Theo bạn, điều gì là quan trọng đối với sự thịnh vượng và sự tiến bộ? Khung đo lường sự tiến bộ mới tại Úc

11 4 0

Vn Doc 2 Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 57,242 tài liệu

  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/02/2020, 20:02

Bài viết này trình bày kinh nghiệm của Cục Thống kê Úc (ABS) trong việc phát triển và thực hiện khung khái niệm và đo lường được sử dụng để phác họa bức tranh thống kê về sự tiến bộ của nước Úc. Theo bạn, điều gi quan trọng… IAOS 2014 Theo bạn, điều quan trọng thịnh vượng tiến bộ? KHUNG ĐO LƯỜNG SỰ TIẾN BỘ MỚI TẠI ÚC Gemma Van Halderen, Joanne Baker, HannahWetzler, Helen Spong, Cục Thống kê Úc (ABS) Tóm tắt Cách thập kỷ, Cục Thống kê Úc (ABS) lần phát hành Ấn phẩm Đo lường tiến nước Úc (MAP) MAP trình bày tập hợp toàn diện tiêu thuộc nhiều lĩnh vực: kinh tế, xã hội môi trường để cung cấp hiểu biết sống phúc lợi xã hội Úc cải thiện Năm 2011-2012, ABS tổ chức hội nghị tham vấn công chúng tầm quốc gia để đảm bảo vấn đề quan trọng nước Úc mà ABS đo lường thích hợp với xã hội Hội nghị đề cập đến việc phát triển khung khái niệm củng cố tập hợp nguyện vọng người dân vấn đề quan trọng Khung đo lường hình thành nhóm nguyện vọng (ngồi lĩnh vực xã hội, kinh tế môi trường): quản trị, bao gồm chủ đề tập trung vào dịch vụ hệ sinh thái văn hóa, chủ đề xã hội tập trung vào liên kết đến thịnh vượng nhân loại, bao gồm chủ đề liên ngành, chủ đề định kỳ làm bật ý tưởng lớn xuyên suốt lĩnh vực Bài viết trình bày kinh nghiệm ABS việc phát triển thực khung khái niệm đo lường sử dụng để phác họa tranh thống kê tiến nước Úc Giới thiệu nước Trong vài năm qua, ABS thực Cục Thống kê Úc (ABS) tổ chức thống kê quốc gia Úc, có vai trò cung cấp số liệu thống kê quốc gia đáng tin cậy xác đáng tình hình kinh tế, xã hội tác động với môi trường Ấn phẩm Đo lường tiến nước Úc (MAP) ABS ví dụ hàng đầu thống kê tiến xã hội phúc lợi người dân đất 144 tham vấn lớn sửa đổi ấn phẩm này, để đảm bảo MAP thích hợp với nhu cầu thông tin ưu tiên cộng đồng Úc Các kết trình cung cấp nhìn rõ số liệu thống kê thuộc lĩnh vực khác, phát triển người phát triển bền vững Đo lường tiến nước Úc (MAP) gì? CHUYÊN SAN HỘI NGHỊ QUỐC TẾ VỀ THỐNG KÊ CHÍNH THỨC 144 IAOS 2014 Theo bạn, điều gi quan trọng… Đo lường tiến nước Úc (MAP) tạo giúp người dân trả lời câu hỏi “Cuộc sống Úc tốt chưa?” Người dân sử dụng phép đo lường dễ hiểu để tự nhìn nhận phát triển nước Úc Kể từ xuất lần đầu năm 2002, MAP đưa số liệu thống kê chọn lọc nói về tiến xã hội ba lĩnh vực chính: xã hội, kinh tế mơi trường [1] Năm 2011-2012, ABS thực tham vấn tầm cỡ quốc gia để hiểu rõ vấn đề quan trọng người dân mối quan hệ, ràng buộc lẫn ý tưởng xuyên suốt Thông qua việc tham khảo ý kiến MAP, ABS phát kết quan trọng khác, bao gồm: tầm quan trọng tiến độ môi trường nhìn từ góc độ xã hội; mối quan tâm quản trị; khoảng trống liệu tổng quan tiến Bài viết nghiên cứu kết từ tham vấn MAP Làm vậy, viết xem xét đến trình khảo sát MAP kết Để kiểm tra MAP có đo lường điều sử dụng thảo người Úc quan tâm tiến xã hội, luận mở rộng thịnh vượng tiến ABS tiến hành hỏi cơng dân: “Theo bạn điều nào, chẳng hạn phát triển nhân lực quan trọng cho tiến quốc gia? " Việc phát triển bền vững, có phù hợp với bối cảnh khảo sát nhận phản hồi rộng rãi từ nước Úc quan phủ tổ chức đồn thể, doanh nghiệp cơng chúng; thơng qua kỳ họp thức, hội thảo phương tiện truyền thông [2] [3] Ấn phẩm MAP sửa đổi phát hành vào tháng 11 năm 2013, hoàn thiện khung khái niệm, khung đo lường tiêu đo lường Cuộc tham vấn MAP - ABS nghiên cứu gì? Nguyện vọng cho tiến nước Úc Một kết quan trọng từ khảo sát Kết từ tham vấn MAP MAP kết nối nguyện vọng, hay báo ABS sử dụng trình khảo sát MAP để cáo mục tiêu mở rộng, mơ tả điều quan trình bày thơng tin thống kê tiến trọng cho tiến xã hội nước Úc Những nước Úc, củng cố khung khái niệm nguyện vọng cung cấp nhìn nước rút từ nguyện vọng người dân Úc, phản ánh khía cạnh quan trọng tiến quốc gia, khung đo lường với thịnh vượng bền vững nhân loại từ góc tiêu cho thấy trạng nước Úc - độ người dân Úc Đối với MAP, nguyện tiến bộ, thối hay khơng có thay đổi Quá vọng sử dụng để xác định chủ đề trình tham vấn MAP đưa nhận thức rõ quan trọng tiến xã hội khuôn khổ để ràng tương tác lĩnh vực, đo lường chủ đề CHUYÊN SAN HỘI NGHỊ QUỐC TẾ VỀ THỐNG KÊ CHÍNH THỨC 145 145 Theo bạn, điều gi quan trọng… IAOS 2014 Xác định nguyện vọng kết nối chúng Dương (SDSNAP)[5] Nhiều nguyện vọng phù hợp trình tương tác ABS tổ chức trình với mục tiêu SDSN đề xuất, đặc biệt tham vấn diễn cách rộng rãi toàn diện, mục tiêu xã hội, kinh tế quản trị Đối với người dân trình bày nguyện vọng ABS mục tiêu môi trường, nguyện vọng cung tổng hợp nguyện vọng đó, sau nhóm cấp nội dung giá trị cá nhân người Úc chuyên gia sử dụng kết trình tham tương tác với môi trường - cung cấp vấn để giúp phát triển, hoàn thiện, tái phát triển góc nhìn khác với khn khổ tiêu mơi báo cáo nguyện vọng làm sở hình thành trường truyền thống (điều thảo luận chi khái niệm có ý nghĩa phương thức đo lường tiết đây) Các báo cáo nguyện vọng cuối kết nối để đảm bảo rõ ràng người sở hữu chúng Mỗi tuyên bố bắt đầu với “nguyện vọng người dân ”, giúp người đọc hiểu rõ nguyện vọng thuộc người dân Ví dụ, chủ đề sức khỏe, nguyện vọng “người Úc mong muốn sức khỏe tốt cho tất người” Ví dụ 1.1: An ninh lương thực nông nghiệp bền vững Thông qua việc tham khảo ý kiến MAP, người Úc nói với ABS sản xuất lương thực bền vững điều quan trọng tiến quốc gia Việc tiếp cận thực phẩm tươi sống đề cao bối cảnh giảm thiểu lãng phí, Tập hợp nguyện vọng cuối sử dụng hợp lý đảm bảo nguồn tài ngun thiên trình bày báo cáo thơng tin MAP ABS nhiên tương lai Người Úc cảm thấy việc [4] bao gồm 26 nguyện vọng, chia thành nhóm sử dụng nguồn lực tài nguyên chính: nhóm xã hội (8 nguyện vọng), nhóm kinh tế ảnh hưởng đến thịnh vượng hệ (7 nguyện vọng), nhóm mơi trường (6 nguyện tương lai Trong mối quan hệ này, người Úc vọng) nhóm quản trị (5 nguyện vọng) nhận thấy tầm quan trọng nguồn tài phân loại trình tham vấn chuyên nguyên cung cấp tảng cho ngành sản xuất gia Các nguyện vọng có sức ảnh hưởng lớn lương thực sản xuất công nghiệp Người dân sử dụng tranh ủng hộ việc xây dựng công nghệ luận chương trình nghị khác, sách phù hợp để phát triển môi trường bền vững thảo luận mục tiêu phát triển bền vững (SDGs) nước Úc "Chúng ta cần thừa nhận gia tăng dân số để đẩy mạnh tăng trưởng kinh tế bỏ qua Để giải thích điều này, ABS đặt hữu hạn nguồn tài nguyên thiên nhiên Do nguyện vọng người dân tiến cần thực thay đổi phương pháp sản xuất xã hội vào tập hợp mục tiêu phát triển bền lượng, sản xuất thực phẩm bền vững vững tiềm phát triển Mạng lưới đổi tảng sở hạ tầng (năng lượng mặt giải pháp phát triển bền vững châu Úc Thái Bình trời gió)" Alice [6] 146 CHUN SAN HỘI NGHỊ QUỐC TẾ VỀ THỐNG KÊ CHÍNH THỨC 146 IAOS 2014 Theo bạn, điều gi quan trọng… "Đòi hỏi có phương pháp nơng nghiệp thích dào, bao gồm đa dạng sinh học, đất nước, hợp bền vững để trì việc sản xuất đầu vào thiết yếu cho trình sản xuất thực lương thực cho người mà không gây thiệt phẩm, ảnh hưởng đến an ninh lương thực khả hại cho nguồn tài nguyên phục hồi để thực hoạt động nông nghiệp chúng ta" Sophie [6] bền vững Người dân có bốn nguyện vọng cho tiến Các nguyện vọng đề cập đến mối xã hội có liên quan đến khái niệm liên hệ lương thực sản xuất tự an ninh lương thực nông nghiệp: nhiên, vấn đề an ninh lương thực đến sức khỏe, - Việc thiếu thực phẩm an toàn, dinh dưỡng giá phải gây tác động trực tiếp tác động gián tiếp đến sức khỏe người Do đó, nguyện vọng người dân đảm bảo sức khỏe tốt cho tất người; - Người dân mong muốn xã hội công bằng: Nhu cầu người cung cấp đầy đủ lương thực Do đó, người dân mong muốn tất người nên có hội bình đẳng để thiết lập, cải thiện trì quyền lợi họ, bao gồm khả đáp ứng nhu cầu xây dựng khả đó; nghèo khó bình đẳng lồi người Một khn khổ để đo lường tiến Các nguyện vọng xác định suốt trình tham vấn MAP hình thành sở cho khung đo lường MAP Báo cáo thông tin MAP ABS tập trung vào cấu trúc khung khái niệm đo lường MAP [7] gồm hai phần: Phần khung khái niệm củng cố nguyện vọng người dân tiến xã hội, phần hai khung đo lường nguyện vọng, phân loại thành - Nguyện vọng người dân việc cần lĩnh vực chủ đề, tìm hiểu sâu tạo môi trường bền vững cho hệ tương thông qua yếu tố Như đề cập trước đó, lai: Các nguồn tài nguyên thiên nhiên cung nguyện vọng tuyên bố chung nắm bắt cấp tảng cho ngành sản xuất lương thực quan điểm mà người dân nghĩ quan sản xuất cơng nghiệp có ảnh hưởng đến thịnh trọng tiến quốc gia Các quan điểm vượng hệ tương lai Vì vậy, có ảnh hưởng đến việc hiểu đo lường tiến người dân ủng hộ việc xây dựng công nghệ xã hội thơng qua MAP Người dân sách phù hợp để phát triển môi trường sở hữu nguyện vọng, điều thể bền vững; rõ cách nguyện vọng kết nối - Nguyện vọng người dân mơi Ví dụ, nguyện vọng cho chủ đề trường tự nhiên lành: Môi trường tự nhiên sức khỏe là: "Người dân mong muốn sức khỏe tốt lành nguồn tài nguyên thiên nhiên dồi cho tất người" CHUYÊN SAN HỘI NGHỊ QUỐC TẾ VỀ THỐNG KÊ CHÍNH THỨC 147 147 Theo bạn, điều gi quan trọng… IAOS 2014 Nguyện vọng phân loại thành bốn sống lành mạnh, mơi trường lành Với yếu nhóm Các nhóm lĩnh vực bao tố sức khỏe thể chất đo số quát sống mà người dân xác định tuổi thọ bình qn khơng có bệnh tật quan trọng tiến Bốn lĩnh vực sống xác định thơng qua q trình tham vấn MAP gồm: xã hội, kinh tế, môi trường quản trị Việc phân loại nguyện vọng thành nhóm giúp việc phát triển khung đo lường, phác họa nên tranh thống kê tiến nước Úc Ví dụ, nguyện vọng "Người dân mong muốn sức khỏe tốt cho tất người" thuộc nhóm nguyện vọng xã hội Cần lưu ý khung MAP hướng tới nguyện vọng mục tiêu - hay liệu Thông qua tham vấn MAP, nguyện vọng người dân hình thành hướng tổng thể cho phép độc giả MAP tự đánh giá phát triển nước Úc Chúng xác định vấn đề mà người dân cho quan trọng tiến nhìn nhận Sau ABS phác họa thành tranh, câu chuyện thống kê Nguyện vọng tổng kết thành tiêu đo lường phù hợp với nguyện vọng đó, chủ đề mà người dân Úc nghĩ quan trọng tóm tắt thành chủ đề chia thành yếu tố phát triển quốc gia Tổng hợp nguyện vọng thành chủ đề có vai trò đặc biệt quan trọng việc xác định tiêu tiến chính, tảng việc phác họa thành công tranh thống kê phát triển nước Úc thông qua nhận thức quản lý người đọc Ứng với chủ đề khung khái niệm, có tiêu tiến tương ứng khung đo lường Ví dụ, nguyện vọng sức khỏe tồn dân có chủ đề sức khỏe có số tiến tương ứng số tuổi thọ bình quân Các phương pháp tiếp cận ban đầu xác định vấn đề quan trọng sau phát triển thành khung đo lường để đo lường lợi ích vấn đề cho thơng tin có liên quan đến sáng kiến đo lường thịnh vượng, phát triển bền vững Thông qua việc xác định vấn đề quan trọng, sản phẩm thông tin phát triển dựa thơng tin ưu tiên thay liệu sẵn có Nó chế để đảm bảo phù hợp, chẳng hạn sách thích hợp, yếu tố chất lượng Mỗi chủ đề chia thành nhiều yếu tố để mô tả chi tiết mức độ tiến Các yếu Chủ đề xuyên suốt chủ đề định kỳ tố yếu tố mô tả yếu tố định nghĩa, Đo lường tiến xã hội lĩnh vực lựa chọn cho khả đo lường cụ thể thực riêng lẻ Hàng tiềm Với yếu tố có tiêu tiến loạt mối quan hệ, liên kết căng tương ứng Ví dụ, chủ đề sức khỏe chia thẳng tồn tất nhóm chủ đề Một thành năm yếu tố: sức khỏe thể chất, sức khỏe vài ví dụ mối quan hệ nhóm bao gồm: tâm lý phúc lợi, chất lượng dịch vụ y tế, lối tăng trưởng kinh tế với bền vững môi trường; 148 CHUYÊN SAN HỘI NGHỊ QUỐC TẾ VỀ THỐNG KÊ CHÍNH THỨC 148 IAOS 2014 Theo bạn, điều gi quan trọng… trì gắn kết xã hội với đa dạng văn hóa; sức đánh giá giá trị tầm quan trọng khỏe với xây dựng môi trường sống lành người đóng góp cho mối quan hệ Những mối quan hệ cần phải xem xét để hiểu rõ tác động qua lại gữa nhóm với 3.2 Chủ đề xuyên suốt Một số ý tưởng nêu 3.1 Mối quan hệ liên kết lẫn tham vấn MAP lặp lặp lại nhóm, Có nhiều liên kết chủ làm bật tầm quan trọng ý đề khuôn khổ MAP tưởng đến sống người dân Một ví cách khả thi trực tiếp Thay vào đó, MAP sử dụ chủ đề xuyên suốt bình đẳng Nhiều dụng phương pháp tiếp cận với bảng điều người cho sống Úc tốt khiển đèn giao thông cho phép người đọc đánh giá người dân đối xử bình đẳng, đặc biệt phát triển nước Úc Bằng cách trình bày người có hồn cảnh khó khăn, thiệt thòi hay tiêu chủ đề cạnh nhau, liên kết bị tổn thương Xã hội, kinh tế quản trị coi với điều phối kết hợp thỏa hiệp, cơng cụ hỗ trợ cho bình đẳng, thơng qua cơng nhận cân nhắc để người cố việc cung cấp hội công kết gắng hiểu yếu tố ảnh hưởng đến tiến công xã hội - Sự bình đẳng xác định lĩnh Việc có nhiều mối quan hệ liên vực xã hội nguyện vọng; người cho kết lý mà ABS để nhận lại thứ họ cần Một xã hội trình bày việc đo lường tiến xã hội thông qua công xã hội công nhận khác biệt số đơn lẻ Việc sử dụng số tổng hợp bất lợi, hỗ trợ người dân cách cung cấp đòi hỏi phải kết hợp khái niệm khác với mơi trường sống bình đẳng Dựa ý tưởng này, loại phép đo lường khác (thường không xã hội công xã hội cung tương thích) giúp chúng so sánh Một cấp chăm sóc sức khỏe, giáo dục phổ thơng, số tổng hợp liên quan đến việc tạo hỗ trợ cho người có nhu cầu đánh giá giá trị phức tạp tầm quan trọng tương - Bình đẳng nhắc đến lên đối tiêu, đồng thời tiêu nhóm kinh tế, yếu tố thuộc chủ đề tác động lớn đến toàn số "kết công bằng" rộng ý tưởng Bằng cách trình bày tiêu tiến thông qua đặc trưng kinh tế công bằng, một phương pháp tiếp cận bảng điều khiển, tiến nơi trọng đến kết - tất người xã hội trình bày chủ đề, lĩnh vực tạo thành công chia sẻ chúng tạo điều kiện cho hiểu biết tiến trình phát triển kinh tế nước Úc Nền mối quan hệ nhóm, mà khơng tạo kinh tế hỗ trợ cho kết công bằng, CHUYÊN SAN HỘI NGHỊ QUỐC TẾ VỀ THỐNG KÊ CHÍNH THỨC 149 149 Theo bạn, điều gi quan trọng… IAOS 2014 thơng qua tiến kinh tế Úc hưởng lợi chia sẻ tất người - Trong nhóm quản trị, người Úc mong muốn hệ thống, quy trình tổ chức thành lập, không bị giới hạn, công bằng, bao gồm tất người dân có quyền hội Việc so sánh địa lý mối quan tâm Úc, chẳng hạn bang hạt (vùng chưa hưởng quyền lợi bang), thị nơng thơn Nó trình bày liệu liên quan đến sức khỏe, việc làm kinh tế Địa lý đề cập để xem xét tiến tham gia vào định có ảnh hưởng đến Một góc nhìn khác để xem xét tiến xã sống họ, tham gia vào thảo hội nhóm dân cư, đặc biệt dân địa luận công khai, hệ thống tư pháp quy trình dân di cư sống đảo Torres Strait ABS xem tạo bình đẳng cho tất người xét khía dân địa dân di cư đảo Torres Chủ đề xuyên suốt khác xác định q trình tham vấn MAP bao gồm tính bền vững, khả sống, hội Strait để trình bày tiến xã hội Xem xét tiến thơng qua số ống kính - giới tính, tuổi tác hay địa lý - ý tưởng ứng dụng rộng rãi Ví dụ, xây 3.3 Ống kính tiến dựng mục tiêu phát triển, chẳng hạn Cần xem xét tiến xã hội thông qua thơng qua chương trình nghị phát triển sau “ống kính” vấn đề quan trọng năm 2015, xem xét tập trung mục tiêu vào nhắc đến khuôn khổ MAP thông qua người khái niệm cụ thể giáo dục, y tế tiêu dùng, trình bày thành nhiều phần khác để hỗ trợ mục tiêu với ống kính khác người hiểu tiêu tiến giới tính (hoặc ống kính khuyết tật, ống Một ống kính nhắc đến tình dục hay giới tính MAP khơng trình bày kính khu vực, v.v) có nhiều vấn đề liên quan đến bình đẳng giới với nhiều mục tiêu nguyện vọng chủ đề giới tính Tuy nhiên, Tiến mơi trường từ góc độ xã hội việc phân chia theo giới tính trình bày xun Việc đo lường tiến xã hội nước Úc suốt tiêu khác y tế, an tồn trình bày câu chuyện thống kê cho phép bình đẳng để độc giả đưa đánh giá người đọc đánh giá xem liệu sống Úc việc tiến nước Úc cho nam giới tốt chưa Việc nhìn nhận tiến phụ nữ, so sánh chủ đề, nhóm thể thơng qua đóng góp vào số khác hai giới phúc lợi xã hội, với chủ đề yếu tố có giá trị Tuổi tác góc nhìn khác tiến xã hội Tuổi tác phù hợp với số chủ đề mối quan hệ gần gũi đời sống phong phú phương tiện để đạt điều Ví dụ, nhóm kinh tế quản trị có giá trị chúng nâng cao đời sống xã hội Có hệ thống quản trị tốt kinh tế vững mạnh quan trọng 150 CHUYÊN SAN HỘI NGHỊ QUỐC TẾ VỀ THỐNG KÊ CHÍNH THỨC 150 IAOS 2014 Theo bạn, điều gi quan trọng… không nhóm, mà đóng góp đến việc đánh giá tiện nghi văn hóa to lớn đến an sinh xã hội người môi trường sử dụng cho mục đích Mơi trường nhiều chủ đề thuộc nhóm Việc tiếp cận MAP giúp nhìn nhận giá trị văn mơi trường MAP có tập trung xã hội hóa môi trường phản ánh xu hướng phát mạnh mẽ Trong nhiều người Úc xác định triển quốc tế Khuôn khổ SEEA LHQ [9] thông qua tham vấn MAP mơi trường có giá trị nội mơi trường ln cần có lành, nhiều nguyện vọng môi trường tập Khuôn khổ phát triển số liệu thống kê môi trường [10] bao gồm giá trị nhân hệ sinh thái, bao gồm giá trị văn hóa trung vào mối quan hệ môi trường tự nhiên Tại Australia, ABS bắt đầu cố gắng môi trường nhân tạo mối quan hệ với xã hội đo lường dịch vụ hệ sinh thái văn hóa, lồi người Ví dụ, với chủ đề "đánh giá cao mơi cách sử dụng tiêu văn hóa, tính thẩm trường", "bảo vệ mơi trường" "duy trì mơi trường" tập trung vào kết nối hoạt động xã hội lồi người mơi trường tự nhiên Chủ đề "một môi trường tự nhiên lành" "một môi trường nhân tạo lành mạnh" tập trung vào khía cạnh ảnh hưởng mơi trường đến thịnh vượng xã hội lồi người, nhiễm, chất lượng khơng khí giao thơng mỹ di sản, giải trí tơn giáo/dịch vụ tâm linh khuôn khổ môi trường [11] Quản trị lĩnh vực nhận nhiều quan tâm Quá trình tham vấn MAP nhấn mạnh gia tăng quan tâm xung quanh vấn đề quản trị Quản trị vượt xa chức quyền địa phương, tiểu bang liên bang Nó bao gồm Có lẽ đáng ý khuôn khổ MAP bao gồm dịch vụ hệ sinh thái văn hóa Các đánh giá hệ sinh thái thiên niên kỷ (MEA) (2005) định nghĩa dịch vụ hệ sinh thái văn hệ thống, quy trình tổ chức chi phối, vận hành, bảo vệ điều chỉnh hành vi người cách thức người định có ảnh hưởng đến sống họ hóa "lợi ích phi vật thể mà người dân thu từ Thông qua việc tham vấn MAP, người Úc hệ sinh thái thông qua việc làm giàu tinh thần, nói với ABS xã hội tự do, nơi người có phát triển nhận thức, phản ánh, giải trí kinh thể tham gia vào định có ảnh hưởng đến nghiệm thẩm mỹ" [8] Trong MAP, có thừa sống họ, bao gồm quyền truy cập vào nhận người hưởng lợi ích từ mơi thơng tin hỗ trợ tham gia cung cấp trường tự nhiên vượt qua đơn giản nguồn thông tin tranh luận công khai, tự tài nguyên môi trường sống cần thiết cho xã hội báo chí tự ngơn luận Hệ thống, quy trình và kinh tế phát triển mạnh Dịch vụ văn hóa tổ chức quản trị nên cho phép tiến xã hội, làm giàu cho xã hội loài người, tiết lộ cách dễ dàng tương tác tiếp cận, cởi mở, suốt trình tham vấn MAP Chủ đề "đánh giá trung thực, khách quan có trách nhiệm, đáng tin cao mơi trường" trình bày yếu tố có liên quan cậy Người dân muốn hệ thống bảo vệ CHUYÊN SAN HỘI NGHỊ QUỐC TẾ VỀ THỐNG KÊ CHÍNH THỨC 151 151 Theo bạn, điều gi quan trọng… IAOS 2014 quyền người dân, cho phép họ tiếp cận công lý Liên hợp quốc (tháng 9/2013 - tháng 9/2014) 17 cung cấp, hỗ trợ xây dựng điều luật bảo vệ mục tiêu đề xuất, gồm có mục tiêu "thực người dân xã hội hòa bình hòa nhập, tiếp cận Bên cạnh lĩnh vực truyền thống chính: xã hội, kinh tế môi trường, ấn phẩm MAP sửa bình đẳng cho tất lồi người, tổ chức có khả hiệu quả."[13] đổi giới thiệu lĩnh vực mới: quản trị Nhóm Đo lường tiến lĩnh vực quản trị quản trị đo lường tiến xã hội năm chủ đề: quan trọng Trình bày tiến quản trị - Niềm tin - tổ chức quy trình quản lý có xu hướng cộng đồng xu hướng quốc tế Ví dụ, báo cáo năm 2014 đến Bộ trưởng thể tin cậy tổ chức vào tài khoản; - Quản trị hiệu - hệ thống quản trị làm việc tốt; Tổng thư ký OECD, ông Angel Gurria, việc OECD hỗ trợ nỗ lực phủ để xây dựng tổ chức hiệu quả, minh bạch cởi mở để - Sự tham gia - người có hội tham gia giúp khơi phục niềm tin cơng chúng [14] OECD tiếng nói định có ảnh hưởng đến khởi động nỗ lực toàn diện để thúc đẩy sống họ; liêm biện pháp chống tham nhũng, - Được cung cấp thông tin tranh thu thập liệu tốt niềm tin công chúng, luận công khai - người dân tự tiếp giúp phủ tăng cường hợp tác, minh bạch nhận thông tin thật cân cho độ tin cậy q trình lập pháp Một nhóm tư thảo luận công khai; vấn kỹ thuật đo lường quản trị thành - Quyền nghĩa vụ người dân - quyền người tôn trọng thực trách nhiệm họ Quản trị nhóm riêng biệt lập để hỗ trợ nỗ lực trên, Úc mong muốn hỗ trợ cách đóng góp học kinh nghiệm từ trình tham vấn MAP Thừa nhận lỗ hổng liệu điểm bật MAP nhấn mạnh tầm quan Kết từ tham vấn MAP nêu bật trọng tiến quốc gia Nó phản khoảng trống liệu tranh thống kê ánh xu hướng phát triển quốc tế cho thấy tầm tiến xã hội Trong phát triển tiêu đo quan trọng quản trị Ví dụ, tài liệu kết lường tiến xã hội, ABS nhận có Hội nghị Rio+20 năm 2012 Phát triển bền nhiều nguyện vọng đo nhiều vững bắt đầu trình tồn diện để phát triển lý do, khoảng trống liệu tập hợp mục tiêu phát triển bền vững [12] Tại có liệu phù hợp thay thời điểm viết bài, nhóm cơng tác mở gồm 30 Khoảng trống liệu trì khung tiến thành viên Đại hội đồng Liên hợp quốc quan trọng Trong chủ đề chuẩn bị đề xuất mục tiêu phát triển bền vững để xem xét kỳ họp thứ 68 Đại hội đồng 152 không đo người đọc đánh giá xem tiến chủ đề thực hiện, CHUYÊN SAN HỘI NGHỊ QUỐC TẾ VỀ THỐNG KÊ CHÍNH THỨC 152 IAOS 2014 Theo bạn, điều gi quan trọng… quan trọng hình ảnh tiến nghiệm MAP cho nhà hoạch định sách tổng thể, nguyện vọng tồn hiểu biết sâu sắc tiến xã hội đo lường mục tiêu để hướng tới bối cảnh quốc gia cụ thể Các nguyện ABS nêu bật khoảng trống liệu vọng MAP truyền cảm hứng đóng góp vào MAP cho số lý Nêu bật khoảng trống thảo luận nguyện vọng hay mục tiêu liệu hiển thị tranh hồn chỉnh quốc tế, họ nên có làm chủ đề xác định người Úc quan họ nên diễn đạt Các tiêu trọng tiến quốc gia ABS công bố xác định chuyên gia thống kê ABS lỗ hổng liệu phải minh bạch góp phần khơng nhỏ ví dụ cho cách phác người Úc nói quan trọng tiến bộ, họa tranh thống kê chủ đề khác chí khu vực không đo nhau, thông qua ống kính khác nhau, cho lường ABS công bố khoảng trống liệu phép đánh giá tiến độ Các phát từ để báo hiệu phát triển liệu tương lai tham vấn MAP phù hợp với Chương trình nghị cần thiết để tìm biện pháp thích hợp để mục tiêu phát triển bền vững sau năm 2015 phát triển khu vực này, để cung cấp Ví dụ, có trùng lặp nguyện vọng nhìn tồn diện tiến tất lĩnh vực xác định tham vấn MAP mục tiêu quan trọng đề xuất Nhóm cơng tác mở Liên hợp quốc Các chủ đề mục tiêu phát triển bền vững làm Kết luận Khi giới tập trung vào việc xây dựng tập hợp mục tiêu phát triển bền vững, kinh nghiệm ABS với ý kiến người dân quan trọng biến kết tham khảo thành khn khổ đo lường cung cấp học có giá trị bật chất nguyện vọng MAP Các mục tiêu ưu tiên khác quốc gia khu vực, trùng lặp chứng tỏ nguyện vọng MAP có liên quan phổ quát Nhiều học kinh nghiệm phát quan trọng MAP đóng góp vào phát MAP khơng có ý định sản phẩm triển sau năm 2015 Sự xuất quản trị quốc tế áp dụng Đó khn khổ để đánh tên nhóm cấp cao tiến tạo tiếng giá liệu sống Úc tốt hơn, dựa vang với xu hướng quốc tế việc đo lường người Úc xác định quan trọng họ tiến Nhận định khoảng trống liệu quan tiến quốc gia Nó khơng thể giả định trọng tranh hoàn chỉnh tiến độ cho người dân quốc gia khác có giá trị ảnh hưởng mục tiêu trình bày nguyện vọng xác định khung MAP đo lường đượcvà việc xem xét Tuy nhiên, MAP có giá trị cho quốc gia khác muốn đưa khuôn khổ đo lường, để đo lường tiến xã hội thịnh vượng Kinh CHUYÊN SAN HỘI NGHỊ QUỐC TẾ VỀ THỐNG KÊ CHÍNH THỨC tiến độ mơi trường từ góc độ xã hội tìm hiểu ảnh hưởng mục tiêu phát triển bền vững đến thịnh vượng nhân loại 153 153 Bài phát biểu bế mạc … IAOS 2014 Tài liệu tham khảo [1] Australian Bureau of Statistics, Measures of Australia‖s Progress, 2013, cat no 1370.0 [2] Australian Bureau of Statistics, Measures of Australia‖s Progress: Aspirations for our nation - A conversations with Australians about progress, 2012, cat no 1370.0.55.002 [3] Gemma Van Halderen and Serhat Turut, Australian Bureau of Statistics, Measuring what matters: Can National Statistical Organisations embrace social media?, Statistical Journal of the IAOS, 29:3, IOS Press, 2013 [4] Australian Bureau of Statistics, Information Paper: Measures of Australia‖s Progress Proposed Statistical Indicators, Structure of the framework, 2013, cat no 1370.0.55.003 [5] Robert Watson, Dave Griggs, John Thwaites, TahlKestin and Kim McGarth, A proposal for sustainable development goals and targets for Australia, Draft Outcomes Document, Monash Sustainability Institute: Monash University, 2014 [6] Australian Bureau of Statistics, Measures of Australia‖s Progress: Aspirations for our nation - A conversations with Australians about progress, 2012, cat no 1370.0.55.002 [7] Australian Bureau of Statistics, Information Paper: Measures of Australia‖s Progress Proposed Statistical Indicators, Structure of the framework, 2013, cat no 1370.0.55.003 [8] Millennium Ecosystem Assessment (MA), Ecosystems and Human Well-Being: Synthesis, Island Press, Washington, 2005, p40 [9] United Nations Statistics Division, Systems of Environmental-Economic Accounting: Central Framework, 2012 [10] United Nations Statistical Division, Framework for the Development of Environment Statistics, 2013 [11] Australian Bureau of Statistics, Completing the Picture – Environmental Accounting in Practice, 2012, cat no 4628.0.55.001 [12] United Nations Conference on Sustainable Development (UNCSD) The Future We Want–Zero Draft of the Outcome Document, 2011 [13] United Nations Department of Economic and Social Affairs, Open Working Group, Zero Draft: Introduction and Proposed Goals and Targets on Sustainable Development for the Post2015 Development Agenda, 2014 [14] OECD, Secretary-General‖s Report to Ministers, OECD Publishing, 2014 154 CHUYÊN SAN HỘI NGHỊ QUỐC TẾ VỀ THỐNG KÊ CHÍNH THỨC 154 ... MAP có đo lường điều sử dụng thảo người Úc quan tâm tiến xã hội, luận mở rộng thịnh vượng tiến ABS tiến hành hỏi công dân: Theo bạn điều nào, chẳng hạn phát triển nhân lực quan trọng cho tiến. .. phản ánh khía cạnh quan trọng tiến quốc gia, khung đo lường với thịnh vượng bền vững nhân loại từ góc tiêu cho thấy trạng nước Úc - độ người dân Úc Đối với MAP, nguyện tiến bộ, thối hay khơng... Theo bạn, điều gi quan trọng Đo lường tiến nước Úc (MAP) tạo giúp người dân trả lời câu hỏi “Cuộc sống Úc tốt chưa?” Người dân sử dụng phép đo lường dễ hiểu để tự nhìn nhận phát triển nước Úc
- Xem thêm -

Xem thêm: Theo bạn, điều gì là quan trọng đối với sự thịnh vượng và sự tiến bộ? Khung đo lường sự tiến bộ mới tại Úc, Theo bạn, điều gì là quan trọng đối với sự thịnh vượng và sự tiến bộ? Khung đo lường sự tiến bộ mới tại Úc

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn