31 kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty cổ phần xây dựng và thương mại bảo hoàn

122 1 0
  • Loading ...
1/122 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2020, 14:36

Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Những số liệu kết ghi luận văn trung thực xuất phát từ tình hình thực tế đơn vị thực tập Sinh viên thực Trần Đức Tính SV: Trần Đức Tính i Lớp: CQ53/21.07 Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành báo cáo, nỗ lực thân, em xin chân thành cảm ơn đến tất thầy cô giáo Học viện Tài truyền đạt cho em kiến thức quí báu suốt năm học vừa qua Em xin chân thành cảm ơn cô Lê Thị Hương - giảng viên hướng dẫn viết Khóa luận tốt nghiệp tận tình hướng dẫn để em hồn thành khóa luận Em xin cảm ơn Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại Bảo Hồng anh chị phòng kế tốn hướng dẫn nhiệt tình giúp em thu thập tài liệu để hoàn thành khóa luận Trong lúc thực khóa luận thời gian khả thân có hạn nên khơng thể tránh khỏi sai sót Kính mong nhận góp ý q thầy cơ, anh chị để khóa luận em hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, Ngày 25 tháng 05 năm 2019 Sinh viên Trần Đức Tính MỤC LỤC SV: Trần Đức Tính ii Lớp: CQ53/21.07 Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT STT Chữ viết tắt BHTN Bảo hiểm thất nghiệp BHXH Bảo hiểm xã hội BHYT Bảo hiểm y tế CPNCTT Chi phí nhân cơng trực tiếp CPNVLTT Chi phí ngun vật liệu trực tiếp CPSDMTC Chi phí sử dụng máy thi công CPSXC CT – HMCT DN 10 DNXL Doanh nghiệp xây lắp 11 KPCĐ Kinh phí cơng đồn 12 NVL 13 SXKD Sản xuất kinh doanh 14 TSCĐ Tài sản cố định SV: Trần Đức Tính Diễn giải Chi phí sản xuất chung Cơng trình – Hạng mục cơng trình Doanh nghiệp Ngun vật liệu iii Lớp: CQ53/21.07 Học viện Tài SV: Trần Đức Tính Luận văn tốt nghiệp iv Lớp: CQ53/21.07 Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU Sơ đồ 1.1 Trình tự kế tốn chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 15 Sơ đồ 1.2 Trình tự kế tốn chi phí nhân công trực tiếp 15 Sơ đồ 1.3 Trình tự kế tốn chi phí sử dụng máy thi cơng 17 Sơ đồ 1.4 Trình tự kế tốn chi phí sử dụng máy thi cơng 18 Sơ đồ 1.5 Trình tự kế tốn chi phí sử dụng máy thi cơng 18 Sơ đồ 1.6 Trình tự kế tốn chi phí sử dụng máy thi cơng 19 Sơ đồ 1.7 Trình tự kế tốn chi phí sản xuất chung .21 Sơ đồ 1.8 Trình tự kế tốn tập hợp chi phí sản xuất .23 Sơ đồ 1.9 Trình tự kế toán đơn vị giao khoán 29 Sơ đồ 1.10 Trình tự kế tốn đơn vị nhận khoán 30 Sơ đồ 1.11 Trình tự kế tốn đơn vị giao khoán 30 Sơ đồ 1.12 Trình tự ghi sổ Cơng ty 32 Sơ đồ 2.1: Bộ máy quản lý công ty 42 Sơ đồ 2.2 Quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm công ty 43 Sơ đồ 2.3 Tổ chức máy kế tốn cơng ty .45 Biểu 2.1 Một số tiêu tài năm 2017 2018 38 Biểu 2.2 Giấy báo giá vật tư 55 Biểu 2.3 Biên giao nhận vật tư 56 Biểu 2.4 Hóa đơn GTGT 57 Biểu 2.5 Phiếu nhập kho .58 Biểu 2.6 Phiếu xuất kho .59 Biểu 2.7 Bảng chấm công tháng 10/2018 .70 Biểu 2.8 Bảng toán tiền lương tháng 10/2018 73 Biểu 2.12 Trích khấu hao TSCĐ dùng cho sản xuất chung 92 SV: Trần Đức Tính v Lớp: CQ53/21.07 Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp Hình 2.1 Giao diện phần mềm kế tốn MISA SME.NET 2017: 49 Hình 2.2: Màn hình chứng từ mua hàng 61 Hình 2.3 Màn hình khai báo thuế GTGT: 61 Hình 2.4 Màn hình phiếu xuất kho .63 Hình 2.5 Màn hình xuất sổ chi tiết TK 621 cơng trình Tòa nhà CT-14 64 Hình 2.6 Màn hình xuất sổ Tài khoản 621 .64 Hình 2.7 Màn hình hạch tốn chi phí tiền lương tháng 10 năm 2018 cơng trình Tòa nhà CT-14: .75 Hình 2.8 Màn hình hạch tốn chí phí tiền lương cơng nhân điều khiển máy thi công tháng 10 năm 2018: 85 Hình 2.9 Màn hình kết chuyển chi phí sản xuất 96 SV: Trần Đức Tính vi Lớp: CQ53/21.07 Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp LỜI NĨI ĐẦU Việc làm để quản lý tốt chi phí phát sinh, tiết kiệm chi phí mà hiệu đạt cao câu hỏi khó, ln nhà quản lý quan tâm Điều quan trọng doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực xây lắp phải thi cơng cơng trình – hạng mục cơng trình thời gian dài, địa điểm thi công không cố định nên việc quản lý chi phí phát sinh phức tạp Đòi hỏi cơng tác kế tốn ln cập nhật thơng tin, phản ánh kịp thời, xác khoản chi phí phát sinh cho cơng trình để giúp nhà quản lý đưa định xác Xuất phát từ tầm quan trọng cơng tác hạch tốn chi phí tính giá thành sản phẩm, em định chọn đề tài: “Kế tốn tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại Bảo Hồng” để hồn thành khóa luận tốt nghiệp Tính cấp thiết đề tài Xây dựng với nhiệm vụ quan trọng xây dựng sở hạ tầng góp phần cho phát triển kinh tế - xã hội Với đặc thù riêng ngành sản phẩm xây lắp mang tính chất đơn chiếc, kỹ thuật phức tạp, giá trị lớn, thời gian sử dụng dài, địa bàn sản xuất trải rộng nên yêu cầu quản lý kinh tế, đặc biệt cơng tác tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp mang tính chất định đến tồn phát triển doanh nghiệp Trong hệ thống tiêu kế toán, chi phí sản xuất giá thành sản phẩm hai tiêu bản, có mối quan hệ khăng khít với có ý nghĩa quan trọng việc xác định kết kinh doanh Các DN đứng vững thị trường hoạt động SXKD mang lại nhiều lợi nhuận hay phải bù đắp chi phí bỏ SV: Trần Đức Tính Lớp: CQ53/21.07 Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp Chính vậy, qua thời gian thực tập Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại Bảo Hồng, hướng dẫn nhiệt tình Ts Lê Thị Hương giúp đỡ cơ, chú, anh chị nhân viên Phòng Tài – Kế tốn cơng ty em sâu nghiên cứu đề tài “Kế tốn tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại Bảo Hồng” Thơng qua đề tài này, em muốn vận dụng sở lý luận trang bị nhà trường vào thực tiễn cơng ty, từ thấy ưu điểm, hạn chế đưa số biện pháp, phương hướng nhằm hồn thiện cơng tác hạch tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm đơn vị Mục đích nghiên cứu Về mặt lý luận, đề tài nhằm hệ thống hóa lý luận kế tốn tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm DNXL Về mặt thực tiễn, mục đích đề tài làm rõ thực trạng kế tốn tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp Công ty Cổ phần xây dựng Thương mại Bảo Hồng, qua đưa số giải pháp, kiến nghị nhằm hoàn thiện kế tốn tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp đơn vị Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu luận văn tổ chức cơng tác kế tốn tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại Bảo Hoàng Phạm vi nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu đề tài kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại Bảo Hoàng năm 2018 Phương pháp nghiên cứu SV: Trần Đức Tính Lớp: CQ53/21.07 Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp Để phục vụ cho trình nghiên cứu đề tài này, với kiến thức học nhà trường, luận văn em thực lý luận chủ nghĩa Mác – Lê Nin kết hợp với phương pháp quan sát, tổng hợp, phân tích, so sánh, vấn… Nội dung kết cấu Ngoài phần mở đầu kết luận, nội dung luận văn gồm có 03 chương: Chương 1: Lý luận chung kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm doanh nghiệp xây lắp; Chương 2: Thực trạng kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại Bảo Hoàng; Chương 3: Một số ý kiến nhằm hoàn thiện kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại Bảo Hoàng Mặc dù cố gắng trình độ, lực, kinh nghiệm thời gian thực tập có hạn nên luận văn em không tránh khỏi thiếu sót định Em mong muốn chân thành tiếp thu ý kiến đóng góp giáo viên hướng dẫn Ts Lê thị Hương cô anh chị phòng Tài - Kế tốn cơng ty để em hồn thành luận văn với chất lượng cao Em xin chân thành cảm ơn Sinh viên Trần Đức Tính SV: Trần Đức Tính Lớp: CQ53/21.07 Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp CHƯƠNG LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP XÂY LẮP 1.1 Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh xâp lắp ảnh hưởng đến kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp Xây lắp ngành sản xuất mang tính cơng nghiệp nhằm tạo sở vật chất cho kinh tế quốc dân với sản phẩm cơng trình, hạng mục cơng trình, vật kiến trúc… tạo tiền đề cho q trình cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước Tuy nhiên, so với ngành sản xuất khác, xây lắp có nhiều điểm khác biệt - Sản phẩm xây lắp cơng trình, hạng mục cơng trình… có giá trị lớn, thời gian sử dụng dài, kết cấu phức tạp mang tính đơn chiếc; sản phẩm thiết kế có giá dự tốn riêng Điều đòi hỏi DNXL q trình thi cơng cơng trình phải với thiết kế kỹ thuật ban đầu nhằm đảm bảo chất lượng cơng trình - Chu kỳ sản xuất dài thiếu tính ổn định đặc trưng bật doanh nghiệp xây lắp Đặc điểm làm cho vốn sản xuất xây lắp bị ứ đọng lâu cơng trình xây lắp dở dang Tuy nhiên, hợp đồng giao nhận thầu với chủ đầu tư lại ký kết cho suốt trình xây dựng Chính mà đòi hỏi phải đẩy nhanh cơng tác thi công xây lắp Điều phụ thuộc phần lớn vào tổ đội trực tiếp thi công Do đó, khốn CT – HMCT cho đội thi cơng kết hợp giám sát trực tiếp từ phía doanh nghiệp giải pháp cần thiết - Sản phẩm xây lắp cố định nơi sản xuất điều kiện sản xuất (xe máy, thiết bị thi công, người lao động ) phải di chuyển theo địa điểm đặt sản phẩm Đặc điểm làm cho công tác quản lý sử SV: Trần Đức Tính Lớp: CQ53/21.07 Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp 2.6 Đánh giá thực trạng kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp Công ty Cổ phần xây dựng thương mại Bảo Hoàng 2.6.1 Ưu điểm - Về tổ chức máy quản lý máy kế tốn cơng ty: Cơng ty xây dựng máy quản lý gọn nhẹ, hiệu quả, cho phép máy quản lý Cơng ty tiếp cận với tình hình thực tế cơng trình, nhờ kiểm sốt hoạt động sản xuất khoản chi phí phát sinh Bộ máy kế tốn cơng ty tổ chức tương đối chặt chẽ, quy trình làm việc khoa học với đội ngũ kế tốn có lực, nắm vững sách, chế độ kế tốn, nhiệt tình cơng việc, có tinh thần trách nhiệm cao… Chính vậy, việc hạch tốn nội có hiệu quả, nghiệp vụ kinh tế phát sinh phản ánh cách đầy đủ kịp thời, góp phần đắc lực cho cơng tác quản lý Cơng ty - Về hình thức kế tốn áp dụng cơng ty: Hình thức kế tốn áp dụng cơng ty hình thức Nhật ký chung Việc lựa chọn hình thức xác khoa học, phù hợp với đặc điểm thực tế công ty công việc nhiều, số lượng cán kế tốn khơng nhiều thực cơng nghệ hố cơng tác kế tốn Theo hình thức kế tốn này, cơng ty mở hệ thống sổ sách kế tốn nói chung đầy đủ - Về cơng tác kế tốn chi phí tính giá thành sản phẩm xây lắp: Cơng tác kế tốn tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Cơng ty hạch tốn chi tiết cho CT, HMCT cách rõ ràng phục vụ tốt cho yêu cầu quản lý chi phí hoạt động sản xuất - kinh doanh Công ty Việc ghi chép nghiệp vụ kinh tế phát sinh thực hệ thống sổ sách kế toán phù hợp nhờ mà cơng tác kế tốn tập hợp chi phí sản xuất SV: Trần Đức Tính 102 Lớp: CQ53/21.07 Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp tính giá thành sản phẩm thực tốt góp phần đảm bảo hoạt động sản xuất - kinh doanh Công ty đạt hiệu cao Việc thực kế tốn CPSX tính GTSP theo phương pháp KKTX cho phép Cơng ty kiểm sốt lần nhập, xuất vật tư, hạn chế tình trạng thất thốt, sử dụng lãng phí Tình hình nhập, xuất NVL phản ánh thường xuyên, kịp thời theo nghiệp vụ kinh tế phát sinh cho phép tính đúng, tính đủ CPSX cho đối tượng liên quan, giúp cho nhà quản trị nắm bắt tình hình sử dụng loại NVL cách xác từ có định đắn, kịp thời thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty Bộ phận kế tốn chi phí sản xuất giá thành sản phẩm ln chủ động sáng tạo, ln cố gắng tìm biện pháp quản lý chi phí, phương pháp tập hợp tiêu thức phân bổ chi phí nhằm đạt kết công việc cao nhất, số liệu thông tin kế toán cung cấp chung thực khách quan Việc xác định đối tượng tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm theo cơng trình, hạng mục cơng trình hợp lý phù hợp với điều kiện đặc thù riêng nghành xây lắp Việc đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ phù hợp với nhu cầu đặc điểm doanh nghiệp - Về cơng tác hạch tốn chi phí nguyên vật liệu trực tiếp: Công ty thực đầy đủ quy định việc tập hợp chi phí NVLTT cho CT, HMCT Các chứng từ tập hợp riêng cho cơng trình hạng mục cơng trình đội xây lắp trước giao cho phòng tài chính-kế tốn, kế tốn chi tiết tài khoản 621 theo cơng trình, hạng mục cơng trình để hạch tốn CPNVLTT, giúp thuận tiện việc tập hợp chi phí cho đối tượng kiểm tra đối chiếu phục vụ công tác quản trị hiệu - Về cơng tác hạch tốn chi phí nhân cơng trực tiếp: SV: Trần Đức Tính 103 Lớp: CQ53/21.07 Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp Chi phí nhân cơng trực tiếp tập hợp riêng cho cơng trình, hạng mục cơng trình giúp thuận tiện cho việc tập hợp chi phí quản trị doanh nghiệp Kế tốn theo dõi chi phí nhân cơng cách chặt chẽ, xác thơng qua biên nghiệm thu khối lượng hoàn thành, hợp đồng giao thầu, biên đối chiếu công nợ với nhà thầu phụ Và cuối tháng phòng TCKT lập Bảng tốn tiền lương, bảng phân bổ tiền lương bảo hiểm xã hội cho đối tượng cụ thể, giúp cho q trình nhập liệu xác - Về cơng tác hạch tốn chi phí sử dụng máy thi cơng: Chi phí sử dụng máy thi cơng tập hợp riêng cho cơng trình, hạng mục cơng trình giúp việc tập hợp chi phí tính giá thành dễ dàng hiệu - Về công tác hạch tốn chi phí sản xuất chung: Cơng ty tập hợp riêng chi phí sản xuất chung cho cơng trình, hạng mục cơng trình, tạo điều kiện thuận lợi cho cơng tác quản lý hạch tốn chi phí xác hiệu 2.6.2 Hạn chế Bên cạnh ưu điểm đạt công tác kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm cơng ty tồn số hạn chế định - Về luân chuyển chứng từ: Do đặc thù ngành xây lắp địa bàn hoạt động rộng không tập trung nên tốc độ luân chuyển chứng từ Công ty chậm, dẫn đến cơng việc phòng kế tốn bị dồn tập trung vào cuối tháng Việc tổng hợp, xử lý số liệu vào cuối tháng lớn kế toán đội xây lắp gửi chứng từ muộn, làm cho việc lập báo cáo kế toán quản trị, báo cáo kế tốn tài cung cấp thơng tin bị chậm trễ Mặt khác, gây sức ép cản trở cho cơng tác kế tốn, dẫn đến sai sót khơng đáng có cơng tác kế tốn - Về hạch tốn chi phí ngun vật liệu trực tiếp: SV: Trần Đức Tính 104 Lớp: CQ53/21.07 Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp khoản mục chi phí quan trọng, chiếm tỉ trọng lớn tổng giá thành sản phẩm xây lắp nhiên loại chi phí khó kiểm sốt cơng ty xây lắp Cơng tác quản lý, giám sát việc sử dụng kiểm soát chi phí ngun vật liệu khơng hạn chế Mặt khác, cơng trình hồn thành số vật liệu lại cơng trình chưa sử dụng hết, phế liệu thu hồi không đảm bảo điều làm chi phí nguyên vật liệu trực tiếp thực tế phát sinh kì khơng phản ánh thực tế - Về hạch tốn chi phí nhân cơng trực tiếp: Một số cơng trình xa nên dẫn đến việc chứng từ kế toán gửi chậm, ảnh hưởng đến thời gian toán lương cho cơng nhân Bên cạnh đó, với số cơng trình, cơng ty thường th thêm nhân cơng ngồi để tiết kiệm chi phí, xảy trường hợp chất lượng lao động không đảm bảo, tay nghề chưa cao ảnh hưởng tới chất lượng tiến độ thi cơng cơng trình Ngồi ra, cơng ty chưa thực trích trước lương nghỉ phép cho cơng nhân xây lắp - Về hạch tốn chi phí sử dụng máy thi cơng: Cơng ty chưa thực việc trích trước chi phí sửa chữa lớn máy thi cơng Do vậy, máy hỏng, chi phí để sửa chữa hạch tốn trực tiếp vào chi phí phát sinh kỳ, làm tăng chi phí phát sinh kỳ - Về hạch tốn chi phí sản xuất chung: Kế tốn chưa tiến hành trích trước chi phí sửa chữa lớn cho tài sản cố định, nên có hoạt động sửa chữa lớn phát sinh làm cân đối chi phí kỳ kế tốn SV: Trần Đức Tính 105 Lớp: CQ53/21.07 Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp - Việc quản lí nhập xuất nguyên vật liệu cho cơng trình: Như trình bày trên, đội trưởng chủ nhiệm cơng trình chịu trách nhiệm mua nguyên vật liệu, số nguyên vật liệu giao thẳng xuống cơng trình, kịp thời đưa vào sản xuất Kế toán đội lập phiếu nhập kho, phiếu xuất kho hình thức người chịu trách nhiệm nộp lại chứng từ gốc cho phòng kế tốn cơng ty nhập vào máy Như xảy tượng nguyên vật liệu dùng thừa xuất dùng không hết không nhập lại kho, phần dễ bị chiếm dụng, gây thất thoát, mà kế tốn viên nhập xuất bình thường Do đó, công tác quản lý vật liệu chưa thật tốt, thêm kế tốn Cơng ty xuống tận cơng trình để kiểm tra việc nhập xuất vật liệu thực tế - Về việc hạch toán khoản thiệt hại sản xuất: Tổ chức sản xuất ngành xây lắp chịu ảnh hưởng nhiều điều kiện tự nhiên Do nói, khoản thiệt hại sản xuất tất yếu phát sinh Ví dụ trời mưa, cơng nhân phải nghỉ việc công ty phải trả lương cho họ, phải khấu hao TSCĐ, phải bảo dưỡng Đó thiệt hại khách quan Bên cạnh đó, trình sản xuất, khối lượng cơng việc lớn đòi hỏi kỹ thuật cao nên xảy thiệt hại mang tính chủ quan Cụ thể hạng mục không đạt yêu cầu phải phá làm lại Những thiệt hại kể làm lãng phí chi phí lao động sống lao động vật hố Điều làm ảnh hưởng khơng nhỏ đến kết hoạt động sản xuất công ty Tuy vậy, khoản thiệt hại lại không theo dõi phản ánh đầy đủ Nói cách khác, chi phí vật liệu nhân cơng cho khoản thiệt hại sản xuất tính vào giá thành cơng trình Điều khơng thoả đáng khơng có vai trò nâng cao trách nhiệm người lao động SV: Trần Đức Tính 106 Lớp: CQ53/21.07 Học viện Tài SV: Trần Đức Tính Luận văn tốt nghiệp 107 Lớp: CQ53/21.07 Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp KẾT LUẬN CHƯƠNG Kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm đóng vai trò quan trọng hoạt động doanh nghiệp Trong chương phần đầu em nêu khái quát chung Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại Bảo Hồng từ lịch sử hình thành, phát triển đến kết đạt thời gian qua đặc điểm tổ chức quản lý Cơng ty Tiếp theo đó, em trình bày cụ thể thực trạng kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp Cơng ty: Bộ máy kế toán, thực trạng kế toán chi phí sản xuất, tổng hợp chi phí sản xuất, kiểm kê, đánh giá giá trị sản phẩm dở dang phương pháp tính giá thành sản phẩm xây lắp Với thơng tin có từ việc nghiên cứu thực trạng kế tốn Cơng ty kết hợp với kiến thức học trường, em xin bàn tới số ý kiến, giải pháp nhằm hoàn thiện kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại Bảo Hoàng chương trình bày sau SV: Trần Đức Tính 108 Lớp: CQ53/21.07 Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp CHƯƠNG HƯỚNG HỒN THIỆN KẾ TỐN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI BẢO HỒNG 3.1 Sự cần thiết phải hồn thiện kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại Bảo Hồng Cơng ty Cổ phần Xây dựng Thương mại Bảo Hồng suốt q trình từ thành lập ln có hướng phát triển tốt, có chuyển biến tích cực hoạt động kinh doanh Công ty không ngừng nâng cao chất lượng kinh doanh, tạo điều kiện làm việc tốt cho cán công nhân viên Doanh thu hàng năm công ty tăng lên rõ rệt Để cơng ty tồn phát triển phần vai trò lớn thuộc máy kế tốn công ty Và với đặc thù doanh nghiệp xây dựng, việc tổ chức cơng tác kế tốn tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm đạt hiệu có ý nghĩa quan trọng Tuy nhiên, cơng tác kế tốn tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành cơng ty chưa thực hiệu tồn nhiều thiếu sót dẫn đến hiệu sản xuất kinh doanh sức cạnh tranh công ty thị trường chưa cao Với kinh tế thị trường có cạnh tranh gay gắt thành phần kinh tế lĩnh vực kinh tế khác nhau, nhiều công ty không đứng vững dẫn đến phá sản, giải thể Để cơng ty tiếp tục tồn phát triển, nâng cao hiệu sản xuất cạnh tranh với doanh nghiệp khu vực, việc hồn thiện cơng tác tổ chức kế tốn nói chung cơng tác kế tốn tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm nói riêng cơng ty nhiệm vụ cấp thiết hàng đầu có ý nghĩa quan trọng SV: Trần Đức Tính 109 Lớp: CQ53/21.07 Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp 3.2 Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại Bảo Hoàng Qua thời gian thực tập tìm hiểu cơng ty, tiếp xúc với thực tế cơng tác quản lý kế tốn công ty, với giúp đỡ công ty nhân viên phòng Kế tốn tạo điều kiện cho em thực tập làm quen với thực tế, củng cố thêm kiến thức học nhà trường Qua em xin đưa số ý kiến nhận xét kiến nghị công tác kế tốn tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm cơng ty Thứ nhất: Hồn thiện công tác luân chuyển chứng từ Để khắc phục tình trạng cơng ty chứng từ cơng ty tổ, đội nộp lên phòng Kế tốn thường chậm dẫn tới khối lượng cơng việc vào thời điểm cuối tháng, quý, năm tăng lên, dễ dẫn đến sai sót, nhầm lẫn hạch tốn, khiến cho việc tập hợp, phân bổ chi phí tính giá thành sản phẩm gặp nhiều khó khăn, tình hình chi phí sản xuất thực tế khơng cung cấp kịp thời, Công ty cần quy định cụ thể thời gian cho đội phải nộp chứng từ lên phòng kế toán như: Định kỳ từ 10-15 ngày phải nộp chứng từ, không nộp tập trung vào thời điểm cuối tháng… Hàng ngày, kế tốn phòng TCKT cần đốc thúc nhân viên kế toán đội tiến hành hạch toán ban đầu đặn gửi chứng từ lên phòng kế toán Nhân viên kế toán đội cần nổ, nhiệt tình, có trách nhiệm Hàng ngày, có chứng từ liên quan đến nghiệp vụ phát sinh đội xây dựng, kế toán đội cần tiến hành tập hợp chứng từ loại vào tập hồ sơ hạch tốn ban đầu, sau định kỳ gửi chứng từ lên phòng TCKT Muốn làm điều này, kế toán đội cần hướng dẫn chun mơn có sách đãi ngộ thích hợp SV: Trần Đức Tính 110 Lớp: CQ53/21.07 Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp Thực quản lý thông qua chứng từ kết hợp thường xuyên với kiểm tra thực tế công trường, Công ty phải cử cán kỹ thuật nhân viên kế toán thường xuyên đến công trường để kiểm tra nhằm tránh tình trạng mua hóa đơn, kê khai khống khối lượng vật tư đầu vào, khai báo tăng giá mua vật tư đầu vào kiểm tra rà soát chặt chẽ Thứ hai: Hồn thiện cơng tác kế tốn chi phí ngun vật liệu trực tiếp Đây khoản mục chi phí chiếm tỷ trọng lớn giá thành cơng trình dễ bị thất lãng phí khơng quản lý chặt chẽ Để tránh tình trạng này, cơng ty nên cử đại diện đứng giám sát hoạt động đội quản lý sử dụng vật tư Việc quản lý vật tư phải thực quy định đặc biệt với vật tư dễ hao hụt hư hỏng cát sỏi, sắt thép… Khi cơng trình hồn thành nên tiến hành kiểm kê số vật tư thừa để có biện pháp xử lý thích hợp Để đảm bảo kiểm sốt chặt chẽ việc sử dụng nguyên vật liệu kế toán đúng, đủ chi phí nguyên vật liệu trực tiếp phát sinh, cơng ty nên có biện pháp tăng cường quản lý giám sát cơng trình thi cơng Khi giao cho đội xây dựng chủ động mua nguyên vật liệu quy định yêu cầu chứng từ gồm: Hợp đồng kinh tế với nhà cung cấp thông báo mức giá nhà nguyên vật liệu cung cấp, hóa đơn mua hàng, chứng chất lượng nguyên vật liệu cần bố trị nhân viên Cơng ty kiểm tra thực tế, đối chiếu chéo Công ty cần đưa số giải pháp nhằm tiết kiệm chi phí sản xuất, đội cần lập kế hoạch sử dụng vật tư để tính tốn thời điểm, số lượng thu mua vật tư hợp lý tránh thừa vật tư gây mát, hư hỏng thiếu hụt ảnh hưởng để tiến độ cơng trình, đồng thời xây dựng mạng lưới nhà cung cấp có khả đáp ứng nhu cầu vật tư lúc, nơi SV: Trần Đức Tính 111 Lớp: CQ53/21.07 Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp Thứ ba: Hồn thiện cơng tác kế tốn chi phí nhân cơng trực tiếp Cơng ty áp dụng hình thức lương khốn cho đội thi công Điều tạo cho đội tự vấn đề sử dụng lao động công ty lại không giám sát quản lý nhân công Do khơng thể đánh giá hiệu sử dụng lao động Vì vậy, cơng ty cần u cầu đội thi công kê khai số lượng lao động thuê ngồi, trình độ lao động th ngồi, tiền lương thực tế phải trả cho lao động tăng cường giám sát từ công ty xuống tổ đội xây dựng Từ đó, cơng ty kiểm tra số lượng chất lượng lao động thuê ngoài, tránh tình trạng đội thi cơng khai khống số lượng lao động thực tế thuê lao động trình độ tay nghề đáp ứng cơng việc làm chất lượng cơng trình khơng đảm bảo Thứ tư: Hồn thiện cơng tác kế tốn chi phí sử dụng máy thi công Công ty tiết TK 623 Ngoài việc chi tiết cho CT – HMCT chi tiết tiếp cho yếu tố chi phí tiền lương nhân viên điều khiển máy, chi phí NVL… Điều giúp cho việc quản lý chi phí hiệu Thứ năm: Hồn thiện cơng tác kế tốn chi phí sản xuất chung Đối với khoản chi phí sửa chữa lớn tài sản cố định không phát sinh thường xuyên thường lớn, ảnh hưởng nhiều tới kết sản xuất kinh doanh kỳ Việc kế toán chưa thực trích trước chi phí sữa chữa lớn tài sản cố định dẫn đến tình trạng có hoạt động sữa chữa lớn phát sinh làm cân đối chi phí kỳ kế tốn Do đó, cơng ty cần đưa giải pháp thích hợp nhằm tổ chức kế tốn trích trước khoản chi phí sữa chữa lớn tài sản cố định để khơng xảy tình trạng cân đối chi phí phát sinh kỳ giúp việc quản trị chi phí đạt hiệu cao Thứ sáu: Hồn thiện hạch tốn khoản thiệt hại xây lắp SV: Trần Đức Tính 112 Lớp: CQ53/21.07 Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp Các khoản thiệt hại hạng mục không đạt yêu cầu phải phá làm lại, cơng ty xem xét, quy trách nhiệm rõ ràng cho cá nhân để xử phạt, từ nâng cao tinh thần trách nhiệm cá nhân công việc Công ty nên đề định mức chi phí phù hợp để cơng nhân làm việc có cụ thể để khen thưởng hay xử phạt phù hợp, nâng cao trách nhiệm suất lao động Thứ bảy: Về việc hạch tốn phế liệu thu hồi: Cơng ty cần giám sát chặt chẽ khoản làm giảm chi phí thi cơng cơng trình, hạn chế tối đa tình trạng cán quản lý đội thi cơng cơng trình đem bán coi thu nhập khác cá nhân Đưa chế phạt cá nhân có hành vi mang phế liệu cơng trình bán Trong xây lắp việc quản lý chi phí vấn đề quan trọng cơng ty cần vận dụng triệt để cơng dụng kế tốn quản trị kiểm sốt chi phí Thơng qua việc phân tích biến động chi phí giúp kiểm sốt chi phí chặt chẽ hơn, góp phần hạ giá thành sản phẩm mà đảm bảo chất lượng cơng trình Trên số kiến nghị, giải pháp em việc hồn thiện cơng tác kế tốn tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Công ty Cổ phần xây dựng thương mại Bảo Hồng Hạch tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm vấn đề quan trọng mang tính sống doanh nghiệp Vì đòi hỏi người làm kế tốn phải ln tìm tòi, sáng tạo để cơng tác kế tốn nói chung cơng tác hạch tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm nói riêng ngày phù hợp với điều kiện thực tế doanh nghiệp sách chế độ nhà nước, có doanh nghiệp đứng vững thị trường phát triển môi trường cạnh tranh ngày khốc liệt SV: Trần Đức Tính 113 Lớp: CQ53/21.07 Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp KẾT LUẬN CHƯƠNG Trong doanh nghiệp sản xuất kinh doanh việc quản lý chi phí cho hiệu đóng vai trò quan trọng ảnh hưởng lớn đến kết hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Trong điều kiện kinh tế xã hội phát triển nhanh có nhiều biến động, mức độ cạnh tranh doanh nghiệp ngày khốc liệt, nhiều doanh nghiệp bị phá sản, giải thể… Do đó, để tồn đứng vững kinh tế thị trường nay, việc hồn thiện tổ chức cơng tác kế tốn nói chung hồn thiện kế tốn tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm nhiệm vụ cấp thiết hàng đầu doanh nghiệp Nhận thức điều đó, chương luận văn, phần đầu em trình bày cần thiết phải hồn thiện tổ chức cơng tác kế tốn tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm doanh nghiệp xây lắp Tiếp theo đó, vận dụng kiến thức học trường kết hợp với kinh nghiệm thực tập thực tế đơn vị em đưa số ý kiến nhằm hồn thiện tổ chức cơng tác kế tốn tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại Bảo Hồng SV: Trần Đức Tính 114 Lớp: CQ53/21.07 Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp KẾT LUẬN Trong kinh tế thị trường, cạnh tranh điều tất yếu doanh nghiệp muốn tồn phát triển phải biết phát huy khả tiềm ẩn bên doanh nghiệp khai thác hội mà lĩnh vực ngành nghề kinh doanh mang lại Một công cụ giúp nhà quản trị khai thác triệt để tiềm doanh nghiệp cơng tác kế tốn tập hợp chi phí tính giá thành sản phẩm Vì thơng qua cơng tác kế tốn nhà quản trị nắm bắt cách xác nhất, nhanh thơng tin chi phí giá thành sản phẩm doanh nghiệp từ có định phù hợp với tình hình thực tế Qua thời gian thực tập phòng Tài – Kế tốn Cơng ty Cổ phần Xây dựng Thương mại Bảo Hồng giúp đỡ giáo hướng dẫn TS Lê Thị Hương anh chị phòng em hồn thành luận văn tốt nghiệp Do trình độ thời gian thực tập có hạn luận văn em đề cập đến vấn đề số ý kiến em đưa chưa hồn tồn phù hợp với tình hình thực tế Em mong nhận quan tâm góp ý bảo cô giáo để luận văn hoàn thiện giúp em nhận thức đầy đủ Em xin chân thành cảm ơn! Sinh viên Trần Đức Tính SV: Trần Đức Tính 115 Lớp: CQ53/21.07 Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Giáo trình Kế tốn Tài – Học viện Tài Chủ biên: GS TS NGND Ngơ Thế Chi, TS Trương Thị Thủy; Giáo trình Kế toán doanh nghiệp xây lắp – Học viện Tài Chủ biên: TS Nguyễn Vũ Việt; ThS Nguyễn Thị Hòa; Giáo trình “Tổ chức cơng tác kế tốn doanh nghiệp” – Học viện Tài Chủ biên: Ts Lưu Đức Tuyên, Ts Ngô Thị Thu Hồng; Giáo trình Kế tốn quản trị doanh nghiệp – Học viện Tài Chủ biên: PGS.TS Đồn Xn Tiên; Hệ thống Chuẩn mực kế tốn Việt Nam; Thơng tư 200/2014/TT-BTC Bộ Tài ban hành ngày 22/12/2014; Tài liệu nội đơn vị thực tập; Luận văn tốt nghiệp khóa trước; Một số tài liệu có liên quan khác… SV: Trần Đức Tính 116 Lớp: CQ53/21.07 ... trạng kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp Công ty Cổ phần xây dựng Thương mại Bảo Hồng, qua đưa số giải pháp, kiến nghị nhằm hoàn thiện kế tốn tập hợp chi phí sản xuất. .. Xây lắp : Dùng để tập hợp chi phí, tính giá thành sản xuất sản phẩm xây lắp phản ánh giá trị sản phẩm xây lắp dở dang cuối kỳ; + TK 1542 – Sản phẩm khác”: Dùng để tập hợp chi phí, tính giá thành. .. nghiệp xây lắp; Chương 2: Thực trạng kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Cơng ty Cổ phần Xây dựng Thương mại Bảo Hoàng; Chương 3: Một số ý kiến nhằm hoàn thiện kế tốn chi phí sản xuất tính
- Xem thêm -

Xem thêm: 31 kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty cổ phần xây dựng và thương mại bảo hoàn , 31 kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty cổ phần xây dựng và thương mại bảo hoàn

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn