Bài giảng Kỹ thuật chuyển mạch - Phần 1: Các kiến thức tổng quan

87 8 0

Vn Doc 2 Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 57,242 tài liệu

  • Loading ...
1/87 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/02/2020, 18:50

Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Các kiến thức tổng quan. Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mônhọc kỹthuậtc huyểnmạc h ĐVHT =45 tiết cét ®iĨm néi quy  cét ®iĨm kiĨm tra thường xuyên : cũ, 15 phút, chấm cột điểm kiểm tra 30 45 phút Năm1837,Mo rs e phátminhramáyđiệntín Khảnăng liê nlạc ,trao đổ ithông tin đư ợc nâng  c ao   Nh­ng   v Én  c h­a  ®­ỵc   s   d ng   ré ng ri v ì s ự không thân thiện, tương đố i khó nhớc ủanó Năm1876,Ale c xande rGrahamBe llphátminh rađiệntho ại Chỉ c Çn  c Êp   ng uån  c ho   hai  m áy điệntho ạic ác hxanhauv ànố iv ớinhau c ó thể trao đổ i thông tin  b »ng   tiÕng  nãi   Nh­ng   ®Ĩ  c ho   nhiỊu  ng ­ê i  c ã  thĨ  trao   ®ỉ i  v íi  nhau  tïy   the o y ê u c ầu c ụ thể c ần c ó m ộ t hệ thố ng hỗ trợ (tổ ng đài) Đếnnăm1878,hệthố ng tổ ng đàiđầu tiên thiết lập, mộ t tổ ng đài nhânc ông điệntừ Đây làtổ ng đàiđầutiê nthương m ại thànhc ông trê nthếg iới. Những hệ tổ ng đài ho àn to àn s d ụ ng nhânc ông nê nthờ ig ianthiết lập v g iải p hóng c uộ c g ọi lâu, không thỏa m n nhu c ầu ng ày c àng tăng c ủaxhộ i. Tổ ng đàinhânc ông 10 73 1­ Dịch vụ chuyển cuộc gọi tạm thời Thuê bao  có  thể  chuyển  một phần hoặc tất  cả  cuộc  gọi  gọi  tới  máy  mình  đến  một  số  máy khác đã định trước  74 2. Báo cuộc gọi đến trong khi đàm thoại Thuê  bao  có  đăng  ký  dịch  vụ  này  trong  khi  đang liên lạc với th bao khác sẽ nghe thấy  một  âm  thanh  xen  vào,  đó  là  thơng  báo  có  thuê bao thứ ba đang gọi đến 75 3­ Dịch vụ báo thuê bao vắng nhà Thuê  bao  đăng  ký  dịch  vụ  yêu  cầu  tổng  đài  tự  động  thông  báo  bằng  lời  nói  khi  có  người  gọi đến 76 4­ Dịch vụ quay số rút gọn Thuê  bao  có  nhiều  số  điện  thoại  thường  hay  gọi,  để  dễ  nhớ  và  đơn  giản  cách  gọi  thuê  bao  có  thể  đăng  ký  dịch  vụ  quay  số  rút  gọn  (số  được  rút  gọn  từ  1,2  hoặc  3  chữ  số  thay vì phải quay đủ các số) 77 5­  Dịch  vụ  thiết  lập  đường  dây  nóng  cố  định Sau  3  đến  5  giây  thuê  bao  nhấc  tổ  hợp  mà  không  bấm  số  Số  máy  thuê  bao  sẽ  tự  động  gọi  một  số  điện  thoại  đã được chọn trước 78 6­ Dịch vụ hạn chế gọi theo yêu cầu Thuê  bao  có  thể  tự  khóa,  mở  việc  gọi  đường  dài  liên  tỉnh  hay quốc tế tại máy  của  thuê  bao  bằng  mã số tự chọn 79 7­ Dịch vụ báo thức tự động Máy  điện  thoại  có  đăng  ký  dịch  vụ  này  sẽ  có  một  cuộc  gọi  tự  động  báo  thức  theo  đúng  giờ  đã  ghi  trước Chú ý :  Nếu tại thời điểm báo thức máy bạn bị bận thì  cuộc báo thức sẽ được tái lập lại sau 5 phút  Tiếng chng báo thức sẽ khác với tiếng chng  khi có cuộc gọi gọi đến để th bao phân biệt 80 8­ Dịch vụ từ chối cuộc gọi đến Thuê  bao  có  đăng  ký  dịch  vụ  này,  có  thể  khơng  muốn  tiếp  nhận  các  cuộc  gọi  đến  máy mình 81 9­ Dịch vụ gọi lại Thuê  bao  có  đăng  ký  dịch  vụ  này  thì  khi  gọi  một  thuê  bao  khác  mà  nhận  được  âm  báo  bận thì thuê bao đặt máy để chờ gọi lại.  82 10­ Dịch vụ điện thoại hội nghị tay ba Thuê  bao  khi  đang  đàm  thoại  với  một  thuê  bao khác vẫn có thể gọi một thuê bao thứ 3  để thiết lập một cuộc đàm thoại tay ba.  83 11. Hiển thị số gọi đến Giúp  bạn  biết  được  số  điện  thoại  của  người  gọi  đến  cho  mình  và  lưu  lại  các  số  điện thoại gọi đến Để sử dụng dịch vụ này bạn cần có bộ hiển  thị  số  hoặc  máy  điện  thoại  có  chức  năng  hiển thị số máy gọi đến 84 12. Tạo nhóm thuê bao Khi  thuê  bao  sử  dụng  nhiều  số  điện  thoại  riêng lẻ, khi có cuộc gọi đến bất kỳ một số  máy  nào  trong  nhóm,  máy  chính  sẽ  đổ  chng  và  việc  đổ  chuông  sẽ  chuyển  dần  vào các máy khác khi các máy theo thứ tự  ưu  tiên bận.  85 13. Hộp thư thoại Dịch vụ hộp thư thoại hỗ trợ việc nhận và  lưu giữ thơng tin cho các th bao trong các  trường hợp th bao có nhu cầu chuyển vào  hộp thư thoại tồn bộ hoặc một số các cuộc  gọi đến 86 CÂU HỎI ƠN TẬP CHƯƠNG 1 1. Trình bày lịch sử phát triển của tổng đài? 2.  Trình  bày  về  khái  niệm,  các  thành  phần  chính  và các phương thức tổ chức mạng viễn thơng? 3. Trình bày sơ đồ khối của tổng  đài SPC và nêu  chức năng các khối? 4. Trình bày các dịch vụ gia tăng của tổng đài điện  tử. Nêu các  ưu điểm của tổng đài điện tử so với  tổng đài cơ điện? 87 ... àc ác m ạc hđiềukhiển. Đây m ộ t tổ ng đài s ản xuất d ựa trê n c ¬  s ë   ng hiª n  c ø u  kỹ thuật c huy ểnm ạc hv àc ơb ảnho ànthiệnc ác c c c ủatổ ng đài 21 tổ ng đàithanhc héo Mạng c... ̃n thông có thê coi nh ̉ ư là môt  ̣ bô phân cua toa ̣ ̣ ̉ ̀n bô xa ̣ ̃ hôi truyê ̣ ̀n thông.  28 II.1. 2Các dịc hvụ viễnthông Dich vu thoai  :  Sự  trao  đôi  ̉ thông  tin  bằng  tiếng nói, với đầu cuối là máy điên thoai. 
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Kỹ thuật chuyển mạch - Phần 1: Các kiến thức tổng quan, Bài giảng Kỹ thuật chuyển mạch - Phần 1: Các kiến thức tổng quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn