Bài giảng Truyền dẫn số liệu mạng - Chương 5: Mạng viễn thông (ĐH Bách khoa TP. HCM)

101 5 0

Vn Doc 2 Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 57,242 tài liệu

  • Loading ...
1/101 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/02/2020, 18:03

Bài giảng Truyền dẫn số liệu mạng - Chương 5: Mạng viễn thông cung cấp cho người học các kiến thức: Dự án 802, mô hình TCP/IP, enthernet, Token Pass,Token Ring, địa chỉ IP, Định tuyến, các thiết bị mạng và liên mạng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết. Chương : Mạng Viễn thông Khoa Điện – Điện tử - ĐHBK TP.HCM 5-1 NỘI DUNG CHÍNH „ „ „ „ „ „ Dự án 802 Mô hình TCP/IP Ethernet, Token Pass,Token Ring Đòa Ip Đònh tuyến Các thiết bò mạng liên mạng Khoa Điện – Điện tử - ĐHBK TP.HCM 5-2 Giới thiệu „ LAN (Local-area Networks ) hệ thống thông tin liệu cho phép số thiết bò độc lập thông tin trực tiếp với vùng đòa lý giới hạn (1 nhà, quan…) Khoa Điện – Điện tử - ĐHBK TP.HCM 5-3 Giới thiệu „ WAN (Wide Area Network) Khoa Điện – Điện tử - ĐHBK TP.HCM 5-4 Giới thiệu „ Topo vật lý Bus Extended Star Ring Hierarchical Star Mesh Khoa Điện – Điện tử - ĐHBK TP.HCM 5-5 Dự án 802 „ „ LLC: Logical Link Control MAC: Medium Access Control Khoa Điện – Điện tử - ĐHBK TP.HCM 5-6 Dự án 802 „ Các module 802 Project CSMA/CD: Carrier Sense Multiple Access/ Collision Detect –Đa truy cập cách cảm biến sóng mang có phát xung đột Khoa Điện – Điện tử - ĐHBK TP.HCM 5-7 Dự án 802 „ „ LLC: nghi thức dựa HDLC, nghi thức chung tất mạng LAN MAC: giải tranh chấp cho môi trường dùng chung Thực đồng bộ, cờ, kiểm soát lỗi Các nghi thức MAC dùng cụ thể với LAN (Ethernet, Token ring, Token Bus) Khoa Điện – Điện tử - ĐHBK TP.HCM 5-8 Dự aùn 802 „ ¾DSAP: Destination Service Access Point ¾SSAP: Source Service Access Point ¾PDU: Protocol Data Unit, đơn vò liệu mức LLC Khoa Điện – Điện tử - ĐHBK TP.HCM 5-9 Dự án 802 Khoa Điện – Điện tử - ĐHBK TP.HCM 5-10 Các thiết bò mạng liên mạng D E F A truyền data đến C, D truyền data đến F đồng thời Khoa Điện – Điện tử - ĐHBK TP.HCM 5-87 Các thiết bò mạng liên mạng „ Router „ Router thiết bò liên mạng, dùng để kết nối mạng LAN „ Hoạt động phạm vi lớp vật lý, liên kết liệu lớp mạng mô hình OSI „ Chứa phần mềm thực việc đònh tuyến (xác đònh đường ngắn nhất) „ Việc đònh tuyến thực dựa đòa lớp mạng (đòa chæ IP) Khoa Điện – Điện tử - ĐHBK TP.HCM 5-88 Các thiết bò mạng liên mạng Khoa Điện – Điện tử - ĐHBK TP.HCM 5-89 Các thiết bò mạng liên mạng „ GATEWAY „ Hoạt động lớp mô hình tham khảo OSI „ Có thể truyền liệu mạng có nghi thức khác „ Gateway (cổng) thường đònh tuyến có cài phần mềm để hiểu nghi thức mạng có kết nối đến đònh tuyến Khoa Điện – Điện tử - ĐHBK TP.HCM 5-90 Chương 5_Bài tập : Mạng Viễn thông Khoa Điện – Điện tử - ĐHBK TP.HCM 5-91 Bài „ Hãy tính điền thông số thích hợp vào bảng sau Host IP Address Address Class Network Address Host Address Broadcast Address 218.14.55.137 123.1.1.15 150.127.221.244 194.125.35.199 175.12.239.244 Khoa Điện – Điện tử - ĐHBK TP.HCM 5-92 Bài „ Cho biết đòa IP sau Đòa giá trò Tại ? „ 150.100.255.255 „ 175.100.255.18 „ 195.234.253.0 „ 100.0.0.23 „ 188.258.221.176 „ 127.34.25.189 „ 224.156.217.73 Khoa Điện – Điện tử - ĐHBK TP.HCM 5-93 Bài „ Một chi nhánh công ty A có đòa mạng : 192.168.24.100/24 „ Hãy cho biết /24 mang ý nghóa cho biết đòa IP thuộc lớp mạng nào? Subnet mask ? „ Giả sử chi nhánh muốn chia mạng (subnets), subnet có khoảng 30 hosts Hãy tính điền thông số vào bảng sau: Khoa Điện – Điện tử - ĐHBK TP.HCM 5-94 Baøi „ Một nhà quản trò mạng cần xây dựng network bao gồm subnet hình vẽ sau: •Với yêu cầu: Net1: gồm 10 thiết bò mạng Net2: gồm thiết bò mạng Net3: gồm 18 thiết bò mạng Net4: gồm 22 thiết bò mạng Net5: gồm 17 thiết bò mạng „ „ „ Hãy chia đòa IP cho subnet xác đònh subnet-mask tương ứng với đòa IP lớp C 192.28.15.0 cho trước Hãy tính số lượng đòa IP tổng cộng sử dụng từ suy số lượng IP lại Nếu dùng tất thiết bò mạng subnet network sử dụng đòa netwwork 192.28.15.0 Hãy tính số lượng đòa IP lại network Khoa Điện – Điện tử - ĐHBK TP.HCM 5-95 Bài Một công ty có chi nhánh cấp đòa IP lớp C 192.168.12.0 Chi nhánh dự kiến có tối đa 60 người sử dụng chi nhánh lại tối đa 25 người sử dụng Tính toán phân vùng đòa IP cấp cho chi nhánh công ty ghi dãy đòa IP cấp cho người sử dụng „ Khoa Điện – Điện tử - ĐHBK TP.HCM 5-96 Bài „ Cho topo mạng Hình vẽ đây, với nút gốc A „ „ Dùng giải thuật đònh tuyến OSPF, lập bảng đònh tuyến tìm đường ngắn từ nút gốc A đến nút lại mạng Khi link mạng bò hỏng làm Router biết để cập nhật lại bảng đònh tuyến Khoa Điện – Điện tử - ĐHBK TP.HCM 5-97 Baøi „ Cho topo mạng Hình vẽ đây, với nút gốc A „ Dùng giải thuật đònh tuyến OSPF, lập bảng đònh tuyến tìm đường ngắn từ nút gốc A đến nút lại maïng Khoa Điện – Điện tử - ĐHBK TP.HCM 5-98 Bài „ Cho mạng có cấu trúc hình vẽ Sử dụng thuật toán Dijkstra để tìm đường từ node F đến node lại Khoa Điện – Điện tử - ĐHBK TP.HCM 5-99 Baøi „ Điền thông số vào bảng sau Khoa Điện – Điện tử - ĐHBK TP.HCM 5-100 Bài 10 „ Hãy cho biết phải dùng loại cáp để kết nối thiết bò sau (cổng LAN): Router-Router, PC-PC, Switch-Switch, Router-Switch, PC-Switch, PC-Router Khoa Điện – Điện tử - ĐHBK TP.HCM 5-101 ... kế Khoa Điện – Điện tử - ĐHBK TP.HCM 5-2 6 Đòa Chỉ IP Khoa Điện – Điện tử - ĐHBK TP.HCM 5-2 7 Đòa Chỉ IP Khoa Điện – Điện tử - ĐHBK TP.HCM 5-2 8 Đòa Chỉ IP Khoa Điện – Điện tử - ĐHBK TP.HCM 5-2 9... – Điện tử - ĐHBK TP.HCM 5-9 Dự aùn 802 Khoa Điện – Điện tử - ĐHBK TP.HCM 5-1 0 Mô hình TCP/IP Khoa Điện – Điện tử - ĐHBK TP.HCM 5-1 1 Mô hình TCP/IP Khoa Điện – Điện tử - ĐHBK TP.HCM 5-1 2 ETHERNET... dưng truyền, đợi thời gian sau kiểm tra đường truyền, rảnh truyền lại Xung đột xảy đường truyền có liệu phát từ trạm Khoa Điện – Điện tử - ĐHBK TP.HCM 5-1 4 ETHERNET „ „ „ Đòa chỉ: trạm mạng Ethernet
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Truyền dẫn số liệu mạng - Chương 5: Mạng viễn thông (ĐH Bách khoa TP. HCM), Bài giảng Truyền dẫn số liệu mạng - Chương 5: Mạng viễn thông (ĐH Bách khoa TP. HCM)

Tài liệu mới đăng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn