22 xây DỰNG CHIẾN lược KINH DOANH của CÔNG TY cổ PHẦN ANH DŨNG đến năm 2025

51 4 0
  • Loading ...
1/51 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2020, 14:31

BỘ TÀI CHÍNH HỌC VIỆN TÀI CHÍNH -*** - NGUYỄN NGỌC HIỀN LỚP : CQ53/31.03 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ANH DŨNG ĐẾN NĂM 2025 Chuyên ngành : Quản Trị Doanh Nghiệp Chuyên ngành : 31 GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN: ĐÀO THỊ HƯƠNG Hà Nội - 2019 Luuận văn tốt nghiệp Học viện Tài LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu riêng tơi, số liệu, kết nêu luận văn tốt nghiệp trung thực xuất phát từ tình hình thực tế đơn vị thực tập Công ty Cổ phần Anh Dũng SV: Nguyễn Ngọc Hiền i Lớp: CQ53/31.03 Luuận văn tốt nghiệp Học viện Tài MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i SV: Nguyễn Ngọc Hiền ii Lớp: CQ53/31.03 Luuận văn tốt nghiệp Học viện Tài LỜI NĨI ĐẦU Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu’ Điện lực ngành kinh tế kỹ thuật có vai trò quan trọng kinh tế quốc dân Nguồn lượng điện có ảnh hưởng bao trùm lên lĩnh vực sản xuất, kinh doanh đời sống xã hội - Công ty Cổ phần Anh Dũng doanh nghiệp thuộc ngành điện thành lập từ năm 2004 đến doanh nghiệp hoạt động 10 năm với ngành nghề kinh doanh như: chuyên đại tu sửa chữa máy điện; chế tạo, lắp ráp, sửa chữa thiết bị, phụ kiện điện ; kinh doanh vật tư thiết bị; sản xuất, kinh doanh bê tông đúc sẵn, ống cột bê tông cọc bê tông đúc sẵn; kinh doanh xăng dầu, sản phẩm chúng; sơn tĩnh điện; mạ kẽm nhúng nóng; xây dựng lưới điện 35Kv Trong năm qua cơng ty đạt nhiều thành tích kinh doanh, thi cơng nhiều cơng trình ngồi tỉnh đạt chất lượng tốt chiếm lược lòng tin từ khách hàng, đóng góp đáng kể cho phát triển ngành điện tỉnh Bắc Ninh - Hiện xu tương lai, yêu cầu phát triển ngành điện để phục vụ cho phát triển công nghiệp hóa cơng nghiệp hóa đất nước nói chung tỉnh BẮc Ninh nói riêng, xu hội nhập đặt cho ngành điện hội thách thức nhằm đưa ngành điện phát triển mạnh mẽ Những thách thức cạnh tranh cảu doanh nghiệp nước, nguy thiếu vốn đầu tư cơng trình ngành điện, nhu cầu sử dụng điện tăng cao chất lượng Đặc biệt năm gần có nhiều doanh nghiệp hoạt động ngành điện đời Dù doanh nghiệp đời sớm có chỗ đứng định thị trường tỉnh với áp lực cạnh tranh kinh tế việc xây dựng chiến lược kinh doanh cách hiệu quả, phù hợp với đặc điểm, sắc thái xu thị trường hóa ngành điện cần thiết SV: Nguyễn Ngọc Hiền Lớp: CQ53/31.03 Luuận văn tốt nghiệp Học viện Tài quan trọng Đây tình hình chung doanh nghiệp Xuất phát từ cấp thiết thực tế nên em chọn đề tài “ Xây dựng chiến lược kinh doanh công ty cổ phần Anh Dũng đến năm 2025” Đối tượng nghiên cứu Công ty cổ phần Anh Dũng Mục đích nghiên cứu - Đối với doanh nghiệp: Đánh giá cách toàn diện thực trạng sản xuất kinh doanh công ty cổ phần Anh Dũng, từ điểm mạnh, điểm yếu, hội, thách thức, từ đưa chiến lược kinh doanh cho công ty đến năm 2025 Phương pháp nghiên cứu Để thực nhiệm vụ đề tài, viết sử dụng tổng hợp phương pháp bao gồm: - Phương pháp phân tích tổng hợp lý thuyết - Phương pháp nghiên cứu tài liệu - Hệ thống phương pháp trình bày, quy nạp, diễn giải, phân tích, vận dụng kiến thức bản, kết hợp lý luận thực tiễn - Phương pháp thống kê: phương pháp phân tích, so sánh tổng hợp - Phương pháp nghiên cứu vật tượng mối quan hệ biện chứng với Từ thực tiễn khái quát thành lý luận; từ lý luận soi xét, đạo thực tiễn lấy thực tiễn để kiểm tra lý luận Phương pháp thu thập số liệu thông tin - Sử dụng phương pháp: quan sát thực tế công ty, nghiên cứu tài liệu SV: Nguyễn Ngọc Hiền Lớp: CQ53/31.03 Luuận văn tốt nghiệp Học viện Tài • Liên hệ trực tiếp với phòng kinh doanh Tài – Kế tốn cơng ty để tìm hiểu chiến lược kinh doanh xin báo cáo tài cơng ty năm 2016,2017,2018 • Tìm hiểu tình hình thực tế công ty công tác sản xuất, kinh doanh, thơng tin cụ thể có liên quan tới đề tài Phương pháp phân tích số liệu thơng tin thu - Để phân tích cách có hiệu quả, ta cần sử dụng phương pháp sau: + Phương pháp đánh giá: Trong đó, sử dụng phương pháp nhỏ sau: • Phương pháp so sánh, cần có gốc so sánh, đối tượng so sánh kỹ thuật so sánh • Phương pháp phân chia chi tiết, chia nhỏ trình thành phận khác theo cách chia theo yếu tố cấu thành, chia theo thời gian phát sinh, chia theo khơng gian phát sinh • Phương pháp liên hệ đối chiếu, đặt số mối liên hệ với thành phần khác so sánh + Phương pháp phân tích nhân tố • Phương pháp thay liên hồn, dùng để phân tích nhân tố dạng phương trình tích thương • Phương pháp số chênh lệch • Phương pháp cân đối Kết cấu luận văn - Ngoài phần mở đầu kết luận luận văn gồm phần: • Chương 1: Cơ sở lý luận đề tài nghiên cứu • Chương 2: Thực trạng sản xuất kinh doanh công ty cổ phần Anh Dũng SV: Nguyễn Ngọc Hiền Lớp: CQ53/31.03 Luuận văn tốt nghiệp Học viện Tài • Chương 3: Xây dựng chiến lược kinh doanh công ty cổ phần Anh Dũng đến năm 2025 SV: Nguyễn Ngọc Hiền Lớp: CQ53/31.03 Luuận văn tốt nghiệp Học viện Tài CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CHO DOANH NGHIỆP 1.1 Chiến lược kinh doanh xây dựng chiến lược kinh doanh 1.1.1 Khái niệm phân loại chiến lược kinh doan 1.1.1.1.Khái niệm chiến lược kinh doanh - Theo cẩm nang kinh doanh Hravard chiến lược thuật ngữ quân xuất phát từ Hy Lạp dùng để kế hoạch dàn trận phân bố lực lượng để đạt mục tiêu chiến tranh Ngày thuật ngữ chiến lược sử dụng nhiều lĩnh vực đời sống, xã hội đặc biệt lĩnh vực kinh tế Theo Fred R David, chiến lược phương tiện để đạt mục tiêu dài hạn, theo sử gia Edward Mead Earle thì: “ chiến lược nghệ thuật kiểm soát dùng nguồn lực quốc gia liên minh quốc gia nhằm mục đích đảm bảo gia tăng hiệu cho quyền lợi thiết u mình” nhiều quan điểm tương tự - Tóm lại, chiến lược việc hoạch định phương hướng cách thức để đạt mục tiêu đề - Chiến lược kinh doanh: Theo Bruce Henderson, chiến lược gia đồng thời nhà sáng lập tập đồn tư vấn Boston thì: “ chiến lược kinh doanh tìm kiếm thận trọng kế hoạch hành động để phát triển kết hợp lợi cạnh tranh tổ chức Những điều khác biệt bạn đối thủ cạnh tranh sở cho lợi bạn” theo giáo sư Alfred Chandler thuộc trường đại đại học Harvard định nghĩa: “ Chiến lược kinh doanh tiến trình xác minh mục tiêu dài hạn doanh nghiệp, cách lựa chọn phương hướng hành động phân bổ tài nguyên nhằm thực mục tiêu đó” - Trong mơi trường kinh doanh nay, nói chiến lược kinh doanh việc xác định mục tiêu kinh doanh, lập kế hoạch phân bổ SV: Nguyễn Ngọc Hiền Lớp: CQ53/31.03 Luuận văn tốt nghiệp Học viện Tài nguồn lực doanh nghiệp, để tạo lợi cạnh tranh nhằm đạt mục tiêu kinh doanh cách tốt 1.1.1.2.Phân loại chiến lược kinh doanh - Phân loại theo cấp độ chiến lược: Ta có chiến lược sau • Chiến lược cấp cơng ty: Là chiến lược tổng thể Công ty nhằm đạt mục tiêu cơng ty • Chiến lược cấp kinh doanh: Đó chiến lược phận đơn vị kinh doanh Công ty, đơn vị chiến lược phận nhằm đạt mục tiêu cho đơn vị chức tổng đơn vị chiến lược nhằm giúp công ty nhằm đạt mục tiêu Cơng ty • Các chiến lược cấp chức năng: Đó chiến lược theo chức cơng ty, ví dự chiến lược tài chính, chiến lược nguồn nhân lực, chiến lược marketting - Phân loại theo phạm vi chiến lược: ta có chiến lược sau • Chiến lược chung: Hay gọi chiến lược tổng quát, đề cập đến vấn đề quan trọng nhất, bao trùm nhất, có ý nghĩa lâu dài định đến sống daonh nghiệp • Chiến lược phận: chiến lược cấp thứ chiến lược marketing, chiến lược tài chính, chiến lược giá, chiến lược phân phối, • Chiến lược chung chiến lược phận liên kết chặt chẽ với tạo thành chiến lược kinh doanh hoàn chỉnh - Phân loại theo hướng tiếp cận chiến lược • Chiến lược tập trung: Chỉ tập chung vào điểm then chốt có ý nghĩa định sản xuất kinh doanh Công ty không dàn trải nguồn lực • Chiến lược dựa ưu tương đối: Tư tưởng hoạch định chiến lược dựa phân tích, so sánh sản phẩm hay dịch vụ so với đối thủ cạnh tranh, tìm điểm mạnh làm chỗ dựa cho vieecjj hoạch định chiến lược kinh doanh • Chiến lược sáng tạo công: Chiến lược kinh doanh dựa khai phá để dành ưu trước đối thủ cạnh tranh SV: Nguyễn Ngọc Hiền Lớp: CQ53/31.03 Luuận văn tốt nghiệp Học viện Tài • Chiến lược tự do: Là chiến lược không nhằm vào yếu tố then chốt mà khai phá yếu tố xung quanh nhân tố then chốt 1.1.2 Các cấp chiến lược kinh doanh - Một doanh nghiệp có quy mơ trung bình, hoạt động đa ngành nghề thường xây dựng phát triển quản trị chiến lược kinh doanh theo cấp chiến lược: Chiến lược cấp doanh nghiệp, chiến lược cấp kinh doanh, chiến lược cấp chức 1.1.2.1.Chiến lược cấp doanh nghiệp - Chiến lược cấp doanh nghiệp chiến lược đạo , chi phối toàn hoạt động cuar doanh nghiệp Nội dung chiến lược cấp doanh nghiệp bao gồm việc xác định ngành nghề kinh doanh doanh nghiệp, xác định mục tiêu chiến lược ngành nghề Bên cạnh đó, chiến lược cấp tập chung vào việc đánh giá cần thiết khả tham gia vào ngành kinh doanh 1.1.2.2.Chiến lược cấp kinh doanh - Chiến lược cấp kinh doanh ( chiến lược đơn vị kinh doanh hay chiến lược công ty con) Chiến lược xậy dựng nhằm tổ chức hoạt động đơn vị chiến lược cạnh tranh owrr ngành cụ thể xác định trước - Trong trường hợp doanh nghiệp hoạt động đơn ngành, chuyên mơn hóa sản xuất chiến lược cấp kinh doanh tương tự chiến lược cấp doanh nghiệp - Đối với doanh nghiệp hoạt động đa dạng hóa ngành nghề lĩnh vực kinh doanh, thường lĩnh vực ngành nghề chia thàn đơn vị kinh doanh chiến lược ( đơn vị thành viên, công ty con) Mỗi đơn vị có thê đảm nhận lĩnh vực kinh doanh doanh nghiệp, đơn vị kinh doanh tự xây dựng chiến lược kinh doanh riếng cho nằm thống cua doanh nghiệp Sự thống đơn vị chiến lược dựa tiêu cụ thể mục tiêu lơi ích tơng thê tồn doanh nghiệp SV: Nguyễn Ngọc Hiền Lớp: CQ53/31.03 Luuận văn tốt nghiệp Học viện Tài • Chiến lược chung chung, chưa xây dựng chiến lược chức mang tính giải pháp như: chiến lược tài chính, chiến lược nguồn nhân sự, - Các giải pháp thực chiến lược kinh doanh cơng ty • Do cơng ty chưa thực xây dựng chiến lược kinh doanh cụ thể nên chủ yếu kế hoạch kinh doanh ngăn hạn, giải pháo thực nhằm hồn thành kế hoạch đề • Các giải pháp tập chung chủ yếu là:  Nâng cao chất lượng thi cơng cơng trình:  Nâng cấp thiết bị máy móc phục vụ cho việc thi cơng cơng trình  Nâng cao chất lượng tinh giảm máy quản lý thi cơng cơng trình, tuyển dụng thêm kỹ sư, cơng nhân có tay nghề, có nghiệp vụ, phân công nhiệm vụ cụ thể, tăng cường trách nhiệm cho phận, cá nhân để tăng tính chủ động  Sử dụng phân bổ tài linh hoạt q trình thi cơng cơng trình  Công tác động viên người lao động  Tổ chức đào tạo, tập huấn để nâng cao tay nghề cho người lao động  Tăng thu nhập xây dựng chế độ khen thưởng hợp lý cho người lao động  Thực đầy đủ quy chế, quyền lợi người lao động theo quy định nhà nước  Điểm bật giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực chất lượng cơng trình Tuy nhiên số giải pháp quan trọng khác chưa đề cập đến công tác quản lý, biện pháp để nhận thầu cơng trình  Như giải pháp thực chiến lược kinh doanh cơng ty thực chung chung, sơ sài, chủ yếu giải pháp giúp nguồn lao động chất lượng cơng trình 2.3 Xây dựng chiến lược kinh doanh cho công ty cổ phần Anh Dũng đến năm 2025 SV: Nguyễn Ngọc Hiền 34 Lớp: CQ53/31.03 Luuận văn tốt nghiệp Học viện Tài - Hiện đất nước thời kỳ cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước nhu cầu điện ngày tăng cao, tốc độ tăng trung bình năm khoảng 15% Để đáp ứng cầu điện nhà nước có quan tâm đặc biệt đến phát triển ngành điện lưới điện nước Hàng loạy cơng trình xây dựng, nhà máy, lưới điện đầy nhanh tiến độ để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế, xã hội Hòa theo xu cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước Bắc Ninh năm gần tỉnh có phát triển nhanh chóng cơng nghiệp Các nhà máy khu công nghiệp xây dựng hàng loạt Đi với phát triển công nghiệp tỉnh nhu cầu điện tỉnh Bắc Ninh ngày cao Ngồi tỉnh Bắc Ninh số tỉnh khác Bắc Giang, Thái Nguyên nhu cầu điện xây dựng cơng trình đường điện ngày cao Đây hội thị trường tiềm doanh nghiệp Căn vào mục tiêu, tình hình thị trường, tình hình sản xuất kinh doanh cơng ty hoach định chiến lược công ty cổ phần Anh Dũng đến năm 2025 sau: 2.3.1 Chiến lược cấp công ty - Hiện công ty cổ phần Anh Dũng công ty hàng đầu tỉnh Bắc Ninh xây dựng, lắp ráp hệ thống lưới điện 35KV, có vị trí định trê thị trường tỉnh Bắc Ninh Cơng ty sử dụng chiến lược “ Thách thức thị trường” ( cạnh tranh trực tiếp với đối thủ cạnh tranh thị trường) Tức nâng cao lực cạnh tranh, tự hoàn thiện nhằm cạnh tranh trực tiếp với đối thủ thị trường để phát triển Công ty cần tập chung vào chiế lược sau: Chiến lược nâng cao lực cạnh tranh: Dựa sở xây dựng cơng ty cơng ty uy tín hàng đầu việc xây lắp điện, chế thị trường tạo niềm tin với khách hàng, cơng ty định yếu tố: chất lượng tốt, giá hợp lý SV: Nguyễn Ngọc Hiền 35 Lớp: CQ53/31.03 Luuận văn tốt nghiệp Học viện Tài Chiến lược mở rộng thị trường: Bao gồm việc bảo vệ thị trường có mở rộng thị trường sang tỉnh lân cận Hiện cơng ty có chỗ đứng uy tín định thị trường nội tỉnh, điều kiện thuận lợi giúp công ty mở trọng thị trường sang tỉnh khác nước Nhưng khơng thể mở rộng thị trường mà lơ thị trường vốn thị trường Vì Bắc Ninh tỉnh phát triển nhanh chóng dễ bị đối thủ khác nhòm ngó, nên cần quan tâm đặc biệt Chiến lược giá • Trước tiên phải hạ giá thành để nâng cao khả cạnh tranh cơng tác nhận thầu • Cơ chế giá: Xây dựng chế giá linh hoạt, áp dụng cho loại cơng trình, đối tượng khách hàng khác 2.3.2 Các chiến lược khác Chiến lược tài chính: • Mục tiêu chiến lược giúp cơng ty lành mạnh tình hình tài chính, đảm bảo cho phát triển công ty thời gian tới: • Lành mạnh hóa tình hình tài tại: Bao gồm cấu lại nguồn vốn, đảm bảo cho cân đối hài hòa, đặc biệt giảm tỷ lệ vay phải thu công ty • Bổ sung thêm vốn lưu động vốn công ty chủ yếu tài sản cố định vốn lưu động q khơng thể đáp ứng cho hoạt động kinh doanh công ty Chiến lược phát triển nguồn nhân lực Mục tiêu chiến lược đảm bảo cho nguồn nhân lực phát triển bao gồm nội dung sau: • Nâng cao cơng tác tuyển dụng, đào tạo nguồn nhân lực đảm bảo kế thừa nguồn nhân lực hưu, nghỉ việc đáp ứng cầu mở rộng sản xuất kinh doanh dựa sở kế hoạch sản xuất công ty SV: Nguyễn Ngọc Hiền 36 Lớp: CQ53/31.03 Luuận văn tốt nghiệp Học viện Tài • Duy trì phát huy sức mạnh nguồn nhân lực: thực qua công tác động viên người lao động, sách tiền lương, thưởng chế độ đãi ngộ khác 2.4 Đánh giá tính khả thi chiến lược 2.4.1 Đánh giá khả thi tài - Nhìn chung lực tài cơng ty cổ phần Anh Dũng yếu kém, với tổng tài sản năm 2018 62,384,586,910 VNĐ, so với yêu cầu sản xuất kinh doanh số vốn q ỏi - Cơ cấu vốn nhiều bất hợp lý, khoản phải thu doanh nghiệp lớn dẫn đến tình trạng doanh nghiệp khơng thu hồi vốn để phục vụ cho trình sản xuất kinh doanh Điều dẫn đến để trì hoạt động kinh doanh doanh nghiệp phải dựa vào vốn vay bên phải nợ người bán, điều làm cho cơng ty khơng thể làm theo ý muốn mà phải phụ thuộc vào vốn vay - Nhưng thay vào khối lượng hàng tồn kho cơng ty giảm qua năm điều giúp cho lượng tiền mặt công ty tăng lên, không đáng kể so với khoản phải thu công ty 2.4.2 Đánh giá khả thi nhân - Cơng ty Anh Dũng có đội ngũ lao động với 60 người có 10 cán kỹ thuật quản lý có trình độ đại học, số lại công nhân kỹ thuật đào tạo có tay nghề từ cấp đến cấp Hầu hết lực lượng cán cơng nhân viên có nhiu kinh nghim ngh Stt Ngành Đại CNKT CNKT Tổng Điện phát dẫn Kinh tế học 02 02 ≥ bËc 06 ≥ bËc 05 số 13 05 ngành Cơ khí chế tạo Xây dựng Điện tử, tự 01 01 02 08 05 02 12 02 21 14 04 SV: Nguyễn Ngọc Hiền 37 Lớp: CQ53/31.03 Luuận văn tốt nghiệp động hoá Luật kinh doanh Nhân viên hành Chuyên môn Hc vin Ti chớnh 01 01 01 02 kh¸c Tỉng céng - 60 Do trải qua 15 năm hoạt động lĩnh vực xây lắp điện nên chất lượng nguồn lực công ty tốt, đảm bảo chất lượng thi cơng cơng trình - Hằng năm công ty tuyển thêm kỹ sư, công nhân có tay nghề đồng thời mở lớp đào tạo để nâng cao tay nghề, nghiệp vụ cho cán cơng nhân - Bên cạnh cấu tổ chức sách suy trì, phát triển nguồn nhân lực nhiều hạn chế, chưa khai thác phát huy mạnh nguồn nhân lực 2.4.3 Các yếu tố khác 2.4.3.1.Máy móc thiết bị cơng nghệ Cơng ty cổ phần Anh dũng sở hữ nhiều máy móc, thiết bị thi cơng với chủng loại đa dạng chức công nghệ tiên tiến, phục vụ công tác sản xuất thi cơng cơng trình Stt Tªn thiết bị I Bộ phận thiết kế Máy tính PC: Intel Pentium Chơng trình phần mềm thiết kế cho sản phẩm tủ hạ thế, trung thế, tủ điều khiển Chơng trình phần mềm kế toán tài chính, vật t Máy tính xách tay dùng cài đặt SV: Nguyn Ngc Hin 38 Đơn vị Số lợng Xuất Xứ Chất lợng Bộ 08 Hàn Quốc Chất lợng tốt Bộ 01 Bộ 01 Bộ 02 Hàn Chất l- Lớp: CQ53/31.03 Luuận văn tốt nghiệp Học viện Tài chớnh II chơng trình máy khí, bảo vệ rơ le loại Xe vận chuyển chuyên dụng Quốc ợng tốt Cái 02 Nhật Bản Chất lợng tốt III Máy gia công khí Máy đột dập 45 Cái 01 Máy đột dập 25 Cái 01 Máy đột dập 12 Cái 01 Máy cắt tôn 2,5 m Cái 01 Máy cắt tôn m Cái 01 Máy uốn gấp tôn RG 8024 LD Cái 02 Máy khoan cần K525A Cái 02 Máy hàn MIC/MAC Cái 05 Máy hàn chập 4KVA Cái 01 Cái 03 Hệ thốn g Hệ thốn g Cái 01 Nhật Bản Nhật Bản NhËt B¶n NhËt B¶n NhËt B¶n NhËt B¶n NhËt B¶n Đài Loan Việt nam Việt nam Việt nam Chất lợng tèt ChÊt lỵng tèt ChÊt lỵng tèt ChÊt lỵng tèt ChÊt lỵng tèt ChÊt lỵng tèt ChÊt lỵng tèt ChÊt lỵng tèt ChÊt lỵng tèt ChÊt lỵng tèt ChÊt lỵng tốt 01 Việt nam Chất lợng tốt 20 Dây chuy ền 01 Nhật Bản Hàn Quốc Chất lợng tốt Chất lợng tốt Bể Bể 02 02 10 Máy hàn chËp 10KVA 11 CÇu trơc tÊn 12 CÇu trơc 13 Máy mài điện cầm tay IV Thiết bị sơn tĩnh điện Bộ phận xử lý bề mỈt BĨ axit tÈy BĨ xót tÈy SV: Nguyễn Ngọc Hiền 39 Lớp: CQ53/31.03 Luuận văn tốt nghiệp Học viện Tài BĨ 02 BĨ níc rưa Bé phận sơn tĩnh điện Ca bin sơn bột tĩnh điện Bộ 01 Máy phun sơn Cái 01 Bộ 01 B ng C¸i 01 HƯ thèng Cyclon thu hồi sơn, hệ thống chiếu sáng buồng sơn Buồng sấy gas 620x200x230 nhiệt độ sấy 150-200oC Máy nén khí 1200lít/ phút, 14 at Máy sấy làm khô không khí Cái 01 Bộ tạo điện áp 75-100kV Bộ 01 V BĨ m¹ kÏm nhóng nãng HƯ thèn g 01 VI Thiết bị lắp ráp Máy uốn 360 Cái 01 Máy khoan bàn K612 Cái 02 Bộ dụng cụ cầm tay dùng nén khí Máy ép đầu cốt dùng nén khí Bộ 02 Cái 01 Bé 07 5 Bé dơng l¾p ráp: clê, mỏ lết cỡ, tuốc nơ vít, kìm điện VII Thiết bị chuyên dùng thi công đờng dây trạm biến áp Máy kéo dây đến 25 mã lực Thiết bị hãm dây đến 540mm2 Máy lọc dầu biến đến 4000l/h SV: Nguyn Ngc Hiền 40 01 ViƯt nam Hµn Qc Hµn Qc ViƯt nam Hàn Quốc Hàn Quốc Hàn Quốc Chất lợng tốt ChÊt lỵng tèt ChÊt lỵng tèt ChÊt lỵng tèt ChÊt lỵng tèt ChÊt lỵng tèt ChÊt lỵng tèt ChÊt lỵng tèt NhËt B¶n NhËt B¶n NhËt B¶n NhËt B¶n NhËt Bản Chất lợng tốt Chất lợng tốt Chất lợng tốt Chất lợng tốt Chất lợng tốt Nhật Bản Nhật Bản Nhật Bản Chất lợng tốt Chất lợng tốt Chất lợng tèt Lớp: CQ53/31.03 Luuận văn tốt nghiệp Học viện Ti chớnh Máy ép dây, ép đầu cốt đến 150T-630mm2 Các loại tời tay, tó, chạc, múp, puli Panăng Cái 02 Panăng 2,5 Cái 02 Máy phá bê tông Cái 01 Máy trộn bê tông Cái 01 VII Thiết bị kiểm định I Cầu đo điện trở chiều HT 01 Cái 01 Cái 01 Đồng hồ vạn số Vôn mét, ampemét, walt mét Mê ga ôm mét 1000V Cái 01 Mê ga ôm mét 2500V Cái 01 Bộ tạo dòng 10000A-20000A Bộ 01 Bộ 01 Bộ đo phân tích thông số máy Thiết bị đo lệch pha Cái 01 Máy thử cao áp 0-100KV-7KVA Cái 01 Nhật Bản Nhật Bản Nhật Bản Nhật Bản Nhật Bản Nhật Bản Chất lợng tèt ChÊt lỵng tèt ChÊt lỵng tèt ChÊt lỵng tèt ChÊt lỵng tèt ChÊt lỵng tèt ChÊt lỵng tèt ChÊt lỵng tèt ChÊt lỵng tèt ChÊt lỵng tèt ChÊt lỵng tèt ChÊt lỵng tèt ChÊt lỵng tèt ChÊt lỵng tèt ChÊt lỵng tèt - Cơng ty có số lượng máy móc đa dạng đáp ứng với - cơng trình với mức độ u cầu khác Với phát triển ngày nhanh khoa học cơng nghệ cơng ty phải ln đầu tư, cải tiển để nâng cao chất lượng máy móc 2.4.3.2.Chính sách quản lý cơng ty SV: Nguyễn Ngọc Hiền 41 Lớp: CQ53/31.03 Luuận văn tốt nghiệp Học viện Tài Chính sách quản lý nguồn vốn - Vốn kinh doanh sở, tiền đề để doanh nghiệp đưa chiến lược, hoạch định kế hoạch kinh doanh trì hoạt động cơng ty Trong q trình hoạt động cơng ty ln thức sách quản lý tài để sử dụng nguồn vốn cách hiệu • Chế độ quản tài chính- kế tốn chặt chẽ từ sổ sách đến việc ghi chép sổ sách đến việc ghi chép chứng công nợ phát sinh Theo dõi chặt chẽ công nợ cơng ty hạch tốn theo quy định nhà nước • Lập báo cáo hàng tháng, hàng quý, hàng năm kế hoạch Phản ánh trung thực với thực tế kết hoạt động kinh doanh công ty • Đưa mục tiêu tăng trưởng, mục tiêu lợi nhuận số vốn có vốn đầu tư, đưa hướng phát triển công ty tiêu số cụ thể phù hợp với tình trạng tài cơng ty Cập nhật kế hoạc tài thơng qua báo cáo tài cơng ty Chế độ quản lý nguồn nhân lực - Trải qua 10 năm phát triển, đội ngũ nhân doanh nghiệp tăng lên qua năm.Đối với đội ngũ nhân viên, cơng ty thực sách phân cơng cơng việc phù hợp với lực trình độ đội ngũ cán nhân viên, tạo điều kiện thuận lợi cho Công ty tổ chức thực nhiệm vụ, đạt tiêu kế hoạch xây dựng Công ty bước vào ổn định phát triển - Về tuyển dụng: : Ngay từ đầu công ty xác định tuyển lao động có kiến thức vị trí cụ thể có ý định gắng bó lâu dài với cơng ty Những u cầu trình độ chun mơn, tốt nghiệp chuyên ngành, động nhiệt tình, ham học hỏi, có ý thức sáng tạo Cơng ty linh động việc tuyển dụng Ngoài tuyển dụng nhân viên công nhân SV: Nguyễn Ngọc Hiền 42 Lớp: CQ53/31.03 Luuận văn tốt nghiệp Học viện Tài chính thức cho cơng ty cơng ty tuyển thêm cơng nhân thời vụ cơng ty có dự án phát sinh mà số lượng công nhân cho dự án khơng đủ - Chính sách đào tạo: Để đảm bảo cho chất lượng công việc cách tốt công ty ln quan tâm đến việc đào tạo có cán công nhân viên công ty Công ty tạo điều kiện cho nhân viên tham gia khóa huấn luyện nội bên để nâng cao nghiệp vụ chuyên môn, học tập tiếp thu kỹ cần thiết cho nhân viên để phát triển công tác lực Công ty mở lớp đào tạo chỗ cho cán công nhân viên, đặc biệt đội ngũ kỹ thuật, bảo dưỡng, sửa chữa; phát động phong trào tự học đội ngũ nhân viên mình, tự học lẫn nhau, chủ động tham gia khóa học khác để nâng cao kiến thức cho thân - Quản lý chế độ làm việc lương thưởng:Cùng với sách tuyển dụng đào tạo Cơng ty có chế độ việc làm, lương, thưởng sau: • Thời gian làm việc: Công ty tổ chức làm việc từ thứ Hai đến sáng thứ Bảy, nghỉ chủ nhật Khi có yêu cầu đột xuất tiến độ kinh doanh hay để đáp ứng tiến độ dự án nhân viên cơng ty có trách nhiệm làm thêm làm chủ nhật Thời gian nghỉ phép, nghỉ Lễ, nghỉ Tết, nghỉ ốm thai sản thực theo quy định Bộ Luật Lao Động Buổi sáng 8h-12h, buổi chiều 13h-17h, đảm bảo đủ tiếng/ tuần • Chế độ lương: dựa cấp bậc, cấp số năm công tác nhân viên, mức độ hồn thành cơng việc Cơng ty thực trả lương sau khấu trừ vào khoản giảm trừ như: bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, • Lương bản: lương người xác định dựa vào hệ số lương theo ngạch, bậc công việc mức lương tối thiểu doanh nghiệp lựa chọn • Các loại phụ cấp: phụ cấp điện thoại, chức vụ áp dụng chức danh cơng việc đòi hỏi yếu tố tinh thần trách nhiệm cao chức danh công việc có tham gia cơng tác quản lý chưa xác định SV: Nguyễn Ngọc Hiền 43 Lớp: CQ53/31.03 Luuận văn tốt nghiệp Học viện Tài mức lương; lương theo sản phẩm + phần phụ trội hưởng hoàn thành vượt mức tiêu Ngoài phụ cấp xăng xe đối phụ cấp nhà với nhân viên, công nhân từ tỉnh khác xuống cơng ty làm việc • Tiền thưởng: Tùy thuộc vào hiệu kinh doanh hiệu lao động nhân viên Ngồi áp dụng hình thức thưởng Tết cho nhân viên CHƯƠNG GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CHO CÔNG TY CỔ PHẦN ANH DŨNG ĐẾN NĂM 2025 3.1 Mục tiêu Công ty Cổ phần Anh Dũng đến năm 2025 - Mục tiêu tổng quát: Đến năm 2025 công ty đạt doanh thu 180 tỷ/năm công ty đầu tỉnh Bắc Ninh xây lắp hệ thống mạng lưới điện 35KV - Mục tiêu cụ thể: • Giữ vững thị trường truyền thống tỉnh Bắc Ninh mở rộng thêm thị trường sang tỉnh lân cận Bắc Giang, Thái Nguyên, • Hồn thiện hệ thống quản lý cơng ty • Đảm bảo tốc độ tăng trưởng cơng ty tốc độ tăng trưởng trung bình ngành điện 15%/năm • Xây đựng thương hiệu cho Cơng ty cổ phần Anh Dũng đến năm 2025 công ty hàng đầu Bắc Ninh xây lắp cơng trình điện • Tiếp tục đầu tư nâng cao chất lượng máy móc thiết bị nhằm đảm bảo chất lượng cơng trình, rút ngắn thời gian thi cơng • Ngồi việc tập chung lĩnh vực chủ lực công ty xây lắp hệ thống điện bên cạnh tập chung đầu tư để phát triển ngành nghề kinh SV: Nguyễn Ngọc Hiền 44 Lớp: CQ53/31.03 Luuận văn tốt nghiệp Học viện Tài doanh phụ trợ gia công máy biến áp sản xuất kinh doanh cột bê tông đúc sẵn 3.2 Giải pháp cho chiến lược công ty cổ phần Anh Dũng 3.2.1 Giải pháp khoa học công nghệ - Do u cầu chất lượng cơng trình thời gia thi cơng cơng trình ngày khắt khe, nên công ty cần đặt kế hoạch cải tiến chất lượng máy móc để nâng cao chất lượng cơng trình • Nâng cao chất lượng máy mọc thiết bị, thay thiết bị cũ, lạc hậu thiết bị tiên tiến đại • Đa dạng hóa máy móc thiết bị để đáp ứng tất cơng trình từ đơn giản đến phức tạp 3.2.2 Cải tiến công tác quản lý để nâng cao chất lượng cơng trình rút ngắn thời gian thi cơng - Như phân tích phần trước, cơng tác quản lý đóng vai trò quan trọng việc nâng cao suất chất lượng cơng trình Vì Cơng ty cần phải nâng cao hiệu công tác quản lý để nâng cao chất lượng sản phẩm cơng trình Cơng ty cần phải cải tiến cơng tác quản lý khía cạnh sau: • Cơ cấu lại tổ chức phân cơng người việc • Xây dựng hệ thống nội quy phù hợp, phân công trách nhiệm khoa học, rõ ràng • Xây dựng chế độ lương, thưởng cơng bằng, phù hợp nhằm tạo môi trường làm việc đoàn kết phát huy sức mạnh cá nhân • Quan tâm thực đồng sản xuất tất khâu 3.2.3 Giải pháp nguồn nhân lực SV: Nguyễn Ngọc Hiền 45 Lớp: CQ53/31.03 Luuận văn tốt nghiệp Học viện Tài - Nguồn nhân lực yếu tố quan trọng cho phát triển cơng ty, cần giải pháp hợp lý để trì phát triển nguồn nhân lực, chủ yếu công tác sau: 3.2.3.1.Tuyển dụng đào tạo nguồn nhân lực - Để đảm bảo có nguồn nhân lực ổn định cho phát triển cơng ty phải ln trọng đến công tác tuyển dụng đào tạo để bù đắp cho biến động nguồn nhân lực( nghỉ việc, nghỉ hưu) đáp ứng nhu cầu mở rộng sản xuất kinh doanh, đặc biệt nâng cao chất lượng nguồn nhân lực qua công tác đào tạo, đào tạo lại 3.2.3.2.Chính sách động viên người lao động - Động viên yếu tố quan trọng sản xuất kinh doanh, ảnh hưởng trực tiếp đến thái độ người lao động Động viên bao gồm yếu tố phân phối thu nhập, chế độ khen thưởng kỷ luật môi trường làm việc tốt Hiện sách động viên cơng ty số hạn chế định, thu nhập người lao động thấp so với trung bình ngành điện, phân phối thu nhập chưa thật công bằng, chế độ khen thưởng với cá nhân, tập thể có sáng kiến chưu tương xứng, dó chưa phát huy hết lực người lao động Để phù hợp với chiến lược kinh doanh cần cải tiến sau:  Cải tiến phân phối thu nhập cho người lao động:Vấn đề quan tâm hàng đầu người lao động thu nhập, để động viên người lao động cơng ty cần có chế độ phân phối thu nhập hợp lý bao gồm khía cạnh: - Thu nhập người lao động phải có xu hướng tăng dần: tốc độ tăng thu nhập bù đắp tốc độ trượt giá hàng hóa thị trường Ngồi để cải thiện đời sống người lao động tốc độ tăng thu nhập phải cao tốc độ lạm phát thị trường Hiện công ty chưa thực vấn đề này, cơng ty cần phải đưa kế hoạch thực thời gian tới - Chế độ phân phối thu nhập công ty cần phải đảm bảo rõ ràng, công bằng: điều tránh so bì ,mất đồn kết làm giảm hiệu kinh SV: Nguyễn Ngọc Hiền 46 Lớp: CQ53/31.03 Luuận văn tốt nghiệp Học viện Tài doanh Đây vấn đề quan trọng công tác phân phối thu nhập cho người lao động tạo sức mạnh cho công ty Phân phối thu nhập phải tạo bầu khơng khí đồn kết, dung hòa tập thể người lao động, tức khơng có chênh lệch q nhiều người lao động có tính chất công việc gần Xây dựng chế độ khen thưởng kỷ luật hợp lý: Bao gồm việc khen thưởng xứng đáng cho cá nhân, tập thể có thành tích cao, có sáng kiến mang lại lợi ích cho cơng ty, đồng thời cần có kỷ luật nghiêm minh để răn đe người làm hại đến lợi ích cơng ty Xây dựng môi trường làm việc hiệu quả: Hiệu lao động gắn bó người lao động với cơng ty phụ thuộc vào mơi trường làm việc, môi trường làm việc tốt bao gồm: - Mối quan hệ lãnh đạo, nhân viên, đồng nghiệp với nhau, phòng ban phải hài hòa, thân thiện tạo điều kiện cho làm việc - Khơng gian lao động phải sẽ, an tồn, khơng ô nhiễm, thuạn tiện lại tạo yên tâm thoải mái cho người lao động đến công ty làm việc - Các công cụ, phương tiện làm việc đồ bảo hộ lao động, phải trang bị đầy đủ phù hợp với công tác nghiệp vụ cá nhân công ty 3.2.4 Gải pháp tài - Kêu gọi đầu tư để tăng lượng vốn lưu động cho công ty - Rút ngắn tiến độ cơng trình: Việc rút ngắn tiến độ cơng trình sẽ giúp tiết kiệm tiền nhân cơng khoản chi phí khác - Giải hàng tồn kho: bên cạnh việc xây lắp cơng ty kinh doanh mặt hàng điện cột điện, máy biến áp Cần có kế hoạch tồn kho hợp lý, lượng tồn kho lớn dẫn đến tình trạng ứ đọng vốn Đối với SV: Nguyễn Ngọc Hiền 47 Lớp: CQ53/31.03 Luuận văn tốt nghiệp Học viện Tài sản phẩm khơng thể bán cần cải tạo để bán, lý để giảm lượng tồn kho 3.3 Một số kiến nghị quan nhà nước - Xây lắp mạng lưới điện 35KV lãnh vực quan trọng đóng góp vào phát triển hệ thống lưới điện Việt Nam nói chung tỉnh Bắc Ninh nói riêng, dó cần quan tâm phát triển Để phát triển lãnh vực cần quan tâm quan tỉnh thành phố: • Thực đấu thầu cách công khai minh bạch đảm bảo công với tất công ty tham gia nhận thầu • Tạo điều kiện cho cơng ty tham gia thi cơng, lắp ráp cơng trình mạng lưới điện địa bàn tỉnh SV: Nguyễn Ngọc Hiền 48 Lớp: CQ53/31.03 ... DOANH CHO DOANH NGHIỆP 1.1 Chiến lược kinh doanh xây dựng chiến lược kinh doanh 1.1.1 Khái niệm phân loại chiến lược kinh doan 1.1.1.1.Khái niệm chiến lược kinh doanh - Theo cẩm nang kinh doanh. .. ngành kinh doanh 1.1.2.2 .Chiến lược cấp kinh doanh - Chiến lược cấp kinh doanh ( chiến lược đơn vị kinh doanh hay chiến lược công ty con) Chiến lược xậy dựng nhằm tổ chức hoạt động đơn vị chiến lược. .. hình chung doanh nghiệp Xuất phát từ cấp thiết thực tế nên em chọn đề tài “ Xây dựng chiến lược kinh doanh công ty cổ phần Anh Dũng đến năm 2025 Đối tượng nghiên cứu Công ty cổ phần Anh Dũng Mục
- Xem thêm -

Xem thêm: 22 xây DỰNG CHIẾN lược KINH DOANH của CÔNG TY cổ PHẦN ANH DŨNG đến năm 2025 , 22 xây DỰNG CHIẾN lược KINH DOANH của CÔNG TY cổ PHẦN ANH DŨNG đến năm 2025

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn