Hệ thống thống kê Cộng hòa Pháp

8 1 0

Vn Doc 2 Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 57,242 tài liệu

  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/02/2020, 19:39

Bài viết tập trung giới thiệu về cơ cấu tổ chức thống kê, chức năng, nhiệm vụ của cơ quan thống kê quốc gia và cơ quan thống kê bộ/ngành của nước Cộng hòa Pháp. Hệ thống Thống kê CỘNG HÒA PHÁP Nguyễn Thái Hà ộng hoà Pháp quốc gia thuộc khu vực Tây Âu, có số đảo lãnh thổ nằm rải rác nhiều lục đòa khác, diện tích rộng 643.427 km2, dân số 01/07/2009 64 triệu người, đứng thứ 21 giới, tuổi thọ trung bình 80,9, thu nhập quốc dân (GDP) năm 2007 2,562 tỷ US$, đứng thứ giới(1) Nhằm cung cấp thông tin phục vụ xây dựng Chiến lược Thống kê Việt Nam 2011-2020, viết tập trung giới thiệu Cơ cấu tổ chức thống kê, Chức nhiệm vụ Cơ quan thống kê quốc gia Cơ quan Thống kê bộ/ngành nước Cộng hòa Pháp I CƠ CẤU TỔ CHỨC Cơ quan Thống kê Cộng hòa Pháp tổ chức trực thuộc Bộ Kinh tế, Công nghiệp Việc làm, tổ chức theo hình thức phân tán Hệ thống tổ chức thống kê nước Cộng hòa Pháp gồm có Tổng cục Thống kê Nghiên cứu kinh tế quốc gia (INSEE(2)) trực thuộc Bộ Kinh tế, Công nghiệp Việc làm, Các quan thống kê bộ/ngành Tổng cục Thống kê Nghiên cứu kinh tế quốc gia (INSEE) gồm có hai khối khối quan thống kê thuộc Tổng cục (9 ban) Khối quan thống kê C khu vực (24 khu vực), theo sơ đồ tổ chức INSEE xác đònh thực dự án/dự báo thống kê kinh tế, điều phối hệ thống thống kê thức quản lý nguồn tài chính, nhân lực công nghệ thông tin INSEE Tổ chức INSEE gồm có ban tương đương, chia thành loại ban chuyên môn ban hỗ trợ Các ban chuyên môn thực hoạt động thống kê quốc gia gồm có: (1) Thống kê Thương mại (2) Thống kê Dân số xã hội, (3) Nghiên cứu kinh tế Tài khoản quốc gia, (4) Điều phối thống kê quan hệ quốc tế, (5) Phổ biến thông tin hành động khu vực Các ban/tổ chức hỗ trợ cho hoạt động chuyên môn bao gồm: (6) Công nghệ thông tin, (7) Thanh tra, (8) Thư ký, (9) Nhóm trường đào tạo Tổ chức INSEE theo sơ đồ trang sau - Tổ chức ban chuyên môn: Tổng cục Thống kê Nghiên cứu kinh tế quốc gia có Ban chuyên môn, ban: Điều phối thống kê Quan hệ quốc tế; Thống kê thương mại; Ban Thống kê Dân số Xã hội; Nghiên cứu kinh tế Tài khoản quốc gia; Nghiên cứu kinh tế Tài khoản quốc gia Dưới tổ chức ban (1) Nguồn: http://www.geohive.com/earth/population1.aspx (2) French National Institute of Statistics and Economic Studies (INSEE) CHUYEÂN SAN MÔ HÌNH THỐNG KÊ 39 Hệ thống Thống kê Cộng hòa Pháp chuyên môn Ban Điều phối thống kê Quan hệ quốc tế, có phòng: (xem sơ đồ A) Ban Thống kê thương mại, có phòng: (xem sơ đồ B) Ban Thống kê Dân số Xã hội, có phòng: (xem sơ đồ C) Ban Nghiên cứu kinh tế Tài khoản quốc gia, có phòng: (xem sơ đồ D) Ban Phổ biến thông tin Hành động khu vực, có phòng: (xem sơ đồ E) Chức đào tạo nghiên cứu thể cấu tổ chức INSEE thông qua hệ thống trường trung tâm đào tạo kinh tế thống kê quốc gia, bao gồm: - Trường thống kê quản lý kinh tế quốc gia (Ensae); - Trường Thống kê phân tích thông tin quốc gia (Ensai); - Trung tâm nghiên cứu kinh tế thống kê (Crest); - Trung tâm giáo dục thường xuyên (Cepe); - Trung tâm đào tạo (Cefil); Chức nghiên cứu thể qua tổ chức Ban Nghiên cứu kinh tế Tài khoản quốc gia (Phòng Dự báo kinh tế ngắn hạn, Phòng nghiên cứu kinh tế), Ban Thống kê dân số xã hội (Phòng Nghiên cứu dân số xã hội), Ban Thống kê Thương mại (Phòng đánh giá khu vực) 40 - Tổ chức quan thống kê khu vực INSEE có 24 quan thống kê khu vực, tham gia vào hoạt động INSEE Các quan thống kê khu vực đóng vai trò cấp sở cho hoạt động thu thập thông tin, đơn vò thực nghiên cứu, phổ biến thông tin thống kê kinh tế xã hội cấp khu vực Mạng lưới quan thống kê khu vực có đặc quyền việc thu thập xử lý số liệu khu vực, việc đăng ký đáp ứng đầy đủ yêu cầu lãnh đạo đòa phương Về tổ chức, quan thống kê khu vực có phòng sơ đồ G - Các quan thống kê bộ/ngành Ở Pháp có 14 quan thống kê bộ/ngành, bộ: - Nông nghiệp - Dòch vụ dân - Văn hóa - Hải quan - Quốc phòng - Giáo dục - Môi trường, lượng, xây dựng, nhà ở, giao thông vận tải - Thủy sản - Y tế tổ chức tình nguyện - Nhập cư - Tư pháp - Lao động việc làm - Chính quyền đòa phương THÔNG TIN KHOA HỌC THỐNG KÊ Hệ thống Thống kê Cộng hòa Pháp Sơ đồ A: Sơ đồ B: Sơ đồ C: Sơ đồ D: Sơ đồ E: Sơ đồ G: CHUYÊN SAN MÔ HÌNH THỐNG KÊ 41 Hệ thống Thống kê Cộng hòa Pháp - Thanh niên thể thao Các quan thống kê bộ/ngành có quy mô tổ chức thống kê khác Bộ Nông nghiệp có quy mô lớn với khoảng 500 cán Các có tổ chức thống kê tương đối lớn phát triển đến khu vực, có số lượng cán từ 300 - 400 người Bộ Giáo dục, Bộ Y tế, Lao động việc làm Các quan thống kê “Hải quan” “Tư pháp” có quy mô cán mức trung bình từ 80 - 250 người Cơ quan thống kê bộ/ngành khác (Văn hóa, Quốc phòng, Dòch vụ dân sự, Chính quyền đòa phương; Thủy sản, Thanh niên Thể thao; Nhập cư) có số lượng cán thống kê từ đến 30 người II CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ Tổng cục Thống kê Nghiên cứu kinh tế quốc gia Tổng cục Thống kê Nghiên cứu kinh tế quốc gia (tên tiếng Pháp L’Institut national de la statistique et des études économiques - INSEE) có nhiệm vụ thu thập sản xuất phân tích phổ biến thông tin kinh tế xã hội Pháp Những thông tin sẵn có cho cộng đồng quốc gia (chính phủ, doanh nghiệp, nhà nghiên cứu, giáo viên, cá nhân) phục vụ cho mục tiêu nghiên cứu, dự báo đònh sách Về trách nhiệm INSEE xác đònh thực dự báo thống kê kinh tế, điều phối hệ thống thống kê nhà nước quản lý nguồn nhân lực, tài công nghệ thông tin INSEE có trách nhiệm điều phối dòch vụ thống kê nhà nước Pháp INSEE đại diện Pháp tổ chức Liên minh Châu Âu (EU) tổ chức quốc tế đảm trách hài hòa thống kê INSEE tham gia vào đào tạo sau đại học nghiên cứu trường thống kê quản lý kinh tế quốc gia Pháp (GENES-Groupe des Écoles Nationales d’Économie et Statistique) INSEE Hội đồng thông tin thống kê quốc gia (Conseil National de l’Information Statistique: CNIS) (3) chuẩn bò Chương trình hoạt động thống kê quốc gia trung hạn (5 năm), chương trình hoạt động thống kê hàng năm Về tổ chức INSEE tổ chức thành ban, gồm có ban chuyên môn(3) ban hỗ trợ Về chuyên môn có ban: Điều phối thống kê quan hệ quốc tế; Thống kê thương mại; Thống kê dân số xã hội; Nghiên cứu kinh tế Tài khoản quốc gia; Phổ biến thông tin Hành động khu vực Có ban hỗ trợ, là: Thanh tra, Thư ký (gồm có Nhân sự, Tài Dòch vụ), Công nghệ thông tin, Đào tạo Nghiên cứu (INSEE có sở đào tạo) Kinh phí hoạt động INSEE quyền trung ương cấp ngân sách, gồm loại: Kinh phí dành cho hoạt động lương, trang thiết bò, tu sửa chữa trụ sở, in ấn ; kinh phí dành cho điều tra(4) INSEE có thu nhập từ việc bán xuất phẩm phần thu nhập từ hợp đồng công việc thực cho tổ chức khác Lực lượng cán Cán công chức INSEE có cán công nhân viên chức lao động hợp đồng(5) INSEE tuyển dụng lao động hợp đồng để thu thập thông tin đòa bàn Mạng lưới lao động hợp đồng có khoảng nghìn người, tuyển dụng để thực điều tra hộ gia đình điều tra giá Cán công chức INSEE phân thành loại: loại A (Chuyên viên cấp cao/chuyên viên Cán thiết kế hệ thống; Loại B (chuyên viên); Loại C (cán sự, nhân viên)(6) Số lượng cán phân theo chuyên môn: có loại Hạ tầng sở thống kê; Thông tin kinh doanh đánh giá kinh tế; Thông tin dân số xã hội; Đào tạo; Quản lý, Công nghệ thông tin hỗ trợ(7) Mục tiêu INSEE mở mang kiến thức, thông tin kinh tế đối thoại xã hội Để đạt mục tiêu chính, INSEE thực Xem sơ đồ tổ chức (4) Năm 2008, tổng kinh phí khoảng 450 triệu Euro INSEE cho phép nhận tiền từ bán sản phẩm từ công việc hợp tác với tổ chức khác Năm 2008, kinh phí thu từ hoạt động 17,5 triệu Euro (5) Năm 2007 INSEE có 5920 cán công chức 180 lao động hợp đồng (tổng số 6100 người) 42 THÔNG TIN KHOA HỌC THỐNG KÊ Hệ thống Thống kê Cộng hòa Pháp nhiệm vụ, cụ thể là: Thu thập sản xuất; Phân tích; Phổ biến; Giảng dạy đẩy mạnh nghiên cứu; Hỗ trợ xây dựng không gian thống kê quốc tế Thu thập sản xuất INSEE tổ chức tổng điều tra dân số theo dõi thay đổi dân số học, sản xuất tiêu chủ yếu kinh tế tài khoản quốc gia, số giá tiêu dùng, tiêu kinh tế ngắn hạn khác Đònh điều tra thống kê hộ gia đình chủ đề việc làm, điều kiện sống, nhà sức khỏe Thu thập thông tin từ doanh nghiệp đặc trưng doanh nghiệp Tham gia hoàn thiện phương pháp thu thập Để giảm gánh nặng trả lời, INSEE trích số liệu cho mục đích thống kê từ tài liệu tổ chức khác phủ thu thập Ví dụ tài liệu đăng ký dân sự, kê số tiền phải trả người sử dụng lao động, hoàn thuế thu nhập hàng năm, sổ ghi chép đóng góp xã hội, khai lợi tức để đóng thuế, hoàn thuế giá trò tăng thêm INSEE quản lý danh sách đăng ký kinh doanh doanh nghiệp (SIRENE), đăng ký quốc gia thẻ công dân cá nhân (RNIPP), danh sách bầu cử Phân tích Sử dụng số liệu thu thập được, INSEE chuẩn bò nghiên cứu kinh tế quốc gia; cụ thể hệ thống sản xuất: điều kiện kinh tế, phân tích kinh tế cân đối tài chính, phân tích thực trạng hoạt động doanh nghiệp, phân tích khu vực hoạt động kinh tế INSEE đưa kết nghiên cứu xã hội Pháp, bao gồm hành vi nhân học (sinh, chết, di cư), giáo dục đào tạo, việc làm thất nghiệp, thu nhập nghèo đói, điều kiện sống Những nghiên cứu thường thực theo khu vực đòa lý, phân bố dân số hoạt động kinh tế, chuyển nhượng đơn vò lãnh thổ INSEE đưa dự báo ngắn hạn kinh tế Pháp Những dự báo phát triển (6) (7) áp dụng mô hình kinh tế vó mô nhân học để góp phần hiểu sâu thay đổi kinh tế xã hội Pháp ngắn hạn dài hạn Phổ biến thông tin Các kết thống kê INSEE sản xuất sẵn có website www.insee.fr miễn phí Một số ưu tiên phổ biến số liệu thống kê kết nghiên cứu INSEE Các doanh nghiệp, tổ chức phủ, cộng đồng đòa phương, nhà nghiên cứu, giáo viên, sinh viên, nhà báo, công dân tiếp cận toàn thông tin kinh tế xã hội INSEE sản xuất dòch vụ thống kê thức, theo phạm vi quy đònh bảo mật Để tìm thông tin www.insee.fr, INSEE chuẩn bò sản phẩm theo yêu cầu người sử dụng Ví dụ như, biên soạn bảng biểu, chiết suất số liệu riêng Điều phối hoạt động thống kê Phần lớn bộ/ngành thực hoạt động thống kê phạm vi chuyên ngành họ Thẩm quyền INSEE điều phối hoạt động thống kê bộ/ngành: - Thực chức hành Hội đồng quốc gia thông tin thống kê Hội đồng đưa đánh giá chương trình quan thống kê, tăng cường tiêu chuẩn chất lượng điều tra, giám sát việc thực quy đònh thống kê liên quan đến lónh vực, tuân thủ bảo mật thống kê trả lời điều tra bắt buộc - Đào tạo cán quản lý dòch vụ thống kê thức/nhà nước quản lý công việc họ - Giám sát công cụ đo lường để đảm bảo tính thống thông tin thống kê: quản lý đăng ký cá nhân doanh nghiệp; phù hợp với tổ chức quốc tế, tham gia vào việc xác đònh khái niệm khuôn khổ tính toán, chuẩn bò bảng phân loại thống kê - Phát triển công cụ trao đổi thông tin dòch vụ thống kê nhà nước/chính thức phần đầu tư vào dòch vụ Năm 2007 cán công chức INSEE tương ứng loại A, B, C 1623, 2133 2344 (tổng số 6100 người) Tỷ lệ phần trăm tương ứng 37%, 15%, 11%, 5%, 32% (số liệu năm 2006) CHUYÊN SAN MÔ HÌNH THỐNG KÊ 43 Hệ thống Thống kê Cộng hòa Pháp - Tạo điều kiện thúc đẩy mối quan hệ với công ty kinh doanh - Duy trì cổng thông tin nhà nước, cho phép truy cập trực tuyến thông tin thống kê công bố tất quan thống kê bộ/ngành Đào tạo nghiên cứu Thông qua nhóm trường kinh tế thống kê quốc gia (Groupe des EÙcoles Nationales d’EÙconomie et de Statistique: GENES), INSEE đào tạo cho chuyên gia thống kê, kinh tế xử lý thông tin Nghiên cứu sinh trường đào tạo INSEE tìm kiếm từ doanh nghiệp, tổ chức phủ, tổ chức công Hai lónh vực chủ yếu INSEE thực nghiên cứu mô hình kinh tế phương pháp thống kê Nhóm trường kinh tế thống kê quốc gia GENES thống đào tạo cao học hoạt động nghiên cứu, bao gồm: - Hai trường đào tạo có tuyển chọn: Trường thống kê quản lý kinh tế quốc gia (ENSAE) Trường thống kê phân tích thông tin quốc gia (ENSAI) - Trung tâm nghiên cứu kinh tế thống kê (CREST) - Trung tâm giáo dục thường xuyên (CEPE) Xây dựng không gian thống kê quốc tế Hàng ngày INSEE có hoạt động với Tổ chức thống kê Châu Âu (EuroSta) đối tác thuộc Liên minh châu Âu (EU) Vì INSEE giúp cho việc xây dựng không gian thống kê quốc tế EU Là phần nhiệm vụ này, INSEE tham gia vào việc dự thảo quy đònh thống kê tuân thủ nguyên tắc bổ trợ - việc sản xuất số liệu thống kê Châu Âu Trong môi trường quốc tế, INSEE tham gia vào hoạt động thống kê Liên hợp Quốc (UN), Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF), Tổ chức hợp tác phát triển kinh tế (OECD) Ngân hàng giới Theo điều khoản thỏa thuận hợp tác song phương đa phương, INSEE đề nghò trợ giúp tổ chức thống kê nước giúp đào tạo cán thống kê nước phát triển, nước chuyển đổi sang kinh tế thò trường Những chương trình hành động cam kết chuyên gia 44 với tổ chức quốc gia quốc tế, đặc biệt EU EuroSta Trung tâm đào tạo CEFIL INSEE Libourne, tổ chức hội thảo hội nghò cho nhà thống kê kinh tế đến từ nước Cơ quan thống kê khu vực INSEE có 24 quan thống kê khu vực, tham gia vào hoạt động INSEE Các quan thống kê khu vực đóng vai trò cấp sở cho hoạt động thu thập thông tin, đơn vò thực nghiên cứu, phổ biến thông tin thống kê kinh tế xã hội cấp khu vực Mạng lưới quan thống kê khu vực có đặc quyền việc thu thập xử lý số liệu khu vực, việc đăng ký đáp ứng đầy đủ yêu cầu lãnh đạo đòa phương Mỗi quan thống kê khu vực có phòng: - Phòng thống kê - Phòng nghiên cứu phổ biến thông tin - Phòng quản lý nguồn Ba chức quan thống kê khu vực: - Thu thập số liệu thống kê đòa phương thông qua điều tra sử dụng từ nguồn số liệu đăng ký hành chính; - Thực phân tích nghiên cứu thống kê dân số học kinh tế, cấp khu vực đòa phương: đánh giá tổng quan kinh tế dân số, trường hợp cần phải phân tích sâu sách đòa phương cụ thể, hợp đồng dài hạn với khu vực quốc gia dự án quy hoạch thành phố; - Phổ biến thông tin thống kê cho đối tượng sử dụng Nhiệm vụ - Sản xuất số liệu thống kê khu vực - Nghiên cứu phổ biến thông tin khu vực - Quan hệ với quyền đòa phương Sản xuất số liệu thống kê khu vực Sản xuất số liệu thống kê phòng thống kê khu vực thực chất sản xuất số liệu thống kê quốc gia thống kê trung ương xác đònh, bao gồm việc sản xuất số liệu thống kê đòa phương THÔNG TIN KHOA HỌC THỐNG KÊ Hệ thống Thống kê Cộng hòa Pháp Một số lượng xác đònh hoạt động thực tất phòng thống kê khu vực, ví dụ tổng điều tra dân số Các hoạt động khác số phòng thống kê khu vực thực hiện, với phạm vi rộng khu vực họ Trong trường hợp như, “tình trạng công dân” (được nhóm lại thành khu vực rộng hơn), “giá bán lẻ” (7 khu vực) đăng ký danh mục danh bạ(8) (10 khu vực) Một phòng thống kê khu vực thực điều tra đòa phương hộ gia đình/về công ty, điều tra quốc gia mở rộng (tăng quy mô mẫu để có tính đại diện cho khu vực đòa phương tốt hơn), sử dụng hồ sơ quản lý hành sẵn có đòa phương phương để phân tích lónh vực cụ thể cẩn thận Những hoạt động thường thực với cộng tác sử dụng kinh phí bên Nghiên cứu phổ biến thông tin khu vực Trong nghiên cứu, phòng thống kê khu vực tham gia vào việc cung cấp yêu cầu Thứ nhất, phòng thống kê khu vực phải đánh giá liệu sẵn có khu vực họ làm cho sử dụng công khai, phải đáp ứng yêu cầu nhà hoạt động công khu vực Các sản phẩm phòng thống kê khu vực phổ biến xuất phẩm, kết nghiên cứu sản phẩm điện tử, họ phân tích số liệu theo yêu cầu khách hàng Những thông tin phổ biến trực tuyến nhiều qua Internet Các phòng thống kê khu vực phổ biến sản phẩm họ, theo quy đònh thống chung, trang khu vực website insee.fr Trong văn phòng thống kê khu vực có mức độ tự trò đònh liên quan đến hành động khu vực, có phối hợp toàn hoạt động thống kê để tạo lợi đầu tư thực Mạng lưới phối hợp Ban hành động khu vực thực Trụ sở INSEE Các hoạt động dòch vụ INSEE tạo hội cho nhà hoạt động khu vực sở “tạo hội rõ ràng cho khu vực” đưa sản phẩm bổ sung nghiên cứu sâu Cổng thông tin “Các phòng thống kê khu vực” có phần mô tả sản phẩm khu vực mà INSEE cung cấp Quan hệ với quyền đòa phương Cơ quan thống kê khu vực thành phần nhóm “Quản lý công phát triển kinh tế” đứng đầu tổ chức tài công khu vực, đáp ứng yêu cầu bộ/ngành việc cung cấp số liệu nghiên cứu thống kê Các tổ chức quyền đòa phương (vùng, khu vực, cộng đồng) nhà hoạt động khu vực công khác tổ chức, cá nhân đưa yêu cầu thông tin thống kê cần hoạt động đối tác Mọi quan quyền lực đòa phương tham gia thực dòch vụ INSEE, ban/ngành quản lý nhà nước khác Khi có hợp tác, quan quyền lực đòa phương tham gia thực điều tra, hợp tác nghiên cứu xuất ấn phẩm Cơ quan thống kê bộ/ngành (SSM) Sắc lệnh số 2005-333 ban hành ngày tháng năm 2005, Hội đồng thống kê quốc gia Ủy ban bảo mật thống kê tuyên bố “các tổ chức sản xuất thực thể: INSEE quan thống kê ngành; ban phủ; tổ chức thuộc khu vực công tổ chức có sở hữu thực thể thuộc khu vực công chiếm phần chủ yếu; tổ chức tư nhân giao nhiệm vụ thực dòch vụ công, thu thập phân tích số liệu kinh tế xã hội; tổ chức thuộc khu vực tư nhân thu thập phân tích số liệu kinh tế xã hội phủ hỗ trợ kinh phí theo thỏa thuận với thực thể thuộc khu vực công” Nguồn: Các tài liệu INSEE Thống kê thức insee.fr/en/insee-statistique-publique/default.asp? (8) Đề tài năm 2000 “Xây dựng danh mục Doanh nghiệp Việt Nam cho công tác thống kê” Chủ nhiệm Tạ Văn Toản, Vụ Phương pháp chế độ - Tởng cục thống kê (http://rnd.vista.gov.vn:9000/kqnc/kq_chitiet_du.asp?id=39639) CHUYÊN SAN MÔ HÌNH THỐNG KÊ 45 46 (1) Trung tâm đào tạo Liboume (2) Trung tâm điều tra thống kê Caen Tổng cục Thống kê Nghiên cứu kinh tế quốc gia (INSEE) Hệ thống Thống kê Cộng hòa Pháp THÔNG TIN KHOA HỌC THỐNG KÊ .. .Hệ thống Thống kê Cộng hòa Pháp chuyên môn Ban Điều phối thống kê Quan hệ quốc tế, có phòng: (xem sơ đồ A) Ban Thống kê thương mại, có phòng: (xem sơ đồ B) Ban Thống kê Dân số Xã... liệu thống kê phòng thống kê khu vực thực chất sản xuất số liệu thống kê quốc gia thống kê trung ương xác đònh, bao gồm việc sản xuất số liệu thống kê đòa phương THÔNG TIN KHOA HỌC THỐNG KÊ Hệ thống. .. KÊ 41 Hệ thống Thống kê Cộng hòa Pháp - Thanh niên thể thao Các quan thống kê bộ/ngành có quy mô tổ chức thống kê khác Bộ Nông nghiệp có quy mô lớn với khoảng 500 cán Các có tổ chức thống kê tương
- Xem thêm -

Xem thêm: Hệ thống thống kê Cộng hòa Pháp, Hệ thống thống kê Cộng hòa Pháp

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn