BT môn Định giá tài sản có lời giải

13 16 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/02/2020, 19:08

Bài tập môn Định giá tài sản có lời giải Hãy định giá bất động sản trên đường Lương Ngọc Quyến, TP. Thái Nguyên có đặc điểm Diện tích thửa đất:300m2, có đầy đủ giấy tờ pháp lý về quyền sử dụng đất CTXD trên đất: nhà 2 tầng, kết cấu bê tông cốt thép, tổng diện tích sàn xây dựng là 400m2. Tỷ lệ giá trị các kết cấu chính trong tổng giá trị công trình là: móng 8%, tường 18%, sàn 14%, mái 16% Hao mòn của các kết cấu chính: móng 25%, tường 44%, sàn 35%, mái 50%Cp’ khắc phục tình trạng lạc hậu về bếp là 100 triệu đồng.Trên thị trường có các thông tin sau:Một lô đất B cũng nằm trên đường Lương Ngọc Quyến vừa được bán với giá 2620 triệu đồng, có diện tích 300m2, công trình xây dựng trên đất (là nhà hai tầng kết cấu bê tông cốt thép, tổng diện tích sàn xây dựng là 400m2, giá trị còn lại của ngôi nhà là 85%), có đầy đủ giấy tờ pháp lý. Đơn giá xây dựng mới nhà có kết cấu bê tông cốt thép là 3,5 triệu đồng m2 CHƯƠNG 4: THẨM ĐỊNH GIÁ BẤT ĐỘNG SẢN Bài 15: Ngân hàng BIDV cần thẩm định khu trung tâm thương mại có diện tích sàn xây dựng 2500 m2, Giá cho thuê 1.500.000 đ/m 2/tháng (giá chưa có thuế) Diện tích cho th 95% diện tích sàn xây dựng.Biết rằng: - Chi phí quản lý : 800 triệu đồng - Chi phí sưởi ấm, điều hồ nhiệt độ 1500 triệu đồng.- Chi phí tân trang: 2000 triệu đồng - Chi phí mua ngồi 700 triệu đồng.- Thuế thu nhập 25% Thời hạn cho thuê năm hết hạn cho thuê, giá thuê dự kiến tăng 30%, khoản chi phí tăng thêm 5%, riêng chi phí mua ngồi tăng thêm 20% thuế không thay đổi Biết doanh nghiệp đầu tư vào khu trung tâm thương mại 8000 triệu đồng, 40% tiền vốn đầu tư vốn vay từ ngân hàng với tỷ suất thu hồi vốn 13%/ năm Còn lại 60% tiền vốn nhà đầu tư bỏ với lãi suất kỳ vọng nhà đầu tư 12%/ năm Tiền thu tính vào cuối năm Yêu cầu: Thẩm định giá trị trung tâm thương mại (áp dụng phương pháp dòng tiền chiết khấu) Giải Thu nhập ròng : - DT : 1500000 x 2500 x 95% x 12 = 42750 trđ - TNTT hàng năm : 42750 – ( 800 + 1500 + 2000 + 700) = 37750trđ -> TN ròng hàng năm (CFt): 37750x(1 – 25%)= 28312,5 trđ - DT ước tính : 42750 x ( + 30%) = 55 575trđ - CP ước tính : ( 800 + 1500 + 2000) x 1,05 + 700 x 1,2 = 5355trđ Thu nhập trc thuế : 55575 – 5355 = 50220 trđ -> TN ròng sau năm kthuc hợp đồng : 50220 x ( 1-25%)= 37665trđ * Tỷ suất chiết khấu : R = M x Rm + (1- M) x Re= 40%.13%+60%.12%= 12,4% * Gía trị thu hồi TTTM vào cuối t5: Vn = = = 303750trđ Gía trị TTTM là: V = + = + = Bài 16: Ngân hàng An Bình cần thẩm định khu trung tâm thương mại có diện tích sàn xây dựng 2000 m2, Giá cho thuê 1.650.000 đ/m 2/tháng (giá có thuế) Diện tích cho th 80% diện tích sàn xây dựng.Biết rằng: - Chi phí quản lý : 900 triệu đồng - Chi phí bảo dưỡng 1200 triệu đồng Chi phí tân trang: 1800 triệu đồng.Chi phí mua ngồi 1300 triệu đồng - Thuế thu nhập 22% Thời hạn cho thuê năm hết hạn cho thuê, giá thuê dự kiến tăng 20%, khoản chi phí tăng thêm 5%, riêng chi phí bảo dưỡng tăng thêm 10% thuế khơng thay đổi Biết doanh nghiệp đầu tư vào khu trung tâm thương mại 10000 triệu đồng, 6000 triệu đồng vốn đầu tư vốn vay từ ngân hàng với tỷ suất thu hồi vốn 12%/ năm Còn lại nhà đầu tư bỏ với lãi suất kỳ vọng nhà đầu tư 10%/ năm Tiền thu tính vào cuối năm Yêu cầu: Thẩm định giá trị trung tâm thương mại (áp dụng phương pháp dòng tiền chiết khấu) Giải *TN ròng - DT : 1650000.2000.80%.12= 31680trđ - DT ko thuế VAT : 31680/( 1+ 10%)= 28800trđ -TN trc thuế hàng năm : 28800 – ( 900 +1200+1800+1300)= 23600trđ -> TN ròng hàng năm : 23600 (1-22%)= 18408trđ -DT có VAT dự kiến : 31680.(1+20%)= 38016trđ -DT dự kiến k có VAT : 38016/1,1= 34560trđ -CP ước tính : (900+1800+1300).1,05+ 1200.1,1= 5520 trđ - TN trc thuế TNDN : 38016- 5520 = 32496trđ -> TN ròng sau năm kết thúc hợp đồng : 32496.(1-22%)=25346,9trđ *Tỷ suất ck: Ro= M.Rm+(1-M).Re= 60%.12%+(1-60%).10%= 11,2% LN trc thuế dự kiến : 34560-5520= 29040trđ LNST dự kiến : 29040(1-22%)= 22651,2trđ GTRI thu hồi TTTM vào cuối năm t5 : Vn = I/R = 22651,2/11,2%= 202242,86trđ Gía trị TTTM : V = + = Bài 17: Ước tính giá trị bất động sản A dựa vào thơng tin sau: Diện tích đất 300m2 , có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất - Cơng trình xây dựng đất: nhà tầng, kết cấu bê tơng cốt thép, diện tích sàn xây dựng 150m2 - Hao mòn kết cấu : móng 32% , Tường 44%, sàn 36%, mái 44% - Tỷ lệ giá trị kết cấu tổng giá trị cơng trình: móng 8%, tường 18%, sàn 16%, mái 14% - Chi phí khắc phục tình trạng lạc hậu bếp 50 triệu, khắc phục hệ thống điện 30 triệuđ Trên thị trường có thơng tin sau: - Lơ đất trống bên cạnh có diện tích 350m2 chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, ổn định không tranh chất từ năm 1990, vừa bán với giá 1175 triệu đồng - Đơn giá xây dựng nhà có kết cấu bê tơng cốt thép 3,5 triệu đồng /m2 - Giá đất theo quy định UBND địa phương 1,5 trđ/m2.Hạn mức đất kv 200m2 - Theo quy định hành, xin giấy chứng nhận QSD đất, người sd phải nộp 100% phần diện tích ngồi hạn mức với phần diện tích hạn mức theo quy định pháp luật * ước tính giá trị mảnh đất ( gtri BĐS A cần TĐG ) - ST phải nộp để hợp pháp hóa QSD đất so sánh : ( 350 – 200 ) x 1,5 x 100% + 200x1,5x0% = 225 trđ -> gtri lơ đất hồn thành thủ tục pháp lý : 225 + 1175 = 1400 trđ Giá đất : 1400/350 = 4trđ/ Vậy gtri ước tính vs mảnh đất cần thẩm định : 300 x = 1200 trđ TL hao mòn = = 0,4 Hao mòn tự nhiên = 0,4 x 150 x = 180 trđ • • CP tái tạo thay = cp xây – yto lỗi thời lạc hậu = 150x3x3,5 – (50+30) = 1495 HMLK = 180 x 3,5 =630 Vậy gtri CTXD lại = cp tái tạo thay - mức độ hmlk= 1495-630=865trđ Bài 18: Hãy định giá bất động sản đường Lương Ngọc Quyến, TP Thái Nguyên có đặc điểm sau: - Diện tích đất: 200m2, có đầy đủ giấy tờ pháp lý quyền sử dụng đất - Cơng trình xây dựng đất: nhà tầng, kết cấu , diện tích sàn xây dựng 180m2 - TL giá trị kết cấu trg tổng gtri cơng trình là: móng 15%,tường 20%,sàn 20%,mái 15% - Hao mòn kết cấu chính: móng 25%, tường 35%, sàn 25%, mái 45% Trên thị trường có thơng tin sau: -Một lô đất trống A nằm đường Lương Ngọc Quyến có diện tích 150m2, có đầy đủ giấy tờ pháp lý vừa bán với giá 1275 triệu đồng -Một lô đất B nằm đường Lương Ngọc Quyến có diện tích 200m2, có vị trí thuận lợi 80 triệu đồng,có đầy đủ giấy tờ pháp lý vừa bán với giá 1680 triệu đồng Đơn giá xây dựng nhà có kết cấu bê tông cốt thép 3,5 triệu đồng /m2 - đơn giá BĐS ss1 = 1275/150= 8,5 trđ/ - đơn giá BĐS ss2 = (1680-80) / 200 = 8trđ/1 -> Đơn giá BĐS cần TĐG : (8,5 + ) / = 8,25 trđ/1 => Gía đất bđs cần tđg : 8,25 x 200 = 1650 trđ - TLHM = = 32,14% HMLK = 32,14% x180 x x 3,5 = 404,964trđ => gtri CTXD lại = x 180 x 3,5 – 404,964 = 855,036 trđ => Gtri BĐS cần TĐG = 1650 + 855,036 = 2505,036 trđ Bài 19:Hãy định giá bất động sản đường Lương Ngọc Quyến, TP Thái Nguyên có đặc điểm - Diện tích đất:300m2, có đầy đủ giấy tờ pháp lý quyền sử dụng đất - CTXD đất: nhà tầng, kết cấu bê tông cốt thép, tổng diện tích sàn xây dựng 400m2 - Tỷ lệ giá trị kết cấu tổng giá trị cơng trình là: móng 8%, tường 18%, sàn 14%, mái 16% - Hao mòn kết cấu chính: móng 25%, tường 44%, sàn 35%, mái 50% -Cp’ khắc phục tình trạng lạc hậu bếp 100 triệu đồng.Trên thị trường có thơng tin sau: -Một lô đất B nằm đường Lương Ngọc Quyến vừa bán với giá 2620 triệu đồng, có diện tích 300m2, cơng trình xây dựng đất (là nhà hai tầng kết cấu bê tông cốt thép, tổng diện tích sàn xây dựng 400m2, giá trị lại ngơi nhà 85%), có đầy đủ giấy tờ pháp lý - Đơn giá xây dựng nhà có kết cấu bê tông cốt thép 3,5 triệu đồng /m2 GIẢI -giá đất BĐS ss = giá bán – gtri lại CTXD/đất = 2620 – 400 x 3,5 x80% = 1500 trđ - đơn giá BĐS ss = 1500/300 = 5trđ/1 -> giá đất BĐS cần TĐG = 500 x = 1500 trđ - TLHM : H = = 40,75% HMLK = 40,75% x 400 x 3,5 = 570,5 trđ -cp tái tạo thay = cp thay - lỗi thời lạc hậu = 3,5 x 400 -100 = 1300 trđ => Gtri lại CTXD = 1300 – 570,5 = 729,5 trđ Vậy gtri BĐS cần TĐG = 1500 + 729,5 = 2229,5 trđ BÀI TẬP CHƯƠNG Bài 1: Công ty C có cổ tức năm 4,75 tỷ đồng, giả sử tỷ lệ tăng trưởng cổ tức năm 2,3 công ty g1 = 5%, năm 4,5 g2 = 4% từ năm trở tăng trưởng ổn định g3 = 3%/năm, biết tỷ suất sinh lợi mong muốn thị trường vốn cổ phần cơng ty 10%/năm Tính giá trị vốn chủ sở hữu công ty C? Giải Bài 2: Đánh giá doanh nghiệp X theo thông tin thu thập từ doanh nghiệp A, B, C bảng sau đây: Đơn vị: Đồng Chỉ tiêu Doanh thu A 4.500.000.00 B 8.000.000.00 C 4.500.000.00 Lợi nhuận Khấu hao 370.000.000 200.000.000 500.000.000 500.000.000 350.000.000 470.000.000 Biết rằng: Số lượng cổ phần doanh nghiệp A,B,C sau: 250.000 cổ phần, 530.000cổ phần,350.000cổ phần Giá cổ phần thị trường doanh nghiệp A,B,C sau: 16.000đồng/CP, 17.000đồng/CP, 12.000đồng/CP Doanh nghiệp X năm gần đạt doanh thu bình quân 4,8 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 330 triệu đồng khấu hao tài sản cố định trích lập hàng năm 300 triệu đồng u cầu : Hãy tính tốn giá trị doanh nghiệp X sở tình hình doanh nghiệp nêu Bài 3: Tình hình hoạt động doanh nghiệp A vào thời điểm 31/12/200N thể bảng cân đối sau: Tài sản ĐVT: Triệu đồng Số tiền Nguồn vốn Số tiền A TSLĐ đầu tư ngắn hạn Tiền Chứng khoán ngắn hạn Các khoản phải thu Hàng tồn kho 5.Tài sản lưu động khác B TSCĐ đầu tư dài hạn 15.375 1.513 100 10.662 2.900 200 124.66 Trị giá TSCĐ trừ khấu hao TSCĐ thuê tài Đầu tư chứng khoán vào c.ty 85.124 14.000 7.000 B Góp vốn liên doanh TSCĐ cho thuê Tổng tài sản (A+B) 15.000 3.538 140.03 A Nợ phải trả Vay ngắn hạn Các khoản phải trả CNV Phải trả khác 4.Vay ngắn hạn ngân hàng Nợ dài hạn B Nguồn vốn chủ sở hữu Tổng nguồn vốn (A+B) Qua đánh giá lại doanh nghiệp A, có thơng tin: 45.976 16.228 1.178 300 4.250 24.020 94.061 140.03 - Đầu tư vào công ty B có 60.000 cổ phiếu - Số khoản phải thu khơng có khả đòi 15% - Các khoản tiền doanh nghiệp tăng 10% - TSCĐ đánh giá lại theo thị trường giảm 1000 triệu đồng - Doanh nghiệp A trả tiền thuê TSCĐ năm, năm 30 triệu đồng/năm, giá thời điểm phải thuê 35 triệu đồng/năm - Giá chứng khốn cơng ty B Sở giao dịch chứng khoán thời điểm đánh giá 65.000 đồng/cổ phiếu - Số vốn góp liên doanh đánh giá giảm 17% - TSCĐ thuê tài đánh giá tăng 20% triệu đồng - Theo hợp đồng thuê tài sản, bên thuê phải trả dần 20 năm với số tiền 15 triệu đồng/năm - Biết tỷ suất hoá 10% - Giả sử doanh nghiệp nộp thuế giá trị tài sản tăng thêm sau đánh giá lại Yêu cầu: Hãy xác định giá trị doanh nghiệp A ? Bài 4: Bảng cân đối kế tốn cơng ty X ngày 31/12/200X ĐVT: Triệu đồng Tài sản A TSLĐ đầu tư ngắn hạn Tiền Các khoản phải thu Hàng tồn kho B TSCĐ đầu tư dài hạn 1.Tài sản cố định 2.TSCĐ cho th 3.Đầu tư chứng khốn vào cơng Số tiền 14.500 1.000 7.000 6.500 9.290 8.750 120 420 Nguồn vốn A Nợ phải trả 1.Khoản phải trả Nợ tích lũy Nợ ngắn hạn B Nguồn vốn chủ sở hữu Vốn chủ sở hữu Lãi chưa phân phối Số tiền 6.500 2.000 3.000 1.500 17.290 16.890 400 ty A(14.000 CP) Tổng tài sản (A+B) 23.790 Tổng nguồn vốn (A+B) 23.790 Tại thời điểm ngày 31/12/200X, chuyên gia tiến hành ướ tính giá trị thị trường loại tài sản cơng ty X có thơng tin sau: -Nhà xưởng văn phòng có giá trị kế toán 2.750 triệu đồng giá trị thị trường 3.000 triệu đồng -Các loại máy móc thiết bị có giá trị kế tốn 6.000 triệu đồng giá trị thị trường 5.300 triệu đồng -Một số hàng hóa tồn kho khơng đạt u cầu 40 triệu đồng -Cơng ty có số khoản nợ khó đòi có giá trị kế tốn 350 triệu đồng -Thời gian thuê đất doanh nghiệp lại 20 năm, năm phải trả 200 triệu đồng, giá thuê thị trường 300 triệu đồng/năm -Người thuê tài sản cố định doanh nghiệp phải trả tiền thuê 10 năm nữa, năm 25 triệu đồng/năm -Giá chứng khốn cơng ty A thị trường vào thời điểm thẩm định giá 33.000đ/cổ phiếu -Tỷ suất chiết khấu thu nhập tương lai 10%/năm Yêu cầu: Hãy ước tính giá trị doanh nghiệp X Bài 5: Đánh giá doanh nghiệp X theo thông tin thu thập từ doanh nghiệp A, B, C bảng sau đây: Đơn vị: Đồng Chỉ tiêu Doanh thu A 2.500.000.00 B 4.000.000.00 C 3.000.000.00 Lợi nhuận Khấu hao 300.000.000 100.000.000 520.000.000 400.000.000 350.000.000 270.000.000 Biết rằng: Số lượng cổ phần doanh nghiệp A, B, C sau: 250.000 cổ phần, 530.000 cổ phần, 350.000 cổ phần Giá cổ phần thị trường doanh nghiệp A,B,C sau: 12.000đồng/CP, 7.000đồng/CP, 8.500đồng/CP Doanh nghiệp X năm gần đạt doanh thu bình quân 2,8 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 320 triệu đồng khấu hao tài sản cố định trích lập hàng năm 280 triệu đồng Bài 6: Xác định giá trị doanh nghiệp A, có thơng tin sau: (ĐVT: tỷ đồng) Năm Chỉ tiêu Doanh thu Tổng chi phí tiền 190 148,8 210 160,2 215,6 162,8 220,3 170,7 18 20 20,5 22 Lãi vay 7,5 8,9 Đầu tư vào TSCĐ 4,6 Chênh lệch vốn lưu động thường xuyên 16 14,5 (8,7) (10,6) Khoản nợ thời điểm 52 Khấu hao Biết thuế thu nhập hành 20% tỷ suất chiết khấu 10% CHƯƠNG 5: THẨM ĐỊNH GIÁ MÁY MÓC THIẾT BỊ Bài 1: Thẩm định giá xe ô tô nhẵn hiệu Camry 2.0, sản xuất năm 2013, nguyên giá 1000 triệu đồng, qua sử dụng, tổng số số xe chạy 120.000 km Cho biết: - Tổng số km cho đời xe loại xe 1.000.000 km - Xe cần phải thay số phụ tùng, chi tiết có giá bán: + Lốp ô tô bộ: 12.000.000 đ + Má phanh: 1.000.000 đ + Ắc quy: 2.000.000 đ Bài 2: Một nhà máy cũ thuộc sở hữu vình viễn đặt giá bán 12 tỷ đồng Đề nghị đại hố qua giai đoạn: năm thứ chi phí tỷ đồng, năm thứ hai chi phí tỷ đồng năm thứ tư chi phí tỷ đồng Thu nhập cho thuê dự tính giai đoạn đầu đầu năm thứ 2,3,4,5 tỷ đồng/năm Giai đoạn cuối cuối năm thứ 2,5 tỷ đồng/năm Hợp đồng cho thuê 15 năm với việc xem xét lại hợp đồng sau năm Dự kiến bán tài sản đầu năm thứ với giá bán 65 tỷ đồng, nộp thuế tăng vốn 6,5 tỷ Lãi suất tiền vay 15% Hãy lựa chọn phương án đầu tư đại hố hay khơng ? Bài 3: Cần thẩm định giá băng tải bã mía ép lại nhà máy đường A, chế tạo nước có số năm hoạt động theo thiết kế 15 năm đưa vào khai thác năm Căn vào hồ sơ thiết kế, để sản xuất máy ép mía cần chi phí sau: chi phí nguyên nhiên vật liệu 134 triệu đồng; chi phí khấu hao máy, thiết bị 3,8 triệu đồng; chi phí nhân cơng 1,6 triệu đồng; chi phí quản lý 0,8 triệu đồng, chi phí lắp đặt 6,4 triệu đồng Biết lợi nhuận yếu cầu công ty bán băng tải bã mía ép 10% giá thành Bài : Thẩm định giá trạm trộn bê tông ướt (di động) công ty X sử dụng, công ty ABB nhập linh kiện sản xuất lắp ráp Việt Nam với thông tin sau: Nguồn gốc xuất xứ thiết bị: - Các hệ thống đầu đo cân điện tử, máy tính cơng nghiệp, van điện khí, xi lanh nén khí, thiết bị điện động lực cơng ty AAB nhập từ Hoa Kỳ với giá vốn 511 triệu đồng, chi phí vận chuyển triệu đồng - Các phận lại (kiểu dáng cơng nghiệp; kết cấu; cabin điều khiển chống nóng, chống ẩm, bụi lắp điều hoà nhiệt độ ) ABB thiết kế, sản xuất ước tính chi phí sau: Chi phí nguyên nhiên vật liệu 370 triệu đồng, chi phí máy thiết bị 220 triệu đồng, chi phí nhân cơng 310 triệu đồng, chi phí quản lý 250 triệu đồng, chi phí lắp đặt 23 triệu Biết lợi nhuận công ty bán máy 150 triệu đồng Tính kỹ thuật: - Kết cấu trạm trộn dạng module tiêu chuẩn - Cối trộn có dung tích 1.650/1.200 lít Cơng suất 60m3/giờ - Tuổi đời kinh tế 30 năm, tuổi đời hiệu năm Bài 5: Tài sản cần thẩm định giá lô hàng 80 máy bơm nước Đài Loan sản xuất năm 2013, công suất bơm: 10m3/ giờ, độ cao cột nước đẩy: 15m, chất lượng lại: 85%, mục đích thẩm định giá đưa bán thị trường Qua thu thập thông tin thị trường có thơng tin vào thời điểm thẩm định sau : - Máy bơm nước nhãn mác Đài Loan sản xuất năm 2013 công suất bơm 10m / giờ, độ cao cột nước đẩy 15m, chất lượng 100%, giá bán 14.400.000 đ/ - Máy bơm nước nhãn mác Đài Loan sản xuất năm 2013 công suất 10m3/giờ, độ cao cột nước đẩy 12m, chất lượng lại 85%, giá bán 8.300.000 đ/cái - Máy bơm nhãn mác Đài Loan sản xuất năm 2015 công suất 10m 3/giờ, độ cao cột nước đẩy 15m, chất lượng 100%, giá bán 13.500.000 đ/cái - Giá máy bơm sản xuất năm 2013 80% giá máy sản xuất năm 2015 đặc tính kỹ thuật; - Giá máy bơm có độ cao cột nước đẩy 12m 80% giá máy bơm cơng suất có độ cao cột nước 15m; - Giá máy bơm chất lượng lại 85% 80% giá máy đặc trưng kỹ thuật có chất lượng 100% Bài 6: Một cửa hàng cũ sở hữu vĩnh viễn mua với giá 600 triệu đồng Nếu đại hóa hàng theo ba giai đoạn: Năm thứ 40 triệu đồng năm thứ 20 triệu đồng thuê Thu nhập cho thuê 48 triệu đồng/ năm từ năm thứ 2,3 Từ năm thứ tiền thuê 60 triệu đồng/ năm Dự kiến bán cửa hàng vào năm thứ với giá 1300 trđ Trả thuế thu nhập triệu đồng/ năm kể từ cho thuê Số tiền đầu tư vay với lãi suất 12%/ năm Hỏi có nên đầu tư vào hàng hay khơng? Bài 7: Thẩm định giá xe ô tô nhẵn hiệu Camry 2.0, sản xuất năm 2012, nguyên giá 960 triệu đồng, qua sử dụng, tổng số số xe chạy 300.000 km Cho biết: - Tổng số km cho đời xe loại xe 1.000.000 km - Xe cần phải thay số phụ tùng, chi tiết có giá bán: + Lốp ô tô bộ: 12.000.000 đ + Ắc quy: 10.000.000 đ Bài 8: Một nhà máy cũ thuộc sở hữu vĩnh viễn đặt giá bán tỷ đồng Đề nghị đại hoá qua giai đoạn: năm thứ chi phí tỷ đồng, năm thứ hai chi phí tỷ đồng năm thứ tư chi phí tỷ đồng Thu nhập cho thuê dự tính giai đoạn đầu đầu năm thứ 2,3,4 tỷ đồng/năm Giai đoạn cuối cuối năm thứ 3,5 tỷ đồng/năm Hợp đồng cho thuê 15 năm với việc xem xét lại hợp đồng sau năm Dự kiến bán tài sản đầu năm thứ với giá bán 25 tỷ đồng, nộp thuế tăng vốn 2,5 tỷ Lãi suất tiền vay 10% Hãy lựa chọn phương án đầu tư đại hố hay khơng ? Bài : Cần thẩm định giá băng tải bã mía ép lại nhà máy đường A, chế tạo nước có số năm hoạt động theo thiết kế 20 năm đưa vào khai thác năm Căn vào hồ sơ thiết kế, để sản xuất máy ép mía cần chi phí sau: chi phí nguyên nhiên vật liệu 120 triệu đồng; chi phí khấu hao máy, thiết bị triệu đồng; chi phí nhân cơng 1,5 triệu đồng; chi phí quản lý 0,5 triệu đồng, chi phí lắp đặt 3,5 triệu đồng Biết lợi nhuận yếu cầu cơng ty bán băng tải bã mía ép 10% giá thành Bài 10: Tài sản cần thẩm định giá máy phát điện Honda Nhật sản xuất năm 2015, cơng suất 2,5KW, chất lượng lại 85%, mục đích thẩm định giá đưa bán thị trường Qua thu thập thơng tin có thơng tin thị trường vào thời điểm thẩm định sau: - Máy phát điện nhãn mác Nhật sản xuất năm 2015 công suất 2,5 KW, chất lượng 100%, giá bán 16.800.000 đ/cái - Máy phát điện nhãn mác Nhật sản xuất năm 2012 công suất 2,5 KW, chất lượng 85%, giá bán 13.500.000 đ/cái - Giá máy phát điện sản xuất năm 2012 90% giá máy sản xuất năm 2015 đặc tính kỹ thuật; - Giá máy phát điện chất lượng lại 85% 90% giá máy đặc tính kỹ thuật có chất lượng 100% ... trường có thơng tin sau: -Một lô đất trống A nằm đường Lương Ngọc Quyến có diện tích 150m2, có đầy đủ giấy tờ pháp lý vừa bán với giá 1275 triệu đồng -Một lô đất B nằm đường Lương Ngọc Quyến có diện... bếp 50 triệu, khắc phục hệ thống điện 30 triệuđ Trên thị trường có thơng tin sau: - Lơ đất trống bên cạnh có diện tích 350m2 chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, ổn định không tranh chất... đường Lương Ngọc Quyến có diện tích 200m2, có vị trí thuận lợi 80 triệu đồng ,có đầy đủ giấy tờ pháp lý vừa bán với giá 1680 triệu đồng Đơn giá xây dựng nhà có kết cấu bê tông cốt thép 3,5 triệu đồng
- Xem thêm -

Xem thêm: BT môn Định giá tài sản có lời giải, BT môn Định giá tài sản có lời giải

Tài liệu mới đăng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn