Thực trạng tổ chức và hoạt động thống kê dịch vụ của thống kê cấp huyện

5 11 0

Vn Doc 2 Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 57,242 tài liệu

  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/02/2020, 20:10

Trong thời kỳ chuyển đổi từ cơ chế quản lý kế hoạch hoá tập trung, quan liêu bao cấp, sang cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa, thời kỳ hội nhập với nền kinh tế quốc tế, thì các mặt hoạt động dịch vụ ở nước ta hiện nay có vai trò hết sức quan trọng. Hoạt động dịch vụ có liên quan và tác động đến hết thảy các mặt hoạt động của sản xuất của các ngành kinh tế và của mọi hoạt động đời sống văn hoá, xã hội. Thực trạng tổ chức hoạt động thống kê dịch vơ cđa thèng kª cÊp hun Minh Đức(*) rong thời kỳ chuyển đổi từ chế quản lý kế hoạch hoá tập trung, quan liêu bao cấp, sang chế thị trường có quản lý Nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa, thời kỳ hội nhập với kinh tế quốc tế, mặt hoạt động dịch vụ nước ta có vai trò quan trọng Hoạt động dịch vụ có liên quan tác động đến mặt hoạt động sản xuất ngành kinh tế hoạt động đời sống văn hoá, xã hội T Việc nắm bắt thông tin thống kê dịch vụ cách đầy đủ, xác, nhanh chóng, kịp thời diễn địa bàn cấp huyện quan trọng, cần thiết quan quản lý kinh tế - xã hội không cấp huyện mà cần thiết cho quan quản lý kinh tế - xã hội cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, quan Bộ, ngành Trung ương… thiếu nó, quan quản lý kinh tế - xã hội cấp huyện, cấp tỉnh, thành phố Bộ, ngành Trung ương tiến hành công tác nghiên cứu hoạch định chủ trương, chế độ sách phát triển dịch vụ nói riêng phát triển kinh tế xã hội địa phương, Bộ, ngành toàn kinh tế - xã hội nói chung, nhằm đảm bảo thực nhiệm vụ xây dựng phát triển kinh tế - xã hội, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, văn hoá, tinh thần nhân dân Hệ thống tiêu thống kê dịch vụ đa dạng, bao gồm nhiều tiêu khác (*) Những năm gần thực Quyết định 141/2002/QĐ-TTg ngày 21/10/2002 định hướng phát triển công tác thống kê đến năm 2010, Tổng cục Thống kê nghiên cứu hoàn thiện cải tiến công tác thu thập thông tin thống kê theo hướng đẩy mạnh tổ chức điều tra thống kê thay cho chế độ báo cáo thống kê, để giảm bớt công tác thu thập báo cáo thống kê định kỳ khơng phù hợp với chế quản lý Do nhiều tiêu thống kê dịch vụ đơn vị thuộc ngành cấp tỉnh, thành phố quản lý nằm địa bàn cấp huyện, phân cấp cho Phòng Thống kê cấp huyện điều tra thu thập, kiểm tra để gửi phiếu điều tra quan Thống kê cấp tỉnh, thành phố (Cục Thống kê) tổng hợp có tiêu thống kê dịch vụ như: tiêu kinh doanh, thương mại, xuất nhập hàng hoá, dịch vụ, du lịch khách sạn, nhà hàng, vận tải hàng hoá, hành khách, bốc xếp hàng hoá, đại lý vận tải, hoạt động dịch vụ bưu phẩm, bưu kiện bưu viễn thơng, giá hàng hố bán bn, bán lẻ, giá cước vận tải, bốc xếp, đại lý vận tải, giá cước bưu chính, viễn thơng, v.v… Hiện thống kê dịch vụ cấp huyện thực số tiêu sau đây: Báo cáo kết điều tra hàng tháng - Xuất doanh nghiệp địa bàn - Nhập doanh nghiệp địa bàn - Giá bán lẻ hàng hoá dịch vụ tiêu dùng Hội Thống kê Việt Nam 50 Th«ng tin Khoa häc Thèng kª - Giá cước vận tải hàng hoá đường - Giá cước vận tải hàng hố đường sơng - Giá cước vận tải hàng hố ven biển - Giá cước vận tải hành khách đường - Giá cước vận tải hành khách đường sông - Giá cước bốc xếp hàng hố cảng sơng, bến bãi - Giá cước bốc xếp hàng hoá đường biển - Giá bán sản phẩm người sản xuất hàng nông lâm thủy sản - Giá bán sản phẩm người sản xuất công nghiệp - Giá bán vật tư cho sản xuất Báo cáo kết điều tra hàng quý Phòng Thống kê cấp huyện thu thập số liệu: - Xu hướng kinh doanh thương mại - Xu hướng kinh doanh du lịch - Xu hướng kinh doanh khách sạn, nhà hàng - Xu hướng kinh doanh hoạt động vận tải, bốc xếp - Xu hướng kinh doanh hoạt động dịch vụ khác Báo cáo kết điều tra hàng năm - Kết kinh doanh thương mại - Doanh thu thương mại theo nhóm hàng - Xuất doanh nghiệp địa bàn cấp huyện - Nhập doanh nghiệp địa bàn cấp huyện - Kết hoạt động vận tải hàng hoá ngành đường - Kết hoạt động bốc xếp cảng sông, cảng biển - Kết hoạt động vận tải hành khách theo ngành đường - Giao thông công cộng đường - Giao thông công cộng đường thủy - Kết điều tra sản xuất kinh doanh cá thể Ngoài tiêu báo cáo theo yêu cầu ngành nêu trên, Phòng Thống kê cấp huyện phải thực báo cáo thống kê dịch vụ địa bàn cấp huyện, phục vụ cho lãnh đạo ủy ban cấp huyện ủy báo cáo phân tích hoạt động thương mại giá dịp tết, báo cáo biến đổi giá lương thực ngày giáp hạt, báo cáo tình hình hoạt động giao thông vận tải phục vụ sản xuất lại nhân dân, việc phục vụ trước sau Tết nguyên đán hàng năm Điều tra hàng tháng, quý, năm, thống kê dịch vụ thu hệ thống số liệu thống kê dịch vụ đầy đủ chi tiết như: số lượng đơn vị sở, kết sản xuất kinh doanh, sản lượng, doanh thu, chi phí sản xuất, giá thành sản phẩm, lợi nhuận, thuế, nộp ngân sách, lao động, thu nhập, tài sản, thiết bị máy móc, phương tiện, nguồn vốn, v.v… Với nguồn số liệu thống kê dịch vụ thu thập địa bàn cấp huyện, giúp cho quan thống kê cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổng hợp, suy rộng số liệu địa bàn toàn tỉnh, thành phố Cộng với nguồn số liệu thống kê dịch vụ mà quan Thống kê cấp tỉnh, thành phố trực tiếp thu thập, giúp cho quan Thống kê cấp tỉnh, thành phố có sở tiến hành tính tốn tiêu tình hình kinh tế xã hội, tình hình hoạt động dịch vụ địa bàn tỉnh, thành phố, có sở để tiến chuyªn san thèng kª cÊp huyện - thực trạng giảI pháp 51 hnh bỏo cáo phân tích kinh tế - xã hội nói chung báo cáo phân tích hoạt động dịch vụ nói riêng địa bàn tỉnh, thành phố Giúp cho lãnh đạo cấp, ngành Trung ương địa phương có sở để kiểm tra việc thực kế hoạch tiêu kinh tế - xã hội nói chung hoạt động dịch vụ nói riêng Từ đề biện pháp thiết thực, khắc phục tồn tại, yếu công tác quản lý, đạo ngành, cấp Thực trạng nay, việc thu thập thông tin thống kê địa bàn cấp huyện nói chung riêng cho lĩnh vực dịch vụ Phòng Thống kê cấp huyện nước, nhìn chung có nhiều vướng mắc, bất cập: từ việc xác định mẫu để điều tra tuỳ tiện, chưa mang tính đại diện cao, cơng tác kiểm tra, kiểm soát số liệu chưa ý cách mức, thời gian tiến hành điều tra thu thập số liệu chậm, chưa đảm bảo thời gian quy định, chất lượng số liệu sai sót nhiều Một số đơn vị sở hoạt động dịch vụ thực chế độ báo cáo điều tra tính kỷ luật chưa cao, chưa nghiêm túc, chưa làm tốt điều khoản Luật Thống kê quy định Khâu truyền đưa số liệu báo cáo điều tra từ Phòng Thống kê cấp huyện đến quan Thống kê tỉnh, thành phố nhiều trục trặc, chậm trễ Hiện hầu hết Phòng Thống kê cấp huyện trang bị máy tính nối mạng, việc xử lý tổng hợp số liệu điều tra thống kê máy vi tính chậm, trình độ tin học nhìn chung thấp Việc truyền đưa số liệu điều tra thống kê qua mạng từ Phòng Thống kê cấp huyện đến quan thống kê cấp tỉnh, thành phố nhiều lúc, nhiều nơi gặp nhiều cố đường truyền số liệu bị tắc nghẽn, thời gian chờ đợi truyền đưa lâu, v.v… Qua thực tế tiến hành điều tra thống kê thuộc lĩnh vực dịch vụ địa bàn huyện, 52 quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh, từ kinh nghiệm thực tiễn cho thấy hệ thống biểu mẫu điều tra hoạt động dịch vụ Tổng cục Thống kê ban hành gửi nhiều tiêu, nội dung tiêu bao gồm q nhiều tiêu thức, nhiều dòng, nhiều cột, giải thích phương pháp ghi chép, tính tốn số biểu chưa cụ thể, rõ ràng Khâu tổ chức hướng dẫn nghiệp vụ điều tra lại chưa thực thường xuyên, điều kiện vật chất, kinh phí phục vụ cho công tác tổ chức điều tra nhiều thiếu, thời gian yêu cầu điều tra thường gấp v.v… Tất nguyên nhân nêu làm ảnh hưởng đến chất lượng điều tra mức độ xác chưa cao, làm cho việc suy rộng số liệu điều tra sai số nhiều, phân tích đánh giá kết điều tra dịch vụ chưa sâu Từ thực tế đặt cho quan Thống kê Nhà nước, trước hết Tổng cục Thống kê, phải sớm rút kinh nghiệm đầu tư nghiên cứu sửa đổi hệ thống tiêu thống kê dịch vụ cho gọn, nhẹ, thiết thực phù hợp với yêu cầu thực tiễn có tính khả thi cao Hệ thống phiếu điều tra biểu tổng hợp đầu tiêu điều tra phải đơn giản, dễ hiểu, dễ ghi chép, hệ thống phiếu điều tra biểu tổng hợp điều tra phải ổn định hàng năm Công tác điều tra thống kê dịch vụ địa bàn cấp huyện không đơn phục vụ cho công tác quản lý, đạo cấp tỉnh, thành phố Bộ ngành cấp Trung ương, mà cần thiết cho công tác quản lý, đạo lãnh đạo quan, ban ngành cấp huyện Vì vấn đề cấp thiết đặt cho quan Thống kê Nhà nước song song với việc ban hành hệ thống tiêu thống kê dịch vụ cấp quốc gia, hệ thống tiêu thống kê dịch vụ cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, phải khẩn trương nghiên cứu ban hành hệ thống tiêu thống kê dịch vụ cấp huyện, xác định rõ phạm vi hệ thống tiêu thống kê dịch vụ đầu vo, u trờn Thông tin Khoa học Thống kê địa bàn cấp huyện Những tiêu thống kê dịch vụ quy định thực hàng tháng, tiêu thống kê dịch vụ quy định thực hàng quý, tháng, tháng năm Đi theo hệ thống tiêu thống kê dịch vụ cấp huyện này, cần phải nghiên cứu cải tiến lại toàn chế độ điều tra định kỳ hàng tháng, hàng quý năm hoạt động dịch vụ địa bàn cấp huyện Phải phân công rõ ràng chức trách, nhiệm vụ thu thập, kiểm tra tổng hợp tiêu thống kê dịch vụ địa bàn cấp huyện Phòng Thống kê cấp huyện đảm nhiệm Phải nghiên cứu phương pháp tính tốn phép Phòng Thống kê cấp huyện dựa vào số liệu hoạt động dịch vụ điều tra mẫu địa bàn cấp huyện để trực tiếp suy rộng số liệu hoạt động dịch vụ địa bàn huyện, khơng giao nhiệm vụ cho quan Thống kê cấp tỉnh, thành phố, dựa vào số liệu điều tra mẫu hoạt động dịch vụ địa bàn cấp huyện, trực tiếp suy rộng số liệu hoạt động dịch vụ cho huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, chuyển kết điều tra dịch vụ suy rộng cho Phòng Thống kê cấp huyện, để Phòng Thống kê cấp huyện tiến hành phân tích tổng hợp số liệu kết hoạt động dịch vụ địa bàn huyện, làm sở cho việc phân tích tổng hợp chung tình hình kinh tế - xã hội diễn địa bàn cấp huyện Những tài liệu thống kê cần cho công tác quản lý kinh tế - xã hội cấp lãnh đạo thuộc quan Ban ngành cấp huyện Ngành Thống kê có làm vậy, giúp cho cơng tác thống kê cấp huyện nói chung cơng tác thống kê dịch vụ cấp huyện nói riêng có vai trò, vị trí ngày nâng cao, hoạt động Phòng Thống kê cấp huyện lãnh đạo quan Ban ngành cấp huyện ủng hộ, giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi cho Phòng Thống kê cấp huyện hoàn thành hoàn thành vượt mức nhiệm vụ công tác ngành địa phương giao cho Qua khảo sát thực trạng tổ chức hoạt động thống kê dịch vụ cấp huyện thành phố Hà Nội, lãnh đạo Cục Thống kê có nhận định, đánh sau: mảng công việc thống kê dịch vụ địa bàn cấp huyện, quận thành phố Hà Nội lớn, chiếm tới 60% cơng việc Phòng Thống kê huyện, quận Bình qn đơn vị quận, huyện thành phố có tới 1000 sở hoạt động dịch vụ Để thực thống kê dịch vụ địa bàn huyện, quận, Phòng Thống kê chọn 150 sở hoạt động dịch vụ để theo dõi thu thập thông tin thống kê định kỳ thường xuyên Thống kê quận huyện chọn mẫu tốt có tính đại diện cao, kết điều tra thu thập thơng tin thống kê dịch vụ phản ánh tương đối rõ nét tình hình kết hoạt động dịch vụ Thống kê quận, huyện chọn mẫu tuỳ tiện, không sát thực tế, khơng đại diện, mức độ thu thập thơng tin thống kê dịch vụ có mức độ sai số nhiều thường đạt độ xác từ 70% đến 80% Triển khai điều tra thống kê hoạt động dịch vụ xuống đến địa bàn cấp huyện, quận, thời gian thường gấp gáp Công tác tra, kiểm tra điều tra thống kê dịch vụ địa bàn quận, huyện thực không nhiều, không thường xuyên Điều nguyên nhân dẫn đến chất lượng thông tin thống kê dịch vụ thu thập thấp, mức độ sai số cao Từ thực tế triển khai điều tra thống kê dịch vụ năm qua, để công tác điều tra thu thập thông tin thống kê dịch vụ có hiệu cao, có chất lượng tốt ngành Thống kê cần phải xây dựng dàn mẫu sát thực tế Đơn vị chọn điều tra phải nghiêm túc việc khai báo Công tác thu thập, kiểm tra, xử lý tổng hợp cho kịp thời Hiện hiệu cơng tác chuyªn san thống kê cấp huyện - thực trạng giảI pháp 53 điều tra thống kê dịch vụ địa bàn quận huyện chưa cao, chưa đáp ứng nhu cầu đòi hỏi, cơng tác phân tích, đánh giá hoạt động dịch vụ chưa sâu Hệ thống tiêu thống kê điều tra hoạt động dịch vụ địa bàn cấp huyện, quận phân tán, chưa gọn nhẹ chưa ổn định qua điều tra Hệ thống tiêu điều tra thống kê dịch vụ nặng phục vụ yêu cầu đạo, lãnh đạo tầm vĩ mô Trung ương cấp tỉnh, chưa phù hợp với yêu cầu đạo lãnh đạo quan ban ngành cấp huyện, quận Hiện cấp huyện, quận chưa làm báo cáo tổng hợp tình hình kinh tế xã hội có phần báo cáo thống kê dịch vụ địa bàn huyện, quận Công tác xử lý tổng hợp báo cáo kết điều tra thống kê dịch vụ Phòng Thống kê quận, huyện yếu Số người sử dụng thành thạo máy vi tính khơng có nhiều Đường truyền số liệu từ thống kê huyện, quận lên quan thống kê thành phố chưa đảm bảo chất lượng, thường xuyên bị tắc nghẽn Từ thực trạng hoạt động thống kê dịch vụ Phòng Thống kê cấp huyện, quận thành phố, bộc lộ nhiều vấn đề bất cập nội dung chế độ điều tra, sở hạ tầng, công nghệ thông tin, công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ thống kê dịch vụ, v.v… Những bất cập công tác thống kê dịch vụ phòng thống kê cấp huyện thành phố Hà Nội nêu trên, bất cập chung công tác thống kê dịch vụ phòng thống kê cấp huyện tỉnh, thành phố nước Vì vậy, vấn đề đặt là, đòi hỏi Tổng cục Thống kê Cục Thống kê tỉnh, thành phố cần phải nghiên cứu bước giải Có giải tồn bất cập nêu trên, cơng tác thống kê dịch vụ phòng thống kê cấp huyện tỉnh, thành phố đạt kết tốt THỰC TRẠNG VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG THỐNG KÊ XÃ HỘI (tiếp theo trang 49) có đủ khả chun mơn nghiệp vụ (trong có nghiệp vụ thống kê xã hội - môi trường) đảm nhận công việc tổ chức đạo điều tra, làm báo cáo số liệu, biên soạn niên giám, tiến hành báo cáo phân tích dự báo phát triển xã hội công việc mức giá hành Mỗi Phòng Thống kê huyện phải có đủ diện tích nhà làm việc kiên cố, đồng thời trang bị cán thống kê huyện máy vi tính nối mạng trực tiếp với Cục Thống kê tỉnh/TP Tổng cục Thống kê - Một số yếu tố quan trọng thiếu hoạt động thống kê cấp huyện kinh phí cho điều tra thống kê điều kiện làm việc cần thiết như: trụ sở, trang bị máy vi tính, thiết bị văn phòng, kinh phí cho cơng tác đạo, kiểm tra giám sát hoạt động thống kê xã/phường, đơn vị sở Theo chúng tôi, để đảm bảo cho Thống kê cấp huyện hoàn thành tốt nhiệm vụ Nhà nước (cụ thể TCTK) cần bố trí kinh phí cho điều tra thống kê phải tương xứng với khối lượng Từ phân tích, đánh giá thực trạng thống kê xã hội - môi trường cấp huyện cho tranh đầy đủ, sâu sắc tổ chức hoạt động Phòng Thống kê huyện nước Thực tế đòi hỏi Nhà Lãnh đạo thống kê phải tổ chức nghiên cứu công phu sở tổng kết thực tiễn kết hợp với lý luận khoa học thống kê để từ đưa mơ hình tổ chức hoạt động thống kê cấp huyện (trong có tổ chức hoạt động thống kê xã hội mơi trường) cho phù hợp có hiệu qu 54 Thông tin Khoa học Thống kê ... sở hoạt động dịch vụ Để thực thống kê dịch vụ địa bàn huyện, quận, Phòng Thống kê chọn 150 sở hoạt động dịch vụ để theo dõi thu thập thông tin thống kê định kỳ thường xuyên Thống kê quận huyện. .. nghiệp vụ thống kê dịch vụ, v.v… Những bất cập công tác thống kê dịch vụ phòng thống kê cấp huyện thành phố Hà Nội nêu trên, bất cập chung cơng tác thống kê dịch vụ phòng thống kê cấp huyện tỉnh,... hệ thống tiêu thống kê dịch vụ cấp huyện, xác định rõ phạm vi hệ thống tiêu thống kê dịch vụ đầu vào, đầu Th«ng tin Khoa häc Thèng kª địa bàn cấp huyện Những tiêu thống kê dịch vụ quy định thực
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực trạng tổ chức và hoạt động thống kê dịch vụ của thống kê cấp huyện, Thực trạng tổ chức và hoạt động thống kê dịch vụ của thống kê cấp huyện

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn