Mẫu đơn xin việc kế toán đẹp

1 9 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2020, 13:30

TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN 2011-2013 Chun ngành: Kế tốn 2011-2013 ….……………………………………………………… ….……………………………………………………… 2011-2013 ….……………………………………………………… ….……………………………………………………… THÔNG TIN CÁ NHÂN Ngày sinh ….…………………… Giới tính ….…………………… SDT ….…………………… Địa ….…………………… Email ….…………………… MỤC TIÊU NGHỀ NGHIỆP Mục tiêu ngắn hạn:Tìm môi trường làm việc phù hợp, với kiến thức kinh nghiệm có cơng việc kế tốn Tơi mong muốn đóng góp phát triển công ty tương lai.Mục tiêu dài hạn: Trở thành kiểm toán viên NĂNG LỰC NGHỀ NGHIỆP ….……………………………… ….……………………………… KINH NGHIỆM VIỆC LÀM 2011-2013 Kế toán tổng hợp Tổng hợp doanh thu toàn hoạt động 2011-2013 sản xuất kinh doanh Công ty ….………………………….………………………………… ….………………………….………………………………… 2011-2013 ….…………………………………………………………… ….…………………………………………………………… THÀNH TÍCH 2011-2013 ….…………………………………………………………… ….…………………………………………………………… 2011-2013 ….…………………………………………………………… ….…………………………………………………………… 2011-2013 ….…………………………………………………………… ….…………………………………………………………… ….……………………………… THAM KHẢO ….……………………………… ….……………………………………………………………………………………… ….……………………………… ….………………………………………………………………………………………
- Xem thêm -

Xem thêm: Mẫu đơn xin việc kế toán đẹp, Mẫu đơn xin việc kế toán đẹp

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn