Bài tập nhóm môn ISO 14000

7 10 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/03/2020, 23:17

BÀI TẬP NHĨM MƠN ISO 14000 – Thứ – Nhóm TRẦN HỒ QUYẾT TIẾN DANH SÁCH THÀNH VIÊN NHĨM STT TÊN MSSV Lê Huỳnh Mai 15149076 Lương Thị Kim Nhi 14163188 Đỗ Minh Quân 14163216 Trần Hồ Quyết Tiến 14163284 Võ Minh Triều 14163298 u cầu tập nhóm: Chọn quy trình sản xuất tiến hành thực hiện: Câu Nhận diện khía cạnh mơi trường, đánh giá tác động mơi trường quy trình (6đ) Câu Liệt kê hành động chứng chứng tỏ nhà máy đáp ứng yêu cầu điều khoản 8.1 – Kiểm soát điều hành tiêu chuẩn ISO 14000:2015 (4đ) BÀI LÀM Quy trình hoạt động nhà máy sản xuất xi măng: ĐÁ VÔI ĐÁ SÉT Khoan, nổ mịn, vận chuyển Khoan, nổ mịn, vận chuyển MÁY ĐẬP ĐÁ VÔI MÁY ĐẬP ĐÁ SÉT KHO CHỨA ĐÁ VÔI, ĐÁ SÉT THAN MÁY NGHIỀN MÁY NGHIỀN NGUYÊN LIỆU XILO CHỨA ĐỒNG NHẤT THAN HỆ THỐNG CYLON TRAO ĐỔI NHIỆT LỊ NUNG HẦM SẤY XILO CHỨA CLINKER Ơ TƠ DẦU MFO THẠCH CAO PHỤ GIA MÁY NGHIỀN XI MĂNG XILO CHỨA XI MĂNG Ơ TƠ VỎ BAO MÁY ĐĨNG BAO TÀU HỎA (Nguồn: http://vicemtamdiep.com.vn) Câu Nhận diện khía cạnh môi trường, đánh giá tác động môi trường hoạt động sản xuất nêu trên: giai đoạn để sản xuất xi măng bao gồm:  Tách chiết nguyên liệu thô  Nghiền, phân chia theo tỉ lệ, trộn lẫn  Giai đoạn trước cho vào lò  Giai đoạn lò  Giai đoạn làm mát giai đoạn nghiền hồn chỉnh  Đóng bao vận chuyển HOẠT ĐỘNG KHÍA CẠNH MƠI TRƯỜNG Tách chiết nguyên liệu thô TÁC ĐỘNG Đá vôi, đá sét từ mỏ khai thác vận chuyển đến nhà máy để phân loại bị rơi vãi gây ô nhiễm môi trường đất, nước Chất thải rắn Bao tay, giày công nhân bị hư hại bưng bê khối đá gây ô nhiễm môi trường đất Tiếng ồn Bụi Tiếng ồn từ phương tiện vận chuyển gây ô nhiễm khơng khí Gây nhiễm khơng khí, hạn chế tầm nhìn phương tiện giao thơng Tràn đổ chất phụ gia Gây ô nhiễm môi trường đất nước tiềm ẩn Nghiền, phân chia theo tỉ lệ, trộn lẫn Chất thải rắn Đá vôi, đá sét bị rơi vãi đưa đến máy nghiền gây ô nhiễm đất, nước Bao tay, trang công nhân bị hư hại vận chuyển nguyên liệu gây ô nhiễm đất Máy móc, động từ máy nghiền bị hư bỏ môi trường gây ô nhiễm đất Tiêu thụ điện Tổn thất tài nguyên nước, nguy gây cháy nổ Tiếng ồn Gây nhiễm mơi trường khơng khí Sinh nhiệt Làm thay đổi nhiệt độ sở, gây hư hại thiết bị sinh chất thải rắn Độ run Làm hư hại máy móc sinh chất thải rắn gây ô nhiễm môi trường đất Bụi Chất thải rắn Đá vôi, đá sét rơi vãi chuyển từ máy nghiền vào buồng chứa gây ô nhiễm đất, nước Bao tay, Khẩu trang, giày công nhân hư gại bỏ gây ô nhiểm đất Trước cho vào lò Giai đoạn lò Gây nhiễm khơng khí Sinh nhiệt Nhiệt từ lò tần dụng lại vào buồng chứa gây hư hại máy móc sinh chất thải rắn Tiêu thu điện Tổn thất tài nguyên nước, nguy gây chấy nổ Sinh nhiệt Làm hư hại máy móc sinh chất thải rắn Thay đổi nhiệt độ phòng Tiêu thụ tài nguyên Làm cạn kiệt tài nguyên hóa thạch than đá Xỉ than thải gây ô nhiểm đất, nước Chất thải rắn Bao tay, trang công nhân hư hại cho than vào lò đem bỏ gây nhiễm đất Than đá rơi vãi gây ô nhiễm môi trường đất Khí thải Khí CO2 thải gây hiệu ứng nhà kính Khí thải Khí dùng làm mát cho xỉ quay lại lò nung bị rò rỉ gây nhiễm mơi trường khơng khí Giai đoạn làm mát Tiêu thụ điện từ thổi khí Tổn thất tài nguyên nước, có nguy gây và nghiên cháy nổ giai đoạn nghiền hoàn chỉnh Tiếng ồn Gây nhiễm mơi trường khơng khí Độ rung Làm hư hại máy móc sinh chất thải rắn gây ô nhiễm môi trường đất Các sản phẩm lỗi bỏ gây ô nhiễm môi trường đất nước Chất thải rắn Bao tay, trang công nhân hư hại đóng gói bỏ gây nhiễm đất Đóng bao vận chuyển Tiêu thụ nhiên liệu để Gây cạn kiệt tài nguyên hóa thạch vận chuyển Bụi Gây nhiễm khơng khí, hạn chế tầm nhìn phương tiện giao thơng ngồi nhà xưởng Câu Các hành động chứng chứng tỏ nhà máy đáp ứng yêu cầu điều khoản 8.1 Kiểm soát điều hành tiêu chuẩn ISO 14001:2015 Trong lúc làm việc, công nhân phải trag bị dụng cụ bảo hộ lao động VD: đồ bảo hộ, mũ, ủng, bao tay Hướng dẫn công nhân biết nhận biết sử dụng thiết bị phòng cháy chữa cháy VD: có bảng hướng hẫn in giấy để dễ hiểu, dễ đọc Công nhân tiến hành phân loại chất thải rắn theo Nghị định 38/2015/ND-CP Quản lí chất thải phế liệu Bản hướng dẫn vận hành hệ thống xử lý khí thải Có người kiểm sốt định kì theo quy định cơng ty Đảm bảo chất lượng khí thải đầu đạt tiêu chuẩn QCVN 23:2009/BTNMT Thuê đơn vị bên ngồi quan trắc đo đạt định kì lưu kết báo cáo Thay bóng đèn tiết kiệm bóng đèn cũ Cơng nhân tiến hành tắt đèn điện sau sử dụng Lắp đặt thêm số thiết bị chống rung máy móc nhà máy sử dụng để giảm tiếng ồn Cải tiến quy trình sản xuất để giảm thiểu phát sinh khí thải tiếng ồn Tiến hành bỏ chất thải nguy hại vào kho chứa chất thải nguy hại Có biển hướng dẫn phân loại danh mục hóa chất kho chứa 10 Tiến hành bảo trì máy móc định kì theo tổ chức quy định 11 Tập huấn đào tạo công nhân sử dụng bảo quản hóa chất an tồn Cấp chứng nhận sau khóa đào tạo Có bố trí bảng hướng dẫn, bảng thơng tin liệu an tồn hóa chất khu vực có sử dụng hóa chất 12 Tập huấn Phòng cháy chửa cháy cho cơng nhân làm việc tháng lần ... hành động chứng chứng tỏ nhà máy đáp ứng yêu cầu điều khoản 8.1 Kiểm soát điều hành tiêu chuẩn ISO 14001:2015 Trong lúc làm việc, công nhân phải trag bị dụng cụ bảo hộ lao động VD: đồ bảo hộ,
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tập nhóm môn ISO 14000 , Bài tập nhóm môn ISO 14000

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn