Bài giảng Kỹ năng truyền thông: Chương 2 - ThS. Lê Thị Ngọc Tiền

16 10 0

Vn Doc 2 Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 57,242 tài liệu

  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/02/2020, 18:54

Chương 2 - Kỹ năng thuyết trình. Nội dung trình bày cụ thể trong chương gồm: Tổng quan về kỹ năng thuyết trình, chuẩn bị cho bài thuyết trình, sau khi thuyết trình, thực hành 1 bài thuyết trình hoàn chỉnh. Mời các bạn cùng tham khảo. 12/30/2017 TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG KHOA KINH TẾ - QTKD Sinh viên Biết Kỹ Thuyết trình gì? Biết nguyên nhân cách khắc phục thiếu tự tin thuyết trình Trình bày bước thuyết trình Ths Lê Thị Ngọc Tiền Bộ môn: Quản trị kinh doanh – marketing Email: ltntien@agu.edu.vn Thực 01 thuyết trình cụ thể KỸ NĂNG THUYẾT TRÌNH KỸ NĂNG THUYẾT TRÌNH Bạn thực thuyết trình chưa? Đặt vấn đề Sau thuyết trình ĐẶT ĐẶT VẤN ĐỀ ĐỀ VẤN Khái niệm KHÁI NIỆM CHUẨN BỊ CHO THUYẾT TRÌNH QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN Q trình thực Bạn thuyết trình có hiệu khơng? SAU KHI Chuẩn bị THUYẾT thuyết trình TRÌNH KỸ NĂNG THUYẾT TRÌNH KỸ NĂNG THUYẾT TRÌNH 12/30/2017 ĐẶT VẤN ĐỀ Miệng khô Run giọng VẤN ĐỀ KHÁI NIỆM CHUẨN BỊ CHO THUYẾT TRÌNH QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN SAU KHI THUYẾT TRÌNH KHÁI NIỆM Tay, chân run rẩy Phản ứng người nghe ĐẶT Tim “chạy đua” CHUẨN BỊ CHO THUYẾT TRÌNH Tốt mồ hơi… Là người phải trình bày Chuẩn bị chưa tốt QUÁ TRÌNH Nguyên nhân THỰC HIỆN SAU KHI  Những cảm giác bình thường THUYẾT TRÌNH KỸ NĂNG THUYẾT TRÌNH ĐẶT ĐẶT VẤN ĐỀ ĐỀ VÁN Cơng nghệ KỸ NĂNG THUYẾT TRÌNH KỸ NĂNG THUYẾT TRÌNH Kỹ thuật KHÁI NIỆM CHUẨN BỊ CHO Thông tin THUYẾT TRÌNH QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN SAU KHI Khán giả THUYẾT TRÌNH KỸ NĂNG THUYẾT TRÌNH 12/30/2017 ĐẶT VẤN ĐỀ Phương tiện Nhiễu Truyền đạt thông tin KHÁI NIỆM Nêu vấn đề CHUẨN BỊ CHO THUYẾT TRÌNH Nhiễu ĐẶT VẤN ĐỀ KHÁI NIỆM Tác động lên người nghe CHUẨN BỊ CHO CHUẨN BỊ CHO THUYẾT TRÌNH THUYẾT TRÌNH QUÁ TRÌNH QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN THỰC HIỆN Nhiễu Phản hồi SAU KHI Nhiễu SAU KHI THUYẾT TRÌNH THUYẾT TRÌNH KỸ NĂNG THUYẾT TRÌNH ĐẶT VẤN ĐỀ • Lý ? • Muốn truyền đạt gì? (thơng tin, kêu gọi, vận động…) KHÁI NIỆM QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN SAU KHI Đối tượng Purpose People Thời gian Địa điểm Time Place •Thành phần? •Mối quan tâm? •Số lượng •Nhu cầu mong đợi họ thuyết trình? KỸ NĂNG THUYẾT TRÌNH ĐẶT VẤN ĐỀ KHÁI NIỆM CHUẨN BỊ CHO CHUẨN BỊ CHO THUYẾT TRÌNH THUYẾT TRÌNH Mục đích • Thời gian nói? • Khán giả tập trung bao lâu? THUYẾT TRÌNH Q TRÌNH •Tìm hiểu vị trí •Tìm hiểu u cầu kỹ thuật phương tiện hỗ trợ KỸ NĂNG THUYẾT TRÌNH 11 THỰC HIỆN SAU KHI THUYẾT TRÌNH Mở đầu/ đặt vấn đề Thân bài/ nội dung • Mục đích • Tầm quan trọng • Đưa câu hỏi gợi suy nghĩ, kể câu chuyện, đưa nội dung khái quát, … • Xác định ý  triển khai ý phụ • Chuẩn bị số liệu thống kê, hình ảnh, ví dụ để minh họa cho phần thuyết trình • Chuẩn bị câu trích dẫn, chuyện vui, lời nói đùa, giai thoại… 10 Kết luận • Nhấn mạnh ý tưởng chủ đạo, thơng điệp lần • Dừng câu nói, trích dẫn hay, chọn lọc, kịch tính… KỸ NĂNG THUYẾT TRÌNH 12 12/30/2017 ĐẶT VẤN ĐỀ Ý Ý nhỏ Những biện pháp để giảm stress Thư giãn Tập thể dục Nghĩ đến điều tốt đẹp Dành thời gian với bạn bè Đi karaoke Chơi thể thao … KHÁI NIỆM CHUẨN BỊ CHO THUYẾT TRÌNH QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN SAU KHI THUYẾT TRÌNH ĐẶT VẤN ĐỀ KHÁI NIỆM CHUẨN BỊ CHO THUYẾT TRÌNH QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN SAU KHI THUYẾT TRÌNH Xác định ý – ý phụ đồ tư KỸ NĂNG THUYẾT TRÌNH Ý phụ 1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ Ý phụ n.1 13 KỸ NĂNG THUYẾT TRÌNH Ý phụ 1.2 ĐẶT VẤN ĐỀ Ý phụ n.2 Ý phụ 1.3 Ý phụ 2.1 KHÁI NIỆM Chủ đề CHUẨN BỊ CHO THUYẾT TRÌNH KHÁI NIỆM Ý phụ 2.2 Mỗi cá nhân vẽ giản đồ ý biết Chủ đề CHUẨN BỊ CHO THUYẾT TRÌNH Ý phụ 2.4 QUÁ TRÌNH QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN THỰC HIỆN SAU KHI THUYẾT TRÌNH 14 Ý phụ 4.2 Ý phụ 4.1 SAU KHI Ý phụ 3.1 Kết hợp với cá nhân để thành lập giản đồ ý chung yếu tố biết THUYẾT TRÌNH Ý phụ 3.2 KỸ NĂNG THUYẾT TRÌNH 15 KỸ NĂNG THUYẾT TRÌNH 16 12/30/2017 Mở bài: ghi đề tài thông điệp cốt lõi Cấu trúc Các bước lập dàn ý Thân bài: • 2.1 Chứng minh quan điểm • 2.2 Chứng minh quan điểm • 2.3 Chứng minh quan điểm 3 Kết luận: ghi lại điểm yếu; tóm lại thơng điệp cốt lõi; lời kêu gọi hành động KỸ NĂNG THUYẾT TRÌNH Tổng kết lại ý CHUẨN BỊ CHO THUYẾT TRÌNH QUÁ TRÌNH Tự giới thiệu THỰC HIỆN Đi vào chi tiết cụ thể: Điểm Điểm … Đề cương tổng quát Bạn có phải chuyên gia chủ đề khơng? Điều tạo cho bạn ưu thế? Bạn biết khán giả nghe bạn ai? Vì họ phải nghe bạn nói? Phần KHÁI NIỆM Mời thính giả đặt câu hỏi CHUẨN BỊ CHO THUYẾT TRÌNH QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN SAU KHI Giới thiệu đề tài Xác định thông tin hỗ trợ cho bạn? Liệt kê KỸ NĂNG THUYẾT TRÌNH Đưa kết luận cuối SAU KHI THUYẾT TRÌNH Bạn xác định hay ý chính? Liệt kê 17 ĐẶT VẤN ĐỀ Chào hỏi Hãy ghi đến câu tóm tắt lại đề tài mà bạn nói ĐẶT VẤN ĐỀ KHÁI NIỆM mở đầu Phần nội dung Phần kết thúc 18 • Chào khán giả • Tự giới thiệu nhóm (nếu có) • Giới thiệu vấn đề thuyết trình • Tóm tắt nội dung • Cơng bố thời gian thuyết trình THUYẾT TRÌNH KỸ NĂNG THUYẾT TRÌNH 19 KỸ NĂNG THUYẾT TRÌNH 20 12/30/2017 Phần ĐẶT VẤN ĐỀ KHÁI NIỆM CHUẨN BỊ CHO THUYẾT TRÌNH QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN SAU KHI THUYẾT TRÌNH mở đầu Phần nội dung Phần kết thúc • Mở đầu trực tiếp • Mở đầu tương phản Trực tiếp Chủ đề thuyết trình Những ý trình bày thuyết trình • Dẫn nhập tin chấn động • … KỸ NĂNG THUYẾT TRÌNH Tương phản Giới thiệu tên, nơi làm việc • Mở đầu cách đặt câu hỏi/trích dẫn • Mở đầu theo lối kể câu chuyện 21 Bài thuyết trình Steve Jobs năm 2007: “Hơm nay, giới thiệu sản phẩm đột phá Đầu tiên iPod có hình rộng cảm ứng Thứ hai điện thoại mang tính cách mạng Và sau thiết bị kết nối với Internet Bạn đốn chưa? Chúng khơng phải mà thiết bị thơi” KỸ NĂNG THUYẾT TRÌNH ĐẶT VẤN ĐỀ mở đầu KHÁI NIỆM Phần CHUẨN BỊ CHO THUYẾT TRÌNH nội dung QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN Phần SAU KHI kết thúc THUYẾT TRÌNH KỸ NĂNG THUYẾT TRÌNH Phần 23 22 o Chú ý 30s để tạo ấn tượng o Nên tránh: o Vào đề không ăn nhập nội dung o Vì thiếu tự tin nên biện hộ o Vào đề với lời xin lỗi KỸ NĂNG THUYẾT TRÌNH 24 12/30/2017 Thực số điệu nhằm thu hút ấn tượng người nghe:  Nêu vấn đề thời  Đưa tình hài hước  Đưa thống kê mô tả  Thể thơng điệp trò chơi,Video, hay tiểu phẩm KỸ NĂNG THUYẾT TRÌNH ĐẶT VẤN ĐỀ KHÁI NIỆM CHUẨN BỊ CHO QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN SAU KHI THUYẾT TRÌNH 25 KỸ NĂNG THUYẾT TRÌNH Phần mở đầu THUYẾT TRÌNH Thảo luận phần mở đầu cho chủ đề mà nhóm chọn để thi thuyết trình Phần nội dung • Giới thiệu ý thứ • Kết thúc ý  • Bắt đầu ý • Tóm tắt ý vừa trình bày     Phần “Trước tiên tơi cần phải giải thích rằng…” “Thứ hai là….” “Một yếu tố quan trọng khác là…” “ Chúng ta cũng…” “Lẽ đương nhiên,…”      kết thúc  KỸ NĂNG THUYẾT TRÌNH 27 26 “ Điều có nghĩa là…” “Có thể bạn ngạc nhiên biết rằng….” “Tất nhiên,…” Giai đoạn là….” Mặt khác, … Cuối cùng, … KỸ NĂNG THUYẾT TRÌNH 28 12/30/2017 Phần ĐẶT VẤN ĐỀ mở đầu KHÁI NIỆM CHUẨN BỊ CHO THUYẾT TRÌNH Phần nội dung THỰC HIỆN SAU KHI THUYẾT TRÌNH • Số liệu thống kê • Các lời trích dẫn Phần mở đầu KHÁI NIỆM • Các giai thoại • Các hình ảnh minh họa QUÁ TRÌNH Phần ĐẶT VẤN ĐỀ Phần nội dung CHUẨN BỊ CHO THUYẾT TRÌNH • Các câu nói đùa, câu chuyện khơi hài Q TRÌNH kết thúc THỰC HIỆN Phần SAU KHI kết thúc THUYẾT TRÌNH Tạo dấu hiệu kết thỳc ô Cui cựng l, ằ;ô kt thỳc,ằ Tóm ý lại • Kiến nghị • Mời đặt câu hỏi KỸ NĂNG THUYẾT TRÌNH Phần mở đầu 29 Thu hút người nghe, giới thiệu, thông điệp 30 Đưa quan điểm Phần thân Dàn ý dựa câu chuyện Phần kết KỸ NĂNG THUYẾT TRÌNH Câu chuyện Đưa quan điểm Câu chuyện Đưa quan điểm Phần thân Câu chuyện KỸ NĂNG THUYẾT TRÌNH 31 12/30/2017 ĐẶT VẤN ĐỀ Phần kết KHÁI NIỆM CHUẨN BỊ CHO Thực hành nhóm Trong thời gian 20 phút, thảo luận chọn lập dàn ý nội dung cho thi thuyết trình THUYẾT TRÌNH Q TRÌNH THỰC HIỆN SAU KHI THUYẾT TRÌNH ĐẶT VẤN ĐỀ CHUẨN BỊ CHO QUÁ TRÌNH 34 KỸ NĂNG THUYẾT TRÌNH 36 ĐẶT VẤN ĐỀ Thực hành nhóm KHÁI NIỆM THUYẾT TRÌNH KỸ NĂNG THUYẾT TRÌNH KHÁI NIỆM Trong thời gian 20 phút, thảo luận chọn lập dàn ý nội dung cho thi thuyết trình CHUẨN BỊ CHO THUYẾT TRÌNH QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN THỰC HIỆN SAU KHI SAU KHI THUYẾT TRÌNH THUYẾT TRÌNH KỸ NĂNG THUYẾT TRÌNH 35 12/30/2017 CHUẨN BỊ CHO ĐẶT VẤN ĐỀ KHÁI NIỆM THUYẾT TRÌNH Chọn loại phương tiện (lợi ích, đối tượng phục vụ) Tư liệu văn Thu thập liệu Bài viết hoàn chỉnh Tư liệu đồ họa Google search CHUẨN BỊ CHO Picture THUYẾT TRÌNH Bing QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN SAU KHI THUYẾT TRÌNH Kiểm tra Chart Tìm hiểu cách thức sử dụng Map Yahoo! search KỸ NĂNG THUYẾT TRÌNH ĐẶT VẤN ĐỀ KHÁI NIỆM CHUẨN BỊ CHO THUYẾT TRÌNH QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN 37 Tạo section 38 KỸ NĂNG THUYẾT TRÌNH 40 ĐẶT VẤN ĐỀ Chọn Themes KHÁI NIỆM CHUẨN BỊ CHO Thiết kế phần nội dung THUYẾT TRÌNH QUÁ TRÌNH Tạo hiệu ứng THỰC HIỆN SAU KHI THUYẾT TRÌNH KỸ NĂNG THUYẾT TRÌNH SAU KHI Hiệu chỉnh THUYẾT TRÌNH KỸ NĂNG THUYẾT TRÌNH 39 10 12/30/2017  Trình bày chữ slide: ĐẶT VẤN ĐỀ Tên nhóm/cá nhân thực Tiêu đề ĐẶT VẤN ĐỀ Áp dụng quy tắc KHÁI NIỆM CHUẨN BỊ CHO KHÁI NIỆM Giáo viên hướng dẫn Logo Trường THUYẾT TRÌNH CHUẨN BỊ CHO THUYẾT TRÌNH Q TRÌNH THỰC HIỆN Mơn học, Lớp,… THỰC HIỆN SAU KHI SAU KHI THUYẾT TRÌNH THUYẾT TRÌNH KỸ NĂNG THUYẾT TRÌNH 41 KỸ NĂNG THUYẾT TRÌNH Nguyên tắc thiết kế slide PowerPoint  Trình bày chữ slide: ĐẶT VẤN ĐỀ Chữ khơng chân Chữ có chân ĐẶT VẤN ĐỀ KHÁI NIỆM Tahoma Times New Roman KHÁI NIỆM CHUẨN BỊ CHO Arial VNI-Times THUYẾT TRÌNH Calibri 42 Nguyên tắc thiết kế slide PowerPoint  Trình bày chữ slide: QUÁ TRÌNH 6x8 QUÁ TRÌNH CHUẨN BỊ CHO THUYẾT TRÌNH VnArabia Chữ khơng chân Chữ có chân Q TRÌNH THỰC HIỆN THỰC HIỆN SAU KHI SAU KHI THUYẾT TRÌNH THUYẾT TRÌNH KỸ NĂNG THUYẾT TRÌNH 43 KỸ NĂNG THUYẾT TRÌNH 44 11 12/30/2017 Nguyên tắc thiết kế slide PowerPoint Nguyên tắc thiết kế slide PowerPoint  Trình bày chữ slide:  Chọn chủ đề Theme thích hợp ĐẶT VẤN ĐỀ KHÁI NIỆM CHUẨN BỊ CHO THUYẾT TRÌNH ĐẶT VẤN ĐỀ Độ tương phản chữ Font chữ slide
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Kỹ năng truyền thông: Chương 2 - ThS. Lê Thị Ngọc Tiền, Bài giảng Kỹ năng truyền thông: Chương 2 - ThS. Lê Thị Ngọc Tiền

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn