Bài giảng Truyền dữ liệu: Chương 5 - Đại học Công nghệ Thông tin

69 9 0

Vn Doc 2 Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 57,242 tài liệu

  • Loading ...
1/69 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/02/2020, 17:30

Bài giảng Truyền dữ liệu - Chương 5: Kỹ thuật mã hóa tín hiệu cung cấp cho người học các kiến thức: Các kỹ thuật mã hóa tín hiệu, mã hóa dữ liệu số sang tín hiệu số, mã hóa dữ liệu số sang tín hiệu tuần tự, mã hóa dữ liệu tuần tự sang tín hiệu số, mã hóa dữ liệu tuần tự sang tín hiệu tuần tự. Mời các bạn cùng tham khảo. TRUYỀN DỮ LIỆU CHƯƠNG 5 KỸ THUẬT MàHĨA  TÍN HIỆU Khoa Mạng máy tính và Truyền thơng Trường Đại học Cơng nghệ Thơng tin Nội dung      Các kỹ thuật mã hóa tín hiệu Mã hóa liệu số sang tín hiệu số Mã hóa liệu số sang tín hiệu Mã hóa liệu sang tín hiệu số Mã hóa liệu sang tín hiệu Các kỹ thuật mã hóa tín hiệu     Mã hóa liệu số sang tín hiệu số Mã hóa liệu sang tín hiệu số Mã hóa liệu số sang tín hiệu Mã hóa liệu sang tín hiệu Mã hóa dữ liệu số sang tín hiệu số Digital Data, Digital Signal  Tín hiệu số    Các xung điện áp rời rạc, không liên tục Mỗi xung phần tử tín hiệu Dữ liệu nhị phân mã hóa thành phần tử tín hiệu Các thuật ngữ  Unipolar   Polar   Một trạng thái logic biểu diễn mức điện áp dương, trạng thái logic khác biểu diễn mức điện áp âm Tốc độ liệu (data rate)   Tất phần tử tín hiệu có dấu Tốc độ truyền dẫn liệu theo bps (bit per second) Khoảng rộng chiều dài bit  Thời gian (thiết bị phát) dùng để truyền bit Các thuật ngữ (tiếp)  Tốc độ điều chế (modulation)    Tốc độ mức tín hiệu thay đổi Đơn vị baud = số phần tử tín hiệu giây Mark Space  Tương ứng với nhị phân Diễn giải các tín hiệu  Cần biết    Thời gian bit (khi chúng bắt đầu kết thúc) Mức tín hiệu Yếu tố ảnh hưởng đến việc diễn giải tín hiệu    Tỉ số SNR Tốc độ liệu Băng thơng So sánh các phương thức mã hóa  Phổ tín hiệu     Giảm thiểu tần số cao giảm đòi hỏi băng thơng Giảm thiểu thành phần DC cho phép cho dòng soay chiều kết hợp qua biến đưa tới cách ly Mức độ tập trung lượng trung tâm băng thông Thời gian    Đồng thiết bị gửi nhận Đồng hồ ngồi Cơ chế đơng dự tín hiệu So sánh các phương thức mã hóa (2)  Định lỗi   Giảm thiểu giao thoa tín hiệu nhiễu   Có thể đưa vào mã hố tín hiệu Một số phương thức mã hóa tốt tphương thức khác Phí tổn độ phức tạp   Tốc độ tín hiệu cao (cùng với tốc độ liệu cao) dẫn đến phí tổn cao Một số phương thức đòi hỏi tốc độ tín hiệu cao tốc độ liệu Các phương thức mã hóa         Nonreturn to Zero-Level (NRZ-L) Nonreturn to Zero Inverted (NRZI) Bipolar -AMI Pseudoternary Manchester Differential Manchester B8ZS HDB3 10 Điều chế xung mã (PCM)      Nếu tín hiệu f(t) lấy mẫu với tốc độ lấy mẫu cao tối thiểu lần tần số tín hiệu cao nhất, mẫu thu chứa đủ thơng tin tín hiệu ban đầu Dữ liệu tiếng nói có giới hạn tần số
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Truyền dữ liệu: Chương 5 - Đại học Công nghệ Thông tin, Bài giảng Truyền dữ liệu: Chương 5 - Đại học Công nghệ Thông tin, Các phương thức mã hóa, Ưu và nhược điểm của mã hóa NRZ, Hạn chế của Multilevel Binary, So sánh tốc độ điều biến, Các kỹ thuật điều chế, Điều biên (ASK) với một biên độ bằng 0, Điều pha 4 pha (PSK), Hiệu suất của điều biến Digital-Analog, Điều chế Delta (DM)

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn