72 xây DỰNG PHẦN mềm kế TOÁN vật tư

141 1 0
  • Loading ...
1/141 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2020, 14:37

BỘ TÀI CHÍNH HỌC VIỆN TÀI CHÍNH KHOA HỆ THỐNG THÔNG TIN KINH TẾ -*** - ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: XÂY DỰNG PHẦN MỀM KẾ TỐN VẬT TƯ TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN LẮP MÁY ĐIỆN NƯỚC - LICOGI Giáo viên hướng dẫn : ThS NGUYỄN SĨ THIỆU Sinh viên thực : TRIỆU PHI HẢI Lớp : CQ53/41.02 Chuyên ngành : Tin học Tài chính- Kế tốn Hà Nội - 2019 Đồ án tốt nghiệp Khoa Hệ Thống Thông Tin Kinh Tế LỜI CAM ĐOAN Em xin cam đoan công trình nghiên cứu riêng em Các số liệu, kết nêu đồ án tốt nghiệp trung thực xuất phát từ tình hình thực tế đơn vị thực tập Tác giả đồ án tốt nghiệp Triệu Phi Hải Sinh viên: Triệu Phi Hải Lớp: CQ53/41.02 Đồ án tốt nghiệp Khoa Hệ Thống Thông Tin Kinh Tế LỜI CẢM ƠN Trong q trình nghiên cứu hồn thành đồ án “ Xây dựng phần mềm kế toán vật tư Công ty Cổ phần lắp máy điện nước - LICOGI”, em nhận giúp đỡ nhiệt tình thầy giáo hướng dẫn, thầy khoa Hệ thống thông tin kinh tế, ban lãnh đạo nhân viên Công ty Cổ phần lắp máy điện nước - Licogi Với lòng biết ơn sâu sắc em xin chân thành cảm ơn thầy giáo Th.s Nguyễn Sỹ Thiệu tận tình hướng dẫn, giúp đỡ em suốt thời gian qua Thầy bảo cung cấp cho em kiến thức quý báu để em hoàn thành đồ án Em xin chân thành cảm ơn thầy cô giáo khoa Hệ thống thơng tin kinh tế có giảng bổ ích giảng dạy nhiệt tình suốt thời gian em theo học trường, để em vận dụng tốt kiến thức chun mơn hồn thành tốt đồ án tốt nghiệp Thực đề tài em nhận giúp đỡ tận tình thành viên công ty thực tập, em chân thành cảm ơn ban lãnh đạo nhân viên Công ty Cổ phần lắp máy điện nước – Licogi tạo điều kiện giúp đỡ em suốt trình thực tập Đồ án hồn thành, song khơng tránh khỏi hạn chế định em mong muốn tiếp tục nhận ý kiến đóng góp thầy cô bạn bè Em xin chân thành cảm ơn! Tác giả đồ án tốt nghiệp Sinh viên: Triệu Phi Hải Lớp: CQ53/41.02 Đồ án tốt nghiệp Khoa Hệ Thống Thông Tin Kinh Tế MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC .iii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT vi DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ vii DANH MỤC CÁC BẢNG .viii LỜI NÓI ĐẦU CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG ĐỂ XÂY DỰNG PHẦN MỀM KẾ TOÁN VẬT TƯ TRONG DOANH NGHIỆP .6 1.1.CƠ SỞ THỰC TIỄN ĐỂ XÂY DỰNG PHẦN MỀM KẾ TOÁN TRONG DOANH NGHIỆP 1.1.1 Khái niệm, vai trò, đặc điểm phần mềm kế toán 1.1.1.1 Khái niệm phần mềm kế toán doanh nghiệp 1.1.1.2 Vai trò phần mềm kế toán 1.1.1.3 Đặc điểm phần mềm kế toán 1.1.1.4 Đặc trưng phần mềm kế toán 1.1.2 Sự cần thiết phải phát triển phần mềm kế toán doanh nghiệp .9 1.1.3 Yêu cầu phần mềm kế toán doanh nghiệp 11 1.1.4 Quy trình xây dựng phần mềm kế tốn .12 1.1.5 Các công cụ để xây dựng phần mềm kế toán DN .25 1.1.5.1 Hệ quản trị Cơ sở liệu (CSDL) 25 1.1.5.2 Ngôn ngữ lập trình 28 1.1.5.3 Công cụ tạo báo cáo 30 1.2.LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN VẬT TƯ TẠI DOANH NGHIỆP 32 1.2.1 Khái niệm nhiệm vụ kế toán vật tư 32 Sinh viên: Triệu Phi Hải Lớp: CQ53/41.02 Đồ án tốt nghiệp Khoa Hệ Thống Thông Tin Kinh Tế 1.2.2 Phân loại đánh giá vật tư 33 1.2.2.1 Phân loại vật tư 33 1.2.2.2 Đánh giá vật tư 36 1.2.3 Nguyên tắc hạch toán kế toán vật tư 40 1.2.4 Kế toán tổng hợp nhập, xuất vật tư .42 1.2.5 Hình thức kế tốn nhật ký chung, hình thức kế tốn máy 52 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HỆ THỐNG THƠNG TIN KẾ TỐN VẬT TƯ TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN LẮP MÁY ĐIỆN NƯỚC - LICOGI 54 2.1 KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN LẮP MÁY ĐIỆN NƯỚC – LICOGI 54 2.1.1 Giới thiệu công ty cổ phần lắp máy điện nước - licogi 54 2.1.2 Cơ cấu tổ chức CÔNG TY CỔ PHẦN LẮP MÁY ĐIỆN NƯỚC LICOGI 55 2.2 THỰC TRẠNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TỐN VẬT TƯ TẠI CƠNG TY .57 2.2.1 Tổ chức máy kế tốn cơng ty 57 2.2.2 Hình thức tổ chức cơng tác kế tốn .60 2.2.3 Hệ thống tài khoản kế toán sử dụng kế toán vật tư 60 2.2.4 Hệ thống chứng từ sử dụng 61 2.2.5 Hệ thống sổ báo cáo kế toán 62 2.2.6 Quy trình hạch tốn kế tốn vật tư 62 2.2.7 Tình hình ứng dụng cơng nghệ thơng tin 63 2.3 ĐÁNH GIÁ PHẦN MỀM KẾ TỐN VẬT TƯ TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN LẮP MÁY ĐIỆN NƯỚC - LICOGI 64 2.3.1 Về tổ chức máy kế toán, sở vật chất, người 64 2.3.2 Hình thức kế tốn áp dụng 65 2.3.3 Tài khoản sử dụng .65 Sinh viên: Triệu Phi Hải Lớp: CQ53/41.02 Đồ án tốt nghiệp Khoa Hệ Thống Thông Tin Kinh Tế 2.3.4 Quy trình hạch tốn kế tốn vật tư 67 2.3.5 Các chứng từ sử dụng 67 2.3.6 Tổ chức sổ kế toán vật tư 68 2.3.7 Tổ chức hệ thống báo cáo kế toán vật tư .69 2.3.8 Tình hình ứng dụng công nghệ thông tin 70 CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH, THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG PHẦN MỀM KẾ TỐN VẬT TƯ TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN LẮP MÁY ĐIỆN NƯỚC – LICOGI 73 3.1.PHÂN TÍCH HỆ THỐNG THƠNG TIN KẾ TỐN VẬT TƯ 73 3.1.2 Phân tích u cầu mơ tả tốn 74 3.2 Phân tích hệ thống chức 76 3.2.1 Biểu đồ ngữ cảnh 76 3.2.2 Biểu đồ phân cấp chức 78 3.2.3 Ma trận thực thể chức 81 3.2.4 Phân tích mơ hình khái niệm logic 83 3.2.5 Mơ hình khái niệm liệu E-R 87 3.3 Thiết kế phần mềm kế toán vật tư Công ty Cổ phần tư vấn ĐTXD & TM Thành Phú .94 3.3.1 Thiết kế mơ hình logic 94 3.3.2.Thiết kế CSDL vật lý 96 3.3.3 Xác định luồng hệ thống 102 3.4 Xây dựng phần mềm kế toán vật tư Công Cổ phần tư vấn ĐTXD & TM Thành Phú .107 3.4.1 Giao diện hệ thống 107 3.4.2 Một số form .109 3.4.2 Một số chứng từ, báo cáo 113 PHẦN KẾT LUẬN .120 Sinh viên: Triệu Phi Hải Lớp: CQ53/41.02 Đồ án tốt nghiệp Khoa Hệ Thống Thông Tin Kinh Tế DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 122 PHỤ LỤC .123 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Từ viết tắt Tên đầy đủ BTC Bộ Tài Chính CCDC Cơng cụ dụng cụ CNTT Công nghệ thông tin CSDL Cơ sở liệu GTGT Giá trị gia tăng HTTT Hệ thống thông tin NVL Nguyên vật liệu N-X-T Nhập-Xuất-Tồn QĐ Quyết định TK Tài khoản VNĐ Việt Nam Đồng DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ Hình 1.1: Sơ đồ hạch tốn nghiệp vụ kế toán vật tư .47 Hình 3.1: Biểu đồ ngữ cảnh hệ thống 77 Hình 3.2: Biểu đồ phân rã chức 78 Hình 3.3: Biểu đồ luồng liệu mức 83 Hình 3.4: Biểu đồ luồng liệu mức 1: “Cập nhật thông tin tiền xử lý” 84 Sinh viên: Triệu Phi Hải Lớp: CQ53/41.02 Đồ án tốt nghiệp Khoa Hệ Thống Thông Tin Kinh Tế Hình 3.5: Biểu đồ luồng liệu mức 1: “Nhập kho” .85 Hình 3.6: Biểu đồ luồng liệu mức 1:“Xuất kho” .86 Hình 3.7:Biểu đồ luồng liệu mức 1: “Xử lý cuối kỳ ” 86 Hình 3.8: Biểu đồ luồng liệu mức :“Lập báo cáo” 87 Hình 3.9: Mơ hình liệu E/R .93 Hình 3.10: Mơ hình liệu quan hệ 96 Hình 3.12: Luồng hệ thống cho biểu đồ luồng liệu mức “Nhập kho” 104 Hình 3.13: Luồng hệ thống cho biểu đồ luồng liệu mức “Xuất kho” .105 Hình 3.14: Luồng hệ thống cho biểu đồ luồng liệu mức “Xử lý cuối kỳ” .106 Hình 3.15: Luồng hệ thống cho biểu đồ luồng liệu mức 1“Lập báo cáo” 106 DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 3.1: Ma trận thực thể chức 82 Bảng 3.2.:Bảng từ điển liêu 90 Bảng 3.4:Bảng sở vật lý phiếu nhập 97 Bảng 3.5:Bảng sở vật lý chi tiết phiếu nhập .97 Bảng 3.6 :Bảng sở vật lý phiếu xuất 98 Bảng 3.7:Bảng sở vật lý chi tiết phiếu xuất 98 Bảng 3.8:Bảng sở vật lý danh mục kho .99 Bảng 3.9:Bảng sở vật lý danh mục nhà cung cấp .99 Bảng 3.10:Bảng sở vật lý danh mục vật tư 99 Bảng 3.11:Bảng sở vật lý danh mục tài khoản 100 Bảng 3.12:Bảng sở vật lý danh mục cơng trình 100 Bảng 3.13:Bảng sở vật lý biên kiểm kê .100 Bảng 3.14:Bảng sở vật lý chi tiết biên kiểm kê 101 Bảng 3.17:Bảng sở vật lý tồn đầu kỳ .101 Sinh viên: Triệu Phi Hải Lớp: CQ53/41.02 Đồ án tốt nghiệp Khoa Hệ Thống Thông Tin Kinh Tế Bảng 3.18: Bảng sở vật lý ban kiểm kê, đánh giá lại 101 Bảng 3.19:Bảng sở vật lý người dùng .102 Sinh viên: Triệu Phi Hải Lớp: CQ53/41.02 Đồ án tốt nghiệp Khoa Hệ Thống Thông Tin Kinh Tế LỜI NÓI ĐẦU I Lý chọn đề tài Ngày nay, với phát triển nhanh chóng kinh tế - xã hội, đột phá khoa học - kỹ thuật, tin học ngày trở thành lĩnh vực vô thiết yếu sống đại Ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý yếu tố quan trọng chiến lược phát triển doanh nghiệp nói riêng quốc gia nói chung Vì vậy, giới, quốc gia dù phát triển hay phát triển cố gắng đưa tin học vào mặt đời sống xã hội Tin học có mặt lúc, nơi, hỗ trợ cho ngành, đơn vị nhằm đại hoá quy trình quản lý sản xuất kinh doanh để đạt hiệu kinh tế cao Để quản lý có hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp cần sử dụng đồng thời hàng loạt công cụ quản lý khác kế tốn công cụ quản lý hữu hiệu thiếu Hệ thống kế tốn Việt Nam khơng ngừng hoàn thiện phát triển phù hợp với kinh tế thị trường xu hướng mở cửa, hội nhập kinh tế khu vực toàn cầu Việc ứng dụng phát triển công nghệ thông tin vào doanh nghiệp điều cần thiết để tắt, đón đầu, tiết kiệm thời gian chi phí sản xuất rút ngắn khoảng cách phát triển so với nước Đặc biệt lĩnh vực kế toán, phần mềm kế tốn giảm khối lượng lớn cơng việc, mang lại hiệu độ xác cao cho doanh nghiệp Tuy nhiên, doanh nghiệp có cách thức tổ chức khác nhau, cơng tác quản lý khác nên để có giải pháp tối ưu việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động kế tốn hệ thống thơng tin kế tốn cần phải phân tích cách tỉ mỉ xác Vật tư yếu tố đầu vào quan trọng trình sản xuất Đối với doanh nghiệp sản xuất việc quản lý hiệu vật tư nhân tố vô Sinh viên: Triệu Phi Hải Lớp: CQ53/41.02 Đồ án tốt nghiệp Khoa Hệ Thống Thông Tin Kinh Tế PHẦN KẾT LUẬN Với kiến thức học suốt bốn năm qua, đặc biệt kiến thức thực tế tích lũy thời gian thực tập với hướng dẫn tận tình thầy Th.S Nguyễn Sỹ Thiệu em chọn đề tài “ Xây dựng phần mềm kế tốn vật tư Cơng ty Cổ phần tư lắp máy điện nước LICOGI” hoàn thành đồ án tốt nghiệp Với tốc độ phát triển chóng mặt hệ thống máy tính điện tử ngành cơng nghệ thơng tin việc thiết kế cài đặt trình ứng dụng cho người dùng cần thiết Ý tưởng quản lý vật tư thơng qua hệ thống máy tính tự động không mẻ phần giúp khách hàng doanh nghiệp có nhu cầu thuận tiện hơn, tiết kiệm thời gian chi phí việc quản lý hệ thống thông tin vật tư vốn vô phức tạp, lưu lượng thông tin lớn hay biến đổi Trong khuôn khổ đồ án tốt nghiệp, em đạt số kết sau: - Khảo sát trạng hệ thống vật tư Công ty Cổ phần lắp máy điện nước - LICOGI - Phân tích chi tiết đề tài kế tốn vật tư - Thiết kế mơ hình: mơ hình nghiệp vụ, mơ hình liệu khái niệm E-R, mơ hình liệu logic, thiết kế sở vật lý, mơ hình luồng liệu - Thiết kế giao diện chương trình, cho số báo cáo Với tảng kiến thức truyền thụ ghế nhà trường với nỗ lực thân, thông qua việc thực đề tài tốt nghiệp này, em bước đầu sâu nghiên cứu ứng dụng hệ quản trị sở liệu SQL Server ngơn ngữ lập trình C# vào thực tế Do thời gian nghiên cứu có hạn nên đề tài em nhiều thiếu sót Em mong nhận đóng góp nhiệt tình Sinh viên: Triệu Phi Hải 118 Lớp: CQ53/41.02 Đồ án tốt nghiệp Khoa Hệ Thống Thông Tin Kinh Tế thầy cô khoa Hệ Thống Thông Tin Kinh Tế bạn để đề tài hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn hướng dẫn nhiệt tình thầy giáo Th.s Nguyễn Sỹ Thiệu giúp đỡ tồn thể cán nhân viên phòng tài kế tốn Cơng ty Cổ phần lắp máy điện nước – LICOGI giúp em hoàn thành đề tài Sinh viên Triệu Phi Hải Sinh viên: Triệu Phi Hải 119 Lớp: CQ53/41.02 Đồ án tốt nghiệp Khoa Hệ Thống Thông Tin Kinh Tế DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] TS Vũ Bá Anh - Giáo trình Cơ sở liệu II - Học viện Tài Chính [2] ThS Phan Phước Long - Giáo trình Cơ sở liệu III- Học viện Tài [3] ThS Hà Văn Sang - Giáo trình Cơ sở lập trình II- Học viện Tài Chính [4] ThS Hồng Hải Xanh - Giáo trình Phân tích thiết kế Hệ thống thơng tin - Học viện Tài Chính [5] GS.TS Ngơ Thế Chi, TS Trương Thị Thủy - Giáo trình Kế Tốn Tài Chính - Nhà xuất Tài Chính 2010 [6] Google.com.vn Sinh viên: Triệu Phi Hải 120 Lớp: CQ53/41.02 Đồ án tốt nghiệp Khoa Hệ Thống Thông Tin Kinh Tế PHỤ LỤC Phụ lục A: Các mẫu chứng từ, mẫu sổ, mẫu báo cáo Sinh viên: Triệu Phi Hải 121 Lớp: CQ53/41.02 Đồ án tốt nghiệp Sinh viên: Triệu Phi Hải Khoa Hệ Thống Thông Tin Kinh Tế 122 Lớp: CQ53/41.02 Đồ án tốt nghiệp Sinh viên: Triệu Phi Hải Khoa Hệ Thống Thông Tin Kinh Tế 123 Lớp: CQ53/41.02 Đồ án tốt nghiệp Sinh viên: Triệu Phi Hải Khoa Hệ Thống Thông Tin Kinh Tế 124 Lớp: CQ53/41.02 Đồ án tốt nghiệp Sinh viên: Triệu Phi Hải Khoa Hệ Thống Thông Tin Kinh Tế 125 Lớp: CQ53/41.02 Đồ án tốt nghiệp Khoa Hệ Thống Thông Tin Kinh Tế Phụ lục B: Một số đoạn code  Form đăng nhập  Sự kiện Click nút đăng nhập public frmLogin() { InitializeComponent(); } public void frmDangnhap_Load(object sender, EventArgs e) { DataTable dt = new DataTable(); string ss = SqlConnect.connect.strcon(); dt = SqlConnect.connect.dtcongty(); string tencongty = SqlConnect.connect.dtcongty().Rows[0]["tencongty"].ToString(); } public void btnLogin_Click(object sender, EventArgs e) { string strtbldn = "SELECT TenDN, TenNguoiDung, MatKhau, Quyen FROM NguoiDung WHERE TenDN = N'" + txtUsername.Text.Trim() + "' AND MatKhau = '" + txtPassword.Text.Trim() + "'"; SqlCommand cmd = new SqlCommand(strtbldn, SqlConnect.connect.ketnoi()); try { cmd.ExecuteNonQuery(); } catch { DevexpressNVP.frmConnect frm = new DevexpressNVP.frmConnect(); Sinh viên: Triệu Phi Hải 126 Lớp: CQ53/41.02 Đồ án tốt nghiệp Khoa Hệ Thống Thông Tin Kinh Tế frm.ShowDialog(); return; } SqlDataAdapter adt = new SqlDataAdapter(); DataTable dt = new DataTable(); adt = new SqlDataAdapter(cmd); adt.Fill(dt); if (dt.Rows.Count == 0) { MessageBox.Show("Đăng nhập không thành công"); txtUsername.Refresh(); txtPassword.Refresh(); txtUsername.Select(); } else { this.Hide(); DevexpressNVP.connectsql.quyen = dt.Rows[0]["Quyen"].ToString(); DevexpressNVP.connectsql.tendangnhap = dt.Rows[0]["TenDN"].ToString(); frmMain frm = new frmMain(); frm.ShowDialog(); this.Close(); }  Form phiếu xuất public partial class frmPhieuXuatEdit : DevexpressNVP.frmCatalogBase { // Load liệu sửa int isLoadEdit = 0; public frmPhieuXuatEdit() { Sinh viên: Triệu Phi Hải 127 Lớp: CQ53/41.02 Đồ án tốt nghiệp Khoa Hệ Thống Thông Tin Kinh Tế InitializeComponent(); } public void frmDMTKEdit_Load(object sender, EventArgs e) { // Load liệu ngầm định base.LoadData(); isLoadEdit = 1; controls_EditValueChanged(null, null); isLoadEdit = 0; // Load liệu cho GridLookupEdit SqlConnect.connect.GridLookUpEditData(cboMaKho, "DMKho", "MaKho, TenKho", "MaKho", "MaKho"); SqlConnect.connect.GridLookUpEditData(cboMaCongTrinh, "CongTrinh", "MaCongTrinh, TenCongTrinh", "MaCongTrinh", "MaCongTrinh"); SqlConnect.connect.GridLookUpEditData(cboMaTK, "DMTK", "MaTK, TenTK", "MaTK", "MaTK"); SqlConnect.connect.GridLookUpEditData(cboMaVT, "DMVT", "MaVT, TenVT", "MaVT", "MaVT"); // Gán mã chứng từ txtMaCT.EditValue = SqlConnect.connect.maCT; txtMaCT.Visible = false; // Xử lý tự tăng số chứng từ if (SqlConnect.connect.isAdd == 1) txtSoCT.EditValue = SqlConnect.connect.CreateColKeyNew("PhieuXuat", "SoCT", SqlConnect.connect.maCT, 3); } public override void Save() { base.Save(); } public override void grv_CellValueChanged(object sender, CellValueChangedEventArgs e) Sinh viên: Triệu Phi Hải 128 Lớp: CQ53/41.02 Đồ án tốt nghiệp Khoa Hệ Thống Thông Tin Kinh Tế { base.grv_CellValueChanged(sender, e); var editor = sender as DevExpress.XtraGrid.Views.Grid.GridView; if (e.Column.FieldName == "MaVT") { string s = SqlConnect.connect.GetTable("SELECT T1.TenVT FROM DMVT T1 WHERE MaVT = N'" + editor.GetRowCellValue(e.RowHandle, "MaVT") + "'").Rows[0][0].ToString(); editor.SetRowCellValue(e.RowHandle, "TenVT", SqlConnect.connect.GetTable("SELECT T1.TenVT FROM DMVT T1 WHERE MaVT = N'" + editor.GetRowCellValue(e.RowHandle,"MaVT") + "'").Rows[0] [0].ToString()); editor.SetRowCellValue(e.RowHandle, "DVT", SqlConnect.connect.GetTable("SELECT T1.DVT FROM DMVT T1 WHERE MaVT = N'" + editor.GetRowCellValue(e.RowHandle, "MaVT") + "'").Rows[0][0].ToString()); } if (e.Column.FieldName == "SoLuong" || e.Column.FieldName == "DonGia") { editor.SetRowCellValue(e.RowHandle, "ThanhTien", Math.Round((Convert.ToDecimal(editor.GetRowCellValue(e.RowHandle, "SoLuong"))) * Convert.ToDecimal(editor.GetRowCellValue(e.RowHandle, "DonGia")), 0)); } } public override void controls_EditValueChanged(object sender, EventArgs e) { Sinh viên: Triệu Phi Hải 129 Lớp: CQ53/41.02 Đồ án tốt nghiệp Khoa Hệ Thống Thông Tin Kinh Tế } }  Form phiếu nhập public partial class frmPhieuNhapEdit : DevexpressNVP.frmCatalogBase { // Load liệu sửa int isLoadEdit = 0; public frmPhieuNhapEdit() { InitializeComponent(); } public void frmDMTKEdit_Load(object sender, EventArgs e) { // Load liệu ngầm định base.LoadData(); isLoadEdit = 1; controls_EditValueChanged(null, null); isLoadEdit = 0; // Load liệu cho GridLookupEdit SqlConnect.connect.GridLookUpEditData(cboMaNCC, "DMNCC", "MaNCC, TenNCC, MaSoThue", "MaNCC", "MaNCC"); SqlConnect.connect.GridLookUpEditData(cboMaKho, "DMKho", "MaKho, TenKho", "MaKho", "MaKho"); SqlConnect.connect.GridLookUpEditData(cboMaCongTrinh, "CongTrinh", "MaCongTrinh, TenCongTrinh", "MaCongTrinh", "MaCongTrinh"); SqlConnect.connect.GridLookUpEditData(cboMaTK, "DMTK", "MaTK, TenTK", "MaTK", "MaTK"); SqlConnect.connect.GridLookUpEditData(cboMaVT, "DMVT", "MaVT, TenVT", "MaVT", "MaVT"); // Gán mã chứng từ txtMaCT.EditValue = SqlConnect.connect.maCT; Sinh viên: Triệu Phi Hải 130 Lớp: CQ53/41.02 Đồ án tốt nghiệp Khoa Hệ Thống Thông Tin Kinh Tế txtMaCT.Visible = false; // Xử lý tự tăng số chứng từ if (SqlConnect.connect.isAdd == 1) txtSoCT.EditValue = SqlConnect.connect.CreateColKeyNew("PhieuNhap", "SoCT", SqlConnect.connect.maCT, 3); } public override void Save() { base.Save(); } public override void grv_CellValueChanged(object sender, CellValueChangedEventArgs e) { base.grv_CellValueChanged(sender, e); var editor = sender as DevExpress.XtraGrid.Views.Grid.GridView; if (e.Column.FieldName == "MaVT") { string s = SqlConnect.connect.GetTable("SELECT T1.TenVT FROM DMVT T1 WHERE MaVT = N'" + editor.GetRowCellValue(e.RowHandle, "MaVT") + "'").Rows[0][0].ToString(); editor.SetRowCellValue(e.RowHandle, "TenVT", SqlConnect.connect.GetTable("SELECT T1.TenVT FROM DMVT T1 WHERE MaVT = N'" + editor.GetRowCellValue(e.RowHandle,"MaVT") + "'").Rows[0] [0].ToString()); editor.SetRowCellValue(e.RowHandle, "DVT", SqlConnect.connect.GetTable("SELECT T1.DVT FROM DMVT T1 WHERE MaVT = N'" + editor.GetRowCellValue(e.RowHandle, "MaVT") + "'").Rows[0][0].ToString()); } Sinh viên: Triệu Phi Hải 131 Lớp: CQ53/41.02 Đồ án tốt nghiệp Khoa Hệ Thống Thông Tin Kinh Tế if (e.Column.FieldName == "SoLuong" || e.Column.FieldName == "DonGia") { editor.SetRowCellValue(e.RowHandle, "ThanhTien", Math.Round((Convert.ToDecimal(editor.GetRowCellValue(e.RowHandle, "SoLuong"))) * Convert.ToDecimal(editor.GetRowCellValue(e.RowHandle, "DonGia")), 0)); } } public override void controls_EditValueChanged(object sender, EventArgs e) { if(cboMaNCC.ContainsFocus || isLoadEdit == 1) { txtTenNCC.EditValue = SqlConnect.connect.GetValue("SELECT TenNCC FROM DMNCC WHERE MaNCC = N'" + cboMaNCC.EditValue + "'"); txtDiaChi.EditValue = SqlConnect.connect.GetValue("SELECT DiaChi FROM DMNCC WHERE MaNCC = N'" + cboMaNCC.EditValue + "'"); } } } Sinh viên: Triệu Phi Hải 132 Lớp: CQ53/41.02 ... cầu phần mềm kế toán doanh nghiệp Khác với phần mềm khác, phần mềm kế toán phần mềm xây dựng để phục vụ cơng tác kế tốn doanh nghiệp, phần mềm kế tốn bắt buộc phải thiết kế dựa chuẩn mực kế toán, ... XÂY DỰNG PHẦN MỀM KẾ TOÁN VẬT TƯ TRONG DOANH NGHIỆP 1.1 CƠ SỞ THỰC TIỄN ĐỂ XÂY DỰNG PHẦN MỀM KẾ TOÁN TRONG DOANH NGHIỆP 1.1.1 Khái niệm, vai trò, đặc điểm phần mềm kế toán 1.1.1.1 Khái niệm phần. .. triển phần mềm kế toán doanh nghiệp .9 1.1.3 Yêu cầu phần mềm kế toán doanh nghiệp 11 1.1.4 Quy trình xây dựng phần mềm kế tốn .12 1.1.5 Các cơng cụ để xây dựng phần mềm kế toán DN .25
- Xem thêm -

Xem thêm: 72 xây DỰNG PHẦN mềm kế TOÁN vật tư , 72 xây DỰNG PHẦN mềm kế TOÁN vật tư

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn