78 PHÁP LUẬT về THU nộp THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP tại VIỆT NAM QUA THỰC tế THỰC HIỆN tại CÔNG TY TNHH một THÀNH VIÊN đầu tư và PHÁT TRIỂN HTC

62 1 0
  • Loading ...
1/62 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2020, 15:01

Khóa luận tốt nghiệp Học viện Tài Chính HỌC VIỆN TÀI CHÍNH KHOA KINH TẾ - - KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: PHÁP LUẬT VỀ THU NỘP THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP TẠI VIỆT NAM QUA THỰC TẾ THỰC HIỆN TẠI CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HTC Giáo viên hướng dẫn : Ths.Đoàn Thị Hải Yến Sinh viên thực : Nguyễn Thị Ngà Chuyên ngành : Kinh tế Luật Lớp : CQ52/63.02 Hà Nội - 2018 SV: Nguyễn Thị Ngà Lớp: CQ52/63.02 Khóa luận tốt nghiệp Học viện Tài Chính LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan khóa luận nghiên cứu thân Các số liệu, kết trình bày khóa luận tốt nghiệp trung thực, có nguồn gốc rõ ràng Các kết nghiên cứu khóa luận tơi tự tìm hiểu, phân tích cách trung thực, khách quan phù hợp với thực tiễn Công ty TNHH MTV Đầu tư Phát triển HTC Các kết chưa công bố nghiên cứu khác Tác giả khóa luận (ký tên) Nguyễn Thị Ngà SV: Nguyễn Thị Ngà Lớp: CQ52/63.02 Khóa luận tốt nghiệp Học viện Tài Chính MỤC LỤC SV: Nguyễn Thị Ngà Lớp: CQ52/63.02 Khóa luận tốt nghiệp Học viện Tài Chính DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT AFTA APEC BH&CCDV GTGT KH&CN HTKK MTV NSNN TNDN TNHH WTO Khu vực Mậu dịch Tự ASEAN Diễn đàn hợp tác Châu Á – Thái Bình Dương Bán hàng cung cấp dịch vụ Giá trị gia tăng Khoa học công nghệ Hỗ trợ kê khai Một thành viên Ngân sách Nhà nước Thu nhập doanh nghiệp Trách nhiệm hữu hạn Tổ chức thương mại giới SV: Nguyễn Thị Ngà Lớp: CQ52/63.02 Khóa luận tốt nghiệp Học viện Tài Chính DANH MỤC BẢNG BIỂU SV: Nguyễn Thị Ngà Lớp: CQ52/63.02 Khóa luận tốt nghiệp Học viện Tài Chính LỜI NĨI ĐẦU 1.Tính cấp thiết đề tài Ở quốc gia nói chung Việt Nam nói riêng, thuế nguồn thu quan trọng ngân sách Nhà nước công cụ quan trọng điều tiết vĩ mơ kinh tế Vì vậy, vấn đề sách thuế có ý nghĩa lớn với việc phát triển đất nước Việc ban hành quy định pháp luật thuế thu nhập doanh nghiệp có ý nghĩa vơ quan trọng phương diện kinh tế, trị, xã hội mặt pháp lý Tuy nhiên, trình áp dụng văn pháp luật vào thực tiễn tồn hạn chế, đặc biệt trình kê khai, thu nộp thuế thu nhập doanh nghiệp Nhận thức tầm quan trọng công tác áp dụng pháp luật thu nộp thuế TNDN vào thực tế, đề tài tập trung nghiên cứu vấn đề pháp luật thu nộp thuế TNDN chọn Công ty TNHH MTV Đầu tư Phát triển HTC nơi nghiên cứu trình áp dụng pháp luật thu nộp thuế TNDN thực tế, tìm khó khăn, bất cập trình áp dụng pháp luật Đồng thời đưa số kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật thu nộp thuế TNDN; nâng cao hiệu áp dụng pháp luật thu nộp thuế TNDN doanh nghiệp nói chung Cơng ty TNHH MTV Đầu tư Phát triển HTC nói riêng Xuất phát từ lý đó, em chọn nghiên cứu đề tài: “Pháp luật thu nộp thuế thu nhập doanh nghiệp Việt Nam qua thực tế thực Công ty TNHH thành viên Đầu tư Phát triển HTC” 2.Tình hình nghiên cứu Bàn pháp luật thuế thu nhập doanh nghiệp có nhiều cơng trình nghiên cứu vấn đề Tuy nhiên cơng trình nghiên cứu lại tập trung khai thác theo góc độ định mặt lý luận pháp luật thuế thu nhập doanh nghiệp như: vấn đề ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp, vấn đề áp SV: Nguyễn Thị Ngà Lớp: CQ52/63.02 Khóa luận tốt nghiệp Học viện Tài Chính dụng pháp luật thuế thu nhập doanh nghiệp…Nhưng chưa có cơng trình nghiên cứu góc độ thực pháp luật thu nộp thuế thu nhập doanh nghiệp Do đó, đề tài: “Pháp luật thu nộp thuế thu nhập doanh nghiệp qua thực tế thực Công ty TNHH thành viên Đầu tư Phát triển HTC” đề tài góp phần hồn thiện pháp luật thu nộp thuế thu nhập doanh nghiệp thơng qua việc phân tích, đánh giá quy định pháp luật tìm hiểu thực tế trình áp dụng pháp luật thu nộp thuế thu nhập doanh nghiệp Công ty TNHH MTV Đầu tư Phát triển HTC 3.Mục đích nghiên cứu Thông qua nghiên cứu mặt lý luận thực tiễn, đề tài: “Pháp luật thu nộp thuế thu nhập doanh nghiệp Việt Nam qua thực tế thực Công ty TNHH thành viên Đầu tư Phát triển HTC” hướng đến mục đích sau: - Tổng quan vấn đề lý luận thuế TNDN pháp luật thu nộp thuế TNDN Việt Nam - Phân tích, đánh giá thực trạng thực pháp luật thu nộp thuế TNDN Việt Nam thực tế công ty TNHH MTV Đầu tư Phát triển HTC - Đề số kiến nghị, giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật thu nộp thuế TNDN Việt Nam nâng cao hiệu áp dụng pháp luật thu nộp thuế TNDN Công ty TNHH MTV Đầu tư Phát triển HTC 4.Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: Đối tượng mà đề tài hướng đến quy định pháp luật thu nộp thuế TNDN ưu điểm, hạn chế việc áp dụng pháp luật thu nộp thuế TNDN Việt Nam, từ đưa giải pháp phù hợp Phạm vi nghiên cứu: SV: Nguyễn Thị Ngà Lớp: CQ52/63.02 Khóa luận tốt nghiệp Học viện Tài Chính Về khơng gian: Trong phạm vi Cơng ty TNHH MTV Đầu tư v Phát triển HTC quy định pháp luật thu nộp thuế TNDN Về thời gian: Thực pháp luật thu nộp thuế TNDN Công ty TNHH MTV Đầu tư Phát triển HTC giai đoạn 2015 – 2017 5.Phương pháp nghiên cứu Bài luận sử dụng nhiều phương pháp: - Phương pháp vật biện chứng: từ sở lý luận đến thực tiễn - Phương pháp thu thập, tổng hợp tài liệu: từ phòng ban Công ty TNHH MTV Đầu tư Phát triển HTC, từ có nhìn tổng quan đề tài nghiên cứu - Phương pháp thống kê, mô tả: dựa vào số liệu thu thập để đưa nhận xét thực trạng thực pháp luật thu nộp thuế TNDN Công ty TNHH MTV Đầu tư Phát triển HTC - Phương pháp phân tích: dùng để đánh giá thực trạng pháp luật thu nộp thuế TNDN thực trạng thực pháp luật thu nộp thuế TNDN Công ty TNHH MTV Đầu tư Phát triển HTC - Phương pháp so sánh: dùng để so sánh tình hình thực pháp luật Công ty TNHH MTV Đầu tư Phát triển HTC thơng qua việc phân tích số liệu qua giai đoạn 2015 – 2017 6.Kết cấu luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận danh mục tài liệu tham khảo, nội dung luận văn gồm chương: Chương 1: Lý luận thuế TNDN pháp luật thu nộp thuế TNDN Chương 2: Thực trạng pháp luật thu nộp thuế TNDN ởViệt Nam thực tế Công ty TNHH MTV Đầu tư Phát triển HTC SV: Nguyễn Thị Ngà Lớp: CQ52/63.02 Khóa luận tốt nghiệp Học viện Tài Chính Chương 3: Một số giải pháp hoàn thiện pháp luật thu nộp thuế TNDN kiến nghị nhằm nâng cao hiệu thực áp dụng Công ty TNHH MTV Đầu tư Phát triển HTC SV: Nguyễn Thị Ngà Lớp: CQ52/63.02 Khóa luận tốt nghiệp Học viện Tài Chính CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN VỀ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP VÀ PHÁP LUẬT VỀ THU NỘP THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP 1.1.Tổng quan thuế thu nhập doanh nghiệp 1.1.1.Khái niệm thuế thu nhập doanh nghiệp Để hiểu thuế TNDN gì, trước hết ta tìm hiểu thuế thu nhập? Thuế thu nhập loại thuế trực thu đánh trực tiếp vào thu nhập thực tế tổ chức cá nhân Thuế thu nhập gồm có thuế thu nhập doanh nghiệp thuế thu nhập cá nhân Thuế trực thu loại thuế động viên, điều tiết vào thu nhập người chịu thuế Đối tượng nộp thuế phải có thu nhập chịu thuế; thu nhập cao đóng thuế nhiều Trong thuế trực thu, người có nghĩa vụ nộp thuế đồng thời người chịu thuế thu nhập mà hưởng Chính vậy, thuế trực thu khơng tính vào cấu giá thành hàng hoá dịch vụ khơng trừ vào chi phí tính lợi tức chịu thuế (thu nhập chịu thuế) sở sản xuất kinh doanh Như vậy, thuế thu nhâp doanh nghiệp loại thuế trực thu đánh phần thu nhập sau trừ khoản chi phí hợp lý, hợp pháp liên quan đến thu nhập đối tượng nộp thuế 1.1.2.Đặc điểm thuế thu nhập doanh nghiệp Ngoài đặc điểm chung thuế có tính cưỡng chế pháp lý cao, khoản đóng góp khơng mang tính hồn trả trực tiếp Thuế TNDN mang số đặc điểm riêng, cụ thể: Thứ nhất, thuế TNDN thuế trực thu, đánh vào thu nhập chịu thuế kì doanh nghiệp, đối tượng nộp thuế TNDN doanh nghiệp, nhà đầu tư thuộc thành phần kinh tế khác đồng thời người chịu thuế SV: Nguyễn Thị Ngà 10 Lớp: CQ52/63.02 Khóa luận tốt nghiệp Học viện Tài Chính giá việc thực pháp luật thu nộp thuế TNDN Công ty TNHH MTV Đầu tư Phát triển HTC làm sở đưa số giải pháp chương CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ THU NỘP THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ ÁP DỤNG TẠI CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HTC 3.1.Giải pháp hoàn thiện pháp luật thu nộp thuế thu nhập doanh nghiệp 3.1.1.Sự cần thiết phải hồn thiện cơng tác kê khai, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp Thuế TNDN phần thuế vơ quan trọng doanh nghiệp, thể việc doanh nghiệp kỳ hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả, thể nghĩa vụ trách nhiệm doanh nghiệp Nhà nước Kê khai thuế TNDN tốt, xác giúp doanh nghiệp xác định số thuế TNDN phải nộp vào Ngân sách Nhà nước từ doanh nghiệp có kế hoạch chủ động kê khai, nộp thuế, thực nghĩa vụ nhà nước, tránh tình trạng chậm trễ việc tính tốn thuế dẫn tới tình trạng chậm nộp thuế ảnh hưởng tới mối quan hệ doanh nghiệp với quan Nhà nước, uy tín doanh nghiệp mặt vật chất bị phạt chậm nộp thuế Việc thực kê khai thuế cách khoa học giúp cho kế toán doanh nghiệp dễ dàng giải trình số liệu liên quan đến thuế TNDN phải nộp kỳ Với chế thị trường mở cửa cạnh tranh trở thành xu tất yếu, nên doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế phải không ngừng lỗ lực việc nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh để nâng cao uy tín doanh nghiệp thị trường Để thành cơng việc lựa chọn đối tác kinh doanh, thực tốt việc kê khai thuế nói chung việc SV: Nguyễn Thị Ngà 48 Lớp: CQ52/63.02 Khóa luận tốt nghiệp Học viện Tài Chính kê khai thuế TNDN nói riêng góp phần quan trọng việc nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Các số liệu liên quan đến thuế, tình hình nộp thuế cho biết thực trạng, quy mô, hiệu hoạt động kinh doanh tình hình tài doanh nghiệp từ xác định vị doanh nghiệp chủ đầu tư đối tác kinh tế Mặt khác, điều kiện kinh tế nước ta bước hội nhập kinh tế giới, Nhà nước có thay đổi với sách vĩ mơ sách thuế, chế độ kế tốn…Cùng với thay đổi việc kê khai nộp thuế doanh nghiệp phải tổ chức cho phù hợp Từ nguyên nhân, đòi hỏi mang tính khách quan kinh tế đặt ra, để đảm bảo tính đồng bộ, thống phát huy đầy đủ vai trò cung cấp thơng tin cho việc điều hành, quản lý sản xuất kinh doanh cần thiết phải cải tiến, đổi hoàn thiện hệ thống thuế nói chung nộp thuế TNDN nói riêng 3.1.2.Một số giải pháp hoàn thiện pháp luật kê khai nộp thuế thu nhập doanh nghiệp Một số yêu cầu hoàn thiện pháp luật thu, nộp thuế TNDN: Hoàn thiện pháp luật thu nộp thuế TNDN phải gắn liền với tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế với khu vực giới Hiện Việt Nam thành viên tổ chức kinh tế - thương mại giới WTO, AFTA, APEC Trước tình hình đó, đòi hỏi pháp luật thu, nộp thuế TNDN phải hồ nhập bước với thơng lệ quốc tế Hoàn thiện pháp luật thu, nộp thuế TNDN phải phù hợp với định hướng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội thời kỳ 2011 – 2020 nước ta: “Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, huy động sử dụng có hiệu nguồn lực; phát triển mạnh công nghiệp xây dựng theo hướng đại, nâng cao chất SV: Nguyễn Thị Ngà 49 Lớp: CQ52/63.02 Khóa luận tốt nghiệp Học viện Tài Chính lượng sức cạnh tranh; Phát triển mạnh ngành dịch vụ, dịch vụ có giá trị cao, tiềm lớn có sức cạnh tranh; Phát triển khoa học công nghệ thực động lực then chốt trình phát triển nhanh bền vững,…” Hồn thiện pháp luật thu, nộp thuế TNDN có vai trò quan trọng doanh nghiệp NSNN Để tiếp tục tạo nguồn thu quan trọng cho NSNN khuyến khích doanh nghiệp phát triển bền vững yêu cầu phải hoàn thiện pháp luật thu, nộp thuế TNDN Việc hoàn thiện giúp ngành thuế giảm bớt chi phí quản lý, nâng cao hiệu công tác quản lý thu thuế Bên cạnh đó, việc hồn thiện pháp luật thu, nộp thuế TNDN giúp cho doanh nghiệp nhận thức rõ quyền hạn trách nhiệm NSNN Hoàn thiện pháp luật thu, nộp thuế TNDN phải dễ hiểu, dễ áp dụng, dễ làm, dễ theo dõi, phải đảm bảo đáp ứng yêu cầu cung cấp thông tin cần thiết cho quản lý lĩnh vực thuế thu nhập doanh nghiệp: Theo chuẩn mực kế toán số 17 “Thuế thu nhập doanh nghiệp” thuế TNDN coi khoản chi phí, nên thơng qua tiêu số quan đánh giá đơn vị có số thuế TNDN tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh đơn vị thể qua số thuế TNDN Thứ nhất, quy trình kê khai, thu nộp thuế Trong quy trình kê khai thuế nay, chữ ký số đóng vai trò vơ quan trọng, giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian, chờ đợi để nộp thuế, tiết kiệm chi phí Tuy nhiên, chữ ký số bộc lộ số yếu điểm không cập nhật số liệu điều chỉnh sau thời gian hạn nộp báo cáo thuế, doanh nghiệp cần có sở hạ tầng thông tin định Để khắc phục nhược điểm Nhà nước cần xây dựng hệ thống máy chủ sơ thông tin vững mạnh, tránh việc tắc nghễn mạng, lỗi mạng, không đăng nhập Nhà nước liên kết với cơng ty có uy tín việc cung cấp dịch vụ mạng, để thiết kế, cung cấp cho người nộp thuế phần mền kê SV: Nguyễn Thị Ngà 50 Lớp: CQ52/63.02 Khóa luận tốt nghiệp Học viện Tài Chính khai, nộp thuế tiện ích tạo hành lang pháp lý công ty tham cung cấp dịch vụ nộp thuế điện tử Hiện nay, vai trò ngân hàng thương mại quy trình nộp thuế ngày thể rõ, tham gia ngân hàng thương mại chưa thực liệt việc nộp thuế mang lại lợi ích trực tiếp cho ngân hàng Nhà nước cần có nhiều hoạt động nhằm khuyến khích ngân hàng tích cực tham vào việc nộp thuế Nhà nước cần xây dựng mối quan hệ chặt chẽ ba bên người nộp thuế – ngân hàng – kho bạc nhà nước dựa lợi ích mà bên đạt Tổng cục Thuế cần xây dựng chế ưu đãi phí sử dụng dịch vụ tài khoản ngân hàng để thực nộp thuế điện tử, qua hỗ trợ, khuyến khích nhiều doanh nghiệp tham gia dịch vụ Các ngân hàng cần tích cực việc tuyên truyền lợi ích việc nộp thuế điện tử, cải cách thủ tục hành có sách khuyến tốt để thu hút doanh nghiệp tham gia Bảo mật thông tin đề người nộp thuế, ngân hàng quan tâm Tổng cục Thuế thực nhận hồ sơ kê khai thu, nộp thuế thông tin người nộp thuế theo chế độ cửa Thông tin công bố người nộp thuế đồng ý, người nộp thuế muốn biết thông tin phải gửi u cầu Bên cạnh cần có chế tài xử lý thật nghiêm khắc với trường hợp vi phạm Xây dựng trung tâm chuyên nhận phản hồi, đóng góp giải đáp thắc mắc cho người nộp thuế Thông qua trung tâm Nhà nước có nhìn tổng thể thực để tiếp tục phát huy, cần phải sửa đổi, xóa bỏ, đánh giá chất lượng dịch vụ quan Thuế Thứ hai, thủ tục kê khai,nộp thuế SV: Nguyễn Thị Ngà 51 Lớp: CQ52/63.02 Khóa luận tốt nghiệp Học viện Tài Chính Thủ tục hành phải đơn giản, rõ ràng, minh bạch, công khai, dân chủ công tác kê khai, thu nộp thuế công tác quản lý thuế đảm bảo dễ hiểu, dễ làm, dễ kiểm tra cho người nộp thuế quan tham gia giám sát cán thuế Rút ngắn thời gian nộp hồ sơ kê khai, thu nộp thuế thủ tục đặt in, tự in hóa đơn rút ngắn từ 10 làm việc, tiếp tục rút ngắn thời gian nộp thuế Thứ ba, nội dung kê khai Nhà nước cần xây dựng mẫu tờ khai chung cho việc toán thuế, trường hợp phát sinh thu nhập từ nước cần thêm số mẫu tờ khai Nội dung tờ khai cần thống tất loại hình doanh nghiệp, tiêu tờ khai phải phù hợp với luật kế toán, thể lệ quốc tế phù hợp với trạng doanh nghiệp nước ta Thứ tư, thuế suất thuế TNDN Hiện thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 20% mức cao so với nước khu vực, gây khó khăn cho doanh nghiệp việc mở rộng sản xuất kinh doanh việc kê khai nộp thuế TNDN Vì cần phải giảm dần mức thuế suất thuế TNDN xuống 18% giai đoạn 2018 – 2020 Thứ năm, ứng dụng khoa học công nghệ Nâng cao việc ứng dụng khoa học, công nghệ thông tin kê khai nộp thuế nhằm tiết kiệm thời gian, chi phí cho quan thuế doanh nghiệp Cải tiến, nâng cấp phần mềm hỗ trợ kê khai đáp ứng tối đa nhu cầu người sử dụng Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác kê khai kế toán thuế nội dung quan trọng quản lý thuế, nguồn liệu đầu vào để xác định, theo dõi quản lý thu ngân sách thông qua việc quản lý số lượng người nộp thuế, tờ khai thuế tháng, chứng từ thu, nộp ngân sách SV: Nguyễn Thị Ngà 52 Lớp: CQ52/63.02 Khóa luận tốt nghiệp Học viện Tài Chính Thứ sáu, quy định văn pháp luật Các quy định hệ thống văn pháp luật thu nộp thuế TNDN cần phải thống nhất, ổn định đồng Đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền để hệ thống sách thuế tiếp cận tới nhiều đối tượng đặc biệt người nộp thuế Thứ bảy, trình độ cán quản lý thuế Tăng cường cơng tác đào tạo nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ đội ngũ cán quản lý thuế Bên cạnh việc đào tạo chuyên môn kỹ đáp ứng công tác quản lý thuế đại, quan thuế cần đặc biệt trọng công tác đào tạo nhằm nâng cao phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, văn hóa ứng xử đội ngũ cán thuế nhằm hạn chế tiêu cực tồn ngành thuế Mặt khác, để giúp cán thuế tận tâm với công việc chế độ lương, đãi ngộ khen thưởng Cần xây dựng chế độ lương đảm bảo nhu cầu sinh sống để cán thuế n tâm cơng tác, đồng thời có chế độ khen thưởng xứng đáng kịp thời đối cán thuế tốt Thứ tám, nâng cao chất lượng công tác quản lý thu thuế Thường xuyên đánh giá phân tích tình hình thu thuế TNDN địa bàn từ có giải pháp cụ thể để quản lý, đạo tham mưu thu thuế hiệu Thường xuyên phối hợp với ngành công tác thu, tuyên truyền thuế Đồng thời, đảm bảo tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế Tăng cường kiểm tra, rà sốt tình hình kê khai thuế tổ chức, cá nhân, đảm bảo 100% người nộp thuế nộp tờ khai hạn, phát kịp thời trường hợp kê khai không đúng, khơng đủ số thuế phải nộp để có biện pháp chấn chỉnh, xử phạt nghiêm SV: Nguyễn Thị Ngà 53 Lớp: CQ52/63.02 Khóa luận tốt nghiệp Học viện Tài Chính Đẩy nhanh tiến độ thực kế hoạch tra, kiểm tra, tăng cường công tác kiểm tra thuế hồn thuế, kiểm tra việc tính kê khai số thuế miễn, giảm, giãn theo Nghị Chính phủ 3.2.Một số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu áp dụng pháp luật thu nộp thuế thu nhập doanh nghiệp Công ty TNHH MTV Đầu tư Phát triển HTC 3.2.1.Đối với Công ty TNHH MTV Đầu tư Phát triển HTC Hoàn thiện pháp luật thu, nộp thuế có vai trò vơ quan trọng doanh nghiệp nói chung cơng ty TNHH MTV Đầu tư Phát triển HTC nói riêng, sở pháp lý để doanh nghiệp thực nghĩa vụ, trách nhiệm Nhà nước Hoàn thiện pháp luật thu, nộp thuế TNDN giúp doanh nghiệp có đủ sở pháp lý để xác định số thuế TNDN phải nộp vào NSNN từ doanh nghiệp có kế hoạch chủ động kê khai, nộp thuế, thực nghĩa vụ Nhà nước, tránh tình trạng chậm nộp thuế ảnh hưởng đến uy tín vật chất doanh nghiệp bị phạt chậm nộp Thứ nhất, nhân Trong hệ thống máy công ty, cần tổ chức chuyên mơn hóa, khơng để người làm nhiều cơng việc lúc Đặc biệt nhân viên phòng tài – kế tốn, chịu trách nhiệm trực tiếp tình hình kê khai nộp thuế TNDN, phải có kế toán chuyên trách thuế Kế toán viên chịu trách nhiệm việc kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp chứng từ, hóa đơn Việc kiểm tra giúp doanh nghiệp tránh nhằm lẫm việc hạch toán lẫn kê khai loại thuế, đặc biệt thuế TNDN Khi có kế tốn chun trách thuế chắn kế tốn thuế nói chung, kế tốn TNDN nói riêng tránh hạn chế sai sót q trình thực phần hành kế toán Đặc biệt giai đoạn này, nhà nước thực chủ SV: Nguyễn Thị Ngà 54 Lớp: CQ52/63.02 Khóa luận tốt nghiệp Học viện Tài Chính trương để doanh nghiệp tự kê khai nộp thuế khối lượng cơng việc kế tốn thuế ngày nhiều phức tạp Thứ hai,về hệ thống mạng Trang thiết bị văn phòng có vai trò lớn cơng tác kê khai nộp thuế, đặc biệt hệ thống mạng Công ty nên trọng hệ thộng mạng, ngày đến hạn nộp thuế TNDN, tránh tình trạng nghẽn mạng làm chậm nộp thuế TNDN Thứ ba, ghi chép bảo quản chứng từ Công ty phải thực chu đáo việc lưu trữ bảo quản giấy tờ, chứng từ Trong trình lập chứng từ nên đánh số đầy đủ tránh nhầm lẫn cần kiểm tra tìm kiếm 3.2.2.Đối với quan Nhà nước Thứ nhất, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục cung cấp dịch vụ hỗ trợ đối tượng nộp thuế Hướng dẫn kịp thời đầy đủ quy định pháp luật để đối tượng nộp thuế nắm nội dung quy định pháp luật thuế TNDN, thủ tục kê khai, tính thuế, lập hồ sơ miễn thuế, hồn thuế, tốn thuế nộp thuế vào NSNN theo pháp luật Khuyến khích phát triển mạnh mẽ dịch vụ tư vấn thuế, kế toán thuế Hướng dẫn đối tượng nộp thuế thực tốt cơng tác kế tốn, quản lý chặt chẽ hóa đơn chứng từ để hạch tốn kết kinh doanh xác định nghĩa vụ thuế với nhà nước Đề cao trách nhiệm nghĩa vụ đối tượng nộp thuế, khuyến khích đối tượng nộp thuế theo phương pháp tự kê khai, tự tính tự nộp thuế Thứ hai, tăng cường công tác tra, kiểm tra xử lý vi phạm pháp luật thuế thu nhập doanh nghiệp SV: Nguyễn Thị Ngà 55 Lớp: CQ52/63.02 Khóa luận tốt nghiệp Học viện Tài Chính Cơng tác tra thuế cần đẩy mạnh nhằm đảm bảo cho quy định pháp luật thuế TNDN thi hành nghiêm túc Công tác tra thuế cần cải cách sau: Để tiết kiệm thời gian chi phí cơng tác kiểm tra, tra thuế, quan thuế cần phân loại đối tượng để tra, kiểm tra Cần thay đổi phương pháp tra trụ sở người nộp thuế theo quan điểm triệt để áp dụng kỹ thuật quản lý rủi ro, tập trung vào đối tượng có nhiều rủi ro thuế thiếu độ tín nhiệm, thường xuyên gian lận thuế Để thực điều đó, quan thuế cần thiết phải xây dựng sở liệu người nộp thuế tập trung để áp dụng kỹ thuật phân tích rủi ro, giảm thiểu thời gian cập nhật số liệu, thu thập tài liệu, tăng thời gian cho cơng tác đánh giá, phân tích từ nâng cao chất lượng cơng tác phân tích hồ sơ tra Xây dựng quy trình kiểm tra toán thuế Việc kiểm tra toán thuế phải thực trụ sở quan thuế sở tài liệu báo cáo sở kinh doanh, trường hợp cần thiết kiểm tra sở kinh doanh Các chế tài xử lý vi phạm, cưỡng chế thuế phải quy định rõ ràng, cụ thể văn pháp luật Ngoài ra, cần tăng cường công tác đào tạo đào tạo lại cán tra nhằm nâng cao trình độ cán đáp ứng ngày cao thực tiễn cơng tác tra Có tuyển chọn cán có trình độ chun mơn tốt, kỹ tin học, ngoại ngữ bổ sung cho lực lượng tra thuế Thứ ba, đẩy mạnh triển khai ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác kê khai thu, nộp thuế Với mục tiêu tinh giảm biên chế nhân quản lý thuế hiệu quả, xác, nhanh chóng ngành thuế cần bước ứng dụng cơng nghệ thông tin vào kê khai thu, nộp thuế Điều khắc phục nhược điểm phương pháp quản lý thủ công: Cồng kềnh máy nhân sự, thời gian SV: Nguyễn Thị Ngà 56 Lớp: CQ52/63.02 Khóa luận tốt nghiệp Học viện Tài Chính thực lâu hơn, tính xác khâu kiểm tra quản lý ngành thuế phức tạp tốn nhiều thời gian công sức Thứ tư, tăng cường công tác quản lý sử dụng hóa đơn Để làm tốt cơng tác quản lý sử dụng hóa đơn, chứng từ cần tun truyền khuyến khích người dân đòi hóa đơn mua hàng Ngồi ra, cần kiên xử lý nghiêm theo quy định pháp luật hành vi vi phạm in, phát hành, quản lý sử dụng hóa đơn Thứ năm, nâng cao quyền hạn, trách nhiệm quan quản lý thuế  Về tổ chức máy quan quản lý thuế Tiếp tục trì máy quản lý thuế theo hệ thống dọc từ trung ương đến địa phương Tổ chức lại máy quan thuế theo chức quản lý thuế theo loại đối tượng nộp thuế: doanh nghiệp có vốn đầu tư ngước ngồi, doanh nghiệp dân doanh, doanh nghiệp có vốn từ NSNN Cải cách cơng tác quản lý hành thuế đảm bảo thu đúng, thu đủ, kịp thời khoản thu vào NSNN  Về đội ngũ cán thuế Đổi công tác quản lý cán theo hướng quy định rõ tránh nhiệm loại cán vị trí cơng tác Đánh giá cán dựa kết số lượng chất lượng công việc, coi trọng phẩm chất đạo đức trị, kịp thời phát xử lý nghiêm trường hợp vi phạm Tăng cường công tác đào tạo nhằm nâng cao trình độ chun mơn nghiệp vụ đội ngũ cán quản lý thuế Bên cạnh việc đào tạo chuyên môn kỹ đáp ứng công tác quản lý thuế đại, quan thuế cần đặc biệt trọng công tác đào tạo nhằm nâng cao phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, văn hóa ứng xử đội ngũ cán thuế nhằm hạn chế tiêu cực SV: Nguyễn Thị Ngà 57 Lớp: CQ52/63.02 Khóa luận tốt nghiệp Học viện Tài Chính vốn tồn ngành thuế từ lâu tạo phiền hà khơng đáng có cho người nộp thuế Tóm lại, Chương đưa số phương pháp nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật thu nộp thuế TNDN bối cảnh kinh tế xã hội Việt Nam nói chung, Cơng ty TNHH MTV Đầu tư Phát triển HTC nói riêng đưa giải pháp nhằm khắc phục mặt hạn chế pháp luật thu nộp thuế TNDN hành Từ đó, đưa định hướng hồn thiện pháp luật thu nộp thuế TNDN giảm nghĩa vụ thuế, tăng tích tụ vốn, khuyến khích đầu tư mở rộng Đồng thời khóa luận đề cập biện pháp cụ thể nhằm nâng cao hiệu áp dụng pháp luật thu nộp thuế TNDN Công ty TNHH MTV Đầu tư Phát triển HTC KẾT LUẬN Thuế TNDN phản ánh trình độ hiệu kinh tế tổ chức kinh doanh Vì vậy, để kinh tế nói chung doanh nghiệp phát triển bền vững giải pháp xuyên suốt thực sách thuế TNDN thống cho loại hình doanh nghiệp, xóa bỏ phân biệt nhằm chuyển công cụ thuế từ mục tiêu phân phối thu nhập xã hội sang mục tiêu hiệu kinh tế Song cơng tác thuế cơng tác mang tính trị kinh tế tổng hợp, nỗ lực cố gắng ngành thuế có đóng góp ngành cấp quần chúng nhân dân Hoàn thiện sách thu nộp thuế TNDN cho phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế xã hội hội nhập quốc tế giai đoạn đòi hỏi tất yếu khách quan phù hợp với định hướng phát triển sách thuế nước ta thông lệ quốc tế Đặc biệt, bối cảnh tình hình kinh tế giới nước ngày phát triển đòi hỏi ngành, cấp phải SV: Nguyễn Thị Ngà 58 Lớp: CQ52/63.02 Khóa luận tốt nghiệp Học viện Tài Chính chủ động phân tích, đánh giá tình hình để có giải pháp ứng phó thích hợp sách thuế giải pháp quan trọng cần ưu tiên hàng đầu Bên cạnh đó, cần có đồng thuận, tâm hệ thống trị để chủ động vượt qua khó khăn, thực thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ cải cách hệ thống thuế đặt Trên sở lý luận xuất phát từ hạn chế tồn thực tiễn áp dụng pháp luật thu nộp thuế TNDN Công ty TNHH MTV Đầu tư Phát triển HTC Nội dung khóa luận khái quát pháp luật thu nộp thuế TNDN, thực trạng Công ty TNHH MTV Đầu tư Phát triển HTC đề xuất phương hướng, giải pháp góp phần hồn thiện pháp luật thu nộp thuê TNDN nâng cao hiệu áp dụng Công ty TNHH MTV Đầu tư Phát triển HTC Trong trình thực tập, thực nghiên cứu đề tài, thu thập số liệu trình độ kiến thức nhiều hạn chế nên luận nhiều thiếu sót Rất mong nhận đóng góp ý kiến thầy cô môn Kinh tế luật, khoa Kinh tế, Học viện Tài anh chị phòng Tài – Kế tốn Công ty TNHH MTV Đầu tư Phát triển HTC SV: Nguyễn Thị Ngà 59 Lớp: CQ52/63.02 Khóa luận tốt nghiệp Học viện Tài Chính LỜI CẢM ƠN Để hồn thành khóa luận tốt nghiệp này, em xin gửi lời cảm ơn chân thành sâu sắc đến: Các thầy giáo, cô giáo dạy trường Học Viện Tài Chính tận tình truyền đạt kiến thức tảng sở, kiến thức chuyên sâu Kinh tế - Luật kinh nghiệm sống quý báu, thực hữu ích cho thân em thời gian thực tập sau Cơ giáo Ths.Đồn Thị Hải Yến hết lòng hỗ trợ giúp đỡ em từ khâu chọn đề tài, cách thức tiếp cận thực tiễn đơn vị thực tập hoàn thành khóa luận tốt nghiệp Các cơ, bác, anh chị làm việc Công ty TNHH MTV Đầu tư Phát triển HTC tạo cho em hội thực tập nghiên cứu phòng Kế tốn công ty Cuối cùng, em chúc thầy, cô cô, bác, anh, chị làm việc Công ty TNHH MTV Đầu tư Phát triển HTC sức khỏe, thành công, hạnh phúc SV: Nguyễn Thị Ngà 60 Lớp: CQ52/63.02 Khóa luận tốt nghiệp Học viện Tài Chính Em xin chân thành cảm ơn! DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 1.Bộ tài chính, Thơng tư số 60/2007/TT-BTC, hướng dẫn thi hành số điều luật Quản lý thuế hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐCP ngày 25/5/2007 Chính phủ quy định chi tiết thi hành số điều Luật Quản lý thuế 2.Bộ tài chính, Thơng tư số 130/2008/BTC, Hướng dẫn thi hành số điều Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 hướng dẫn thi hành Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2008 Chính phủ quy định chi tiết thi hành số điều Luật thuế thu nhập doanh nghiệp 3.Bộ tài chính, Thơng tư 28/2011/TT-BTC, hướng dẫn thi hành số điều luật quản lý thuế, hướng dẫn thi hành nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 phủ 4.Bộ tài chính, Thơng tư số 156/2013/TT-BTC, hướng dẫn thi hành số điều luật quản lý thuế; luật sửa đổi, bổ sung số điều luật quản lý thuế nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 phủ SV: Nguyễn Thị Ngà 61 Lớp: CQ52/63.02 Khóa luận tốt nghiệp Học viện Tài Chính 5.Bộ tài chính, Thơng tư 151/2014/TT-BTC , hướng dẫn thi hành nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2014 phủ việc sửa đổi, bổ sung số điều nghị định quy định thuế 6.Chính phủ, Nghị định số 26/2007/NĐ-CP, quy định chi tiết thi hành Luật giao dịch điện tử chữ ký số dịch vụ chứng thực chữ ký số 7.TS.Hồng Thị Giang TS.Tơ Mai Thanh, giảng gốc pháp luật kinh tế tài 2, 2017, nhà xuất Tài Chính 8.Ngơ Thị Cẩm Lệ (2012), Pháp luật thuế thu nhập doanh nghiệp thực tiễn địa bàn Hà Nội, Luận văn thạc sĩ Luật học 8.Quốc hội, Luật thuế thu nhập doanh nghiệp 2008 (luật thuế thu nhập doanh nghiệp sửa đổi bổ sung 2013 2014) 9.Quốc hội, luật quản lý thuế 2006 (luật quản lý thuế sửa đổi bổ sung 2012, 2016) SV: Nguyễn Thị Ngà 62 Lớp: CQ52/63.02 ... đề tài: Pháp luật thu nộp thu thu nhập doanh nghiệp Việt Nam qua thực tế thực Công ty TNHH thành viên Đầu tư Phát triển HTC 2.Tình hình nghiên cứu Bàn pháp luật thu thu nhập doanh nghiệp có... chủ yếu pháp luật thu nộp thu thu nhập doanh nghiệp 1.2.4.1.Chủ thể tham gia quan hệ pháp luật thu nộp thu thu nhập doanh nghiệp Quan hệ pháp luật thu nộp thu TNDN quan hệ thu, nộp thu phát. .. thu nhập chịu thu theo quy định pháp luật 1.2 .Pháp luật thu nộp thu thu nhập doanh nghiệp 1.2.1.Khái niệm pháp luật thu nộp thu thu nhập doanh nghiệp Quan hệ thu, nộp thu nhà nước doanh nghiệp
- Xem thêm -

Xem thêm: 78 PHÁP LUẬT về THU nộp THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP tại VIỆT NAM QUA THỰC tế THỰC HIỆN tại CÔNG TY TNHH một THÀNH VIÊN đầu tư và PHÁT TRIỂN HTC , 78 PHÁP LUẬT về THU nộp THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP tại VIỆT NAM QUA THỰC tế THỰC HIỆN tại CÔNG TY TNHH một THÀNH VIÊN đầu tư và PHÁT TRIỂN HTC

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn