Đề thi thử THPT Quốc gia lần 1 môn GDCD năm 2019-2020 có đáp án - Trường THPT Yên Lạc 2

5 1 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/03/2020, 12:01

Cùng tham gia thử sức với Đề thi thử THPT Quốc gia lần 1 môn GDCD năm 2019-2020 có đáp án - Trường THPT Yên Lạc 2 để nâng cao tư duy, rèn luyện kĩ năng giải đề và củng cố kiến thức căn bản. Chúc các em vượt qua kì thi sắp tới thật dễ dàng nhé! SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC TRƯỜNG THPT YÊN LẠC KỲ THI THỬ THPTQG NĂM 2020 LẦN Đề thi môn: GDCD lớp 12 Thời gian làm 50 phút, không kể thời gian giao đề Đề thi gồm 04 trang Họ tên học sinh: SBD: Lớp: 12 Mã đề: 301 Câu 81 Bà X mượn bà B số tiền 200 triệu đồng Bà X viết giấy vay tiền hẹn rõ ngày trả Đến thời hạn trả tiền, bà B nhiều lần đến đòi bà X không trả Trong trường hợp này, bà B cần làm gì? A Kiện lên tòa án nhân dân để đòi tiền B Thuê người đánh bà X C Báo công an để bắt bà X D Cho tung tin xấu bà X mạng xã hội Câu 82 Nội dung đặc trưng pháp luật? A Tính cụ thể nội dung B Tính quy phạm phổ biến C.Tính chặt chẽ mặt hình thức D Tính quyền lực, bắt buộc chung Câu 83 Câu hỏi: "Pháp luật ai, ai?" đề cập đến vấn đề pháp luật? A Nội dung pháp luật B Bản chất pháp luật C Hình thức thể pháp luật D Khái niệm pháp luật Câu 84 Bác Thành nuôi 30 gà Bác để ăn con, cho gái con, gây giống Số lại bác mang bán Hỏi số gà bác B có gà hàng hóa? A 11 B C D Câu 85 Làm công ty nên chị N biết chị V thường xuyên làm muộn, bỏ việc Vì quen biết giám đốc nên cuối năm chị thành tích xuất sắc Bức xúc nên chị N kể với chồng Do nghi ngờ chị N bịa đặt nói xấu nên chị V em gái chị D đưa tin đồn thất thiệt vợ chồng chị N lên mạng xã hội khiến uy tín họ bị ảnh hưởng nghiêm trọng Những vi phạm pháp luật? A Chị V chị D B Vợ chồng chị N, chị V chị D Chị V, N chị D C D Vợ chồng chị N chị D Câu 86 Sản phẩm sau hàng hóa? A Quần áo may sẵn cửa hàng B Xát gạo nhà để ăn C Gạo mua cửa hàng tạp hóa D Thóc đem bán lấy tiền mua vàng Câu 87 Tuân thủ pháp luật hiểu việc cá nhân, tổ chức A không làm điều mà pháp luật ràng buộc B thực việc mà pháp luật bắt buộc C không làm điều mà pháp luật cấm D thực việc mà pháp luật cho phép Câu 88 Công ty P công ty Q ký hợp đồng mua sữa Đúng hẹn, công ty P giao sữa đủ số lượng chủng loại hợp đồng ký với công ty Q Tuy nhiên thời hạn tháng cơng ty Q khơng tốn tiền cho cơng ty P Trong trường hợp này, công ty Q có hành vi vi phạm A hành B hình C kỉ luật D dân Câu 89 Đang đường học, A gặp người bán hàng rong bị đổ hàng tràn đường A phớt lờ không giúp đỡ họ Vậy bạn A vi phạm A pháp luật B nghĩa vụ C kỷ luật D đạo đức Câu 90 Để quản lý xã hội cách hữu hiệu Nhà nước phải sử dụng phương tiện đây? A Kế hoạch phát triển kinh tế B Quân đội quyền C Hiến pháp pháp luật D Văn hố, giáo dục, trị Câu 91 Chủ thể sau khơng có quyền áp dụng pháp luật? A Chi cục thuế tỉnh H B Tòa án nhân dân huyện X C Nhân viên công ty vệ sĩ Z D Ủy ban nhân dân xã Y Câu 92 Hai bạn K Q ( học sinh lớp 12) xe máy điện đến trường, K vừa điều khiển xe vừa sử dụng máy nghe nhạc Q ngồi sau không đội mũ bảo hiểm K đâm vào anh B xe máy ngược chiều đường chiều em X (13 tuổi) xe đạp lao từ hẻm mà không quan sát Cảnh sát giao thông yêu cầu người dừng xe để xử lí vi phạm Trong trường hợp chủ thể bị xử phạt hành chính? A Anh K Q B Anh B K C Anh B, em X Q D Anh B, K, Q Câu 93 Nhà nước ban hành luật Giao thông đường bắt buộc tất người phải tuân theo, vi phạm bị xử phạt Điều thể đặc trưng pháp luật? A Tính xác định chặt chẽ mặt hình thức B Tính quy phạm, phổ biến C Tính quy định phổ biến D Tính quyền lực, bắt buộc chung Câu 94 Do mâu thuẫn cá nhân, K đánh H bị thương tích nặng với tỷ lệ thương tật 14% H phải điều trị tốn 40 triệu đồng Trong trường hợp này, K phải chịu trách nhiệm pháp lý ? A Hình dân B Hành dân C Hình hành D Hình kỉ luật Câu 95 M học lớp (15 tuổi), yêu đương với N (22 tuổi) nên có thai, Ủy ban nhân dân xã khơng cho đăng ký kết hơn, gia đình N muốn tổ chức đám cưới Hỏi trường hợp người phải chịu trách nhiệm hình sự? A M N B N gia đình C Chỉ M D Chỉ N Câu 96 Chức tiền tệ đòi hỏi tiền phải tiền vàng? A Phương tiện toán B Phương tiện cất trữ C Phương tiện lưu thông D Thước đo giá trị Câu 97 Chị T mở cửa hàng kinh doanh hàng tạp hóa lại trốn nộp thuế cho nhà nước Trong trường hợp Chị T vi phạm hình thức thực pháp luật đây? A Tuân thủ pháp luật B Sử dụng pháp luật C Áp dụng pháp luật D Thi hành pháp luật Câu 98 Trong làm việc xí nghiệp X, cơng nhân H rủ anh M, S, Đ chơi ăn tiền Vì cần tiền lẻ, anh H đưa ba triệu đồng nhờ bảo vệ T quán nước đổi giúp Do thua nhiều, anh S M có hành vi gian lận nên bị anh Đ lao vào đánh gãy chân Những phải chịu trách nhiệm pháp lí? A Anh H, M, S, Đ bảo vệ T B Anh S Đ C Anh H, M, S Đ D Anh H, S Đ Câu 99 Khi tham gia vào quan hệ xã hội, công dân xử phù hợp với quy định pháp luật nội dung cuả khái niệm đây? A Giáo dục pháp luật B Ban hành pháp luật C Thực Pháp luật D Phổ biến pháp luật Câu 100 Các quy tắc xử chung nhà nước ban hành áp dụng cho A quan B cá nhân, tổ chức C giai cấp công nhân D nhà nước Câu 101 Để sản xuất áo, thời gian lao động anh A giờ, anh B giờ, anh C giờ, anh D Trên thị trường, xã hội thừa nhận mua bán với thời gian Trong người trên, thực tốt quy luật giá trị? A Anh D B Anh C C Anh A D Anh B Câu 102 Văn văn luật A Nghị thông tư B Luật nhân gia đình C Chỉ thị công văn D Nghị định nghị Câu 103 Điểm giống đạo đức pháp luật A dựa tính tự giác người B tuân thủ niềm tin, lương tâm cá nhân C điều chỉnh hành vi người D quy tắc bắt buộc chung Câu 104 Quá trình sản xuất gồm yếu tố đây? A Sức lao dộng, đối tượng lao động lao động B Sức lao động, đối tượng lao động tư liệu lao động C Lao động, đối tượng lao động tư liệu lao động D Con người, lao động máy móc Câu 105 Cơng ty X phát chị Y truyền thông tin mật cơng ty cho cơng ty khác, cơng ty X định đình cơng việc chị Y Trong trường hợp chị Y phải chịu trách nhiệm A hành B kỷ luật C hình D dân Câu 106 Năm A 18 tuổi, B chưa đầy 16 tuổi Cả niên lổng Một lần A B xe máy đoạn đường vắng thấy chị H vừa xe máy vừa nghe điện thoại, tay đeo lắc vàng A nảy ý định muốn cướp điện thoại lắc vàng, rủ B tham gia Cả hai tăng tốc áp sát chị H để thực hành vi Phát có điều lạ, chị H tăng tốc thật nhanh, không may đến đoạn dốc cua chị H không làm chủ tay lái đâm xe vào anh X, làm hai bất tỉnh bị thương nặng A B thấy liền phóng xe bỏ chạy Những phải chịu trách nhiệm pháp lí A A B B A, B chị H C Chị H D Chị H anh X Câu 107 Câu nói: "Con trâu trước, cày theo sau" nói đến yếu tố trình lao động? A Tư liệu lao động B Sức lao động C Đối tượng lao động D Nguyên liệu lao động Câu 108 Sự thể ý chí, nhu cầu, lợi ích giai cấp tầng lớp xã hội thể chất pháp luật? A Kinh tế B Xã hội C Giai cấp D Chính trị Câu 109 Trách nhiệm pháp lí áp dụng người vi phạm pháp luật xâm phạm tới quan hệ tài sản A buộc xin lỗi công khai B cấm lại C cấm cư trú D đền bù thiệt hại tài sản Câu 110 Đối với người vi phạm hình sự, hình thức xử phạt khơng đúng? A Phạt tù B Hạ bậc lương C Cảnh cáo D Cải tạo không giam giữ Câu 111 Bà An bán thóc triệu đồng Bà dùng tiền mua máy giặt Trong trường hợp tiền thực chức đây? A Thước đo giá trị B Phương tiện toán C Phương tiện lưu thông D Phương tiện cất trữ Câu 112 Công ty M trình hoạt động sản xuất kinh doanh bánh kẹo tự ý xả chất thải độc hại sông làm ô nhiễm nguồn nước Mặc dù bị phạt tiền hành vi công ty tiếp tục vi phạm mức độ nghiêm trọng Theo pháp luật Việt Nam, hành vi công ty M bị xử lý luật đây? A Luật Lao động B Luật Hình C Luật Hành D Luật Dân Câu 113 Trong yếu tố cấu thành tư liệu lao động, yếu tố quan trọng nhất? A Công cụ lao động B Kết cấu hạ tầng sản xuất C Cơ sở vật chất D Hệ thống bình chứa sản xuất Câu 114 Khoản điều 16 Hiến pháp (2013) nước ta quy định "Mọi người bình đẳng trước Pháp luật" thể đặc trưng pháp luật? A Tính quy phạm phổ biến B Tính quyền lực bắt buộc chung C Tính xác định chặt chẽ hình thức D Tính xác định mặt nội dung Câu 115 Trường hợp sau vi phạm dân sự? A Xe máy với tốc độ 60km đường nội thành B Bên mua không trả tiền đầy đủ cho bên bán C Sa thải nhân viên nuôi nhỏ 12 tháng tuổi D Tội giết người, tội cố ý gây thương tích Câu 116 Mỗi quy tắc xử thể thành A quy phạm pháp luật B nhiều quy phạm pháp luật C nhiều quy định pháp luật D quy định pháp luật Câu 117 Anh H lái xe máy phóng nhanh vượt ẩu nên gây tai nạn làm chị M bị thương tổn hại sức khỏe 15% xe máy Wave Alpha chị bị hỏng nặng Anh H phải chịu trách nhiệm pháp lí đây? A Hình dân B Hình hành C Hành dân D Dân kỉ luật Câu 118 Chị H gửi đơn lên Ủy ban Nhân dân xã X yêu cầu giúp đỡ sau bị chồng thường xuyên đánh đập Hành động chị H thể pháp luật phương tiện A cho công dân thực quyền B để công dân thực nghĩa vụ C quản lí xã hội, bảo vệ lợi ích Nhà nước D bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp để công dân Câu 119 Trường hợp sau vi phạm hình sự? A Cơng chức vi phạm thời làm việc B Đi xe vào đường chiều C Đi xe máy chở người D Đánh người gây thương tích 12% Theo quy định pháp luật, học sinh đủ 16 tuổi phép lái xe có dung tích xi lanh bao Câu 120 nhiêu? A 110 cm3 B 90 cm3 C Dưới 50 cm3 D Từ 50 cm3-70 cm3 ………………………Hết……………………… ( Giám thị coi thi khơng giải thích thêm) ĐÁP ÁN ĐỀ KHẢO SÁT LẦN MÔN GDCD LỚP 12 NĂM 2020 Câu hỏi Câu 81 Câu 82 Câu 83 Câu 84 Câu 85 Câu 86 Câu 87 Câu 88 Câu 89 Câu 90 Câu 91 Câu 92 Câu 93 Câu 94 Câu 95 Câu 96 Câu 97 Câu 98 Câu 99 Câu 100 Câu 101 Câu 102 Câu 103 Câu 104 Câu 105 Câu 106 Câu 107 Câu 108 Câu 109 Câu 110 Câu 111 Câu 112 Câu 113 Câu 114 Câu 115 Câu 116 Câu 117 Câu 118 Câu 119 Câu 120 Mã 301 A A B A A B C D D C C D D A D B D A C B C B C B B B A C D B C B A A B A C D D C Mã 302 A B A B C C A A B C A A C A A C B B A B C C C A B A B D A B A A A B A B D B B C Mã 303 D B B C C C D B D C A B B C D D A A B D A D A D A B C D B D C A A B D B A A C B Mã 304 D B D D A A B B C B A B A C A C A A B D C B A D B B C C A D A C C C D C A A D C Mã 305 D B D C A D A B D C A D C A C A B B B C D C C C C B D C B B D A B B C B D D A D Mã 306 C C A B D C A A A B C B C B B A C D D A A C C A A B C B C B B C B D D A B B C C ... 10 1 Câu 10 2 Câu 10 3 Câu 10 4 Câu 10 5 Câu 10 6 Câu 10 7 Câu 10 8 Câu 10 9 Câu 11 0 Câu 11 1 Câu 11 2 Câu 11 3 Câu 11 4 Câu 11 5 Câu 11 6 Câu 11 7 Câu 11 8 Câu 11 9 Câu 12 0 Mã 3 01 A A B A A B C D D C C D D A D... LỚP 12 NĂM 20 20 Câu hỏi Câu 81 Câu 82 Câu 83 Câu 84 Câu 85 Câu 86 Câu 87 Câu 88 Câu 89 Câu 90 Câu 91 Câu 92 Câu 93 Câu 94 Câu 95 Câu 96 Câu 97 Câu 98 Câu 99 Câu 10 0 Câu 10 1 Câu 10 2 Câu 10 3 Câu 10 4... lái xe có dung tích xi lanh bao Câu 12 0 nhiêu? A 11 0 cm3 B 90 cm3 C Dưới 50 cm3 D Từ 50 cm 3-7 0 cm3 ………………………Hết……………………… ( Giám thị coi thi không giải thích thêm) ĐÁP ÁN ĐỀ KHẢO SÁT LẦN MÔN GDCD
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi thử THPT Quốc gia lần 1 môn GDCD năm 2019-2020 có đáp án - Trường THPT Yên Lạc 2, Đề thi thử THPT Quốc gia lần 1 môn GDCD năm 2019-2020 có đáp án - Trường THPT Yên Lạc 2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn