Bài giảng Hệ thống viễn thông: Chương 2 (phần 1) - Nguyễn Tâm Hiền

15 6 0

Vn Doc 2 Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 57,242 tài liệu

  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/02/2020, 17:39

Chương 2 cung cấp kiến thức cơ bản về mạng di động. Nội dung chính trong chương này gồm có: Giới thiệu về hệ thống thông tin di động, mạng không dây tế bào, tổng đài GSM, các thông số tiêu chuẩn của hệ thống GSM. CÂU HỎI ƠN TẬP • Hãy vẽ sơ đồ thể thành phần mạng PSTN — — — — Thuê bao Mạch vòng thuê bao Trung kế Tổng đài CÁC THÀNH PHẦN CƠ BẢN CỦA PSTN Trung kế (Trunk) Tổng đài (Exchange) Tổng đài (Exchange) Mạch vòng thuê bao (Local Loop) … Thuê bao (Subscriber) … Thuê bao (Subscriber) Page TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CAO THẮNG KHOA ĐỆN TỬ - TIN HỌC BỘ MÔN ĐIỆN TỬ TRUYỀN THÔNG CHƯƠNG 2: MẠNG DI ĐỘNG MÔN: HỆ THỐNG VIỄN THƠNG NỘI DUNG • • • • 2.1 2.2 2.3 2.4 Giới thiệu hệ thống thông tin di động Mạng không dây tế bào Tổng đài GSM Các thông số tiêu chuẩn hệ thống GSM GIỚI THIỆU • Lịch sử phát triển — 1980, máy đàm với kỹ thuật chủ yếu FDMA (Frequency Division Multiple Access) — 1982, CEPT thành lập tổ chức chức tiêu chuẩn hố hệ thống thơng tin di động gọi GSM (Groupe Special Mobile) cho châu Âu — 1988 viện tiêu chuẩn thông tin châu Âu đưa ghi chi tiết kỹ thuật công nghệ đổi tên GSM (Global System for mobile Communication) — 1991, cơng nghệ GSM thương mại hố GIỚI THIỆU • Lịch sử phát triển — GSM sử dụng FDMA TDMA (Time Division Multiple Access) — CDMA (Code Divison Multiple Access) sử dụng rộng rãi GIỚI THIỆU • Mơ hình tổng qt MẠNG KHƠNG DÂY TẾ BÀO Wireless Cellular Networks KHÁI QUÁT KHÁI QUÁT • Ý tưởng thiết kế o Công suất phát lớn o Vùng phục vụ rộng o Công suất phát nhỏ o Vùng phục vụ nhỏ o Tái sử dụng tần số TỔ CHỨC MẠNG • Tổ chức theo tế bào • Mỗi tế bào có trạm gốc BTS (Base Transceiver Station) • Mỗi trạm gốc hoạt động nhóm tần số • Mỗi trạm gốc gồm: phát, thu, đơn vị điều khiển • Mỗi tế bào lân cận sử dụng nhóm tần số khác TẾ BÀO VÀ CỤM TẾ BÀO • Các hình dạng tế bào R R R Cell R R (a) Tế bào lý tưởng (b) Tế bào thực tế (c) Các hình dạng khác cell TẾ BÀO VÀ CỤM TẾ BÀO • Tế bào có hình lục giác • Bán kính tế bào R R R R • Diện tích cell S = Lý thuyết • Cấu trúc thực tế cell lục giác do: vị trí anten, điều kiện lan truyền tín hiệu, địa hình Thực tế TẾ BÀO VÀ CỤM TẾ BÀO Tái sử dụng Cụm tế bào tần số Cluster N số tế bào cụm TẾ BÀO VÀ CỤM TẾ BÀO Cách vẽ tế bào N  i  ij  j Nếu N=7, chọn i=2, j=1 i, j  Z  y x ... KỸ THUẬT CAO THẮNG KHOA ĐỆN TỬ - TIN HỌC BỘ MÔN ĐIỆN TỬ TRUYỀN THÔNG CHƯƠNG 2: MẠNG DI ĐỘNG MÔN: HỆ THỐNG VIỄN THƠNG NỘI DUNG • • • • 2. 1 2. 2 2. 3 2. 4 Giới thiệu hệ thống thông tin di động Mạng... tiêu chuẩn hệ thống GSM GIỚI THIỆU • Lịch sử phát triển — 1980, máy đàm với kỹ thuật chủ yếu FDMA (Frequency Division Multiple Access) — 19 82, CEPT thành lập tổ chức chức tiêu chuẩn hố hệ thống thơng... tiêu chuẩn thông tin châu Âu đưa ghi chi tiết kỹ thuật công nghệ đổi tên GSM (Global System for mobile Communication) — 1991, công nghệ GSM thương mại hố GIỚI THIỆU • Lịch sử phát triển — GSM sử
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Hệ thống viễn thông: Chương 2 (phần 1) - Nguyễn Tâm Hiền, Bài giảng Hệ thống viễn thông: Chương 2 (phần 1) - Nguyễn Tâm Hiền

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn