Bài giảng Hệ thống viễn thông: Chương 3 - Trương Thu Hương

190 3 0

Vn Doc 2 Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 57,242 tài liệu

  • Loading ...
1/190 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/02/2020, 18:18

Bài giảng Hệ thống viễn thông - Chương 3: Thông tin di động cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan về hệ thống thông tin di động, hệ thống GSM, sử dụng lại tần số - Hoạch định mạng, trải phổ và chống nhiễm trong 3G. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết. Thơng tin di động Nội  dung  mơn  học   •  Tổng  quan  về  hệ  thống  TTDD   •  Hệ  thống  GSM   •  Sử  dụng  lại  tần  số  -­‐  hoạch  định   mạng   •  Trải  phổ  và  chống  nhiễu  trong  3G   Tài  liệu  tham  khảo   •  Thơng  tin  di  động  số,  Ericsson,  1996   •  GSM  System  Survey  –  Ericsson   •  Tính  tốn  mạng  thơng  tin  di  động  số  cellular,      Thầy  Vũ  Đức  Thọ   •  GSM,  CdmaOne  and  3G  Systems,      Raymond  Steele,  Chin-­‐Chun  Lee,  Peter  Gould   •  GSM,  Switching,  Services  and  Protocols,      John  Wiley  &  Sons   •  Website  của  tạp  chí  bưu  chính  viễn  thơng,  địa  chỉ:  http:// www.tapchibcvt.gov.vn/   •  •  http://www.google.com   http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_mobile_phones     Phần   TỔNG  QUAN  VỀ       HỆ  THỐNG  THÔNG  TIN  DI  ĐỘNG       Giới  thiệu     •  Hệ   thống   thơng   tin   di   động   tế   bào     số   (Digital   Cellular  mobile  communication  systems)  hay  còn   gọi     hệ   thống   thông   tin   di   động   (mobile   systems)  là  hệ  thống  liên  lạc  với  nhiều  điểm  truy   nhập   khác     (access   points,   or   base   stations)    một  vùng  địa  lý  hay  còn  goi  là  các  cell       •  Nguời  sử  dụng  có  thể  di  chuyển  trong  vùng  phủ   sóng  của  các  trạm  (base  station)   Khái  niệm  tế  bào     –  Cell  –  tế  bào  hay  ô:  là  đơn  vị  cơ  sở  của  mạng,  tại  đó   trạm  di  động  MS  tiến  hành  trao  đổi  thông  tin  với   mạng  qua  trạm  thu  phát  gốc  BTS  (BS)   –  Trong  đó:     –  MS:  Mobile  Station  -­‐  trạm  di  động   –  BTS  (BS):  Base  Tranceiver  Station  (Base  Station)   Trạm  thu  phát  gốc  BTS   –  Base    Transceiver   Sta=on   (BS  –  Base  Sta=on)     Vùng  phủ   sóng   (coverage   area)   PBTS RFC(n) HÌNH  DẠNG     LÝ  THUYẾT   RSSI    thị   cường  Strength độ  Hn  hiệu   Radio Signal Indication BTS MS Khái  niệm  tế  bào     Độ  nhạy  thu  -­‐  Receive  Sensitivity:     –  Mức  cơng  suất  tối  thiểu  mà  tại  đó  máy  thu  vẫn   nhận     tín   hiệu   với     chất   lượng   xác   định   –  Đơn  vị:  [dBm]   –  VD:   Card   mạng   WLAN   theo   chuẩn   802.11   có   độ   nhạy  thu  là  -­‐96  dBm     Đơn  vị  công  suất   P  à  W    dB;    mW    dBm      P(mW)        P(dBm)    10  1  10-­‐1  10-­‐2    10    0    -­‐10    -­‐20   P(dBm) = P(dB) + 30 P  (dBm)  =  10  log10  [  P  (mW)]   Handover khác MSC(inter – MSC)   DCell       MS  chuyển  sang  tần  số  mới  và   truyền  burst  truy  cập   handover  trong  time  slot         !         Handover khác MSC(inter – MSC)   DCell                  Khi  BTS  mới  phát  hiện  các   burst  handover  này,  nó  gởi   thơng  tin  về  TA         Handover khác MSC(inter – MSC)   DCell       10             10    MS  gởi  tin  nhắn  hồn  thành   handover  tới  MSC  cũ  thơng  qua   BSC  mới  và  MSC/VLR  mới         10   Handover khác MSC(inter – MSC)   DCell       10   11               10       10   Một  đường  mới  trong  groupswitch    MSC-­‐A  được  thiết  lập  và  cuộc   gọi  được  chuyển  mạch  sang  đường     Short Message Service   q Mobile  originated  SMS:  MS    SMS–C     q   Mobile  terminated  SMS:  SMS–C    MS     Mobile Originated SMS   ! MS  An  thiết  lập  kết  nối  vào  mạng,  như  trường  hợp  của    cuộc  gọi  thông  thường   ! Mobile Originated SMS         ! Nếu  xác  thực  thành  công,  MS  sẽ  gửi  tin  nhắn  bằng  cách   sử  dụng  SDCCH  tới  SMS-­‐C  thông  qua  MSC  /  VLR     ! SMS-­‐C  sẽ  chuyển  tiếp  các  tin  nhắn  ngắn  đến  đích Mobile terminated SMS   ! Người  sử  dụng  gửi  tin  nhắn  tới  SMS-­‐C Mobile terminated SMS     ! SMS-­‐C  gửi  tin  nhắn  tới  SMS-­‐GMSC   Mobile terminated SMS       SMS–GMSC  truy  vấn  HLR  các  thông  tin  định  tuyến     Mobile terminated SMS         HLR  trả  về  các  thông  tin  định  tuyến  cho  SMS-­‐GMSC   Mobile terminated SMS           SMS-­‐GMSC  định  tuyến  tin  nhắn  tới  MSC/VLR  đang   phục  vụ  MS   Mobile terminated SMS             MS  được  “tìm  gọi”  và  một  kết  nối  được  thiết  lập  giữa   MS  và  mạng,  như  trường  hợp  thiết  lập  các  cuộc  gọi   bình  thường   Mobile terminated SMS               Nếu  xác  thực  thành  công,  MSC/  VLR  sẽ  gửi  tin  nhắn  tới   MS     Các  tin  nhắn  được  truyền  trên  kênh  báo  hiệu  SDCCH   Mobile terminated SMS                 Nếu  việc  gửi  tin  thành  công,  một  báo  cáo  được  gửi  từ   MSC  /  VLR  đến  SMS-­‐C  Ngược  lại,  các  HLR  nhận  thông   báo  của  MSC  /  VLR,  và  báo  “không  gửi  được  tin  nhắn”   tới  SMS-­‐C   ...   3G - ‐  Third  Genera=on   –  Hai  hướng  tiêu  chuẩn  cho  mạng  3G:   •  W-­‐CDMA:  UTMS:     – Phát  triển  từ hệ thống  GSM,  GPRS   •  CDMA  2000  1xEVDO:   – Phát  triển  từ hệ thống. ..  Âu  vào  năm  1991   •  D-­‐AMPS   (   IS-­‐ 136   - ‐   Digital   Advanced   Mobile   Phone   System)   –   TDMA  Triển  khai  tại  Mỹ   •  IS-­‐95  (CDMA  one) - ‐  CDMA      Triển  khai...  mơn  học   •  Tổng  quan  về hệ thống  TTDD   •  Hệ thống  GSM   •  Sử  dụng  lại  tần  số - ‐  hoạch  định   mạng   •  Trải  phổ  và  chống  nhiễu  trong  3G   Tài  liệu  tham  khảo   • 
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Hệ thống viễn thông: Chương 3 - Trương Thu Hương, Bài giảng Hệ thống viễn thông: Chương 3 - Trương Thu Hương

Tài liệu mới đăng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn