62 hoàn thiện công tác thẩm định dự án đầu tư tại ngân hàng thương mại cổ phần quân đội

74 1 0
  • Loading ...
1/74 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2020, 15:01

Luận Văn tốt nghiệpTrường đại học Tài chính- Ngân Hàng LỜI CAM ĐOAN Dựa vào tình hình thực tế đơn vị Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu tơi sau xuất phát từ tình hình thực tế đơn vị Hà Nội , Ngày 20 tháng 05 năm 2018 Người làm luận văn Thịnh Nguyễn Minh Thịnh SV: Nguyễn Minh Thịnh Lớp: D02.21.01 Luận Văn tốt nghiệpTrường đại học Tài chính- Ngân Hàng DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT CBTĐ DAĐT DN DT KHCB LNST TCTD TMĐT CPTM TSCĐ TSLĐ VCSH VKD VĐT VLĐ MB Bank Cán thẩm định Dự Án đầu tư Doanh Nghiệp Doanh Thu Khấu Hao Cơ Bản Lợi Nhuận Sau Thuế Tổ Chức Tín Dụng Tổng Mức Đầu Tư Cỏ Phần Thương Mại Tài Sản Cố Định Tài Sản Lưu Động Vốn Chủ Sở Hữu Vốn Kinh Doanh Vốn Đầu Tư Vốn Lưu Động Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Quân Đội SV: Nguyễn Minh Thịnh Lớp: D02.21.01 Luận Văn tốt nghiệpTrường đại học Tài chính- Ngân Hàng LỜI CẢM ƠN Em xin chân thành cảm ơn nhiệt tình giúp đỡ thầy , khoa Tài Chính – Ngân hàng trường Đại Học Tài chinh- Ngân Hàng Hà Nội truyền thụ cho em kiến thức bổ ích giúp em có đủ lực để hoàn thành luận văn tốt nghiệp Đăc biệt, em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Thầy giáo TS: Bạch Đức Hiển ( Trưởng khoa Tài chính- Ngân hàng) trực tiếp hướng dẫn cách sát tận tình suốt thời gian em làm luận văn Em xin chân thành cảm ơn Ban lãnh đạo NH TMCP Quân Đội chi nhánh Thanh Xuân 475- Nguyễn Trãi – Thanh Xuân –Hà Nội , anh chị , cô , đơn vị tạo điều kiên cho em suốt thời gian thực tập Ngân hàng, đặc biệt anh chị Phòng tín dụng cá nhân , doanh nghiệp nhiệt tình giúp đỡ , bảo , hướng dẫn hỗ trợ cấp kiến thức quý báu cho em hoàn thành tốt đề tài luận văn Sau , em xin kính chúc q Thầy Cơ khoa Tài chính- Ngân hàng Ban Lãnh Đạo NH thương mại cổ phần Quân Đội , anh chị , Ngân hàng có sức khoe thật tốt để ln ln hồn thành mục tiêu công việc Em xin chân thành cảm ơn …!! Hà Nội, Ngày… Tháng… Năm 2018 Người thực Sinh viên: Nguyễn Minh Thịnh SV: Nguyễn Minh Thịnh Lớp: D02.21.01 Luận Văn tốt nghiệpTrường đại học Tài chính- Ngân Hàng MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT ii LỜI CẢM ƠN iii LỜI NÓI ĐẦU .vi CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ CỦA CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG 1.1 Những vấn đề đầu tư dự án đầu tư 1.2 Đầu tư .3 1.2.1 Khái niệm đầu tư : 1.2.2 Nội dung thẩm định dự án đầu tư .4 1.3 Thẩm định tài dự án đầu tư 1.3.1 Nội dung thẩm định tài dự án đầu tư 1.3.2 Các phương pháp thẩm định dự án đầu tư: .18 CHƯƠNG THỰC TRẠNG CƠNG TÁC THẨM ĐỊNH TÀI CHÍNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẤN QUÂN ĐỘI CHI NHÁNH THANH XUÂN 475 NGUYỄN TRÃI-THANH XUÂN-HÀ NỘI 21 2.1 Q trình cơng ty hình thành phát triển .21 2.1.1 Tổ chức .21 2.1.2 Lịch sử 23 2.1.3 Tình hình kết hoạt động kinh doanh 34 2.2 Thực trạng công tác thẩm định dự án đầu tư lại Ngân hàng Thương mại Cổ Phần Quân Đội Chi nhánh Thanh Xuân 39 2.2.1 Sơ lược phòng thẩm định Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân Đội 39 SV: Nguyễn Minh Thịnh Lớp: D02.21.01 Luận Văn tốt nghiệpTrường đại học Tài chính- Ngân Hàng 2.2.2.Quy trình nội dung công tác thẩm định dự án đầu tư Ngân hàng thương mại Cổ phần Quân Đội 41 2.2.3 Xem xét, đánh giá sơ theo nội dung dự án 43 2.3 Những hạn chế cơng tác thẩm định tài dự án đầu tư Ngân hàng MB Bank 54 2.3.1 Về tổ chức thẩm định 54 2.3.2 Những nguyên nhân công tác thẩm định tài dự án Ngân hàng MB Bank 56 2.3.2.1 Nguyên nhân khách quan 56 CHƯƠNG GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI .59 3.1 ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI 59 3.1.1 Nhận thức công tác thẩm định 59 3.1.2 Định hướng cho công tác thẩm định dự án đầu tư 60 3.2 Một số giải pháp hồn thiện cơng tác thẩm định tài dự án 60 3.2.1 Hoàn thiện nội dung phương pháp thẩm định dự án đầu tư: 60 3.2.2 Tăng cường công tác thu thập xử lý thông tin 63 KẾT LUẬN 65 SV: Nguyễn Minh Thịnh Lớp: D02.21.01 Luận Văn tốt nghiệpTrường đại học Tài chính- Ngân Hàng DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng Thông tin chi nhánh tổng hợp giai đoạn 2015-2017 34 Bảng tình hình huy động vốn giai đoạn 2014-2016 của Chi nhánh Thanh Xuân 475- Nguyễn Trãi – Thanh Xuân –Hà Nội .36 Bảng : tình hình sử dụng nguồn vốn đơn vị : .38 SV: Nguyễn Minh Thịnh Lớp: D02.21.01 Luận Văn tốt nghiệpTrường đại học Tài chính- Ngân Hàng LỜI NĨI ĐẦU Ngày , khu vực hóa tồn cầu hóa kinh tế trở thành xu hướng phát triển chung nên kinh tế thể giới.Trong giai đoạn nay, kinh tế Việt Nam khơng nằm ngồi xu hướng đó, hoạt động ngành Ngân hàng điều kiện hội nhập có nhiều thay đổi khó khăn , thực sự cạnh tranh khốc liệt ngày trở lên gay gắt ngân hàng nước quốc tế Trong điều kiện kinh doanh đó, buộc Ngân hàng phải tìm biện pháp nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh uy tín Ngân Hàng để đáp ứng cầu thị trường đứng vững thời kỳ Tuy nhiên, hiệu hoạt động kinh doanh Ngân hàng phụ thuộc vào nhiều yếu tố , yếu tố yếu tố chủ quan thuộc Ngân hàng cơng tác thẩm định dự án đầu tư Tại ngân hàng khác công tác thẩm định dự án đầu tư có phương châm khác ,xong thâm dịnh dự án đầu tư luôn yếu tố định trực tiêp tới hiệu kinh doanh ngân hàng, hay nói cách khác cơng tác thẩm định định lên uy tín thành cơng Ngân Hàng Do vậy, thẩm định dự án đầu tư có vai trò đặc biết quan trọng Ngân hàng Từ thực tế mà đề tài “Hồn thiện cơng tác thẩm định dự án đầu tư Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Quân Đội”được lựa chọn làm đề tài nghiên cứu em Đề tài phân tích khái qt cơng tác thẩm định dự án đầu tư MB Bank giai đoạn Bài luận chia làm Chương CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ CỦA CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CƠNG TÁC THẨM ĐỊNH TÀI CHÍNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QN ĐỘI CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC TẨM ĐỊNH TÀI CHÍNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ TẠI NGÂN HÀNG QUÂN ĐỘI SV: Nguyễn Minh Thịnh Lớp: D02.21.01 Luận Văn tốt nghiệpTrường đại học Tài chính- Ngân Hàng Trong q trình phân tích, nhiều bỡ ngỡ thiếu kinh nghiệm hạn chế mặt nhận thức nghiệp vụ nên luận văn khơng tránh sai sót Em mong muốn giúp đỡ góp ý cách thẳng thắn thầy cô luận để luận em hoàn thiện SV: Nguyễn Minh Thịnh Lớp: D02.21.01 Luận Văn tốt nghiệpTrường đại học Tài chính- Ngân Hàng CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ CỦA CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG 1.1 Những vấn đề đầu tư dự án đầu tư 1.2 Đầu tư 1.2.1 Khái niệm đầu tư : - Là hy sinh nguồn lực để tiến hành hoạt động nhằm thu cho người đầu tưu kết định tương lại lớn nguồn lực bỏ để đạt kết Nguồn lực tiền , tài nguyên thiên nhiên , sức lao động trí tuệ Các kết đạt tăn thêm tài sản tài , tài sản vật chất , tài sản trí tuệ nguồn lực Phân loại đầu tư: - Theo điều 21 luật đầu tư năm 2005 có hình thức đầu tư : đầu tư trực tiếp đầu tư gián tiếp a Đầu tư trực tiếp Theo khoản luật đầu tư , hình thức đầu tư nhà đầu tư bỏ vốn đâu tư tham gia quản lý hoạt động đầu tư Điều 21 Luật đầu tư quy định , Đầu tư trực tiếp bao gồm hình thức cụ thể sau: Thành lập tổ chức kinh tế 100% vốn đầu tư nhà đầu tư nước 100% vốn đầu tư nhà đầu tư nước Căn vào hình thức đầu tư quy định Điều 21 luật đầu tư năm 2005 , nhà đầu tư đươc thành lập tổ chức kinh tế sau đây: a, Doanh nghiệp tổ chức hoạt đông theo luật Doanh nghiệp b, Tổ chức tín dụng, doanh nghiệp kinh doan bảo hiểm quỹ đàu tư tổ chức tài theo quy định pháp luật c, Cơ sở dịch vụ y tế , giáo dục , khoa học , văn hóa , thể thao , sở dịch vụ khác có hoạt động đầu tư sinh lời d, Các tổ chức kinh tế khác theo quy định pháp luật SV: Nguyễn Minh Thịnh Lớp: D02.21.01 Luận Văn tốt nghiệpTrường đại học Tài chính- Ngân Hàng Ngoài tổ chức kinh tế quy định khoản Điều , nhà đầu tư nước đàu tư để thành lập hợp tác xã , liên hiệp hơp tác xã hoạt động theo Luật hợp tác xã ; hội kinh doanh theo quy định pháp luật gia ,quốc phòng , lịch sử , văn hóa , phong mỹ tục Việt Nam 1.2.2 Nội dung thẩm định dự án đầu tư 1.2.2.1 Thẩm định cần thiết tính pháp lý dự án - Thẩm định cần thiết phải đầu tư: Đây nội dung cần xem xét thẩm định DAĐT , xem điều kiện cần thiết đầu tư hay không? Điều xác định dựa hai khía cạnh dự án quy hoạch phát triển chung dự án đầu tư đóng góp cho muc tiêu tăng thu nhập quốc dân, sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên môi trường , tạo công ăn việc làm cho người lao động - Thẩm định khía cạnh pháp lý dự án: Thẩm định khía cạnh pháp lý dự án bao gồm trước hết việc xem xét đầy đủ tính hợp lệ hồ sơ, tài liệu trình phê duyệt, giấy phép hoạt động thời gian hiệu lực giấy phép hoạt động Các tài liệu mà cán thẩm định cần xem xét : luận chứng kinh tế kỹ thuật, giấy phép đầu tư , hợp đồng mua bán máy móc thiết bị , hợp đồng nhập khẩu, hợp đồng vay vốn… 1.2.2.1 Thẩm định nội dung thị trường dự án đầu tư : Thẩm định thị trường khâu quan trọng định hình thành hay thất bại dự án, vậy, thẩm định phương diện thị trường nội dung khơng thể thiếu đánh giá tính khả thi dự án đầu tư Tùy thuộc vào lượng thơng tin mức độ xác thơng tin thu thập được,cán thẩm định tiến hành đánh giá thị trường sản phẩm khía cạnh :  Phân tích nhu cầu thị trường tương lai sản phẩm dự án đầu tư cung cấp: - Thị trường nước: CBTĐ cần thu nhập thơng tin thói quen, tập quán tiêu dung người dân cư , có nhu cầu vè sản phẩm mà dự án định SV: Nguyễn Minh Thịnh Lớp: D02.21.01 Luận Văn tốt nghiệpTrường đại học Tài chính- Ngân Hàng - Bằng tổng giá vốn hàng bán năm chia cho số vòng quay  Các khoản phải trả: - Số ngày dự trữ; dựa vào sách bán chịu nhà cung cấp NVL - Bẳng tổng cho phí NVL năm/ số vòng quay - Để tính sác nên định loại nguyên liệu Bước 5: Lập báo cáo kết hoạt động kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ tính khả trả nợ dự án Cho phép cán thẩm định đánh giá hiệu dự án tiêu NPV, IRR tiêu đánh giá cách xác vào dòng tiền bỏ dòng tiền thu vào dự án có tính đến yếu tố thời gian Bước : Lập bảng cân đối kế hoạch Khi lập xong bảng cân đối kế hoạch hồn thành xong q trình tính tốn hiệu tài khả trả nợ dự án đầu tư 2.3 Những hạn chế công tác thẩm định tài dự án đầu tư Ngân hàng MB Bank 2.3.1 Về tổ chức thẩm định Mặc dù thời gian quan Ban thẩm định đời với nhiệm vụ chuyên trách thẩm định dự án đầu tư ngồi nước, nhiên, khối lượng cơng việc lớn số dự án thẩm định ngày tăng, tính chất phức tạp dự án ngày lớn khiến cho CBTĐ khơng có đủ thời gian để thu thập thông tin cần thiết phục vụ cho q trình thẩm đinh Từ làm giảm tính sác kết cuối Bên cạnh phối hợp phận trình thẩm định hạn chế, cán thẩm định thường làm việc độc lập, chia sẻ hỗ trợ thơng tin kinh nghiệm cho hạn chế 2.3.1.1 Về phương pháp thẩm định Tại đơn vị chưa có kết hợp phương pháp trình thẩm định Mặt khác, việc sử dụng tiêu nhiều hạn chế: SV: Nguyễn Minh Thịnh 54 Lớp: D02.21.01 Luận Văn tốt nghiệpTrường đại học Tài chính- Ngân Hàng Phương pháp so sánh tiêu phương pháp phổ biến trình thẩm định mà cán thẩm định sử dụng, vậy, việc so sánh đơi mang tính giản đơn Các tiêu phân tích tình hình tài doanh nghiệp dừng lại việc so sánh năm với chưa đối chiếu với doanh nghiệp nghành Các tiêu chuẩn công nghệ, thiết bị chưa có chuẩn mực để kiểm tra, đối chứng.điều cho thấy nguồn thông tin cơng tác thẩm định thiếu, chưa đáp ứng nhu cầu thẩm định Các phương pháp phân tích rủi ro chưa đượ tọng cách mức Một dự án từ vào hoạt động gặp nhiều loại rủi ro khác như: rủi ro cung cấp yếu tố đầu vào, rủi ro thị trường tiêu thụ đầu ra, rủi ro chậm tiến độ thi công, rủi ro cung cấp dịch vụ công nghệ - kỹ thuật… Tuy nhiên, cán thẩm định danh thời gian cơng sức sâu đánh giá loại để từ có hướng tư vấn, chủ đầu tư tìm biện pháp phòng ngừa Bên cạnh đó, phân tích rủi ro thơng qua phân tích độ nhạy coi phương pháp phân tích đại, việc sử dụng chưa thỏa đáng Việc lựa chọn yếu tố lao động, khoảng dao động phụ thuộc vào đánh giá chủ quan CBTĐ không quy định cụ thển sở tổng kết dự án đặc trưng lĩnh vực sản xuất kinh doanh khác 2.3.1.2 Về nội dung quy trình thẩm định Mặc dù cơng tác thẩm định dự án MB Bank thực quy trình, nhiên việc tuân thủ theo quy trình mang tính hình thức bên ngồi Trên thực tế, nội dung quy trình thẩm định cách sơ sài chưa đầy đủ.Phần lớn xem xét khoản vay CBTĐ quan tâm khả trả nợ, nguồn trả nợ thời gian trả nợ Do đó, q trình thẩm định dự án tập trung đánh giá khóa cạnh tài khả trả nợ chủ đầu tư, nội dung khác đánh giá cách chung chung, sơ sài, không quan tâm cách mức 2.3.1.3 Về mạng lưới thơng tin Mặc dù có nhiều cố gắng việc thu thập thông tin khách hàng thông qua biện pháp thu thập trực tiếp hay gián tiếp song sở thông tin SV: Nguyễn Minh Thịnh 55 Lớp: D02.21.01 Luận Văn tốt nghiệpTrường đại học Tài chính- Ngân Hàng dùng để phẩn tích thẩm định dự án chủ yếu dựa tài liệu mà khách hàng gửi đến Trong nhiều trường hợp nguồn thơng tin khơng thực khách quan để chấp nhận cho vay, chủ đầu tư cố tình làm sai lệch số liệu làm khả quan tình hình tài doanh nghiệp làm tăng tính khả thi dự án Các báo cáo tài sử dụng để phân tích, thẩm định khách hàng vay vốn không thực đủ độ tin cậy có nhiều doanh nghiệp chưa thực chế độ kiểm tốn bắt buộc Thêm vào báo cáo tài chính, báo cáo kết hoạt động kinh doanh thường kỳ doanh nghiệp có nhiều loại khác dẫn đến khó hệ thống chuẩn hóa thơng tin Trong q trình thẩm định cán thẩm định có tham khảo thơng tin hệ thống thơng tin tín dụng ngân hàng ( CIC) Các thông tin hệ thống chủ yếu cung cấp tổ chức tín dụng, tổ chức chậm không thông tin lên khiến cho thơng tin phản ánh doanh nghiệp bị phản ánh không đầy đủ, thiếu khách quan 2.3.1.4 Về cán thẩm định Đa số cán thẩm định đội ngũ nhân viên MB Bank có trình độ đại học trở lên, nhiên đa số họ đội ngũ trẻ, kinh nghiệm lâu năm nghành chưa có Số cán kỹ thuật hạn chế số cán có chun mơn nghiệp vụ lẫn kỹ thuật lại Điều có ảnh hưởng khơng nhỏ đến chất lượng công tác thẩm định Mặt khác, MB Bank chưa có chương trình đào tạo tổng thể thẩm định dự án, việc đào tạo dựa vào chương tình tập huấn bồi dưỡng ngắn hạn tự đào tạo 2.3.2 Những nguyên nhân cơng tác thẩm định tài dự án Ngân hàng MB Bank Những hạn chế công tác thẩm định MB Bank thời gian vừa qua ảnh hưởng nhiều nguyên nhân khác nhau, có nguyên nhân khách quan nguyên nhân chủ quan 2.3.2.1 Nguyên nhân khách quan SV: Nguyễn Minh Thịnh 56 Lớp: D02.21.01 Luận Văn tốt nghiệpTrường đại học Tài chính- Ngân Hàng Chất lượng thẩm định dự án khơng phụ thuộc vào thân MB Bank mà phụ thuộc vào nhiều nhân tố khách quan khác như: môi trường, pháp luật, kinh tế, xã hội… phụ thuộc vào chủ đầu tư  Nguyên nhân từ môi trường vĩ mô: - Pháp luật: hệ thống pháp luật chúng chưa đồng nộ, q trình xây dựng hồn thiện pháp lệnh kế toán thống kê chưa thực cách nghiêm minh Hiện chưa có chế độ kiểm toán bắt buộc, số liệu khả tiêu thị, thu nhập, chi phí hoạt động,… doanh nghiệp mang tính ước tính Do đó, cán thẩm định q trình thẩm định khó xác định tình hình tài chính, tình hình tốn, kết sản xuất kinh doanh doanh nghiệp - Kinh tế: mơi trường kinh tế ngồi nước có nhiều biến động dây khó khăn cho cơng tác dự báo Hệ thống tổ chức tín dụng chưa hồn thiện, thị trường chứng khốn phát triển khơng ổn định dẫn đến khó xác định mức lãi suất chiết khấu Khó khăn khủng hoảng kinh tế, hội nhập kinh tế giới, cạnh tranh diễn ngày gay gắt khiến cho nhiều doanh nghiệp bị thua lỗ, phá sản gây rủi ro cho dự án cho vay MB Bank  Môi trường xã hội: hệ thống quan tư vấn thẩm định dự án, đặc biệt phương diện kỹ thuật, thị trường chưa phát triển - Nguyên nhân từ phía nhà đầu tư: Trước hết phải kể đến trình độ lập dự án doanh nghiệp yếu, dự án lập thiếu xác thiếu khoa học… Khi trình hồ sơ tài liệu, nhà đầu tư không cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu cần thiết cho q trình thẩm định, khiến cho cơng tác thẩm định thường xuyên bị kéo dài Các chủ đầu tư thường xun cung cấp thơng tin thiếu xác doanh nghiệp dự án làm ảnh hưởng tới chất lượng cơng tác thẩm định Mặt khác, trình độ quản lý doanh nghiệp, doanh nghiệp Việt nam thấp, dẫn đến hiệu dự án khơng cao Trong q tình dự án vào hoạt động, CBTĐ kiểm soát hoạt động doanh SV: Nguyễn Minh Thịnh 57 Lớp: D02.21.01 Luận Văn tốt nghiệpTrường đại học Tài chính- Ngân Hàng nghiệp, từ khiến cho nhiều dự án bị chậm tiến độ thi công lựa chọn khống nhà thầu, triển khai vốn không tiến độ hay sử dụng sai mục đích… 2.3.2.2 Nguyên nhân chủ quan  Các cán thẩm định: Cán thẩm định người có trình độ địa học trở lên phần lớn họ cán trẻ tuổi, kinh nghiệm làm việc lâu năm hạn chế Kiến thức kỹ thuật cần thiết thẩm định dự án  Trang thiết bị: Trong thời gian qua trang thiết bị phục vụ cho công tác thẩm định trọng đầu tư, nhiên đặc thù nghành tài – ngân hàng đòi hỏi hệ thống trang thiết bị phải thường xuyên đổi mới, cập nhật nên đầu tư chưa đáp ứng kịp nhu cầu Bên cạnh đó, hệ thống trang thiết bị chưa khai thác cách triệt để, chủ yếu dùng để soạn thảo văn tính tốn đơn Excel Ở phải kể đến lực thành thạo máy tính phận cán thẩm định chưa ổn  Công tác thu thập, quản lý, lưu trữ thông tin chưa đáp ứng nhu cầu Việc thu thập thơng tin nhiều hạn chế như: MB Bank chưa khai thác triệt để nguồn thông tin đa dạng từ trung tâm thông tin ứng dụng Ngân hàng nhà nước, từ nghành liên quan, đối tác, khách hàng, bạn hàng MB Bank chưa có nộ phận chuyên trách phục vụ việc thu thập thông tin văn pháp quy mới, thông số, quy chuẩn, tiêu chuẩn kinh tế - kỹ thuật áp dụng lĩnh vực khác nhau, đối tác đã, có quan hệ tín dụng với MB Bank chủ động thu thập thông tin, đánh giá lại dự án thực làm tài liệu tham khảo để thẩm định dự án tương tự sau, việc thu thập thông tin thường phát sinh dự án cần thẩm định Bên cạnh đó, thơng tin dự án lưu trữ dạng thơ sơ, chưa có hệ thống, chưa tận dụng hết hiệu máy tính mạng máy tính việc lưu trữ hồ sơ khách hàng lấy hồ sơ tra cứu cần SV: Nguyễn Minh Thịnh 58 Lớp: D02.21.01 Luận Văn tốt nghiệpTrường đại học Tài chính- Ngân Hàng Trước thực trạng công tác thẩm định MB Bank thời gian qua, thấy, bên cạnh thành tựu đạt được, hoạt động thẩm định dự án đầu tư MB Bank tồn nhiều hạn chế Chính vậy, thời gian tới MB Bank cần phát huy thành tựu đạt được, mặt khác tìm ta giải pháp nhằm khắc phục yếu để không ngừng nâng cao chất lượng công tác thẩm định dự án, từ nâng cao chất lượng hoạt động SV: Nguyễn Minh Thịnh 59 Lớp: D02.21.01 Luận Văn tốt nghiệpTrường đại học Tài chính- Ngân Hàng CHƯƠNG GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI 3.1 ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI 3.1.1 Nhận thức công tác thẩm định Thẩm định dự án đầu tư công việc phức tạp có vị trí vai trò quan trọng định cho vay, để thực tốt cơng tác thẩm định, trước hết cần có thống mặt nhận thức cán nhân viên MB Bank, cụ thể là: - Hoạt động thẩm định không công việc riêng cán thẩm định mà phải phổ cập mức độ định tới phận nghiệp vụ khác để họ hiểu vị trí tầm quan trọng cơng tác thẩm định, từ hình thành phối hợp, trợ giúp cho cán thẩm định trình định - Thẩm định dự án không hướng tới phục vụ cho mục tiêu kinh doanh cục MB Bank mà góp phần thực mục tiêu phát triển kinh tế chung nghành, địa phương đất nước thời kỳ - Hoạt động thẩm định cần phải đứng góc độ người cho vay vốn để xem xét, định, nhằm tránh xảy tình trạng thất lãng phí, dẫn đến tổn thất xã hội - Thẩm định dự án cần tiến hành thường xuyên, liên tục, không diễn trước mà sau cho vay, nhằm đảm bảo tính hiệu an tồn cho khoản vay - Thẩm định dự án công việc có liên quan đến nhiều ngành nghề lĩnh vực khác nhau, đồi hỏi người thẩm định cần phải có chủ động, sáng tạo, linh hoạt, có khả phân tích, tổng hợp, đúc rút thực tiễn thường xuyên trau dồi kiến thức chuyên môn kiến thức đời sống kinh tế- xã hội SV: Nguyễn Minh Thịnh 60 Lớp: D02.21.01 Luận Văn tốt nghiệpTrường đại học Tài chính- Ngân Hàng 3.1.2 Định hướng cho công tác thẩm định dự án đầu tư Hoạt động thẩm định dự án đầu tư phải xuất phát từ hình kinh tế -xã hội đất nước thời kỳ từ thực tiễn cho vay đơn vị Công tác thẩm định dự án cần phải phù hợp với chủ chương, sách chung Bộ nghành giai đoạn phát triển, đồng thời phát huy tối đa mạnh đơn vị Thẩm định dự án phải tuân thủ theo quy định MB Bank với tất dự án cho vay, mặt khác trình phải tiến hành thường xuyên liên tục, không diễn trước mà sau cho vay.Trong tương lai MB Bank phấn đấu hoàn thiện để thẩm định trở thành hoạt động dich vụ mạnh đơn vị, từ nâng cao hiệu từ hoạt động đầu tư hoạt động cho vay dự án đơn vị 3.2 Một số giải pháp hồn thiện cơng tác thẩm định tài dự án 3.2.1 Hoàn thiện nội dung phương pháp thẩm định dự án đầu tư: Với ưu phương pháp thẩm định tài dự án đầu tư áp dụng tổ chức kinh tế, tài ngân hàng giới, MB Bank nên nghiên cứu học tập vận dụng sáng tạo còa tình hình thực tế đơn vị Điều cần thiết thời điểm mở kinh tế hội nhập kinh tế khu vực nhà đầu tư nước tổ chức tài quốc tế du nhập vào Việt nam với phương pháp thẩm định góc độ khác nhau, góc nhìn khác Do đó, MB Bank cần chủ động lựa chọn phương pháp thẩm định tài có hiệu nhất, hợp lý phù hợp với toàn cảnh thực tế để ứng dụng công tác thẩm định vào thực tiễn MB Bank cần tiến hành kiểm tra rà sốt tồn cách tính tốn tiêu sử dụng để phân tích nhằm tìm thiếu sót, bất hợp lý để bổ sung, thay đổi cho phù hợp Việc phải tiến hành người trực tiếp tham gia thẩm định tiến hành song song với việc tăng cường tham khảo phương pháp đại vấn đề ứng dụng đến đâu, ứng dụng cho phù hợp, dự án có đặc thù riêng Do đó, SV: Nguyễn Minh Thịnh 61 Lớp: D02.21.01 Luận Văn tốt nghiệpTrường đại học Tài chính- Ngân Hàng cách thẩm định dự án khác nhau, cán thẩm định cần lựa chọn phương pháp thẩm định cho phù hợp với dự án cụ thể Về nội dung thẩm định, trọng thẩm định khía cạnh tài dự án đầu tư khơng coi nhẹ khía cạnh khác thẩm định khách hàng,thẩm định thị trường đầu vào, thị trường đầu sản phẩm, thẩm định rủi ro, tính pháp lý, thẩm định kỹ thuật- cơng nghệ dự án Xét công tác thẩm định khía cạnh tài chính, MB Bank cần ý tới vấn đề: 3.2.1.1 Thẩm định tổng mức đầu tư: Đây vấn đề thường không xác định kỹ, việc thẩm định đòi hỏi CBTĐ phải thẩm định xác vốn đầu tư chi phí liên quan, tránh tình trạng chủ đầu tư tính toán mức vốn cao để tránh thủ vốn, gây lãng phí, ứ đọng vống làm giảm hiệu đầu tư, hay chủ đầu tư lập dự án tính mức vốn thấp để tăng hiệu đầu tư giả tạo dẫn đến định đầu tư sai lệch Việc xác định tổng mức đầu tư sát với thực tế sở để tính tốn hiệu tài dự kiến khả trả nợ dự án Muốn vậy, cán thẩm định phải tích cực tìm hiểu thị trường, vào định mức kinh tế kĩ thuật nghành, đơn giá nhà nước hay qua viện nghiên cứu mức độ đại cơng nghệ, tình hình giá thị trường ngồi nước Bên cạnh đó, cần tích cực tìm hiểu, lưu trữ thơng tin dự án điển hình nước làm sở cho việc kiểm tra, thẩm định tổng mức vốn đầu tư, sở tham khảo đánh giá TMĐT sử dụng suất vón đầu tư Bộ xây dựng công bố hàng năm so sánh, đối chiếu với dự án tương tự lĩnh vực, địa bàn, số trường hợp thuê quan tư vấn cần thiết 3.2.1.2Xác định doanh thu chi phí dự án cách xát thực Để thẩm định doanh thu chi phí xác cần phải có kết khâu thẩm định thị trường thật tốt, đơn vị quan tâm đến nguồn cung cấp nguyên vật liệu khả tiêu thị sản phẩm hay nói cách khác phải xem xét đến yếu tố đầu vào đầu dự án Nghiên cứu vấn đề việc khó khăn SV: Nguyễn Minh Thịnh 62 Lớp: D02.21.01 Luận Văn tốt nghiệpTrường đại học Tài chính- Ngân Hàng cần thiết Muốn vậy, MB Bank cần phải nghiên cứu thị trường mặt như: quan hệ cung cầu sản phẩm, điểm mạnh điểm yếu sản phẩm,đối tượng, phương thức tiêu thụ sản phẩm đặc biệt tình hình cạnh tranh thị thị trường Do đó, phòng thẩm định cần phải đẩy mạnh công tác nghiên cứu thị trường, nghiên cứu đối thủ cạnh tranh, nghiên cứu điểm mạnh điểm yếu, hội đe dọa sản phẩm, cách tốt để thực điều đơn vị đẩy mạnh chi tiết hóa mơ hình đánh giá chủ yếu swot, mơ hình Porter 3.2.1.3.Thẩm định tài DA ĐT thơng qua tiêu tài NPV, IRR, thời gian hồn vốn Các tiêu NPV,IRR, thời gian hoàn vốn tiêu thường gặp dự án đầu tư cần ý tiến hành thẩm định Mặt khác, với tiêu NPV,IRR, thời gian hoàn vốn nên đưa tiêu khác vào tính tốn tiêu điểm hòa vốn, lợi ích- chi phí, lực hòa vốn…những tiêu bổ sung cho giúp cán thẩm định có nhìn tồn diện dự án 3.2.1.4 Xác định lãi suất chiết khấu hợp lý dự án Xác định lãi suất chiết khấu dự án đầu tư việc làm khơng đơn giản Có thể hiểu lãi suất chiết khấu phần lợi nhuận thích hợp để bù đắp rủi ro, rủi ro dự án mức rủi ro doanh nghiệp sách tái tài trợ doanh nghiệp phù hợp với dự án lãi suất chiết khấu với chi phí bình qn vủa vốn ( WACC), thể chi phsi hội nguồn vốn tham gia vào dự án Các nguồn vốn thường có dự án vốn vay vốn chủ sở hữu ( VCSH) Trên thực tế, cán thẩm định thường lấy lãi suất cho vay dài hạn ngân hàng làm lãi suát chiết khấu, điều xác toàn vốn dự án vốn vay, vốn cho dự án lại vốn doanh nghiệp, vừa vốn cho vay nên lấy lãi suất cho vay dài hạn Ngân hàng làm lãi suất chết khấu khơng phản ánh hết chi phí hội nguồn vốn tham gia SV: Nguyễn Minh Thịnh 63 Lớp: D02.21.01 Luận Văn tốt nghiệpTrường đại học Tài chính- Ngân Hàng 3.2.1.5 Dòng tiền dự án nguồn trả nợ Điều quan tâm thẩm định tài dự án đầu tư để tiến hành cho vay dự án, doanh nghiệp có tiền có khả trả nợ, phải thực quan tâm tới dòng tiền dự tính dự án Đây phải tiền mặt nguồn từ khấu hao TSCĐ hay từ lợi nhuận sau thuế doanh nghiệp, bời số liệu sổ sách kế toán, lợi nhuận cao chưa khả toán cao, nhiều doanh nghiệp có lợi nhuận cao thực có nguy bị phá sản tình trạng lãi giả, lỗ thật doanh nghiệp trả nợ khoản vay 3.2.1.6 Cần thực phân tích độ nhạy thẩm định dự án đầu tư Phương pháp thường dùng để kiểm tra tính vững hiệu tài dự án Cơ sở phương pháp dự kiến số bất xảy tương lai dự án khảo sát tác động yếu tố đến hiệu đầu tư khả hòa vốn dự án Mức độ sai lệch so với dự kiến bát trắc tùy thuộc vào điều kiện cụ thể, ta nên lựa chọn yếu tố tiêu biểu dễ xảy tác động xấu đến hiệu dự án để xem xét Nếu dự án tỏ có hiệu kể trường hợp có nhiều bất trắc phát sinh đồng thời dự án vững chắc, có độ an tồn cao Trong trường hợp ngược lại cần phải xem xét khả phát sinh bất trắc đề xuất kiến nghị biện pháp hữu hiệu để khắc phục hay hạn chế 3.2.2 Tăng cường công tác thu thập xử lý thông tin Thông tin quan trọng để thẩm định dự án, dó nâng cao chất lượng cơng tác thu thập xử lý thơng tin góp phần hồn thiện nghiệp vụ thẩm định Nguồn thơng tin xác phong phú kết thẩm định có độ xác cao Do đó, MB Bank mặt cần gia tăng nguồn cấp thông tin, mặt khác cần tìm cách thu thập xử lý thơng tin cách có hiệu Đối với thông tin liên quan dự án doanh nghiệp, cán thẩm định không vào tài liệu khách hàng gửi đến, mà phải trực tiếp vấn người đại diện giao dịch doanh nghiệp để chất vấn thông tin không SV: Nguyễn Minh Thịnh 64 Lớp: D02.21.01 Luận Văn tốt nghiệpTrường đại học Tài chính- Ngân Hàng sác Đồng thời kết hợp với việc tham khảo sở sản xuất, văn phòng, nhà xưởng nhằm điều tra lực sản xuất quản lý doanh nghiệp Cán thẩm định tham khảo thông tin từ bạn hàng, đối tác, nhà cung cấp doanh nghiệp để đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh, tình hình toán khả cung cấp đầu vào tiêu thụ đầu dự án Ngoài thơng tin cần thiết thu thập từ trung tâm phòng ngừa rủi ro thuộc Ngân hàng nhà nước, từ tổ chức tài khác, từ quan quản lý kinh tế, chuyên gia kỹ thuật, thông tin đa dạng từ sách báo, tài liệu chuyên nghành có liên quan… Tuy nhiên, việc thu thập thơng nhiều gặp khó khăn phạm vi thu thập rộng, đòi hỏi tốn thời gian chi phí,các kênh cung cấp thơng tin khơng đầy đủ khó tiếp cận, cán thẩm định bị giới hạn thời gian Do đó, cán thẩm định cần lưu ý thường xuyên thu thập lưu trữ thông tin cách khoa học Cán thẩm định cần cập nhật quy định nhà nước có liên quan đến lĩnh vực đầu tư, thông tin thị trường, giá cả… Đồng thời tiến hành lưu trữ tồn thơng tin vào máy tính để dễ dàng quản lý SV: Nguyễn Minh Thịnh 65 Lớp: D02.21.01 Luận Văn tốt nghiệpTrường đại học Tài chính- Ngân Hàng KẾT LUẬN Tình hình đầu tư phát triển Việt nam ngày gia tăng, kinh tế đà phát triển Trong đó, thị trường chứng khốn dần trở lại hoạt động mạnh, việc tài trợ dự án đầu tư chủ yếu dựa vào vốn vay Ngân hàng Do đó, việc mở rộng tín dụng dự án đầu tư hướng cần thiết Ngân hàng Mở rộng quy mô đầu tư cho dự án phải luân đôi với tăng cường hiệu cơng tác thẩm định bảo tồn vốn thu lợi nhuận cho Ngân hàng thúc đẩy phát triển kinh tế Thẩm định dự án đầu tư công việc phức tạp, đòi hỏi phải ln hồn thiện qua thực tế không dừng lại lý thuyết thực tế,đầu tư ln biến động Việc sớm hồn thiện quy trình thẩm định hồn chỉnh, đưa số tiêu mà nước phát triển sử dụng với giải pháp tích cực quy chế, cán bộ… thực cần thiết Ngân hàng Trong chuyên đề này, em khái qt vấn đề có tính lý luận thẩm định dự án đầu tư, phân tích làm rõ thực trọng cơng tác thẩm định dự án đầu tư Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Quân Đội đưa số đề xuất nhằm hồn thiện cơng tác thẩm định dự án đầu tư Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Quân Đội SV: Nguyễn Minh Thịnh 66 Lớp: D02.21.01 Luận Văn tốt nghiệpTrường đại học Tài chính- Ngân Hàng Đây nội dung rộng, nên viết em xin đóng góp thêm cách tiếp cận, đánh giá Những đề xuất kiến nghị đưa đóng góp nhỏ cho việc hồn thiện cơng tác thẩm định dự án đầu tư Ngân Thương mại Cổ Phần Quân Đội Em xin chân thành cảm ơn thầy giáo TS Bạch Đức Hiển, Ban giám đốc Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân Đội , anh chị phòng thẩm định Chi nhánh Thanh Xuân 475- Nguyễn Trãi – Thanh Xuân –Hà Nội tận tình hướng dẫn giúp em hoàn thành chuyên đề TÀI LIỆU THAM KHẢO Giáo trình nghiệp vụ ngân hàng thương mại – Đại học Tài chính- Ngân hàng Hà Nội Giáo trình tài doanh nghiêp – Đại học Tài Chính- Ngân Hàng Hà Nội Tài liệu huấn luyện nghiệp vụ Ngân hàng tín dụng – thẩm định – Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân Đội Văn chức phong thẩm định Ngân hàng Thương mại Cổ Phần Quân Đội Giáo trình tín dụng ngân hàng – Học viện Ngân hàng xuất năm 2011 Cùng số tài liệu khác SV: Nguyễn Minh Thịnh 67 Lớp: D02.21.01 Luận Văn tốt nghiệpTrường đại học Tài chính- Ngân Hàng SV: Nguyễn Minh Thịnh 68 Lớp: D02.21.01 ... HỒN THIỆN CƠNG TÁC THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI .59 3.1 ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI 59 3.1.1 Nhận thức công tác. .. 2.2 Thực trạng công tác thẩm định dự án đầu tư lại Ngân hàng Thương mại Cổ Phần Quân Đội Chi nhánh Thanh Xuân 39 2.2.1 Sơ lược phòng thẩm định Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân Đội ... định tài dự án đầu tư 1.3.2 Các phương pháp thẩm định dự án đầu tư: .18 CHƯƠNG THỰC TRẠNG CƠNG TÁC THẨM ĐỊNH TÀI CHÍNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẤN QUÂN ĐỘI CHI NHÁNH THANH
- Xem thêm -

Xem thêm: 62 hoàn thiện công tác thẩm định dự án đầu tư tại ngân hàng thương mại cổ phần quân đội , 62 hoàn thiện công tác thẩm định dự án đầu tư tại ngân hàng thương mại cổ phần quân đội

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn