34 nâng cao chất lượng tín dụng trung dài hạn tại ngân hàng TMCP việt nam thịnh vượng chi nhánh thăng long

66 1 0
  • Loading ...
1/66 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2020, 14:51

Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tôi, số liệu, kết nêu luận văn trung thực xuất phát từ tình hình thực tế đơn vị thực tập Tác giả luận văn Trang Nguyễn Thị Trang SV: Nguyễn Thị Trang Lớp: CQ51/15.05 Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp MỤC LỤC SV: Nguyễn Thị Trang Lớp: CQ51/15.05 Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT NHTM : Ngân hàng thương mại NHNN : Ngân hàng nhà nước TMCP : Thương mại cổ phần VPBank : Ngân hàng thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng CN : Chi nhánh SXKD : Sản xuất kinh doanh NSNN : Ngân sách Nhà nước SV: Nguyễn Thị Trang Lớp: CQ51/15.05 Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp DANH MỤC CÁC BẢNG SV: Nguyễn Thị Trang Lớp: CQ51/15.05 Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp LỜI MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu Hoạt động cho vay hoạt động kinh doanh chủ yếu NHTM Trong hoạt động kinh doanh NHTM Việt Nam nay, hoạt động cho vay nói chung, cho vay trung dài hạn nói riêng đóng vai trò then chốt, mang lại lợi nhuận cao, song hoạt động ẩn chứa nhiều rủi ro ảnh hưởng tới an tồn hệ thống ngân hàng nói riêng kinh tế nói chung Tuy nhiên, có nguồn vốn trung - dài hạn chưa đủ mà phải biết sử dụng hiệu nguồn vốn phát huy hết vai trò tích cực chống lại lãng phí Hay nói cách khác, mở rộng gắn liền với nâng cao chất lượng cho vay trung - dài hạn nguồn vốn trung - dài hạn phát huy vai trò tích cực Mặc dù vậy, trước biến động không ngừng kinh tế thị trường khơng thể dự đốn hết rủi ro xảy ra, ảnh hưởng tới hoạt động cho vay nói chung cho vay trung - dài hạn nói riêng tồn ngành ngân hàng chi nhánh ngân hàng VPbank Xuất phát từ lý trên, với kiến thức học tập thực tập Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng chi nhánh Thăng Long, em chọn đề tài: “Nâng cao chất lượng tín dụng trung dài hạn Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng chi nhánh Thăng Long” lựa chọn làm chuyên đề tốt nghiệp Đối tượng mục đích nghiên cứu: - Nghiên cứu sở lý luận chất lượng cho vay trung dài hạn NHTM - Phân tích, đánh giá thực trạng chất lượng cho vay trung dài hạn Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng chi nhánh Thăng Long - Đề xuất số giải pháp kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng cho vay trung dài hạn Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng chi nhánh Thăng Long Đối tượng nghiên cứu : Chất lượng cho vay trung dài hạn ngân hàng thương mại SV: Nguyễn Thị Trang Lớp:CQ51/15.05 Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp Phạm vi đối tượng nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu Đề tài nghiên cứu giác độ NHTM, tập trung vào chất lượng cho vay trung dài hạn Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng chi nhánh Thăng Long khoảng thời gian từ 2014 đến 2016 Phương pháp nghiên cứu Để hoàn thành chuyên đề em sử dụng phương pháp nghiên cứu sử dụng: Thu thập số liệu, thống kê, so sánh, phân tích tổng hợp Kết cấu đề tài Ngoài lời mở đầu, kết luận, chuyên đề kết cấu gồm chương: Chương 1: Cơ sở lý luận chất lượng cho vay trung dài hạn ngân hàng thương mại Chương 2: Thực trạng chất lượng cho vay trung dài hạn Ngân hàng TMCP Chương 3: Giải pháp nâng cao chất lượng cho vay trung dài hạn Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng chi nhánh Thăng Long SV: Nguyễn Thị Trang Lớp:CQ51/15.05 Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHẤT LƯỢNG CHO VAY TRUNG VÀ DÀI HẠN CỦA NHTM 1.1 Hoạt động cho vay trung dài hạn Ngân hàng thương mại 1.1.1 Hoạt động NHTM 1.1.1.1 Khái niệm đặc trưng NHTM Ngân hàng thương mại hình thành tồn phát triển hàng trăm năm gắn liền với phát triển kinh tế hàng hoá Sự phát triển hệ thống ngân hàng thương mại (NHTM) có tác động lớn quan trọng đến trình phát triển kinh tế hàng hoá, ngược lại kinh tế hàng hoá phát triển mạnh mẽ đến giai đoạn cao kinh tế thị trường NHTM ngày hoàn thiện trở thành định chế tài khơng thể thiếu Theo Luật tổ chức tín dụng 2010: NHTM tổ chức tín dụng thực tồn hoạt động ngân hàng hoạt động kinh doanh khác có liên quan mục tiêu lợi nhuận theo quy định Luật Các tổ chức tín dụng quy định khác pháp luật Ngân hàng thương mại có đặc trưng sau: - Ngân hàng thương mại chủ thể thường xuyên nhận kinh doanh tiền gửi: Tài sản chiếm tỷ trọng lớn NHTM khoản cho vay đầu tư Nguồn vốn chiếm tỷ trọng lớn vốn huy động Doanh thu NHTM doanh thu từ hoạt động cho vay chi phí lớn NHTM lãi phải trả cho tiền gửi khách hàng - Hoạt động ngân hàng thương mại gắn bó mật thiết với hệ thống lưu thông tiền tệ Khi thực chức trung gian tín dụng từ người cho vay sang người vay NHTM tự tạo cơng cụ tài thay cho tiền làm phương tiện tốn Trong đó, quan trọng tài khoản tiền gửi không kỳ hạn tốn séc cơng cụ chủ yếu để tiền vận động qua ngân hàng Hoạt động đưa lại kết đại phận tiền giao dịch giao lưu kinh tế tiền qua ngân hàng - Hoạt động kinh doanh NHTM hoạt động chứa đựng nhiều rủi ro Thường ngân hàng vay, huy động vốn ngắn hạn với lãi suất thấp vay với thời hạn dài với lãi suất cao Từ ngân hàng thu lợi nhuận Tuy nhiên kinh nghiệm giản đơn thấy tính chất tập trung rủi ro SV: Nguyễn Thị Trang Lớp:CQ51/15.05 Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp lĩnh vực NH Nếu đến hạn ngun nhân người vay tiền không trả nợ trả không dủ làm cho NH lâm vào tình trạng rủi ro Trường hợp khác NH gặp rủi ro khoản khách hàng đến rút tiền trước hạn, ngân hàng phải trả tiền cho khách hàng đáo hạn ngân hàng lại khơng có đủ tiền để toán khoản cho vay đầu tư chưa thu hồi ngân hàng vay tiền thị trường tài khác… - NHTM kinh doanh mang tính hệ thống cao chịu quản lí nghiêm ngặt Nhà nước Có thể nói, tình hình lưu thơng giá trị tiền tệ có ảnh hưởng sâu rộng đến tồn kinh tế; nữa, rủi ro kinh doanh ngân hàng ln mang tính lan truyền, tính hệ thống cao hẳn nhiều lĩnh vực kinh doanh khác Do đòi hỏi quan quản lý Nhà nước phải có biện pháp quản lý nghiêm ngặt cho Chính sách tiền tệ quốc gia đảm bảo thực hiện, hệ thống tài ngân hàng đảm bảo an toàn, quyền lợi người gửi tiền người đầu tư bảo vệ Hơn nữa, để tạo dịch vụ toàn diện cho khách hàng, đồng thời ngân hàng hỗ trợ đứng trước nguy rủi ro, ngân hàng phải trì ràng buộc theo hệ thống trình hoạt động mặt tổ chức mặt kỹ thuật 1.1.1.2 Hoạt động NHTM a Hoạt động huy động vốn Đây nghiệp vụ đầu tiên, khởi tạo cho hoạt động ngân hàng Cho vay coi hoạt động sinh lời cao ngân hàng ln tìm cách để huy động vốn cho vay Với chức này, ngân hàng đóng vai trò nhân tố tập hợp nguồn vốn nhàn rỗi xã hội thơng qua hình thức: - Nhận tiền gửi cá nhân tổ chức kinh tế Đây nguồn tiền chiếm tỷ trọng cấu cá nguồn huy động ngân hàng - Nguồn vay: Trong q trình kinh doanh, đơi NHTM lâm vào tình trạng thiếu hụt vốn tạm thời để đáp ứng nhu cầu toán chi trả hay nhu cầu tín dụng khác, vay thị trường liên ngân hàng… nguồn vốn cần thiết quan trọng, đáp ứng kịp thời đảm bảo cho hoatj động ngân hàng diễn cách liên tục b Hoạt động cho vay SV: Nguyễn Thị Trang Lớp:CQ51/15.05 Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp Ngân hàng thương mại cho vay với tổ chức, cá nhân hình thức cho vay, chiết khấu thương phiếu giấy tờ có giá khác, bảo lãnh, cho th tài hình thức khác theo quy định Ngân hàng Nhà nước Trong hoạt động cho vay hoạt động quan trọng chiếm tỷ trọng lớn Cho vay nghiệp vụ chủ yếu NHTM để tạo lợi nhuận Nguồn thu từ hoạt động cho vay thường chiếm tỷ lệ lớn tổng thu nhập ngân hàng Tuy nhiên, lĩnh vực có nhiều rủi ro phức tạp Rủi ro hoạt đơng cho vay ý muốn chủ quan ngân hàng : Xây dựng chiến lược sai, thẩm định hồ sơ khơng xác, cho vay khơng tn theo ngun tắc, Cũng nguyên nhân khách quan như: Hoả hoạn, lũ lụt, Hoạt động cho vay liên quan chặt chẽ với tất lĩnh vực kinh tế từ tiêu dùng đến sản xuất kinh doanh Do vậy, với phát triển kinh tế, nghiệp vụ cho vay ngày đa dạng nhằm thoả mãn nhu cầu vốn cho kinh tế, tạo điều kiện tăng lợi nhuận cho ngân hàng Các hình thức cho vay chủ yếu như: Cho vay ngắn hạn, Cho vay trung dài hạn, Cho vay có đảm bảo, c Hoạt động dịch vụ toán ngân quỹ Để thực dịch vụ toán doanh nghiệp thông qua ngân hàng, NHTM mở tài khoản cho khách hàng nước Để thực toán ngân hàng với thông qua Ngân hàng Nhà nước, NHTM phải mở tài khoản tiền gửi Ngân hàng Nhà nước nơi NHTM đặt trụ sở trì số dư tiền gửi dự trữ bắt buộc theo quy định Ngoài ra, chi nhánh NHTM mở tài khỏan tiền gửi chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố nơi đặt trụ sở chi nhánh Hoạt động dịch vụ toán ngân quỹ NHTM bao gồm hoạt động sau: - Cung cấp phương tiện toán - Thực dịch vụ toán nước cho khách hàng - Thực dịch vụ thu hộ chi hộ - Thực dịch vụ toán khác theo quy định Ngân hàng Nhà nước - Thực dịch vụ toán quốc tế Ngân hàng Nhà nước cho phép - Thực dịch vụ thu phát tiền mặt cho khách hàng SV: Nguyễn Thị Trang Lớp:CQ51/15.05 Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp - Tổ chức hệ thống toán nội tham gia hệ thống toán liên ngân hàng nước - Tham gia hệ thống toán quốc tế Ngân hàng Nhà nước cho phép 1.1.2 Hoạt động cho vay trung dài hạn NHTM 1.1.2.1 Khái niệm, đặc điểm cho vay trung dài hạn a Khái niệm - Theo Luật tổ chức tín dụng, hoạt động cho vay định nghĩa việc thỏa thuận để tổ chức, cá nhân sử dụng khoản tiền cam kết cho phép sử dụng khoản tiền theo ngun tắc có hồn trả nghiệp vụ cho vay, chiết khấu, cho th tài chính, bao tốn, bảo lãnh Ngân hàng nghiệp vụ cấp tín dụng khác Trong hoạt động cho vay hoạt động chủ yếu mang lại lợi nhuận lớn cho NHTM - Nền kinh tế phát triển, hoạt động cho vay phát triển ngày phong phú đa dạng với nhiều hình thức khác Các hình thức cho vay đa dạng, loại rủi ro kèm với đa dạng phức tạp Để quản lý hoạt động cho vay, Ngân hàng phải đưa nhiều tiêu chí khác để phân loại cho vay, sở đề biện pháp quản lý thích hợp nhằm hạn chế đến mức thấp rủi ro tín dụng xảy Có nhiều tiêu thức để phân loại cho vay phân loại cho vay dựa thời gian khoản vay, cụ thể: - Theo thời hạn cho vay có cho vay ngắn hạn (thời hạn cho vay đến 12 tháng), cho vay trung hạn (trên 12 tháng đến 60 tháng) cho vay dài hạn (trên 60 tháng) - Cho vay ngắn hạn: Là khoản cho vay có thời hạn cho vay đến 12 tháng sử dụng để bổ sung thiếu hụt vốn tạm thời - Cho vay trung dài hạn: Là hình thức cho vay có thời hạn năm Trong đó, NHTM thường quy định: + Cho vay trung hạn: loại cho vay có thời hạn 12 tháng đến 60 tháng + Cho vay dài hạn: khoản cho vay có thời hạn 60 tháng Mục đích cho vay trung dài hạn đầu tư cho dự án xây mới, tài trợ cho chương trình mở rộng, cải tạo khôi phục hạ tầng sở, ứng dụng khoa học, đổi kỹ thuật,…của khách hàng Đối với điều kiện kinh tế Việt Nam nay, nhu cầu vốn trung dài hạn lớn, doanh nghiệp chưa có nhiều thời gian để tích luỹ vốn chưa tích SV: Nguyễn Thị Trang 10 Lớp:CQ51/15.05 Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp Mở rộng mạng lưới phục vụ thu hút đông đảo tầng lớp dân cư doanh nghiệp mở tài khoản giao dịch, trụ sở làm việc tiếp khách phải trang trọng, sẽ, văn minh, tiện dụng Ngân hàng phải tìm hiểu nhu cầu khách hàng cung ứng nhu cầu khách hàng, cung ứng cho khách hàng nhiều sản phẩm nguyên tắc bình đẳng, hợp tác phát triển có lợi Duy trì mối quan hệ với khách hàng có sẵn ln trọng tìm kiếm thị trường đầu tư địa bàn Đơn giản hóa thủ tục điều kiện có thể, phải đảm bảo hiệu an toàn vốn tín dụng Thỏa mãn kịp thời đầy đủ nhu cầu vốn hợp lý khách hàng, không để khách hàng chờ vốn ngân hàng mà lỡ hội kinh doanh, phát triển cho vay phải gắn với hiệu bảo tồn vốn tín dụng Tiến hành phân loại khách hàng theo nhiều tiêu thức: Phân loại theo nghành nghề, theo thành phần để qua xem xét nâng cao tỉ trọng nghành có lợi nhuận dễ thu hồi vốn, phù hợp với đường lối sách Đảng nhà nước, sách phát triển thành phố Phân loại theo tình hình tài chính, vay trả song phẳng Để có đối tắc thích hợp chọn lọc khách hàng, ưu tiên khách hàng có tình hình tài lành mạnh trả nợ kì hạn 3.2.4 Nâng cao chất lượng cơng tác thẩm định dự án đầu tư Nội dung phân tích thẩm định tín dụng tập trung vào hai vấn đề - chủ yếu sau: Phương án vay vốn phải đầy đủ điều kiện cho vay, nguyên tắc cho vay theo chế độ quy định cụ thể loại cho vay đảm bảo cho vay thu hồi đủ gốc - lãi hạn Thủ tục hồ sơ phải đảm bảo đầy đủ, hợp lệ, hợp pháp theo chế độ quy định, xảy tranh chấp tố tụng đảm bảo pháp lý cho ngân hàng Vì để nâng cao chất lượng thẩm định đòi hỏi ngân hàng phải thành lập phòng nhóm chun trách thẩm định dự án Cán tín dụng tham gia thẩm định phải đòi hỏi trình độ chun mơn cao, cán đảm nhiệm lĩnh vực định xây dựng, sản xuât Đối với nhiều dự án mang tính chuyên sâu, cán đảm nhiệm nhiệm vụ định Việc phân công rõ ràng giúp cho SV: Nguyễn Thị Trang 52 Lớp:CQ51/15.05 Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp công việc thực chuyên sâu, cán tiếp xúc nhiều dự án tích lũy nhiều kinh nghiệm bổ ích Sự thành thạo việc thực công đoạn thẩm định cán chuyên môn tránh giúp ngắn thời gian thẩm định hết nâng cao chất lượng thẩm định dự án Những nội dung bản: + Xây dựng quy trình thẩm định dự án chặt chẽ, đầy đủ, chi tiết tới lĩnh vực, ngành nghề khác nhau, + Nâng cao lực, trình độ chun mơn cán phân tích, thẩm định dự án, muốn phải thường xuyên xây dựng phong trào tự đào tạo, tìm hiểu kiến thức cán ngân hàng thơng qua sách báo, tạp chí phương tiện thông tin đại chúng khác Thường xun mở lớp bồi dưỡng trình độ chun mơn, cập nhật thông tin với bảo, giảng dạy chuyên gia, nhà giáo có uy tín, có kinh nghiệm trường đại học, gửi cán du học nước để tiếp thu kiến thức mới, phương pháp phân tích dự án đầu tư nước có cơng nghệ ngân hàng tiên tiến.Tuy nhiên định hướng đào tạo bồi dưỡng cán nên nghiêng hướng tự đào tạo đồng thời có hướng bồi dưỡng thêm, ý thức học hỏi, tự giác cán nhân viên điều quan trọng, họ khơng tự giác việc mở lớp, gửi học hình thức, khơng gây lãng phí nguồn lực ngân hàng + Xây dựng cho cán bộ, nhân viên tính cụ thể công việc Thẩm định dự án đầu tư công việc phức tạp với nhiều công việc cụ thể liên quan đến nhiều ngành nhiều lĩnh vực, điều đòi hỏi cán tín dụng phải có khả vừa bao qt cơng việc mặt khác phải nắm chi tiết thông tin, xem xét qua loa lấy lệ + Trong thẩm định dự án, cán ngân hàng nên thu thập thông tin từ nguồn khác nhau, từ tầm vĩ mô đến vi mô Kết quả: Việc thực tốt công tác thẩm định giúp chi nhánh sẵn sàng tiếp cận dự án khác thuộc lĩnh vực, ngành nghề đặc thù, lựa chọn dự án khả thi, giảm thiểu rủi ro chủ quan từ phía Ngân hàng việc thẩm SV: Nguyễn Thị Trang 53 Lớp:CQ51/15.05 Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp định dự án, đủ lực tham gia dự án lớn Ngân hàng VPbank định chủ động tham gia dự án hợp vốn địa bàn 3.2.5 Nâng cao vai trò cơng tác kiểm tra, giám sát khoản vay Thực tốt công tác kiểm tra, giám sát khoản vay giúp cho Ngân hàng kiểm sốt tình hình sử dụng vốn vay tình hình thực tế khách hàng để từ có biện pháp kịp thời ngăn chặn rủi ro xảy khoản vay Ngân hàng Nội dung chính: Thanh tra kiểm sốt nghiệp vụ quan trọng giúp Ngân hàng TMCP Đầu tư phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hà Nam ngăn chặn, phát xử lý tồn tại, yếu hoạt động cho vay, từ nâng cao hiệu cho vay Giải pháp nâng cao vai trò cơng tác tra kiểm sốt cần tập trung vào nội dung chủ yếu sau: + Xây dựng thực tốt chương trình, kế hoạch kiểm tra theo định kỳ đột xuất hoạt động tín dụng Cần xác định mục tiêu phải đạt qua việc triển khai kế hoạch tra kiểm soát + Xây dựng nội dung kiểm tra tồn diện, có sở khoa học để nội dung kiểm tra toàn diện, tập trung vào vấn đề như: chế độ sách tín dụng, chấp hành quy trình đầu tư, quy định bảo đảm tiền vay, biện pháp xử lý nợ xấu gia hạn nợ, giãn nợ, điều chỉnh kỳ hạn nợ, chấp hành chế độ thông tin báo cáo cho vay … Kiểm tra việc chấp hành triển khai thực đạo ngân hàng cấp trên, triển khai sách định hướng hoạt động cho vay + Phát sai phạm, tồn tại, yếu có biện pháp xử lý phù hợp, có hiệu Kiên sửa chữa, khắc phục sai sót phát hiện, rút kinh nghiệm, ngăn ngừa, hạn chế sai sót phát sinh, đặc biệt khơng để tái diễn sai sót phát Trường hợp cá nhân, đơn vị có vi phạm, tiêu cực cần nghiêm túc xử lý Làm tốt cơng tác giúp tình hình tài Ngân hàng trở lên lành mạnh nhờ tính an toàn kịp thời xử lý đặt lên hàng đầu thời điểm kinh tế khủng hoảng 3.2.6 Nâng cao trình độ đội ngũ cán SV: Nguyễn Thị Trang 54 Lớp:CQ51/15.05 Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp Trong lĩnh vực, người yếu tố định Việc đảm bảo chất lượng cho vay trước hết phải cán tín dụng định Cán tín dụng hàng ngày phait xử lý nghiệp vụ có tính biến động liên quan đến nhiều lĩnh vực, nghành nghề kinh tế, gặp gỡ trực tiếp với nhiều loại khách hàng, đối mặt với nhiều loại cám dỗ, có nhiều hội thực hành vi để vụ lợi cho riêng Vì người cán tín dụng cần phải tuyển chọn cẩn trọn, bố trí hợp lý, quan tâm giáo dục, rèn luyện thường xun Thực chun mơn hóa với cán cho vay cách chia khách hàng theo nhóm đặc điểm riêng việc làm cần thiết Trên sở đó, vào lực sở trường kinh nghiệm cand tín dụng hay nhóm cán cho vay để phân công thực cho vay nhóm khách hàng định Để tạo điều kiện cho cán cho vay hiểu biết khách hàng cách sâu sắc Bên cạnh việc thực chuyên mơn hóa ngân hàng phải khơng ngừng nâng cao kiến thức cho cán tín dụng Có nhiều cách để nâng cao trình độ cho cán tín dụng ngân hàng Ngân hàng tổ chức lớp tập huấn bổ sung kiến thức cho cán cử cán có lực học tập nước 3.2.7 Ngăn ngừa, hạn chế xử lý khoản nợ hạn Xử lý nợ hạn biện pháp nhằm hạn chế tối đa khoản thiệt hại xảy Để nâng cao chất lượng cho vay, điều quan trọng trước hết ngân hàng phải sớm nhận biết khoản nợ có vấn đề, tiến hành phân loại nợ, từ có biện pháp phòng ngừa xử lý kịp thời Các biện pháp phòng ngừa nợ hạn - Thực rà sốt, đánh giá tình hình nợ thường xuyên, phân loại khoản nợ Định kỳ cán tín dụng thực rà sốt, quản lý danh mục cho vay theo mục tiêu giới hạn, cấu cho vay đề - Tổ chức xem xét, thẩm định chặt chẽ trước cấp khoản cho vay - Quản lý chặt chẽ hồ sơ tín dụng, tăng cường kiểm tra, kiểm sốt q trình xử lý tận thu hồi nợ - Đối với doanh nghiệp gặp khó khăn tạm thời có uy tín trả nợ, ngân hàng xem xét gia tăng khối lượng khoản cho vay phương án phục hồi sản xuất kinh doanh doanh nghiệp có tính khả thi cao Trong trường hợp này, SV: Nguyễn Thị Trang 55 Lớp:CQ51/15.05 Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp ngân hàng khơng cho vay nợ doanh nghiệp khả toán, độ rủi ro ngân hàng lớn - Bên cạnh đó, cán tín dụng ngân hàng tư vấn cho doanh nghiệp việc tìm chiến lược kinh doanh Điều vừa giúp doanh nghiệp thoát khỏi khủng hoảng, giảm rủi ro cho ngân hàng, vừa tạo mối quan hệ lâu dài doanh nghiệp ngân hàng Các biện pháp xử lý nợ hạn Nếu khoản nợ hạn xảy ra, cần có biện pháp xử lý cụ thể sau: - Phân tích nguyên nhân gây nợ hạn, từ có biện pháp xử lý thích hợp Đối với khách hàng mà nợ q hạn có tính chất tạm thời, ngân hàng xem xét khả trả nợ phương án sản xuất kinh doanh thời gian tới để định cho vay Việc cho vay đảm bảo thu hồi vốn, giúp khách hàng vượt qua khó khăn có biện pháp trả nợ áp dụng biện pháp xác định cấu nợ - Đối với khách hàng gặp khó khăn tài chính, kinh doanh thua lỗ, khó khắc phục, ngân hàng cần quản lí chặt chẽ khoản vay khách hàng sau: + Tìm khách hàng có khả mặt tài nhận nợ khách hàng khó khăn để tiếp tục khai thác hiệu tài sản, đảm bảo khả trả nợ + Ngân hàng rà soát tài sản đảm bảo, tình trạng tài sản, hồ sơ pháp lí để phát mại tài sản đảm bảo cho khoản nợ + Yêu cầu bên bảo lãnh trả nợ thay + Thực biện pháp khuyến khích khách hàng trả nợ như: miễn giảm phần lãi suất, tính lại lãi, khơng tính lãi phạt, áp dụng khách hàng có thiện chí trả nợ + Sử dụng quỹ dự phòng rủi ro khoản nợ xấu: khoản nợ mà ngân hàng áp dụng hết biện pháp khắc phục xử lý không thu hồi nợ, khoản nợ phát mại hết tài sản chênh lệch âm ( - ) gốc khoản vay bị rủi ro nguyên nhân khách quan mà ngân hàng khắc phục 3.2.8 Một số giải pháp khác - Xây dựng chiến lượt Marketing Ngân Hàng Định hướng thị trường mở trở thành điều kiện tiên hoạt động kinh doanh NHTM ngày Chính vậy, loại hoạt động gắn kết ngân hàng với thị trường hoạt động gắn kết ngân hàng với thị trường hoạt động nghiên cứu thị trường để phát hội kinh doanh SV: Nguyễn Thị Trang 56 Lớp:CQ51/15.05 Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp biết trước hiểm họa hoạt động ngân hàng hoạt động nghiên cứu nội lực để tìm điểm mạnh, điểm yếu ngân hàng Các NHTM có mức độ gắn kết với thị trường cao khả thành cơng ngân hàng lớn ngược lại Các NHTM cần thiết phải hoạch định chiến lược Marketing riêng biêt nhằm chủ động công - Xây dựng sử dụng hợp lý quỹ dự phòng rủi ro cho vay Rủi ro hoạt động cho vay tất yếu khách quan cho vay trung dài hạn lượng vốn lớn thời gian dài nên dễ xảy rủi ro Ngoài nguyên nhân chủ quan tạo rủi ro nguyên nhân khách quan gây ra, chí để lại hậu nặng nề Phân tán rủi ro giải pháp có tính chủ động ngăn ngừa tích cực hậu lớn xảy ngân hàng Việc phân tán rủi ro thể thông qua phân tán dư nợ đồng tài trợ Nó biểu cụ thể hình thức ngân hàng không nên tập trung vốn nhiều cho người vay Việc xây dựng sử lý quỹ dự phòng tổn thất tín dụng biện pháp càn thiết việc nâng cao chất lượng cho vay trung dài hạn ngân hàng Theo quy định ngân hàng phải có quỹ dự phòng bù đắp rủi ro Quỹ dự phòng tổn thất cho vay hình thành dựa dự kiến khoản trích lập dự phòng rủi ro thể hiện: Rủi ro gắn liền với kinh doanh, thơng qua hạch tốn để phản ánh chi phí phát sinh trình kinh doanh - Thành lập quan chuyên trách xếp hạng tín nhiệm Cơ quan có trách nhiệm thu thập, xử lý, phân tích thơng tin tình hình tài chính, hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp có đăng kí để tiến hành đánh giá, xếp hạng tín nhiệm doanh nghiệp Trên sở bảng xếp hạng tổ chức này, NHTM tham khảo để có đánh giá xác doanh nghiệp vay vốn Để đảm bảo hiệu hoạt động tổ chức này, Chính phủ quy định bắt buộc doanh nghiệp có đăng kí quan xếp hạng tín nhiệm ngân hàng xem xét cho vay vốn Bằng cách làm này, doanh nghiệp phải tự giác tham gia đăng kí để xếp hạng để có giấy chứng nhận muốn vay vốn ngân hàng Ngoài tác dụng giúp đỡ ngân hàng việc thẩm định khách hàng, hoạt động tổ chức tạo động lực thúc đẩy SV: Nguyễn Thị Trang 57 Lớp:CQ51/15.05 Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp doanh nghiệp tự hoàn thiện, nâng cao vị thế, uy tín để xếp hạng cao Đó cách để tạo mơi trường đầu tư thuận thu hút vốn đầu tư từ bên 3.3 Kiến nghị Cho vay nghiệp vụ mang tính định đến hoạt động ngân hàng vấn đề nâng cao chất lượng cho vay, phòng ngừa hạn chế rủi ro đựơc ngân hàng quan tâm hàng đầu coi mục tiêu quan trọng cần đạt Rủi ro phát sinh không thiệt hại cho thân Ngân hàng mà ảnh hưởng đến người gửi tiền, ảnh hưởng đến an toàn toàn hệ thống Ngân hàng toàn kinh tế Việc ngăn ngừa hạn chế rủi ro tín dụng khơng phải trách nhiệm riêng ngành Ngân hàng mà cần phối hợp Chính phủ ngành có liên quan 3.3.1 Kiến nghị với nhà nước  Môi trường kinh tế - xã hội ổn định sở cho hoạt động SXKD nói riêng tăng trưởng kinh tế nói chung Hệ thống luật, sách, quy định Nhà nước quan trọng tác động tới mặt kinh tế xã hội… Một hạn chế phổ biến mơi trưòng vĩ mơ thiếu tính ổn định nghiêm minh luật pháp sách Môi trường kinh tế - xã hội ổn định điều kiện cần thiết để doanh nghiệp yên tâm đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh, qua góp phần phát triển kinh tế nâng cao chất lượng cho vay ngân hàng  Hoạt động cho vay gặp nhiều khó khăn mặt pháp lý hệ thống pháp luật Việt Nam trình hình thành chưa đầy đủ, đồng bộ, chặt chẽ thường xuyên thay đổi Do vậy, Nhà nước cần nhanh chóng hồn thiện mơi trường pháp lý, đảm bảo tính đầy đủ thống nâng cao hiệu lực điều chỉnh pháp luật với hoạt động sản xuất kinh doanh Sự đồng bộ, phù hợp hệ thống pháp luật tạo hành lang pháp lý cho ngân hàng doanh nghiệp hoạt động ổn định, mặt khác đảm bảo tính an tồn, hiệu cho hoạt động tín dụng ngân hàng Trước mắt đề nghị Nhà nước sớm đạo xây dựng ban hành Luật sửa đổi quy định cụ thể số điểm luật: Luật hình (chỉ truy tố cán ngân hàng, khơng truy tố hình người vay tiền người trực tiếp sử dụng vốn vay sai mục đích), Luật Tổ chức tín dụng (quy định bắt buộc kiểm tra trước, sau cho vay: đề nghị sửa thành Ngân hàng có quyền SV: Nguyễn Thị Trang 58 Lớp:CQ51/15.05 Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp khơng có nghĩa vụ bắt buộc phải kiểm tra sử dụng vốn vay nhiều loại hình vay vốn vay thấu chi, vay tiêu dùng thực quy định trên), Luật đất đai (cần có hướng dẫn quy định rõ việc ưu tiên cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người mua lý trúng đấu giá tài sản chấp ngân hàng gắn liền với đất thuê)  Nhà nước cần ổn định môi trường vĩ mô kinh tế Các quy hoạch ngành, định hướng phát triển ngành, vùng cần xây dựng cụ thể, đảm bảo tính khoa học, hiệu ổn định Như sở để ngân hàng tham khảo cho vay hạn chế rủi ro có thay đổi đột ngột định hướng sách phủ, khiến cho dự án hoạt động khó khăn Đây điều kiện để ổn định giá trị tiền tệ, từ khuyến khích tiết kiệm, đầu tư, khuyến khích sản xuất Trên sở đảm bảo khả thu hồi vốn ngân hàng  Chính phủ, Bộ Tài cần đạo ngành thường xuyên kiểm tra việc phân bổ bố trí kế hoạch vốn NSNN cho cơng trình dự án: tập trung vào dự án trọng điểm, cần thiết, sớm hoàn thành đưa vào sử dụng; đầu năm sớm có thơng báo kế hoạch vốn năm thực bố trí đủ vốn kế hoạch thơng báo; bảo đảm cơng trình chuyển tiếp năm sau bố trí đủ vốn theo hợp đồng kinh tế ký  Tăng cường biện pháp Quản lý Nhà nước doanh nghiệp, cụ thể: + Có chế kiểm tra, giám sát đảm bảo doanh nghiệp thực góp đủ vốn điều lệ theo đăng ký kinh doanh; hoạt động theo chức năng; quy mô hoạt động phù hợp với vốn điều lệ, lực trình độ quản lý + Thu hồi có thời hạn vĩnh viễn đăng ký kinh doanh, giấy phép đầu tư định giao đất trường hợp vi phạm: buôn lậu, làm hàng giả, lừa đảo, chây ỳ chậm tiến độ thực dự án + Cần có biện pháp kinh tế, hành buộc doanh nghiệp phải chấp hành Luật kế toán chuẩn mực kế toán Thực chế độ kiểm toán bắt buộc hàng năm tất doanh nghiệp nhằm xác lập lành mạnh chủ thể kinh tế chế thị trường Các doanh nghiệp Nhà nước cần Bộ Tài cấp đủ vốn hoạt động để vốn vay ngân hàng phận hỗ trợ cho doanh nghiệp SV: Nguyễn Thị Trang 59 Lớp:CQ51/15.05 Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp Nhờ giải tình trạng vốn vay ngân hàng chiếm đến 80-90% nguồn vốn hoạt động số doanh nghiệp có khả gây rủi ro lớn cho ngân hàng  Một vấn đề Nhà nước không quan tâm hoàn cảnh cạnh tranh gay gắt nay, thông tin trở thành tài sản quý giá việc đời tổ chức chuyên cung cấp thông tin cần thiết miễn thông tin mua bán trao đổi không bị pháp luật cấm Nhà nước cần quan tâm tới hình thức Các trung tâm nguồn thông tin đáng kể mà ngân hàng sử dụng Giải vấn đề nhân tố tiên tạo nên lực cạnh tranh dài hạn, tăng sức mạnh doanh nghiệp sức mạnh kinh tế, tảng vững cho hoạt động tín dụng nói riêng, hoạt động ngân hàng nói chung 3.3.2 Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước  NHNN cần có quy định cụ thể, biện pháp quản lý, tra, kiểm tra để đảm bảo môi trường cạnh tranh lành mạnh hoạt động kinh doanh tiền tệ Các NHTM Việt Nam chi nhánh NHTM nước phải tuân thủ theo chế cho vay thống NHNN, không hạ thấp tiêu chuẩn cho vay để cạnh tranh, giành giật khách hàng, gây rủi ro tiềm ẩn hoạt động cho vay  Hệ thống văn pháp quy hoạt động ngân hàng chưa hồn chỉnh, thiếu đồng bộ, chồng chéo, gây khó khăn hoạt động NHTM NHNN cần phối hợp với ngành có liên quan chỉnh sửa, bổ sung văn cần thiết để NHTM hoạt động an toàn  Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cần có biện pháp bảo đảm cung cấp thơng tin xác, kịp thời, đầy đủ cho ngân hàng thương mại Trước mắt cần quan tâm phát triển hoàn thiện hệ thống dịch vụ cung cấp thông tin Trung tâm thông tin tín dụng (CIC) trực thuộc NHNN nhằm đáp ứng nhu cầu khai thác thông tin đa dạng phục vụ việc cho vay NHTM Thơng tin nói không thông tin doanh nghiệp mà thơng tin có tính chất định hướng cho hoạt động NHTM CIC cần phát huy vai trò SV: Nguyễn Thị Trang 60 Lớp:CQ51/15.05 Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp việc cung cấp thông tin cách đầy đủ, kịp thời, xác, cần kết hợp chặt chẽ với NHTM để khai thác triệt để nguồn thông tin khách hàng, tạo điều kiện thuận lợi cho NHTM có đủ thơng tin để định cho vay thu nợ xác  Cùng với thơng tin doanh nghiệp, NHNN phải nắm vững thông tin mục tiêu quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế đất nước, vùng, khu vực thời kỳ; phân tích, dự báo nhu cầu xu phát triển ngành nghề nhóm mặt hàng nhằm mục tiêu xây dựng sách tiền tệ quốc gia định hướng đạo hệ thống NHTM linh hoạt, phù hợp với thực tế, cung cấp cho NHTM có đủ thơng tin tin cậy để định từ chối cho vay, tư vấn cho ngân hàng thương mại lĩnh vực, nhóm ngành mũi nhọn cần tập trung đầu tư vốn cho vay nhằm mục tiêu lợi nhuận thực sách tiền tệ quốc gia, qua phát huy hiệu đồng vốn, bảo đảm an toàn cho vay cho NHTM NHNN cần sớm trình Chính phủ thành lập công ty mua bán nợ chuyên nghiệp với quy mô đủ lớn nhằm giúp ngân hàng sớm xử lý khoản nợ xấu, nợ hạn tương đối lớn Tuy Bộ Tài thành lập Cơng ty mua bán nợ tài sản tồn đọng doanh nghiệp (DATC) từ trước tới DATC hoạt động theo cách nhà nước - thận trọng tiếp nhận khoản nợ an toàn cao, số khoản nợ theo định từ doanh nghiệp giải thể Công ty mua bán nợ cần rút kinh nghiệm từ DATC để hoạt động tốt mục tiêu, kỳ vọng xử lý nợ xấu ngân hàng NHNN cần tăng cường việc kiểm sốt NHTM thơng qua hình thức giám sát từ xa tra chỗ, nâng cao hiệu tra giám sát NHNN NHTM Việt Nam hoạt động cho vay tiềm ẩn nhiều rủi ro Công tác tra cần tăng cường cải tiến nội dung hình thức Từ đó, NHNN phát kịp thời xác nguyên nhân dẫn đến rủi ro Ngân hàng Nhà nước cần tăng thêm quyền tự chủ cho ngân hàng thương mại, Chi nhánh ngân hàng thương mại Sự quản lý NHNN nên dừng lại SV: Nguyễn Thị Trang 61 Lớp:CQ51/15.05 Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp vấn đề vĩ mơ, vấn đề chung mang tính định hướng không nên đưa quy định cụ thể, chi tiết liên quan đến vấn đề mang tính đặc thù riêng ngân hàng, lẽ điều kiện hoạt động NHTM không giống đưa quy định cụ thể áp dụng chung cho ngân hàng gây khó khăn cho ngân hàng việc thích ứng với mơi trường kinh doanh cụ thể SV: Nguyễn Thị Trang 62 Lớp:CQ51/15.05 Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp 3.3.3 Kiến nghị với NHTMCP Việt Nam Thịnh Vượng NHTMCP Việt Nam Thịnh Vượng cần tăng cường tính tự chủ cho chi nhánh: Để nhằm mở rộng hoạt động chi nhánh so với ngân hàng khác địa bàn NH cần tăng quyền tự chủ cho chi nhánh hoạt động nói chung hoạt động cho vay trung dài hạn nói riêng Như việc tăng hạn mức cho vay dư nợ cho vay đố với khách hàng Đối với dự án lớn, đề nghị NH hỗ trợ nguồn vốn với mức lãi suất hợp lý Việc ban hành chế độ nghiệp vụ cho vay nên cân nhắc thận trọng, tránh mâu thuẫn chồng chéo với quy định nhà nước Vpbank cần xây dựng sách khuyến khích chi nhánh mở rộng hoạt động, đặc biệt hoạt động cho vay trung dài hạn Trong thời gian qua hoạt động cho vay nói chung hoạt động cho vay trung dài hạn nói riêng chi nhánh NHTMCP Việt Nam Thịnh Vượng quản lý chặt chẽ Các khoản cho vay tổ chức tín dụng phải thực thơng qua NHTMCP Việt Nam Thịnh Vượng Ngồi hình thức cho vay theo dự án, hình thức cho vay trung dài hạn khác cho vay đồng tài trợ, vay theo hạn mức cho vay dự phòng,cho vay trả góp phải có xem xét đạo văn Tổng giám đốc Hồn thiện bổ sung chế sách: Do tính phức tạp hoạt động ngân hàng nên VPBank càn bổ sung chế sách, chế độ, thể lệ làm việc, nghiac vụ quyền lợi đội ngũ cán tín dụng, có chế độ sách ưu đãi với cán tín dụng thu nhập, phương tiện lại, đảm bảo an toàn Thay đổi hình thức tuyển dụng trả lương nhân viên QLKH dựa theo cấp trường Đại học tiếng mà cần xây dựng hệ thống xét tuyển đánh giá cán cho vay hàng năm cách cơng bằng, xác dựa thái độ, động cơ, lực tiếp nhận kiến thức (tự đào tạo) lực hợp tác (làm việc theo nhóm) nhân viên, tính chun nghiệp kết công việc theo mô tả cá nhân nhằm thu hút, tuyển chọn giữ chân cán cho vay có lực thực sự, qua giữ vững nâng cao chất lượng cho vay Ngân hàng Xây dựng hệ thống thông tin cho vay cảnh báo riêng VPBank, thành lập tổ chuyên gia Hội sở chuyên phân tích, dự báo tiềm năng, xu hướng phát triển ngành nghề, cảnh báo rủi ro khách hàng/ nhóm khách hàng SV: Nguyễn Thị Trang 63 Lớp:CQ51/15.05 Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp xấu lịch sử trả nợ/tình hình tài chính/liên quan pháp lý ; xây dựng định mức giá cả, kinh tế kỹ thuật/ngành nghề để giúp Chi nhánh tham khảo thẩm định đánh giá khách hàng/dự án đưa định cho vay xác Thay đổi cách giao tiêu lợi nhuận theo ý chí chủ quan, khơng xét đến đặc thù Chi nhánh để tránh việc tăng trưởng cho vay nóng để đạt tiêu lợi nhuận Bỏ việc quy định cứng trần giới hạn tín dụng, để kiểm sốt tín dụng cần đưa trần giới hạn áp dụng vào cuối kỳ (bỏ kiểm soát giới hạn tín dụng cao kỳ) cho phép dung sai (theo tỷ lệ %) giúp Chi nhánh có điều kiện chủ động cho vay sàng lọc nâng cao chất lượng khách hàng, qua củng cố nâng cao chất lượng cho vay Tăng cường công tác tông tin cho chi nhánh hệ thống toàn quốc Trong thời gian tới mặt phát huy mặt tích cực đạt Xây dựng mối quan hệ mua bán thông tin VPBank ngân hàng khác, với quan thông tin tư vấn nhằm tăng thêm thông tin cần thiết cho trình xét duyệt giám sát cho vay Chi nhánh Thực hỗ trợ cho chi nhánh việc đào tạo, bồi dưỡng cán Hình thức hộ trợ mở lớp đào tạo, bồi dưỡng cán chỗ, mời chuyên gia, người có kinh nghiệm lâu năm trog lĩnh vực tín dụng ngân hàng để tổ chức buổi nói chuyện, trao đổi học tập nhằm nâng cao kiến thức chuyên môn kinh nghiệm cho cán cho vay SV: Nguyễn Thị Trang 64 Lớp:CQ51/15.05 Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp KẾT LUẬN Hoạt động cho vay trung dài hạn VPbank CN Thăng Long thời gian vừa qua đạt số thành tựu định: chất lượng cho vay cải thiện nâng cao, đáp ứng đầy đủ nhu cầu vốn cho đơn vị, giúp CN tự chủ động tạo vốn phân phối vốn cách hiệu phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh Ngoài việc thiết lập quan hệ tốt với tổ chức tín dụng ngồi nước góp phần tạo dựng vị cơng ty thị trường tài tiền tệ Bên cạnh đó, hoạt động cho vay trung dài hạn NH VPbank tồn đọng khó khăn hạn chế cần giải Vì thời gian tới, cơng ty cần tiến hành xem xét có biện pháp khắc phục để không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động cho vay trung dài hạn Với thời gian nghiên cứu tìm hiểu khơng phải dài, nội dung viết em chắn khơng thể tránh khỏi sai sót Là sinh viên thực tập với hiểu biết có hạn, chưa có kinh nghiệm thực tế nên viết em có vấn đề chưa đề cập đến thiếu sót chưa đầy đủ em xin kính mong thầy giáo, anh chị cơng tác ngân hàng thơng cảm góp ý thêm Em xin chân thành cảm ơn! SV: Nguyễn Thị Trang 65 Lớp:CQ51/15.05 Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp TÀI LIỆU THAM KHẢO Th.S Nghiêm Văn Bảy, “Quản trị dịch vụ khác NHTM” NXB Tài Chính (2012) Giáo trình Ngân hàng thương mại - Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Chủ biên: T.s Phan Thị thu Hà Giáo trình Tài Doanh nghiệp - Đại học Kinh tế Quốc dân Chủ biên: PGS.TS Lưu Thị Hương PGS.TS Nguyễn Thị Mùi, Th.S Trần Cảnh Tồn, “Quản trị NHTM” NXB Tài Chính (2011) Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh, báo cáo tổng kết năm NHTM cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng năm 2014, 2015, 2016 Báo cáo thường niên năm 2014, 2015, 2016 NHTM cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng Lý thuyết Tài tiền tệ - Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Tiền tệ Ngân hàng thị trường Tài – Frederic S.Mishkin Tín dụng Ngân hàng - Hồ Diệu 10 Luật Ngân hàng Nhà nước Tổ chức Tín dụng 11 Các trang web tham khảo VPbank.com.vn Cafef.vn Thoibaonganhang.vn Sbv.gov.vn SV: Nguyễn Thị Trang 66 Lớp:CQ51/15.05 ... kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng cho vay trung dài hạn Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng chi nhánh Thăng Long Đối tượng nghiên cứu : Chất lượng cho vay trung dài hạn ngân hàng thương mại... hạn ngân hàng thương mại Chương 2: Thực trạng chất lượng cho vay trung dài hạn Ngân hàng TMCP Chương 3: Giải pháp nâng cao chất lượng cho vay trung dài hạn Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng chi. .. động tín dụng trung dài hạn Ngân hàng nâng cao Các tiêu nợ hạn nợ xấu tiêu phản ánh rõ nét chất lượng tín dụng Ngân hàng Chỉ tiêu cho thấy lúc dư nợ tín dụng cao tốt Ngân hàng khơng có chi n
- Xem thêm -

Xem thêm: 34 nâng cao chất lượng tín dụng trung dài hạn tại ngân hàng TMCP việt nam thịnh vượng chi nhánh thăng long , 34 nâng cao chất lượng tín dụng trung dài hạn tại ngân hàng TMCP việt nam thịnh vượng chi nhánh thăng long

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn