Vai trò của các cơ quan thống kê trong quá trình thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững

5 1 0

Vn Doc 2 Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 57,242 tài liệu

  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/02/2020, 19:36

Sứ mệnh của các cơ quan thống kê quốc gia và tổ chức quốc tế là sản xuất và phổ biến thông tin thống kê có chất lượng cao đáp ứng nhu cầu sử dụng của xã hội nói chung và giám sát các Mục tiêu phát triển bền vững (SDGs) nói riêng. Bài viết này đề cập đến vai trò của các cơ quan thống kê quốc gia trong quá trình thực hiện các mục tiêu SDGs. Vai trò quan thống kê… SDGs VAI TRỊ CỦA CÁC CƠ QUAN THỐNG KÊ TRONG Q TRÌNH THỰC HIỆN CÁC MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG ThS Nguyễn Văn Đồn* Tóm tắt: Sứ mệnh quan thống kê quốc gia tổ chức quốc tế sản xuất phổ biến thông tin thống kê có chất lượng cao đáp ứng nhu cầu sử dụng xã hội nói chung giám sát Mục tiêu phát triển bền vững (SDGs) nói riêng Bài viết đề cập đến vai trò quan thống kê quốc gia trình thực mục tiêu SDGs Thống kê công cụ cung cấp thơng tin cho q trình hoạch định sách, nhằm nâng cao phù hợp, hiệu quả, hiệu suất cải cách sách Hoạch định sách dựa chứng “giúp người đưa định sáng suốt sách, chương trình dự án cách đặt chứng tốt sẵn có vị trí trọng tâm việc xây dựng thực thi sách” (Davies, 1999a), theo định nghĩa Liên hợp quốc hướng dẫn Mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ (MDGs) “Hoạch định sách dựa chứng dùng để trình sách giúp nhà hoạch định đưa định sáng suốt cách đặt chứng tốt sẵn có vị trí trọng tâm q trình sách”, theo để theo dõi, đánh giá thực mục tiêu SDGs Việt Nam, vai trò thống kê có ý nghĩa vô quan trọng, thông tin thống kê nói chung số liệu thống kê nói riêng cung cấp chứng cụ thể trạng thực mục tiêu phát triển bền vững Việt Nam nào? có đạt mục tiêu đề cam kết với Liên hợp quốc hay không? đặc biệt thông tin thống kê làm sở hoạch định sách liên quan đến thực mục tiêu SDGs Việt Nam Phát triển bền vững phương thức phát triển kinh tế - xã hội nhằm giải tốt mối quan hệ tăng trưởng kinh tế, giải vấn đề xã hội bảo vệ môi trường với mục tiêu đáp ứng tốt nhu cầu hệ đồng thời không gây trở ngại cho việc đáp ứng nhu cầu hệ mai sau Liên hợp quốc đưa Chương trình nghị 2030, gồm có 17 mục tiêu chung 169 mục tiêu cụ thể phát triển bền vững Các mục tiêu Chương trình nghị 2030 xem định hướng mang tính tồn cầu quốc gia cần phải đặt mục tiêu phù hợp với bối cảnh quốc gia để thực * Viện trưởng Viện Khoa học Thống kê, Tổng cục Thống kê 18 CHUYÊN SAN MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG (SDGs): GIÁM SÁT THỰC HIỆN SDGs Ở VIỆT NAM SDGs Vai trò quan thống kê… Đồng thời quốc gia phải định cách thức thực lồng ghép tiêu SDGs toàn pháp để đảm bảo chất lượng liệu sản xuất cao; cầu vào trình lập kế hoạch xây dựng chiến lược, sách quốc gia (e) Cung cấp lãnh đạo việc phổ biến truyền thông liệu mục tiêu Vai trò Ủy ban Thống kê Liên hợp quốc Mục tiêu phát triển bền vững Tại Phiên họp toàn thể lần thứ sáu mươi ba Hội nghị Thống kê châu Âu (22/7/2015), Ủy ban Thống kê Liên hợp quốc (UNSC) tuyên bố vai trò quan thống kê quốc gia đo lường theo dõi mục tiêu SDGs sau: Chúng tuyên bố quan thống kê quốc gia cam kết đóng góp chun mơn để đo lường mục tiêu SDGs cách chuyên nghiệp, độc lập vơ tư Chúng tơi cam kết: (a) Tham gia tích cực vào việc đo lường mục tiêu SDGs thông qua tập số tập trung giới hạn số lượng, dựa khn khổ có hệ thống dựa vào số liệu thống kê có chất lượng cao; (b) Sử dụng phương pháp tốt để tạo số liệu thống kê cách hiệu kịp thời đảm bảo chất lượng liệu bảo vệ riêng tư người trả lời, bao gồm việc sử dụng nguồn hành chính, thơng tin khơng gian địa lý nguồn liệu khác; (c) Hỗ trợ chương trình nghị phát triển sau năm 2015 cách phát triển biện pháp rộng tiến độ cần thiết để phân tích phát triển bền vững lâu dài; (d) Tham gia hiệu với nhà sản xuất số liệu hệ thống thống kê thức, hợp tác với tổ chức xã hội dân sự, học viện khu vực tư nhân cung cấp lời khuyên phương SDGs, tư vấn cho việc giải thích số liệu; (f) Tăng số liệu thống kê phân chia theo nhóm dân cư, phù hợp với Nguyên tắc thống kê thức; (g) Nâng cao lực thống kê nước để đảm bảo báo cáo chất lượng tốt mục tiêu SDGs Để thực cam kết này, thừa nhận tầm quan trọng việc chia sẻ kinh nghiệm học hỏi lẫn thông qua chế thành lập Hội nghị nhà thống kê châu Âu Chúng nhận thấy tầm quan trọng việc hợp tác tốt việc giám sát mục tiêu SDGs cấp địa phương, cấp quốc gia, khu vực toàn cầu Chúng nhận thấy tầm quan trọng tổ chức quốc tế với chuyên môn kỹ thuật họ việc đo lường phát triển bền vững phát triển biện pháp tiến rộng Chúng nhấn mạnh tầm quan trọng việc phối hợp hiệu giám sát báo cáo SDGs cấp khu vực tổ chức quốc tế (như: UNECE, Eurostat, OECD, quan Liên hợp quốc tổ chức hội nhập tiểu vùng) tổ chức quốc tế hệ thống thống kê quốc gia Thực tuyên bố nói trên, UNSC triển khai thực nhiều hoạt động liên quan đến Chương trình nghị 2030 Liên hợp quốc, chịu trách nhiệm phận CHUYÊN SAN MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG (SDGs): GIÁM SÁT THỰC HIỆN SDGs Ở VIỆT NAM 19 Vai trò quan thống kê… SDGs cấu thành Chương trình nghị 2030 Theo dõi đánh giá1 Ủy ban Thống kê Liên hợp quốc (LHQ) thành lập Nhóm chuyên gia Liên quan để xây dựng Khung tiêu theo dõi, đánh giá cấp độ toàn cầu việc thực mục tiêu SDGs cấp độ tồn cầu (IAEG-SDGs) trình Hội đồng Thống kê LHQ thông qua Tại kỳ họp lần thứ 472, Hội đồng Thống kê LHQ (Việt Nam có tham gia) thống nội dung sau: Thông qua Khung tiêu theo dõi, đánh giá cấp độ toàn cầu, gồm: 230 tiêu (có thể tiếp tục điều chỉnh tương lai) Hội nghị đề nghị Nhóm IAEG-SDGs nghiên cứu đề xuất mà quốc gia thành viên nêu trình thảo luận liên quan đến việc điều chỉnh tiêu; tiếp tục nghiên cứu xây dựng lộ trình cụ thể để đánh giá Khung tiêu trình lên kỳ họp lần thứ 48 Ủy ban Thống kê Liên hợp quốc Hội nghị ghi nhận việc xây dựng khung tiêu có chất lượng cao tồn diện q trình mang tính chun mơn cần thực liên tục cần tham vấn chặt chẽ với chuyên gia lĩnh vực có liên quan Hội nghị trí với chương trình hoạt động thực Khung tiêu theo dõi, đánh giá toàn cầu mà Nhóm IAEG-SDGs đưa ra, dựa sẵn có phương pháp luận số liệu, Nhóm IAEG-SDGs chia tiêu thành ba nhóm: Nhóm I bao gồm tiêu thống kê có phương pháp luận số liệu; nhóm II bao gồm tiêu thống kê có phương pháp luận chưa có số liệu; nhóm III bao gồm tiêu thống kê chưa có phương pháp luận chưa có số liệu Hội nghị đề nghị Nhóm IAEG-SDGs báo cáo Ủy ban Thống kê kỳ họp thứ 48 tiến đạt việc xây dựng hoàn thiện tiêu toàn cầu, đặc biệt kế hoạch xây dựng phương pháp luận cho tiêu thuộc nhóm III nhằm đưa khái niệm, định nghĩa chuẩn để đảm bảo tính so sánh quốc tế Hội nghị xác định rõ tiêu toàn cầu xây dựng để phục vụ việc giám sát đánh giá Chương trình nghị 2030 phát triển bền vững cấp độ tồn cầu không thiết phải áp dụng chung cho tất quốc gia Các tiêu giám sát cấp khu vực, quốc gia khu vực quốc gia xây dựng Hội nghị nhấn mạnh đến tính sở hữu quốc gia việc xây dựng tiêu phục vụ giám sát mục tiêu chung mục tiêu cụ thể Chương trình nghị 2030 phát triển bền vững xem chìa khóa để đạt phát triển bền vững Việc đánh giá cấp quốc gia mang tính tự nguyện phải quốc gia đạo thực hiện, theo tiêu giám sát phải xây dựng dựa điều kiện thực tiễn, lực trình độ phát triển quốc gia sở tơn trọng khơng gian sách ưu tiên quốc gia Đồng thời hội nghị rõ việc thực khung tiêu thách thức lớn nhiều quốc gia, nước phát triển Do đó, tăng cường lực thống kê quốc gia cần thiết Bốn phận Chương trình nghị 2030, gồm: Tầm nhìn nguyên tắc; Khung kết quả; Đối tác tồn cầu cơng cụ thực hiện; Theo dõi đánh giá Tổ chức từ ngày 08 đến ngày 11 tháng năm 2016 20 CHUYÊN SAN MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG (SDGs): GIÁM SÁT THỰC HIỆN SDGs Ở VIỆT NAM SDGs Vai trò quan thống kê… Vai trò Thống kê Việt Nam Mục tiêu phát triển bền vững Tại Việt Nam, vai trò quan trọng công tác thống kê thể rõ nét Điều 4, Luật Thống kê năm 2015 với quy định mục đích hoạt động thống kê nhà nước nhằm cung cấp thông tin thống kê đáp ứng yêu cầu đánh giá, dự báo tình hình, hoạch định chiến lược, xây dựng kế hoạch, quy hoạch sách, quản lý, điều hành phát triển kinh tế - xã hội; đáp ứng yêu cầu kiểm tra, giám sát việc thực chiến lược, kế hoạch, sách phát triển kinh tế - xã hội đáp ứng nhu cầu sử dụng thông tin thống kê quan, tổ chức, cá nhân Bên cạnh đó, mục đích hoạt động thống kê thống kê nhà nước nhằm cung cấp thông tin thống kê phục vụ nghiên cứu, sản xuất, kinh doanh tổ chức, cá nhân đáp ứng nhu cầu hợp pháp, đáng khác Đối với việc thực mục tiêu SDGs, thống kê cung cấp chứng thực tiễn xác thực cho việc theo dõi, giám sát đánh giá trình thực mục tiêu SDGs Thống kê giúp nhận biết kết đạt thiếu sót trình thực hiện, định, huy động nguồn lực từ đối tác để Chính phủ chịu trách nhiệm giải trình cơng dân Đặc biệt bối cảnh, Việt Nam hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2011-2015 xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 - 2020; kết thúc thực mục tiêu MDGs Ví dụ: Báo cáo quốc gia “Kết 15 năm thực Mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ Việt Nam” - vai trò thống kê thể số, bảng biểu đồ thị minh chứng cho thay đổi tình hình kinh tế - xã hội Việt Nam sau 15 năm thực mục tiêu MDGs, là: (575 số thống kê; 39 bảng số liệu; 26 hình, đồ thị thống kê)3 thể kết thực tám mục tiêu MDGs Việt Nam Đây chứng để Chính phủ Việt Nam ban hành sách phát triển kinh tế - xã hội đặc biệt cam kết với cộng đồng quốc tế thực mục tiêu SDGs đến năm 2030 Do việc đảm bảo số liệu thống kê cần đáp ứng tiêu chí chất lượng thơng tin thống kê trình theo dõi, giám sát trình thực mục tiêu SDGs Việt Nam cần thiết, là: Tính phù hợp, tính xác, tính kịp thời lúc, khả tiếp cận, khả giải thích, tính chặt chẽ đảm bảo so sánh quốc tế, đặc biệt Quốc hội, Chính phủ sử dụng thông tin thống kê làm chứng hoạch định sách, theo dõi kế hoạch đánh giá thực sách phát triển kinh tế xã hội nói chung thực mục tiêu phát triển bền vững nói riêng Vai trò Thống kê Việt Nam, đặc biệt Tổng cục Thống kê việc thực mục tiêu SDGs khẳng định Kế hoạch hành động quốc gia thực Chương trình nghị 2030 phát triển bền vững phân công trách nhiệm cho Bộ Kế hoạch Đầu tư (Tổng cục Thống kê) chủ trì thực hiện: Xây dựng ban hành hệ thống tiêu thống kê phát triển bền vững, muộn năm 2018, đảm bảo xây dựng tiêu đánh giá định lượng Đến năm 2020, hoàn thành sở liệu thống kê phục vụ theo dõi, đánh giá thực mục tiêu phát triển bền vững Tổng hợp số liệu “con số thống kê, bảng số liệu; hình, đồ thị thống kê” từ Báo cáo quốc gia “Kết 15 năm thực Mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ Việt Nam”, tháng năm 2015 CHUYÊN SAN MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG (SDGs): GIÁM SÁT THỰC HIỆN SDGs Ở VIỆT NAM 21 Vai trò quan thống kê… SDGs Để xây dựng hệ thống tiêu thống kê phát triển bền vững Việt Nam, quan thống kê chứng thực tiễn xác thực cho việc theo dõi, giám sát đánh giá trình thực mục tiêu bước đầu rà sốt tính khả thi 230 tiêu SDGs cấp độ toàn cầu kết cụ thể sau: SDGs Thống kê giúp nhận biết kết đạt thiếu sót trình thực hiện, định, huy động nguồn lực - Chỉ tiêu áp dụng Việt Nam: 124/230 (đạt 53,91%), đó: 89/124 tiêu có số liệu (13 tiêu có số liệu Niên giám thống kê; 76 tiêu có số liệu phải tính tốn, khai thác từ điều tra, nguồn số liệu khác có phần số liệu4); 35/124 tiêu chưa có số liệu phù hợp thu thập Việt Nam (Các tiêu thu thập thông qua việc lồng ghép vào điều tra thống kê hành; phải sửa khái niệm, nội dung cho phù hợp với điều kiện Việt Nam; thu thập thơng qua trợ giúp kỹ thuật ) - Chỉ tiêu áp dụng khơng có tính khả thi Việt Nam: 106/230 (chiếm 46,09%) tiêu khơng có tính khả thi (khơng có khái niệm, nội dung, phương pháp tính, nguồn số liệu; không phù hợp với thực tiễn Việt Nam; thực Việt Nam…) - Đối với 230 tiêu SDGs cấp độ toàn cầu liên quan đến bộ, ngành chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp thơng tin thống kê, đó: Tổng cục Thống kê: 78/230 tiêu; bộ, ngành khác: 152/230 tiêu Đặc biệt 124 tiêu áp dụng Việt Nam vai trò bộ, ngành chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp, đó: Tổng cục Thống kê: 36/124 tiêu; bộ, ngành khác: 88/124 tiêu đối tác để Chính phủ chịu trách nhiệm giải trình cơng dân Tài liệu tham khảo: Economic Commission for Europe (2015), Report of the sixty-third plenary session of the Conference of European Statisticians, Geneva; Hội đồng Thống kê Liên hợp quốc (2016), Khung tiêu theo dõi, đánh giá cấp độ toàn cầu phát triển bền vững, Hội đồng Thống kê Liên hợp quốc thông qua, kỳ họp lần thứ 47; Liên hợp quốc (2015), Chương trình nghị 2030 phát triển bền vững, New York; Quốc hội (2015), Luật số: 89/2015/QH13, Luật Thống kê, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 23 tháng 11 năm 2015; Tổng cục Thống kê (2016), Từ điển Thống kê, Nhà xuất Thống kê, Hà Nội; Thủ tướng Chính phủ (2017), Quyết định số 622/QĐ-TTg việc ban hành Kế hoạch hành động quốc gia thực Chương trình nghị 2030 phát triển bền vững, ngày 10/5/2017; Viện Khoa học Thống kê (2015), ‘Vai Thống kê công cụ hữu hiệu trình theo dõi, giám sát việc thực trò số liệu thống kê hoạch định mục tiêu SDGs Thống kê cung cấp Thống kê số 02 năm 2015 sách dựa chứng’, Thơng tin khoa học Có số liệu hiểu là: Có phần tồn theo phân tổ 22 CHUYÊN SAN MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG (SDGs): GIÁM SÁT THỰC HIỆN SDGs Ở VIỆT NAM ... SAN MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG (SDGs): GIÁM SÁT THỰC HIỆN SDGs Ở VIỆT NAM SDGs Vai trò quan thống kê Vai trò Thống kê Việt Nam Mục tiêu phát triển bền vững Tại Việt Nam, vai trò quan trọng cơng... SAN MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG (SDGs): GIÁM SÁT THỰC HIỆN SDGs Ở VIỆT NAM 21 Vai trò quan thống kê SDGs Để xây dựng hệ thống tiêu thống kê phát triển bền vững Việt Nam, quan thống kê chứng thực. .. việc thực mục tiêu SDGs, thống kê cung cấp chứng thực tiễn xác thực cho việc theo dõi, giám sát đánh giá trình thực mục tiêu SDGs Thống kê giúp nhận biết kết đạt thiếu sót q trình thực hiện,
- Xem thêm -

Xem thêm: Vai trò của các cơ quan thống kê trong quá trình thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững, Vai trò của các cơ quan thống kê trong quá trình thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn