Đẩy mạnh đào tạo nhân viên tại công ty Cổ phần vận tải và du lịch Thành Nam

45 1 0
  • Loading ...
1/45 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/03/2020, 15:22

Đẩy mạnh đào tạo nhân viên tại công ty Cổ phần vận tải và du lịch Thành NamĐẩy mạnh đào tạo nhân viên tại công ty Cổ phần vận tải và du lịch Thành NamĐẩy mạnh đào tạo nhân viên tại công ty Cổ phần vận tải và du lịch Thành NamĐẩy mạnh đào tạo nhân viên tại công ty Cổ phần vận tải và du lịch Thành NamĐẩy mạnh đào tạo nhân viên tại công ty Cổ phần vận tải và du lịch Thành NamĐẩy mạnh đào tạo nhân viên tại công ty Cổ phần vận tải và du lịch Thành Nam TÓM LƯỢC 1.Tên đề tài: “đẩy mạnh đào tạo nhân viên công ty Cổ phần vận tải du lịch Thành Nam” Sinh viên thực : Nguyễn Thị Tâm Đan Lớp K50U4 Mã SV:14d210217 Giáo viên hướng dân:PGS TS Mai Thanh Lan Thời gian thực hiện: từ ngày 10/10/2018 đến ngày 04/12//2018 Mục tiêu nghiên cứu đề tài Mục tiêu nghiên cứu đề tài đề xuất số giải pháp nhằm đẩy mạnh đào tạo nhân viên công ty cổ phần vận tải du lịch Thành Nam Để đạt mục tiêu nghiên cứu trên, đề tài thực ba nhiệm vụ: Một là, hệ thống hóa sở lý luận đào tạo nhân viên doanh nghiệp Hai là, phân tích thực trạng đào tạo nhân viên công ty cổ phần vận tải du lịch Thành Nam năm gần để thấy điểm mạnh, điểm yếu tồn tại, làm sở cho việc đưa giải pháp giải vấn đề nghiên cứu Ba là, đề xuất số giải pháp nhằm đẩy mạnh đào tạo nhân viên công ty cổ phần vận tải du lịch Thành Nam Nội dung khóa luận Chương 1: Tổng quan nghiên cứu đề tài Chương 2: Tóm lược số vấn đề lý luận đào tạo nhân viên DN Chương 3: Phân tích thực trạng đào tạo nhân viên cơng ty cổ phần vận tải du lịch Thành Nam Chương 4: Đề xuất giải pháp nhằm đẩy mạnh đào tạo nhân viên công ty cổ phần vận tải du lịch Thành Nam Kết đạt được: Số STT Tên sản phẩm Báo cáo thức khóa luận tốt nghiệp Bộ số liệu tổng hợp từ kết điều tra Tổng hợp ghi chép vấn i Yêu cầu khoa học lượng Đảm bảo tính khoa học, logic Trung thực, khách quan Trung thực, khách quan LỜI CẢM ƠN Trong trình học tập khoa quản trị nhân lực trường đại học thương mại, với khoảng thời gian thực tập công ty cổ phần vận tải du lịch thành nam, giúp đỡ nhà trường,các thầy cô giáo,cán nhân viên công ty,bạn bè,… Em hồn thành khóa luận tốt nghiệp với đề tài “ Đẩy mạnh đào tạo nhân viên công ty cổ phần vận tải du lịch Thành Nam” Em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến nhà trường, thầy cô khoa quản trị nhân lực, đặc biệt PGS.TS Mai Thanh Lan ,người nhiệt tình hướng dẫn, giúp đỡ để em hồn thành khóa luận Em xin cảm ơn anh chị cán nhân viên phòng hành chính-nhân cơng ty giúp đỡ em suốt trình thực tập, tìm hiểu thực tế công ty Mặc dù nỗ lực q trình thực tập, nghiên cứu cơng ty thời gian kiến thức hạn chế, hiểu biết than vấn đề nghiên cứu thực chưa đầy đủ Vì vậy,khóa luận khơng thể tránh khỏi thiếu xót Trọng kính mong nhân phân xét, đóng góp ý kiến, hướng dẫn thầy cô, bạn bè, ác anh chị làm việc cơng ty để khóa luận em hoàn chỉnh hơn, củng cố kiến thức em rút kinh nghiệm thực tế lĩnh vực nghiên cứu sau tốt nghiệp Em xin chân thành cảm ơn! ii MỤC LỤC iii DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ DANH MỤC BẢNG Sơ đồ 2.1 Quy trình đào tạo nhân viên doanh nghiệp Sơ đồ 3.1 Cơ cấu tổ chức công ty cổ phần vận tải du lịch Thành Nam 15 Bảng 3.1:Báo cáo kết kinh doanh Công ty Cổ phần vận tải du lịch Thành Nam giai đoạn 2015-2017 16 Bảng 3.2 Tình hình Cơ cấu nhân viên công ty 17 Bảng 3.3 nhu cầu đào tạo cán bộ, nhân viên công ty 24 Bảng 3.3 Thống kê tình hình đào tạo nhân viên cơng ty cổ phần vận tải du lịch Thành Nam giai đoạn 2015-2017 28 Sơ đồ 4.1 Quy trình xác định nhu cầu đào tạo nhân viên 32 iv CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI 1.1 Tính cấp thiết đề tài Cùng với hội nhập sâu, rộng đất nước ta vào kinh tế giới, công nghệ kỹ thuật ngày thay đổi phát triển.Cuộc cạnh tranh doanh nghiệp thị trường lao động ngày gay gắt… Trong bối cảnh doanh nghiệp cần tạo cho khác biệt, lợi cạnh tranh, thành cơng cần có kết hợp phòng ban cơng ty, chiến lược công ty Hiện chất lượng nhân viên cơng ty trở thành lợi cạnh tranh quan trọng doanh nghiệp nước nước Chất lượng nguồn lực lợi hàng đầu người tài nguyên vô giá, thực tế chứng minh đầu tư vào nguồn lực mang lại hiệu cao hẳn so với việc đầu tư đổi trang thiết bị kỹ thuật Vì nguồn lực chất lượng thứ khơng thể thiếu doanh nghiệp định đến thành công hay thất bại tổ chức Do vậy, đào tạo phát triển nguồn nhân lực nhiệm vụ quan trọng không doanh nghiệp mà nhiệm vụ đất nước Thực tế năm vừa qua chứng minh, khủng hoảng kinh tế lại hội để doanh nghiệp tái cấu lại đội ngũ nhân lực phương thức sản xuất, kinh doanh để đáp ứng thay đổi Các doanh nghiệp muốn đứng vững thị trường yêu cầu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực yêu cầu tất yếu Mặt khác, rõ ràng nhân viên ngày cần thiết phải trang bị lượng kiến thức mới, công nghệ tư Từ đó, thấy rõ nhu cầu cấp thiết tổ chức việc đào tạo nhân viên để thoả mãn yêu cầu công việc thời buổi Đặc biệt, kinh tế Việt Nam hội nhập sâu kinh tế thị trường nhu cầu ngày cấp thiết hết Chỉ doanh nghiệp, cơng ty Việt Nam có nguồn nhân đủ mạnh tồn phát triển thị trường, sau hồ nhập vào kinh tế giới Đào tạo công tác quan trọng quản trị nhân lực Thông qua đào tạo giúp nhân viên xác định rõ nhiệm vụ, trách nhiệm thân cao kiến thức kỹ cho nhân viên để họ hồn thành tốt cơng việc tương lai Công ty Cổ phần vận tải du lịch Thành Nam doanh nghiệp tư nhân trẻ tuổi Công ty cổ phần vận tải du lịch Thành Nam công ty cung cấp lĩnh vực vận tải hành khách đường nội thành ngoại thành, thời gian thực tập em nhận vướng mắc hạn chế cơng tác đòa tạo cơng ty Việc đào tạo công ty trọng đào tạo cho phù hợp có hiệu dấu chấm hỏi lớn cơng ty Vì việc nghiên cứu đề tài đẩy mạnh đào tạo cần thiết cho công ty 1.2 Xác lập tuyên bố vấn đề đề tài Với mong muốn cải thiện cao chất lượng nhân lực công ty để giúp công ty nâng cao hiệu hoạt động ngày phát triển, có vị thị trường nước nước Em lựa chọn đề tài “Đẩy mạnh đào tạo nhân viên Công ty Cổ phần vận tải du lịch Thành Nam” làm khóa luận tốt nghiệp 1.3 Tổng quan tình hình khách thể nghiên cứu cơng trình năm trước Một số sách giáo trình có liên quan đến đào tạo nhân viên doanh nghiệp : Th.S Vũ Thùy Dương, PGS.TS Hồng Văn Hải(2010), giáo trình quản trị nhân lực, Nhà xuất thống kê, Hà Nội Trong giáo trình trên, hoạt động đào tạo nhân lực nêu cách khái quát tổng quát nhất, khái niệm liên quan đến nội dung công tác đào tạo trình bày đầy đủ bao qt giáo trình chung cơng tác Quản Trị nhân lực doanh nghiệp Hầu hết đề cậpđến khái niệm quan điểm Quản trị nhân lực nhằm cung cấp cho người đọc nhìn tổng quan hoạt động Quản trị nhân doanh nghiệp nào, bao gồm nội dung Nguyễn Vân Điềm, Nguyễn Ngọc Quân, (2009), giáo trình quản trị nhân lực, nhà xuất Đại học kinh tế quốc dân, Hà Nội Các tác giả biên soạn cung cấp kiến thức quản trị nguồn nhân lực tổ chức từ người lao động bước vào làm việc đến khỏi q trình lao động Đó kiến thức vừa mang tính lý luận vừa mang tính thực tiễn Việt Nam Nội dung đào tạo nhân lực đề cập đầy đủ chi tiết giúp người đọc có nhìn tổng quan nội dung đào tạo nhân lực doanh nghiệp Việt Nam Trong công ty muốn phát triển khơng thể khơng đề cập đến cơng tác đào tạo nhân viên cơng ty, cơng tác nhiều đối tượng tìm hiểu nghiên cứu, đặc biệt sinh viên trường đại học nói chung sinh viên trường đại học Thương mại nói riêng Các nội dung nghiên cứu theo nhiều khía cạnh khác nhau, nội dung nghiên cứu đào tạo nhân lực hay đào tạo nhân viên chọn làm đề tài nghiên cứu khoa học, khóa luận tốt nghiệp đào tạo có tầm quan trọng trí lực tài lực yếu tố người tổ chức doanh nghiệp Dưới số đề tài nghiên cứu vấn đề đẩy mạnh đào tạo nhân viên doanh nghiệp: Trần Thị Mai Trang: “Đẩy mạnh công tác đào tạo nhân viên công ty cổ phần xuất nhập máy phụ tùng” Đề tài làm rõ số lý thuyết liên quan tới đào tạo nhân viên như: khái niệm quản trị nhân lực, nguồn nhân lực, đào tạo phát triển nhân viên; hình thức, nội dung, phương pháp quy trình đào tạo nhân viên Đề tài thực trạng kinh doanh, thành công tồn công ty công tác đào tạo nhân viên Một số đề xuất giải pháp kiến nghị đưa nhằm hoàn thiện nâng cao chất lượng đào tạo công ty cổ phần xuất nhập may phụ tùng Đinh Thị Thúy Nga: “Đẩy mạnh công tác đào tạo nhân lực công ty cổ phần giáo dục truyền thông Nam Việt” Nghiên cứu cho khái luận điển hình hoạt động đào tạo nhân lực, đặc biệt sâu lĩnh vực giáo dục Bên cạnh nghiên cứu hạn chế nguyên nhân sát thực, hạn chế điển hình hoạt động giáo dục, nhiên vấn đề gặp phải giải pháp đưa giải pháp cũ, áp dụng nhiều lần mà chưa triệt để Nguyễn Thị Lan: “Đẩy mạnh đào tạo nhân viên ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư phát triển Việt Nam – chi nhánh Hà Nội” Đề tài nghiên cứu công tác đào tạo nhân viên ngân hàng thương mại Cổ phần Đầu tư phát triển Việt Nam – chi nhánh Hà Nội giai đoạn 2014 – 2016, từ đề số giải pháp hoàn thiện, cách tiếp cận vấn đề nghiên cứu tổng hợp phân tích liệu sơ cấp liệu thứ cấp nội dung liên quan đến vấn đề đào tạo nhân viên Với cách tiếp cận vấn đề trên, đề tài đưa nhiều vấn đề liên quan đến đào tạo đối tượng đào tạo chủ yếu nhân viên ngân hàng chi nhánh Hà Nội Đề tài số thực trạng công ty đề số giải pháp đẩy mạnh hoạt động đào tạo nhân viên Tất đề tài nghiên cứu định hướng đề tài vấn đề đào tạo khóa luận cơng ty khác Những vấn đề cách giải vấn đề công ty khác nhau, cách tiếp cận vấn đề đề tài tương đối giống Các đề tài phân tích hình thức, nội dung, phương pháp, tổ chức đào tạo nhân viên cơng ty Còn riêng công ty Cổ phần vận tải du lịch Thành Nam chưa có cơng trình nghiên cứu vấn đề đào tạo nhân viên kinh doanh ba năm gần Do đề tài nghiên cứu có tính khơng trùng lặp với cơng trình nghiên cứu trước 1.4 Các mục tiêu nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu đề tài đề xuất giải pháp nhằm đẩy mạnh đào tạo nhân viên công ty Cổ phần Vận tải du lịch Thành Nam Để đạt mục tiêu nghiên cứu trên, đề tài có mục tiêu cụ thể sau: Một là, hệ thống hóa sở lý luận đào tạo nhân viên doanh nghiệp Hai là, phân tích thực trạng đào tạo nhân viên cơng ty Cổ phần vận tải du lịch Thành Nam thời gian vừa qua, từ nguyên nhân, hạn chế mà công ty mắc phải việc đào tạo nhân viên Ba là, định hướng đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo nhân lực công ty Cổ phần vận tải du lịch Thành Nam 1.5 Phạm vi nghiên cứu -Phạm vi nghiên cứu không gian: Công ty Cổ phần vận tải du lịch Thành Nam, địa chỉ: Đội 5, thôn Mạch Lũng, Đại mạch, Đông anh, Hà Nội -Phạm vi nghiên cứu thời gian: Đề tài tiến hành khảo sát, nghiên cứu thu thập số liệu, liệu từ thực trạng đào tạo nhân viên Công ty Cổ phần vận tải du lịch Thành Nam thực giai đoạn 2015-2017 giải pháp đề xuất định hướng năm 2018-2019 -Phạm vi nghiên cứu nội dung: Tập trung nghiên cứu hình thức, nội dung, phương pháp đào tạo tổ chức công tác đào tạo nhân viên bao gồm việc xác nhận nhu cầu đào tạo, lập kế hoạch đào tạo, thực đào tạo đánh giá kết đào tạo nhằm đẩy mạnh công tác đào tạo công ty Cổ phần vận tải du lịch Thành Nam 1.6 Phương pháp nghiên cứu 1.6.1 Phương pháp luận Để hoàn thiện tốt khóa luận tốt nghiệp mình, khóa luận sử dụng nhiều phương nghiên cứu đan xen kết hợp với nhau, khóa luận sử dụng phương pháp luận phương pháp vật biện chứng để có nhìn tổng quan vấn đề đào tạo nhân viên doanh nghiệp làm rõ nội dung đẩy mạnh công tác đào tạo nhân viên công ty Cổ phần vận tải du lịch Thành Nam Ngồi khóa luận kết hợp với phương pháp vật lịch sử sử dụng liệu từ việc thu thập thông tin Công ty, tham khảo sách, báo, cơng trình nghiên cứu trước qua xử lý, dùng lý lẽ dẫn chứng thực tế từ Công ty để hồn thiện tốt luận 1.6.2 Phương pháp cụ thể Phương pháp quan sát trực tiếp: Tác giả quan sát trực tiếp cách thức làm việc cán nhân viên, từ có kiểm chứng xác thực nhận xét đánh giá lực nhân viên cách xác Nắm bắt nhanh tình hình thực tế cảm nhận vấn đề tiềm ẩn thiếu sót để từ nêu lên giải pháp Vì kỹ xử lý công việc, ứng xử, cử chỉ, thái độ làm việc cá nhân viên cho ta thông tin cảm nhận mà thu thập thông tin qua phương pháp khác khơng có Phương pháp ta dùng trực quan để quan sát thái độ làm việc, cách xử lý công việc, giao tiếp với đồng nghiệp, cấp ctrongán nhân viên công ty Phương pháp điều tra thông qua phiếu trắc nghiệm: Người nghiên cứu thiết kế mẫu phiếu điều tra nghiên cứu mức độ thỏa mãn nhu cầu cán nhân viên đào tạo nhân viên để đánh giá thực trạng tình hình đào tạo nhân viên công ty Cổ phần vận tỉa du lịch Thành Nam Cách tiến hành: Bước 1: Xây dựng mẫu phiếu điều tra trắc nghiệm dành cho cán nhân viên Phiếu điều tra gồm thông tin chung ngân hàng, sách đãi ngộ thực tế cán nhân viên nhận sách mức độ hài lòng cán nhân viên Bước 2: Phát phiếu điều tra tới cán nhân viên Người nghiên cứu phát 30 phiếu điều tra đến cán nhân viên làm việc phận khác Bước 3: Thu phiếu trắc nghiệm phát Bước 4: Xử lý phiếu điều tra Các phiếu thu đầy đủ thông tin nội dung yêu cầu Người nghiên cứu tiến hành tổng hợp, xử lý số liệu, ý kiến thông tin thu thập để phục vụ cho công tác nghiên cứu đề tài Phương pháp vấn: Phương pháp người nghiên cứu thực thông qua việc gặp trực tiếp lãnh đạo, nhân viên phòng ban để vấn Mục đích phương pháp nhằm thu thập thơng tin cần thiết cho q trình điều tra, làm rõ vấn đề nghiên cứu mà phiếu điều tra chưa làm rõ Từ đó, người nghiên cứu có thơng tin cách tiếp cận vấn đề cách khách quan xác Đối tượng vấn gồm nhà quản trị nhân viên Cách tiến hành: Bước 1: Xây dựng câu hỏi liên quan tới vấn đề đào tạo đẩy mạnh đào tạo công ty dành cho nhà quản trị nhân viên Bước 2: Tới công ty, gặp gỡ vấn trực tiếp số nhà quản trị nhân viên làm việc phòng ban khác Bước 3: Thu nhận ý kiến đóng góp, câu trả lời họ cách viết vào sổ lưu để sử dụng làm tài liệu tham khảo nghiên cứu thực trạng đào tạo công ty Cổ phần vận tải du lịch Thành Nam 1.7 Kết cấu khóa luận Chương 1: Tổng quan nghiên cứu đề tài Chương 2: Tóm lược số vấn đề lý luận đào tạo nhân viên doanh nghiệp Chương 3: Phân tích thực trạng đào tạo nhân viên công ty Cổ phần vận tải du lịch Thành Nam Chương 4: Đề xuất giải pháp nhằm đẩy mạnh đào tạo nhân viên công ty Cổ phần vận tải du lịch Thành Nam + Phương pháp kèm cặp, bảo: Những cán quản lý giỏi tiến hành hướng dẫn giám sát trực tiếp nhân viên cấp + Phương pháp cử người học: công ty cử học viên tới trung tâm đào tạo để học tập tiếp thu kiến thức kĩ Thứ năm, lựa chọn giảng viên Căn vào nội dung học tập, đối tượng học viên khóa đào tạo cụ thể, chun viên Đào tạo bố trí giáo viên phù hợp để giảng dạy cho khóa đào tạo Đối với hình thức đào tạo doanh nghiệp, đào tạo cơng việc cơng ty lựa chọn cán quản lý có kinh nghiệm, chun mơn cao để đảm nhiệm công tác giảng dạy mời chun gia ngành cơng ty giảng dạy Còn hình thức đào tạo ngồi doanh nghiệp công ty khảo sát để ký hợp đồng đào tạo với sở đào tạo uy tín gửi CBNV đào tạo 3.3.3 Triển khai thực hoạt động đào tạo phát triển nhân lực Sau lựa chọn học viên, giáo viên hình thức đào tạo phù hợp, chương trình đào tạo triển khai thực Đối với lớp mở cơng ty, phòng hành nhân đơn vị thực trực tiếp chương trình đào tạo: thông báo cho học viên, mời giáo viên giảng dạy, chuẩn bị địa điểm trang thiết bị học tập, theo dõi trình tham gia học viên Đào tạo bên ngồi doanh nghiệp Cơng ty hỗ trợ cho nhân viên thời gian chi phí q trình đào tạo Trong q trình nhân viên đào tạo cơng ty bổ xung người vào làm vị trị, chủ yếu thời gian học cán nhân viên vào buổi tối nên dễ dàng công việc cơng ty Trong q trính đào tạo có thay đổi phòng nhân báo cáo với ban lãnh đạo cơng ty để có xử lý kịp thời Đào tạo nơi làm việc Hình thức chủ yếu sử dụng người tuyển dụng công ty, nhân viên nhanh chóng làm quen với cơng việc, làm quen với đồng nghiệp hòa đồng với tập thể Bên cạnh áp dụng khối văn phòng, nhân viên bán hàng,…khi nội dung đào tạo không cần kiến thức hệ thống mà sử dụng phương thức đào tạo bảo chỗ, kèm cặp như: đào tạo 27 văn hóa doanh nghiệp, quy định doanh nghiệp, người có kinh nghiệm hướng dẫn người kém… Đây hình thức xây dựng đội ngũ kế cận qua việc cấp trực tiếp dạy cho cấp mình, giúp cho cấp cấp hiểu hơn, đạt hiệu cao công việc đội ngũ cán quản lý Bảng 3.3 Thống kê tình hình đào tạo nhân viên công ty cổ phần vận tải du lịch Thành Nam giai đoạn 2015-2017 2015 2016 2017 So sánh 2016/2015 So sánh 2017/2016 Chênh Tỷ lệ Chênh Tỷ lệ lệch (%) lệch (%) 11,5% -5 -17,2% Số khóa đào tạo 26 29 24 Số lượt học viên 633 687 615 54 8,5% -72 -10,5% ( Nguồn: phòng hành chính-nhân sự) Có thể thấy, giai đoạn 2015 – 2016 cơng ty có đầu tư mạnh vào cơng tác đào tạo, điển hình năm 2016 vượt năm 2015 số lượng khóa học tổ chức số lượng học viên tham gia Tuy nhiên sang năm 2017, số khóa đào tạo giảm đáng kể so với năm 2016 công ty thực số sách cắt giảm chi phí, tiết kiệm ngân sách 3.4 Đánh giá thành công, hạn chế nguyên nhân 3.4.1 Thành công nguyên nhân + Công ty tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến kết làm việc khơng tốt như: khơng có đào tạo, đào tạo chưa người việc, người lao động thiếu tự tin, có cảm giác bị đối xử khơng cơng bằng… + Qua q trình tìm hiểu, cơng ty nhận thấy tầm quan trọng việc đào tạo phát triển nhân + Công ty xây dựng kết yêu cầu thực công việc + Kế hoạch đào tạo chi tiết, phù hợp với tình hình cơng ty + Công ty phân riêng cấp để xây dựng nội dung đào tạo Với cấp quan trị nội dung đào tạo cần phải đào tạo bên ngồi, nhân viên đào tạo theo phương pháp bảo, kèm cặp,…vì cơng ty phân riêng để tiện quản lý Sau xác định nội dung cần phải đào tạo cấp cơng ty tiến hành lựa chọn phương thức đào tạo cho phù hợp với nội dung cần đào tạo 28 Công ty quan tâm đến việc lựa chọn giáo viên, giảng viên cho công tác đào tạo, lựa chọn trung tâm đào tạo (với đào tạo bên doanh nghiệp) cho chất lượng tốt, nhiệt tình, có nhiều kinh nghiệm để giúp cho người học tiếp thu nhiều kiến thức + Đưa mục tiêu cụ thể cho công ty, xác định kiến thức kỹ mà nhân viên cần có sau đào tạo Từ xác định kế hoạch đào tạo sát với mục tiêu đề 3.4.2 Hạn chế nguyên nhân + Đào tạo ạt, chưa xác định nhu cầu đào tạo nhu cầu vừa quan trọng vừa khẩn cấp để tập trung đào tạo trước + Các phương pháp học thiếu, cần bổ sung, học dừng lại mức độ lý thuyết chưa sâu vào thực hành dẫn đến việc thực hành lý thuyết có khỏang cách xa + Trong phương pháp đào tạo theo kiểu kèm cặp người hướng dẫn nhân viên lành nghề hay nhân viên có kinh nghiệm cơng ty Những người có nhiều kinh nhiệm, thực hành tốt lại thiếu kỹ sư phạm, chưa có hệ thống lý thuyết, việc đào tạo đơn giản học thực hành mà khơng trang bị lý thuyết đầy đủ Đó chưa kể đến người khơng có kỹ sư phạm nên trình độ giảng dạy, truyền đạt họ khó hiểu dẫn đến người đào tạo khó tiếp thu hết người dạy truyền đạt - Nguyên nhân : + Công ty đặt mục tiêu thường cao so với học viên học nên tạo áp lực cho học viên + Thời gian đào tạo thường dài + Nội dung đào tạo thiên lý thuyết so với thực hành 29 CHƯƠNG ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NHẰM ĐẨY MẠNH ĐÀO TẠO NHÂN VIÊN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DU LỊCH THÀNH NAM 4.1 Định hướng mục tiêu công tác đào tạo nhân viên công ty cổ phần vận tải du lịch Thành Nam giai đoạn 2018 -2020 4.1.1 Định hướng công tác đào tạo nhân viên công ty cổ phần vận tải du lịc Thành Nam giai đoạn 2018 – 2020 Với nhận thức nguồn nhân lực yếu tố định thúc đẩy phát triển công ty làm thương mại mà yếu tố người yếu tố thiếu định thành hay bại công ty, công ty cổ phần vận tải du lịch Thành Nam coi trọng yếu tố người nghiệp phát triển cơng ty giai đoạn 2018 – 2020, công ty hướng tới mục tiêu nâng cao khả làm việc kỹ nghề nghiệp, tối ưu hóa hiệu làm việc; Củng cố chế sách đào tạo, xây dựng chương trình đào tạo, có hệ thống đánh giá hiệu đào tạo nhằm thu hút, gìn giữ phát triển nhân tài, hỗ trợ cho mục tiêu chiến lược kinh doanh cơng ty Bên cạnh đó, có kế hoạch quy hoạch đào tạo đội ngũ quản lý trung cao cấp qua quản lý quy hoạch, sử dụng bố trí xếp nhân viên phù hợp với chun mơn, nghiệp vụ tạo điều kiện cho nhân viên phát huy hết khả sáng tạo phục vụ tốt cho việc kinh doanh công ty 4.1.2 Mục tiêu công tác đào tạo nhân viên công ty cổ phần vận tải du lịch Thành Nam Cùng với việc mở rộng quy mô hoạt động sản phẩm kinh doanh, công ty tuyển thêm liên tục cán tuyển dụng lao động, phát triển thị trường Do đó, với việc tuyển dụng nguồn đầu vào chất luợng tốt, công tác đào tạo phần giúp nâng cao chất lượng đội ngũ nhân viên Số lượng khoá đào tạo lượt nhân viên đào tạo tăng thêm Bên cạnh khuyến khích nhân viên tự đào tạo thêm Ngoài tổ chức đào tạo hợp tác thời gian qua, cơng ty tìm kiếm hợp tác với đối tác uy tín khác để tổ chức buổi học thật chất lượng nâng cao lực chuyên môn nhân viên Với nhận thức tầm quan trọng ngoại ngữ tin học nên thời gian tới công ty xây dựng tiêu chuẩn kế hoạch đào tạo ngoại ngữ tin học cho nhân viên công ty 30 Xây dựng sách nhằm khuyến khích cán nhân viên công ty cố gắng phấn đấu, phát huy tính sáng tạo nâng cao hiệu kinh doanh 4.2 Các đề xuất giải pháp nhằm đẩy mạnh đào tạo nhân viên công ty Cổ phần vận tải du lịch Thành Nam Từ thực tế công tác đào tạo phát triển nhân viên với định hướng hoạt động kinh doanh chiến lược công tác đào tạo nhân viên công ty, em nhận thấy công ty cổ phần vận tải du lịch Thành Nam cần phải thực số giải pháp nhằm đẩy mạnh công tác đào tạo nhân viên nhằm đạt mục tiêu đã đề Đó là: 4.2.1 Hồn thiện cách thức xác định nhu cầu đào tạo nhân viên Trước hết cần phân tích chiến lược sản xuất kinh doanh cơng ty, đồng thời phân tích tiêu suất, chất lượng sản phẩm, hiệu quả, lợi nhuận, tỷ lệ đạt tiêu so với kế hoạch đề để từ biết lao động cần đào tạo? Đào tạo với số lượng để đáp ứng yêu cầu công việc? Đào tạo người lao động đơn vị nào? Phân tích chiến lược kinh doanh cần phải gắn liền với chiến lược nguồn nhân lực công ty tương xứng với chiến lược kinh doanh, qua biết biến động lao động năm tới để chuẩn bị đội ngũ lao động cho phù hợp kịp thời đáp ứng yêu cầu công việc yêu cầu công ty Để xác định đối tượng đào tạo ai? Thông qua hồ sơ nhân viên, kết đánh giá thực công việc xác định cần đào tạo, đào tạo kiến thức, kỹ phù hợp với họ để đảm bảo hiệu đào tạo thực công việc Từ kết đánh giá xác định người lao động có kỹ để thực công việc, kỹ thiếu yếu cần bổ xung, đào tạo Từ chọn cần đào tạo, đào tạo kỹ cho phù hợp với khả họ đòi hỏi cơng việc Việc phân tích cơng việc đánh giá tổng quan đòi hỏi cơng việc, đánh giá thực công việc đem lại thông tin chi tiết người lao động có chưa có kỹ so với u cầu cơng việc đặt ra, xác định số lượng người cần đào tạo cụ thể cho cơng việc, đơn vị cần đào tạo kỹ Hiện quy trình xác định nhu cầu đào tạo nhân viên công ty tồn hạn chế công ty xác định nhu cầu đào tạo phụ thuộc nhiều vào đánh giá 31 cấp chưa quan tâm nhiều đến nhu cầu nguyện vọng đối tượng đào tạo Do đó, tơi xin đưa mơ hình quy trình xác định nhu cầu đào tạo cho công ty sau: Sơ đồ 4.1 Quy trình xác định nhu cầu đào tạo nhân viên Trưởng phòng ban Tổng Giám đốc Mục tiêu, kế hoạch Kế hoạch, sách nhân Đánh giá nhân viên Ban Nhân Lực Mong muốn Phòng ban Nhân viên Nhu cầu đào tạo nhân Nhu cầu đào tạo nhân viên Xác định nhu cầu đào tạo nhân viên Nguồn: (tổng hợp từ sinh viên) Điểm mạnh quy trình có kết hợp kế hoạch phòng ban sách kế hoạch nhân sự, kết hợp đánh giá nhu cầu đào tạo nhà quản lý với nguyện vọng mong muốn nhân viên đào tạo Do việc xác định nội dung, đối tượng đào tạo xác trước s 4.2.2 Hồn thiện cơng tác xây dựng kế hoạch đào tạo nhân viên Đào tạo nhân viên không đơn giúp người lao động đạt đến cấp độ cao kỹ trau dồi kinh nghiệm mà cách tạo dựng niềm đam mê để nhân viên gắn bó lâu dài với doanh nghiệp Vì cơng tác xây dựng kế hoạch đào tạo phải đẩy mạnh hơn, tiền đề quan trọng để tiến hành hoạt động đào tạo nhân viên Xây dựng khung chương trình đào tạo cho đối tượng cán nhân viên Nội dung đào tạo cần phải có phân loại theo đối tượng đào tạo lại cho nhân viên nhằm nâng cao chuyên môn nghiệp vụ; đào tạo hội nhập cho nhân viên mới; đào tạo cán nguồn phục vụ cho phát triển nguồn lực tương lai Nội dung đào tạo 32 cần xây dựng bám sát với thực tế chiến lược phát triển công ty chuyên sâu vào kiến thức, kỹ nghiệp vụ lý thuyết xa rời với thực tiễn Kế hoạch đào tạo cần phải xây dựng xuyên suốt theo nhu cầu phát triển công ty qua thời kỳ, phù hợp với mục tiêu phát triển nghề nghiệp cán nhân viên Chương trình đào tạo nên thường xuyên đánh giá cập nhật nhằm bổ sung kiến thức cho đối tượng đào tạo Trên tảng đó, cơng ty cần triển khai chi tiết kế hoạch đào tạo cho vị trí cơng việc cụ thể với thời gian thích hợp, qua xây dựng lộ trình phát triển nghề nghiệp cho nhân viên làm việc công ty Khi xây dựng kế hoạch đào tạo cần ý đến việc cân đối ngân quỹ đào tạo có chương trình hỗ trợ kịp thời xác cho nhân viên đào tạo Với kế hoạch có chi phí dự kiến phát sinh lớn cơng ty cần có hướng giải trước tìm nguồn hỗ trợ, tiết kiệm chi phí khác 4.2.3 Giải pháp triển khai thực đào tạo nhân viên cơng ty Đây nội dung có tính định đến chất lượng hiệu nội dung công tác đào tạo nhân Khi kế hoạch đào tạo xây dựng cho dù có chất lượng đến mà q trình triển khai thực khơng tốt hiệu cơng tác đào tạo khơng đảm bảo Do đó, nhà quản trị cấp cao công ty phải trực tiếp xem xét phê duyệt kế hoạch đào tạo để phận chức triển khai thực Sau đó, sở kế hoạch đào tạo phê duyệt, phòng Hành nhân cơng ty cần phải có trách nhiệm phối hợp với đơn vị có liên quan để tiến hành phân loại tiến hành xác định nội dung hình thức phương pháp đào tạo cho phù hợp Ngoài ra, để nâng cao hiệu công tác đào tạo nữa, công ty nên tập trung vào công tác đào tạo thực hành kỹ mềm để học viên nắm bắt kiến thức thực tế sát thực với điều kiện hoạt động công ty Cụ thể sau: 4.2.3.1 Đối với cán nhân viên đào tạo Thường xuyên tổ chức khóa học nghiệp vụ, mời chuyên gia, giảng viên đại học bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho nhân viên Chuẩn bị tất điều kiện sở vật chất, tài liệu, địa điểm học tập cách kỹ lưỡng để tạo thoải mái cho giảng viên người đào tạo 33 Lựa chọn nhân viên có lực thực cấp kinh phí cho họ tham gia khóa học nâng cao, qua họ đúc rút kinh nghiệm phục vụ cho công ty Với nhân viên học nước ngồi tạo điều kiện cho họ học bố trí xếp cơng việc cho họ sau họ hồn thành khóa học trở Tạo động lực cho nhân viên đào tạo: Tạo động lực giúp cho nhân viên tự hồn thiện mình, họ biết cần phải làm để đáp lại mong đợi công ty: thưởng cho học viên hồn thành xuất sắc khóa đào tạo, có ý kiến mang lại lợi ích cho cơng ty, tạo hội cho họ cách đề bạt lên vị trí cao 4.2.3.2 Đối với cán bộ, đối tác giảng dạy Khi lựa chọn cán giảng dạy nên quan tâm đến nhiều mặt, cụ thể như: trình độ, lực, uy tín, phương pháp giảng dạy Cho nên cần phải lựa chọn kỹ xác thuê chuyên gia, giảng viên từ bên để trình đào tạo mang lại hiệu cao khách quan Ngoài nên áp dụng nhiều phương pháp đào tạo cho đối tượng nhân viên Tránh tình trạng người giảng dạy khơng nhiệt tình, khơng khách quan trình đào tạo Việc lựa chọn đối tác đào tạo cần tiến hành kỹ lưỡng, cần lựa chọn đối tác uy tín có lực, chi phí hợp lý Cơng ty nên tiến hành điều tra, khảo sát thi thập thông tin từ nhiều nguồn khác Công ty nên tăng cường thiết lập mối quan hệ bền vững với tổ chức, trung tâm đào tạo trường đại học thuộc khối ngành kinh tế, kỹ thuật phục vụ cho mục tiêu đào tạo trước mắt lâu dài cơng ty 4.2.3.3 Đối với q trình triển khai hoạt động đào tạo Việc giảng dậy học tập cần phải tiến hành theo nội dung chương trình, mơn học thời gian tiến độ thực Các giảng viên cần có biện pháp phù hợp để động viên khuyến khích người học tập trung say mê học tập tổ chức trò chơi, làm việc theo nhóm,…đồng thời thường xun kiểm tra, đánh giá việc tiếp thu kiến thức nhân viên để điều chỉnh phương pháp giảng dạy cho phù hợp Các cán quản lý, lãnh đạo công ty cần phải tăng cường quan tâm đến trình giảng dạy học tập giảng dạy lớp học, khóa học để kịp thời động viên nhân viên, nên có khuyến khích phê bình, nhắc nhở 34 có sai sót diễn q trình này, tránh tình trạng “ khoán trắng “ cho cán quản lý đào tạo giảng viên giảng dạy 4.2.3.4 Triển khai sách đãi ngộ nhân viên tham gia khóa học, lớp học Các đãi ngộ phải thực sở sách đãi ngộ ngân quỹ đào tạo phát triển nhân lực mà công ty xây dựng ban hành đãi ngộ tài thơng qua tiền lương, thưởng, phụ cấp… ví dụ thực chế độ hưởng nguyên lương, trợ cấp tiền ăn, tiền học phí, mua sắm tài liệu phương tiện học tập, trả công cho giảng viên kiêm nhiệm… cần thực kịp thời đãi ngộ phi vật chất tuyên dương, khen thưởng cá nhân có thành tích cao học tập, giảng dạy quản lý đào tạo Bên cạnh đó, việc triển khai sách đãi ngộ cần phải đảm bảo tính hợp lý sở ngân quỹ đào tạo xây dựng phê duyệt, tránh tình trạng lãng phí tiền bạc biểu lạm dụng cơng quỹ lợi ích cá nhân, cần tránh việc chi tiêu cho đào tạo chặt chẽ, máy móc, làm ảnh hưởng không tốt đến hoạt động kết hoạt động đào tạo 4.2.4 Nâng cao chất lượng đánh giá kết đào tạo nhân viên Đánh giá chương trình đào tạo nguồn nhân lực bước cuối công tác đào tạo nguồn nhân lực Bước có tác dụng đo lường hiệu lợi ích cơng tác đào tạo đồng thời để rút kinh nghiệm cho công tác đào tạo giai đoạn sau Hiện nay, việc đánh giá chất lượng chương trình đào tạo cơng ty thực đầy đủ sau khoá học kết thúc kiểm tra lại kết sau thực công việc tháng Nhưng trình đánh giá đánh giá chiều Vì vậy, đánh giá toàn diện đầy đủ cần phải có tham gia đánh giá giảng viên sau lớp học kết thúc Sự đánh giá giảng viên cho biết nội dung chương trình giảng dạy phù hợp chưa, khả tiếp thu thái độ học hỏi học viên sao, có đánh giá khách quan trình độ học viên trước sau đào tạo Trao đổi với cán quản lý trực tiếp thay đổi hành vi thái độ người đào tạo sau khố đào tạo Từ so sánh hiệu làm việc người vừa đào tạo với người chưa qua đào tạo Những ý kiến đánh giá với đánh giá người đào tạo đưa nhận định đầy đủ chất lượng 35 chương trình đào tạo mang lại cho người học gì, có đạt tiêu chuẩn đề khố học khơng Đánh giá người lao động đào tạo sau thời gian đào tạo thực đánh giá thông qua trưởng đơn vị Sự đánh giá thông qua kết thực công việc người lao động sau đào tạo Cần có thêm đánh giá người thực cơng việc khả đáp ứng u cầu cơng việc sau đào tạo có tăng hiệu thực cơng việc khơng, có khả đáp ứng lâu dài khơng, có vận dụng hết học vào q trình thực cơng việc khơng Sự đánh giá kết hợp từ đánh giá kết thực công việc khả thực công việc cho kết đào tạo có đạt mục tiêu đề khơng Để thu thơng tin mang tính tồn diện cho việc đánh giá hiệu cơng tác đào tạo, kết hợp phương pháp với phù hợp với đối tượng đào tạo cụ thể nhằm giúp cho việc đánh giá đạt hiệu cao 4.3 Các kiến nghị chủ yếu vấn đề đẩy mạnh công tác đào tạo nhân viên công ty Cổ phần vận tải du lịch Thành Nam Công ty nên trang bị bổ sung thêm sở vật chất, kỹ thuật, phương tiện phục vụ cho công tác đào tạo nhân viên Bên cạnh cần đầu tư cho người lao động tạo điều kiện tốt để họ nâng cao trình độ, kỹ cơng việc Bởi điều giúp cho chương trình giảng dạy học tập đạt hiệu cao Công ty nên đầu tư kinh phí cho cơng tác đào tạo nhân viên Bởi kinh phí đào tạo có đủ thúc đẩy cán đào tạo thực tốt nhiệm vụ mình, mặt khác có sách để khuyến khích học viên tự giác trau kiến thức Điều làm nâng cao chất lượng công tác đào tạo giúp thực kế hoạch kinh doanh tương lai Quan tâm phát triển thị trường lao động, quan tâm đến chất lượng số lượng quan hệ cung cầu lao động, xây dựng hệ thống thông tin thị trường lao động, tăng cường hoạt động dịch vụ việc làm, hội chợ việc làm 36 KẾT LUẬN Ngày để tồn đứng vững thị trường, công ty không ngừng nâng cao lợi cạnh tranh nguồn vốn, máy móc thiết bị đại, thương hiệu, chất lượng lợi mang lại hiệu cạnh tranh lớn nguồn nhân lực công ty Nhận thức vai trò quan trọng đội ngũ lao động, cơng ty cổ phần vận tải du lịch Thành Nam trọng tới công tác đào tạo nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ nhân viên công ty Trong q trình phát triển cơng ty, người lao động phải nâng cao trình độ cho phù hợp với yêu cầu công việc tương lai Sự phát triển người lao động phải kết hợp thực từ hai phía người lao động cơng ty Đề tài nhằm mục đích nghiên cứu thực trạng cơng tác đào tạo nhân viên công ty cổ phần vận tải du lịch Thành Nam, rút ưu điểm điểm hạn chế sở đưa số giải pháp hồn thiện cho công tác đào tạo mong muốn công ty ngày phát triển bền vững với đội ngũ lao động chất lượng cao đáp ứng yêu cầu công việc đề ra, có khả thích ứng với hoàn cảnh 37 MẪU PHIẾU ĐIỀU TRA VỀ HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO NHÂN VIÊN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DU LỊCH THÀNH NAM (Dành cho nhân viên) PHIẾU ĐIỀU TRA Để giúp lãnh đạo cơng ty có đánh giá xác hiệu cơng tác đào tạo, xin anh (chị) vui lòng cho biết số thơng tin sau: I THƠNG TIN CHUNG Họ tên: Giới tính: Chức danh: Bộ phận: Trình độ học vấn: II KHẢO SÁT HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO Anh (chị) có cảm thấy hài lòng với cơng việc tại?  Rất hài lòng  Bình thường  Hài lòng  Khơng hài lòng Anh (chị) đào tạo kiến thức, kỹ cho vị trí cơng việc chưa?  Đã đào tạo  Chưa đào tạo Theo anh (chị) cơng tác đào tạo nhân viên có quan trọng khơng?  Có quan trọng  Khơng quan trọng Công ty đào tạo nhân viên nào?  Có nhu cầu thực tế  Theo yêu cầu cấp  Theo tháng, quý, năm Việc xác định nhu cầu đào tạo nhân viên công ty thực nào?  Thường xuyên  Thỉnh thoảng  Chưa Đánh giá trình độ CBNV công ty?  Rất tốt  Tốt  Trung bình  Kém Anh (chị) có cần học tập để nâng cao trình độ, đáp ứng công việc không?  Rất cần  Cần  Khơng cần  Khơng có ý kiến Anh (chị) công ty đào tạo nội dung sau đây? Nội dung Đào tạo học cấp cao lý luận trị, quản lý tổ Có Khơng Có Khơng chức Bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ Đào tạo tin học Đào tạo ngoại ngữ Đào tạo hội nhập Anh (chị) đào tạo theo hình thức nào? Hình thức Đào tạo doanh nghiệp Đào tạo doanh nghiệp Đào tạo công việc Đào tạo từ xa Khác: …………………………… 10 Anh (chị) đào tạo vào thời điểm năm?  Quý I  Quý II  Quý III  Quý IV Và thời gian bao lâu?  < tuần  – tuần  – tháng  Khác: …………………………… 11 Quy trình đào tạo cơng ty cho là:  Đầy đủ, hệ thống, khoa học, hiệu  Sơ sài, chưa đầy đủ  Chưa xây dựng quy trình 12 Đánh giá anh (chị) phương pháp đào tạo sử dụng khóa học?  Rất phù hợp  Bình thường  Phù hợp  Khơng phù hợp 13 Đánh giá anh (chị) giảng viên dạy khóa đào tạo? Nội dung Mức độ đánh giá Rất tốt Tốt Khá Trung bình Kém Giảng viên kiêm chức Kiến thức Kỹ sư phạm Am hiểu thực tế Sự nhiệt tình giảng dạy Giảng viên thuê Kiến thức Kỹ sư phạm Am hiểu thực tế Sự nhiệt tình giảng dạy 14 Đánh giá anh (chị) vấn đề sau chương trình đào tạo? Nội dung Rất tốt Mức độ đánh giá Trung Tốt Khá bình Kém Ý nghĩa thực tiễn Thông tin mới, kiến thức Giúp ích cho công việc Mức độ hiệu sử dụng thời gian đào tạo Rõ ràng, dễ hiểu Tài liệu học tập chuẩn bị Cơ sở vật chất trang bị phục vụ khóa học Khả vận dụng kiến thức học vào công việc thực tế 15 Mức độ hài lòng anh chị khả tổ chức đào tạo của cơng ty nào?  Rất hài lòng  Hài lòng  Ít hài lòng  Khơng hài lòng 16 Anh (chị) có ý kiến để nâng cao hiệu khóa đào tạo khơng ? “Xin chân thành cảm ơn cộng tác, giúp đỡ anh (chị) !” BỘ CÂU HỎI PHỎNG VẤN (Dành cho lãnh đạo) Ông (bà) cho biết tầm quan trọng công tác đào tạo nhân viên doanh nghiệp? Vậy ông (bà) đánh giá công tác đào tạo quý công ty thời gian qua? Ơng (bà) cho biết số sách đào tạo nhân viên áp dụng quý công ty? Hiện nay, cơng ty có xây dựng quy trình đào tạo nhân viên khơng? Nếu có quy trình đào tạo cơng ty tiến hành sao? Đánh giá ông (bà) quy trình nào? Khi xây dựng chương trình đào tạo, cơng ty có khảo sát ý kiến CBNV hay không? Bằng cách nào? Tiêu chí để q cơng ty tiến hành lựa chọn hình thức phương pháp cho hoạt động đào tạo mình? Chi phí dành cho đào tạo hàng năm công ty bao nhiêu? Được xác định nào? Công ty gặp phải khó khăn cơng tác đào tạo nhân viên? Theo ông (bà), công tác đào tạo nhân viên q cơng ty có thành cơng yếu nào? Ngun nhân gì? 10 Ơng (bà) có kế hoạch để nâng cao chất lượng công tác đào tạo nhân viên công ty? ... môi trường quản trị nhân lực đến đào tạo nhân viên công ty Cổ Phần vận tải du lịch Thành Nam 3.2.1 Cơ sở đào tạo nước ta Công ty Cổ Phần vận tải du lịch Thành Nam công ty du lịch hàng đầu Hà Nội... đào tạo nhân viên cơng ty Cổ Phần vận tải du lịch Thành Nam Qua thực tế nghiên cứu tình hình đào tạo công ty cổ phần vận tải du lịch Thành Nam, em nhận thấy bản, quy trình đào tạo nhân viên công. .. tương lai Công ty Cổ phần vận tải du lịch Thành Nam doanh nghiệp tư nhân trẻ tuổi Công ty cổ phần vận tải du lịch Thành Nam công ty cung cấp lĩnh vực vận tải hành khách đường nội thành ngoại thành,
- Xem thêm -

Xem thêm: Đẩy mạnh đào tạo nhân viên tại công ty Cổ phần vận tải và du lịch Thành Nam, Đẩy mạnh đào tạo nhân viên tại công ty Cổ phần vận tải và du lịch Thành Nam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn