Nghiên cứu đặc điểm vóc dáng ảnh hưởng đến thiết kế hệ số điều chỉnh rập áo cơ sở phụ nữ Việt Nam trên phần mềm 3D-VStitcher

11 5 0

Vn Doc 2 Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 57,242 tài liệu

  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/02/2020, 17:28

Bài báo này trình bày kết quả nghiên cứu ứng dụng, phân loại trong thiết kế rập áo cơ sở nữ trên phần mềm 3 D - V- Stitcher. Nghiên cứu được thực hiện trên cơ sở khảo sát nhân trắc 171 nữ trong độ tuổi 18-24. Kết quả nghiên cứu đã phân ra được 6 nhóm vóc dáng cơ thể từ mẫu đo qua phân tích thành phần chính, phân tích cụm theo nhân tố, phân tích biệt số và kiểm định ANOVA trên phần mềm SPSS. TẠP CHÍ PHÁT TRIỂN KH&CN, TẬP 19, SỐ K7- 2016 Nghiên cứu đặc điểm vóc dáng ảnh hưởng đến thiết kế hệ số điều chỉnh rập áo sở phụ nữ Việt Nam phần mềm 3D-VStitcher  Nguyễn Thị Mộng Hiền Trường Đại học Bách Khoa, ĐHQG-HCM (Bản nhận ngày 30 tháng năm 2016, hoàn chỉnh sửa chữa ngày 16 tháng 11 năm 2016) TÓM TẮT Bài báo trình bày kết nghiên cứu ứng dụng, phân loại thiết kế rập áo sở Rập sở mơ cho nhóm vóc dáng nghiên cứu để phân tích lỗi sai hỏng nữ phần mềm D - V- Stitcher Nghiên cứu thực sở khảo sát nhân trắc trang phục nhằm tìm hướng điều chỉnh để đạt độ vừa vặn Kết nghiên cứu 171 nữ độ tuổi 18-24 Kết nghiên cứu xác định hệ số điều chỉnh rập áo sở cho phân nhóm vóc dáng thể từ mẫu đo qua phân tích thành phần chính, phân tích vóc dáng khác so với mẫu trung bình; đánh giá kết khảo sát sinh viên sau cụm theo nhân tố, phân tích biệt số kiểm định ANOVA phần mềm SPSS Trên sở thông dạy thực nghiệm kiểm tra độ tin cậy số hạng Cronbach’s Alpha Nghiên cứu số đo của nhóm tác giả tính tốn số đo chung cho mẫu đo thơng số kích thước đáp ứng nhu cầu cấp thiết công tác giảng dạy môn học thuộc lĩnh vực thiết kế trang nhóm chung dùng để thiết kế rập sở phục nữ Từ khoá: Rập sở, số hạng điều chỉnh, V- Stitcher, vóc dáng, mô GIỚI THIỆU Trong thiết kế trang phục thường vóc dáng khác có rập sở tương ứng với vóc dáng mẫu thiết kế từ đầu Điều làm nhiều thời gian, cơng sức chi phí ngun vật liệu Ngày nay, với phát triển công nghệ thông tin có nhiều phần mềm hỗ trợ cho việc Stitcher, 3D Fit, ClO 3D, Opitex Trong VStitcher phần mềm mô sử dụng nhiều phổ biến doanh nghiệp may nước, cho phép điều chỉnh nhiều thơng số như: số đo thể, tư thế, màu da, kiểu tóc giai đoạn thai kỳ Tính phần mềm cho phép người sử dụng nhập số lý vải thể thực tế tính chất q trình mơ thử mẫu sau thiết kế phần mềm V- Trang 65 SCIENCE & TECHNOLOGY DEVELOPMENT, Vol 19, No.K7- 2016 Trong đề tài [8] , tác giả C.Carere nghiên cứu phủ mẫu cho đối tượng có Nghiên cứu đặc điểm vóc dáng ảnh hưởng đến thiết kế hệ số điều chỉnh rập áo sở phụ nữ số đo vòng ngực vòng eo khác Việt Nam mô phần mềm 3D-V- mẫu áo váy ơm, mẫu áo váy liền thân mơ phần mềm, sau điều Stitcher cần thiết để kiểm tra độ vừa vặn thiết kế rập nhanh chóng cho đa dạng vóc dáng, chỉnh lưới tạo độ vừa vặn Hạn chế đề tài dừng mức độ điều chỉnh lưới, chưa đưa tiết kiệm chi phí may thử mẫu nhiều lần Nghiên cứu có nội dung: Phân tích vóc số cụ thể số hạng điều chỉnh đối tượng nghiên cứu không người Việt Nam Liên quan dáng; Thiết kế rập áo sở; Mô mẫu, thiết lập sở liệu sai hỏng mẫu; Đề xuất đến mô 3D V-Stitcher có đề tài “Mơ số hạng điều chỉnh để đảm bảo độ vừa vặn điều chỉnh sai hỏng thiết kế quần áo phần mềm V- Stitcher ứng dụng đào rập theo đa dạng vóc dáng; Đánh giá mẫu sau điều chỉnh Hướng nghiên cứu tạo thiết kế mẫu” [5], tác giả giới thiệu chung phương pháp điều chỉnh sai hỏng thiết kế phương pháp thử mẫu giảm thiểu thời gian may mẫu chi phí nguyên phụ liệu, mở quần áo phần mềm V- Stitcher avatar, thông số điều chỉnh chưa định hướng giảng dạy tích cực, chủ động có sử dụng phần mềm mô trực quan đáp ứng lượng khơng đề cập đến đa dạng vóc nhu cầu cấp thiết giáo dục dáng Đề tài “Thiết lập công thức thiết kế rập sở chân váy dáng thẳng cho nữ sinh viên Việt Nam sử dụng phương pháp phủ vải trực tiếp lên người mẫu” [1] phân tích hai hình dáng phần thân thể, từ xây dựng cơng thức thiết kế rập sở có số hạng điều chỉnh tương ứng vị trí thiết kế theo đa dạng vóc dáng cơng thức thiết kế chân váy Cùng phương pháp nêu trên, nghiên cứu khác xây dựng công thức thiết kế rập sở quần dáng thẳng có kèm số hạng điều chỉnh tương ứng vị trí thiết kế theo đa dạng vóc dáng [3] Tuy nhiên, việc điều chỉnh may mẫu phương pháp phủ vải trực tiếp lên người mẫu nhiều thời gian không đáp ứng trường hợp có nhiều vóc dáng xuất Một nghiên cứu gần tác giả [2] nghiên cứu đặc điểm vóc dáng ảnh hưởng đến thiết kế mẫu áo sở, đề tài nghiên cứu số hạng điều chỉnh cho đa dạng vóc dáng có số đo vòng ngực khoảng 80cm, chưa đề cập đến nghiên cứu cho đa dạng vóc dáng với nhiều số đo vòng ngực khác nhau.Vì thế, việc Trang 66 NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 Đối tượng nghiên cứu Con người: nữ Việt Nam, sống Tp.HCM, độ tuổi từ 18- 24 Xác định cỡ mẫu theo công thức: n t   1,96  3,332   170,4  171 m2 0,52 Trong : n số mẫu; t xác suất (t = 1,96); m sai số (m = 0,5); σ độ lệch chuẩn (σ = 3,33cm ) Như cỡ mẫu chọn cho nghiên cứu đạt độ xác 95% cần 171 người mẫu Phần mềm: thiết kế mẫu 2D Gerber Accumark mô 3D - V-Stitcher Vải sử dụng mô chọn từ liệu phần mềm V- Stitcher – vải Poplin Cotton 133gr 2.2 Phương pháp nghiên cứu Phương pháp thu thập liệu: Sử dụng TAÏP CHÍ PHÁT TRIỂN KH&CN, TẬP 19, SỐ K7- 2016 phương pháp thống kê cắt ngang Đo trực tiếp 19 số đo nhân trắc tư đứng chuẩn [4], [10], bao gồm cân nặng, số đo chiều dài, số đo chiều cao, 11 số đo vòng thân Phương pháp phân dạng vóc dáng: Sử dụng phần mềm SPSS 21.0 [6],[7] để tiến hành: - Phân tích thành phần phương pháp phân tích đa chiều để xác định thành phần số đo kích thước tập hợp 19 số đo, nhằm rút gọn số lượng lớn liệu thành số nhóm nhỏ có đặc trưng chung - Phân tích phân nhóm K-mean phân tích biệt số nhằm tìm thấy khác biệt nhóm đối tượng nghiên cứu với - Kiểm định ANOVA trị trung bình nhóm trường hợp mẫu độc lập Căn vào kết kiểm định để phân dạng vóc dáng Phương pháp thiết kế rập sở 2D: theo vóc dáng - Nhập thơng số kích thước tạo avatar - Phân tích lỗi làm cho rập khơng vừa vặn theo nhóm vóc dáng - Đánh giá độ vừa vặn sản phẩm theo tiêu chí Erwrin [11] Hai phương pháp đánh giá là: Sử dụng phần mềm V- Stitcher có hình mơ dạng lưới màu sắc thể mức độ vừa vặn mẫu thông qua biểu đồ độ căng, kết hợp với biểu đồ áp lực; Đánh giá qua giảng dạy thực nghiệm Phương pháp phân tích lỗi sai hỏng - Rập thiết kế 2D sau mô lần cho cá nhóm vóc dáng xuất nhiều vị trí khơng vừa vặn trang phục, vị trí khoanh tròn đánh số thứ tự theo đặc điểm lỗi - Nhóm chung chọn làm nhóm - Đối chiếu so sánh thơng số kích thước nhóm vóc dáng so với nhóm chung sở để thiết kế rập phẳng 2D mô rập cho nhóm khác nhóm có số đo đại diện vị trí xuất lỗi để phân tích nguyên nhân, từ đưa hướng sửa chữa mẫu mơ cho cho tất nhóm vóc dáng đạt độ vừa vặn - Rập thiết kế 2D thiết kế phần mềm Gerber Accumark dựa theo công thức thiết kế tác giả Hellen Armstrong [9] - Thơng số kích thước đối tượng dùng làm sở liệu tạo avatar dùng để mô thiết kế mặc thử đánh giá mẫu phần mềm 3D V-Stitcher Phương pháp mô 3D áo sở cho đa dạng vóc dáng đánh giá mẫu thiết kế: - Sử dụng rập sở 2D thiết kế áp để mô 3D avatar dạng vóc dáng lại Vì vóc dáng khác nên cần có điều chỉnh mô lại mẫu đạt độ vừa vặn rập thiết kế 2D Phương pháp tính số hạng điều chỉnh - Rập thiết kế sau điều chỉnh đánh giá độ vừa vặn đạt yêu cầu tiêu chí đánh giá đo lập bảng thơng số kích thước vị trí cần điều chỉnh - So sánh thơng số kích thước sau điều chỉnh nhóm vóc dáng với cơng thức sử dụng thiết kế dựng hình rập sở - Tính tốn số hạng điều chỉnh thiết kế ∆ nhóm vóc dáng khác vị trí cần điều chỉnh KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 3.1 Đánh giá kết phân tích vóc dáng dựa số liệu thực tế Trang 67 SCIENCE & TECHNOLOGY DEVELOPMENT, Vol 19, No.K7- 2016 Kết phân tích cho thấy sau xoay có thành phần có giá trị riêng lớn giá trị phân loại Tác giả đưa giải pháp, phân thành 2, 3, 4, 5, 6, 7, nhóm, để lựa chọn tích lũy 67,328% Đây thành phần nhóm phù hợp Căn vào kết số đo sở để chọn số đo chủ đạo phân tích nhân trắc Kết phân tích K- mean cluster kết hợp với kiểm định ANOVA cho kết phân nhóm chia thành phân tích cho thấy chiều cao kích thước chủ đạo cho kích thước tính theo độ nhóm vóc dáng chọn có độ tản mạn thấp, các phần tử nhóm khơng dài; cân nặng kích thước chủ đạo cho kích thước tính theo bề ngang Thành phần thứ khác biệt nhiều (Hình 1) Trong đề tài nghiên cứu nhiều tác giả trước khác tự từ đến là: thông số liên quan đến biệt vai/eo/mông kích thước chủ đạo ngang; thơng số liên quan đến dài vai, thông số liên quan đến hạ mơng, phương pháp phân loại vóc dáng thể, đề tài [8], tác giả phân loại nhóm vóc dáng thơng số liên quan đến chéo ngực, thông số liên quan đến dang ngực Năm thành phần thể Vì thế, kết luận việc phân loại vóc dáng phần thân thể 171 đối tượng góp phần tích cực vào q trình phân biệt vóc dáng nhóm đối tượng nghiên cứu nghiên cứu đề tài chia thành nhóm vóc dáng hợp lý nhóm bao gồm: dáng hình Phân tích K-mean Cluster cho phép người Oval, dáng hình chữ nhật 1, dáng dạng hình phân tích chủ động áp đặt số lượng nhóm muỗng, dáng đồng hồ cát dưới, dáng dạng hình chữ nhật dáng hình chữ nhật Hình Các giải pháp chia nhóm Trang 68 TẠP CHÍ PHÁT TRIỂN KH&CN, TẬP 19, SỐ K7- 2016 3.2 Kết thiết kế mẫu áo sở 2D Số đo kích thước nhóm chung thiết kế dựng hình theo phương pháp thiết kế Hellen Armtrong để có rập sở 2D Rập sở sử dụng mô cho nhóm Rập sở nhóm chung sau mơ lên nhóm vóc dáng cho thấy lỗi độ vừa vặn trang phục vị trí khác 3.3 Đánh giá kết mẫu mơ Nhóm có vóc dáng hình Oval, người cao vóc dáng (Hình 2) Hình ảnh sau phân nhóm cho thấy ngực hơng tương đương nhau, vòng eo lớn, vòng bụng lớn, vòng ngang ngực trước lớn, lưng thẳng So với rập sở nghiên cứu nhóm có ngang bắp tay, vòng ngực, vòng eo, chiều dài tâm áo ngắn Sự khác biệt dẫn đến việc mẫu mơ nhóm trước điều chỉnh bị lỗi bắp tay, thân áo chật, dài thân áo ngắn Để chỉnh sửa lỗi cần tăng kích thước ngang cửa tay áo, đánh cong sườn tay, đánh cong vòng nách tay trước, tăng kích thước ngang ngực, ngang eo thân trước, thân Hình Rập sở 2D nhóm chung sau, vẽ lại vòng nách thân, chỉnh lại chiều dài sườn áo, tăng kích thước dài áo (Hình 3) Hình Rập sở (a); Mẫu mơ trước điều chỉnh (b); Mẫu mô sau điều chỉnh nhóm (c) Trang 69 SCIENCE & TECHNOLOGY DEVELOPMENT, Vol 19, No.K7- 2016 Nhóm có vóc dáng hình chữ nhật 1, so với rập sở nghiên cứu nhóm có Nhóm có dáng hình muỗng, so với rập sở nghiên cứu nhóm có vòng ngực kích thước vòng ngực nhỏ hơn, dài tâm áo vòng mông chênh lệch nhiều, eo thắt lại, ngắn Sự khác biệt dẫn đến vải dư gầm nách áo, chân ngực, thân áo dài Để chỉnh ngực đầy, lưng tròn, mơng cao Sự khác biệt làm cho vải căng xung quanh ngực, gầm sửa lỗi cần giảm kích thước ngang ngực, ngang eo, vẽ lại vòng nách thân, điều nách thân sau áo bị lõm, tay áo chật Để chỉnh sửa lỗi cần tăng kích thước chỉnh lại chiều dài sườn áo, đánh cong đường sườn thân trước, thân sau áo, sườn tay áo, đánh ngang ngực, ngang eo, điều chỉnh lại vòng nách, tăng kích thước rộng cửa tay, đánh cong sườn cong đường sườn tay, vẽ lại vòng nách tay tay (Hình 5) trước, giảm kích thước ngang bắp tay (Hình 4) Hình Rập sở (a); Mẫu mô trước điều chỉnh (b); Mẫu mô sau điều chỉnh nhóm Hình Rập sở (a); Mẫu mô trước điều chỉnh (b); Mẫu mơ sau điều chỉnh nhóm Trang 70 TẠP CHÍ PHÁT TRIỂN KH&CN, TẬP 19, SỐ K7- 2016 Nhóm có dáng hình đồng hồ cát dưới, dáng người cao So với rập sở nghiên cứu nhau, eo không nhỏ, vai gập, lưng thẳng Sự khác biệt dẫn đến vải dư gầm nách tay nhóm có vùng ngang ngực thân sau, áo, thân áo, vòng eo rộng, chân ngực rộng, dài phía gầm nách bị lõm; ngang ngực trước lõm, phía nách bị lõm, vải dư chân tâm áo trước bị sa xuống, tay áo rộng Sự khác biệt dẫn đến việc mẫu mơ nhóm ngực, xung quanh ngực bị xếp nếp, pen vai dư vải Để chỉnh sửa lỗi cần đánh cong trước điều chỉnh xảy lỗi vai, sườn áo, chân ngực rộng, tâm áo thân sau bị xách lên, vòng nách sau, chỉnh lại vòng nách thân trước, đánh cong pen eo, tăng kích thước ngang ngực, di tay áo sau bị lõm Để chỉnh sửa lỗi cần giảm kích thước ngang ngực, ngang eo hai chuyển đầu pen vai phía tâm sau áo (Hình 6) thân, đánh cong đường sườn áo hai thân, giảm Nhóm có vóc dáng hình chữ nhật 2, dáng người thấp so với rập sở nghiên cứu nhóm có ngực mơng nhỏ, tương đương kích thước dài thân trước, vẽ vòng nách tay trước cong hơn, giảm ngang nách tay, ngang cửa tay, đánh cong sườn tay (Hình 7) Hình Rập sở (a); Mẫu mơ trước điều chỉnh (b); Mẫu mô sau điều chỉnh nhóm Hình Rập sở (a); Mẫu mô trước điều chỉnh (b); Mẫu mơ sau điều chỉnh nhóm Trang 71 SCIENCE & TECHNOLOGY DEVELOPMENT, Vol 19, No.K7- 2016 Hình Rập sở (a); Mẫu mơ trước điều chỉnh (b); Mẫu mô sau điều chỉnh nhóm Nhóm có dáng hình chữ nhật 3, dáng người cao, so với rập sở nghiên cứu điều chỉnh nhiều mức độ khác nhóm để đạt độ vừa vặn tay áo Kích thước nhóm có ngực mông lớn, tương đương nhau, eo lớn, bụng lớn, dẹt Sự khác biệt vòng ngực, vòng eo, ngang bắp tay, vòng cong nách tay trước, dài áo nhóm có nhiều dẫn đến việc mẫu mơ nhóm trước điều chỉnh bị lỗi gầm nách thân áo, tay áo bị khác biệt Qua cho thấy vị trí kích thước ngang nhóm vóc dáng điều lõm, ngang ngực nách chật Để chỉnh sửa chỉnh nhiều nhất, điều khẳng định việc lỗi cần giảm chiều dài vai con, hạ nách thấp xuống, điều chỉnh chiết eo, đánh cong phân chia vóc dáng theo tiêu chuẩn FFIT hồn tồn đường sườn áo, đầu tay (Hình 8) 3.4 Đánh giá kết điều chỉnh nhóm Thơng qua bảng kết phân tích vóc dáng cho thấy nhóm nhóm có kích thước gần với nhóm trung bình nên sử dụng rập 3.5 Đánh giá mẫu sau điều chỉnh Các mẫu sau điều chỉnh tiến hành kiểm tra đánh giá độ vừa vặn thông qua phần mềm mô V- Stitcher; kết dạy thực nghiệm sở nhóm chung để mơ nhóm bị điều chỉnh kích thước so với nhóm Đánh giá phần mềm mô phỏng: Mẫu mô nhóm có độ lệch trục, độ lại cân ngang (lưới mô phỏng) vừa vặn ngắn Màu sắc mẫu mô Bảng số hạng điều chỉnh kích thước (Bảng 1) nhóm so với nhóm chung cho thấy thơng số điều chỉnh kích thước nhóm khác nhau, khơng đồng bộ, có nhóm điều chỉnh vị trí kích thước nhóm khác khơng, đường cong vòng nách tay trước Trang 72 có màu xanh vùng vai, vùng ngực, vùng eo, bắp tay, vị trí cần độ vừa vặn Tại xung quanh gò ngực có thêm màu vàng cam thể vị trí có độ ơm Các vị trí khác có màu trắng, nơi trang phục cần tựa vào thể TẠP CHÍ PHÁT TRIỂN KH&CN, TẬP 19, SOÁ K7- 2016 Bảng Bảng số hạng điều chỉnh nhóm Số hạng điều chỉnh (∆) STT Vị trí thiết kế Ngang trước ngực Ngang ngực sau Ngang trước Ngang eo sau Ngang tay Ngang bắp tay 1,3 0,8 -1,5 STT Vị trí thiết kế 0,6 0,3 0,6 0,5 0,3 Số hạng điều chỉnh (∆) Dài đủ trước 1,8 -0,7 -0,2 -4 Dài đủ sau 0,5 -0,7 -0,2 -2 Dài tâm trước 1,8 -0,7 -0,2 -4 0,5 eo 1,5 0,8 -0,3 -2 -1 0,7 -2 10 Dài tâm sau 0,5 -0,7 -0,2 -2 0,5 -0,3 Dài 11 trước 1,8 -0,7 -0,2 -2 0,5 -1 12 Dài sườn sau nách -0,5 0 0,5 -0,7 0,8 -0,4 sườn 0,5 -0,7 -0,2 -2 0,5 Đánh giá qua kết khảo sát dạy thử nhóm sở để thiết kế rập phẳng 2D thiết kế tiêu chí độ lệch trục, độ cân bằng, độ êm, độ cử động cổ áo , tay áo mơ cho nhóm phần mềm VStitcher Sau lần mơ đầu tiên, mẫu mơ có Cronbach’s Alpha khoảng (0.76 – 0.88), điều chứng tỏ kết nghiên tất nhóm xảy lỗi vị trí khác với số hạng khác cứu có độ tin cậy [7] KẾT LUẬN Quá trình thu thập liệu đo 171 đối tượng đề tài nghiên cứu, tác giả phân loại nhóm vóc dáng thể nữ thơng qua phân tích xử lý số liệu số liệu đo từ phần mềm SPSS, dáng hình Oval, dáng hình chữ nhật 1, dáng dạng hình muỗng, dáng đồng Trên kết mơ mẫu sau điều chỉnh lần cuối, tác giả tính tốn sở cơng thức thiết kế rập 2D đưa bảng số hạng cần điều chỉnh vị trí xảy lỗi Qua bảng cho thấy cần thay đổi kích thước rập sở chung theo số hạng cần điều chỉnh nhóm vóc dáng có rập sở nhóm Kết nghiên cứu đánh giá qua phần hồ cát dưới, dáng dạng hình chữ nhật dáng hình chữ nhật Hình dáng nhóm mềm mơ theo tiêu chí Erwrin đánh mơ qua avatar phần mềm 3D – giá qua dạy thực nghiệm V Stitcher nhằm phục vụ cho việc mô mẫu, phân tích ngun nhân gây lỗi, tìm số hạng điều chỉnh cho mẫu đảm bảo tính vừa vặn Rập sở nhóm chung chọn làm Đề tài nghiên cứu có tính khoa học, thực tiễn lĩnh vực giảng dạy thiết kế trang phục cần phân tích đặc điểm vóc dáng ảnh hưởng đến độ vừa vặn trang phục, hướng chỉnh sửa, khắc phục lỗi xảy ra; ứng dụng Trang 73 SCIENCE & TECHNOLOGY DEVELOPMENT, Vol 19, No.K7- 2016 việc tạo rập sở từ rập chung Việc thiết kế mẫu 2D sau mơ avatar làm cho trình giảng dạy chủ động hơn, trực quan thay đổi kích thước avatar người học quan sát thay đổi vóc dáng, thay đổi thông số thiết kế mẫu 2D cho thấy lỗi xảy mẫu mô Đề tài mở hướng nghiên cứu sâu trang phục; nghiên cứu đặc điểm nhân trắc học thiết kế trang phục Lời cám ơn: Nghiên cứu tài trợ trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG Tp.HCM khuôn khổ đề tài “Nghiên cứu đặc điểm vóc dáng ảnh hưởng đến thiết kế rập áo sở nữ Việt Nam mô phần mềm 3D – V- Stitcher”, mã số đề tài: T-CK2016-06 hơn, rộng độ vừa vặn cho đa dạng loại A study on somatotype characteristics affect to design correlation coefficient for Vietnam women’s basic block by 3D VStitcher  Nguyen Thi Mong Hien Ho Chi Minh city University of Technology, VNU–HCM ABSTRACT This paper presents the results of applied block simulated for different groups to analyze research and classification to design Vietnam errors which appear on the costumes Through women’s basic block by D- V- Stitcher software The study was conducted on 171 that find ways adjusting to fit The results of study basic block to fit for various somatotypes women aged 18-24 The study results were divided into groups of the body from the were evaluated through simulation software by the display of different colors on the tension analysis of data body’s measurement for factor chart, pressure chart Beside that the results analysis, discriminant analysis and ANOVA test on SPSS software On the table measurement, were evaluated through sample teaching The results of this evaluation were tested reliability author calculated common group for groups that will be used to design basis block This by Cronbach's Alpha terms These results service teaching costume design Keywords: Basic block, correlation factor, V- Stitcher, somatotype, simulation Trang 74 TẠP CHÍ PHÁT TRIỂN KH&CN, TẬP 19, SỐ K7- 2016 TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Nguyễn Thị Lan Anh, Trần Thị Minh Kiều, Thiết lập công thức thiết kế mẫu sở chân váy dáng thẳng cho nữ sinh viên Việt Nam sử dụng phương pháp phủ vải trực tiếp lên người mẫu Tạp chí Cơ khí Việt Nam số 10, 2015, trang 27-3 (2015) [2] Nguyễn Thị Mộng Hiền, Nghiên cứu số hạng điều chỉnh thiết kế áo sở nữ Việt Nam theo đa dạng vóc dáng sử dụng phần mềm thiết kế trang phục chiều VStitcher, Luận văn cao học, Đại học Bách Khoa Hà Nội (2016) [3] Đỗ Thị Tuyết Lan, Thiết lập công thức thiết kế mẫu sở quần dáng thẳng cho nữ sinh viên Việt Nam sử dụng phương pháp phủ vải trực tiếp lên người mẫu, Luận văn cao học, Đại học Bách Khoa Hà Nội Ngọc, Mô điều chỉnh sai hỏng thiết kế quần áo phần mềm V- Stitcher ứng dụng đào tạo thiết kế mẫu, Tạp chí Cơ khí Việt Nam, số tháng 12/2013(2013) [6] Hồng Trọng, Chu Nguyễn Mộng Ngọc, Phân tích liệu nghiên cứu với SPSS- tập Nhà xuất Hồng Đức (2008) [7] Hoàng Trọng, Chu Nguyễn Mộng Ngọc, Phân tích liệu nghiên cứu với SPSS- tập Nhà xuất Hồng Đức (2008) [8] C.carrere,c.Istook, T.Little, T.Hong, T.Plumlee, Automated Garment Development from Body Scan Data pp 1-9 (2009) [9] Helen Armstrong, Patternmaking forFashion Design (Fith Edition) Pearson (2014) (2015) [10] ISO 8559, Garment construction and [4] Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5781-2009, Phương pháp đo thể (2009) anthropometric surveys-Body dimensions (1989) [5] Nguyễn Thị Nhung, Nguyễn Thị Thuý Trang 75 ... C.Carere nghiên cứu phủ mẫu cho đối tượng có Nghiên cứu đặc điểm vóc dáng ảnh hưởng đến thiết kế hệ số điều chỉnh rập áo sở phụ nữ số đo vòng ngực vòng eo khác Việt Nam mô phần mềm 3D-V- mẫu áo váy... hợp có nhiều vóc dáng xuất Một nghiên cứu gần tác giả [2] nghiên cứu đặc điểm vóc dáng ảnh hưởng đến thiết kế mẫu áo sở, đề tài nghiên cứu số hạng điều chỉnh cho đa dạng vóc dáng có số đo vòng... chí Cơ khí Việt Nam số 10, 2015, trang 27-3 (2015) [2] Nguyễn Thị Mộng Hiền, Nghiên cứu số hạng điều chỉnh thiết kế áo sở nữ Việt Nam theo đa dạng vóc dáng sử dụng phần mềm thiết kế trang phục
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu đặc điểm vóc dáng ảnh hưởng đến thiết kế hệ số điều chỉnh rập áo cơ sở phụ nữ Việt Nam trên phần mềm 3D-VStitcher, Nghiên cứu đặc điểm vóc dáng ảnh hưởng đến thiết kế hệ số điều chỉnh rập áo cơ sở phụ nữ Việt Nam trên phần mềm 3D-VStitcher

Từ khóa liên quan

Tài liệu mới đăng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn