Bài giảng Kỹ thuật chuyển mạch báo hiệu: Chương 6 - Nguyễn Tâm Hiền

46 9 0

Vn Doc 2 Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 57,242 tài liệu

  • Loading ...
1/46 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/02/2020, 18:05

Bài giảng Kỹ thuật chuyển mạch báo hiệu - Chương 6: Hệ thống báo hiệu R2 cung cấp cho người học các kiến thức: Khái quát, phương thức truyền báo hiệu R2, phân loại báo hiệu R2. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết. CHƯƠNG 6: HỆ THỐNG BÁO HIỆU R2 NỘI DUNG • 6.1 Khái quát • 6.2 Phương thức truyền báo hiệu R2 • 6.3 Phân loại báo hiệu R2 NỘI DUNG • 6.1 Khái quát • 6.2 Phương thức truyền báo hiệu R2 • 6.3 Phân loại báo hiệu R2 KHÁI QUÁT Là hệ thống báo hiệu mã đa tần, kênh kết hợp (kênh riêng), thiết kế để phục vụ cho chức trao đổi thông tin báo hiệu tổng đài mạng viễn thông Hệ thống báo hiệu sử dụng cho mạng quốc gia mạng quốc tế Có hai loại: Báo hiệu đường dây Báo hiệu ghi NỘI DUNG • 6.1 Khái quát • 6.2 Phương thức truyền báo hiệu R2 • 6.3 Phân loại báo hiệu R2 PHƯƠNG THỨC TRUYỀN TÍN HIỆU Được thực theo giao thức bắt buộc Tín hiệu hướng gửi liên tục nhận tín hiệu hướng từ tổng đài đầu Việc báo hiệu thực mã CS CR  CS (Code sender) truyền mã gồm thiết bị truyền (truyền tín hiệu báo hiệu) thiết bị nhận (nhận tín hiệu điều khiển)  CR (Code Receiver) nhận mã gồm thiết bị nhận (nhận tín hiệu điều khiển) thiết bị truyền (truyền tín hiệu báo hiệu) PHƯƠNG THỨC TRUYỀN TÍN HIỆU PHƯƠNG THỨC TRUYỀN TÍN HIỆU NỘI DUNG • 6.1 Khái qt • 6.2 Phương thức truyền báo hiệu R2 • 6.3 Phân loại báo hiệu R2 PHÂN LOẠI BÁO HIỆU R2 Báo hiệu đường dây Báo hiệu ghi BÁO HIỆU THANH GHI Báo hiệu hướng về: Báo hiệu hướng nhóm A: dùng để trả lời xác nhận cho tín hiệu hướng nhóm I (trong số trường hợp dùng để trả lời cho tín hiệu hướng nhóm II) thực chức chuyển đưa thông tin báo hiệu BÁO HIỆU THANH GHI Báo hiệu hướng về: Báo hiệu hướn g nhóm A BÁO HIỆU THANH GHI Báo hiệu hướng về: Báo hiệu hướng nhóm B: dùng để trả lời xác nhận cho hướng nhóm II thủ tục báo hiệu bắt buộc Đồng thời thực chức chuyển đưa thông tin trạng thái thiết bị chuyển mạch hay trạng thái đường dây thuê bao bị gọi BÁO HIỆU THANH GHI Báo hiệu hướng về: Báo hiệu hướng nhóm B BÁO HIỆU THANH GHI Quy tắc xác định nhóm tín hiệu báo hiệu Có 15 tín hiệu báo hiệu hướng 15 tín hiệu báo hiệu hướng Mỗi tín hiệu hướng thuộc nhóm I II Mỗi tín hiệu hướng thuộc nhóm A B BÁO HIỆU THANH GHI  Quy tắc xác định nhóm tín hiệu báo hiệu Xác định nhóm tín hiệu báo hiệu cụ thể xác định ý nghĩa tín hiệu báo hiệu dựa vào vị trí tín hiệu báo hiệu chuỗi tín hiệu báo hiệu vị trí so với tín hiệu hướng A3 tính hiệu hướng A5 theo nguyên tắc: BÁO HIỆU THANH GHI  Quy tắc xác định nhóm tín hiệu báo hiệu  Nguyên tắc: Tín hiệu chuỗi tín hiệu hướng thuộc nhóm I Tín hiệu chuỗi tín hiệu hướng thuộc nhóm A Việc chuyển từ nhóm I sang nhóm II nhóm A sang nhóm B tín hiệu hướng A3, A5 định Khi chuyển từ nhóm I sang nhóm II tín hiệu A5 chuyển trở lại nhóm I Khi chuyển từ nhóm A sang nhóm B tín hiệu A3 khơng thể chuyển trở lại nhóm A CÁC PHƯƠNG PHÁP TRUYỀNBÁO HIỆU THANH GHI Trong trình kết nối từ tổng đài chủ gọi đến tổng đài bị gọi có số tổng đài khác tham gia kết nối Và báo hiệu ghi có phương pháp truyền sau: Truyền báo hiệu kiểu chặng (Link by link) Truyền báo hiệu kiểu xuyên suốt (End to end) Truyền báo hiệu kiểu hổn hợp (Mixed) CÁC PHƯƠNG PHÁP TRUYỀNBÁO HIỆU THANH GHI Truyền báo hiệu kiểu chặng (Link by link): truyền tín hiệu tổng đài kế cận, số hiệu thuê bao bị gọi bị giảm dần qua tổng đài giang, từ đầy đủ phần số bị gọi CÁC PHƯƠNG PHÁP TRUYỀNBÁO HIỆU THANH GHI Truyền báo hiệu kiểu chặng (Link by link) CÁC PHƯƠNG PHÁP TRUYỀNBÁO HIỆU THANH GHI Truyền báo hiệu kiểu chặng (Link by link): Ưu điểm: dễ phát tín hiệu (nhiễu, méo, ) Nhược điểm: tổng đài giang ghi vừa phải có chức nhận số hiệu vừa phải có chức gửi số hiệu nên việc xử lý phức tạp Thời gian thiết lập gọi lâu số hiệu truyền tuyến lớn Khi sử dụng tín hiệu q giang hướng thời gian chiếm ghi giang tăng lên tất ghi kết nối nhiều liên kết phải kết nối để truyền tín hiệu cuối CÁC PHƯƠNG PHÁP TRUYỀNBÁO HIỆU THANH GHI Truyền báo hiệu kiểu xuyên suốt (End to end): ghi tổng đài giang nhận số đủ để định tuyến Thanh ghi tổng đài xuất phát gọi làm việc suốt thời gian thiết lập gọi, cần chuẩn bị để gửi phần thông tin địa có u cầu tín hiệu hướng Thanh ghi giang giải phóng khỏi kết nối kết nối phát triển lên phía trước từ tổng đài giang CÁC PHƯƠNG PHÁP TRUYỀNBÁO HIỆU THANH GHI Truyền báo hiệu kiểu xuyên suốt (End to end): CÁC PHƯƠNG PHÁP TRUYỀNBÁO HIỆU THANH GHI Truyền báo hiệu kiểu xuyên suốt (End to end) Ưu điểm: Các ghi tổng đài xuất phát gọi phép điều khiển thiết lập gọi Từ cho phép khả định tuyến từ tổng đài xuất phát Tại tổng đài giang, ghi có chức nhận phần số hiệu thuê bao bị gọi khơng cần gửi Do q trình xử lý ghi dễ dàng Thời gian thiết lập gọi nhanh số số hiệu truyền tuyến Thời gian chiếm ghi tổng đài giang giảm xuống Giảm lượng trễ sau quay số ghi giải phóng sớm CÁC PHƯƠNG PHÁP TRUYỀNBÁO HIỆU THANH GHI Truyền báo hiệu kiểu kết hợp (Mixed): phương pháp sử dụng kiểu báo hiệu chặng xuyên suốt ...NỘI DUNG • 6. 1 Khái quát • 6. 2 Phương thức truyền báo hiệu R2 • 6. 3 Phân loại báo hiệu R2 NỘI DUNG • 6. 1 Khái quát • 6. 2 Phương thức truyền báo hiệu R2 • 6. 3 Phân loại báo hiệu R2 KHÁI... tín hiệu báo hiệu) PHƯƠNG THỨC TRUYỀN TÍN HIỆU PHƯƠNG THỨC TRUYỀN TÍN HIỆU NỘI DUNG • 6. 1 Khái quát • 6. 2 Phương thức truyền báo hiệu R2 • 6. 3 Phân loại báo hiệu R2 PHÂN LOẠI BÁO HIỆU R2 Báo hiệu... thoại (TS 16) để tổ chức hai kênh báo hiệu khung 1-1 5 Sự xếp kênh báo hiệu khe thời gian TS 16 hệ thống PCM30 sau BÁO HIỆU ĐƯỜNG DÂY Phiên dùng cho báo hiệu đường dây số (digital) BÁO HIỆU ĐƯỜNG
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Kỹ thuật chuyển mạch báo hiệu: Chương 6 - Nguyễn Tâm Hiền, Bài giảng Kỹ thuật chuyển mạch báo hiệu: Chương 6 - Nguyễn Tâm Hiền

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn