Phát triển đội ngũ giáo viên tiểu học huyện ngân sơn, tỉnh bắc kạn theo hướng xây dựng vị trí việc làm

0 5 0
  • Loading ...
1/0 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/03/2020, 10:04

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NGUYỄN THÁI HOÀNG PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TIỂU HỌC HUYỆN NGÂN SƠN, TỈNH BẮC KẠN THEO HƯỚNG XÂY DỰNG VỊ TRÍ VIỆC LÀM LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC THÁI NGUYÊN - 2019 Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NGUYỄN THÁI HOÀNG PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TIỂU HỌC HUYỆN NGÂN SƠN, TỈNH BẮC KẠN THEO HƯỚNG XÂY DỰNG VỊ TRÍ VIỆC LÀM Ngành: Quản lý giáo dục Mã số: 8.14.01.14 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS PHAN THANH LONG THÁI NGUYÊN - 2019 Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn LỜI CAM ĐOAN Luận văn "Phát triển đội ngũ giáo viên tiểu học huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn theo hướng xây dựng vị trí việc làm" thực từ tháng 10 năm 2017 đến tháng năm 2019 Luận văn sử dụng thông tin từ nhiều nguồn khác nhau, thông tin ghi rõ nguồn gốc, số liệu tổng hợp xử lý Tôi xin cam đoan, số liệu kết nghiên cứu luận văn hoàn toàn trung thực chưa sử dụng để bảo vệ học vị Tác giả Nguyễn Thái Hồng Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn LỜI CẢM ƠN Trong trình học tập, nghiên cứu hoàn thành luận văn tốt nghiệp Đại học sư phạm Thái Nguyên, em nhận quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ thầy cô Ban Giám hiệu nhà trường, thầy Phòng Đào tạo, Khoa Tâm lí - Giáo dục Em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc lời cảm ơn trân trọng đến thầy, cô giáo, đặc biệt thầy hướng dẫn Phan Thanh Long, tận tình hướng dẫn giúp đỡ em nghiên cứu, hoàn thành luận văn Xin trân trọng cảm ơn lãnh đạo Sở Giáo dục Đào tạo Bắc Kạn, lãnh đạo UBND huyện Ngân Sơn, lãnh đạo chuyên viên Phòng Nội vụ huyện Ngân Sơn, lãnh đạo chuyên viên Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện Ngân Sơn, cán quản lý giáo viên trường Tiểu học địa bàn huyện Ngân Sơn nhiệt tình, tạo điều kiện tốt cho tác giả hoàn thành luận văn Tác giả xin trân trọng cảm ơn bạn học viên lớp Quản lý Giáo dục K25B Đại học sư phạm Thái Nguyên ủng hộ, giúp đỡ trình học tập, nghiên cứu làm luận văn tốt nghiệp Vì điều kiện thời gian khả thân có hạn, có nhiều cố gắng luận văn khơng tránh khỏi thiếu sót Tác giả mong nhận thơng cảm, giúp đỡ góp ý q thầy cô bạn bè, đồng nghiệp Trân trọng cảm ơn! Thái Nguyên, ngày 22 tháng 11 năm 2019 Tác giả Nguyễn Thái Hồng Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC TỪ, CỤM TỪ VIẾT TẮT iv DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU ĐỒ v MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Mục đích nghiên cứu Khách thể đối tượng nghiên cứu Giả thuyết khoa học Nhiệm vụ nghiên cứu Giới hạn phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Kết cấu luận văn Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TIỂU HỌC THEO HƯỚNG XÂY DỰNG VỊ TRÍ VIỆC LÀM 1.1 Lịch sử nghiên cứu vấn đề 1.1.1 Các nghiên cứu giới 1.1.2 Các nghiên cứu Việt Nam 1.2 Các khái niệm 11 1.2.1 Quản lý 11 1.2.2 Giáo viên, giáo viên tiểu học 13 1.2.3 Đội ngũ giáo viên tiểu học 13 1.2.4 Phát triển đội ngũ GV phát triển đội ngũ GVTH 14 1.2.5 VTVL xây dựng VTVL quản trị nhân lực 15 1.2.6 Phát triển đội ngũ GVTH theo hướng xây dựng VTVL 16 1.3 Tổ chức máy quản lý phát triển đội ngũ GV trường tiểu học 17 1.4 Nội dung chủ yếu hoạt động phát triển đội ngũ GVTH theo hướng xây dựng VTVL đơn vị nghiệp cơng lập 18 Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn 1.4.1 Quy hoạch, lập kế hoạch phát triển đội ngũ GV gắn với xây dựng VTVL 18 1.4.2 Sử dụng đội ngũ GV theo VTVL xác định 18 1.4.3 Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ GV gắn với VTVL 20 1.4.4 Tạo điều kiện, môi trường đảm bảo chế, sách cho đội ngũ GV phát triển 21 1.4.5 Thanh tra, kiểm tra, đánh giá đội ngũ GV 22 1.5.1 Yếu tố khách quan 23 1.5.2 Yếu tố chủ quan 25 Chương THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC THEO HƯỚNG XÂY DỰNG VỊ TRÍ VIỆC LÀM Ở HUYỆN NGÂN SƠN, TỈNH BẮC KẠN 28 2.1 Khái quát khảo sát thực trạng 28 2.1.1 Mục đích khảo sát 28 2.1.2 Nội dung khảo sát 28 2.1.3 Phương pháp khảo sát 28 2.1.4 Khách thể địa bàn khảo sát 28 2.2 Tình hình phát triển giáo dục huyện Ngân Sơn giai đoạn 2014 - 2017 29 2.2.1 Về quy mô trường, lớp 29 2.2.2 Về chất lượng mặt giáo dục 29 2.2.3 Công tác xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, giáo viên 31 2.2.4 Về công tác xây dựng sở vật chất 31 2.3 Thực trạng phát triển GDTH huyện Ngân Sơn 32 2.3.1 Quy mô phát triển giáo dục 32 2.3.2 Chất lượng giáo dục 32 2.4 Thực trạng đội ngũ GVTH huyện Ngân Sơn 35 2.4.1 Số lượng 35 2.4.2 Cơ cấu 37 2.4.3 Chất lượng 38 2.5 Thực trạng phát triển đội ngũ GV trường tiểu học theo hướng xây dựng VTVL địa bàn huyện Ngân Sơn tỉnh Bắc Kạn 41 Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn 2.5.1 Công tác quy hoạch, lập kế hoạch phát triển đội ngũ GV theo định hướng xây dựng VTVL 41 2.5.2 Công tác tuyển dụng đội ngũ giáo viên theo VTVL 43 2.5.3 Công tác sử dụng đội ngũ GV theo VTVL 44 2.5.4 Công tác bồi dưỡng đội ngũ GV 45 2.5.5 Việc xây dựng môi trường, đảm bảo chế độ, sách cho đội ngũ GVTH theo VTVL huyện Ngân Sơn 47 2.5.6 Công tác tra, kiểm tra, đánh giá đội ngũ GVTH theo VTVL huyện Ngân Sơn 49 2.5.7 Thực trạng yếu tố ảnh hưởng đến việc phát triển đội ngũ GVTH địa bàn huyện Ngân Sơn 51 2.6 Đánh giá hoạt động phát triển đội ngũ GV trường tiểu học theo hướng xây dựng VTVL địa bàn huyện Ngân Sơn tỉnh Bắc Kạn 55 2.6.1 Mặt mạnh 55 2.6.2 Mặt yếu 56 2.6.3 Thuận lợi 58 2.6.4 Khó khăn 59 2.6.5 Nguyên nhân hạn chế 60 Kết luận chương 62 Chương BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN NGÂN SƠN, TỈNH BẮC KẠN THEO HƯỚNG XÂY DỰNG VỊ TRÍ VIỆC LÀM 63 3.1 Nguyên tắc đề xuất biện pháp 63 3.2 Các biện pháp phát triển đội ngũ GVTH theo hướng xây dựng VTVL huyện Ngân Sơn 64 3.2.1 Nâng cao chất lượng xây dựng đề ánVTVL 64 3.2.2 Phải xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ GVTH huyện Ngân Sơn 81 3.2.3 Tuyển dụng GVTH chất lượng cao 84 3.2.4 Sử dụng hiệu đội ngũ GVTH có 85 Số hóa Trung tâm Học liệu Cơng nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn 3.2.5 Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ GVTH theo yêu cầu chuẩn hóa khung lực 87 3.2.6 Tạo môi trường thuận lợi, hồn thiện chế, sách, chế độ đãi ngộ GVTH địa bàn huyện 90 3.2.7 Đổi công tác tra, kiểm tra, đánh giá đội ngũ GV 93 3.3 Khảo nghiệm biện pháp phát triển đội ngũ GVTH theo hướng xây dựng VTVL huyện Ngân Sơn 97 3.3.1 Những vấn đề chung khảo nghiệm 97 3.3.2 Kết khảo nghiệm 97 Kết luận chương 100 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 100 Kết luận 101 Khuyến nghị 101 TÀI LIỆU THAM KHẢO 103 PHỤ LỤC Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn DANH MỤC TỪ, CỤM TỪ VIẾT TẮT CBQL : Cán quản lý CV : Chuyên viên ĐNNG : Đội ngũ nhà giáo GD&ĐT : Giáo dục Đào tạo GDPT : Giáo dục phổ thông GDTH : Giáo dục tiểu học GV : Giáo viên GVTH : Giáo viên tiểu học QLNN : Quản lý nhà nước THCS : Trung học sở UBND : Ủy ban nhân dân VTVL : Vị trí việc làm Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU ĐỒ Bảng: Bảng 2.1 Bảng 2.2 Bảng 2.3 Bảng 2.4 Bảng 2.5 Bảng 2.6 Bảng 2.7 Bảng 2.8 Bảng 2.9 Bảng 2.10 Bảng 2.11 Bảng 2.12 Bảng 2.13 Bảng 2.14 Bảng 2.15 Bảng 2.16 Bảng 2.17 Bảng 2.18 Bảng 2.19 Bảng 2.20 Bảng 3.1 Bảng 3.2 Quy mô trường, lớp, học sinhcủa huyện Ngân Sơn giai đoạn 2014-2017 29 Chất lượng giáo dục đại trà giai đoạn 2014 - 2017 30 Chất lượng học sinh giỏi giai đoạn 2014 - 2017 30 Số lượng GV trực tiếp đứng lớp 31 Số lượng học sinh tiểu học khối lớp giai đoạn 2014-2017 32 Kết xếp loại học lực học sinh Tiểu học 33 Số lượng giải học sinh giỏi cấp 33 Tỷ lệ học sinh hồn thành chương trình tiểu học,lên lớp, lưu ban, bỏ học 34 Số lượng đội ngũ GV tiểu học từ 2014-2017 36 Số lượng GV trường tiểu học huyện Ngân Sơn 36 Cơ cấu giáo viên tiểu học theo độ tuổi, giới tính, tuổi nghề 37 Đánh giá, xếp loại phẩm chất trị, đạo đứclối sống đội ngũ GVTH huyện Ngân Sơn 39 Trình độ đào tạo đội ngũ GVTH huyện Ngân Sơn 39 Đánh giá, xếp loại GVTH huyện Ngân Sơntheo chuẩn kiến thức 40 Đánh giá, xếp loại GVTH huyện Ngân Sơntheo chuẩn kỹ sư phạm 40 Kết tự đánh giá công tác quy hoạch, lập kế hoạch phát triển đội ngũ GVTH huyện Ngân Sơn 42 Mức độ hiệu nội dung bồi dưỡng đội ngũ giáo viêntiểu học huyện Ngân Sơn 46 Mức độ hiệu công tác bồi dưỡng theo khung lựctrong VTVL cho GVTH huyện Ngân Sơn 47 Thực trạng chế độ đãi ngộ, sách đội ngũGVTH huyện Ngân Sơn 48 Các yếu tố ảnh hưởng đến việc phát triển đội ngũ GVTHhuyện Ngân Sơn 55 Đánh giá mức độ cần thiết biện pháp 97 Đánh giá mức độ khả thi biện pháp 98 Biểu đồ: Biểu đồ 2.1 Thực trạng công tác tuyển dụng GVTH huyện Ngân Sơn 43 Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Thế kỷ XXI, người coi vị trí trung tâm, nguồn lực vô tận, nhân tố định mục tiêu phát triển xã hội Đảng Nhà nước ta thực quan tâm đến nguồn lực người, xem nguồn lực người nhân tố định phát triển bền vững đất nước Đầu tư vào tri thức trở thành yếu tố then chốt cho tăng trưởng kinh tế dài hạn Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI khẳng định: “Phát triển giáo dục quốc sách hàng đầu Đổi bản, toàn diện giáo dục Việt Nam theo hướng chuẩn hoá, đại hoá, xã hội hoá, dân chủ hoá hội nhập quốc tế, đó, đổi chế quản lý giáo dục, phát triển đội ngũ GV CBQL khâu then chốt” [l7] Phát triển đội ngũ nhà giáo với cấu hợp lý, có chất lượng động lực quan trọng để đổi nâng cao chất lượng GD-ĐT, góp phần quan trọng tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao, đáp ứng ngày tốt nhu cầu phát triển xã hội hội nhập quốc tế Mặt khác, giai đoạn để phát triển đội ngũ nhà giáo nhằm thực tốt mục tiêu giáo dục phổ thông nói chung bậc GDTH nói riêng vấn đề xếp lại máy, người, tuyển dụng, quản lý, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá, xây dựng chế độ đãi ngộ… theo vị trí việc làm để tránh tình trạng định sẵn nhân tạo công việc tránh chồng chéo phân cơng, giao việc; khắc phục tình trạng vừa thừa, vừa thiếu nhân lực; giúp cho GV thấy vị trí, vai trò, trách nhiệm tổ chức, khơng thể đùn đẩy, thối thác cơng việc… từ nâng cao chất lượng đội ngũ, thực tốt nhiệm vụ trồng người cần thiết Do vậy, phát triển đội ngũ nhà giáo theo hướng xây dựng VTVL thực khâu then chốt hàng đầu Thực tiễn chứng minh, hệ thống giáo dục quốc dân, bậc học tiểu học xem bậc học tảng, sở ban đầu cho việc hình thành, phát triển tồn diện nhân cách người, đặt móng vững cho giáo dục phổ thơng cho tồn hệ thống giáo dục quốc dân Như vậy, GDTH điều kiện để nâng cao dân trí, sở ban đầu quan trọng cho việc đào tạo trẻ em trở thành công dân tốt đất nước Để thực sứ mệnh bậc học tiểu học, đội ngũ Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn GVTH phải hội tụ đầy đủ yêu cầu phẩm chất đạo đức, có trình độ chun mơn, có kỹ (năng lực) sư phạm tốt để thực tốt mục tiêu GDTH Huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn huyện vùng cao tỉnh Bắc Kạn với 10 xã 01 thị trấn, có 13 trường tiểu học Thực tiễn quản lý GDTH huyện Ngân Sơn cho thấy: đội ngũ GVTH huyện Ngân Sơn năm qua dần đáp ứng yêu cầu số lượng bước đầu có tiến chất lượng, trước yêu cầu đổi giáo dục, tồn nhiều hạn chế: chất lượng đội ngũ GV nhìn chung chưa đáp ứng yêu cầu đa dạng thực tiễn giáo dục đầy biến động; công tác đào tạo đội ngũ GV nhiều bất cập, tình trạng thiếu GV dạy chuyên Âm nhạc, Mỹ thuật, Thể dục diễn ra; phân bố GVTH địa bàn huyện chưa thực hợp lý Những bất cập phần lớn xuất phát từ thiếu hiệu hoạt động QLNN phát triển đội ngũ GV, sở giáo dục nói chung trường tiểu học thực mơ hình công vụ chức nghiệp Đặc biệt việc phát triển đội ngũ theo hướng xây dựng đề án VTVL chưa thực có hiệu Cơng tác phát triển đội ngũ GV theo hướng xây dựng đề án VTVL cần phải nghiên cứu cụ thể, xác định mạnh hạn chế, có giải pháp mang tính chiến lược biện pháp cụ thể nhằm hoàn thiện tăng cường hoạt động QLNN phát triển đội ngũ GVTH địa bàn huyện Ngân Sơn cách đồng bộ, có hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng GDTH huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn Chính lý tác giả đề xuất thực Đề tài "Phát triển đội ngũ giáo viên tiểu học huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn theo hướng xây dựng vị trí việc làm" Mục đích nghiên cứu Trên sở nghiên cứu lí luận thực trạng phát triển đội ngũ GV trường tiểu học địa bàn huyện Ngân Sơn, luận văn đề xuất biện pháp phát triển đội ngũ GV trường tiểu học địa bàn huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn theo hướng xây dựng VTVL, góp phần thực thắng lợi mục tiêu GDTH đề Khách thể đối tượng nghiên cứu 3.1 Khách thể nghiên cứu Công tác phát triển đội ngũ GVTH theo hướng xây dựng VTVL 3.2 Đối tượng nghiên cứu Biện pháp phát triển đội ngũ GVTH huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn theo hướng xây dựng VTVL giai đoạn Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn Giả thuyết khoa học Công tác phát triển đội ngũ GVTH huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn theo hướng xây dựng VTVL giai đoạn có hạn chế định như: Chất lượng đội ngũ GV nhìn chung chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn giáo dục; công tác quy hoạch, đào tạo đội ngũ GV nhiều bất cập; phân bố GVTH địa bàn huyện chưa thực hợp lý…Có nhiều nguyên nhân dẫn đến thực trạng trên, nguyên nhân thuộc công tác quản lý Do đó, đề xuất thực đồng số biện pháp quản lý phù hợp với tình hình thực tiễn hiệu cơng tác phát triển đội ngũ GVTH địa bàn huyện Ngân Sơn theo hướng xây dựng VTVL nâng cao Nhiệm vụ nghiên cứu 5.1 Xây dựng sở lý luận phát triển đội ngũ GVTH theo hướng xây dựng VTVL 5.2 Khảo sát, đánh giá thực trạng phát triển đội ngũ GV theo hướng xây dựng VTVL trường tiểu học địa bàn huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn 5.3 Đề xuất biện pháp phát triển đội ngũ GV theo hướng xây dựng VTVL trường tiểu học địa bàn huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn giai đoạn Giới hạn phạm vi nghiên cứu Về nội dung nghiên cứu: Luận văn tập trung nghiên cứu công tác phát triển đội ngũ GVTH huyện Ngân Sơn mặt: công tác quy hoạch, tuyển dụng, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng, tạo điều kiện, mơi trường, đảm bảo chế độ, sách tra, kiểm tra đánh giá đội ngũ GV trường tiểu học theo VTVL Về địa bàn nghiên cứu: Nghiên cứu 13 trường tiểu học huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn Về thời gian nghiên cứu: Các số liệu GDTH huyện Ngân Sơn từ năm 2014-2017 Phương pháp nghiên cứu 7.1 Phương pháp nghiên cứu lí luận Nhóm phương pháp sử dụng nhằm phân tích, tổng hợp, hệ thống hóa khái quát hóa vấn đề lý luận có liên quan đến vấn đề phát triển đội ngũ GV trường tiểu học huyện Ngân Sơn tỉnh Bắc Kạn theo hướng xây dựng VTVL để xây dựng khung lý thuyết cho luận văn Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn 7.2 Phương pháp nghiên cứu thực tiễn - Phương pháp vấn: tác giả trao đổi, vấn trực tiếp số CBQL, GV nhằm bổ sung cho kết điều tra phiếu hỏi - Phương pháp lấy ý kiến chuyên gia: Xin ý kiến chuyên gia nhằm khảo nghiệm tính hiệu quả, tính khả thi biện pháp đề xuất - Phương pháp điều tra phiếu hỏi: Thiết kế bảng hỏi dành cho CBQL, CV, GVTH địa bàn huyện Ngân Sơn, Bắc Kạn 7.3 Các phương pháp xử lý số liệu thống kê tốn học Dùng số cơng thức toán thống kê để xử lý kết nghiên cứu Kết cấu luận văn Ngoài phần Mở đầu; Kết luận, Khuyến nghị; Danh mục tài liệu tham khảo,Bảng biểu, Phụ lục, nội dung luận văn gồm: Chương 1: Cơ sở lý luận phát triển đội ngũ GVTH theo hướng xây dựng VTVL Chương 2: Thực trạng phát triển đội ngũ GV trường tiểu học theo hướng xây dựng VTVL địa bàn huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn Chương 3: Biện pháp phát triển đội ngũ GV trường tiểu học theo hướng xây dựng VTVL địa bàn huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn Số hóa Trung tâm Học liệu Cơng nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TIỂU HỌC THEO HƯỚNG XÂY DỰNG VỊ TRÍ VIỆC LÀM 1.1 Lịch sử nghiên cứu vấn đề 1.1.1 Các nghiên cứu giới Hiện giới chưa có cơng trình nghiên cứu khoa học nghiên cứu cụ thể vấn đề phát triển triển đội ngũ (nhân sự) theo hướng xây dựng VTVL nói chung phát triển đội ngũ GV (viên chức) theo VTVL cách hệ thống hoàn chỉnh vấn đề mới, độ phức tạp cao Dưới số kinh nghiệm công tác phát triển đội ngũ tài liệu tiêu biểu liên quan đến xây dựng VTVL: Năm 1998, hội nghị UNESCO tổ chức Nêpan tổ chức quản lý nhà trường khẳng định: “Xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ GV vấn đề phát triển GD” Các trường sư phạm Úc, New Zeland, Canada thành lập sở chuyên bồi dưỡng GV để tạo điều kiện thuận lợi cho GV tham gia học tập Tại Pakistan, có chương trình bồi dưỡng sư phạm Nhà nước qui định thời gian tháng, gồm nội dung giáo dục nghiệp vụ dạy học, sở tâm lí giáo dục, phương pháp nghiên cứu, đánh giá nhận xét HS, đội ngũ GV vào nghề chưa năm Ở Philippin, công tác nâng cao chất lượng đội ngũ GV không tổ chức năm mà tổ chức bồi dưỡng vào khóa học thời gian HS nghỉ hè Hè thứ bao gồm nội dung môn học, nguyên tắc dạy học, tâm lí học đánh giá giáo dục; Hè thứ hai gồm môn quan hệ người, triết học giáo dục, nội dung phương pháp giáo dục; hè thứ ba gồm nghiên cứu giáo dục, viết tài liệu giáo dục hè thứ tư gồm kiến thức nâng cao, kĩ nhận xét, vấn đề lập kế hoạch giảng dạy, viết tài liệu giảng dạy, SGK, sách tham khảo Tại Nhật Bản việc bồi dưỡng đào tạo lại cho đội ngũ GV, CBQL giáo dục nhiệm vụ bắt buộc người lao động sư phạm Tùy theo thực tế đơn vị cá nhân mà cấp quản lý đề phương thức bồi dưỡng khác phạm vi theo yêu cầu định Cụ thể trường cử từ đến GV đào tạo lại lần theo chuyên môn tập trung nhiều vào đổi phương pháp dạy học - Theo tài liệu Classifir's handbook - TS107 quan quản lý nhân Mỹ hướng dẫn phân loại cơng việc việc xác định VTVL cơng vụ Hoa Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn Kỳ thực dựa việc phân chia việc làm cơng vụ thành nhóm nghề, nghề, cơng việc, nhóm vị trí việc làm, VTVL Các nhóm VTVL xác định dựa yếu tố: yêu cầu kiến thức, mức độ kiểm soát, định hướng công việc, mức độ phức tạp, phạm vi ảnh hưởng, cá nhân có liên hệ với vị trí đó, mục đích việc liên hệ, u cầu thể lực, môi trường làm việc,…[39] - Trong tài liệu Administrative and civil service Reform, The civil service General Statute Ngân hàng giới ban hành năm 1999 đưa phân tích làm rõ xu hướng cải cách xã hội bùng nổ thông tin dân chủ phát triển [51] - Trong New Public Managerment: The transformation of ideas and practice Tom Christensen and Per Legreid xuất năm 2001 lý giải thay đổi cách thức quản lý đội ngũ người làm việc công theo cách tư trọng hiệu thay cho cách tư hành truyền thống trước hoạt động Chính phủ nước [51] - Tài liệu tổ chức OECD (2005),“Performance Related Pay Policies for Government Employees” Ở nhiều nước thành viên OECD áp dụng sách trả lương theo thành tích/kết cơng việc nhằm đảm bảo hiệu Mục đích tài liệu cung cấp nhìn tổng quan tồn diện xu hướng khác hoạt động trả tiền sách cho nhân viên phủ nước thành viên OECD rút số học từ kinh nghiệm họ Cuốn sách phân tích xu hướng sách tiền lương thực nước thành viên OECD Nội dung trả lương thực dựa kết cống hiến lực thực tiễn người làm việc Chính phủ nước.[51] - Mơ hình lực Katz (1955) Katz đưa nhận định nhà lãnh đạo giỏi cần phụ thuộc vào ba kỹ bản: lực (kiến thức kỹ năng) chuyên môn, kỹ nhân kỹ tư tổng thể Katz lập luận kỹ khác biệt so với đặc điểm hay phẩm chất nhà lãnh đạo Kỹ có hàm ý mà nhà lãnh đạo làm học đặc điểm nhà lãnh đạo giúp biết phẩm chất bên người họ Trong kỹ chuyên môn dùng để làm việc với vật kỹ nhân dùng làm việc với người lực tư tổng thể lại liên quan đến khả làm việc với ý tưởng Vì vậy, Katz tầm quan trọng Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn tương đối ba loại khả khác tuỳ theo cấp quản trị (vị trí thứ bậc quản lý) tổ chức.[51] - Hiệp hội Quản trị nhân Hoa Kỳ năn 2011 đưa Mơ hình lực SHRM xem chuẩn mực quốc tế lực dành cho giới nhân toàn cầu bao gồm lực hành vi nguồn lực chuyên môn (Technical Compentencies) Năng lực chuyên môn bao gồm 15 chức cụ thể nhóm: 1/ Con người (4 chức năng); 2/ Tổ chức (5 chức năng) 3/ Môi trường (5 chức năng); 4/ Chiến lược (1 chức năng); Các lực hành vi gồm: Lãnh đạo định hướng, Hành vi theo chuẩn đạo đức, Hiểu có nhạy cảm kinh doanh, Quản trị mối quan hệ, Khả tư vấn, Khả đánh giá phản biện, Đạt hiệu cao mơi trường tồn cầu đa văn hóa, Khả giao tiếp.[51] - Tác giả Richard S Mansfield (2005) tác phẩm Practical questions in building competency models © 2005 Workitect Inc giới thiệu vấn đề khó khăn xây dựng khung lực qua dạng hỏi đáp Qua đó, làm rõ điều cần quan tâm hình thành khung lực Theo đó, khung lực thường gồm nhóm lực chính: Các lực cốt lõi (Core Competencies) kỹ năng, hành vi phẩm chất liên quan đến công việc, coi quan trọng tất thành viên công vụ chức hay cấp bậc nào; Các lực chung (General Competencies): mơ tả khả năng, đặc tính cụ thể nhóm Đó động cơ, nét tính cách, kỹ tác nghiệp chung phẩm chất giúp định hình hành vi phản ánh cách thức mà người công chức áp dụng kiến thức kỹ nhằm thu kết Nhóm thường áp dụng rộng rãi, cho nhiều vị trí cơng việc khác nhau; Các lực kỹ thuật (Technical Competencies) kiến thức, kỹ kinh nghiệm cần có để thực thi hiệu cơng việc cụ thể Các lực thể môi trường công việc định Công chức trang bị, nâng cao kỹ chuyên môn nghiệp vụ thơng qua cơng tác đào tạo (bồi dưỡng) Nhóm lực đa dạng, hình thành nên nội dung u cầu cơng việc nhóm vị trí cơng việc tương đồng vị trí công việc đặc thù.[51] - Tác giả Miller, L., Rankin, N., & Neathey, F (2001) tác phẩm Competency Frameworks in UK Organizations giới thiệu vấn đề khung lực việc xây dựng khung lực tổ chức Anh Các nhóm lực bao gồm: Nhóm lực cốt lõi tập hợp lực liên quan tới phẩm chất, thái độ, hành Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn vi người lãnh đạo khu vực cơng cần có Ví dụ như: Trách nhiệm, đạo đức cơng vụ, liêm chính; Nhóm lực chuyên môn tập hợp kiến thức kỹ để lãnh đạo, quản lý, làm việc có hiệu quả: Kỹ lãnh đạo, quản lý, giao tiếp; Nhóm lực đặc thù theo vị trí kiến thức lực đặc thù gắn với cấp, vị trí lãnh đạo hay việc làm.[51] - Carroll A., McCrackin J (1998), "The Competent Use of Competency-Based Strategies for Selection and Development”, Performance Improvement Quarterly giới thiệu nội dung lực việc sử dụng lực làm tảng phục vụ trực tiếp cho việc hình thành phát triển đội ngũ nhân lực chất lượng cao tổ chức.[51] - David D Dubois, William J Rothwell, et al (2004),Competency based Human resource management Davies-Black Publishing © 2004, ISBN: 0891061746 giới thiệu phân tích chế quản lý nguồn nhân lực dựa lực vấn đề sử dụng lực làm tảng để sử dụng phát huy sức mạnh nguồn nhân lực.[51] - Harris, R., Guthrie, H., Hobart, B & Lundberg, D (1995), Competency-based education and training: between a rock and a whirlpool, South Melbourne: Macmillan Publishers Australia Pty Ltd giới thiệu giáo dục đào tạo dựa lực Trong làm rõ vai trò, ý nghĩa, nội dung, phương thức, điểm cần lưu ý đào tạo bồi dưỡng dựa lực để đảm bảo đào tạo bồi dưỡng phù hợp với đối tượng, nội dung phương pháp theo lực mục đích quản lý.[51] - Miller, L., Rankin, N., & Neathey, F (2001),Competency Frameworks in UK Organizations CIPD giới thiệu vấn đề khung lực việc xây dựng khung lực tổ chức Anh.[51] 1.1.2 Các nghiên cứu Việt Nam Cũng nước giới, vấn đề nghiên cứu phát triển nguồn nhân lực theo VTVL nói chung phát triển đội ngũ GVTH theo VTVL nói riêng dành nhiều quan tâm nhà khoa học Tuy nhiên, đến thời điểm chưa có cơng trình nghiên cứu khoa học cụ thể nghiên cứu phát triển đội ngũ giáo viên tiểu học theo VTVL thực tế vấn đề phát triển nguồn nhân lực theo VTVL Việt nam mẻ Qua tìm hiểu, có nhiều tác giả cơng bố cơng trình nghiên cứu khoa học có liên quan đến phát triển nguồn nhân như: Số hóa Trung tâm Học liệu Cơng nghệ thơng tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn * Một số cơng trình nghiên cứu lực công chức - Đề tài cấp Bộ năm 1998 tác giả Dương Quang Tung: “Xây dựng phát triển đội ngũ cán bộ, công chức” Đề tài khoa học cấp Bộ: “Vận dụng hành so sánh vào cải cách hành nước ta nay” tác giả Chu Văn Thành phân tích, so sánh yếu tố hành nhà nước thể chế hành chính, máy hành chính, đội ngũ cán cơng chức… Đồng thời, tác giả nêu lên kinh nghiệm quốc gia quản lý phát triển đội ngũ công chức - Đề tài khoa học độc lập cấp nhà nước mang mã số ĐTĐL - 2004/25 tác giả Nguyễn Trọng Điều làm chủ nhiệm: “Nghiên cứu sở khoa học hồn thiện chế độ cơng vụ Việt Nam”(2006) nghiên cứu sở khoa học công vụ, công chức, nghiên cứu công vụ mối quan hệ với lĩnh vực khác - Đề tài khoa học “Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng đòi hỏi Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa” (Mã số KX.04.09) tác giả Thang Văn Phúc làm chủ nhiệm có đề cập đến việc tiếp tục đổi mới, hoàn thiện quy chế, phương pháp khoa học quản lý cán bộ, công chức nhà nước * Các cơng trình nghiên cứu vị trí việc làm cơng chức - Năm 2008, tác giả Nguyễn Ngọc Vân chủ nhiệm đề tài “Cơ sở khoa học đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, cơng chức hành theo nhu cầu cơng việc” đánh giá tầm quan trọng việc đánh giá nhu cầu; đánh giá, xác định nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng theo yêu cầu công việc So sánh hình thức đào tạo, bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch hình thức đào tạo, bồi dưỡng theo nhu cầu công việc - Nguyễn Quốc Khánh (2010), chủ nhiệm đề tài “Nghiên cứu xác định vị trí, tiêu chuẩn chức danh cấu ngạch cơng chức hành quan Bộ Nội vụ”, đưa số giải pháp cho việc xác định vị trí, tiêu chuẩn, chức danh cấu ngạch cơng chức hành quan Bộ Nội vụ * Các cơng trình nghiên cứu lực khung lực Nhóm tác giả Lê Quân, Phùng Xuân Nhạở Đại học quốc gia Hà Nộitrong viết "Một số suy nghĩ bước đầu áp dụng quản trị theo khung lực vào nâng cao chất lượng lãnh đạo khu vực công",lưu kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia Phát triển nguồn nhân lực tháng 8/2012 ứng dụng cách tiếp cận lực để xây dựng khung lực 3T (Tâm - Tầm - Tài) nhằm xây dựng chuẩn đào tạo đạt chuẩn lãnh đạo khu vực cơng Việt Nam Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn ... trạng phát triển đội ngũ GV theo hướng xây dựng VTVL trường tiểu học địa bàn huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn 5.3 Đề xuất biện pháp phát triển đội ngũ GV theo hướng xây dựng VTVL trường tiểu học địa... ngũ giáo viên tiểu học huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn theo hướng xây dựng vị trí việc làm" Mục đích nghiên cứu Trên sở nghiên cứu lí luận thực trạng phát triển đội ngũ GV trường tiểu học địa bàn huyện. ..ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NGUYỄN THÁI HOÀNG PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TIỂU HỌC HUYỆN NGÂN SƠN, TỈNH BẮC KẠN THEO HƯỚNG XÂY DỰNG VỊ TRÍ VIỆC LÀM Ngành: Quản lý giáo dục
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển đội ngũ giáo viên tiểu học huyện ngân sơn, tỉnh bắc kạn theo hướng xây dựng vị trí việc làm , Phát triển đội ngũ giáo viên tiểu học huyện ngân sơn, tỉnh bắc kạn theo hướng xây dựng vị trí việc làm

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn