Slide bài giảng chính trị cao đẳng mới nhất 2020 bài 3

35 1 0
  • Loading ...
1/35 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/03/2020, 20:38

Bài NHỮNG THÀNH TỰU CỦA CÁCH MẠNG VIỆT NAM DƯỚI SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG I SỰ RA ĐỜI VÀ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM ĐỐI VỚI CÁCH MẠNG VIỆT NAM Sự đời Đảng Cộng sản Việt Nam a) Tình hình giới Việt nam cuối kỷ XIX, đầu kỷ XX - Tình hình giới Cuối kỷ XIX, đầu kỷ XX tình hình giới có chuyển biến sâu sắc Chủ nghĩa tư chuyển sang giai đoạn chủ nghĩa đế quốc, tranh đua xâm lược thuộc địa Mâu thuẫn đế quốc với dẫn đến chiến tranh giới thứ (1914- 1918), để lại cho nhân dân giới hậu nặng nề Đầu kỷ XX, V.I.Lênin bảo vệ phát triển học thuyết Mác, lãnh đạo thắng lợi Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917, mở xu chống đế quốc giải phóng dân tộc toàn giới Tháng 3-1919, Quốc tế Cộng sản đời, trở thành trung tâm lãnh đạo phong trào cộng sản, công nhân quốc tế, thúc đẩy truyền bá chủ nghĩa Mác-Lênin toàn giới Hàng chục đảng cộng sản đời nhiều nước giới Ở châu Á, cách mạng Tân Hợi (1910-1911) Trung Quốc, công canh tân đất nước Nhật Bản cuối kỷ XIX, đầu kỳ XX có tác động đến nhiều nước, thu hút quan tâm nhiều người yêu nước Việt Nam - Tình hình Việt Nam Từ năm 1858, thực dân Pháp xâm lược Việt Nam Triều đình nhà Nguyễn bước thất bại cuối phải ký Hiệp ước Pa-tơ-nôt (6-1884) chấp nhận thống trị thực dân Pháp toàn cõi Việt Nam Về trị, thực dân Pháp thi hành sách cai trị trực tiếp Đơng Dương Với sách “chia để trị”, Pháp chia nước ta thành ba kỳ với ba chế độ thống trị khác Chúng trì triều đình phong kiến nhà Nguyễn giai cấp địa chủ làm cơng cụ cai trị bóc lột nhân dân ta; dùng máy quân sự, cảnh sát, nhà tù đàn áp chống đối Nhân dân ta nước, bị đàn áp, bóc lột, sống vơ khổ cực Về kinh tế, thực dân Pháp tiến hành khai thác thuộc địa Đông Dương lần thứ (1897-1914), lần thứ hai (1919-1929), đầu tư lập đồn điền cao su, cà phê, chè ; tập trung vào ngành khai mỏ (than, sắt, thiếc, vàng ) Pháp độc quyền ngoại thương tài chính, đặt hàng trăm thứ thuế; thi hành cho vay nặng lãi làm cho kinh tế Việt Nam phụ thuộc nặng nề vào Pháp Về văn hoá, thực dân Pháp thực sách nơ dịch, xố bỏ hệ thống giáo dục phong kiến; mở nhà tù, trại giam nhiều trường học; khuyến khích hoạt động mê tín, tệ nạn cờ bạc, rượu chè, gây tâm lý tự ty dân tộc Kết 90% nhân dân ta bị mù chữ, bị bưng bít thông tin tiến Dưới thống trị thực dân Pháp, tính chất xã hội Việt Nam thay đổi Việt Nam từ xã hội phong kiến trở thành xã hội thuộc địa, nửa phong kiến Trong xã hội Việt Nam lên hai mâu thuẫn Mâu thuẫn đồng thời mâu thuẫn chủ yếu mâu thuẫn toàn thể dân tộc Việt Nam với thực dân Pháp Mâu thuẫn thứ hai, nhân dân Việt Nam, đa số nông dân với địa chủ phong kiến Hai mâu thuẫn tác động lẫn đòi hỏi phải giải độc lập dân tộc yêu cầu bản, chủ yếu nhất, thiết dân tộc Việt Nam đầu kỷ XX - Các phong trào yêu nước Việt Nam Ngay thực dân Pháp xâm lược Việt Nam, khởi nghĩa nông dân chống Pháp nổ liên tục Đó khởi nghĩa lãnh đạo Trương Công Định, Thủ khoa Huân, Nguyễn Trung Trực nổ Nam Kỳ - Sau triều đình nhà Nguyễn ký Hiệp ước Pa-tơ-nôt (6-1884), phong trào yêu nước theo chiếu “Cần Vương” vua Hàm Nghi diễn mạnh mẽ Hàng loạt khởi nghĩa nổ Khởi nghĩa Hương Khê, Ba Đình, Bãi Sậy, khởi nghĩa Yên Thế (1884-1913) Các khởi nghĩa vũ trang theo khuynh hướng phong kiến nêu khẳng định tinh thần yêu nước, ý chí bất khuất chống xâm lược dân tộc bị đàn áp đẫm máu cuối thất bại - Đầu kỷ XX phong trào yêu nước Việt Nam diễn theo khuynh hướng tư sản Tiêu biểu phong trào Đông Du Phan Bội Châu lãnh đạo; khuynh hướng cải cách dân chủ Phan Châu Trinh tổ chức (19061908); phong trào Đông Kinh Nghĩa Thục, Hà Nội (1907), phong trào Việt Nam quốc dân Đảng (19291930) Các phong trào yêu nước nêu phản ánh tinh thần dân tộc sĩ phu yêu nước, tiến bộ, phận trí thức, tư sản Việt Nam tất thất bại Do địa địa vị kinh tế, trị non yếu, giai cấp tư sản Việt Nam không đủ sức lãnh đạo cách mạng Giai cấp công nhân Việt Nam đời khai thác thuộc địa lần thứ thực dân Pháp (18871914) Từ đến trước năm 1925, phong trào cơng nhân Việt Nam giai đoạn đấu tranh tự phát, nổ lẻ tẻ, phân tán Nhìn chung, phong trào cách mạng Việt Nam cuối kỷ XIX, đầu kỷ XX rơi vào tình trạng khủng hoảng, bế tắc đường lối cứu nước giai cấp lãnh đạo cách mạng, ví “trong đêm tối khơng có đường ra” b) Nguyễn Ái Quốc đến với chủ nghĩa Mác-Lênin, chuẩn bị thành lập Đảng - Ngày 5-6-1911, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc nước ngồi tìm đường cứu nước Người qua Pháp, nhiều nước châu Phi đến sống Mỹ (1912-1913), Anh (1914-1917), lao động kiếm sống tìm đường đấu tranh giành lại độc lập cho Tổ quốc Tháng 7-1917, Người từ Anh trở Pháp, tham gia hoạt động trị- xã hội thủ đô Pari hướng ủng hộ nước Nga Xô viết Tháng năm 1920, Nguyễn Ái Quốc đọc “Sơ thảo lần thứ Luận cương vấn đề dân tộc vấn đề thuộc địa” V.I.Lênin đăng báo Nhân đạo Đảng Xã hội Pháp từ bắt đầu tin theo Lênin Cuối tháng 12-1920, Đại hội XVIII Đảng Xã hội Pháp họp thành phố Tua, Pháp, Người bỏ phiếu tán thành Quốc tế Cộng sản, tham gia thành lập Đảng Cộng sản Pháp Đây bước chuyển chất lập trường trị Nguyễn Ái Quốc Sau đó, Người thành lập Hội Liên hiệp thuộc địa, báo Người khổ, tham gia viết báo tố cáo tội ác thực dân Pháp Đông Dương Tháng 6-1923, Nguyễn Ái Quốc sang Liên Xô làm việc Ban Phương Đông Quốc tế Cộng sản Người tham gia Hội nghị Quốc tế nông dân, Quốc tế Thanh Niên dự khoá bồi dưỡng ngắn hạn Quốc tế Cộng sản Cuối năm 1924, Nguyễn Ái Quốc phái viên Ban thư ký Viễn Đông Quốc tế Cộng sản, cử hoạt động Quảng Châu, Trung Quốc Tháng 6-1925, Người thành lập Hội Việt Nam cách mạng niên, báo Thanh Niên Hội, mở nhiều lớp huấn luyện cán bộ, trực tiếp giảng chủ nghĩa Mác-Lênin đường cách mạng giải phóng dân tộc Các giảng Người lớp huấn luyện Bộ Tuyên truyền Hội liên hiệp dân tộc bị áp xuất thành tác phẩm “Đường kách mệnh” (1927) Tác phẩm rõ vấn đề chiến lược cách mạng Việt Nam, chuẩn bị tư tưởng trị cho việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam Từ năm 1928, Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên chủ trương “Vơ sản hố”, đưa hội viên vào làm việc nhà máy, hầm mỏ, đồn điền nước để truyền bá chủ nghĩa Mác-Lênin giải phóng dân tộc theo đường cách mạng vô sản Phong trào đấu tranh giai cấp công nhân Việt Nam phát triển mạnh khắp nước Tháng 3-1929, nhà số 5D, phố Hàm Long (Hà Nội), Chi cộng sản Việt Nam thành lập Ngày 17-6-l929 số nhà 312 phố Khâm Thiên, Hà Nội, đại biểu tổ chức cộng sản miền Bắc họp Đại hội, định thành lập Đông Dương Cộng sản Đảng, Tuyên ngôn, Điều lệ phát hành báo Búa liềm Đảng Tháng 8-1929, An Nam Cộng sản Đảng đời, thơng qua đường lối trị, Điều lệ Đảng lập Ban lãnh đạo Đảng Tháng 9-1929, số hội viên tiên tiến Hội Tân Việt cách mạng đảng Tuyên đạt thông báo thành lập Đông Dương Cộng sản Liên đoàn Ngày 28-7-1929, số nhà 15 phố Hàng Nón, Đại hội thành lập Tổng Cơng hội đỏ, thơng qua Chương trình, Điều lệ, bầu Ban chấp hành lâm thời Nguyễn Đức Cảnh đứng đầu, báo Lao động tạp chí Cơng hội đỏ c) Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam Cương lĩnh trị Đảng Cuối năm 1929, Nguyễn Ái Quốc hoạt động Xiêm (Thái Lan) Nhận biết rõ tình hình ba tổ chức cộng sản Việt Nam thành lập hoạt động riêng, có nguy dẫn đến chia rẽ, Người chủ động triệu tập đại biểu, dự thảo văn kiện điều kiện tổ chức Hội nghị hợp tổ chức cộng sản Hội nghị diễn từ ngày 6-1 đến ngày 7-2-1930 (vào dịp Tết Canh Ngọ), bán đảo Cửu Long, Hương Cảng (Trung Quốc) Hội nghị thông qua nội dung bản: Xoá bỏ thành kiến xung đột cũ, thành thật hợp tác để thống nhóm cộng sản; định tên Đảng Đảng Cộng sản Việt Nam; thông qua Chính cương Điều lệ sơ lược Đảng; định kế hoạch thống Đảng nước cử Ban Trung ương lâm thời Hội nghị hợp tổ chức Cộng sản có ý nghĩa Đại hội thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam Các văn kiện Chánh cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt, Chương trình tóm tắt Hội nghị thơng qua hợp thành Cương lĩnh trị Đảng Cương lĩnh trị Đảng rõ: Phương hướng chiến lược cách mạng Việt Nam “làm tư sản dân quyền cách mạng thổ địa cách mạng để tới xã hội cộng sản” Nhiệm vụ cách mạng trị: Đánh đổ đế quốc Pháp phong kiến, làm cho nước An Nam hoàn tồn độc lập, lập phủ cơng nơng binh; tổ chức quân đội công nông Nhiệm vụ kinh tế: Thủ tiêu hết thứ quốc trái; tịch thu tồn sản nghiệp lớn cơng nghiệp, vận tải, ngân hàng, v.v tư đế quốc chủ nghĩa Pháp để giao cho phủ cơng nơng binh quản lý Tịch thu hết ruộng đất đế quốc Pháp để làm công chia cho dân cày nghèo Bỏ sưu thuế cho dân cày nghèo; mở mang công nghiệp nông nghiệp; thi hành luật ngày làm Nhiệm vụ văn hoá-xã hội: Dân chúng tự tổ chức; nam nữ bình quyền, v.v; phổ thơng giáo dục theo cơng nơng hố Lực lượng cách mạng: Đảng phải thu phục cho đại phận dân cày phải dựa vững vào dân cày nghèo làm thổ địa cách mạng; liên lạc với tiểu tư sản, trí thức, trung nơng… để kéo họ phe giai cấp vô sản Đối với phú nông, trung, tiểu địa chủ tư sản chưa phản cách mạng phải làm cho họ đứng trung lập Bộ phận phản cách mạng phải đánh đổ Lãnh đạo cách mạng: Giai cấp vô sản lực lượng lãnh đạo cách mạng Việt Nam Đảng đội tiền phong vô sản giai cấp phải thu phục đa số giai cấp mình, phải làm cho giai cấp lãnh đạo dân chúng Phương pháp cách mạng: Sử dụng bạo lực cách mạng giành quyền Tổ chức quân đội công nông để bảo vệ cách mạng, đập tan phản kháng kẻ thù Về quan hệ quốc tế: Cách mạng Việt Nam phận cách mạng giới, thực hành liên lạc với dân tộc bị áp giai cấp vơ sản giới Cương lĩnh trị vắn tắt nêu đầy đủ vấn đề chiến lược, giải đáp đắn vấn đề cách mạng Việt Nam phù hợp với xu thời đại Với Cương lĩnh này, Đảng đời sớm quy tụ lực lượng, đặt tảng đoàn kết giai cấp tồn dân tộc; Đảng sớm có điều kiện trở thành lực lượng lãnh đạo cách mạng Việt Nam Sau Hội nghị hợp tổ chức cộng sản, tổ chức Đảng nước thống thành Chi Đảng Cộng sản Việt Nam Đảng Cộng sản Việt Nam đời năm 1930 tất yếu lịch sử; kết đấu tranh dân tộc đấu tranh giai cấp, sản phẩm kết hợp chủ nghĩa Mác-Lênin với phong trào công nhân phong trào yêu nước Việt Nam Đảng đời bước ngoặt vĩ đại cách mạng Việt Nam, chấm dứt thời kỳ bế tắc, khủng hoảng đường lối cứu nước giai cấp lãnh đạo cách mạng Việt Nam; chứng tỏ giai cấp công nhân Việt Nam trưởng thành đủ sức lãnh đạo cách mạng Từ Đảng Cộng sản Việt Nam trở thành trung tâm đoàn kết giai cấp toàn dân tộc, chuẩn bị đầu tiên, mở đường cho thắng lợi cách mạng Việt Nam Sự đời Đảng khẳng định công lao to lớn Nguyễn Ái Quốc, người tìm đường cứu nước đắn chuẩn bị chu đáo trị, tư tưởng tổ chức cho thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 10 Lê Duẩn Tổng Bí thư Đảng Đại hội V Đảng (3-1982) khẳng định nước ta chặng đường thời kỳ độ lên chủ nghĩa xã hội; cách mạng Việt Nam có hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội bảo vệ vững Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa Nội dung bước cơng nghiệp hố xã hội chủ nghĩa chặng đường tập trung sức phát triển mạnh nông nghiệp, coi nông nghiệp mặt trận hàng đầu, đưa nông nghiệp bước lên sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa Đại hội tiếp tục bầu đồng chí Lê Duẩn Tổng Bí thư Đảng Sau 30 năm chiến đấu liên tục để giành độc lập, tự cho Tổ quốc, nguyện vọng thiết tha nhân dân Việt Nam hồ bình, thống toàn vẹn lãnh thổ để xây dựng đất nước Song chủ nghĩa đế quốc lực thù địch cấu kết với sức chống phá, buộc Việt Nam phải tiến hành chiến tranh bảo vệ biên giới phía Tây Nam biên giới phía Bắc Tổ quốc Từ tháng 4-1975, tập đồn Pơn Pốt thi hành sách diệt chủng Campuchia tăng cường chống Việt Nam Ngày 3-5-1975, chúng cho quân đổ chiếm Thổ Chu, Phú Quốc, sau tiến hành hàng ngàn vụ công lấn chiếm đất đai, giết hại nhân dân Việt Nam tuyến biên giới Tây Nam hình thức vơ dã man 21 Cuối tháng 12-1978, quyền Pơn Pốt huy động tổng lực tiến công xâm lược quy mô lớn toàn tuyến biên giới Tây Nam với mục tiêu tiến sâu vào nội địa Việt Nam Để bảo vệ độc lập chủ quyền Tổ quốc, quân dân Việt Nam đánh trả, tiến công đánh đuổi bọn xâm lược khỏi bờ cõi Thể theo yêu cầu Mặt trận đoàn kết dân tộc cứu nước Campuchia, từ ngày 26-12-1978, quân tình nguyện Việt Nam phối hợp giúp đỡ quân dân Campuchia tổng tiến công, đến ngày 7-1-1979 giải phóng Phnơm Pênh, xóa bỏ chế độ diệt chủng Khơme đỏ- Pôn Pốt Ngày 18- 2-1979, Việt Nam Campuchia ký Hiệp ước hòa bình, hữu nghị hợp tác Theo Hiệp ước, quân đội Việt Nam có mặt Campuchia để giúp bạn bảo vệ độc lập, chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ hồi sinh đất nước Hành động Việt Nam nghĩa, xuất phát từ yêu cầu tự vệ đáng bị công ghi Điều 51 Hiến chương Liên hợp quốc nhân dân Campuchia giới ghi nhận Việt Nam Trung Quốc hai nước láng giềng có nhiều điểm tương đồng trị, kinh tế, văn hóa, có quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời Trong lịch sử cách mạng, hai Đảng nhân dân hai nước đoàn kết, ủng hộ giúp đỡ lẫn Trong kháng chiến chống Pháp xâm lược chống Mỹ, cứu nước (1945-1975), nhân dân Trung Quốc nước xã hội chủ nghĩa khác dành cho nhân dân 22 Việt Nam ủng hộ, giúp đỡ toàn diện, to lớn quý báu Đảng, nhà nước nhân dân Việt Nam biết ơn giúp đỡ quý báu Năm 1978, Trung Quốc rút chuyên gia, cắt viện trợ cho Việt Nam, liên tiếp lấn chiếm dẫn đến xung đột tuyến biên giới phía Bắc Việt Nam Quan hệ Trung Quốc-Việt Nam từ năm 1978 xấu rõ rệt Ngày 17-2-1979, Trung Quốc huy động 60 vạn qn đồng loạt cơng tồn tuyến biên giới nước ta từ Lai Châu đến Quảng Ninh, gây hậu nặng nề Ngày 5-3-1979, Chủ tịch Tôn Đức Thắng lệnh Tổng động viên toàn quốc Quân dân Việt Nam, quân dân tỉnh biên giới phía Bắc, nhân dân giới ủng hộ kiên cường chiến đấu bảo vệ đất nước Ngày 5-3-1979, Trung Quốc tuyên bố rút quân, song chiến tranh biên giới chưa chấm dứt Trên tuyến biên giới Việt- Trung, khu vực Vị Xuyên, Hà Giang, chiến đấu quân dân Việt Nam tiếp diễn đến năm 1989 Từ ngày 18-4-1979 hai nước Việt Nam Trung Quốc tiến hành đàm phán, bước giải tranh chấp biên giới lãnh thổ vấn đề khác, khơi phục hồ bình, quan hệ hữu nghị truyền thống nhân dân hai nước Cũng thời gian này, quân dân nước đấu tranh thắng lợi chống lực lượng phản động có vũ trang Tây Nguyên (FULRO) lực lượng phản động lưu vong xâm nhập nước, bảo vệ vững thành cách mạng tình 23 Trong 10 năm (1975-1986), Đảng tiến hành ba bước đổi cục kinh tế Hội nghị Trung ương (8-1979) bước đột phá đổi kinh tế với chủ trương phá bỏ rào cản “sản xuất bung ra” Hội nghị Trung ương khoá V (6-1985) coi bước đột phá thứ hai đổi kinh tế với chủ trương xoá quan liêu bao cấp giá lương, chuyển sang hạch toán, kinh doanh xã hội chủ nghĩa Hội nghị Bộ Chính trị khoá V (8- 1986) bước đột phá thứ ba đổi kinh tế với chủ trương điều chỉnh cấu sản xuất đầu tư, lấy nông nghiệp mặt trận hàng đầu; phát triển nhiều thành phần kinh tế, đổi chế quản lý kinh tế Ba bước đột phá đổi kinh tế Đảng nêu kết tổng hợp trình tìm kiếm, thử nghiệm, đấu tranh quan điểm quan điểm cũ kinh tế Tuy nhiên sai lầm, khuyết điểm bật Đảng 10 năm (1975- 1986) khơng hồn thành mục tiêu Đại hội IV Đại hội V Đảng đề Đất nước lâm vào khủng hoảng kinh tế-xã hội kéo dài; sản xuất tăng chậm khơng ổn định; kinh tế ln tình trạng thiếu hụt, khơng có tích luỹ; lạm phát tăng cao kéo dài Đất nước bị bao vây, cô lập, đời sống nhân dân khó khăn, lòng tin Đảng, Nhà nước, chế độ giảm sút nghiêm trọng Nguyên nhân khách quan dẫn đến khủng hoảng kinh tế-xã hội xây dựng đất nước từ kinh tế nghèo nàn, lạc hậu, sản xuất nhỏ 24 phổ biến, bị bao vây, cấm vận nhiều năm, hậu nặng nề 30 năm chiến tranh chưa kịp hàn gắn chiến tranh biên giới hai đầu đất nước làm nảy sinh khó khăn Nguyên nhân chủ quan sai lầm Đảng đánh giá tình hình, xác định mục tiêu, bước đi, sai lầm bố trí cấu kinh tế; sai lầm cải tạo xã hội chủ nghĩa, lĩnh vực phân phối, lưu thơng; trì lâu chế tập trung, quan liêu, bao cấp; bng lỏng chun vơ sản quản lý kinh tế, quản lý xã hội đấu tranh chống âm mưu, thủ đoạn địch Đó sai lầm nghiêm trọng kéo dài chủ trương, sách lớn, sai lầm đạo chiến lược tổ chức thực e) Vai trò lãnh đạo Đảng công đổi (1986- 2018) Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI (12-1986) tổng kết 10 năm trước đổi mới, Đại hội kế thừa tâm đổi mới, đoàn kết tiến lên Đảng, đánh dấu trưởng thành lý luận thực tiễn Đảng Đất nước sau năm đổi (1986-1991) ổn định chưa khỏi khủng hoảng kinh tế-xã hội Công đổi nhiều hạn chế, nhiều vấn đề kinh tế-xã hội nóng bỏng chưa giải Đại hội bầu đồng chí Nguyễn Văn Linh Tổng Bí thư Đảng 25 Đại hội đại biểu lần thứ VII (6-1991) Đảng họp bối cảnh Liên Xô nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu rơi vào khủng hoảng sụp đổ, tác động mạnh mẽ cách mạng Việt Nam Đại hội thông qua Cương lĩnh xây dựng đất nước thời kỳ độ lên chủ nghĩa xã hội, Chiến lược ổn định phát triển kinh tế-xã hội đến năm 2000… Tại Đại hội VII, lần Đảng giương cao cờ tư tưởng Hồ Chí Minh khẳng định: Đảng Cộng sản Việt Nam lấy chủ nghĩa Mác-Lênin tư tưởng Hồ Chí Minh tảng tư tưởng kim nam cho hành động Đại hội bầu đồng chí Đỗ Mười Tổng Bí thư Đảng Đại hội đại biểu lần thứ VIII (6-1996) khẳng định sau 10 năm đổi mới, đất nước ta khỏi khủng hoảng kinh tế-xã hội Nhiệm vụ đề cho chặng đường đầu thời kỳ độ chuẩn bị tiền đề cho cơng nghiệp hố hoàn thành, nước ta chuyển sang thời kỳ đẩy mạnh cơng nghiệp hố, đại hố đất nước Đại hội tiếp tục bầu đồng chí Đỗ Mười Tổng Bí thư Đảng Đến hội nghị Trung ương 4, khóa VIII (12-1997), đồng chí Lê Khả Phiêu Ban Chấp hành Trung ương bầu Tổng Bí thư Đảng Đại hội đại biểu lần thứ IX (4-2001) tổng kết kỷ XX với đánh giá quan trọng Kết thực Chiến lược ổn định phát triển kinh tế-xã hội 1991-2000 đưa GDP nước ta từ 15,5 tỷ USD năm 1991 tăng vượt gấp đôi vào năm 2000, đạt 35 26 tỷ USD Đại hội đề Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm (2001-2010) với mục tiêu tổng quát đưa nước ta khỏi tình trạng phát triển, tạo tảng để đến năm 2020 nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng đại; tiếp tục đưa GDP năm 2010 lên gấp đôi so với năm 2000 Đại hội bầu đồng chí Nơng Đức Mạnh Tổng Bí thư Đảng Đại hội đại biểu lần thứ X Đảng (4-2006) có chủ đề với nội dung trọng tâm là: Nâng cao lực lãnh đạo sức chiến đấu Ðảng, phát huy sức mạnh tồn dân tộc, đẩy mạnh tồn diện cơng đổi mới, sớm đưa nước ta khỏi tình trạng phát triển Đại hội X Đảng dấu mốc quan trọng sau 20 năm đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, đại hóa Các văn kiện thơng qua Đại hội X kết tinh trí tuệ ý chí tồn Đảng, tồn dân tâm đổi toàn diện, phát triển với tốc độ nhanh bền vững thời kỳ Đại hội tiếp tục bầu đồng chí Nơng Đức Mạnh Tổng Bí thư Đảng Đại hội đại biểu lần thứ XI (1-2011) có chủ đề với nội dung mới: Tiếp tục nâng cao lực lãnh đạo sức chiến đấu Đảng, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh tồn diện cơng đổi mới, tạo tảng để đến năm 2020 nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng đại Đại hội thông qua Cương lĩnh xây dựng đất nước thời kỳ độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, 27 phát triển năm 2011) Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội (2011- 2020) khẳng định ba đột phá chiến lược: Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Phát triển nhanh nguồn nhân lực, nguồn nhân lực chất lượng cao, tập trung vào việc đổi toàn diện giáo dục quốc dân; gắn kết chặt chẽ phát triển nguồn nhân lực với phát triển ứng dụng khoa học, công nghệ Xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, với số công trình đại, tập trung vào hệ thống giao thơng hạ tầng đô thị lớn Đại hội bầu đồng chí Nguyễn Phú Trọng Tổng Bí thư Đảng Đại hội đại biểu lần thứ XII Đảng (1-2016) với chủ đề với nội dung mới: Tăng cường xây dựng Đảng sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa; đẩy mạnh tồn diện, đồng cơng đổi mới; bảo vệ vững Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu sớm đưa nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng đại Đại hội XII Đảng Đại hội Đoàn kết- Dân chủ- Kỷ cương- Đổi Đại hội bầu đồng chí Nguyễn Phú Trọng Tổng Bí thư Đảng Ngày 23-10-2018, kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV bầu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng giữ cương vị Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2016-2021 28 II NHỮNG THÀNH TỰU CỦA CÁCH MẠNG VIỆT NAM DƯỚI SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG Đánh giá thành tựu cách mạng Việt Nam lãnh đạo Đảng, Cương lĩnh (bổ sung, phát triển năm 2011) khẳng định: Từ năm 1930 đến nay, Đảng Cộng sản Việt Nam Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập rèn luyện, lãnh đạo nhân dân ta tiến hành đấu tranh cách mạng giành thắng lợi vĩ đại: Thắng lợi Cách mạng Tháng Tám năm 1945, đập tan ách thống trị thực dân, phong kiến, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, đưa dân tộc ta tiến vào kỷ nguyên độc lập, tự do; thắng lợi kháng chiến chống xâm lược, mà đỉnh cao chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ năm 1954, đại thắng mùa Xuân năm 1975, giải phóng dân tộc, thống đất nước, bảo vệ Tổ quốc, làm tròn nghĩa vụ quốc tế; thắng lợi cơng đổi mới, tiến hành cơng nghiệp hố, đại hoá hội nhập quốc tế, tiếp tục đưa đất nước bước độ lên chủ nghĩa xã hội với nhận thức tư đắn, phù hợp thực tiễn Việt Nam Thắng lợi đấu tranh giành bảo vệ độc lập dân tộc a) Thắng lợi Cách mạng Tháng Tám năm 1945 Thắng lợi Cách mạng Tám năm 1945 đập tan xiềng xích nơ lệ thực dân Pháp gần kỷ, lật đổ chế độ quân chủ 29 ách thống trị phát xít Nhật, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nhà nước dân chủ nhân dân Đông Nam châu Á Nhân dân Việt Nam từ thân phận nô lệ trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ xã hội Thắng lợi Cách mạng Tám đánh dấu bước phát triển nhảy vọt lịch sử dân tộc Việt Nam, đưa dân tộc ta bước vào kỷ nguyên mới: Kỷ nguyên độc lập, tự Với thắng lợi Cách mạng Tám, Đảng nhân dân ta góp phần làm phong phú thêm kho tàng lý luận chủ nghĩa Mác-Lênin, cung cấp thêm nhiều kinh nghiệm quý báu cho phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc giành quyền dân chủ Cách mạng Tám thắng lợi cổ vũ mạnh mẽ nhân dân nước thuộc địa nửa thuộc địa đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc, thực dân giành độc lập, tự Viết thắng lợi Cách mạng Tháng Tám, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: thắng lợi vĩ đại lịch sử hàng nghìn năm dân tộc Việt Nam: “Chẳng giai cấp lao động nhân dân Việt Nam ta tự hào, mà giai cấp lao động dân tộc bị áp nơi khác tự hào rằng: Lần lịch sử cách mạng dân tộc thuộc địa nửa thuộc địa, Đảng 15 tuổi lãnh đạo cách mạng thành cơng, nắm quyền tồn quốc” 30 b) Thắng lợi kháng chiến chống xâm lược, thống đất nước, bảo vệ Tổ quốc, làm tròn nghĩa vụ quốc tế - Thắng lợi kháng chiến chống thực dân Pháp (1945-1954) buộc thực dân Pháp nước phải công nhận độc lập, chủ quyền, tồn vẹn lãnh thổ nước Đơng Dương; làm thất bại âm mưu mở rộng kéo dài chiến tranh đế quốc Mỹ, kết thúc chiến tranh, lập lại hòa bình Đơng Dương; giải phóng hồn tồn miền Bắc, tạo điều kiện để miền Bắc tiến lên chủ nghĩa xã hội làm địa, hậu phương lớn cho đấu tranh cách mạng miền Nam; tăng thêm niềm tự hào dân tộc cho nhân dân ta nâng cao uy tín Việt Nam trường quốc tế Đối với quốc tế, thắng lợi kháng chiến chống thực dân Pháp cổ vũ mạnh mẽ phong trào giải phóng dân tộc giới; mở rộng địa bàn, tăng thêm lực lượng cho chủ nghĩa xã hội cách mạng giới; với nhân dân Lào Campuchia đập tan ách thống trị chủ nghĩa thực dân cũ ba nước Đông Dương, gương cổ vũ dân tộc thuộc địa, phụ thuộc, góp phần làm sụp đổ chủ nghĩa thực dân cũ giới, trước hết hệ thống thuộc địa thực dân Pháp Đánh giá ý nghĩa lịch sử kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: Lần 31 lịch sử, nước thuộc địa nhỏ yếu đánh thắng nước thực dân hùng mạnh, Đó thắng lợi vẻ vang nhân dân Việt Nam, đồng thời lả thắng lợi lực lượng hồ bình, dân chủ xã hội chủ nghĩa giới Thắng lợi chứng minh dân tộc dù đất không rộng, người không đông, tâm chiến đấu độc lập, tự do, có đường lối trị, quân đắn, ủng hộ quốc tế hồn tồn giành thắng lợi - Thắng lợi chống Mỹ, cứu nước (1954-1975): Quân dân Việt Nam lãnh đạo Đảng quét quân xâm lược khỏi bờ cõi, giải phóng miền Nam, giành lại độc lập, thống nhất, tồn vẹn lãnh thổ đất nước; hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ phạm vi nước, mở kỷ nguyên cho dân tộc ta, kỷ nguyên nước hòa bình, thống nhất, chung nhiệm vụ chiến lược, lên chủ nghĩa xã hội; tăng thêm sức mạnh vật chất, tinh thần, lực cho cách mạng dân tộc Việt Nam, để lại niềm tự hào sâu sắc kinh nghiệm quý cho nghiệp dựng nước giữ nước giai đoạn sau; góp phần quan trọng việc nâng cao uy tín Đảng dân tộc Việt Nam trường quốc tế Đối với cách mạng giới, thắng lợi chống Mỹ, cứu nước đập tan phản kích lớn chủ nghĩa đế quốc vào chủ nghĩa xã hội cách mạng giới kể từ sau Chiến tranh giới thứ hai, làm phá sản chiến lược chiến tranh xâm lược đế 32 quốc Mỹ, gây tổn thất to lớn tác động sâu sắc đến nội tình nước Mỹ trước mắt lâu dài; góp phần làm suy yếu chủ nghĩa đế quốc, phá vỡ phòng tuyến quan trọng chúng khu vực Đông Nam Á, mở sụp đổ tránh khỏi chủ nghĩa thực dân mới, cổ vũ mạnh mẽ phong trào đấu tranh mục tiêu độc lập dân tộc, dân chủ, tự hòa bình phát triển nhân dân giới Đánh giá thắng lợi lịch sử nghiệp chống Mỹ, cứu nước, Báo cáo trị Đại hội Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV Đảng (12-1976) khẳng định: “Năm tháng trôi qua, thắng lợi nhân dân ta nghiệp kháng chiến chống Mỹ, cứu nước mãi ghi lịch sử dân tộc trang chói lọi nhất, biểu tượng sáng ngời toàn thắng chủ nghĩa anh hùng cách mạng trí tuệ người, vào lịch sử giới chiến công vĩ đại kỷ XX, kiện có tầm quan trọng quốc tế to lớn có tính thời đại sâu sắc” - Thắng lợi quân dân Việt Nam việc chiến đấu bảo vệ chủ quyền lãnh thổ Tổ quốc biên giới Tây Nam phía Bắc Tổ quốc “là bảo đảm quan trọng cho nhân dân ta nghiệp xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội bảo vệ vững Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa” tiếp tục tăng cường tình hữu nghị hợp tác nước góp phần củng cố hồ bình, ổn định Đông Nam Á giới 33 Thắng lợi công đổi Qua 30 năm đổi mới, công xây dựng chủ nghĩa xã hội bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa đất nước ta đạt thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử Đất nước khỏi khủng hoảng kinh tế-xã hội tình trạng phát triển, trở thành nước phát triển có thu nhập trung bình, đẩy mạnh cơng nghiệp hóa, đại hóa hội nhập quốc tế Kinh tế tăng trưởng khá, kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa bước hình thành, phát triển Chính trị-xã hội ổn định; quốc phòng, an ninh tăng cường Văn hóa-xã hội có bước phát triển; mặt đất nước đời sống nhân dân có nhiều thay đổi Dân chủ xã hội chủ nghĩa phát huy ngày mở rộng Đại đoàn kết toàn dân tộc củng cố tăng cường Công tác xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền hệ thống trị đẩy mạnh Sức mạnh mặt đất nước nâng lên; kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ chế độ xã hội chủ nghĩa Quan hệ đối ngoại ngày mở rộng vào chiều sâu; vị uy tín Việt Nam trường quốc tế nâng cao Những thành tựu tạo tiền đề, tảng quan trọng để nước ta tiếp tục đổi phát triển mạnh mẽ năm tới; khẳng định đường lối đổi Đảng đắn, sáng tạo; đường 34 lên chủ nghĩa xã hội nước ta phù hợp với thực tiễn Việt Nam xu phát triển lịch sử Nhìn khái quát, gần 90 năm, kể từ có lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân ta giành thắng lợi to lớn, nước ta từ xứ thuộc địa nửa phong kiến trở thành quốc gia độc lập, tự do, phát triển theo đường xã hội chủ nghĩa; nhân dân ta từ thân phận nô lệ trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ xã hội; đất nước ta khỏi tình trạng nước nghèo, phát triển, đẩy mạnh công nghiệp hố, đại hố, có quan hệ quốc tế rộng rãi, có vị ngày quan trọng khu vực giới Tuy nhiên, khó khăn, thách thức nhiều Trong lãnh đạo, Đảng có lúc phạm sai lầm, khuyết điểm, có sai lầm, khuyết điểm nghiêm trọng giáo điều, chủ quan, ý chí, vi phạm quy luật khách quan Nhưng vấn đề Đảng nghiêm túc tự phê bình, sửa chữa khuyết điểm, tự đổi mới, chỉnh đốn để tiếp tục đưa nghiệp cách mạng tiến lên 35 ... thống nhất, đến năm 1941 Mặt trận Việt Minh lãnh đạo Đảng Đảng lãnh đạo cao trào cách mạng 1 930 -1 931 mà đỉnh cao Xơ viết Nghệ tĩnh, ví tổng diễn tập đầu tiên; cao trào cách mạng 1 936 -1 939 có... Tổng Bí thư Trần Phú (1 930 -1 931 ), Tổng Bí thư Lê Hồng Phong (1 935 -1 936 ), Tổng Bí thư Hà Huy Tập (1 937 -1 938 ), Tổng bí thư Nguyễn Văn Cừ (1 938 1940) 5.000 đảng viên, với lĩnh trị vững vàng, tinh thần... đường lối cách mạng đắn Đường lối Đảng phát triển từ Cương lĩnh trị (2-1 930 ), Luận Cương trị (10-1 930 ) , đến Đại hội lần thứ Đảng (3- 1 935 ) Các Hội nghị Trung ương, bật Hội nghị Trung ương (5-1941)
- Xem thêm -

Xem thêm: Slide bài giảng chính trị cao đẳng mới nhất 2020 bài 3 , Slide bài giảng chính trị cao đẳng mới nhất 2020 bài 3

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn