Xây dựng chương trình tính toán bộ truyền động đai hình thang bằng phần mềm Delphi

4 4 0

Vn Doc 2 Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 57,242 tài liệu

  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/02/2020, 18:20

Bài viết giới thiệu việc xây dựng chương trình tính toán bộ truyền động đai hình thang bằng phần mềm Delphi. Chương trình cho phép thực hiện tính toán và tra nội suy các bảng số liệu một cách tự động, cho kết quả nhanh chóng, chính xác, giảm được thời gian, công sức, tránh những sai sót, nhầm lẫn, tạo cơ sở cho việc tự động hóa và nâng cao hiệu quả thiết kế bộ truyền. CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2017 XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH TÍNH TỐN BỘ TRUYỀN ĐỘNG ĐAI HÌNH THANG BẰNG PHÀN MỀM DELPHI DEVELOPING A DELPHI-BASED PROGRAM TO COMPUTE THE V-BELT DRIVE SYSTEM ĐÀO NGỌC BIÊN Viện Cơ khí, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam Tóm tắt Bài báo giới thiệu việc xây dựng chương trình tính tốn truyền động đai hình thang phần mềm Delphi Chương trình cho phép thực tính tốn tra nội suy bảng số liệu cách tự động, cho kết nhanh chóng, xác, giảm thời gian, cơng sức, tránh sai sót, nhầm lẫn, tạo sở cho việc tự động hóa nâng cao hiệu thiết kế truyền Từ khóa: Bộ truyền động đai hình thang, chương trình, phần mềm Delphi Abstract This paper presents the development of a program to compute the V-belt drive system using the software Delphi The program allows us to compute and interpolate necessary data automatically It gives results quickly and accurately, and also enables us to avoid errors and confusion This work creates the basis for the automation and improves the efficiency of the V-belt drive system design Keywords: V-belt drive system, program, software Delphi Đặt vấn đề Bộ truyền động đai hình thang dùng phổ biến có ưu điểm bật so với đai dẹt (khả tải cao hơn, làm việc êm hơn) Tính tốn truyền động đai hình thang cơng việc thường gặp thực tiễn sản xuất cơng tác giảng dạy học tập Khi tính tốn, cần thực khối lượng cơng việc lớn đặc biệt cần nhiều lần tra, nội suy bảng để lấy số liệu tính tốn; Hiện nay, truyền động đai tính tốn theo phương pháp thủ cơng tính phần mềm khí thơng dụng, ưu việt phần mềm Autodesk Inventor Tính theo phương pháp thủ cơng khơng nhiều thời gian, cơng sức, mà sai sót, nhầm lẫn đặc biệt bất tiện phải mang theo tài liệu tra cứu Ưu điểm việc tính tốn phần mềm Inventor trực quan, xác, cho kết nhanh chóng dạng số mơ hình Tuy nhiên, phần mềm cho phép tính tốn theo tiêu chuẩn ANSI (tiêu chuẩn Mỹ) tiêu chuẩn DIN (tiêu chuẩn Đức) mà khơng có TCVN (tiêu chuẩn Việt Nam), tính tốn cần chọn loại tiết diện đai theo tiêu chuẩn có thơng số gần giống với TCVN Như thông số tiết diện đai bị sai lệch dẫn đến thông số khác (như đường kính bánh đai, khoảng cách trục, chiều dài đai,…) bị sai lệch so với TCVN Điều làm hạn chế tính ứng dụng phần mềm nước ta Bài báo trình bày việc tính tốn truyền động đai cách xây dựng chương trình tính tốn phần mềm Delphi dựa sở phương pháp tính tốn truyền thống theo TCVN Trình tự tính tốn truyền động đai hình thang Lý thuyết tính tốn truyền động đai hình thang trình bày chi tiết cụ thể tài liệu [1-3, 5-7] Ở trình bày bước tính tốn bản, làm sở cho việc lập trình xây dựng chương trình tính tốn phần mềm Delphi Trình tự tính tốn truyền động đai hình thang gồm: Chọn loại đai tiết diện đai Loại đai chọn theo vận tốc vòng v Nếu v  25 m/s, chọn đai hình thang thường; v > 25 m/s, chọn đai hình thang hẹp; Loại tiết diện đai chọn theo cơng suất trục dẫn P1 số vòng quay trục dẫn n1; Xác định đường kính bánh đai Đường kính tính tốn d1 chọn theo loại tiết diện đai, đường kính d2 xác định theo (4.13) [1]: d2  u® d1 1    , (2.1) uđ - tỷ số truyền;  - hệ số trượt Xác định sơ khoảng cách trục Tạp chí Khoa học Công nghệ Hàng hải Số 49 - 01/2017 18 CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2017 Khoảng cách trục sơ xác định theo bảng 4.15 [1], dựa vào tỷ số truyền thực tế uđtt Từ tỷ số truyền uđtt, tra bảng 4.15 [1] để tìm tỷ số asb/d2, từ tính asb Tính chiều dài đai Tính theo cơng thức (4.17) [1]: l  2asb    d1  d2  /   d2  d1  / 4asb (2.2) Chiều dài đai tính cần lấy theo tiêu chuẩn, sau kiểm tra tuổi thọ đai theo số vòng chạy giây: i = v/l  [imax], (2.3) v - vận tốc vòng; [imax] - số vòng chạy cho phép lớn giây Tính xác khoảng cách trục Sau chọn chiều dài đai l theo tiêu chuẩn, khoảng cách trục a tính xác lại theo công thức (4.18) [1]: a  0,125{ 2l-  d1  d2   2l    d1  d2     d2  d1  2 } (2.4) Xác định góc ơm bánh dẫn Theo công thức (4.19) [1]: 1  1800  (d2  d1 )570 / a (2.5) Xác định số dây đai cần thiết Theo công thức (4.20) [1]: P1 K® z= ,  P0  Ca Cu Cl Cz (2.6) P1 - công suất trục bánh đai chủ động, kW; [P0] - công suất cho phép, kW, truyền tiêu chuẩn (số dây đai z = 1, chiều dài l0, tỉ số truyền u = 1, tải trọng tĩnh); Kđ - hệ số tải trọng động; Cα - hệ số xét đến ảnh hưởng góc ôm α1; Cl - hệ số xét đến ảnh hưởng chiều dài đai; Cu - hệ số xét đến ảnh hưởng tỉ số truyền; Cz hệ số xét đến ảnh hưởng phân bố không tải trọng cho dây đai Số dây đai z lấy giá trị ngun khơng q lớn ( 6) z lớn phân bố tải trọng không Xây xây dựng chương trình tính tốn truyền động đai hình thang 3.1 Giới thiệu ngơn ngữ lập trình Delphi phần mềm Delphi Ngơn ngữ lập trình Delphi ngơn ngữ lập trình hướng đối tượng, phát triển dựa ngôn ngữ Pascal Đây ngơn ngữ lập trình có cấu trúc logic, chặt chẽ, phù hợp với việc xây dựng chương trình để giải toán kỹ thuật Phần mềm Delphi cho phép xây dựng chương trình ngơn ngữ lập trình Delphi Để xây dựng chương trình, cần chọn đối tượng phù hợp Delphi, đặt chúng lên biểu mẫu tính tốn (Form), sau viết mã lệnh cho chúng Khi sử dụng, người dùng tương tác với đối tượng viết mã lệnh để có kết tính tốn 3.2 Xây dựng chương trình Chương trình tính tốn truyền động đai hình thang xây dựng dựa theo trình tự tính toán mục báo Giao diện chương trình trình bày hình Chương trình gồm phần chính: - Phần nhập liệu ban đầu: Các liệu ban đầu để tính tốn truyền động đai là: Công suất trục dẫn P1, số vòng quay trục dẫn n1, tỷ số truyền u hệ số tải trọng động Kđ Để nhập số liệu ban đầu ta dùng đối tượng Ô văn (EditBox), kết hợp với đối tượng nút nhấn (Button) Delphi; - Chọn loại đai tiết diện đai: Loại đai đai hình thang thường đai hình thang hẹp chọn dựa theo vận tốc vòng v truyền Loại tiết diện đai gồm A, B, C, D E [5] chọn dựa theo cơng suất P1, số vòng quay n1 trục dẫn hình vẽ 4.2 [1] Để chọn loại đai dùng đối tượng Danh sách xổ xuống (ComboBox), để chọn loại tiết diện đai theo hình vẽ, sử dụng đối tượng Hình ảnh (Image), để xác định thơng số hình học tiết diện đai chọn, sử dụng đối tượng ComboBox Delphi; Tạp chí Khoa học Công nghệ Hàng hải Số 49 - 01/2017 19 CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2017 - Tính tốn thơng số truyền: Các thông số cần tính tốn là: Đường kính bánh dẫn d1; đường kính bánh bị dẫn d2; khoảng cách trục sơ asb; chiều dài đai l; khoảng cách trục xác a; góc ơm bánh dẫn 1; số dây đai z; chiều rộng bánh đai B; đường kính ngồi bánh đai da1, da2 lực tác dụng lên trục bánh đai Fr Việc tính tốn thơng số bao gồm việc tra nội suy bảng số liệu tính tốn (Ví dụ: Tra bảng đường kính tiêu chuẩn bánh đai d1, d2; tra bảng chiều dài đai tiêu chuẩn I; tra bảng tìm cơng suất cho phép đai [P0] theo loại tiết diện đai, đường kính bánh đai d1 vận tốc vòng truyền, ) Để tra bảng nội suy tự động, trước hết cần dùng mảng (1 chiều chiều) để biểu diễn ô bảng cần ghi, sau ghi mảng dạng file đuôi txt Tiếp theo, đọc file đuôi txt này, chuyển thành mảng thực phép nội suy phần tử mảng Để thực việc tính tốn thơng số truyền, ta sử dụng đối tượng Button Delphi; - Phần lựa chọn: Gồm lựa chọn Ghi kết Thốt chương trình, thực nhờ sử dụng đối tượng Button Delphi; - Phần kết tính tốn: Phần dùng để hiển thị kết tính tốn theo trình tự tính tốn Để hiển thị kết tính tốn ta sử dụng đối tượng Memo Delphi Hình Giao diện chương trình tính tốn truyền động đai hình thang 3.3 Sử dụng Chương trình Chương trình thực theo trình tự tính tốn Người dùng việc nhập số liệu yêu cầu vào Editbox, sau nhấn Button tương ứng lựa chọn tùy chọn ComboBox kết tương ứng hiển thị Memo kết quả, giao diện chương trình Sau tính tốn, ghi lại kết dạng file văn cách nhấn nút Ghi kết Để minh họa cho việc sử dụng chương trình, ta dùng để tính tốn cho ví dụ cụ thể Ví dụ: Tính tốn truyền động đai hình thang với số liệu cho trước sau: công suất trục dẫn P1 = 11,118 kW; tần số quay trục dẫn n1 = 1450 vg/ph; tỷ số truyền u = 3,296 Sử dụng chương trình xây dựng để tính tốn (hình 3.1) Kết thu sau (Kết ghi lại trực tiếp từ chương trình): Tạp chí Khoa học Cơng nghệ Hàng hải Số 49 - 01/2017 20 CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2017 Dữ liệu nhập ban đầu là: Công suất trục dẫn P1 = Pct = 11,118 kW; Tần số quay trục dẫn n1 = 1450 vg/ph; Hệ số trượt  = 0,02; Tỷ số truyền u = 3,296; Hệ số tải trọng động Kđ = 1,35; Loại đai chọn: Đai hình thang thường Loại tiết diện đai: B Các kích thước tiết diện đai là: bt = 14 mm; b = 17 mm; h = 10,5 mm; y0 = 4,0 mm Diện tích tiết diện đai là: A1 = 138 mm2; Đường kính bánh đai nhỏ khoảng: d1 = 140 280 mm; Chiều dài giới hạn đai: l = 800 6300 mm; Đường kính bánh đai nhỏ tính d1_tính = 168 mm; Đường kính bánh đai nhỏ chọn theo tiêu chuẩn d1 = 180 mm; Vận tốc vòng bơ truyền động đai i = 13,668 m/s; Thỏa mãn điều kiện vận tốc vòng đai Loại đai chọn phù hợp! Đường kính bánh đai lớn tính d2_tính = 581,41 mm; Đường kính bánh đai lớn chọn theo tiêu chuẩn d2 = 560 mm; Tỷ số truyền thực tế truyền động đai udtt = 3,175; Sai lệch tỷ số truyền uđ = 0,037; Thỏa mãn điều kiện sai lệch tỷ số truyền; Tỷ số a/d2 = 0,991; Khoảng cách trục sơ bộ: asb = 555,1 mm; Trị số: 0,55(d1+d2)+h = 417,5 mm; Trị số: 2(d1+d2) = 1480 mm; Thỏa mãn điều kiện khoảng cách trục sơ bộ! Chiều dài đai tính được: l_tính = 2337,773 mm; Chiều dài đai chọn theo tiêu chuẩn l = 2360 mm; Số vòng chạy đai giây i = 5,792; Thỏa mãn điều kiện tuổi thọ đai! Khoảng cách trục tính xác lại là: a = 566,89 mm; Thỏa mãn điều kiện khoảng cách trục! Góc ơm bánh dẫn: 1 = 141,7920; Thỏa mãn điều kiện góc ơm! Hệ số ảnh hưởng góc ơm C = 0,895; Hệ số ảnh hưởng chiều dài đai Cl = 1,0107; Hệ số ảnh hưởng tỷ số truyền Cu = 1,14; Số dây đai z’ = 3; Hệ số ảnh hưởng số dây đai Cz = 0,95; Công suất cho phép đai: [Po] = 4,2823, kW Hệ số tải trọng động: Kđ = 1,35; Số dây đai tính z_tính = 3,576 cái; Số dây đai chọn z = cái; Chiều rộng bánh đai B = 82 mm; Đường kính ngồi bánh đai nhỏ da1 = 188,4 mm; Đường kính ngồi bánh đai lớn da2 = 568,4 mm; Lực tác dụng lên trục bánh đai Fr = 1251,908 N Kết thu phù hợp với kết tính tốn theo phương pháp thủ cơng, điều minh chứng cho tính xác chương trình Việc tính tốn chương trình cho kết Tạp chí Khoa học Cơng nghệ Hàng hải Số 49 - 01/2017 21 ... kết tính tốn 3.2 Xây dựng chương trình Chương trình tính tốn truyền động đai hình thang xây dựng dựa theo trình tự tính toán mục báo Giao diện chương trình trình bày hình Chương trình gồm phần. .. đai Số dây đai z lấy giá trị ngun khơng q lớn ( 6) z lớn phân bố tải trọng không Xây xây dựng chương trình tính tốn truyền động đai hình thang 3.1 Giới thiệu ngơn ngữ lập trình Delphi phần mềm. .. trình để giải toán kỹ thuật Phần mềm Delphi cho phép xây dựng chương trình ngơn ngữ lập trình Delphi Để xây dựng chương trình, cần chọn đối tượng phù hợp Delphi, đặt chúng lên biểu mẫu tính tốn (Form),
- Xem thêm -

Xem thêm: Xây dựng chương trình tính toán bộ truyền động đai hình thang bằng phần mềm Delphi, Xây dựng chương trình tính toán bộ truyền động đai hình thang bằng phần mềm Delphi

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn