Đề thi thử THPT Quốc gia lần 1 môn GDCD năm 2019-2020 có đáp án - Trường THPT Hàn Thuyên

5 0 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/03/2020, 12:00

Nhằm giúp các bạn học sinh đang chuẩn bị bước vào kì thi có thêm tài liệu ôn tập, TaiLieu.VN giới thiệu đến các bạn Đề thi thử THPT Quốc gia lần 1 môn GDCD năm 2019-2020 có đáp án - Trường THPT Hàn Thuyên để ôn tập nắm vững kiến thức. Chúc các bạn đạt kết quả cao trong kì thi! SỞ GD&ĐT BẮC NINH TRƯỜNG THPT HÀN THUYÊN ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG LẦN 1- KHỐI 12 NĂM HỌC: 2019-2020 MÔN: GDCD Đề gồm trang Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề; (40 câu trắc nghiệm) Họ tên học sinh: Số báo danh: Mã đề 132 Câu 1: Khi Tòa án nhân dân huyện P tuyên bố bị cáo S mức phạt năm tù tội hiếp dâm, S nhận tội chấp thuận theo án Trong trường hợp thì: A Tòa án nhân dân huyện P áp dụng pháp luật, S thi hành pháp luật B Cả Tòa án nhân dân huyện P S thi hành pháp luật C Tòa án nhân dân huyện P sử dụng pháp luật, S tuân thủ pháp luật D Cả Tòa án nhân dân huyện P S tuân thủ pháp luật Câu 2: Hành vi thể hình thức sử dụng pháp luật? A Anh S bán mảnh đất mà anh chủ sở hữu B M tố cáo B phát B ăn trộm C Giám đốc công ty A buộc T việc T vi phạm kỉ luật D Dù lãnh đạo ông V không tham ô Câu 3: Chị C không đội mũ bảo hiểm xe máy, trường hợp chị C không A áp dụng pháp luật B sử dụng pháp luật C tuân thủ pháp luật D thi hành pháp luật Câu 4: Ông B lừa chị C cách mượn chị 20 triệu đồng đến ngày hẹn ông B không chịu trả cho chị C số tiền Chị C làm đơn kiện ơng B tòa Việc chị C kiện ơng B hình thức A sử dụng pháp luật B tuân thủ pháp luật C thi hành pháp luật D áp dụng pháp luật Câu 5: Cảnh sát giao thơng xử phạt hành người ngồi xe mô tô, xe gắn máy không đội mũ bảo hiểm Quy định thể đặc trưng pháp luật? A Tính xác định chặt chẽ nội dung B Tính quyền lực, bắt buộc chung C Tính quy phạm phổ biến D Tính xác định chặt chẽ hình thức Câu 6: Trong nghĩa vụ sau đây, nghĩa vụ nghĩa vụ pháp lý ? A Con có nghĩa vụ phụng dưỡng cha mẹ già B Người kinh doanh phải thực nghĩa vụ nộp thuế C Thanh niên đủ 18 tuổi phải thực nghĩa vụ quân D Đoàn viên niên phải chấp hành điều lệ Đoàn Câu 7: Ơng K cán cơng chức nhà nước, ông D thợ xây Khi tham gia giao thơng thì: A Ơng K ưu tiên trước làm cơng việc nhà nước B Ơng D ưu tiên trước cơng việc nặng nhọc C Cả hai song song làm D Cả hai phải tuân thủ quy định luật giao thông đường Câu 8: “Vợ chồng bình đẳng với nhau, có nghĩa vụ quyền ngang mặt gia đình” (Điều 19 Bình đẳng quyền nghĩa vụ vợ, chồng, Luật nhân gia đình năm 2000 sửa đổi, bổ sung năm 2010) thể đặc trưng pháp luật? A Tính quy phạm phổ biến B Tính ý chí khách quan C Tính quyền lực, bắt buộc chung D Tính xác định chặt chẽ mặt hình thức Câu 9: Phát ơng H nhận phong bì B để bao che cho B hành vi trốn thuế, X làm ngơ coi chuyện khơng liên quan đến X khơng thực tốt hình thức thực pháp luật đây? A tuân thủ Pháp luật B áp dụng pháp luật C thi hành pháp luật D sử dụng pháp luật Trang 1/5 - Mã đề 132 Câu 10: Khi tham gia giao thông, bạn học sinh chạy xe khơng dàn hàng ngang hình thức A sử dụng pháp luật B thi hành pháp luật C tuân thủ Pháp luật D áp dụng pháp luật Câu 11: Anh X lái xe máy lưu thông luật Chị B xe đạp không quan sát bất ngờ băng ngang qua đường làm anh X bị thương nhẹ Theo em, trường hợp xử phạt ? A Cảnh cáo, phạt tiền chị B B Xử lí anh X chị B C Khơng xử lý chị B chị B người xe đạp D Phạt tù chị B Câu 12: Cá nhân, tổ chức tuân thủ pháp luật tức không làm điều mà pháp luật A cấm B cho phép làm C không cấm D không đồng ý Câu 13: Việc làm biểu cho việc Nhà nước sử dụng pháp luật làm phương tiện quản lí xã hội? A Chủ động đấu tranh, tố giác hành vi vi phạm pháp luật B Phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua phương tiện truyền thơng C Chủ động tìm hiểu, cập nhật thông tin pháp luật D Thực quyền nghĩa vụ cá nhân Câu 14: Bác U mở cửa hàng bán bánh kẹo, hàng năm bác nộp thuế đầy đủ không bán hàng giả, hàng nhái Như bác U A sử dụng pháp luật, thi hành pháp luật, tuân thủ pháp luật B thi hành pháp luật, tuân thủ pháp luật, áp dụng pháp luật C sử dụng pháp luật, tuân thủ pháp luật, áp dụng pháp luật D sử dụng pháp luật, thi hành pháp luật, áp dụng pháp luật Câu 15: Các quy phạm pháp luật bắt nguồn từ A tư trừu tượng người B quyền lực giai cấp thống trị C ý thức cá nhân xã hội D thực ti n đời sống xã hội Câu 16: Khi cảnh sát giao thơng lập biên xử phạt hành P vi phạm giao thơng, P bỏ chạy Trong trường hợp thì: A Cảnh sát giao thơng thi hành pháp luật, P không áp dụng pháp luật B Cảnh sát giao thông áp dụng pháp luật, P khơng tn thủ pháp luật C Cảnh sát giao thông áp dụng pháp luật, P khơng thi hành pháp luật D Cảnh sát giao thông sử dụng pháp luật, P khơng sử dụng pháp luật Câu 17: Quyền nghĩa vụ công dân không bị phân biệt dân tộc, giới tính, tơn giáo, giàu nghèo, thành phần địa vị xã hội nội dung bình đẳng A thành phần dân cư B trách nhiệm pháp lí C quyền nghĩa vụ D nghĩa vụ trách nhiệm Câu 18: Nội dung văn quy phạm pháp luật đòi hỏi phải diễn đạt A xác, đa nghĩa, B xác, nghĩa C tương đổi xác, nghĩa D tương đối xác, đa nghĩa Câu 19: Thực pháp luật q trình hoạt động có…… , làm cho những………của pháp luật vào sống, trở thành hành vi………của cá nhân, tổ chức A mục đích/ quy định/ hợp pháp B ý thức/quy phạm/hợp pháp C mục đích/ quy định/ chuẩn mực D ý thức/ quy định/ chuẩn mực Câu 20: G làm hồ sơ thi vào trường Đại học sư phạm Vậy, G thực pháp luật theo hình thức đây? A Sử dụng pháp luật B Tuân thủ pháp luật C Thi hành pháp luật D Áp dụng pháp luật Câu 21: Các tổ chức, cá nhân chủ động làm pháp luật quy định phải làm A sử dụng pháp luật B thi hành pháp luật C tuân thủ pháp luật D áp dụng pháp luật Trang 2/5 - Mã đề 132 Câu 22: Việc làm thể hình thức tuân thủ pháp luật? A M tố cáo B phát B nhận hối lộ B Giám đốc công ty A buộc T việc T tham ô C Anh K bán xe máy mà anh chủ sở hữu D Dù nhà nghèo V không ăn trộm Câu 23: Trên sở quy định pháp luật trật tự an tồn thị, đội trật tự Phường X Thành phố G yêu cầu ngựời không bán hàng vỉa hè để đảm bảo văn minh đô thị Trong trường hợp này, pháp luật thể vai trò là: A Hình thức cưỡng chế người vi phạm B Công cụ đảm bảo trật tự đường phố C Công cụ quản lý đô thị hiệu D Phương tiện để Nhà nước quản lí xã hội Câu 24: Trong văn quy phạm pháp luật sau, văn có hiệu lực pháp lí cao nhất? A Luật B Pháp lệnh C Hiến pháp D Nghị Câu 25: Nhận định sai nói vai trò pháp luật? A Pháp luật tạo môi trường ổn định cho việc thiết lập mối quan hệ nước B Pháp luật sở để thiết lập, củng cố tăng cường quyền lực nhà nước C Pháp luật phương tiện để nhân dân bảo vệ quyền đáng D Pháp luật phương tiện đề nhà nước quản lí kinh tế, xã hội Câu 26: Pháp luật quan quyền lực ban hành? A Nhà nước B Tòa án C Quốc hội D Viện kiểm sát Câu 27: Trên đường đến quan, sử dụng điện thoại lái xe mô tô, anh H va chạm với xe đạp điện chị M dừng chờ đèn đỏ khiến chị M ngã gãy tay Đang vợ bà S bán hàng rong lòng đường gần đó, ơng K đến giúp đỡ chị M cố tình đẩy đổ xe máy anh H làm gương xe bị vỡ Những vừa phải chịu trách nhiệm hành vừa phải chịu trách nhiệm dân sự? A Anh H, bà S chị M B Anh H ông K C Anh H, bà S ông K D Bà S ông K Câu 28: Khi đạo đức trở thành nội dung quy phạm pháp luật giá trị đạo đức nhà nước bảo đảm thực A niềm tin người xã hội B lương tâm cá nhân C sức mạnh quyền lực nhà nước D sức ép dư luận xã hội Câu 29: Cá nhân tổ chức thi hành pháp luật tức thực đầy đủ nghĩa vụ, chủ động làm mà pháp luật A không quy định làm B quy định phải làm C cho phép làm D không cấm Câu 30: Thực pháp luật nội dung đây? A Làm việc mà pháp luật cho phép làm B Làm việc mà pháp luật quy định phải làm C Không làm việc mà pháp luật cấm D Làm việc mà pháp luật cấm Câu 31: Các đặc trưng pháp luật là: A Mang chất giai cấp chất xã hội, mang tính bắt buộc chung, mang tính quy phạm phổ biến B Bắt nguồn từ thực ti n đời sống, mang tính bắt buộc chung, tính quy phạm phổ biến C Tính quy phạm phổ biến tính quyền lực, bắt buộc chung tính xác định chặt chẽ mặt hình thức D Vì phát triển xã hội, mang tính bắt buộc chung, tính quy phạm phổ biến Trang 3/5 - Mã đề 132 Câu 32: X mượn xe mô tô chị Q chở bạn gái tham quan, bị thua cá độ, X mang xe chị Q cầm đồ để lấy tiền Trong trường họp này, X vi phạm pháp luật đây? A Kỉ luật B Hành C Dân D Hình Câu 33: Những quy tắc xử chung, áp dụng nhiều lần, nhiều nơi, với tất người, lĩnh vực đời sống xã hội nội dung đặc trưng pháp luật? A Tính quy phạm phổ biến B Tính quyền lực, bắt buộc chung C Tính xác định chặt chẽ mặt hình thức D Tính quy định phổ biến Câu 34: Anh N không chấp hành Lệnh gọi khám sức khỏe nghĩa vụ quân nên Chủ tịch Ủy ban dân xã xử phạt hành với anh Việc làm Chủ tịch ủy ban xã biểu hình thức thực pháp luật đây? A Thi hành pháp luật B Áp dụng pháp luật C Sử dụng pháp luật D Tuân thủ pháp luật Câu 35: Bà K lừa chị H cách mượn chị 10 lượng vàng đến ngày hẹn bà K không chịu trả cho chị H số vàng Chị H làm đơn kiện bà K tòa Việc chị H kiện bà K A sử dụng pháp luật B tuân thủ pháp luật C áp dụng pháp luật D thi hành pháp luật Câu 36: Hệ thống quy tắc xử chung nhà nước ban hành bảo đảm thực quyền lực nhà nước nội dung khái niệm đây? A Quy định B Quy chế C Pháp luật D Quy tắc Câu 37: Bất kì cơng dân vi phạm pháp luật phải chịu trách nhiệm hành vi vi phạm bị xử lí theo quy định pháp luật thể cơng dân bình đẳng trách nhiệm A kinh tế B pháp lí C xã hội D trị Câu 38: Ơng A khơng tham gia bn bán, tàng trữ sử dụng chất ma túy, trường hợp ông A A sử dụng pháp luật B tuân thủ pháp luật C áp dụng pháp luật D thi hành pháp luật Câu 39: Người có hành vi trộm cắp phải chịu trách nhiệm pháp lý hay trách nhiệm đạo đức? A Không phải chịu trách nhiệm B Chỉ chịu trách nhiệm pháp lý C Chỉ chịu trách nhiệm đạo đức D Cả trách nhiệm pháp lý trách nhiệm đạo đức Câu 40: N viết đăng báo thuộc hình thức thực pháp luật đây? A Tuân thủ pháp luật B Áp dụng pháp luật C Thi hành pháp luật D Sử dụng pháp luật - HẾT Trang 4/5 - Mã đề 132 Sở GD & ĐT Bắc Ninh Trường THPT Hàn Thuyên STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG LẦN 1- KHỐI 12 NĂM HỌC: 2019-2020 MÔN: GDCD 132 209 357 485 570 628 743 A C D D D D D A C D A D B A D D B D B C C A D A D D C B B A D D B A A D D D B B C A D B D D C B C D C A A A C A C C D B A A C C D A C C A A A D B A B B C A B B B C C B B A B C A A C A D D D D D D D B C B D A C C A B C A D A C C C A A A B B A C D C B B A C B C D C C A B C A C A D B B A C A C D D D B C C A C D B C D C C A C A C A C D A B C C B B A D C C A B A B C B A B A A D B C B C B D D D B A C A D D B D C B C D B B C B A B B B B C A B C C C A A A D C B D D B D C D B B D A C A A B D B C B A B A B D B A D A B C B B D D C C D C D B A D A A D D D A B D B A 896 C B C D B C B B C B B A D A C A A A D D C B A D A D B A D A D D C C A B C D B C Trang 5/5 - Mã đề 132 ... C Thi hành pháp luật D Sử dụng pháp luật - HẾT Trang 4/5 - Mã đề 13 2 Sở GD & ĐT Bắc Ninh Trường THPT Hàn Thuyên STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31. .. 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG LẦN 1- KHỐI 12 NĂM HỌC: 2 019 -2 020 MÔN: GDCD 13 2 209 357 485 570 628 743 A C D D D D D A C D A D B A D D... cá nhân Câu 14 : Bác U mở cửa hàng bán bánh kẹo, hàng năm bác nộp thuế đầy đủ không bán hàng giả, hàng nhái Như bác U A sử dụng pháp luật, thi hành pháp luật, tuân thủ pháp luật B thi hành pháp
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi thử THPT Quốc gia lần 1 môn GDCD năm 2019-2020 có đáp án - Trường THPT Hàn Thuyên, Đề thi thử THPT Quốc gia lần 1 môn GDCD năm 2019-2020 có đáp án - Trường THPT Hàn Thuyên

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn