Bài giảng Thông tin di động: Phần 3 – ThS. Hà Duy Hưng

92 6 0
  • Loading ...
1/92 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/02/2020, 18:40

Bài giảng Thông tin di động: Phần 3 cung cấp cho người học các kiến thức: Kỹ thuật đa truy nhập vô tuyến, hệ thống WCDMA, hệ thống CDMA-2000. Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên ngành Công nghệ viễn thông và những ai quan tâm dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. 7 Kỹ thuật đa truy nhập vô tuyến Trạm gốc Hướng xuống Hướng lên Trạm di động Trạm di động Trạm di động Trạm di động ° Các kỹ thuật đa truy nhập vô tuyến – Đa truy cập phân chia tần số FDMA (Frequency Division Multiple Access) Thuê bao được phân bởi tần số – Đa truy cập phân chia thời gian TDMA (Time Division Multiple Access) Thuê bao được phân chia bằng thời gian và tần  số – Đa truy cập phân chia mã CDMA (Code Division Multiple Access) Thuê bao được phân chia bằng mã C C f2 B B A Fre q ue nc y ° Kỹ thuật đa truy nhập vô tuyến FDMA f1 A f0 Time en cy ° Kỹ thuật đa truy nhập vô tuyến TDMA F re qu A B C B A C B A C B A C B f0 A C Time ° Kỹ thuật đa truy nhập vô tuyến CDMA spread spectrum Radio Spectrum Base­band Spectrum Code B Code A y B C B A Sender A C B A Time B A Receiver C B Fr eq u A Code A A en c B C B ° Các kỹ thuật đa truy nhập vô tuyến power FDMA TDMA tim e fre CDMA ncy que power e power tim cy uen q e fr tim y enc u q fre e – Đặc điểm kỹ thuật FDMA Ưu Điểm: + Đơn giản + Hiện tượng ISI bé -> không cần cân (equalizer) + Không cần đồng mạng + Đồng khung khôi phục đònh thời bit dễ + Không cần mã hóa thọai (Voice Coder) Khuyết Điểm: + Cần khỏang băng bảo vệ (guard band) + Khó mật mã + Không hiệu thọai truyền – Đặc điểm kỹ thuật TDMA * Ưu Điểm: + Chia tần số cho N người dùng xếp thời gian + Tốc độ bit thay đổi + Nhiễu người dùng giảm + MS điều khiển, đo đạt * Khuyết Điểm: + Hiện tượng ISI > cần cân + Đồng mạng khôi phục đònh thời bit + Nhiều thông tin mào đầu phần cứng phức tạp + Dung lượng hạn chế băng tần khe thời gian – Đặc điểm kỹ thuật CDMA * Ưu Điểm: + Dễ mật mã thông qua chuổi mã giả ngẫu nhiên PN (Pseudo Noise sequence) dùng kỹ thuật trải phổ + Dung lượng lớn mền + Chuyển giao mền + Công suất phát thấp + Hiệu sử dụng tần số cao (hệ số sử dụng lại tần số 1) + Chất lượng tốt + Dễ dàng đònh vò thuê bao + Nhiều lọai hình dòch vụ * Khuyết Điểm: + Vấn đề điểu khiển công suất9 MS BTS phức tập ° Cấu trúc hệ thống CDMA Dòng Bit (Bit Stream) Mã Mã Hóa Hóa Thọai Thọai Mã Mã Hóa Hóa Kênh Kênh Điều Điều Chế Chế Số Số Ghép Ghép Xen Xen Đa Đa Truy Truy Cập Cập Trải Trải Phổ Phổ Máy Máy Phát Phát Dạng Sóng (Wave Form) Hướng Lên 10 • Phân hệ OSS/SS 78 •      Chức  năng  của  TS:  Thực  hiện  logic  chuyển  mạch  mềm  thời  gian thực, giống như bộ tiền xử lý của cơ sở dữ liệu, TS cung cấp  các chức năng như xác nhận thời gian thực, cấp phép và giao tiếp  tài khoản, quản lý và định vị thuê bao di động, xử lý và điều khiển  cuộc gọi chuyển vùng/ chuyển trạm, TS quản lý CSA và VSA để  nắm  vị  trí  mới  nhất  của  thuê  bao  di  động.  TS  sử  dụng  SNSP  (Simple Network Signaling Protocol) •   Các thành phần của TS:  +   Bộ thu nhận giao thức +  Bộ xử lý giao thức +   Bộ xử lý lỗi +  Bộ quản lý CDR +   Bộ quản lý nạp và định giá CDR   Bộ phận quản lý sự kiện +  Bộ quản lý Cache  +  +  Loger ( ghi nhật ký) 79 •  Cấu hình OSS/SS 80 •  Đặc điểm OSS/SS +  Hồn tồn dựa trên cơ sở Web +  Hỗ trợ nhiều nền tảng phức tạp +  Cơ chế tạo ra dịch vụ linh hoạt +  Hỗ trợ cho các kế hoạch giá cả +  Hỗ trợ cho nền tảng nguồn tài ngun hợp nhất +  Kế hoạch hỗ trợ định hướng khách hàng linh động +  Hổ trợ tính tốn phân phối phức tạp 81 •   Hệ thống quản lý mạng +  Quản lý cấu hình +  Quản lý lỗi +  Quản lý hoạt động +  Quản lý trình trạng  và điều khiển +  Quản lý hệ thống +  Quản lý lỗi thời  gian thực cấu trúc liên  kết 82 •  Mơ hình quản lý tại TP  HCM 83 •  Hệ thống quản lý SAM:  quản lý việc đăng ký, quản lý  số điện thoại,  quản lý Nhân sự và quản lý Định thời CDR 84 •  Giao diện mạng +  IF1: Giao diện vơ  tuyến chung PHS +  IF2: Giao diện giữa  mạng và CS công  cộng +  IF3: Giao diện  mạng – mạng cho  85 ển cuộc gọi điều khi +  Giao diện mạng PSTN và GW +  Giao diện mạng GW và RF 86 +  Giao diện mạng GW và AN +  Giao diện mạng GW và TS (chuyển mạch mền) +  Giao diện mạng GW và NMS 87 +  Mạng báo hiệu 88 +  Mạng truyền dẫn thọai 89 •  Cấu trúc triển khai mạng iPAS 90 •  Sơ đồ kết nối E1 tại Tp. HCM 91 •  Sơ đồ kết nối báo hiệu SS7 tại Tp. HCM 92 ... +T b(t − τ )(1 − cos(4π f ct + 2θ ' ) dt ti 22 – Mật độ phổ công suất tín hiệu: tin tức, chuo DS/SS-BPSK 23 – CDMA người gởi 24 – CDMA người gởi 25 – Vấn đề gần xa DSCDMA Dồn phổ MS MS Node B Điều khiển công suất... j f d Hàm mật độ phổ công x(f) =suất: Rx( :) =F ­1 { x(f)} = Hàm tự tương quan x( f )e j2 f df R (0) x = = E(X (t)) = Công suất trung bình: Pave x ( f )df 15 – Tín hiệu nhò phân: 16 – Hàm tự... khôi phục đònh thời bit + Nhiều thông tin mào đầu phần cứng phức tạp + Dung lượng hạn chế băng tần khe thời gian – Đặc điểm kỹ thuật CDMA * Ưu Điểm: + Dễ mật mã thông qua chuổi mã giả ngẫu nhiên
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Thông tin di động: Phần 3 – ThS. Hà Duy Hưng, Bài giảng Thông tin di động: Phần 3 – ThS. Hà Duy Hưng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn