Ts Bùi Thị Thu Hương Nhận xét luận văn cuối khóa Sinh viên: Nguyễn Thị Tùng Linh Lớp: CQ 52/21.06 Tên đề tài: Tổ chức kế toán bán hàng xác định kết hoạt động kinh doanh công ty TNHH thương mại xây dựng Khánh Hưng Điểm số: Điểm chữ: ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Người nhận xét NGUYỄN THỊ TÙNG LINH 98 Lớp: CQ52/21.06 Luận văn tốt nghiệp NGUYỄN THỊ TÙNG LINH 99 Lớp: CQ52/21.06 ... Kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh Công ty TNHH thương mại xây dựng Khánh Hưng Mục đích nghiên cứu - Hệ thống làm rõ vấn đề Kế tốn bán hàng xác định kết cơng ty TNHH thương mại xây. .. ĐỀ TÀI KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG KHÁNH HƯNG 1.1 Khái quát chung kế toán bán hàng xác định kết - Khái niêm + Bán hàng: Bán hàng giai... tích định tính,… Kết cấu luận văn Chương 1: Những vấn đề đề tài Kế toán bán hàng xác định kết công ty TNHH thương mại xây dựng Khánh Hưng Chương 2: Thực trạng kế toán bán hàng xác định kết công
- Xem thêm -

Xem thêm: 89 kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH thương mại và xây dựng khánh hưng , 89 kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH thương mại và xây dựng khánh hưng

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn