Hệ thống quản lý điểm rèn luyện sinh viên trên thiết bị di động

12 2 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/02/2020, 17:47

Bài viết xây dựng hệ thống phần mềm dựa trên nền tảng điện thoại thông minh và google nhằm tăng tốc độ quá trình điểm danh sinh viên trong các hoạt động phong trào, mang lại nhiều ưu điểm như: Tiết kiệm thời gian và chi phí, tăng cường độ chính xác, công khai minh bạch điểm rèn luyện sinh viên. Tạp chí Khoa học Cơng nghệ Thực phẩm 17 (1) (2018) 115-126 HỆ THỐNG QUẢN LÝ ĐIỂM RÈN LUYỆN SINH VIÊN TRÊN THIẾT BỊ DI ĐỘNG Bùi Công Danh1,*, Lê Văn Bé2 Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM Trường Cao đẳng Sư phạm Kiên Giang *Email: danhbc@cntp.edu.vn Ngày nhận bài: 11/10/2018; Ngày chấp nhận đăng: 05/12/2018 TĨM TẮT Ngày nay, điện thoại thơng minh trở nên phổ biến nhiều lĩnh vực hoạt động đời sống xã hội Trong báo này, tác giả xây dựng hệ thống phần mềm dựa tảng điện thoại thông minh google nhằm tăng tốc độ trình điểm danh sinh viên hoạt động phong trào, mang lại nhiều ưu điểm như: tiết kiệm thời gian chi phí, tăng cường độ xác, cơng khai minh bạch điểm rèn luyện sinh viên Tác giả đề xuất hệ thống tích hợp gồm: E-google, E-smartphone - mã quét từ điện thoại thông minh E-application - phần mềm ứng dụng quản lý, nhằm quản lý việc sinh viên đăng ký tham gia hoạt động phong trào khoa Các chi tiết thực hệ thống điểm danh sinh viên đề xuất thảo luận cách thức hệ thống xác thực danh tính sinh viên Từ khóa: E-google, E-smartphone, E-application, hệ thống điểm danh GIỚI THIỆU Việc điểm danh sinh viên phương pháp thủ cơng hoạt động q trình nhiều thời gian, đặc biệt số lượng sinh viên hoạt động tương đối nhiều: 80500 sinh viên Với yêu cầu hoạt động hành, ban tổ chức phải thực việc điểm danh hoạt động để đảm bảo tính điểm rèn luyện sinh viên Nói cách khác, buổi hoạt động diễn ra, ban tổ chức phải tốn 15-20 phút để thực trình điểm danh cho lần khơng hồn tồn đảm bảo việc kiểm tra sinh viên có đến hay không, sinh viên sớm hay không Theo khảo sát thực nghiệm nhóm tác giả, quy trình điểm danh tổng hợp điểm rèn luyện tồn số vấn đề như: khó khăn việc giám sát sinh viên có đăng ký tham gia không đăng ký tham gia phải 1-4 ngày để kiểm tra ban tổ chức cơng bố xác nhận tham gia hoạt động cho sinh viên Thực Quy chế đánh giá kết rèn luyện người học đào tạo trình độ đại học hệ quy ban hành kèm theo Thơng tư số 16/2015/TT-BGDĐT ngày 12/8/2015 Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo, trường đại học triển khai quy định nhằm thực quy chế Trong báo tác giả đề cập đến vấn đề xây dựng hệ thống bao gồm phần: E-Google, E-Smartphone, E-application hệ thống đề xuất thực quản lý hoạt động tính điểm rèn luyện sinh viên với chi phí tiết kiệm mang lại hiệu quả, tránh lãng phí thời gian E-Smartphone đóng vai trò chủ đạo Hệ thống đề xuất giải vấn đề sau: tiết kiệm ngân sách đơn vị cho việc mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác điểm danh tương lai, rút ngắn thời gian điểm danh sinh viên, xác kịp thời, ln sẵn sàng để báo cáo thống kê số liệu, nâng cao suất hiệu công tác, thuận lợi cho người quản lý việc thống kê, định 115 Bùi Công Danh, Lê Văn Bé CÁC PHƯƠNG PHÁP CÓ LIÊN QUAN Tất trường khảo sát ban hành văn quy trình thực đánh giá điểm rèn luyện [1-4] Các trường tập trung vào xây dựng hệ thống quản lý liệu tự đánh giá từ sinh viên, xét duyệt ban cán lớp cố vấn học tập dựa minh chứng cung cấp từ sinh viên Việc xét duyệt cơng bố [1-4] hồn tồn thủ cơng dễ gây nhầm lẫn, thiếu sót Trong phần này, nhóm tác giả đề cập tóm tắt số quy trình thực đánh giá điểm rèn luyện Trường Đại học Tài Marketing triển khai hệ thống online cho việc kê khai hoạt động đánh giá điểm rèn luyện, việc kê khai sinh viên tự khai báo số hoạt động quản lý nhà trường minh chứng phải tự nộp Phòng Cơng tác Sinh viên, hệ thống chưa hỗ trợ lưu trữ minh chứng [1] Trường Đại học Công nghệ Tp.HCM cung cấp hệ thống online cho việc đánh giá điểm rèn luyện Sinh viên thực việc kê khai hoạt động tham gia cung cấp hình ảnh minh chứng tham gia hoạt động Tiếp theo, Lớp trưởng lớp tiến hành đánh giá sinh viên Việc đánh giá hoạt động sinh viên hoàn toàn dựa cảm tính cá nhân lớp trưởng [2] Trường Đại học Nông lâm Tp.HCM thực hệ thống cho sinh viên tự kê khai hoạt động sau kiểm duyệt đánh giá thủ cơng tay với cấp đánh giá Lớp, Khoa, Trường [3] Báo cáo “Thực tiễn triển khai công tác đánh giá kết rèn luyện sinh viên Đại học Quốc gia Tp Hồ Chí Minh” tác giả Nguyễn Đức Nghĩa - Đại học Quốc gia TP.HCM [4] cho thấy hiệu việc đánh giá hệ thống trực tuyến số trường thành viên Ngồi ra, nhiều trường triển khai thủ cơng với quy trình kê khai tổng hợp phương pháp truyền thống Hầu hết đề xuất hệ thống liên quan đến ứng dụng sinh viên kê khai trải qua nhiều cấp đánh giá lại Tất hệ thống chưa có giám sát sinh viên từ thời điểm đăng ký đến trình tham gia vào hoạt động Các hệ thống cho sinh viên tham gia vào hệ thống kê khai đến thời điểm tổng kết Trong báo này, tác giả đề nghị mơ hình tích hợp với chi phí tiết kiệm tham gia giám sát từ lúc hoạt động bắt đầu đến kết thúc hoạt động cho tổng kết thống kê Từ giảm áp lực vào việc thống kê cuối năm [1-3], giám sát sinh viên chặt chẽ lúc hoạt động diễn HỆ THỐNG TIỆN ÍCH E-GOOGLE Trong năm gần đây, Google đẩy mạnh đầu tư tiếp cận lĩnh vực giảng dạy – đào tạo, với nhiều ứng dụng tiện ích ưu đãi cho tổ chức giáo dục Với gói ứng dụng trực tuyến Google Apps for Education, Google đánh dấu vai trò thiết yếu có nhiều tiện ích đóng góp tổ chức giáo dục ngày Việc sử dụng email quen thuộc với với người dùng Việt Nam [6] Tại trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM, việc sử dụng Gmail để liên hệ với đồng nghiệp sinh viên, đồng thời sử dụng Google Drive để lưu trữ giảng, thuyết trình video phục vụ việc dạy học triển khai sử dụng nhiều năm qua Ứng dụng Google Form sử dụng làm trang đăng ký khảo sát ý kiến sinh viên Ngoài ra, tổ chức sở hữu tên miền Edu Google hỗ trợ khơng giới hạn dung lượng hỗ trợ nhiều API phục vụ cho việc nghiên cứu học tập sinh viên 116 Hệ thống quản lý điểm rèn luyện sinh viên thiết bị di động Hình Một số tiện ích Google Trong tiện ích E-google tác giả tập trung khai thác việc cung cấp tài khoản miễn phí đến sinh viên Google hỗ trợ cho giáo dục Sinh viên dùng tài khoản cung cấp đăng ký hoạt động thông qua Google Form Hệ thống định danh đồng liệu dựa việc đăng ký Hình Tạo biểu mẫu đăng ký tham gia từ E-google Hình Kết đăng ký tham gia từ E-google 117 Bùi Công Danh, Lê Văn Bé MÃ QUÉT BARCODE TỪ ĐIỆN THOẠI THÔNG MINH Ứng dụng mã vạch (barcode) sử dụng phổ biến sản xuất, phân phối hàng hóa, quản lý quan, công ty, doanh nghiệp Đầu quét mã vạch (barcode scanner) chuyên nghiệp người dùng mua sử dụng dễ dàng Tuy nhiên, để vận hành, đầu quét mã vạch phải kết nối với computer thiết bị xử lý (gọi chung máy chủ), nên thích hợp cho hệ thống cố định Hình Mã vạch barcode Đầu quét mã vạch chưa ứng dụng việc điểm danh (học sinh, sinh viên lớp học; người tham gia buổi sinh hoạt, hội họp,…), trường hợp cần có động, gọn nhẹ Trong báo tác giả xây dựng phần mềm đọc mã vạch cho thiết bị chạy tảng Android (Barcode Scanner for Android) cho phép ban tổ chức hoạt động sử dụng camera điện thoại di động để quét mã vạch mà không cần kết nối với máy chủ lúc vận hành Ứng dụng điện thoại thông minh tập trung vào nhận dạng xác định mã sinh viên cách quét mã vạch (Barcode) in thẻ sinh viên, đồng liệu gửi lên đám mây, tìm kiếm xem lịch sử điểm danh sinh viên tham gia hoạt động Ứng dụng điểm danh điện thoại di động kiểm tra tồn sinh viên điểm danh tìm kiếm sinh viên điểm danh Ban tổ chức thực tìm kiếm sinh viên điểm danh, xem lại danh sách điểm danh Sau kết thúc điểm danh hoạt động ban tổ chức thực đồng liệu lên Cloud Dữ liệu tổng hợp lưu trữ Cloud google Kết thực nghiệm với sở liệu mẫu 100 sinh viên lấy ngẫu nhiên sở liệu sinh viên khoa Công nghệ Thông tin hoạt động, cấu hình điện thoại: Hệ điều hành: Android 5.0 (Lollipop), Camera sau: 20 MP, CPU: MT6795 (Helio x10) nhân 64-bit, thực nghiệm ba lần trình bày Bảng Hình Giao diện ứng dụng điểm danh điện thoại di động 118 Hệ thống quản lý điểm rèn luyện sinh viên thiết bị di động Bảng Kết thực nghiệm điểm danh sinh viên điện thoại thông minh STT Tổng thời gian (giây) Trung bình mẫu (giây) Thời gian đồng liệu (giây) 309 3,09 320 3,2 1,5 315 3,15 1,3 ỨNG DỤNG QUẢN LÝ Phần mềm quản lý hoạt động phong trào việc tin học hố q trình tổ chức, triển khai hoạt động phong trào, quản lý hồ sơ sinh viên nhằm đơn giản hố quy trình đó, đồng thời giúp tính tốn, thống kê tình hình tham gia hoạt động phong trào sinh viên Khoa hay Nhà trường tổ chức Qua đó, đánh giá mức độ hoạt động cá nhân, tổ chức khen thưởng, kỷ luật phù hợp Việc xây dựng hệ thống đẩy nhanh hiệu hoạt động phong trào Khoa Hình Các chức phần mềm quản lý “Phần mềm quản lý hoạt động phong trào” chương trình xây dựng nhằm đáp ứng yêu cầu đặt trình quản lý như: quản lý hồ sơ sinh viên, kế hoạch hoạt động, quản lý điểm danh cho hoạt động tổng hợp đánh giá điểm rèn luyện sinh viên sau học kỳ Phần mềm giúp người quản lý nắm thông tin hồ sơ sinh viên, hoạch định kế hoạch tổ chức, nắm bắt tình hình hoạt động phong trào, thống kê báo cáo Một số quy trình hệ thống: Quy trình quản lý thông tin sinh viên  Tần suất: đầu năm học cập nhật lần  Khối lượng: tuỳ thuộc vào số lượng sinh viên  Đối với sinh viên nhập học: Đầu năm học, sinh viên nhập học xếp vào lớp Sau nhập học, sinh viên sinh hoạt lớp bầu ban cán gồm: Lớp trưởng, lớp phó bí thư Khoa dựa theo cập nhật liệu sinh viên nhập học theo lớp kèm theo chức danh sinh viên  Đối với sinh viên tốt nghiệp: Cuối tháng mười hàng năm, hệ thống nhận liệu trạng thái sinh viên từ sở liệu trường Mỗi sinh viên có trạng thái “đang học” hay “tốt nghiệp” Sau đó, xóa bỏ sinh viên tốt nghiệp khỏi hệ thống quản lý sinh viên Hiệu quả: Quy trình giúp hệ thống giám sát xác thông tin sinh viên tham gia vào hoạt động tính điểm rèn luyện 119 Bùi Cơng Danh, Lê Văn Bé Hình Quy trình quản lý thơng tin sinh viên Quy trình quản lý hoạt động phong trào  Tần suất: tháng lần, tùy vào chủ đề tháng  Khối lượng: tuỳ thuộc vào số lượng phong trào Tạo hoạt động phong trào: Khi có hoạt động phong trào mới, Khoa đăng thông báo hệ thống phần mềm bí thư lớp trưởng lớp nhận thông báo, triển khai lớp Các thơng báo hoạt động nêu rõ số điểm rèn luyện cộng theo quy định nhà trường, thời gian, địa điểm tổ chức thời hạn đăng ký Mẫu đăng ký hoạt động phong trào kèm theo thông báo để lớp triển khai đăng ký theo mẫu Đăng ký hoạt động Có đối tượng hoạt động sinh viên đăng ký tham gia trực tiếp, sinh viên cổ vũ/động viên/tham dự, sinh viên ban tổ chức Hiệu quả: Quy trình giúp hệ thống tạo hoạt động tính điểm rèn luyện, thực đăng ký online thơng qua tài khoản định danh E-google Quy trình quản lý điểm danh Trước diễn hoạt động, ban tổ chức tiếp nhận danh sách sinh viên đăng ký tham gia hoạt động Khi đến tham gia hoạt động phong trào, sinh viên điểm danh lần Một lần trước thời điểm bắt đầu hoạt động 30 phút bắt đầu, lần sau kết thúc hoạt động Sinh viên phải mang theo thẻ sinh viên để gặp người phụ trách hoạt động quẹt thẻ điểm danh Người phụ trách hoạt động dùng điện thoại có cài đặt phần mềm điểm danh hệ thống để điểm danh Kết điểm danh cập nhật lên hệ thống theo thời gian thực tế Sinh viên kiểm tra lại xem thực điểm danh chưa Trong trường hợp sinh viên có đăng ký có tham gia hệ thống công nhận tham gia hoạt động cộng điểm rèn luyện cho sinh viên theo quy định nhà trường 120 Hệ thống quản lý điểm rèn luyện sinh viên thiết bị di động Trong trường hợp sinh viên có đăng ký khơng tham gia hệ thống phát sau kết thúc hoạt động tiến hành trừ điểm rèn luyện sinh viên theo quy định nhà trường Trường hợp sinh viên khơng đăng ký có tham dự điểm danh đủ lần, hệ thống phát khơng cộng điểm cho sinh viên Hình Quy trình quản lý hoạt động phong trào Quy trình quản lý thống kê tổng hợp đánh giá tham gia hoạt động Đối với sinh viên có đăng ký tham gia có tham gia: Những sinh viên cộng điểm rèn luyện theo tiêu chí hoạt động đề ban đầu: sinh viên cổ vũ/động viên/tham dự cộng điểm, sinh viên tham gia trực tiếp cộng điểm rèn luyện Riêng với sinh viên tham gia có đạt giải cộng điểm rèn luyện Đối với sinh viên có đăng ký khơng tham gia: Những sinh viên bị trừ điểm rèn luyện theo quy định, đồng thời ghi lại người quản lý hoạt động không ưu tiên chọn tham gia hoạt động lần sau Đối với sinh viên khơng đăng ký có tham gia: Những sinh viên khơng đăng ký có điểm danh hoạt động diễn ghi nhận lại cộng điểm Thống kê theo học kỳ: Kết thúc học kỳ, khoa yêu cầu tổng hợp lại tất hoạt động, tính điểm rèn luyện cho sinh viên từ tất hoạt động diễn học kỳ 121 Bùi Công Danh, Lê Văn Bé ĐỀ XUẤT MƠ HÌNH TÍCH HỢP QUẢN LÝ ĐIỂM RÈN LUYỆN SINH VIÊN Hệ thống cầu nối việc quản lý đăng ký tham gia hoạt động trực tuyến quản lý điểm danh địa điểm diễn hoạt động với phần mềm quản lý hoạt động rèn luyện tạo thành thể thống Hệ thống xử lý toàn trình từ lúc đăng ký đến ghi nhận điểm tổng kết thống kê điểm hoạt động sinh viên Bắt đầu Dùng Google Form tạo đợt đăng ký cho kiện Sinh viên dùng tài khoản Gmail đăng ký Hệ thống google hỗ trợ thực E-google Lưu trữ đám mây Đăng ký Một số chức quản lý khác Thông tin kiện Đồng CSDL Hệ thống E-application Đồng Sự kiện điễn Điểm danh E-smartphone Điểm danh Lưu trữ đám mây Hình Đề xuất mơ hình tổng hợp quản lý điểm danh tính điểm rèn luyện Hệ thống có 03 module chính: E-google Module E-google thực nhiệm vụ đăng ký, quản lý thông tin hoạt động online sinh viên hệ thống Bao gồm chức chính:  Quản lý định danh sinh viên phương pháp cung cấp cho sinh viên tài khoản gmail có tên “edu” tài khoản định danh sinh viên đăng ký tham gia hoạt động diễn  Thực tạo chức phù hợp cho sinh viên đăng ký hoạt động sau sinh viên đăng ký google sheet tự động lưu liệu  Tổng hợp liệu đăng ký sinh viên từ google cloud phương pháp đồng sử dụng “google sheet Api” 122 Hệ thống quản lý điểm rèn luyện sinh viên thiết bị di động E-smartphone Ứng dụng cài đặt vào smartphone sử dụng hàng ngày giúp hệ thống thực việc điểm danh sinh viên hoạt động diễn  Điểm danh sinh viên hoạt động diễn  Lưu trữ liệu điểm danh cho hoạt động  Xuất danh sách điểm danh E-application Đây Module giúp phận quản lý điểm rèn luyện Khoa thực chức quản lý tổng hợp nhanh chóng  Quản lý thông tin sinh viên  Quản lý hoạt động phong trào  Quản lý điểm danh  Quản lý thống kê tổng hợp đánh giá tham gia hoạt động  Quản lý phân quyền theo chức người sử dụng  Đồng liệu từ E-google E-smartphone Hệ thống dùng tài khoản định danh (định danh dùng mã số sinh viên) cho việc đăng ký tham gia, thực lưu trữ liệu google cloud (dạng google sheet) E-google Esmartphone điểm danh sinh viên thông qua mã vạch (mã vạch mã hóa mã số sinh viên) đồng liệu lên google cloud (Firebase realtime) Tất liệu E-application đồng hệ thống thông qua giao thức bảo mật google dùng API mã hóa bảo mật dạng “custom auth tokens” đảm bảo liệu đảm bảo xác 100% thơng qua thực nghiệm thể Hình 10 Hình 11 Hình 10 Đồng liệu sinh viên đăng ký tham gia hoạt động 123 Bùi Công Danh, Lê Văn Bé Hình 11 Đồng liệu sinh viên điểm danh tham gia hoạt động Cuối cùng, người dùng hệ thống thực thống kê báo cáo theo chức tồn quy trình khơng thể can thiệp sửa đổi liệu chủ quan người thực nhiệm vụ quản lý điểm rèn luyện từ nâng cao tính cơng khách quan minh bạch Hình 12 Thống kê điểm rèn luyện KẾT QUẢ Kết thực nghiệm toàn hệ thống 03 module lần trình bày bảng sau, theo công thức sau: Bảng Tỷ lệ kết thực nghiệm hệ thống GB Số lượng mẫu sinh viên Đăng ký hoạt động dùng E-google Điểm danh dùng E-smartphone Chứng thực đồng dùng E-application 20 124 40 60 Hệ thống quản lý điểm rèn luyện sinh viên thiết bị di động Từ Bảng cho thấy việc nhận dạng sinh viên 03 module với độ xác 100% phù hợp việc triển khai thực tiễn đảm bảo tính hiệu tồn hệ thống Thời gian thực đăng ký dùng E-google hoàn toàn khả thi với mức đáp ứng nhanh hệ thống hỗ trợ từ Google Thời gian điểm danh dùng E-smartphone với mức đáp ứng hoàn toàn khả thi từ 0.66s đến 0.77s cho mẫu sinh viên Thời gian chứng thực đồng dùng E-application nhiều thời gian cho mẫu liệu điều hoàn toàn đáp ứng thực tiễn Bên cạnh đó, nhóm tác giả thực cơng việc sau: Xây dựng quy trình cách vận hành E-google tạo định danh tài khoản sinh viên trình đăng ký tham gia hoạt động, nghiên cứu vận dụng hệ thống học tập trực tuyến google – classroom hoạt động đăng ký online Xây dựng hoàn chỉnh phần mềm E-smartphone điểm danh định danh sinh viên cách quét mã vạch (Barcode) in thẻ sinh viên lúc hoạt động diễn ra, đồng bộ, tìm kiếm xem lịch sử điểm danh sinh viên tham gia hoạt động Tỷ lệ xác thời gian khả thi cho hoạt động Xây dựng hồn chỉnh E-application quản lý thơng tin cần thiết cho hoạt động, tổng hợp liệu đăng ký, điểm danh, xuất danh sách hoàn chỉnh hoạt động mà sinh viên đăng ký tham gia Hệ thống cầu nối việc quản lý đăng ký tham gia hoạt động trực tuyến quản lý điểm danh địa điểm diễn hoạt động với phần mềm quản lý hoạt động rèn luyện tạo thành thể thống Hệ thống xử lý tồn q trình từ lúc đăng ký đến ghi nhận điểm tổng kết thống kê điểm hoạt động sinh viên KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN Như vậy, việc xây dựng hệ thống cần thiết để theo kịp công nghệ nhất, đặc biệt lĩnh vực giáo dục Với tình hình tại, nhóm tác giả nghĩ đến việc sử dụng công nghệ di động, công nghệ hỗ trợ miễn phí từ google cho giáo dục để hưởng lợi từ hiệu thời gian tiết kiệm tài Thời gian thực giảng viên/chuyên viên, phận phụ trách để điểm danh tính điểm rèn luyện xem lãng phí thời gian cơng việc nhà trường, đặc biệt hoạt động với số lượng sinh viên lớn Kết trình nghiên cứu đề xuất mơ hình thực mơ hình quản lý điểm rèn luyện để tự động hóa q trình cách tận dụng thiết bị phổ thông sinh viên/chuyên viên nhằm mang lại hiệu công việc, tận dụng khả tiếp cận giải pháp với mức chi phí thấp cho tổ chức Với mục tiêu nghiên cứu mơ hình khai thác tập trung vào thực trình điểm danh đồng liệu quản lý mục tiêu Vì vậy, hướng phát triển nghiên cứu xử lý tồn khía cạnh cơng tác quản lý điểm rèn luyện sinh viên phục vụ hồn chỉnh nghiệp vụ cho cơng tác TÀI LIỆU THAM KHẢO Phòng cơng tác sinh viên - Tài liệu hướng dẫn đánh giá kết rèn luyện sinh viên trực tuyến, Đại học Tài – Marketing, Tp.Hồ Chí Minh, 2016, tr 2-6 125 Bùi Cơng Danh, Lê Văn Bé Phòng cơng tác sinh viên - Hướng dẫn đánh giá kết rèn luyện online, Đại học Cơng nghệ Tp.Hồ Chí Minh, 2018, tr.1-2 Phòng cơng tác sinh viên - Hướng dẫn đánh giá rèn luyện website, Đại học Nơng lâm Tp.Hồ Chí Minh, 2014, tr.1-7 Nguyễn Đức Nghĩa - Thực tiễn triển khai công tác đánh giá kết rèn luyện sinh viên Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh, Đại học Quốc gia TP.HCM, 2013 Xuân Hoài - Mã QR đời nào, 2014 Truy cập http://tiasang.com.vn/-doimoi-sang-tao/ma-qr-ra-doi-nhu-the-nao-7582 Hiệp hội Thương mại Điện tử Việt Nam - Chỉ số Thương mại Điện tử Việt Nam, 2017 ABSTRACT MANAGEMENT SYSTEM OF BEHAVIOR MARK ON SMARTPHONES Bui Cong Danh1,*, Le Van Be2 Ho Chi Minh City University of Food Industry Kien Giang Teacher’s Training College *Email: danhbc@cntp.edu.vn Recently, smartphones have been widely utilized in many fields of society This article proposes a software system to check the attendance of students in activities, which can have some strong points: saving time and expenditure, high accuracy, ensuring publicity etc This article proposes an integrated system with E-google, E-Smartphone – QR code from smartphone and E-application – a management software to manage extracurricular activities of students In the article, authors show how to operate the system and how to specify students’ identities Keywords: E-google, E-Smartphone, E-application, checking attendance 126 ... gia hệ thống cơng nhận tham gia hoạt động cộng điểm rèn luyện cho sinh viên theo quy định nhà trường 120 Hệ thống quản lý điểm rèn luyện sinh viên thiết bị di động Trong trường hợp sinh viên có... trình bày Bảng Hình Giao di n ứng dụng điểm danh điện thoại di động 118 Hệ thống quản lý điểm rèn luyện sinh viên thiết bị di động Bảng Kết thực nghiệm điểm danh sinh viên điện thoại thông minh... Module giúp phận quản lý điểm rèn luyện Khoa thực chức quản lý tổng hợp nhanh chóng  Quản lý thông tin sinh viên  Quản lý hoạt động phong trào  Quản lý điểm danh  Quản lý thống kê tổng hợp
- Xem thêm -

Xem thêm: Hệ thống quản lý điểm rèn luyện sinh viên trên thiết bị di động, Hệ thống quản lý điểm rèn luyện sinh viên trên thiết bị di động

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn