Quản lý giáo dục đạo đức cho học sinh thông qua hoạt động trải nghiệm ở các trường trung học cơ sở huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai (Luận văn thạc sĩ)

128 4 0
  • Loading ...
1/128 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/03/2020, 08:48

Quản lý giáo dục đạo đức cho học sinh thông qua hoạt động trải nghiệm ở các trường trung học cơ sở huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai (Luận văn thạc sĩ)Quản lý giáo dục đạo đức cho học sinh thông qua hoạt động trải nghiệm ở các trường trung học cơ sở huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai (Luận văn thạc sĩ)Quản lý giáo dục đạo đức cho học sinh thông qua hoạt động trải nghiệm ở các trường trung học cơ sở huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai (Luận văn thạc sĩ)Quản lý giáo dục đạo đức cho học sinh thông qua hoạt động trải nghiệm ở các trường trung học cơ sở huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai (Luận văn thạc sĩ)Quản lý giáo dục đạo đức cho học sinh thông qua hoạt động trải nghiệm ở các trường trung học cơ sở huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai (Luận văn thạc sĩ)Quản lý giáo dục đạo đức cho học sinh thông qua hoạt động trải nghiệm ở các trường trung học cơ sở huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai (Luận văn thạc sĩ)Quản lý giáo dục đạo đức cho học sinh thông qua hoạt động trải nghiệm ở các trường trung học cơ sở huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai (Luận văn thạc sĩ)Quản lý giáo dục đạo đức cho học sinh thông qua hoạt động trải nghiệm ở các trường trung học cơ sở huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai (Luận văn thạc sĩ)Quản lý giáo dục đạo đức cho học sinh thông qua hoạt động trải nghiệm ở các trường trung học cơ sở huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai (Luận văn thạc sĩ)Quản lý giáo dục đạo đức cho học sinh thông qua hoạt động trải nghiệm ở các trường trung học cơ sở huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai (Luận văn thạc sĩ) ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NGUYỄN QUYẾT THẮNG QUẢN LÝ GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO HỌC SINH THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM Ở CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ HUYỆN VĂN BÀN, TỈNH LÀO CAI LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC Thái Nguyên - 2019 Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NGUYỄN QUYẾT THẮNG QUẢN LÝ GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO HỌC SINH THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM Ở CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ HUYỆN VĂN BÀN, TỈNH LÀO CAI Ngành: Quản lý giáo dục Mã số: 14 01 14 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC Giảng viên hướng dẫn: PGS.TS Vũ Lệ Hoa Thái Nguyên - 2019 Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan số liệu kết nghiên cứu luận văn trung thực không trùng lặp, chép với đề tài khác Tôi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực luận văn cảm ơn thông tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc Văn Bàn, ngày 30 tháng năm 2019 Tác giả Nguyễn Quyết Thắng Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn LỜI CẢM ƠN Trong q trình học tập, nghiên cứu, hồn thiện luận văn này, tác giả nhận động viên, khuyến khích tạo điều kiện giúp đỡ nhiệt tình từ thầy cơ, đồng nghiệp bạn bè Trước hết, tơi xin trân trọng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến PGS.TS.Vũ Lệ Hoa giảng viên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, người trực tiếp hướng dẫn, tận tình bảo, định hướng, giúp đỡ tác giả suốt trình nghiên cứu, thực luận văn Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành Giáo sư, Tiến sĩ, thầy giáo cô giáo trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên; thầy cô Hội đồng khoa học trực tiếp giảng dạy, giúp đỡ suốt q trình học tập nghiên cứu! Tơi xin chân thành cảm ơn đồng chí ban lãnh đạo, cán chuyên viên Phòng Giáo dục Đào tạo huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai; xin cảm ơn Ban giám hiệu, giáo viên, em học sinh số trường THCS địa bàn huyện Văn Bàn bạn bè, đồng nghiệp động viên giúp đỡ, tạo điều kiện, cung cấp chia sẻ tư liệu cần thiết cho tác giả trình nghiên cứu đề tài Tuy cố gắng, song luận văn không tránh khỏi hạn chế, mong thầy cô giáo, nhà khoa học, anh chị em đồng nghiệp đóng góp ý kiến để tác giả hoàn thiện nghiên cứu Văn Bàn, ngày 30 tháng năm 2019 Tác giả Nguyễn Quyết Thắng Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT iv DANH MỤC CÁC BẢNG v MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Mục đích nghiên cứu 3 Khách thể đối tượng nghiên cứu Giả thuyết nghiên cứu Nhiệm vụ nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu Phương pháp luận nghiên cứu Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÍ GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO HS THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM Ở TRƯỜNG THCS 1.1 Tổng quan nghiên cứu vấn đề 1.2 Các khái niệm 10 1.2.1 Quản lí, quản lí giáo dục, quản lí trường học 10 1.2.2 Đạo đức, giáo dục đạo đức, hoạt động giáo dục đạo đức cho HS THCS 13 1.2.3 Quản lí hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh 15 1.2.4 Hoạt động trải nghiệm học sinh trường THCS 15 1.3 Giáo dục đạo đức cho HS thông qua hoạt động trải nghiệm trường THCS 17 1.3.1 Mục tiêu, nhiệm vụ giáo dục đạo đức cho học sinh thông qua hoạt động trải nghiệm trường THCS 17 1.3.2 Nội dung giáo dục đạo đức cho học sinh thông qua hoạt động trải nghiệm trường THCS 18 1.3.3 Phương pháp, hình thức giáo dục đạo đức cho học sinh thông qua hoạt động trải nghiệm trường THCS 19 1.4 Quản lí giáo dục đạo đức cho học sinh thông qua hoạt động trải nghiệm hiệu trưởng trường THCS 29 Số hóa Trung tâm Học liệu Cơng nghệ thơng tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn 1.4.1 Vai trò hiệu trưởng quản lý giáo dục đạo đức cho học sinh thông qua hoạt động trải nghiệm trường THCS 29 1.4.2 Nội dung quản lý giáo dục đạo đức cho học sinh thông qua hoạt động trải nghiệm trường THCS 30 1.5 Các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý giáo dục đạo đức học sinh thông qua hoạt động trải nghiệm trường THCS 38 1.5.1 Đặc điểm học sinh THCS 38 1.5.2 Yếu tố nhà trường 40 1.5.3 Yếu tố gia đình 43 1.5.4 Yếu tố xã hội 44 KẾT LUẬN CHƯƠNG 46 Chương 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO HỌC SINH THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM Ở CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ HUYỆN VĂN BÀN, TỈNH LÀO CAI 47 2.1 Khái quát điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội, tình hình giáo dục cấp THCS huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai 47 2.1.1 Địa lý địa hình huyện Văn Bàn 47 2.1.2 Dân số dân tộc 48 2.1.3 Giáo dục Trung học sở huyện Văn Bàn 49 2.2 Tổ chức nghiên cứu thực trạng 53 2.2.1 Mục đích khảo sát 53 2.2.2 Địa bàn mẫu khảo sát 53 2.2.3 Nội dung khảo sát 54 2.2.4 Phương pháp khảo sát 54 2.2.5 Phương pháp xử lí số liệu 55 2.3 Thực trạng giáo dục đạo đức cho học sinh thông qua hoạt động trải nghiệm trường THCS huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai 57 2.3.1 Thực trạng nhận thức CBQL, GV, HS ý nghĩa, mục tiêu giáo dục đạo đức cho học sinh thông qua hoạt động trải nghiệm trường THCS huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai 57 Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn 2.3.2 Thực trạng nội dung, hình thức giáo dục đạo đức cho học sinh thông qua hoạt động trải nghiệm trường THCS huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai 58 2.3.3 Thực trạng kết giáo dục đạo đức cho học sinh thông qua hoạt động trải nghiệm trường THCS huyện Văn Bàn 63 2.4 Thực trạng quản lí giáo dục đạo đức cho học sinh thông qua hoạt động trải nghiệm trường THCS huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai 64 2.4.1 Thực trạng lập kế hoạch quản lí giáo dục đạo đức cho học sinh thông qua hoạt động trải nghiệm 64 2.4.2 Thực trạng tổ chức giáo dục đạo đức cho học sinh thông qua hoạt động trải nghiệm trường THCS huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai 66 2.4.3 Thực trạng đạo giáo dục đạo đức cho học sinh thông qua hoạt động trải nghiệm trường THCS huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai 68 2.4.4 Thực trạng kiểm tra, đánh giá giáo dục đạo đức cho học sinh thông qua hoạt động trải nghiệm trường THCS huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai 70 2.4.5 Những khó khăn quản lí GDĐĐ cho học sinh thơng qua hoạt động trải nghiệm trường THCS huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai 72 2.5 Đánh giá chung thực trạng GDĐĐ quản lí hoạt động GDĐĐ cho học sinh thông qua hoạt động trải nghiệm trường THCS huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai 76 2.5.1 Ưu điểm 76 2.5.2 Hạn chế 77 2.5.3 Nguyên nhân hạn chế 77 KẾT LUẬN CHƯƠNG 79 Chương 3: BIỆN PHÁP QUẢN LÍ GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO HỌC SINH THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM Ở CÁC TRƯỜNG THCS HUYỆN VĂN BÀN, TỈNH LÀO CAI 80 3.1 Nguyên tắc đề xuất biện pháp 80 3.1.1 Nguyên tác đảm bảo mục tiêu giáo dục THCS 80 3.1.2 Nguyên tác đảm bảo tính khoa học 80 3.1.3 Nguyên tác đảm bảo tính đồng 81 Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn 3.1.4 Nguyên tác đảm bảo tính thực tiễn, khả thi 82 3.1.5 Nguyên tác đảm bảo tính hiệu 82 3.2 Các biện pháp quản lí giáo dục đạo đức cho học sinh thông qua hoạt động trải nghiệm trường THCS huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai 83 3.2.1 Biện pháp 1: Nâng cao lực GDĐĐ thông qua hoạt động trải nghiệm cho đội ngũ giáo viên lực lượng tham gia GDĐĐ trường THCS huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai 83 3.2.2 Biện pháp 2: Lập kế hoạch quản lí GDĐĐ cho học sinh thơng qua hoạt động trải nghiệm trường THCS huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai 85 3.2.3 Biện pháp 3: Đổi chế tổ chức điều hành công tác giáo dục đạo đức cho học sinh thông qua hoạt động trải nghiệm trường THCS huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai 87 3.2.4 Biện pháp 4: Đổi kiểm tra, đánh giá giáo dục đạo đức cho HS thông qua hoạt động trải nghiệm trường THCS huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai 89 3.2.5 Biện pháp 5: Tăng cường cơng tác đầu tư kinh phí, phương tiện, thiết bị hỗ trợ hoạt động GDĐĐ cho học sinh thông qua hoạt động trải nghiệm trường THCS huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai 90 3.2.6 Biện pháp 6: Xây dựng chế phối hợp gia đình - nhà trường - xã hội công tác GDĐĐ cho học sinh trường THCS huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai 91 KẾT LUẬN CHƯƠNG 98 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 99 Kết luận 99 Kiến nghị 99 2.1 Đối với Sở Phòng Giáo dục Đào tạo 99 2.2 Về thực trạng 100 2.3 Đối với nhà trường 101 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 102 PHẦN PHỤ LỤC Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT STT Viết tắt Viết đầy đủ CBQL Cán quản lí ĐTB Điểm trung bình ĐTBC Điểm trung bình chung GD&ĐT Giáo dục Đào tạo GDĐĐ Giáo dục đạo đức GV Giáo viên GVCN Giáo viên chủ nhiệm HĐ Hoạt động HĐTN Hoạt động trải nghiệm 10 HS Học sinh 11 HT Hiệu trưởng 12 LLGD Lực lượng giáo dục 13 QL Quản lí 14 QLGD Quản lí giáo dục 15 SL Số lượng 16 THCS Trung học sở Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1 Số lượng chuẩn đảng viên đội ngũ CBQL, GV trường THCS huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai 50 Bảng 2.2 Kết xếp loại học lực học sinh THCS huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai năm học 2018 - 2019 51 Bảng 2.3 Kết xếp loại hạnh kiểm học sinh THCS huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai năm học 2018-2019 52 Bảng 2.4 Thống kê mẫu khảo sát 54 Bảng 2.5 Ý nghĩa giá trị trung bình 55 Bảng 2.6 Tình hình trường, lớp, học sinh THCS huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai năm học 2018-2019 56 Bảng 2.7 Nhận thức CBQL, GV, HS ý nghĩa, mục tiêu giáo dục đạo đức cho học sinh thông qua hoạt động trải nghiệm 57 Bảng 2.8 Thái độ học sinh số quan niệm, giá trị đạo đức 59 Bảng 2.9 Thực trạng hành vi đạo đức học sinh trường 60 Bảng 2.10 Các hình thức giáo dục đạo đức cho học sinh 61 Bảng 2.11 Các phương pháp giáo dục đạo đức cho học sinh 62 Bảng 2.12 Đánh giá CBQL, GV, HS kết giáo dục đạo đức cho học sinh thông qua hoạt động trải nghiệm trường THCS 63 Bảng 2.13 Thực trạng lập kế hoạch quản lí giáo dục đạo đức cho học sinh thông qua hoạt động trải nghiệm 64 Bảng 2.14 Thực trạng tổ chức việc thực kế hoạch quản lí hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh 66 Bảng 2.15 Thực trạng đạo việc thực kế hoạch quản lí hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh 68 Bảng 2.16 Thực trạng kiểm tra, đánh giá việc thực kế hoạch quản lí hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh 71 Bảng 2.17 Nguyên nhân ảnh hưởng đến hiệu GDĐĐ 73 Bảng 2.18 Nguyên nhân ảnh hưởng đến hiệu quản lí giáo dục đạo đức thơng qua hoạt động trải nghiệm 75 Bảng 3.1 Kết khảo nghiệm mức độ cần thiết biện pháp 94 Bảng 3.2 Kết khảo nghiệm tính khả thi biện pháp 95 Số hóa Trung tâm Học liệu Cơng nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn 36 Dương Thiệu Tống (2005), Thống kê ứng dụng nghiên cứu khoa học giáo dục, Nxb Khoa học xã hội 37 Phạm Viết Vượng (2000), Giáo dục học, Nxb Đại học Quốc gia 38 Phan Thị Hồng Vinh, Trần Thị Tuyết Oanh, Từ Đức Văn, Vũ Lệ Hoa, Nguyễn Thị Tình, Trịnh Thúy Giang, Nguyễn Thị Thanh Hồng (2017) Giáo dục học tập 1,2, NXB ĐHSP Hà Nội 39 Phạm Tất Dong, “Cải tiến cơng tác giáo dục tư tưởng, trị, đạo đức lối sống cho học sinh, sinh viên hệ thống giáo dục quốc dân” 40 Nguyễn Quang Uẩn, Nguyễn Thạc, Mạc Văn Trang : “Giá trị - Định hướng giá trị nhân cách giáo dục giá trị”, chương trình nghiên cứu khoa học, cơng nghệ quốc gia KX.07 (1991 - 1995), 41 Nguyễn Thị Mỹ Trang, “Phối hợp quản lí giáo dục đạo đức Đồn niên cộng sản Hồ Chí Minh nhà trường học sinh trung học phổ thông thành phố Hồ Chí Minh” 42 Trần Hồng Nhung, năm 2011, “Thực trạng quản lí cơng tác giáo dục đạo đức qua hoạt động lên lớp" 43 Tạ Thị Thu Hồng, năm 2010, : “Thực trạng hoạt động quản lí GDĐĐ học sinh số trường Trung cấp nghề thành phố Hồ Chí Minh” 44 Lê Thị Ngọc Thảo, năm 2011, “Thực trạng cơng tác quản lí hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh trung học phổ thông" 45 Nguyễn Tuấn Anh, năm 2012, “Biện pháp quản lí hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh Hiệu trưởng trường Trung học phổ thông" 46 Lê Gia Thanh, năm 2010, “Biện pháp quản lí giáo dục đạo đức học sinh trường trung học phổ thơng Bình Sơn tỉnh Vĩnh Phúc” Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn PHẦN PHỤ LỤC PHỤ LỤC PHIẾU TRƯNG CẦU Ý KIẾN (Dành cho cán quản lí giáo viên trường) Kính thưa q Thầy/Cơ! Nhằm tìm hiểu thực trạng quản lí giáo dục đạo đức cho HS thơng qua hoạt động trải nghiệm trường THCS huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai, chúng tơi kính mong q Thầy/Cô dành chút thời gian cho biết ý kiến thực trạng cách đánh dấu “X” vào ô trả lời phù hợp A Trước trả lời, xin Thầy/Cơ vui lòng cho biết số thơng tin cá nhân Giới tính: Nữ Nam Tên trường công tác: Vị trí cơng tác nay: Ban giám hiệu Giáo viên môn Tổ trưởng tổ chuyên môn Giáo viên chủ nhiệm Xin trân trọng cảm ơn! B Phần câu hỏi Thầy/Cô cho biết mức độ cần thiết giáo dục đạo đức cho HS thông qua hoạt động trải nghiệm trường THCS Rất cần thiết Cần thiết Có được, khơng có Khơng cần thiết Thầy/Cơ cho biết ý kiến việc thực hình thức tổ chức giáo dục đạo đức cho HS thông qua hoạt động trải nghiệm trường Thầy/Cô công tác Thứ tự GDĐĐ cho HS thông qua Tiết sinh hoạt cờ Bài giảng mơn học Sinh hoạt lớp Hoạt động Đồn, Đội Hoạt động tham quan, học tập thực tế Hoạt động văn hố - nghệ thuật Hoạt động lao động cơng ích Hoạt động thể dục thể thao - vui chơi giải trí Hoạt động từ thiện, xã hội Thực TX TT IK CBG Thầy/Cô cho biết ý kiến mức độ thực phương pháp giáo dục đạo đức cho HS thông qua hoạt động trải nghiệm trường Thầy/Cô công tác (Thường xuyên (TX), Thỉnh thoảng (TT), Ít (IK), Chưa (CBG)) Thứ Các phương pháp giáo dục đạo đức tự Giảng giải: Giải thích, chứng minh vấn đề đạo đức Đàm thoại: Trò chuyện, trao đổi vấn đề đạo đức Kể chuyện: Kể lại, thuật lại câu chuyện đạo đức Nêu gương: Nêu gương người tốt, việc tốt Thực TX TT IK CBG Giao việc: Nêu yêu cầu, giao việc cụ thể mang tính giáo dục đạo đức đề HS thực Tập luyện thói quen: Thực hoạt động định cách đặn xếp hàng, mặc đồng phục… Rèn luyện: Giáo viên tổ chức loại hình hoạt động để HS trải nghiệm Thi đua Khen thưởng 10 Trách phạt Thầy/Cơ vui lòng cho biết hiệu thực chức lập kế hoạch quản lí GDĐĐ cho HS thông qua hoạt động trải nghiệm trường Thầy/Cô công tác Hướng dẫn: - Kết thực xem TỐT kế hoạch quản lí GDĐĐ xây dựng cụ thể, rõ ràng, sáng tạo, phù hợp với đặc điểm, tình hình đơn vị; xác định rõ mục tiêu, nội dung, biện pháp thực hiện, thời gian, địa điểm, kinh phí, người thực hiện, phổ biến văn đến toàn thể giáo viên dán bảng kế hoạch phòng giáo viên - Kết thực xem Khá kế hoạch quản lí GDĐĐ xây dựng cụ thể, phù hợp với đặc điểm, tình hình đơn vị; xác định rõ mục tiêu, thời gian, nội dung, biện pháp thực hiện, địa điểm, kinh phí, người thực hiện, Hiệu trưởng phổ biến lời đến toàn thể GV dán bảng kế hoạch phòng giáo viên - Kết thực xem TRUNG BÌNH kế hoạch quản lí GDĐĐ xác định mục tiêu, nội dung, biện pháp thực hiện, thời gian, địa điểm, kinh phí, người thực dán phòng giáo viên - Kết thực xem YẾU, KÉM kế hoạch quản lí GDĐĐ khơng xác định đủ yếu tố như: mục tiêu, thời gian, nội dung, biện pháp thực hiện, địa điểm, kinh phí, người thực hiện, khơng phổ biến đến giáo viên Thứ tự Hiệu Hiệu trưởng xây dựng phổ biến kế Khơng hoạch GDĐĐ cho năm, học kì, Trung Yếu, thực Tốt Khá hàng tháng, hàng tuần, có: bình Dự trù kinh phí, kế hoạch sử dụng phương tiện hỗ trợ hoạt động GDĐĐ, xây dựng cảnh quan trường học Kế hoạch bồi dưỡng cho GV nội dung, phương pháp giáo dục, kỹ tổ chức hoạt động nhằm GDĐĐ cho HS Kế hoạch GDĐĐ cho HS tiết sinh hoạt lớp Kế hoạch tổ chức hoạt động dạy học có lồng ghép GDĐĐ cho HS Kế hoạch hoạt động GDNGLL có lồng ghép GDĐĐ cho HS Kế hoạch cho hoạt động Đoàn, Đội nhằm GDĐĐ cho HS Kế hoạch phối hợp lực lượng giáo dục nhà trường để GDĐĐ cho HS Kế hoạch giáo dục HS chưa ngoan Hiệu trưởng xây dựng phổ biến kế hoạch kiểm tra, đánh giá hoạt động GDĐĐ cho HS Thầy/Cơ vui lòng đánh giá tổ chức thực kế hoạch quản lí giáo dục đạo đức cho HS Hiệu trưởng trường Thầy/Cô công tác Hướng dẫn: - Kết thực xem TỐT Hiệu trưởng phân công người phụ trách hoạt động GDĐĐ cách hợp lí, phù hợp với lực, sở trường, nguyện vọng họ, có phối hợp chặt chẽ phận, không chồng chéo, khơng lãng phí - Kết thực xem KHÁ Hiệu trưởng phân công người phụ trách hoạt động GDĐĐ cách hợp lí, phù hợp với lực, sở trường họ - Kết thực xem TRUNG BÌNH người Hiệu trưởng phân công phụ trách hoạt động GDĐĐ nhận làm không phù hợp với sở trường nguyện vọng họ - Kết thực xem YẾU, KÉM người phân công khơng thể làm khơng phù hợp với lực họ Để tổ chức việc thực kế hoạch quản lí Thực Hiệu GDĐĐ cho HS, Hiệu trưởng phân công Thứ cho lực lượng trường thực Trung Yếu, tự kế hoạch GDĐĐ năm học, học kì, tháng, Có Khơng Tốt Khá bình tuần theo mục tiêu, nội dung đề ra, đó: Hiệu trưởng cân đối ngân sách cấp nguồn huy động khác để thực kế hoạch đầu tư phương tiện hỗ trợ hoạt động GDĐĐ HS xây dựng cảnh quan trường học Hiệu trưởng mời phân công người báo cáo viên thực kế hoạch bồi dưỡng cho GV nội dung, phương pháp giáo dục, kỹ tổ chức hoạt động GDĐĐ cho HS GVCN chịu trách nhiệm GDĐĐ HS qua tiết sinh hoạt lớp, lực lượng GD khác hỗ trợ, phối hợp Hiệu phó chun mơn, Tổ trưởng môn chịu trách nhiệm triển khai thực yêu cầu lồng ghép nội dung GDĐĐ cho HS hoạt động dạy học GV môn GVCN, Tổng phụ trách Đội chịu trách nhiệm lồng ghép GDĐĐ cho HS qua hoạt động GDNGLL Tổng phụ trách Đội, giám thị thực GDĐĐ HS qua sinh hoạt cờ Tổng phụ trách Đội, GVCN lựa chọn, tổ chức hoạt động Đoàn, Đội nhằm GDĐĐ cho HS BGH, GVCN, Tổng phụ trách Đội thực hối hợp lực lượng hoạt động GDĐĐ cho HS GVCN, giám thị chịu trách nhiệm giáo dục HS chưa ngoan lực lượng khác hỗ trợ BGH, khối trưởng chủ nhiệm thực kiểm 10 tra, đánh giá hoạt động GDĐĐ Thầy/Cô vui lòng đánh giá việc đạo thực kế hoạch quản lí giáo dục đạo đức cho HS thông qua hoạt động trải nghiệm trường Thầy/Cô công tác Hướng dẫn: - Kết thực xem TỐT yêu cầu cao Hiệu trưởng đề cấp thực hoàn hảo - Kết thực xem KHÁ yêu cầu Hiệu trưởng cấp thực vượt mức - Kết thực xem TRUNG BÌNH yêu cầu Hiệu trưởng cấp hoàn thành - Kết thực xem YẾU, KÉM yêu cầu Hiệu trưởng không cấp thực Thứ tự 10 Để đạo việc thực kế hoạch GDĐĐ cho HS Hiệu trưởng đã: Đôn đốc, quan tâm, theo dõi, giám sát việc thực kế hoạch GDĐĐ học kì, hàng tháng, hàng tuần Liên kết, liên hệ tìm nguồn tài trợ để thực kế hoạch đầu tư, mua sắm thiết bị hỗ trợ hoạt động GDĐĐ Liên hệ với báo cáo viên nhằm thực kế hoạch bồi dưỡng cho GV nội dung, phương pháp giáo dục, kỹ phục vụ hoạt động GDĐĐ Yêu cầu thành phần phân công tham dự báo cáo hoạt động GDĐĐ cho HS có vướng mắc điều chỉnh Yêu cầu, nhắc nhở GV thực lồng ghép hoạt động GDĐĐ qua môn học Yêu cầu, định hướng việc GDĐĐ cho HS qua hoạt động GDNGLL Đề mục tiêu, nhiệm vụ, đạo lựa chọn chủ đề hoạt động sinh hoạt cờ Đặt yêu cầu, mục tiêu, định hướng chương trình hoạt động trọng tâm hoạt động Đoàn, Đội nhằm GDĐĐ HS Chủ động liên hệ, tư vấn, phối hợp lực lượng GDĐĐ cho HS Quan tâm, theo dõi, động viên, hướng dẫn, tư vấn giải pháp giáo dục HS chưa ngoan Thực Hiệu Trung Yếu, Có Khơng Tốt Khá bình Thầy/Cơ vui lòng đánh giá chức kiểm tra việc thực kế hoạch quản lí GDĐĐ cho HS thơng qua hoạt động trải nghiệm trường Thầy/Cô công tác Hướng dẫn: - Kết thực xem TỐT thông tin chiều Hiệu trưởng và người phân công thực hoạt động GDĐĐ diễn thường xuyên, kịp thời đạt kết cao, việc đánh giá tạo khơng khí thi đua sơi nổi, động viên, rút kinh nghiệm cho hoạt động lần sau - Kết thực xem KHÁ Hiệu trưởng biết thông tin qua báo cáo người thực hiện, việc đánh giá tạo khơng khí thi đua có rút kinh nghiệm cho hoạt động lần sau - Kết thực xem TRUGN BÌNH thơng tin chiều diễn khơng thường xuyên, việc đánh giá có thực chưa động viên, khuyến khích người phân cơng - Kết thực xem YẾU, KÉM quan tâm kiểm tra, đánh giá Hiệu trưởng Thứ tự Thực Hiệu Để kiểm tra việc thực kế hoạch GDĐĐ cho HS Trung Yếu, Có Khơng Tốt Khá Hiệu trưởng đã: bình Sơ kết, tổng kết, đánh giá rút kinh nghiệm việc thực kế hoạch học kì, tháng, tuần Kiểm tra đánh giá giáo viên sau bồi dưỡng Kiểm tra, đánh giá hiệu sử dụng thiết bị hỗ trợ hoạt động GDĐĐ Đánh giá hoạt động GVCN qua kế hoạch, sổ sách, dự Dự GV môn để đánh giá việc thực lồng ghép GDĐĐ dạy học Tham gia nhận xét, góp ý, rút kinh nghiệm thực phối hợp lực lượng giáo dục Thứ tự 10 Thực Hiệu Để kiểm tra việc thực kế hoạch GDĐĐ cho HS Trung Yếu, Có Khơng Tốt Khá Hiệu trưởng đã: bình Kiểm tra, đánh giá thông qua báo cáo, kiểm tra thực tế, kết đạt Đồn, Đội thơng qua nhận xét, đánh giá cấp Kiểm tra, giám sát, đánh giá, thảo luận rút kinh nghiệm hoạt động giáo dục học sinh chưa ngoan Tuyên dương, khen thưởng tập thể, cá nhân thực tốt hoạt động GDĐĐ HS Nhắc nhở, kiểm điểm cá nhân chưa thực tốt hoạt động Thầy/Cô cho biết mức độ biểu số hành vi vi phạm nội quy, chuẩn mực đạo đức HS trường Thầy/Cô công tác Mức độ Thứ Biểu hành vi tự Thường xuyên Đi học trễ Mặc đồng phục không quy định Nói chuyện làm trật tự học Gian lận kiểm tra, thi Trốn tiết Nói tục, chửi thề Vơ lễ với thầy Gây gỗ, đánh Hút thuốc lá, uống rượu, bia 10 Vi phạm luật giao thơng Thỉnh Ít thoảng Chưa Theo Thầy/Cô điều xem nguyên nhân hạn chế quản lí GDĐĐ cho HS thơng qua hoạt động trải nghiệm trường Thầy/Cô công tác (Đánh dấu “X” vào ô tương ứng với nguyên nhân, chọn nhiều hơn) TT Nguyên nhân CB-GV nhận thức chưa đầy đủ GDĐĐ quản lí GDĐĐ HS Cơng tác kế hoạch hóa Hiệu trưởng yếu Chưa xây dựng hệ thống tổ chức chặt chẽ Đội ngũ yếu phương pháp, kỹ GDĐĐ Thiếu đạo, hướng dẫn thống từ xuống Thiếu chế độ, sách dành cho cơng tác GDĐĐ Thanh tra, kiểm tra chưa thường xuyên Đánh giá, khen thưởng chưa kịp thời Một phận GV chưa gương mẫu 10 11 12 Đánh dấu Tác động tiêu cực kinh tế thị trường, tượng tiêu cực xã hội: bạo lực, ăn chơi đua đòi… Gia đình quan tâm giáo dục em mà thường giao phó cho nhà trường việc giáo dục HS Điều kiện sở vật chất dành cho vui chơi, giải trí thiếu thốn, thu hút HS tham gia Ý kiến khác: PHỤ LỤC PHIẾU TRƯNG CẦU Ý KIẾN (Dành cho học sinh trường) Các em học sinh thân mến! Để phục vụ cho việc nghiên cứu quản lí giáo dục đạo đức cho học sinh thông qua hoạt động trải nghiệm trường THCS huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai, chúng gửi đến em phiếu trưng cầu ý kiến Các em vui lòng giúp chúng cách trả lời đầy đủ phần Các em vui lòng cho biết số thơng tin cá nhân Trường học:…………………………………… ……Lớp: Giới tính: Nữ Nam Theo em giáo dục đạo đức (GDĐĐ) cho học sinh thông qua hoạt động trải nghiệm có cần thiết khơng? Rất cần thiết Cần thiết Có được, khơng có Khơng cần thiết Em cho biết thái độ phát biểu sau cách đánh dấu “X” vào cột phù hợp ý kiến Thái độ Thứ tự 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 Phát biểu Ai có thân người lo Tài quan trọng đạo đức Coi trọng tài lẫn đức Học sinh cần phải thường xuyên tu dưỡng giáo dục đạo đức Học sinh không cần tu dưỡng giáo dục đạo đức Văn hay chữ tốt không học dốt tiền Tôn trọng lễ phép với người tuổi Làm việc theo lương tâm bị thua thiệt Hoàn toàn đồng ý Hoàn toàn Đồng Phân Không không ý vân đồng ý đồng ý Em cho biết mức độ biểu số hành vi vi phạm nội quy, chuẩn mực đạo đức bạn học sinh trường em theo học cách đánh dấu “X” vào cột phù hợp Mức độ Thứ tự 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10 Biểu hành vi Thường Thỉnh Ít xuyên thoảng Chưa Đi học trễ Mặc đồng phục không quy định Nói chuyện làm trật tự học Gian lận kiểm tra, thi Trốn tiết Nói tục, chửi thề Vô lễ với thầy cô Gây gỗ, đánh Hút thuốc lá, uống rượu, bia Vi phạm luật giao thơng Các em cho biết ý kiến việc thực hình thức tổ chức giáo dục đạo đức thông qua hoạt động trải nghiệm trường em theo học cách đánh dấu “X” vào cột phù hợp ý kiến Thực Thứ tự GDĐĐ cho HS thông qua: 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 Tiết sinh hoạt cờ Bài giảng môn học Sinh hoạt lớp Hoạt động Đoàn, Đội Hoạt động tham quan, học tập thực tế Hoạt động văn hoá - nghệ thuật Hoạt động lao động cơng ích Hoạt động thể dục thể thao - vui chơi giải trí Hoạt động từ thiện, xã hội Thường Thỉnh Ít xuyên thoảng Chưa Các em cho biết ý kiến mức độ sử dụng phương pháp giáo dục đạo đức thông qua hoạt động trải nghiệm trường em theo học cách đánh dấu “X” vào cột phù hợp ý kiến Thực Thứ tự 5 5 5 Các phương pháp giáo dục đạo đức xuyên Giảng giải: Giải thích, chứng minh vấn đề đạo đức Đàm thoại: Trò chuyện, trao đổi vấn đề đạo đức Kể chuyện: kể lại, thuật lại câu chuyện đạo đức Nêu gương: Nêu gương người tốt, việc tốt Giao việc: Nêu yêu cầu, giao việc cụ thể mang tính giáo dục đạo đức đề HS thực Tập luyện thói quen: Thực hoạt động định cách đặn xếp hàng, mặc đồng phục… Thường Rèn luyện: Giáo viên tổ chức loại hình hoạt động để HS trải nghiệm Thi đua Khen thưởng 10 Trách phạt Thỉnh Ít thoảng Chưa Theo em điều ảnh hưởng đến hiệu giáo dục đạo đức cho học sinh (Đánh dấu “X” vào ô tương ứng với nguyên nhân, chọn nhiều hơn) TT 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 Nguyên nhân Người lớn chưa gương mẫu Thầy cô đối xử không công Tác động tiêu cực kinh tế thị trường, tượng tiêu cực xã hội: bạo lực, ăn chơi đua đòi… Gia đình quan tâm mà giao phó cho nhà trường việc giáo dục học sinh Điều kiện sở vật chất dành cho vui chơi, giải trí thiếu thốn, thu hút học sinh tham gia Học sinh thiếu hiểu biết pháp luật, kỹ sống họ yếu, thiếu phấn đấu vươn lên, bị bạn bè lôi kéo Đời sống họ khó khăn Xin trân trọng cảm ơn! Đánh dấu PHỤ LỤC PHIẾU TRƯNG CẦU Ý KIẾN (Khảo nghiệm tính khả thi cần thiết biện pháp đề xuất) Kính thưa q Thầy/Cơ! Nhằm góp phần vào việc nâng cao hiệu quản lí giáo dục đạo đức cho học sinh thơng qua hoạt động trải nghiệm, kính mong q Thầy /Cơ giúp đỡ đánh dấu “X” vào ô trống mức độ cần thiết khả thi biện pháp liên quan đến quản lí hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh Trước trả lời, xin Thầy/Cơ vui lòng cho biết số thơng tin cá nhân Giới tính: Nam Nữ Tên trường công tác: Vị trí cơng tác nay: Ban giám hiệu Giáo viên môn Tổ trưởng tổ chuyên môn Giáo viên chủ nhiệm Xin trân trọng cảm ơn! Thứ tự Nhóm biện pháp Tổ chức nâng cao lực GDĐĐ thông qua hoạt động trải nghiệm cho đội ngũ giáo viên lực lượng tham gia GDĐĐ Đổi công tác lập kế hoạch quản lí GDĐĐ cho học sinh thơng qua hoạt động trải nghiệm Đổi chế tổ chức điều hành công tác giáo dục đạo đức cho học sinh thông qua hoạt động trải nghiệm Mức độ cần thiết Mức độ khả thi Rất Ít Khơng Ít Khơng Cần Khả cần cần cần khả khả thiết thi thiết thiết thiết thi thi Thứ tự Nhóm biện pháp Mức độ cần thiết Mức độ khả thi Rất Ít Khơng Ít Khơng Cần Khả cần cần cần khả khả thiết thi thiết thiết thiết thi thi Đổi kiểm tra, đánh giá giáo dục đạo đức cho học sinh thông qua hoạt động trải nghiệm Tăng cường cơng tác đầu tư kinh phí, phương tiện, thiết bị hỗ trợ hoạt động GDĐĐ cho học sinh thông qua hoạt động trải nghiệm Xây dựng chế phối hợp gia đình - nhà trường - xã hội công tác GDĐĐ cho học sinh CÂU HỎI PHỎNG VẤN SÂU (Cán quản lý giáo viên) Câu 1: Qua hoạt động quản lý giáo dục đạo đức học sinh thông qua hoạt động trải nghiệm, thầy (cô) cảm thấy học sinh thay đổi nào? Câu 2: Loại hình tổ chức hoạt động trải nghiệm thầy cô hay sử dụng để giáo dục đạo đức học sinh? Câu 3: Loại hình tổ chức hoạt động trải nghiệm mang lại kết tốt nhất? sao? Câu 4: Trong trình lập kế hoạch tổ chức giáo dục đạo đức cho học sinh thông qua hoạt động trải nghiệm thầy cô quan tâm tới vấn đề nhất? Tại sao? ... thức giáo dục đạo đức cho học sinh thông qua hoạt động trải nghiệm trường THCS huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai 58 2.3.3 Thực trạng kết giáo dục đạo đức cho học sinh thông qua hoạt động trải nghiệm trường. .. dung quản lý giáo dục đạo đức cho học sinh thông qua hoạt động trải nghiệm trường THCS 30 1.5 Các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý giáo dục đạo đức học sinh thông qua hoạt động trải nghiệm. ..ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NGUYỄN QUYẾT THẮNG QUẢN LÝ GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO HỌC SINH THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM Ở CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ HUYỆN VĂN BÀN, TỈNH LÀO CAI Ngành:
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý giáo dục đạo đức cho học sinh thông qua hoạt động trải nghiệm ở các trường trung học cơ sở huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai (Luận văn thạc sĩ), Quản lý giáo dục đạo đức cho học sinh thông qua hoạt động trải nghiệm ở các trường trung học cơ sở huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai (Luận văn thạc sĩ)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn