Kinh tế đối ngoài Chính sách mặt hàng của Việt Nam giai đoạn 1986 đến nay

6 11 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/03/2020, 10:08

1 Chính sách mặt hàng 1.1 Mơ hình sách Giai đoạn 1986- 1995 Tập trung xuất mặt hàng sử dụng nguồn tự nhiên sẵn có lao động ưu tiên nhập máy móc, thiết bị, nguyên vật liệu phục vụ sản xuất Giai đoạn 1995 đến  Xuất mặt hàng chế biến tinh chế nhanh, tăng cường xuất mặt hàng mạnh  tăng cường nhập khẩp thiết bị máy móc cơng nghệ cao Năm 1998: Chỉ cần làm thủ tục hải quan xuất, nhập khẩu, thương nhân chủ động xuất khẩu, nhập hầu hết loại hàng hoá, trừ hàng hoá cấm xuất (gồm nhóm hàng), cấm nhập (gồm 11 nhóm hàng); hàng hố xuất khẩu, nhập có điều kiện (hàng hóa xuất khẩu, nhập theo hạn ngạch, hàng hoá xuất, nhập theo giấy phép Bộ Thương mại Bộ quản lý chuyên ngành) Hàng hóa xuất theo hạn ngạch có mặt hàng gạo hàng dệt may xuất vào thị trường có hạn ngạch (theo hạn ngạch nước ngồi) Các hàng hố khác nhập khơng bị áp dụng hạn ngạch Năm 2001: + Lần tạo chế quản lý xuất, nhập rõ ràng, minh bạch, ổn định thời gian năm, với danh mục: Cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu; Xuất khẩu, nhập theo giấy phép Bộ Thương mại xuất khẩu, nhập theo quy định quản lý chuyên ngành, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hoạch định kế hoạch sản xuất, kinh doanh cho công tác quản lý nhà nước, công bố rõ ràng lộ trình bãi bỏ giấy phép Bộ Thương mại + Xoá bỏ hạn ngạch đầu mối xuất gạo, nhập phân bón, nhập rượu, xác định nguyên tắc quản lý hàng hoá xuất khẩu, nhập theo quản lý chuyên ngành Thủ tưởng phủ quy định thay đổi danh mục mặt hàng, mặt hàng cấm kinh doanh mặt hàng kinh doanh có điều kiện sở đề nghị Bộ trưởng thương mại thủ trưởng quan quản lý chuyên ngành 1.2 Định hướng phát triển ngành hàng +1986-2000: đa số xuất dựa vào nguồn tài nguyên có sẵn xuất dầu thô, xuất nông thủy sản chưa quan chế biến, xuất hàng dệt may nhập máy móc, thiết bị cơng nghiệp phục vụ cho sản xuất +2001-2010: Cơ cấu xuất phải chuyển dịch mạnh theo hướng gia tăng sản phẩm chế biến chế tạo, trọng sản phẩm có hàm lượng cơng nghệ chất xám cao, bên cạnh phải quan tâm khai thác mặt hàng chủ yếu sử dụng nguyên vật liệu chỗ, sử dụng nhiều lao động Chú trọng nâng cao giá trị gia công chất lượng sản phẩm xuất khẩu, giảm xuất hàng chế biến thô, tăng tỉ trọng hàng chế biến sâu công nghệ kim ngạch xuất Nhập thời kỳ 2001 -2010 trì mức tăng trưởng bình quân 14%/năm Chú trọng nhập công nghệ cao để đáp ứng yêu cầu phát triển công nghiệp chế biến nông lâm thủy sản công nghiệp nhẹ, đồng thời, phải gắn với việc phát triển, sử dụng công nghệ sản xuất nước Theo Chiến lược xuất nhập hàng hóa thời kỳ 2011 – 2020, định hướng đến năm 2030 Thủ Tướng Chính Phủ: - Nhóm hàng nhiên liệu, khống sản (là nhóm hàng có lợi tài nguyên bị giới hạn nguồn cung): Có lộ trình giảm dần xuất khống sản thơ; đầu tư cơng nghệ để tăng xuất sản phẩm chế biến, tận dụng hội thuận lợi thị trường giá để tăng giá trị xuất Định hướng tỷ trọng nhóm hàng cấu hàng hóa xuất từ 11,2% năm 2010 xuống 4,4% vào năm 2020 - Nhóm hàng nơng, lâm, thủy sản (là nhóm hàng có lợi lực cạnh tranh dài hạn giá trị gia tăng thấp): Nâng cao suất, chất lượng giá trị gia tăng; chuyển dịch cấu hàng hóa xuất hướng mạnh vào chế biến sâu, phát triển sản phẩm xuất có ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến Định hướng tỷ trọng nhóm hàng cấu hàng hóa xuất từ 21,2% năm 2010 xuống 13,5% vào năm 2020 - Nhóm hàng cơng nghiệp chế biến, chế tạo (là nhóm hàng có tiềm phát triển thị trường giới có nhu cầu): Phát triển sản phẩm có hàm lượng cơng nghệ chất xám cao; phát triển công nghiệp hỗ trợ, nâng cao tỷ lệ giá trị nước, giảm phụ thuộc vào nguyên phụ liệu nhập Định hướng tỷ trọng nhóm hàng cấu hàng hóa xuất từ 40,1% năm 2010 tăng lên 62,9% vào năm 2020 - Nhóm hàng (nằm nhóm hàng hóa khác): Rà sốt mặt hàng có kim ngạch thấp có tiềm tăng trưởng cao thời gian tới để có sách khuyến khích phát triển, tạo đột phá xuất Định hướng tỷ trọng cấu hàng hóa xuất từ 12% năm 2010 tăng lên 19,2% vào năm 2020 Theo báo cáo cục xuất nhập 2018: - Về nhóm hàng xuất + Nhóm hàng cơng nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục thể vai trò quan trọng tăng trưởng xuất khẩu, chiếm 82,8% tổng kim ngạch xuất với trị giá xuất đạt 202,67 tỷ USD, tăng 16,2% Tốc độ tăng kim ngạch xuất nhóm hàng cơng nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục cao tốc độ tăng xuất chung tính từ năm 2012 đến năm 2018 năm thứ liên tiếp, tăng trưởng xuất nhóm hàng công nghiệp chế biến cao tăng trưởng xuất chung Đóng góp lớn vào kim ngạch xuất nhóm số nhóm hàng như: hóa chất đạt 1,89 tỷ USD, tăng 49%; hàng dệt may mặc đạt 30,45 tỷ USD tăng 16,6%; sắt thép loại đạt 4,56 tỷ USD, tăng 44,8%; sản phẩm từ sắt thép đạt 3,02 tỷ USD, tăng 31,6%; kim loại thường khác đạt 2,3 tỷ USD, tăng 27,6%; máy ảnh, máy quay phim linh kiện đạt 5,23 tỷ USD, tăng 37,5%; điện thoại loại linh kiện đạt 50 tỷ USD, tăng 10,5%; máy vi tính, sản phẩm điện tử linh kiện đạt 29,45 tỷ USD, tăng 13,4%; clanhke xi măng đạt 1,25 tỷ USD, tăng 76,3% Có thể thấy, tăng trưởng xuất cao nhóm hàng cơng nghiệp chế biến khơng dựa vào điện thoại di động Các mặt hàng xuất khác sắt thép, hóa chất, xi măng đạt kết xuất tích cực năm 2018 + Nhóm hàng nơng sản, thủy sản trì tăng trưởng với kim ngạch xuất nhóm hàng năm đạt 26,7 tỷ USD, tăng 2,3%, có đóng góp số mặt hàng như: rau tăng 9,2%, gạo tăng 16%, thủy sản tăng 6,3% Hàng nông lâm thủy sản xuất vào thị trường 180 nước vùng lãnh thổ giới, có 10 thị trường lớn Trung Quốc, Hoa Kỳ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đức, Hà Lan, Anh, Úc, Malaysia, Italia Đến nay, ta có số mặt hàng khẳng định vị trí thị trường giới, có khả cạnh tranh cao, qui mơ xuất lớn, như: Việt Nam đứng đầu giới xuất hồ tiêu, điều, cá tra; đứng thứ hai giới cà phê, đứng thứ ba giới gạo, tơm + Nhóm hàng nhiên liệu, khống sản xuất đạt 4,76 tỷ USD, giảm 0,9%, nguyên nhân chủ yếu xuất dầu thô giảm mạnh, giảm 39,5% lượng 21,2% kim ngạch Kim ngạch xuất mặt hàng khác nhóm tăng đáng kể như: Than đá tăng 13,1%, xăng dầu tăng 35,8%, quặng khoáng sản khác tăng 6,7% - Về nhóm hàng nhập + Nhóm hàng cần nhập khẩu: Kim ngạch nhập nhóm hàng cần nhập năm 2018 mức 210,6 tỷ USD, tăng 10,8% so với năm 2017, chiếm tỷ trọng 88,68% tổng kim ngạch nhập Các mặt hàng có kim ngạch nhập tăng cao chủ yếu như: ngô (tăng 40,5%), thủy sản (tăng 19,2%), (tăng 28,5%); than đá (tăng 63,4%); dầu thô (tăng 481,9% nhu cầu nhập để phục vụ sản xuất Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn); kim loại thường khác (tăng 24,9%); loại (tăng 28,5%)… + Nhóm hàng cần kiểm sốt: Kim ngạch nhập mức 15,9 tỷ USD, chiếm 6,72% tổng kim ngạch nhập tăng 18,3% so với năm 2017 Trong đó, nhập rau tăng 12,3%, phế liệu sắt thép tăng 39,9%; bánh kẹo sản phẩm ngũ cốc tăng 23,5%; ô tô nguyên chỗ tăng 46,9%; xe máy, linh kiện, phụ tùng tăng 45,2% 1.3 Chính sách thay mặt hàng nhập Đối với mặt hàng mà sản xuất đáp ứng yêu cầu số lượng, chất lượng đủ sức cạnh tranh nhà nước hạn chế nhập công cụ như: thuế nhập khẩu, hạn ngạch, hàng rào phi thuế quan Bằng cách nhà nước khuyến khích việc phát triển sản xuất mặt hàng nước, có sức cạnh tranh cao với hàng nhà nước Nhà nước có sách hợp lý để để phát triển mặt hàng thay nhập tiến tới xuất Các mặt hàng xuất có điều kiện cấm xuất nhập Chính sách mặt hàng đề cập đến mặt hàng lưu thơng có điều kiện cấm lưu thơng thị trường nội địa, cấm xuất khẩu, cấm nhập  Các mặt hàng cấm xuất nhập như: chất ma túy, vũ khí đạn dược, thuốc lá, thực vật, động vật rừng quý hiếm, gỗ rừng tự nhiên, di vật cổ  Các hàng hóa xuất nhập có điều kiện như: gạo, xăng dầu, phân bón Đây mặt hàng có ảnh hưởng lớn đến an ninh trị trật tự an tồn xã hội Các nhóm mặt hàng cấm xuất nhập cơng bố năm 2014: nhóm thuộc danh mục cấm xuất gồm: Vũ khí, đạn dược, vật liệu nổ (trừ vật liệu nổ công nghiệp), trang thiết bị kỹ thuật quân sự; Di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia thuộc sở hữu Nhà nước, sở hữu tổ chức trị, tổ chức trị xã hội Các loại văn hóa phẩm thuộc diện cấm có định đình phổ biến lưu hành Việt Nam Các loại xuất phẩm thuộc diện cấm phổ biến lưu hành Việt Nam Tem bưu thuộc diện cấm kinh doanh, trao đổi, trưng bày, tuyên truyền theo quy định Luật Bưu Gỗ tròn, gỗ xẻ loại từ gỗ rừng tự nhiên nước Động vật, thực vật hoang dã quý giống vật nuôi, trồng quý thuộc nhóm IA-IB theo quy định Nghị định số 32/2006/NĐ-CP năm 2006 Các loài thủy sản quý hiếm; Giống vật nuôi giống trồng thuộc Danh mục giống vật nuôi quý giống trồng quý cấm XK Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn ban hành theo quy định Pháp lệnh Giống vật nuôi năm 2004 Pháp lệnh Giống trồng năm 2004 Các sản phẩm mật mã sử dụng để bảo vệ thơng tin bí mật Nhà nước Hóa chất độc Bảng quy định Công ước cấm phát triển, sản xuất, tàng trữ, sử dụng phá hủy vũ khí hóa học Phụ lục số ban hành kèm theo Nghị định số 100/2005/NĐ-CP năm 2005 Hóa chất thuộc Danh mục hóa chất cấm quy định Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định số 108/2008/NĐ-CP năm 2008 12 nhóm thuộc danh mục cấm nhập gồm: Vũ khí, đạn dược, vật liệu nổ (trừ vật liệu nổ công nghiệp), trang thiết bị kỹ thuật quân Pháo loại (trừ pháo hiệu an toàn hàng hải theo hướng dẫn Bộ Giao thông vận tải), đèn trời, loại thiết bị gây nhiễu máy đo tốc độ phương tiện giao thông Hàng tiêu dùng qua sử dụng, bao gồm nhóm hàng: Hàng dệt may, giày dép, quần áo; Hàng điện tử; Hàng điện lạnh; Hàng điện gia dụng; Thiết bị y tế; Hàng trang trí nội thất; Hàng gia dụng gốm, sành sứ, thủy tinh, kim loại, nhựa, cao su, chất dẻo chất liệu khác; Hàng hóa sản phẩm công nghệ thông tin qua sử dụng Các loại xuất phẩm cấm phổ biến lưu hành Việt Nam; Tem bưu thuộc diện cấm kinh doanh, trao đổi, trưng bày, tuyên truyền theo quy định Luật Bưu chính; Thiết bị vơ tuyến điện, thiết bị ứng dụng sóng vơ tuyến điện khơng phù hợp với quy hoạch tần số vô tuyến điện quy chuẩn kỹ thuật có liên quan theo quy định Luật Tần số vô tuyến điện Các loại văn hóa phẩm thuộc diện cấm phổ biến lưu hành có định đình phổ biến lưu hành Việt Nam Phương tiện vận tải tay lái bên phải, trừ loại phương tiện chuyên dùng có tay lái bên phải hoạt động phạm vi hẹp không tham gia giao thông gồm: xe cần cẩu; máy đào kênh rãnh; xe quét đường, tưới đường; xe chở rác chất thải sinh hoạt; xe thi công mặt đường; xe chở khách sân bay; xe nâng hàng kho, cảng; xe bơm bê tông; xe di chuyển sân golf, công viên; Các loại ô tô linh kiện lắp ráp ô tô bị tẩy xóa, đục sửa, đóng lại số khung, số động cơ; Các loại mô tô, xe máy chuyên dùng, xe gắn máy bị tẩy xóa, đục sửa, đóng lại số khung, số động Vật tư, phương tiện qua sử dụng, gồm: Máy, khung, săm, lốp, phụ tùng, động ô tô, máy kéo xe gắn máy; Khung gầm ô tô, máy kéo có gắn động (kể khung gầm có gắn động qua sử dụng khung gầm qua sử dụng có gắn động mới); Ơ tơ loại thay đổi kết cấu để chuyển đổi công so với thiết kế ban đầu bị tẩy xóa, đục sửa, đóng lại số khung, số động cơ; Ơ tơ cứu thương; Xe đạp; Mơ tơ, xe gắn máy 8 Hóa chất Phụ lục III Công ước Rotterdam Thuốc bảo vệ thực vật cấm sử dụng Việt Nam 10 Phế liệu, phế thải, thiết bị làm lạnh sử dụng C.F.C 11 Sản phẩm, vật liệu có chứa amiăng thuộc nhóm amfibole 12 Hóa chất độc Bảng quy định Công ước cấm phát triển, sản xuất, tàng trữ, sử dụng phá hủy vũ khí hóa học Phụ lục số ban hành kèm theo Nghị định số 100/2005/NĐ-CP năm 2005; Hóa chất thuộc Danh mục hóa chất cấm quy định Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định số 108/2008/NĐ-CP năm 2008 ... xuất mặt hàng nước, có sức cạnh tranh cao với hàng nhà nước Nhà nước có sách hợp lý để để phát triển mặt hàng thay nhập tiến tới xuất Các mặt hàng xuất có điều kiện cấm xuất nhập Chính sách mặt hàng. .. 45,2% 1.3 Chính sách thay mặt hàng nhập Đối với mặt hàng mà sản xuất đáp ứng yêu cầu số lượng, chất lượng đủ sức cạnh tranh nhà nước hạn chế nhập công cụ như: thuế nhập khẩu, hạn ngạch, hàng rào... nhóm hàng cấu hàng hóa xuất từ 40,1% năm 2010 tăng lên 62,9% vào năm 2020 - Nhóm hàng (nằm nhóm hàng hóa khác): Rà sốt mặt hàng có kim ngạch thấp có tiềm tăng trưởng cao thời gian tới để có sách
- Xem thêm -

Xem thêm: Kinh tế đối ngoài Chính sách mặt hàng của Việt Nam giai đoạn 1986 đến nay, Kinh tế đối ngoài Chính sách mặt hàng của Việt Nam giai đoạn 1986 đến nay

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn